ampun lali lali asu Ket: iku Contoh: ora Awan M ndhung M ga Ket: Kata benda Contoh: Mendung

tak berarti hujan ( M ndhung ora ateges udan ) Atas Duwur Inggil Ket: Kata keterangan Contoh: Paidi duduk di atas batu (paidi lungguh ing duwur watu) Air Banyu Tuya Tirta Ket: Kata benda Contoh: Inumane banyu bening Arti Makna Artos Werti Ket: Kata keterangan Contoh: Janur kuning kuwi ngemu werti, kuning ateges slamet utowo mulyo, hamulo yen duwe gawe dipasang janur kuning pamrih e ben slamet Api Geni Geni Latu Ket: Kata benda Contoh: Genine mulat mulat. Apa Apa Napa Punapa Ket: Kata tanya Contoh: Apa ta sing dadi karepmu jane? Anak Anak Yoga Putra Ket: Kata benda Contoh: Mas Eko punika putranipun pak Sabar Adik Adhi Adhi Rayi Ket: Kata benda Contoh: Hasan lan husein kuwi pancen kakang adhi Alis Alis Alis Imba Ket: Kata benda Contoh: Imbanipun wati nanggal sepisan Asik Nglegena Nyamleng Gandhem Ket: kata kerja Contoh: Awak awan jang nglegeno tenan leyeh leyeh sinambi nglaras ngidamsari Anjing Asu Segawon Segawon Ket: Kata benda Contoh: Segawon kae nek nguyuh sikile mburi diangkat siji Asap Beluk/keluk/kebul Kukus Kukus Ket: Kata benda Contoh: Ancen enak yen esuk esuk sarapan sego pecel anget sik ono kebul e Ayo Ayo Agi Monggo Ket: Kata perintah Contoh: Monggo dipun rahapi sak wontene Anda Kowe Sampean Panjenengan Ket: Kata benda Contoh: Nopo leres sampean putrane mbah sadirun?

Agak Radha Semu Radhi Ket: Kata sifat Contoh: Godong tanduran kuwi warnone semu kuning awit suwe ora disiram Ada Ana,enek Enten Wonten Ket: Kata sifat Contoh: Bapak wonten ngajengan lagi dahar telo kalian ngunjuk kopi Antar Ngeter Ngeter Ndherekne Ket: Kata kerja Contoh: Pak lik hamung ndherekne tindak ipun bapak ngantos lawang ngajeng Aku Aku Kula Dalem Ket: Kata ganti orang pertama Contoh: Kula niki anak e wong tani utun Ambil Jupuk Pundut Pendhet Ket: Kata kerja Contoh: Aku njupuk hp nang mejo belum urung dereng Ket: tambahan Contoh: aku urung adus beli tuku tumbas mundhut Ket: kata kerja Contoh: aku tumbas bom Bambu Pring Pring Deling Ket: Kt benda Contoh: Anaman iki digawe songko pring / Anyaman ini dibuat dari bambu Burung Manuk Peksi Ket: Kata benda Contoh: Ayahku punya burung di rumah. (bapakku duwe manuk ing umah. / Bapak kula kagungan peksi wonten ing griya) Bisa Isa Sag t Wag t Ket: Kata kerja Contoh: Dia bisa dipercaya (piyambake sag t dipercados) Berdiri Ngadeg Ngadeg Jum n ng Ket: Kata kerja Contoh: Dipersilahkan berdiri sebentar ( Dipun aturi jum n ng sak antawis ) Berita Kabar Warta Ket: Kata keterangan Contoh: Bapak membaca berita di Tv ( Bapak maos warta wonten Tv ) Biar Ben / men Jar Ket: Kata keterangan Contoh: Biarkan saja anak itu (Jarne wae bocah kuwi) Berani Wani Kendhel Wantun Ket: Kata sifat Contoh: Walaupun perempuan dia berani seorang diri (sanadyan setri piyambake wantun dewean) Bodoh Goblok Bodo

Ket: Kata sifat Contoh: Susah bicara dengan orang bodoh (rekasa ngomong karo wong goblok) Bengis Gegirisi Ket: Kata keterangan Contoh: Tingkah lakunya membentak bentak dan bengis (Tandang solah e anyentak nyentak lan gegirisi) Berat Abot Anteb Ket: Kata keterangan Contoh: Berat sama dipikul, ringan sama di jinjing (abot podo dipikul, entheng podo di indit) Bantu Rewang Rencang Ket: Kata keterangan Contoh: Tolong bantu angkat meja ini (tulung rewangi ngangkat meja iki) Bosan Wal h/j l h Ket: Kata keterangan Contoh: Aku sudah bosan mendengar ceritamu (Aku wis waleh ngrungokne critamu) Bicara Ngomong Dawuh Ngendika Ket: Kata kerja Contoh: Jangan bicara saja kalau sedang makan (aja ngomong wae yen lagi mangan) Bukan Udu Dudu Sanes Ket: Kata keterangan Contoh: Sanes niku maksuk kula Buaya Bajul Baya Ket: Kata ganti Contoh: Nang rawa akeh bajul e Benar Bener Bener Leres Ket: Kata keterangan Contoh: Leres ature pak dhe niki bocah enom yo cah enom Baik Apik Sae Sae Ket: Kata keterangan Contoh: Piye apik e wae aku melu Bentar Dilut Kedhap Antawis Ket: Kata keterangan waktu Contoh: Njenengan tenga kedhap tak jupukne Cari Luru Madhosi Ngucali Ket: Boso Soko tegal ngetan Contoh: Aku pak luru gawean. Cemberut Mrengut Ket: Kata Kerja Contoh: Sudah, jangan cemberut terus. (wis, ora susah mrengut wae) Cerita C rita Cariyos Ket: Kata kerja Contoh: Ini cuma cerita saja (meniko amung carios mawon) Cabut Jebol Ket: Kata kerja Contoh: Tolong cabut paku itu (tulung jebol paku kuwi)

Cubit Jiwit Ket: Kata keterangan Contoh: cubit saja kalau mau (jiwit wae yen gelem) Cuma Amung Ket: Kata keterangan Contoh: Cuma kamu yang aku cinta, tidak ada yang lain (Amung sliramu kang tak trisnani, ora ana sing liya) Canda Guyon Gojek Gojek Ket: Kata keterangan Contoh: Ojo gojekan ae engko tiwas malah nangis Cabe Lombok Ket: Kata benda Contoh: Nek nyambel lombok e sing akeh ben pedes Cerewet Kenyih Ket: Kata sifat Contoh: Koyo mbah mbah awakmu kenyih banget Cinta Demen Trisna Gandrung Ket: Kata keterangan Contoh: Wit ing trisna jalaran teko kulino Cukup Cukup Cekap Jangkep Ket: Kata keterangan Contoh: Angen ipun atur pasugatan sampun jangkep sumongo dirahapi sak wontene Contoh Contho Tuladha Tuladha Ket: Kata keterangan Contoh: Akeh tepa tuladha wong kang cidro uripe rekoso Cium Ambung Ambung Aras Ket: Kata kerja Contoh: Saben arep mangkat sekolah, eni nyuwun ambung marang ibune Cara Cara Cara Upakara Ket: Kata kerja Contoh: Kabeh mau kari kepriye upakara ne supaya dadi Cepat Cepet Gelis Gelis Ket: Kata sifat Contoh: Yen numpak bis jane gelis teko umah tinimbang numpak sepur Capek Kesel Kesel Sayah Ket: Kata sifat Contoh: Mari lelungan adoh awak rasane kesel kabeh Cocok Cocok Gathuk Gathuk Ket: Kata sifat Contoh: Sego pecel kuwi gathuk tenan yen gawe lawuh tempe goreng Cantik Ayu Elok Endah Ket: Kata sifat Contoh: Bocah wadon kae katon ayu gawe jarik batik mlaku timik timik Cari Golek Pados Ngupadi Ket: Kata kerja Contoh: Njenengan pados nopo ngantos dugi mriki

di nang/ning ing teng Ket: kata sifat Contoh: rama pangkat ing pundi Dengar Krungu Mir ng Midang t Ket: Kata kerja Contoh: Sudah lama tidak mendengar kabarmu (Wis suwe aku ora krungu wartamu) Dahi Bathuk Ket: Kata benda Contoh: Dahinya bengkak membentur pintu (bathuke abuh ndadug lawang) Dan Lan Uga Ugi Ket: Kata keterangan Contoh: Aku dan kamu saja yang berangkat (Aku lan awakmu wae sing budal) Daun Godong Godong Ron Ket: Kata benda Contoh: Godong mlinjo diarani so Dapat Oleh Enthuk Pareng Ket: Kata keterangan Contoh: Nek pareng matur aku arep utang Darah Getih Ludiro Ludiro Ket: Kata keterangan Contoh: Ampun duko wae mangke gampil ludiro inggil Duabelas Rolas Kalihwelas Kalihwelas Ket: Kata keterangan bilangan Contoh: Anak rolas cacahe,watake beda beda Delapan Wolu Wolu astha Ket: Kata keterangan bilangan Contoh: Ono wolu perkoro sing mengko bakal den temoni Dua Loro Kalih Dwi Ket: Kata keterangan Contoh: Pitik e mung ngendok loro pak Damai Tentram Tentrem Tintrim Ket: Kata keterang Contoh: Supoyo gawe tentrem e poro nolo waper iki, ayo do jogo piye supayane ora podo cidro Dalam Jeru Jero Lebet Ket: Kata sifat Contoh: Mongo to pinarak wonten lebet Diam Meneng Meneng Mendhel Ket: Kata kerja Contoh: Njenengan di celuk kok meneng wae Duduk Lunguh Lengah Pinarak Ket: Kata kerja Contoh: Kadang sutrisno sampun katuran pinarak ing ngajengan Dari Songko Songko Saking Ket: Kata depan Contoh: Sampeyan songko ngendi?

Datang Teka Dugi Rawuh Ket: Kata sifat Contoh: Bapak rawuh saking tindakan.

Enam Nem Enem Sad Ket: Kata keterangan Contoh: Wong enem kok do mbisu kabeh Empat Papat Sekawan catur Ket: Kata keterangan Contoh: Kulo pun ping papat liwat dalan iki Entah Mbuh Duka Ngapunten Ket: Kata keterangan Contoh: Ngapunten kulo mboten ngerti Etika Aturan Tatanan Trapsila Ket: Kata keterangan Contoh: Lelaku wong agung ngeksi gondo kang utomo ora nerak ing trapsila Elak Endha Endha Sumingkir Ket: Kata kerja Contoh: Sumingkir saking perkawis ingkang boten prayogi. Enak Enak Eco Nyamleng Ket: Kata keterangan Contoh: Sayur bening niku eco estu dirahapi ing tembe dahar siang

Fikir mikir Angen Gagas Ket: Kata kerja Contoh: Yen di angen angen kayane ancen gathuk Faham Paham Ngerti Ngertos Ket: Kata keterangan Contoh: Kabeh mau yen di sinau mesthi bakal ngerti Gula Gula G ndhis Ket: Kata Benda Contoh: Jangan lupa jika membuat kopi diberi gula merah ( sampun kesupen yen gawe kopi diparingi gendhis abrit ) Gigi Untu Waja Ket: Kata benda Contoh: Lebih baik sakit gigi dari pada sakit hati ini ( luwih becik lara untu tinimbang lara ati iki ) Garam Uyah Sarem Sarem Ket: Kata benda Contoh: seperti sayur kurang garam (koyo jangan kirang uyah) Gelar Beber Ket: Kata kerja Contoh: Tikarnya di gelar dulu (klasane di beber disik)

Gali Duduk Ket: Kata kerja Contoh: Polisi mencari jejak dengan mengali kuburanya (Polisi goleki sisik melik kanthi nduduk kuburane) Gadis prawan kenyo Kenyo Ket: kata keteran Contoh: bocah prawan nek linguh ojo mekokok giat mempeng ngungkuk Ket: kata keterangan Contoh: mempeng tenan angonmu sinau Gula Gulo Gendis Gendis Ket: Kata benda Contoh: Wedang jahe yen diparingi gendis aren rasane eco sanget Gerak Obah Ket: Kata kerja Contoh: Wit witan podo obah keterak angin Gampang Penak Gampang Gampil Ket: Kata keteran Contoh: Ampun melek dalu mangki gampil masuk angin Gugur Ceblok Dawah Dawah Ket: kata keterangan Contoh: Pelem ngarepan podo celok keno angin gedhe

hantu memedi memedi Ket: kata sifat Contoh: memedi ana ing alas harta banda banda banda Ket: kata sifat Contoh: wong sugih bandane akeh Hamil M t ng Ngandut Garbini Ket: Kata keterangan Contoh: Esti sudah hamil tujuh bulan ( Esti sampun ngandut pitung wulan ) Hijau Ijo Ij m Ket: Kata Keterangan Contoh: Tanamanya pak min terlihat menghijau ( Tandurane pak min katon ijo royo royo ) Habis nt k T las Ket: Kata keterangan Contoh: Berasnya sudah habis (Berase sampun telas) Hidung Irung Ket: Kata benda Contoh: Mata sipit hidung mancung punya siapa? Dik (Mripat sipit irung mancung duweke sapa? Nduk) Hutan Alas Wana Wana Ket: Kata benda Contoh: Bapak pergi ke hutan (Bapak tindak dateng wana)

