PENGENALAN PERNIAGAAN

Saya Wong Pei Lee telah menubuhkan Perniagaan Perabot The Green Home pada 1 Januari 2009 dengan modal sebanyak RM60 000. Perniagaan saya adalah perniagaan milikan tunggal yang menjual barang keperluan perabot seperti meja, kerusi dan sofa. Saya dibantu oleh seorang pekerja yang dibayar gaji RM 1 200 sebulan.

Saya memilih untuk menubuhkan perniagaan yang menjual barang keperluan perabot kerana:

(i)

Kurangnya perniagaan yang menjual barang keperluan perabot di lokasi perniagaan saya, Mempunyai permintaan yang tinggi di kalangan penduduk setempat dan Saya berminat di dalam bidang perabot.

(ii) (iii)

Saya percaya dengan menjalankan perniagaan milikan tunggal yang menjual barang keperluan perabot, saya dapat memperoleh keuntungan yang tinggi serta dapat memenuhi permintaan orang ramai.

Saya faham dengan melibatkan diri di dalam perniagaan yang menjual barangan perabot saya berdepan dengan risiko-risiko seperti persaingan, menanggung sendiri segala kos dan kerugian.

PROFIL PERNIAGAAN:
i. Nama Perniagaan PERNIAGAAN PERABOT THE GREEN HOME

ii.

Nama Pemilik

WONG PEI LEE

iii.

Lokasi / Alamat

9B, Blok C, 2 Tkt, Jalan Daya Utama, Taman Daya, 52100 Kepong Kuala Lumpur.

iv.

Jenis Perniagaan

Milikan Tunggal

v.

Tempoh Perakaunan

1 Januari 2011 ± 31 Disember 2011

vi.

Tempoh Rekod

1 Januari 2011 ± 31 Januari 2011

vii.

Modal Perniagaan

RM 60 000

viii.

Jumlah Pekerja

Seorang Gaji: RM 1 200

ix.

Status Perniagaan

Memulakan Perniagaan

x.

Nama dan Alamat Bank

Hong Leong Bank Berhad No.69-2, Jalan Telawi 3, Bangsar Baru, 59100 Kuala Lumpur

xi.

Nombor Akaun

103838338383

CATATAN DALAM LEJAR

Akaun Premis 2011 Jan. 1 Baki b/b 135 000 2011 Jan. 31 Baki h/b 135 000

Feb. 1 baki b/b

135 000

Akaun Stok 2011 Jan. 1 Baki b/b 56 500 2011 Jan. 31 baki h/b 56 500

Feb. 1 baki b/b

56 500

Akaun Kenderaan 2011 Jan. 1 Baki b/b 40 000 2011 Jan. 31 baki h/b 40 000

Feb. 1 baki b/b

40 000

Akaun Lengkapan 2011 Jan. 1 Baki b/b Modal 15 000 720 15 720 15 720 2011 Jan. 31 baki h/b 15 720

Feb. 1 baki b/b

15 720

Restoran Aneka Rasa 2011 Jan. 1 Baki b/b 2 Jualan 1 300 6 200 7 500 2011 Jan. 3 Bank Diskaun Diberi 7 190 310 7 500

Feb.1 baki b/b

7 500

31 Baki h/b

7 500

Pelangi Resort Bhd. 2011 Jan. 1 Baki b/b 18 Jualan 25 Jualan 6 400 7 800 3 900 2011 Jan. 19 Pulangan Jualan 20 Bank Diskaun Diberi 31 Baki h/b 18 100 1 300 10 105 195 6 500 18 100

Feb. 1 Baki b/b

6 500

Hotel Seri Kota 2011 Jan. 1 Baki b/b 20 Jualan 23 Jualan 28 Jualan 12 200 6 600 8 800 11 000 2011 Jan. 24 Pulangan Jualan 10 Bank 24 Bank Diskaun Diberi 31 Baki h/b 38 600 4 400 12 200 10 450 550 27 600 38 600

Feb. 1 Baki b/b

27 600

Din Jati¶s Sdn. Bhd. 2011 Jan. 7 Bank Diskaun Diberi 8 975 325 9 300 2011 Jan. 1 Baki b/b 5 Belian 2 800 6 500 9 300

31 Baki h/b

9 300

Feb. 1 Baki b/b

9 300

Siva Enterprise 2011 Jan. 14 Pulangan Jualan 25 Bank 31 Baki h/b 1 820 17 930 4 550 24 300 24 300 2011 Jan. 1 Baki b/b 12 Belian 15 200 9 100

