Anda di halaman 1dari 13

BAB 1: BUDAYA DAN KEPELBAGAIAN KELOMPOK

Pengenalan
Pengertian budaya: Unsur utama bdya
 Am: budaya = cara hidup manusia. - Simbol @ Lambang > apa shj yg mmpyai makna
 Satu proses pkembngan sahsiah, akal, semangat & kpd ahli msyrkt b’kongsi bdya (objek fzikal)
usaha mnusia dlm ssuatu kelompok. - Bahasa > unsur2 p’lmbngn @ smbol bdya yg
 Etimologi = budi + daya bolehkan ahli msyrkt b’hubg antra 1 sma lain yg
 Budi = aspek dlman mnusia yg mliputi akal & nilai gmbrkn pmikrn serta nilai yg diamalkan.
 Daya = aspek lahiriah mnusia yg meliputi usaha & - Nilai & kepercayaan > mrpkan stndard yg dgnakn
hasilan. utk mnilai keadaan msyrkt. ( Nilai mnjelaskn apa yg
 Perspektif sosiologi budaya – sgala hasil & idea sptunya dlkukn & kprcyaan terang apa yg sbnr).
yang dkongsi olh ahli2 dlm msyrkt. - Norma > prturan @ ketentuan yg tlah mnjadi
kebiasaan yg djngka akn dpatuhi oleh stiap anggota
Unsur Bdya msyrkt.
o Proskriptif- mggriskan apa yg x bleh
 Agama dan upacara keagamaan
dlakukn
 Sistem dan organisasi kemsyrktn
o Preskriptif – apa yg perlu dilakukan.
 Sistem pgthuan
- Teknologi > alat @ kaedh yg dignkn dlm khidupn
 Bahasa
sehrian sesua2 msyrkt.
 Kesenian
o Resam – adat kebiasaan @ prturn yg m’jdi
 Sstem ekonomi
adat
 Sstem teknologi & prltn o Mores – norma yg lbih kuat.
Kebudayaan
Kepentingan mmahmi konsep bdya kpd guru.
Hasiln yg dkongsi oleh msyrkt; mnakala msyrkt pula
- B’tnggjwb mmupuk p’paduan dlm klngn mrdnya.
t’diri drp mnusia yg b’interaksi antara satu sama lain, &
- Mnerapkn unsur bdya kpd murid.
yg b’kongsi satu kebudayaan.
- Mrid lbih mengenali bdya yg t’dpt dlm msyrkt.
- Nilai2 mghormti bdya org lain akn wujd dlm diri
Konsep perbezaan
murd.
 Fikiran/idea = ilmu pgthuan, bhasa, falsafah, - Mrka akn lbih fham apa yg bleh dlkukan & apa yg x
kpercyaan, crta2 lisan. bleh dlakukn dlm msyrkt.
 Kebendaan = seni bina, alat2, pkaian, mknn, - Guru lbih b’sedia utk b’hdpn dgn pljr drp pelbagai
ubt2tan, perabot. bdya
 Kesenian = kemahiran (seni lakon teater, tarian, - Tdak ada sifat prasangka @ prejudis t’hadap diri
muzik), seni tmpak (ukiran, lukisn, seni phat, tnunan, pljr.
anyaman) - Guru akn lbh b’hemah & m’hormati nilai serta
amalan bdya setempat.
Ciri-ciri budaya
- Bdya dperolehi mlalui proses pmbljrn. Pengertian & Konsep Kepelbagaian Kelompok.
- Bdya mrpakan p’kongsian sua2 msyrkt.
- Tidak dpt dpshkn drp bahsa (unsur simbolik) Etnik
- B’sift sejagat @universal - Mrujuk kpd kmpln mnusia yg mngidenfikasikn antra
- Boleh dwarisi dr 1 gnerasi ke 1 gnerasi satu sama lain dgn b’lndskn ktrnn & warisan bdaya
- Berubah-ubah ikut msa @ tmpt (baba &nyonya) yg sama.
- Ada pndgn smster (world view) - M’punyai rasa kepunyaan t’hdp negara asl, mknn,
Kesimpulan bdya: bhsa, mzik, agama, pkaian, nama keluarga serta
- Sgala pghasilan msyrkt mnusia dlm pelbagai bntk, adat
sama ada yg dpt dlihat @ x - X punyai organisasi formal
- Saiz relatif yg terhad
Komponen budaya - Etnisiti – rasa kekitaan sesuatu kumpln etnik
- Etnosentrisme – sikap @ kepercayaan bhawa
Golongan budaya: bdya sndiri dlh lbih baik & lbih tinggi nilainya drpd
 Material = ciptaan msyrkt yg nyta & konkrit kbudyaan kelompok lain.
( peralatan & klgkpan hidup) - Diskriminasi – pandangan, pemikirn & kpercyaan
 Bukan material = ciptaan abstrak yg dwaris dr 1 negatif skelompok etnik yg lain.
gnerasi ke generasi strusnya. (ilmu pngthuan,
kpercyaan, adt istiadat, nila2, prturan2) Ras
- Kelompok manusia yg m’punyai persamaan dri segi
fizikal.

1
- Mempunyai tanda pengenalan kolektif b’asakn ciri- BAB 2 : KESEDARAN KEPELBAGAIAN SOSIO-
ciri fzikl-biologikal yg nyta sperti warna kulit , warna BUDAYA
mata, warna rmbut & dsb. Bangsa
- Rasisme individu – kepercayaan bhwa ada ras Definisi
tertentu yg b’status lbih unggul & ada ras yg - sekmpuln msyrkt yg m’punyai ciri2 kebdayaan, nilai
b’status lbih rndh. & aspirasi yg sama &yg dpt dtentukn dgn sesua2
- Rasisime tahap institusi – mlibtkn dsar & kawasan.
pelaksanaan yg b’sift diskriminasi yg akhirnya
mwujudkn ketidaksamaan pd individu drp ras yg Bgsa Melayu:
lain - suku bangsa Melayu di Semenanjung
Minoriti Malaysia,Thailand, Indonesia, Filipina &
- Kmpln pndduk yg d anggp sbgai kumpln yg lbih Madagascar. (UNESCO)
brendah statusnya & sering d diskriminasikn. Cth : - merujuk kepada seseorang yg berketurunan
ras & etnik Melayu & beragama Islam. (Perlembagaan
Malaysia)
Masyarakat
- Kmpln manusia yg b’hubung scra tetap & t’susun Bngsa Cina:
dlm mnjlnkn xtvt scra kolektif. - Org cina yg menjadi warganegara dan penduduk
- Ciri-ciri masyrakat: tetap di Malaysia
o B’kelompok - Kebanyakannya berketurunan pendatang dari
o B’budaya China yg tiba di Malaysia sekitar abad ke-15-
o Mengalami perubahan pertengahan abad ke-20
o B’interaksi (dlmn & phak luar) - Mengekalkan identiti komuniti yg amat ketara
bezanya dgn kaum lain
Kelompok - Jarang berkahwin campur dengan orang Melayu
- Sekumpln manusia yg b’interaksi, saling b’gntung & atas sebab agama & budaya.
sling b’gabung utk capai sasarn t’tentu.
Bngsa India:
- B’sifat formal ( kelas) & x formal (tonton bola)
- Kaum di Malaysia yang berketurunan drpd mereka
- Kelopok asas (erat)
yg berhijrah dari India semasa pemerintahan British
o Interaksi b’sekemuka yg b’terusn
di Tanah Melayu.
o Identifikasi peribadi yg kuat dgn kelompok
- Merupakan keturunan penghijrah semasa
o Hbungn kemesraan yg erat dlm klngn ahli Kesultanan Melayu Melaka dan kemudiannya
o Hbungn yg pelbagai bentuk semasa pemerintahan orang Portugal dan Belanda.
o Hbungn yg lbih b’kekalan
- Kelompok sekunder (formal & x libt prasaan) Kepentingan Hubngn etnik.
o Interaksi b’sekemuka yg terhad - Mencerminkan perkembangan sejarah dan
o Identifikasi peribadi dgn kelompok lemah kemampuan sosioekonomi negara
o Pertalian antara ahli kelompok lemah - Mencerminkan darjah dan sumber ketegangan
o Hbungn antara ahli renggang & terhad sosial dlm masyarakat.
o Hbungn yg lbih x b’kekalan - Penting dalam memahami kesan perindustrian &
perubahan sosial
Jenis dan Demografi kelompok
Integrasi budaya
- Bumiputera Melayu > 54% (13.45 juta)
- Pelaksanaan proses bagi mewujudkan identiti
- Bumiputera bkn Melayu > 11.8 % (2.93 j)
nasional di kalangan kumpulan yg terpisah dari
- Cina > 25% (6.22 juta)
segi kebudayaan,sosial & lokasi .
- India > 7.5% (1.86 juta)
- Lain-lain > 1.7 % (318.9 ribu) Komponen integrasi
- Akulturasi
Kumpulan Etnik o Manusia dalam kumpulan minoriti
- Seluruh negara > Melayu, banjar Cina, india, bugis,
menerima norma, nilai dan pola tingkah
serani jawa
laku golongan majoriti.
- Semenanjung Malaysia > baba & nyonya, portugid
- Asimilasi
Melaka, chetty, siam Malaysia. Minangkabau,
o Proses penyerapan budaya
orang asli (Negrito, Melayu pruto & senoi)
o Budaya A+B+C=A
- Serawak > Iban, Melanau, Bidayuh, bisaya ,
bukitan …… o Budaya A tetap kekal dan diterima umum
- Sabah > Kadazan-Dusun, Bajau, Murut …. - Akomodasi
o setiap etnik tetap mempertahankan budaya
mereka tetapi hidup dengan harmoni dan
2
saling hormat menghormati antara satu - Status seseorang individu itu biasanya bergantung
sama lain kepada kedudukan ekonomi ketua rumah dan
- Pluralisme seseorang itu dapat naik atau turun di dalam
o proses mempertahankan kepelbagaian hierarki ini dengan usaha atau kegagalannya
budaya. A+B+C=A+B+C sendiri.
- Amalgamasi Struktur sosial tradisional
o Proses percantuman dari segi biologi. - Sultan
A+B+C=D - Kelas bangsawan
- Kelas pembesar,
- Rakyat biasa
Peranan kerajaan utk mewujudkan integrasi bdya - Hamba
- merncng dgn b’kesan, dlm jngka segera & pnjng,
utk mewujdkn sikap membina yg kukuh utk stiap
kaum berusaha hidup aman. Struktur sosial moden
- M’buat penyelidikn ilmiah ttg sosdil-bdya yg - Kelas atasan elit
saintifik. - Kelas menengah (para profesional dan pekerja
- KPM menerapkan aspek di atas kpd murid. mahir kolar putih)
- Kelas pekerja
Struktur msyrkt / kelas sosial - Kelas bawahan (pekerja yang kurang mahir)
Konsep masyarakat
- Manusia hidup secara berkumpulan dan Bahasa
berkelompok yang mengamalkan satu budaya Definisi bahasa
yang sama. - alat pewujudan budaya untuk manusia saling
Ciri-ciri msyrkt berkomunikasi.
- Hidup berkelompok Fungsi umum:
- Mempunyai budaya - alat utk komunikasi & alat utk mengadakan
- Sering mengalami perubahan integrasi & adaptasi sosial
- Saling berinteraksi sama ada dalaman dan dengan Fungsi Khusus
pihak luar. - mengadakan hubungn dlm p’gaulan sehari-hari
- Mempunyai kepimpinan. - mewujudkan seni (sastera)
- Mempunyai aturan sosial. - mempelajari naskah2 lama utk mengeksploitasi
Kriteria msyrkt: ilmu pengetahuan & teknologi.
- Kriteria sosial
o Pnddkn, profesion @ pekerjaan, keturun @ Fungsi bahasa:
keanggotaan dlm kasta & kebngsawanan - Fungsi komunikatif
- Kriteria ekonomi o Menggambrkn suasan @ menyampaikn
o Pendptn/pghasiln, pmilikn/kekayaan mklmt antra penutur & pndengar
- Kriteria politik - Fungsi apelatif
o kekuasaan o Supaya pendengar menyambut
Status - Fungsi akspresif
- Kedudukan @ tmpt seseorg @ kelompok dlm strktr o Menyatakan perasaan
sosial msyrkt. - Fungsi kognitif
Status dperoleh: o Menaakul kebijaksanaan
- Kelahiran (ascribed status) Fungsi bahasa di Sekolah Wawasan:
- Kerana jasa-jasanya (assinged status) - Membolehkan murid2 di SRJK menguasai bhsa
- Kerana prseatsi dan perjuangan (achieved status) Melayu.
Mobiliti sosial - Membuka ruang utk murid b’komunikasi.
- P’pindahan posisi dlm strktr sosial yg dialami oleh - Membolehkan murid memahami budaya, bahasa
individu @pun kelompok struktur sosial. serta pemakaian rakannya drp kaum lain.

Kelas sosial  Orang melayu bertutur dalam bahasa Melayu


- Golongan individu yg menyndng, memiliki cara tetapi mengikut dialek antara negeri yang
hidup, hak istimewa & prestij diduduki.
