Anda di halaman 1dari 2

PRAKTIKUM FASA 3 [PRASEKOLAH SK RUGADING]

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (SLOT PENGAJARAN KELAS)

Kelas : Prasekolah SK Rugading, Tuaran

Tarikh : 24 Februari 2011 (Khamis)

Bilangan kanak-kanak : 25 orang

Masa : 9.20-9.50 pagi (30 minit)

Modul : Teras asas

Tajuk / Tema : Makanan

Tunjang Utama : Komunikasi – Bahasa Inggeris (BI)

Standard Kandungan : BI 1.2 Listen to and understand meaning of simple words

: BI 4.2 Writing skills

Standard Pembelajaran : BI 1.2.9 Listen to words said aloud and responds accordingly e.g.stand, point, sit, clap, sing, eat, snap etc

: BI 4.2.3 Write recognizable letters

Kesepaduan Tunjang : PSE 2.2.1 Menunjukkan sifat positif seperti berkeyakinan

Objektif : Pada akhir P&P, murid dapat

1) Menyebut ayat-ayat mudah


2) Berkeyakinan untuk menyebut ayat dalam bahasa Inggeris

Pengetahuan sedia ada : Murid telah mengenal makanan

KBKK : menghubungkait, menjana idea

Penerapan nilai : yakin, tekun

Bahan Bantu Mengajar : carta perkataan, lembaran kerja

Fokus MI : intrapersonal, interpersonal, bahasa, visual spatial, kinestatik

Kosa Kata : Food, Rice, Chicken, Meat, Fruits, Vegetables, Fish, Egg, Biscuit, Bread, Butter, Noodles, Cereals
LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI CATATAN / BAHAN
SET INDUKSI English grammar chart : 1. Guru menunjukkan carta perkataan makanan. Bahan : carta perkataan
(3 minit) - Rice, Chicken, Meat, Fruits, Vegetables, Fish, Egg, 2. Guru bersoal jawab dengan murid apakah makanan MI : intrapersonal, interpersonal, bahasa, visual
Biscuit, Bread, Butter, Noodles, Cereals yang terdapat dalam carta perkataan tersebut. spatial
KBKK : menghubungkait

LANGKAH 1 Contoh soalan : 1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai Nilai : yakin
(5 minit) 1 Apakah makanan-makanan yang terdapat dalam makanan berkhasiat KBKK : menjana idea
gambar ini? MI : intrapersonal, interpersonal, bahasa,
2 Adakah makanan-makanan ini berkhasiat? visual spatial
3 Apakah makanan berkhasiat?
LANGKAH 2 English grammar chart : 1. Guru mengajar murid untuk menyebut perkataan- MI : intrapersonal, interpersonal, bahasa,
(10 minit) Rice, Chicken, Meat, Fruits, Vegetables, Fish, Egg, Biscuit, perkataan tersebut. visual spatial
Bread, Butter, Noodles, Cereals
LANGKAH 3 1. Guru membimbing murid cara membuat lembaran MI : intrapersonal, interpersonal, kinestatik
(10 minit) kerja Bahan : lembaran kerja
2. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid. Nilai : tekun

PENUTUP 1. Guru menunjukkan hasil kerja murid. Bahan : lembaran kerja


(2 minit) 2. Guru memberi pujian kepada hasil kerja murid yang MI : interpersonal, intrapersonal, bahasa
mempunyai jawapan yang betul.
Refleksi guru pelatih (kekuatan /kelemahan /cadangan penambahbaikan)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ulasan Guru Pembimbing / Pensyarah Pembimbing

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai