Institut Latihan Perindustrian (ILP

)
Bukit Katil 75450
Melaka
Borang Permohonan Kursus Kemahiran Modular
(Program Latihan 1Malaysia)
A. Kursus Dipohon / Course Applied
Nama Kursus / Course Title :

…………………………………………………………………………………………………………

B. Butir-Butir Peribadi / Personal Identification

1. Nama / Name :

…………………………………………………………………………………………………………………………

2. No. K/P / I/C No. : ………………………………………………………………………………………….
3. Jantina / Sex :

Lelaki/Male (

4. Kewarganegaraan :

)

Perempuan/Female (

Malaysia/Malaysian (

)

)
Lain-Lain/Others (

) …………………………..

5. Alamat Surat Menyurat / Mailing Address:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Poskod / Postcode: ……………………………
8. Nombor Telefon / Phone Number :

7. Negeri / State :

……………………………………………

……………………………………………

C. Jawatan / Post jika berkenaan
1. Jawatan Sekarang / Post Held :

………………………………………………………………………………………….

2. Nama Majikan / Employer Name :

………………………………………………………………………………………….

3. Alamat Majikan / Employer Address :

………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

4. Poskod / Postcode: ……………………………
6. No Telefon Pejabat / Office Phone No :
7. No Fax / Fax No :

5. Negeri / State :
……………………………………………

……………………………………………
Samb / Ext : …………………………

……………………………………………

E. Untuk Kegunaan Pejabat / For Office Use
Tarikh Diterima :

……………………………

Catatan :

…………………………………………………………………………..

Nota: 1) Tiada yuran kursus dikenakan untuk program ini.
2) Kursus diadakan secara separuh masa pada hujung minggu atau sebelah malam.
3) Kursus terbuka kepada semua warganegara Malaysia.
Maklumat Lanjut Sila Hubungi
Bahagian Pengurusan Pelajar Dan Latihan (BPPL),
Institut Latihan Perindustrian (ILP),
Bukit Katil 75450, Melaka.
Telefon: 06-2320631, 06-2320640 atau 06-2320632
atau email ke bduilpmlka@yahoo.com
http://www.ilpmelaka.gov.my
Borang yang telah diisi sila hantar ke pejabat BPPL ILP Bukit Katil atau faks ke
Fax No : 06-2320272/06-2329600

atau email ke bduilpmlka@yahoo.com atau ilpbk@ilpmelaka.gov.my