Sistem kelas sosial (SKS)  Orang India bertutur dalam bahasa Tamil yang
- SKS ialah satu sistem di dalam sistem susun lapis diambil dari begara Tamil Nadu.
sosial terbuka.  Orang Cina bertutur melalui kumpulan penutur.
- Susun lapis masyarakat lebih mudah diubah dan Cth:
dapat bergerak dari satu lapisan ke lapisan yang  kumpulan Pulau Pinang dan Melaka bertutur
lain. dalam bahasa Hokkien.

3
 Kumpulan Kuala Lumpur, Seremban dan - Makan di tempat yang gelap adalah berkongsi
Ipoh pula bertutur dalam bahasa Kantonis makanan dengan hantu
dan Hakka. - Percaya kepada roh jahat, penunggu, dewa- dewi
dan unsur alam
Kepercayaan
Definisi kepercayaan: Adat Resam
- Kepercayaan bermaksud akuan akan benarnya Definisi
terhadap sesuatu perkara. (Kamus Dewan 1994). - Adat = kebiasaan
- Konteks agama, kepercayaan adalah batu asas - Resam = lembaga, peraturan, hukum, norma yg
pembangunan moral. dijunjungi oleh kelompok msyrkt.
- Konteks psikologi bermaksud keadaan jiwa yang - Adat resam = peraturan yg sudah diamalkan sejak
berkaitan dengan sikap berkedudukan memihak. turun tmurun.
- Adat resam mempunyai “isbat” kepada pelaku
sama ada positif atau negatif.

Adat resam Melayu


Jenis-jenis kepercayaan - Melenggang perut :
- Kepercayaan agama Islam o Wanita mengandung yang genap 7bln.
o Akidah ataupun iman Bertujuan untuk mengelakkan kedudukan
- Kepercayaan agama Hindu bayi songsang dan memudahkan bersalin.
o Berkait dgn dewa-dewi, unsur2 alam, - Meminang & bertunang
unsur2 jahat, roh & penunggu o Bertujuan mengenali pasangan dengan
o Percaya siapa yg langgar akn dtimpa lebih dekat sebelum akad nikah. Tempoh
mlang, nasib buruk @pun kesan negatif pertunangan ditentukan bersama.
- Kepercayaan agama Buddha - Kematian
o Percaya ttg perlunya sesorg itu b’tingkah o Waris si mati akan mengadakan kenduri
laku yg baik. arwah untuk disedekahkan kepada arwah.
- Konfucianisme Ada yang mengadakan 3 atau 7 hari
o Fahaman yang menekankan perasaan berturut- turut. Ada yang mengadakan
perikemanusiaan t’hadap org lain & harga semula pada malam ke 40.
diri. - Bersunat
- Animisme o Dilakukan kepada individu lelaki dan
o Kepercayaan kepada makhluk halus & roh perempuan apabila telah cukup umur dan
Kepercayaan Kaum Melayu: syarat. Bersunat bertujuan sebagai
- Percaya pada pawang, bomoh beserta dengan persediaan untuk menempuh alam remaja.
jampi serapah. - Bercukur Jambul
- Tidak boleh bersiul atau menyanyi di dapur kerana o Mencukur jambul bayi ynag baru lahir.
mendapat suami tua. Dijalankan selepas ibu tamat tempoh
- Dilarang menjahit pada waktu senja kerana mata berpantang. Serentak dengan itu, bayi
akan buta diberikan nama.
- Dilarang duduk di atas bantal kerana akan
mendapat bisul Adat Resam Cina:
Kepercayaan Kaum Cina: - Kelahiran:
- Percaya semangat alam seperti langit, matahari, o Ibu mertua bertanggungjawab menjaga
tanah, air dll. wanita mengandung.
- YANG: Prinsip untuk laki- laki, matahari, arah o Mementingkan anak lelaki kerana dapat
selatan dan segala keaktifam mewariskan nama nenek moyang.
- YIN: o Nama pertama adalah nama keluarga.
- Prinsip untuk wanita, bulan, arah utara dan segala Patah kedua nama segenerasi dlm adik
yang pasif. beradik dan sanak saudara. Manakala
- Percaya pada Jade yang boleh memberi kekayaan patah ketiga nama panggilan diri sendiri.
dan keharmonian. - Kenduri selepas kelahiran
- Feng sui – memberikan tuah dlm khidupn. o Membuat kuih khas yang berbentuk bulat
bewarna merah dan kuning yang berintikan
kacang dan tan su serta telur yang diwarnai
Kepercayaan kaum India: merah.
