Anda di halaman 1dari 8

PKSM

SULIT PJPK

PJPK
Nama : ………….................................................... Tingkatan: …………....................
Pertengahan
Tahun

Mei LEMBAGA PEPERIKSAAN

1 jam

PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN

TINGKATAN 1

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 Soalan

2. Jawab semua soalan

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan
pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif
yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak

[ Lihat sebelah]
® Hak Cipta Terpelihara JPN PERAK SULIT

1
Soalan 1 hingga 3
Labelkan tempat kosong dengan memilih satu jawapan yang tepat berdasarkan
pilihan jawapan yang disediakan.

Naik turun bangku.


Dekam lunjur.
Tekan tubi.
Bangkit tubi.

1. 3.

2.
.

Soalan 4 hingga 5
Labelkan tempat kosong dengan memilih satu jawapan yang tepat berdasarkan
pilihan jawapan yang disediakan.

Lompat Sargent.
Angkat Tumit.
Half Squart Jump.
Lompat Dakap.

4. 5.

2
Soalan 6 hingga 9
Padankan pernyataan di BAHAGIAN I dengan jawapan di BAHAGIAN II.

BAHAGIAN I BAHAGIAN II
6. Dalam acara olahraga, bahagian A UDTA
torso yang menentukan keputusan.
7. Salah satu ujian yang terlibat ialah B Zuriat
lari 1 500 meter.
8. Boleh ditingkatkan melalui aktiviti C Balapan
tekan tubi dan dekam lunjur
9. Hasil dari hubungan yang sah. D Daya Tahan Otot

Soalan 10 hingga 12
Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang dicadangkan seperti berikut.
Rekreasi
Ansur-maju
Lontar peluru
Balapan

10. Dalam acara ……………………………………, kebanyakan atlit biasanya


menggunakan gaya Parry O’Brien.

11. ……………………………. adalah aktiviti yang biasa dijalankan bagi


memenuhi masa lapang

12. Prinsip latihan …………………………bermaksud aktiviti yang dijalankan


secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar.

Soalan 13 hingga 15
Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang dicadangkan seperti berikut.
Balapan
Ansur maju
Padang
U.D.T.A.

13. Bangkit tubi ialah salah satu komponen ujian ………………

14. Acara 100m, 200m, 400m, dan lari berganti-ganti adalah merupakan acara
……………………………….

15. Dalam acara …………………. , jarak yang lebih jauh adalah merupakan salah
satu faktor penentu keputusan pemenang seseorang atlet.

3
Soalan 16 hingga 25
Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih SATU jawapan yang tepat.

16. Manakah di antara berikut BUKAN komponen kecergasan fizikal yang


berkaitan kesihatan

A. Daya tahan kardiovaskular.


B. Kekuatan otot.
C. Kelenturan.
D. Daya tahan mental.

17. Takrif kesihatan adalah berlandaskan komponen-komponen berikut KECUALI

A. fizikal
B. mental
C. kritikal
D. sosial

18. Punca berlakunya Malnutrisi biasanya disebabkan oleh yang berikut KECUALI

A. Tahap kesihatan yang rendah.


B. Kemiskinan.
C. Tahap pendidikan yang rendah.
D. Kurang bersenam.

19. Ujian Daya Tenaga Asas dilakukan untuk

A. Meningkatkan tahap kesihatan pelajar.


B. Mengetahui tahap prestasi akademik pelajar.
C. Mengenalpasti kebolehan pelajar menguasai kemahiran sukan.
D. Mengenalpasti tahap kecergasan fizikal pelajar.

20. Di bawah adalah merupakan beberapa prinsip latihan yang perlu dititikberatkan
semasa menjalankan latihan fizikal..

A. Ansur maju, tambah beban, kekerapan dan kelenturan.


B. Ansur maju, tambah beban, kekerapan dan tempoh masa.
C. Kuasa, tambah beban, kekerapan dan tempoh masa.
D. Ansur maju, kekerapan, kelenturan dan daya tahan otot.

21. Etika semangat kesukanan yang tinggi adalah seperti berikut KECUALI

A. Sentiasa mematuhi peraturan dan undang-undang permainan.


B. Bermotivasi dan berdisiplin untuk kemenangan.
C. Sanggup melakukan apa sahaja untuk kemenangan termasuk rasuah.
D. Memberi kata-kata perangsang kepada pasukan yang kalah.

4
22. Apakah yang dimaksudkan dengan pertolongan cemas?

A. Menolong pesakit yang ditimpa kemalangan.


B. Memberi bantuan awal kepada mangsa di tempat kejadian sebelum
kedatangan pegawai perubatan.
C. Membantu pegawai perubatan di klinik atau hospital.
D. Membantu mangsa berpandukan prinsip D.R. A.B.C.