Hitam Ireng Cemeng Cemeng Ket: Kata keterangan warna Contoh: Warok niko agemane cemeng Haus Ngelak Ket: Kata keterangan Contoh: Panas eram nganti ngelak banget Harus Kudu Kedah Kedah Ket: Kata keterangan Contoh: Njenengan kedah tindak sakmangke Hujan Udan Jawah Jawah Ket: Kata keterangan Contoh: Mbok ngiyup riyen nengo jawah ipun rampung Hilang Ilang Ical Ical Ket: Kata keterangan Contoh: Duitku ilang Rp. 25 ripis Hari Dino Dinten Dinten Ket: Kata keterangan Contoh: Njenengan dinten nopo rawuhe Hidup Urip Urip Gesang Ket: Kata keterangan Contoh: Urip iki bebasan hamung mampir ngombe hati ati manah penggalih Ket: kata sifat Contoh: pak zo nembe gerah manah :) Ikut M lu Tumut Ndherek Ket: Kata kerja Contoh: Aku cuma ikut saja (Aku amung ndh r k mawon) Ingat ling mut Ket: Kata keterangan Contoh: Seberuntungnya orang lupa, masih beruntung orang ingat dan waspada (sak bejo bejane wong lali, iseh bejo wong eling lan waspada) Istri Bojo Garwa Garwa Ket: Kata keteranan Contoh: Galuh candra kirana dipersunting jadi istri Panji Asmara bangun (Galuh Candra Kirana kapundut dados garwa Panji Asmara bangun) Ingin Ping n Kersa Ket: Kata keterangan Contoh: Inginya bagaimana? (Kersane pripun?) Istirahat Leren Ngaso Ngaso Ket: Kata kerja Contoh: Ayo ngaso disik kae kopine wis adhem Istilah Bebasan Ket: Kata keterangan Contoh: Kerjone bebasan adus kringet Iya Iya Iya Injih,Inggih

Ket: Kata keterangan Contoh: Awakmu opo lagi ngombe kopi? Iyo Itu Kuwi/iku Niku/niko Puniko Ket: Kata keterangan Contoh: Puniko kareman njenengan telo bakar Ini Iki Niki Meniko Ket: Kata keterangan Contoh: Niki nopo dalem e mbah mangun

jelas gamblang pertela pertela Ket: kata sifat Contoh: perkara iki durung pertela jembatan brug brug brug Ket: kata benda Contoh: aku liwat ning brug jalan aspal gili gili gili Ket: kata benda Contoh: aku numpak pit ning gili Jidat Bathuk Bathuk Bathuk Ket: Bathuk iku jidat sing neng ndasmu kui lo Contoh: Jidatmu sempal Juga Ugo Ugi Ket: Kata keterangan Contoh: Begitu juga rasa di hatiku (Semono ugo rasa ning atiku) Jika Y n Bil h Ket: Kata keterangan Contoh: Jika kamu sudah sampai rumah jangan lupa kirim berita (Y n awakmu wis teka umah aja lali kirim warta) Jadi Dadi Dados Ket: Kata keterangan Contoh: Nasi sudah jadi bubur (sega wis dadi bubur) Jernih Bening Ket: Kata keterangan Contoh: Unjukan e namung tuya bening Janda Randha Ket: Kata keterangan Contoh: Ora kena prawan e tak enteni randha ne Jembatan Wot Tretek Ket: Kata benda Contoh: Tretek jurusan ponorogo saweg dipun dandani Jalan Ratan Margi Margi Ket: Kata benda Contoh: Umpomo sliramu margi aku kang bakal ngliwati Jagung Jagung Gandum Gandum

Ket: Kata benda Contoh: Pak zo nembe panen gandum patang ton Jari Driji Ket: Kata benda Contoh: Drijine sak gedang gepok Jelas Genah Genah Cetho Ket: Kata sifat Contoh: Jenengan crito wae kersane cetho kang dadi ruwet rentenge Jangan Aja Aja Ampun Ket: Kata perintah Contoh: Ampun seru angen ipun gegojekan Jelek Elek Elek Awon Ket: Kata keterangan Contoh: Barang niku awon ampun didamel Jauh Adoh Tebih Tebih Ket: Kata sifat Contoh: Griyane kulo tebih sanget pak

kaleng tempolong tempolong tempolong Ket: kata benda Contoh: tempolong susu kamu kowen sampean panjenengan Ket: Brebes Contoh: sampean mangkat ing pundi Kambing Wedus Menda Ket: Kata benda Contoh: Kambingnya ada lima (weduse ana lima, mendanipun wonten gangsal) Kenyang War g Tuwuk Ket: Kata keterangan Contoh: Aku kenyang minum kopi ( aku wareg ngumbe kopi ) Keadaan Kahanan Ket: Kata keterangan Contoh: Ya begini keadaanya (ya mengkene kahanane) Kepala ndas Sirah Mustaka Ket: Kata benda Contoh: Kepalaku rasanya pening (Sirahku rasan k m ng) Kata Tembung Ukoro Ket: Kata keterangan Contoh: Katamu tidak dapat dipercaya (tembungmu ora kena digugu) Kayu Kayu Kajeng Ketos Ket: Kata benda Contoh: Pintunya dibuat dari kayu jati (lawang ipun digawe saking kajeng jati) Kelapa Kambil Krambil Klapa Ket: Kata benda Contoh: Kambil e paruten digawe santen mengko