- Bersiul waktu malam mengundang ular masuk ke o Mereka yang mendapat kuih ini akan
dalam rumah membalasnya dengan membawa hadiah
- Ibu bapa akan bergaduh jika mengasah pensel seperti baju bayi dan pati ayam untuk ibu.
dihujung kedua- dua belah.
4
- Mencukur rambut Pantang larang kaum Melayu
o Sebagai pengiktirafan terhadap kelahiran - Mereka yang mengandung di larang untuk mencaci
baru dalam masyarakat mereka. atau mengumpat.
o beranggapan rambut bayi yang dilahirkan - Dilarang untuk memaku atau memahat dan
adalah rambut sementara. Rambut yang menggali lubang serta memukul binatang.
tumbuh semasa dalam kandungan perlu - Mereka juga dilarang untuk keluar rumah pada
dicukur untuk menumbuhi rambut baru. waktu petang atau senja serta dilarang untuk duduk
di anak tangga dan juga di larang melihat gerhana
Adat Resam India: bulan ataupun matahari.
- sewaktu mengandung - Suami di larang meniup sebarang bunyi bunyian,
o Dipakaikan gelang tangan, Suulkaappu. menyembelih, memburu dan memukul binatang.
Suul bermaksud kandungn ibu dan Kaappu - Semua pantang larang ini adalah untuk
bermaksud perlindungan. keselamatan anak yang di kandung.
o Dilakukan ketika kandungan 7 bulan dan
kandungan sulung. Pantang larang kaum Cina:
o Adat ini dinamakn sebagai Valaikaapu. - Semasa mengandung
- Semasa bersalin: o Tdk dibenarkan melakukan kerja2 seperti
o Membisikkan nama Tuhan- Gayatti memaku kerana dikhuatiri bayi yg lahir
Mantiram ke telinga bayi. akan mengalami kecatatan
o Kemudian dilakukan upacara potong tali o X d benarkan memukul binatang krn dtakuti
pusat. terkena badi.
o Menyapu madu untuk tujuan kecantikan. - Perkahwinan
o Madu disapu kepada lidah bayi berkenaan. o Bakal pengantin  tidak digalakkan untuk
menghadiri majlis kebumian selama 3
Adat Resam Iban bulan sebelum dan selepas majlis
- Berdiang @ bersalai perkhawinan. 
o Berpntang 30 hari o Hiasan dalam majlis perkhawinan tidak
o Duduk dekat dgn unggun api digalak untuk menggunakan warna putih,
- Adat memberi nama bayi (Manok Tawai) biru tua, hitam dan hijau.
o Bagi nama dengan memilih nama kepalan o Dalam bilik tidur bakal pengantin baru, katil,
nasi yg dipilih oleh ayam. meja dan almari perlu diletakkan dalam
- Mandi Anak kedudukan yang biasa dan bukannya sudut
o Jamu tetamu & ahli rumah pnjang dengan bilik. 
makanan lebih byk selepas upacara mandi.
Adat Resam Kadazan
- Berpantang Pantang larang kaum India:
o Bilangan hari b’pntang ikut kasta (7,21,44) - Semasa mengandung
o Suami x dbenarkan jauh dr rumah o Dilarang keluar rumah berseorangan pada
- Adat menamakan anak (MAdsapi @ Madsopik) waktu malam 
o Lakukan pd umur 8 tahun. o Dilarang tidur pada waktu siang atau tidur
o Lengkap dgn mantera & tatacara berlebihan.
- Mintuhun @ minuhu o Dilarang melakukan perbuatan-perbuatan
o Upacara turun tanah buruk seperti mengumpat, membuat fitnah,
Adat Resam Orang asli bergaduh, menyembelih binatang dan
- Upacara melenggang perut sebagainya.
o Bidan akn menjampi wanita yg o Dalam tempoh 2 bulan selepas bersalin, si
mengandung ibu perlu menghindarkan diri daripada
- Menamakan anak melakukan kerja-kerja yang berat.
o B’dasrkn nama pokok, tumbuhn, ikan @ Tujuan pantang larang masih diamalkan
tempat yg b’dekatan dgn bayi waktu - mendidik secara halus
dilahirkan. - memberi teguran secara berhemah
- membentuk budi pekerti mulia
- membolehkan adat istiadat tidak dilupakan
Pantang larang
Definisi: Jantina
- Peraturan larangan bagi sesebuah kehidupan Definisi :
bangsa itu. - Perbezaan antara lelaki dgn perempuan
berdasarkan ciri-ciri sosial dan budaya.
