1 |ummimursyida2010

]

NOTA RINGKAS TAJWID SPM
HUKUM BIL NAMA PENGENALAN CONTOH CARA BACAAN
N
U
N

S
A
K
I
N
A
H

&

T
A
N
W
I
N

1 IZHAR HALQI
ن @ ه ع خ ح غ أ ّْٕ
.´. `.lL¦
Nyata
2 IKHFA’ HAKIKI
ن @ ذش ظطض كثف قذص زجتس ّْٕ
_¦ ¦.l!·
Dengung
3 IQLAB
ن @ ب ّْٕ
. !´... .
Dengung
4 IDGHAM BIGHUNNAH
ن @ ن و و ي ّْٕ
.´. !: ·
Dengung
5 IDGHAM BILA GHUNNAH
ن @ ل ر ّْٕ
. .«.¯¸
Tanpa Dengung
M
I
M

S
A
K
I
N
A
H

1 IZHAR SYAFAWI
و
`.l ¦..!.
Nyata
2 IKHFA’ SYAFAWI
ب و
ٔبِ يَغِ لأب ِهُهٖ بَر
Dengung
3
IDGHAM SYAFAWI
IDGHAM MISLAIN
و و
َنىُ جِ زِ دٗم ِهُكٖىَأ
Dengung
WAJIBUL GHUNNAH ٓو ٓن mim & nun bertasydid اٖنّم
Dengung
Tip :
 Jika sukar menghafaz huruf Ikhfa’ Hakiki, calon boleh menghafaz huruf-huruf dari hukum nun sakinah yang lain dan bakinya adalah huruf ikhfa’ hakiki.
 Hanya 2 hukum sahaja yang dibaca dengan NYATA iaitu IZHAR HALQI & IZHAR SYAFAWI.


Selain م ب
2 |ummimursyida2010 ]

M
A
D

ا
و
ي
MAD ASLI
Huruf ALIF sebelumnya berbaris atas
Huruf YA sebelumnya berbaris bawah
Huruf WAU sebelumnya berbaris depan
إ اَيِيَلٔ \ ٔهِئف \ _.´¸:· Panjang 2 harakat
MAD LIN

Huruf YA & WAU sebelumnya ada baris atas.
·¯.· Panjang 2 harakat
ء
MAD WAJIB MUTTASIL
Huruf MAD bertemu dgn HAMZAH dlm satu kalimah
ا \ و \ ي ء
ءآش \ .!.´.l¦
Panjang 4/ 5
harakat
MAD JAIZ MUNFASSIL
Huruf MAD bertemu dgn HAMZAH dlm dua kalimah
ا \ و \ ي ء
ٖم ُتِ لٔسِرُأ آ \ !.´. i´¸:¦
Panjang 4/ 5
harakat
M
A
D

W
A
K
A
F

MAD ARID LISSUKUN
Pertemuan antara huruf MAD huruf yg dimatikan krn wakaf
(mad asli) ا \ و \ ي huruf berbaris ¸
.,>¯,l¦ ¸
Panjang 2/4/6
harakat
MAD IWAD Apabila tanwin terletak dihuruf akhir kalimah dan menghentikan bacaan. !´.,·´¸ ¸ Panjang 2 harakat
HA
ه
MAD SILAH TAWILAH
ه \ .« ~ ء
Pertemuan antara huruf HA gantinama dan huruf HAMZAH
ُهَ ل , ~ ُهَ ذَلِخَ أ ,
Panjang 2/ 4/5
harakat
MAD SILAH QASIRAH
ه \ .« ء selain
Pertemuan antara huruf HA gantinama dan huruf selain HAMZAH
l , ¦ . . « . > . : -´ !
Panjang 2 harakat
L
A
I
N
-
L
A
I
N

ب
د
ق
ط
ج
QALQALAH SUGHRA
Huruf QALQALAH ini mati di tengah ayat :
ِج ِط ِق ِد ِب
َقَ ل ِ ذ َلَخ ِ ق اَ ي
Berdetak sederhana
QALQALAH KUBRA

Huruf QALQALAH dimatikan kerana wakaf :
ِج َط ِق ُد َب
¦ <´ ¦ l .¯ . . '
Berdetak dgn kuat
وُ ئ ا َ
ي َ وَ
3 |ummimursyida2010 ]