Feb. 1 Baki b/b

4 550

Lim Furnitures Sdn. Bhd. 2011 Jan. 7 Bank 20 Bank 29 Pulangan Belian Diskaun Diterima 31 Baki h/b 18 500 4 389 3080 1780 231 27 980 27 980 2011 Jan. 1 Baki b/b 13 Belian 28 Belian 18 500 7 700 1 780

Feb. 1 Baki b/b

231

Akaun Pinjaman 4% 2011 Jan. 31 Baki h/b 3000 2011 Jan. 1 Baki b/b 3 000

Feb. 1 baki b/b

3 000

Akaun Pinjaman 6% 2011 Jan. 31 Bank Baki h/b 400 21 200 21 600 21 600 2011 Jan. 1 Baki b/b 21 600

Feb. 1 Baki b/b

21 200

Akaun Kadar Bayaran 2011 Jan. 12 Bank 560 2011 Jan. 1 Baki b/b 31 Baki h/b 560 280 280 560

Feb. 1 Baki b/b

280

Akaun Peruntukan Hutang Ragu 2011 Jan. 31 Baki h/b 370 2011 Jan. 1 Baki b/b 370

Feb. 1 Baki b/b

370

Akaun Susut Nilal Terkumpul Kenderaan 2011 Jan. 31 Baki h/b 12 000 2011 Jan. 1 Baki b/b 12 000

Feb. 1 Baki b/b

12 000

Akaun Susut Nilal Terkumpul Lengkapan 2011 Jan. 31 Baki h/b 2 850 2011 Jan. 1 Baki b/b 2 850

Feb. 1 Baki b/b

2 850

Akaun Modal 2011 Jan. 31 Baki h/b 218 320 2011 Jan. 1 Baki b/b Lengkapan 218 320 217 600 720 218 320

Feb. 1 Baki b/b

218 320

Akaun Ambilan 2011 Jan. 5 Belian Tunai 910 800 1 710 1 710 2011 Jan. 31 Baki h/b 1 710

Feb. 1 Baki b/b

1 710

Akaun Belian 2011 .31 Pelbagai Pemiutang 3 Bank 8 Bank 25 080 2 100 4 400 31 580 31 580 2011 Jan. 5 Ambilan 31 Baki h/b 910 30 670

Feb. 1 Baki b/b

30 670

Akaun Pulangan Belian 2011 Jan. 31 Baki h/b 4 900 2011 Jan. 31 Pelbagai Pemiutang 4 900

Feb. 1 Baki b/b

4 900

Akaun Jualan 2011 Jan. 31 Baki h/b 58 100 2011 Jan. 31 Pelbagai Penghutang 5 Bank 19 Tunai 22 Bank 25 Bank 58 100 Feb. 1 Baki b/b 44 300 3 000 1 800 5 200 3 800 58 100 58 100

Akaun Pulangan Jualan 2011 Jan. 31 Pelbagai Penghutang 5 700 2011 Jan. 31 Baki h/b 5 700

Feb. 1 Baki b/b

5 700

Akaun Sewa Ruang Niaga 2011 Jan. 31 Baki h/b 2 700 2011 Jan. 1 Baki b/b 6 Bank 2 700 2 400 300 2 700

Feb. 1 Baki b/b

2 700

Akaun Komisen 2011 Jan. 31 Baki h/b 500 500 2011 Jan. 8 Tunai 500 500

Feb. 1 Baki b/b

500

Akaun Insurans 2011 Jan. 10 Tunai 600 2011 Jan. 31 Baki h/b 600

Feb. 1 Baki b/b

600

Akaun Komputer 2011 Jan. 11 Bank 2 800 2011 Jan. 31 Baki h/b 2 800

Feb. 1 Baki b/b

2 800

Akaun Angkutan Masuk 2011 Jan. 15 Tunai 450 2011 Jan. 31 Baki h/b 450

Feb. Baki b/b

450

Akaun Promosi 2011 Jan. 18 Bank 500 2011 Jan. 31 Baki h/b 500

Feb. 1 Baki b/b

500

Akaun Alat Tulis 2011 Jan. 20 Bank 650 2011 Jan. 31 Baki h/b 650

Feb. 1 Baki b/b

650

Akaun Pengiklanan 2011 Jan. 22 Tunai 300 2011 Jan. 31 Baki h/b 300

Feb. 1 Baki b/b

300

Akaun Belanja Am 2011 Jan. 24 Bank 500 2011 Jan. 31 Baki h/b 500

Feb. 1 Baki b/b

500

Akaun Derma 2011 Jan. 28 Tunai 100 2011 Jan. 31 Baki h/b 100

Feb. 1 Baki b/b

100

Akaun Upah Pembantu Kedai 2011 Jan. 31 Bank 1 040 2011 Jan. 31 Baki h/b 1 040

Feb. 1 Baki b/b

1 040

Akaun Faedah Atas Pinjaman 2011 Jan. 31 Bank 120 2011 Jan. 31 Baki h/b 120

Feb. 1 Baki b/b

120

Akaun Gaji 2011 Jan. 31 Bank 1 000 2011 Jan. 31 Baki h/b 1 000

Feb. 1 Baki b/b

1 000

Akaun Diskaun Diterima 2011 Jan. 31 Baki h/b 556 2011 Jan. 31 Pelbagai Pemiutang 556