5
Bagi masyarakat Melayu dan Cina: o Kelas sosial rendah akn meyebabkn
- Anak lelaki diutamakan dalam keluarga menghadapi masalah berkaitan kewangan,
kemudahan bljar n dsb..
BAB 3 : IMPLIKASI KEBELBAGAIAN SOSIO-BUDAYA o Kelas sosial sederhana @ tinggi, dpt
peluang m’dptkn penddkn lbih meluas
3 kelompok budaya pelajar b’banding mereka yg berada dlm linkungn
- Pro budaya sekolah > ikut peraturan sepenuhnya taraf sosioekonomi rendah.
- Antibudaya sekolah > x snggup patuhi peraturan o Murid perlu bersosial tidak kira kelas
- Antara budaya sekolah & bdaya remaja > atasan sama ada kelas atasan atau
menghormati bday sekolh & penuhi keperluan diri bawahan.
- Aspek petempatan
Aspek budaya pengaruhi murid: o Bandar n pnggir bndar > bdya mrid dar
- Cara individu berfikir aspek tumpuan, kemampuan b’belanja,
- Cara individu b’tindak t/laku& pndngn akn b’beza ikut sapirasi ibu
- Pengaruhi pandangan, perasaan & pembawaan bapa, jenis pekerjaan n dsb..
o Luar bndr n pendlman > amalkan budaya
Murid yg sama, etnik sama n pndangn yg sama n
t/laku kurg mndtngkn masalah.
- Aspek gaya fikir n gaya belajar
6 corak asas bdaya murid gaya belajr tindakan
- Berbeza dalam gaya komunikasi (guna bahasa n
auditori mudah bljr mlalui proses mndgr.
komunikasi)
visual cpt bljr melalui proses mnder n
o Murid kt utara b’suara lntang n nada tinggi
melihat
o Pantai timur – dialeh yg ada kosa kata
kinestatik bljr melalui proses m’nuat
keliru pmhaman “hands-on”
- Berbeza sikap terhadap konflik
gaya b’fikir tindakan
o Ada yg lbih b’pndngn t’buka (perbincangan)
bergntung latar perlu bntuan latar p’sekitran utk
o Penyelesaian scra t’tutup @ b’tulis (field memahami pelajaran
- Berbeza pendekatan dlm meyelesaikn msalah dependent)
o Ada yg b’sungguh2 bebas latar x perlu bntuan latar p’sekitran utk
o Ada yng “asal siap” (field memahami pelajaran
- B’beza dalm menyelesaikan masalah independent)
o Utamakan tnggunjwb individu impulsif -bertindk tnpa b’fkir pnjang
o Amalkn perkongsian tnggungjwb -cepat bertindak
- Berbeza sikap t’hadap pendedahan pndangn. reflektif -bertindak slepas b’fikir scara
- Berbeza dlm pendekatan untuk mengetahui mndlm
o Ikut gaya fikir n gaya belajr. -teliti & lmbt respons
Implikasi terhadap murid
- Aspek kemahiran dan penguasaan bahsa
o Mrid yng kuasai dialek atau bahasa ibunda - Aspek gender
akan menghadapi mslah dlm pmbelajrn , mrd prmpuan mrd lelaki
kurng faham n tercircir dlm pljrn lbih tekun m’mberikn lbih dpt perhatian guru
o Pelajar yng mengusai byk bhasa akn cepat perhatian, patuhi peraturan
n tangkas dan mudah menguasai pmbljrn. lbih kemas n teratur d’anggp b’mslah
o Penggunaan bahasa standard harus mnunjkkn prestasi baik lbih baik dlm mta plajarn
diamalkan oleh setiap murid, penggunaan pengiran ttp lemah dlm
dialek mengikut kaum perlulah dielakkan. sastera n bhasa
- Aspek kaum etnik tunjuk prestasi baik pd tnjuk prestasi baik pd
o Duduk dlm kelompok 1 etnik myebbakn pringkt rendah pringkt mnengah
proses menyesuaikan diri dgn kaum lain ak estim kendiri merosot pada estim kendiri sama pada
sukar peringkt mnengah stiap pringkt
o Kelompok pelbagai etnik akn dpt pupuk o Murid digalakkn untuk berinteraksi dengan
persaan saling menerima n saling mereka yang berlainan jantina, namun mereka
mghormati melalui pergaulan. perlu diberi kesedaran batasan perhubungan
o Murid yang terdiri daripada pelbagai dalam interaksi yang berlainan jantina.
bangsa perlu bersosial dalam kelompok o Aktiviti interaksi antara berlainan jantina ini
mereka terutamanya dalam melakukan perlulah sesuai mengikut tugasan yang
aktiviti pembelajaran. diberikan.