لا
ALIF LAM QAMARIAH

Huruf selepas LAM tidak bertasydid
ِل
_...N¦ \ ¸.÷..l¦
Nyatakan bunyi
huruf LAM
ALIF LAM SHAMSIAH
Huruf selepas LAM bertasydid
ل ٓ
«>l>,l¦ \ .´...´.l¦
Sembunyikan bunyi
huruf LAM
W
A
K
A
F


WAKAF LAZIM
و
*· .',>´ `.±l¯.· Mesti wakaf

WAKAF KAFI
ىلق
_,>-`. ´<¦ Wakaf lebih baik

WAKAF JAIZ
ج
.`..´¸´. _¦·
Boleh wakaf @
teruskan bacaan

WAKAF HASAN
ىلص
´.±· ¸¯.> ¯.÷l Baca terus lebih baik

WAKAF QABIH
ل
_,>-`. ´<¦ _¦´. Tidak boleh wakaf

Catatan :
 Hukum-hukum mad yang disenaraikan ini adalah hukum-hukum mad popular sahaja. Hukum mad tersebut dipasangkan mengikut persamaan masing-
masing.

~ َأخِلَذ‬ ‫ه‬        Panjang 2/ 4/5 harakat ‫ه‬ MAD SILAH QASIRAH Panjang 2 harakat LAIN-LAIN ‫ب‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ط‬ ‫ج‬ 2 Pertemuan antara huruf HA gantinama dan huruf selain HAMZAH Huruf QALQALAH ini mati di tengah ayat : QALQALAH SUGHRA ِ‫بِ دِ قِ طِ ج‬ Huruf QALQALAH dimatikan kerana wakaf : ‫َلقَذ خَلَقَا‬ ‫ِ ِي‬         Berdetak sederhana QALQALAH KUBRA ِ‫بَ ُ قِ طَ ج‬ ‫د‬ Berdetak dgn kuat |ummimursyida2010 ] . Panjang 2 harakat MAD MAD SILAH TAWILAH ‫ء‬ Pertemuan antara huruf HA gantinama dan huruf HAMZAH selain ~  \ ‫ه‬ ‫ء‬  \ ‫ه‬ HA  ‫َه‬ .MAD ‫ا‬ ‫و‬ ‫ي‬ MAD ASLI MAD LIN Huruf ALIF sebelumnya berbaris atas Huruf YA sebelumnya berbaris bawah Huruf WAU sebelumnya berbaris depan Huruf YA & WAU sebelumnya ada baris atas. ‫َ ا ٔي ُو‬ ‫َو‬ ‫َي‬  \ ٔ ِ‫ٔإَيَِا \ ٔي‬ ‫لي فه‬  Panjang 2 harakat Panjang 2 harakat Huruf MAD bertemu dgn HAMZAH dlm satu kalimah ‫ء‬ WAKAF MAD WAJIB MUTTASIL ‫ء‬ ‫ا\و\ي‬  \   \ ‫شآء‬ ‫م أ ِت‬ ُ ‫ٖآ ُرِسٔل‬ Panjang 4/ 5 harakat Panjang 4/ 5 harakat Panjang 2/4/6 harakat Huruf MAD bertemu dgn HAMZAH dlm dua kalimah MAD JAIZ MUNFASSIL ‫ء‬ ‫ا\و\ي‬ Pertemuan antara huruf MAD huruf yg dimatikan krn wakaf MAD ARID LISSUKUN  huruf berbaris ‫( ا\و\ي‬mad asli)      MAD IWAD Apabila tanwin terletak dihuruf akhir kalimah dan menghentikan bacaan.ُ ‫َل ُ.

Hukum mad tersebut dipasangkan mengikut persamaan masingmasing. 3 |ummimursyida2010 ] .Huruf selepas LAM tidak bertasydid ‫ال‬ ALIF LAM QAMARIAH ِ‫ل‬ Huruf selepas LAM bertasydid  \  Nyatakan bunyi huruf LAM ALIF LAM SHAMSIAH ٓ ‫ل‬  \                    Sembunyikan bunyi huruf LAM WAKAF LAZIM ‫و‬ ‫قلى‬ ‫ج‬ ‫صلى‬ ‫ال‬ Mesti wakaf WAKAF KAFI Wakaf lebih baik Boleh wakaf @ teruskan bacaan Baca terus lebih baik WAKAF WAKAF JAIZ WAKAF HASAN WAKAF QABIH Tidak boleh wakaf Catatan :  Hukum-hukum mad yang disenaraikan ini adalah hukum-hukum mad popular sahaja.