Kenal Kenal Tepang Tepang Ket: Kata keterangan Contoh: Njenengan tepang aken niku sing ageman e ijo asmane paidi Ketua Pengarep Pandega Pangarsa Ket: Kata keterangan Contoh: Kamusjowo dipandegani denining pak ndezo Kaki Sikil Suku Suku Ket: Kata benda Contoh: Sikile yu nem kenek ri dipijet mbah tun Kambing Wedus Mendo Mendo Ket: Kata benda Contoh: Wedus e pak zo nembe manak papat Kecil Cilik Alit Alit Ket: Kata keterangan Contoh: Bocah cilik lunguh dingklik udhel bodong di thutul pitik Kelahi Gelut Sampyuh Sampyuh Ket: Kata kerja Contoh: Krono ora ngertine malah dadi gelut bocah loro kae Ketika Pas Naliko Tembe Ket: Kata keterangan waktu Contoh: Bocah kae lahire naliko grahino mbulan Kuda Jaran Ket: Kata benda Contoh: Jaman biyen urung ono motor yen lelungan hamung nungang jaran Keras Atos Ket: Kata keterangan Contoh: Watu kae atos banget Kakek Mbah Eyang Eyang Ket: Kata ganti orang kedua Contoh: Eyang puniko pensiunan e tentara jaman jepang Kuat Rusa Gotot Prakusa Ket: Kata keteran Contoh: Kuku bima ancen rusa

Ludah Idu Ket: Kata benda Contoh: Jangan meludah semaunya sendiri ( ojo ngidu sak karepe dewe ) Luas Amba, jembar Wiyar Ket: Kata sifat Contoh: Aku punya tanah luas (kula gadah siti amba) lihat Nd lok Pirsa Graita Ket: kata krja Contoh: Coba lihat lah apakah itu? ( cobi pirsani punapa niku? ) Langit Langit Tawang

Ket: Kata benda Contoh: Jika di langit ada bintang (yen ing tawang ana lintang) Terus T rus Banjur Laj ng Ket: Kata keterangan Contoh: Setelah menabrak pohon asam terus tejebur selokan (Pungkasane nabrak wit asem banjur njegur kalenan) Laut S gara Samudra Ket: Kata keterangan Contoh: Peribahasa menyeberang laut mendidih pasti aku lalui (B basan nyabrang s gara w dang mesti den lampahi) Lutut D ngkul Ket: Kata benda Contoh: Lututnya berdarah karena jatuh (dengkule getihen amerga dawah) Lebih Luwih Langkung Ket: Kata sifat Contoh: Lebih baik ditunda saja keberangkatan anda hari ini (langkung prayogi diwurungne mawon bidal panjenengan dinten menika) Lidah ilat Lati Ket: Kata benda Contoh: Berharganya diri dari lidah (Ajine diri saka lati) Luas Ombo Wiyar Wiyar Ket: Kata keterangan Contoh: Siti nipun wiyar sanget Lima Limo Gangsal Panca Ket: Kata keterangan Contoh: Pendowo limo kae poro titisan e dewo Lancar Lancar Lanyah Gangsar Ket: Kata keterangan Contoh: Angen ipun mlampah kados ipun gangsar Lemas Lemes Loyo Ket: Kata keterangan Contoh: Sedino ora mangan wae wis lemes Lurus Kenceng Ket: Kata keterangan Contoh: Umah iki kenceng karo prapatan Luka Tatu Ket: Kata keterangan Contoh: Iki biyen tatu keno knalpot Laki Lanang Jaler Kakung Ket: Kata ganti orang Contoh: Iki sarung warisane mbah kakung Lepas Ucul Ucul Lukar Ket: Kata kerja Contoh: Kae sapine ucul teko sawah Lagi Maneh Maleh

Ket: Kata keterangan Contoh: Kok pun dugi maleh budal jam pinten jane Lapar Luwe Ket: Kata keterangan Contoh: Lelaku utomo kuwi salah sijine kudu betah luwe Lupa Lali Lali Supe Ket: Kata keterangan Contoh: Aku ki jan lali janjian ketemu awakmu wingi