- Aspek kelas sosial
6
Guru o SMKA >memupuk potensi murd dr segi
nilai2 kerohian n kepercayaan agama dlm
Implikasi terhadp guru pmbentukn shsiah melalui pnddkn islam
- Aspek penerimaan dan layanan adil o Sek premier > punyai sejarh n tradisi yg
o Memberi layan adil mengikut keperluan kukuh &n memberi sumbngn yg byk kpd
individu pelajr negara sjak penubhnnya.
o X salah guna maklumat ltr blkg mrid utk bt o Sek Bestari >reka bntuk mnrik, infrastruktur
generalisasi & pelabelan. yg lengkap n t’letak dlm kwsn strategik.
- Aspek strategi pembelajrn koperatif o Sek model khas > gbungkn murid thap II
o X anggap semua mrid boleh bljr cara yg sek rendh n mnegh b bwah 1 bumbung.
sama. Kmdhn kondusif bg mrd b’potensi
o Guna pmbljrn koperatif utk erat perpaduan, o Sek penddkn khas > khas utk mrd b’mslh
mrid dpt kongsi penegtahun n pengalaman, pglihtn, pndgrn n pembeljrn, autism n dsb…
sling bntu n interaksi untuk pencapaian o Sek wawasan > wjd perpaduan kalangn
kumpulan. murid
- Aspek pgurusan blik drjh & pgursn hubngn - Aspek lokaliti sekolah
o Perlu urus hubungn dlm bilik darjah dgn o Sek d bndr > dsertai pelbagai ltar blkg
baik sosiobdya
o Kwalan t/laku mlalui praturn blik drjh utk o Sek d luar bndr pndlmn> rngkumi 1 @ 2
wujd suasana yg t’kawal kaum etnik shja.
o Uruskan hbngn n penerimaan antara plajr - Kepimpinan sekolah
dgn baik menggunkn kjian sosiometri o Pegurus kepmpinn sek yg baik wjudkn
- Aspek aspirasi/jangkaan guru iklim sek yg mesra, memotivasikan pljr n
o Sedar bhwa potensi pljr bkn b’dasakn kelas b’kerjsama dlm 1 psukn.
sosial, jntina @ bngsa.
o x bt generalisasi t’hdap pljr yg lemah. Kurikulum tersirat
o Ubah sikap n pndngn t’hadap pljr n elakkn Definisi kurikulum tersirat
amaln diskriminasi - Cara bdaya disalurkan n d bentuk melalui proses
o Sedian P&P yg selaras dgn pnglamn n p&p n pengursn organisasi sekolah.
keupayaan serta bdaya pljr. Ciri-ciri kurikulum tersirat:
- Merangkumi semua pengalaman pembelajaran
- Pemilihan bahan sumber yang diperoleh oleh murid
o Perlu sedikn sumber pmbljrn yg sesuai dgn - Boleh menjadi objektif pembelajaran
pgthuan n bdaya pljr - Hasil pembelajaran bersifat relatif dan sukar diukur
o Berhati- hati pilih sumber pmbljrn secara kualititatif
o Elakkn unsu2 negatif n sensitif mna2 pihak. - Merangkumi nilai-nilai yang dibentuk bersama oleh
o Sentiasa dptkn mklumt yg tepat ttg bdaya pelaksana kurikulum itu sendiri (murid-
sesutu etnik. guru/pengajar)
o Hormti adat resam, keprcyaan n amaln - Bergantung kepada lokasi,persekitaran dan latar
ritual pelbagai etnik. belakang pelaksana kurikulum (murid-
o Lihat penggunaan bahasa n istilh yg x guru/pengajar)
- Tidak tertulis dalam kandungan kurikulum dan
b’unsur negatif dri segi gnder, etnik n
penilaian walaupun terdapat dalam matlamat atau
kpercyaan
objektif kurikulum
o Bentuk bahasa yg dpt dterima, x bias n
- Berbeza mengikut jenis institusi,tahap
prejudis perlu d utamakan. pembelajaran dan matlamat kurikulum.