Feb. 1 Baki b/b

556

Akaun Diskaun Diberi 2011 Jan. 31 Pelbagai Penghutang 1055 2011 Jan. 31 Baki h/b 1055

Feb. 1 Baki b/b

1055

Perniagaan The Green Home Imbangan Duga pada tahun berakhir 31 Jan 2011 Butiran
Modal pada 1 Jan 2011 Ambilan Jualan Pulangan Jualan Pulangan Belian Stok 1 Jan 2011 Premis Kenderaan Lengkapan Kadar Bayaran Angkutan Masuk Tunai Bank Pinjaman 6% Pinjaman 4% Peruntukan Hutang Ragu Susut Nilai Terkumpul Kenderaan 56 500 135 000 40 000 15 720 280 450 450 18 181 21 200 3 000 370 12 000 5 700 4 900 1 710 58 100

Debit

Kredit
218 320

Susut Nilai Terkumpul Lengkapan Belian Diskaun Diberi Diskaun Diterima Gaji Insurans Komisen Derma Promosi Pengiklanan Pelangi Resort Bhd Hotel Seri Kota Siva Enterprise Lim Furnitures Sdn Bhd Upah Pembantu Kedai Sewa Ruang Niaga Belanja Am Alat Tulis Komputer Faedah Atas Pinjaman 500 650 2 800 120 1 040 100 500 300 6 500 11 000 1 000 600 30 670 1 055

2 850

556

500

4 550 1 780

2 700

JUMLAH BESAR:

330 826

330 826

SENARAI PELARASAN PADA TARIKH IMBANGAN

1. Stok akhir dinilaikan pada harga kos RM 48 600 dan harga pasaran RM 46 800. 2. Kenderaan disusutnilaikan pada kadar 20% tahun mengikut kaedah garis lurus dan lengkap disusutnilaikan pada kadar 10% setahun mengikutb kaedah baki berkurangan. 3. Peruntukan Hutang Ragu diselaraskan pada kadar 5% atas penghutang bersih. 4. Jumlah faedah atas pinjaman ialah RM 160. 5. Bayaran gaji yang belum dibayar adalah RM 200. 6. Pengiklanan terdahulu adalah RM 150. 7. Komisen tahunan bernilai RM 800. 8. Bayaran pinjaman (matang 2011) iaitu sebanyak RM 1 000 sudah dibayar melalui pindahan oleh pihak bank. Tiada catatan lagi dibuat dalam buku peniagaan. 9. Belanja insurans adalah termasuk insurans peribadi pemilik sebanyak RM 200. 10. Gaji pekerja dinilaikan 20% setahun. 11. Komputer peniagaan akan ditingkat keupayaan setiap dua tahun. Belanja terlibat adalah 50%dari kos komputer. 12. Perniagaan bercadang membeli lori pada 1 Sept 2012 dengan harga RM 10 000. Bayaran deposit sebanyak 10% dari harga lori. Bayaran ansuran bermula Oktorber 2012 dengan tempoh bayaran balik 5 tahun.

CATATAN PELARASAN DALAM JURNAL DAN LEJAR JURNAL
Bil. 2. Butiran Belanja susut nilai kenderaan Susut nilai terkumpul kenderaan (Rekod belanja susut nilai kenderaan) Belanja susut nilai lengkapan Susut nilai terkumpul lengkapan (Rekod belanja susut nilai lengkapan) 3. Belanja hutang ragu Peruntukan hutang ragu (Hutang ragu 5% atas penghutang) 4. Faedah atas pinjaman Faedah atas pinjaman terakru (Belanja faedah atas pinjaman yang belum bayar) 5. Gaji Gaji terakru (Rekod gaji yang belum dibayar) 6. Belanja pengiklanan terdahulu Pengiklanan (Rekod pengiklanan terlebih) 7. Komisen terakru Komisen (Rekod komisen terlebih) 300 300 150 150 200 200 40 40 875 875 1 287 1 287 F Debit 8 000 8 000 Kredit

8.

Pinjaman 4% Bank (Bayaran pinjaman sudah dibayar melalui pindahan pinjaman 4% dari bank)

1 000 1 000

9.