Mangga Pelem Ket: Kata benda Contoh: Mbak Yati lagi nyidam pelem Malu Isin Lingsem Ket: Kata sifat Contoh: Aku isin duwe kanca kaya kowe (aku malu punya teman seperti kamu) Malam Wengi Wengi Dalu Ket: Keterangan waktu Contoh: Wancine sampun dalu ( waktunya sudah malah ) membuat gawe gawe damel Ket: emboh Contoh: aku gawe anak minta njaluk Ket: kata kerja Contoh: aku njaluk permen makan madang maem dahar Ket: bahasa jateng Contoh: bapak dahar roti Mampus Modar Ket: Kata kerja Contoh: Penjambret itu mampus tertabrak truk. (tukang jambret iku modar ketabrak trek) Minyak L nga Lisah Ket: Kata benda Contoh: Minyaknya sudah habis ( Lisah ipun sampun telas ) Minum Ngumb Ngunjuk Ket: Kata kerja Contoh: Aku minum kopi ( Aku ngumb kopi ) Marah N su Duka Murka Ket: Kata kerja Contoh: Bapak baru saja marah (bapak nembe mawon duka) Malas Lumuh Ket: Kata sifat Contoh: Jadi pemuda jangan malas begitu (dadi sinoman ojo lumuh ngunu) Minum Umbe Inum Unjuk Ket: Kata kerja Contoh: minumanya air putih (inumane tuya bening)

Mudah Penak Gampang Gampil Ket: Kata keterangan Contoh: Lungo nang suroboyo penak numpak bis wae muda enom sinom timur Ket: kata keterangan Contoh: jebule njenengan niku tasik timur ta tak pikir pun yasa mulai mulai awiti Miwiti Ket: kata kerja Contoh: manga adicarane di awiti sesarengan mata mripat mripat graina Ket: kata benda Contoh: mripatmu po ra nyawang mlaku blayakan ae mulut cangkem tutuk tutuk Ket: kata benda Contoh: nek ngendikan tutuk e dijaga Mana Endi Pundhi Pundhi Ket: Kata tanya Contoh: Endi jamune paino Masalah Perkara Perkawis Gegayutan Ket: Kata keterangan Contoh: Gegayutan opo sing dadi ake awakmu gupuh koyo ngunu Mati Mati Pejah Sedo Ket: Kata keterangan Contoh: Lampune pejah dadi peteng kabeh

Naik Numpak Numpak Nitih Ket: Kata kerja Contoh: Ibu nitih sepeda dhateng pawiyatan (Ibu naik sepeda ke sekolah) nafakoh nepekah nepekah nepekah Ket: Brebes Contoh: bapa karo mane lagi nepekahi anake Nakal Mbeling Ket: Kata keterangan Contoh: Bocah nek mbeling biasane pinter gedhene Naik Mungah Mundak Ket: Kata keterangan Contoh: Yen ora teko mbok mungah mejo ben gayuk Nafas Ambekan Ket: Kata keterangan Contoh: Ambekane senin kemis ngunu kok arep melu lomba mlayu Nama Jeneng Nami Asmo Ket: Kata ganti Contoh: Panjenengan kaparingan asmo sinten Naas Apes Blai Katiwasan

Ket: Kata keterangan Contoh: Sukur yen awakmu ora apes Nasi Sego Sekul Sekul Ket: Kata benda Contoh: Aku ijik eling biyen awakmu bakul sego kucing |||| Oleh Soko Dening Ket: Kata keterangan Contoh: Kamus iki digawe dening ndezo Orang Wong Tiyang Piyantun Ket: Kata benda Contoh: Enek uwong ora to jane

Pensil Petelot Ket: Kata benda Contoh: Petelote ceklek penting wigati wigati wigatos Ket: Kata sifat Contoh: bab pancausaha tani menika sanget wigatos Pelangi Kuwung Ket: Kata benda Contoh: Pelangi indah warnanya (kuwung sulistiya ing warna) Pasar Pasar P k n Ket: Kata benda Contoh: bapak baru pulang dari pasar ( bapak n mb rawuh saking p k n ) Panas Panas B nt r Ket: Kata keterangan Contoh: Badanya panas sekali ( awake benter sang t ) Pagi suk njang Ket: Kata keterangan Contoh: Selamat pagi (sugeng enjang) Panggil Celuk Timbali Ket: Kata kerja Contoh: Kang eko dipanggil diam saja (Mas eko diceluk meneng wae) Pantun Parikan Ket: Kata keterangan Contoh: Kartolo gemar membuat pantun (Kartolo seneng gawe parikan) Puisi Geguritan Ket: Kata keterangan Contoh: Rendra membaca puisi (Rendra maos geguritan) Pepaya Kates / gandul Ket: Kata benda Contoh: Burungnya suka makan pepaya (manuke seneng mangan kates gandul) Pusing Mumet

