A ABBAS MAHMUD AQQAD ( Tokoh gerakan pembaruan Mesir ) ABU ABDULLAH AL-IDRIS ( Pakar geografi dan kedokteran ) ABDUL

MALIK BIN HISYAM ( Sejarawan dan ilmuan genetika arab ) ABU ALI AL-KHAIYAT ( Astronom paling terkenal dalam sejarah islam. Dikenal dengan nama albohali ) ABU ALAA AL-MAARRI ( Sejarawan : pakar agama dan mazhab-mazhab ) ABU BAKAR ALI-KARAKHI ( Pakar matematika asal baqdad ) ABU HANIFAH NUKMAN ( Fakar fiqh Islam terkemuka. Pendiri mazhab hanafi di Irak ) ABU BAKAR AR-RAZI ( Dokter dan filsuf Islam terkemuka ) ABU KAKAR BAITHAR ( Dokter hewan muslim terkemuka ) ABU FARAJ AL-ASPAHANI ( tokoh sastra dan sejarah ini menyusun banyak buku ) ABU HAIYAN AT-TAUHIDI ( Penulis dan filsuf Arab yang terkenal adil ) ABU HAMID AL-GHAZALI ( Penulis buku Ihya Ulumuddin. Dijuluki An Hujjatul Islam ) ABU RAIHAN AL-BAIRUNI ( Orang pertama yang berpendapat bahwa bumi berputar pada porosnya ) ABU HILAL AL-ASKARI ( Sastrawan dan pakar liguistik terkemuka ) ABU HASAN AL-ANSYARI ( Tokoh ilmu kalam pendiri aliran Asy¶ariah )

ABU KAMIL ( Insinyur dan pakar matematika Mesir. seni. dan sastra ) AHMAD FARIS SYIDYAQ ( Sastrawan dan ahli liguistik Arab ) AHMAD BIN HAMBAL ( Pakar hadits dan fiqh ) ALI YUSUF ( Jurnalis Mesir yang memiliki pengaruh besar di bidang politik ) . Bukunya menjadi referensi penting di Eropa ) ABU NASIR AL-FARABI ( Filsuf terkemuka ) ABU THAYIB AL-MUTANABBI ( Penyair terkemuka Arab yang gemar mengembara ) ABU ZAID AL-BALKHI ( Pakar filsuf dan geografi ) ABU SULAIMAN AL-MANTIQI ( Banyak menyusun buku sejarah filsafat Yunani dan Islam ) ABU USMAN AL-MAZINI ( Pakar liguistik Arab terkemuka ) ABDUL QASIM AL-ZAHRAWI ( Ahli bedah Arab terkemuka ) AD-DARIMI ( Guru ulama-ulama terkemuka. seperti Imam Muslim ) AHMAD SYAUQI ( Pujangga mesir paling terkenal di zaman modern ) AHMAD TAIMUR ( Sastrawan dan sejaran Mesir ) ALI MUBARAK ( Tokoh gerakan kebangkitan intelektual Mesir ) AL-FARRA ( Pakar liguistik.

B BADIUZ ZAMAN AL-HAMADZANI ( Pujangga arab ) BATTANI ( Pakar astronomi. Ia menentukan waktu setiap musim ) BAIDHAWI ( Ahli tafsir yang berhasil menyusun banyak buku Islam ) BUSAHIRI ( Ahli hadits dan penyair asal Mesir ) BUKHARI ( Ilmuwan hadits terkemukan ) D DARUQUTHNI ( ahli hadits. pakar tata bahasa dan ilmu qiraat ) F FAIRUZABADI ( Pakar liguistik dan sastra ) H HAFIZ IBRAHIM ( Penyair mesir ternama ) .

I IBNU BAITHAR ( Pakar tumbuh-tumbuhan ) IBNU AJURUM ( Pakar tata bahasa arab ) IBNU ARABI ( Ulama besar pakar ilmu Al-Qur¶an dan hadits ) IBNU ASAKIR ( Sastrawan dan tokoh ilmu hadits ) IBNU ABU RIZAL ( Astronom dan pakar matematika. dan pakar fiqh ) IBNU HAUQAL ( Ahli geografi) IBNU NAJIB ( Pakar fiqh dan ahli tata bahasa Arab asal Mesir ) IBNU HAJAR AL-ASQALANI ( Sejarawan dan ulama hadits terkemuka ) IBNU HAJJAH ( Ahli kedokteran. murid ibnu Sina ) IBNU HAZM ( Penyair. sejarawan. dan filsuf Arab) IBNU JAUZI ( Pakar fiqh dan sejarah ) IBNU JARIR AT-THABRANI ( Sejarawan dan fakar tafsir ) IBNU IZARI ( Sejarawan Arab ) IBNU KHALDUN ( Sejarawan dan filsuf Arab ) . filsuf. Karyanya banyak diterjemahkan dalam bahasa latin ) IBNU ABU SHADIQ ( Dokter ahli filsuf. astronomi.

dan tokoh ilmu hadits ) . sejarawan. Pemandu perjalanan Vasco Da Gama ) IBNU MALIK ( Pakar liguistik.IBNU KATSIR ( Ahli tafsir Qur¶an. penyair. tokoh ilmu qira¶at. Terkenal dengan bukunya yang berjudul Qanun dan Syifa ) IBNU YUNUS ( Pakar astronomi Mesir sekaligus penemu jarum jam ) IBNU ZAHAR ( Dokter dan pengarang beberapa buku spesialis kedokteran ) IMAM AUZI ( Ia pakar fiqh. dan tata bahasa Arab ) IBNU NAQIB ( Dokter. astronom. filsuf. Terdengar dengan bukunya Madarijus Salikin ) IBNU RUMI ( Penyair kritikus masalah kekuasaan dan sosial ) IBNU SAAD ZUHRI ( Pakar hadits dan sejarawan muslim ) IBNU RUSYD ( Filsuf dan pakar fiqh ) IBNU YASMIN ( Ahli matematika dan astronomi ) IBNU TUFAIL ( Dokter. dan ahli aritmatika ) IBNU QAYIM AL-JAUZIAH ( Pakar fiqh. dan ahli fiqh ) IBNU MAJID ( Pelaut Arab. tasawuf. astronom dan penyair ) IBNU SYATHIR ( Pakar astronomi dan matematika Damaskus ) IBNU SINA ( Doktor dan filsuf.

astronomi. ahli matematika. logika. fisika. Seorang sejarawan sekaligus ahli geografi ) J JABIR BIN HAYYAN ( Ahli kimia. dan musik ) KHAZINI ( Astronom dan arsitektur ) M MUHAMMAD BIN MUSA AL-KHAWARIZMI ( Penemu ilmu aljabar ) MUBARRAD ( Tokoh sastra dan informatika terkemuka ) N NASIRUDIN AT-THAUSI ( Astronom dan ahli matematika ) NASR BIN ASHIM ( Orang pertama yang memberi titik pada mushaf Al-Quran ) .IBNU ABDUL ( Pangeran Arab. Karya-karyanya jadi referensi ilmuan barat ) K KHALIL BIN AHMAD ( Penyusun pertama kamus Arab yang alfabetik ) KINDI ( Filsuf Arab.

S SIBAWAIH ( Pakar tata bahasa Arab. 2008 ) . Menyusun buku tata bahasa Arab ) SYAMSUDDIN AL-MAQDISI ( Ahli geografi ) Z ZAMAKHSYARI ( Pakar tata bahasa dan tafsir ) By_Umniyah ( Sumber : Kumpulan Nama Bayi Islami. Ahmad Faisal. Cetakan 1.