Ambilan Insurans (Termasuk insurans peribadi)

200 200

LEJAR
Akaun Belanja Susut Nilai Kenderaan 2011 Jan. 31 Susut Nilai Terkumpul Kenderaan 8 000 8 000 8 000 2011 Jan. 31 Baki h/b 8 000

Feb. 1 Baki b/b

8 000

Akaun Susut Nilai Terkumpul Kenderaan 2011 Jan. 31 Baki h/b 2011 20 000 Jan. 1 Baki b/b 31 Belanja Susut Nilai Kenderaan 20 000 8 000 20 000 12 000

Feb. 1 Baki b/b

20 000

Akaun Belanja Susut Nilai Lengkapan 2011 Jan. 31 Susut Nilai Terkumpul Lengkapan 1 287 1 287 1 287 2011 Jan. 31 Baki h/b 1 287

Feb. 1 Baki b/b

1 287

Akaun Pengiklanan Terdahulu 2011 Jan. 31 Pengiklanan 2011 150 Jan. 31 Baki h/b 150 150 150

Feb. 1 Baki b/b

150

Akaun Pengiklanan 2011 Jan. 1 Baki b/b 300 2011 Jan. 31 Pengiklanan Terdahulu Baki h/b 300 150 150 300

Feb. 1 Baki b/b

150

Akaun Pinjaman 4% 2011 Jan. 31 Bank Baki h/b 2011 1 000 Jan. 1 Baki b/b 2 000 3 000 3 000 3 000

Feb. 1 Baki b/b

2 000

Akaun Susut Nilai Terkumpul Lengkapan 2011 Jan. 31 Baki h/b 2011 4 137 Jan. 1 Baki b/b 2 850

31 Belanja Susut Nilai Kenderaan 1 287 4 137 4 137

Feb. 1 Baki b/b

4 137

Akaun Belanja Hutang Ragu 2011 Jan. 31 Peruntukan Hutang Ragu 2011 875 Jan. 31 Baki h/b 875 875 875

Feb. 1 Baki b/b

875

Akaun Peruntukan Hutang Ragu 2011 Jan. 31 Baki h/b 2011 1 245 Jan. 1 Baki b/b 31 Belanja Hutang Ragu 1 245 370 875 1 245

Feb. 1 Baki b/b

1 245

Akaun Faedah Atas Pinjaman 2011 Jan. 1 Baki b/b 31 Faedah Atas Pinjaman Terakru 2011 120 Jan.1 Baki h/b 40 160 160 160

Feb. 1 Baki b/b

160

Akaun Faedah Atas Pinjaman Terakru 2011 Jan. 31 Baki h/b 2011 40 Jan. 31 Faedah Atas Pinjaman 40 40 40

Feb. 1 Baki b/b

40

Akaun Komisen Terakru 2011 Jan. 31 Komisen 2011 300 Jan. 31 Baki h/b 300 300 300

Feb. 1 Baki b/b

300

Akaun Komisen 2011 Jan. 31 Baki h/b 2011 800 Jan. 1 Baki b/b 31 Komisen Terakru 800 500 300 800

Feb. 1 Baki b/b

800

Akaun Ambilan 2011 Jan. 1 Baki b/b 31 Insurans 2011 1 710 Jan. 31 Baki h/b 200 1 910 1 910 1 910

Feb. 1 Baki b/b

1 910

Akaun Insurans 2011 Jan. 1 Baki b/b 2011 600 Jan. 31 Ambilan Baki h/b 600 200 400 600

Feb.1 Baki b/b

400

Akaun Gaji 2011 Jan. 1 Baki b/b 31 Gaji Terakru 2011 1 000 Jan. 31 Baki h/b 200 1 200 1 200 1 200

Feb.1 Baki b/b

1 200

Akaun Gaji Terakru 2011 Jan. 31 Baki h/b 2011 200 Jan. 1 Gaji 200 200 200

Feb.1 Baki b/b

200

Akaun Bank 2011 Jan. 31 Baki h/b 2011 18 181 Jan. 31 Pinjaman 4% Baki h/b 18 181 1 000 17 181 18 181

Feb. 1 Baki b/b

17 181

AKAUN KAWALAN
Akaun Kawalan Penghutang 2011 Jan. 1 Baki b/b 31 Jualan 2011 19 900 Jan. 31 Bank 44 300 Diskaun Diberi Pulangan Jualan Baki h/b 64 200 Feb. 1 Baki b/b 17 500 39 945 1 055 5 700 17 500 64 200

Akaun Kawalan Pemiutang 2011 Jan. 31 Bank Diskaun Diterima Pulangan Belian Baki h/b 49 794 556 4 900 6 330 61 580 61 580 2011 Jan. 1 Baki b/b Belian 36 500 25 080

Feb. 1 Baki b/b

6 330