23. Bilakah kadar nadi rehat seseorang itu paling sesuai dikira?

A. Sebelum tidur.
B. Selepas bangun tidur waktu pagi.
C. Tengahari
D. Selepas mandi pagi.

24. Tendangan leret dalam permainan bola sepak memerlukan kemahiran yang
berikut KECUALI..

A. Tendang pada bahagian tengah bola.


B. Tendang menggunakan bahagian dalam kaki.
C. Tendang menggunakan bahagian kekura kaki.
D. Tendang pada bahagian bawah bola.

25. Penjaring gol dalam permainan bola jaring akan memakai bib berlabel

A. GA dan GS
B. WD dan C
C. GS dan C
D. GA dan WA

Soalan 26 hingga 35
Tandakan A bagi pernyataan yang BETUL dan B bagi pernyataan yang SALAH.

26. Kecergasan fizikal terbahagi kepada dua komponen iaitu kecergasan fizikal
berasaskan kesihatan dan kecergasan fizikal berasaskan kemahiran motor.

27. Acara 800m adalah acara pecut.

28. Senamrobik adalah salah satu aktiviti dalam kekuatan otot.

29. Dalam piramid makanan, kumpulan makanan karbohidrat terletak dalam Aras
1.

30. Perkhemahan adalah aktiviti rekreasi yang memberikan keseronokan,


kepuasan dan merehatkan badan serta fikiran semasa memenuhi masa lapang.

5
31. Dalam permainan bola sepak, cara yang betul ketika menanduk bola ialah
mata mestilah ditutup.

32. Bantuan kecemasan D.R.A.B.C. ketika memberi pertolongan cemas hanya


boleh dilakukan oleh jururawat dan doktor sahaja.

33. Khemah biasanya dikelaskan mengikut saiz dan bentuk khemah.

34. Dalam pengurusan peralatan sukan, semua peralatan perlu direkod supaya
memudahkan proses pinjaman dan penyimpanan dilakukan.

35. Pemain yang sentiasa mengutamakan aspek keselamatan dalam sukan


mudah mendapat kecederaan.

Soalan 36 hingga 40
Setiap soalan mempunyai lebih daripada satu cadangan jawapan yang betul. Pilih
jawapan yang betul berdasarkan rujukan jawapan di bawah.

A B C D
I dan III II dan IV I, II dan III Semua di atas

36. Aktiviti menyejukkan badan bertujuan

I. Mengurangkan kelesuan dan mencegah kekejangan otot


selepas melakukan aktiviti.
II. Meningkatkan kadar nadi secara perlahan-lahan.
III. Menurunkan kadar nadi secara perlahan-lahan kepada keadaan
normal.
IV. Meningkatkan kuantiti darah mengalir ke otot

37. Protin penting kepada tubuh badan kerana

I. Membekalkan tenaga.
II. Membina otot.
III. Membaiki tisu.
IV. Mengurangkan kuman daripada penyakit berjangkit.

38. Sebagai pengguna, kita berhak untuk mendapatkan….

I. Barangan dan perkhidmatan yang sempurna.


II. Hak sebagai pengguna.
III. Ganti rugi perkhidmatan dan barangan yang tidak sempurna.
IV. Keuntungan yang lumayan daripada sesuatu jualan..

6
39. Perkhemahan adalah merupakan satu aktiviti rekreasi. Antara faedah
perkhemahan ialah

I. Melatih sikap berdikari.


II. Membina sikap pentingkan diri sendiri.
III. Meningkatkan kemahiran komunikasi dan bersosial.
IV. Menggalakkan pergaulan bebas.

40. Sebagai seorang anak, kita boleh menunjukkan kasih sayang terhadap kedua
ibu bapa kita dengan cara

I. Belajar dengan tekun.


II. Bertanggung jawab.
III. Menunjukkan rasa hormat.
IV. Mematuhi segala nasihat mereka.

KERTAS SOALAN TAMAT

7
PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN
SMK ………………………………………………….

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1

SKEMA JAWAPAN

NO. SOALAN JAWAPAN NO. SOALAN JAWAPAN

1 C 21 C
2 A 22 B
3 D 23 B
4 B 24 D
5 D 25 A
6 C 26 A
7 A 27 B
8 D 28 B
9 B 29 A
10 C 30 A
11 A 31 B
12 B 32 B
13 D 33 A
14 A 34 A
15 C 35 B
16 D 36 A
17 C 37 C
18 D 38 C
19 D 39 A
20 B 40 D

Anda mungkin juga menyukai