Ket: Kata keterangan Contoh: Yen mumet ngunjuk obat rumiyen pendek cendhek Ket: kata keterangan Contoh: tebune tugelen dadi loro ben cendhek penak gowone punya duwe gadah kagungan Ket: kata keterangan Contoh: njenengan nopo kagungan mbako gewol pasir wedi Ket: kata benda Contoh: nek mbangun umah kudu cepak wedi karo semen penting penting wigati permana Ket: kata sifat Contoh: Niki barang permana ati ati jagane Putih Putih Pethak Pethak Ket: Kata keterangan warna Contoh: Kopine diparingi gendis pethak Pinang Jambe Ket: Kata benda Contoh: Bocah kembar kae koyo jambe sinigar Pisang Gedang Pisang Pisang Ket: Kata benda Contoh: Gedang gepok ancen enak yen digoreng Padi Pari Pantun Pantun Ket: Kata benda Contoh: Tumprap wong jowo sing penting sawah e jembar pari ne lemu lemu Pergi Lunga Lunga Tindak Ket: Kata kerja Contoh: Sri lungo menyang endi, pamit tuku trasi jebul ora bali

Renang Nglangi Ket: Kata kerja Contoh: Anak itu tidak bisa berenang (bocah kuwi ora bisa nglangi) Rasa Rasa Raos Ket: Kata keterangan Contoh: Rasanya pahit empedu (rasane pait peru) Rambut Rambut Rikma Rikma Ket: Kata benda Contoh: Rambutnya kakek putih kebanyakan uban (Rikmane simbah putih kakean uwan) Ranting Cuthik Rincik Ket: Kata benda Contoh: Anak anak mengumpulkan ranting untuk menanak nasi (boca bocah nglumpukne rincik gawe adang sega) Raba Grayah

Ket: Kata keterangan Contoh: Ora ketok yo grayah i wae Rokok Udud Ket: Kata benda Contoh: Udud e paijo sak tabuh kentongan Rasa Rasa Raos Surasa Ket: Kata keterangan Contoh: Raos e kados pundi? Remeh Sepele Ket: Kata keterangan Contoh: Masalah sepele ojo di gedhek gedhekne Runtuh Ambrol Jugrug Jugrug Ket: Kata keterangan Contoh: Pusoko kuwi ampuh tenan yen ditamakne gunung bakal jugrug yen ditamakne segoro bakal asat Rajin Sregep Ket: Kata sifat Contoh: Yen sregep sinau mesti bakal pinter Rumah Umah Griya Papan Ket: Kata benda Contoh: Griyo pak carik majeng ngidul Ramah Grapyak Ket: Kata sifat Contoh: Bocah kuwi grapyak mring sopo mae Raja Raja Ratu Nalendra Ket: Kata keterangan Contoh: Sampean dalem sinuwun sultan agung nalendra teko mataram

seketika sanalika sanalika sanalika Ket: Brebes Contoh: watu kuwe remuk sanalika satu siji siji setunggal Ket: kata bilangan Contoh: Juara siji ( juara satu ) Suara Suwara Suwara Suwanten Ket: Kt benda Contoh: Kenthongane banter suwarane / Kenthongnya keras suaranya Sungai Kali Lepen Ket: Kata benda Contoh: Sungai bogowonto sekarang airnya keruh. (kali bogowonto saiki banyune butheg) Sempit Ciut, Cupet Ket: Kata sifat Contoh: Rumahnya sempit sekali ( umahe ciut banget ) Siang Awan Siang Rahin

Ket: Kata keterangan Contoh: Selamat siang (sugeng siang) Sama Podo M mp r Jumbuh Ket: Kata keterangan Contoh: Serupa tapi tak sama (kembar anging ora podo) Selamat S lam t Wiluj ng Sug ng Ket: Kata keterangan Contoh: Semoga selamat sampai tempat tujuan (Mugio selamet wilujeng ngantos papan panggonan) Semua Kab h S daya Ket: Kata keterangan Contoh: Satu untuk semua, semua untuk satu (siji kagem sedaya, sedaya kagem siji) Saudara Dulur K randah Sed r k Ket: Kata keteran Contoh: Saudara anda berapa?(S d r k panj n ngan pint n?) Senyum Es m Ket: Kata kerja Contoh: Senyumnya sepahit madu (Es mane pait madu) Siapa Sapa Sinten Ket: Kata tanya Contoh: Siapa yang datang? (Sinten ingkang rawuh?) Suara Uni Mung l Suwant n Ket: Kata kerja Contoh: Suaranya seperti suara perempuan (suwantene kados suwanten piyantun setri) Surat Layang Ket: Kata benda Contoh: Bapak maos layang warto jawapos Sakit Loro Sakit Gerah Ket: Kata keterangan Contoh: Rasane loro wuyung ora keno disifati Sudah Wis Sampun Sampun Ket: Kata keteran Contoh: Sampun dahar pak Sukar Angel Angel Awrat Ket: Kata keterangan Contoh: Kayane angel banget anggonmu gawe Samar Remeng Ket: Kata keterangan Contoh: Wujud e urung ketok ijik remeng Sendiri Dewe Piyambak Piyambak Ket: Kata keterangan Contoh: Njenengan kok rawuh piyambak Sama Podo Sami Jumbuh Ket: Kata keterangan Contoh: Kuwi kok podo karo kaduweanku

tidur bobok turu Ket: kata kerja Contoh: koe turu karo sopo? bentur dadug Ket: Kata kerja Contoh: Bibirnya jontor karena terbentur pintu. (lambene ndobleh jalaran kedadug lawang) telur ndog B nt san Tigan Ket: Kata benda Contoh: Lastri makan telur ayam ( Lastri dahar tigan ayam ) Tembakau Mbako Mbako Satha Ket: Kata benda Contoh: Tembakau kedu sudah terkenal rasanya ( Satha kedu sampun kondang kaloka raos ipun ) Terima Tampa Nampi Ket: Kata keterangan Contoh: Terima saja jadi jodohmu (tampa wae dadi jodomu) tawa Guyu Ket: Kata kerja Contoh: Jangan ikut tertawa (Ojo m lu guyu) Tengah Tengah Madya Ket: Kata keterangan Contoh: Di tengah membina semangat (ing madya mangun karsa) Telinga Kuping Kuping Talingan Ket: Kata benda Contoh: Punya telinga gunanya untuk mendengarkan (Duwe kuping gunane kanggo ngrungokne) Tanam Tandur Tanem Ket: Kata kerja Contoh: Pak tani Menanam padi (Pak tani nandur pari) Takut Wedi Ajrih Ajrih Ket: Kata keterangan Contoh: Dia takut kalau sampai ketauan (Piyambak e ajrih yen nganti kamanungsan) Tupai Bajing Ket: Kata benda Contoh: Kambile podo ceblok dipangan bajing Tau Eruh Weruh Sumerap Ket: Kata keterangan Contoh: Aku jane weruh tapi ethok ethok wae ra ngerti Tidur Turu Sare Nendro Ket: Kata kerja Contoh: Bapak nembe wae sare tusuk jojoh Ket: kata keterangan Contoh: aryo penangsang kena jojoh lambunge tamat mari rampung paripurna Ket: kata keterangan Contoh: paripurna sampun angen ipun ngaturne adicara

tapi ning nanging Sayange Ket: kata keterangan Contoh: bocah kae ayu nanging rada judas tukar ijol linthu linthu Ket: kata kerja Contoh: njenengan linthu ni duitku niki karo duit pecah takut wedhi ajrih ajrih Ket: kata keterangan Contoh: roso manah ajrih banget Tipu Ngapusi Mblejani Nulayani Ket: Kata keterangan Contoh: Awakmu ki mung ngapusi tok Tanah Lemah Siti Bantala Ket: Kata benda Contoh: Lemah wangi teka mekah kuwi ijik ana ing pasareane sinuwun Uang Duwit Arta Yatra Ket: Kata benda Contoh: Kamu punya uang berapa? (kowe duwe duwit pira? Panjenengan kagungan yatra pinten?) Umur Umur Yuswa Ket: Kata benda Contoh: Umurmu berapa? (yuswanipun panjenengan pinten?) Ubi Telo Telo Telo Ket: Kata benda Contoh: Gethuk asale teko telo Untuk Kanggo Kunjuk Kagem Ket: Kata benda Contoh: Daharan puniko kagem tamu kang badhe rawuh Waktu W ktu Wayah Kala Ket: Kata keterangan Contoh: Sudah waktunya istirahat (Wis wayahe ngaso) Warna Werno Rupa Kelir Ket: Kata keterang Titi Herawati, SAP. an Contoh: Klambimu njaluk rupa piye Waktu Waktu Wayah Wanci Ket: Kata keterangan Contoh: Yen wis wayah e engkok nek ngerti dewe sing penting dilakoni wae Wajah Rai Rupo Pasuryan Ket: Kata benda Contoh: Rupo mu koyo artis ayu tenan

Ya Ya Ingg h

Ket: Kata keterangan Contoh: Ya kebetulan kalau begitu (inggeh kaleresan umpami ngaten)

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.