Sekolah
Unsur kurikulum tersirat:
Implikasi terhadap sekolah. - Kelompok > tunggu gilirn, ucap selmt, izin guru, bt
- Aspek jenis sekolah tugasan
o Setiap jenis sekolah mempunyai fokus yg - Pujian > dikaitkan dgn penilain.. t/laku baik dpt
b’beza turut mngamalkn bdya yg b’beza pujian.
o Sekolah kebangsaan >gna bahsa - Kuasa > dewasa lbih b’kuasa (perlu demokratik)
kebangsaan sbg bhsa pngntr
o Sklh jenis kbngssan> guna bhasa ibunda Aspek pembeljrn melaui kurikulum tersirat
msg2 sbgai bhsa pgntr - Struktur organisasi sekolah (jadual waktu, aktiviti d
o SBP > beri peluang kpd murid luar bndr sek, bhn smber pmbljrn, koko
o SMT > beri pelaung kpd murid yg - Bdaya sekolah.( peraturan, paparn mklmt sekbdaya
cenderung dlm bdng teknik n vokasional pljr, adt resm, jangkaan guru)

7
Implikasi kpd krikulm t’sirat - Bantuan Perjalan & penganguktn Murid
- Sengaja - Jaket keselamatan
o Guru x urus pmbljrn dgn baik t’hadp mrid - Elaun bulanan Pelajr kurang upaya
drp bdaya n sstm nilai yg beza. Konlik nilai - SPBT
wujud. wujud bias @ prejudis t’hadp mrd - Skim Baucer Tuisyen (SBT)
- X dsengajakn - Biasiswa kecil persekutuan (BKP)
o Tempt pljr kurg t’lbt dlm proses p&p d - Biasiswa kelas persediaan universiti
bhgian blkng kelas - Asrama harian
o Elakkn mrd2 t’tntu dlm xtvt kelas.
o Beri pujian kpd murid bdaya lain dlm Jantina
pncaipan kecil2. oKetiadaan keselamatan dlm klngn
o Trunkn stndard pncapain akademin utk perempuan
sesuikn dgn keperluan pljr yg dilabel o Bias jntina dlm buku teks n bhn pengajran
“lemah”, “prestasi lmah” n dsb.. o Terbatas dlm kemahiran
o Matlamat ssetngh kurikulum (teknikaln
mate lanjutan)
BAB 4 : KETAKSAMAAN PELUANG PENDIDIKAN o Kurng kesedaran ttg persepsi ttg
Konsep: kemmpuan wnita
- Merujuk kepada pnddkn x sama rata utk smua - Penilaian n petnksiran untuk mngurangk
pnddk. ketaksamaan aspek jantina
- Pndngn, pemikirn n kepercayaan bhwa terdptnya o Tambahkan pelbagai jenis soaln (gmbr,
perbezaan antara anggota @ kelompok etnik lain carta)
dgn kumpln lain drp pelbagai aspek sperti o Gunakan pelbagai jenis soalan (aneka
kemudahan, peralatan, peluang kerjaya n dsb.. pilihn, esei)
Unsur2 pewujudn ketaksamaan peluang pnddkn o Imbgkn kaedh pentaksiran BD tugsn
- Kelas sosial individu n kump.
o Kelas atasn – kumpuln bangsawan & elit o Semak semula ujian, peperiksaan n
o Kelas pertenghn atasn – pnddkn tinngi, pntaksirn supya x wujud bias.
profesional Kumpulan minoriti
o Pertnghn bwhn – lulusn sek menegh n o Definisi - Golongan kecil orang yang sama
diploma, pntingkn pnddikn anak2 keturunan,agama dan budaya yang tinggal
o Kelas pekerja ( kolar biru) – lulusn SPM di sebuah tempat yang majoriti
o Bwahan – lulusn rendh @ x punyai klulusn penduduknya berlainan keturunan,agama
- Ketaksamaan dr segi kelas sosial sbb: dan budaya.
o Glongn atasan punyai keupayaan kwngn o Sbb berlaku ketaksamaa
o Pilihn n peluang pnddkn di dlm n luar  Lokasi tempat tinggal di pedalaman
negara  Perhubungan
o Mampu sedikn tuisyen  Pengangkutan
o Mampu beli komputer riba, prltn sek n bhn  Infrastruktur
bacaan utk bantu pljrn anak  Kemudahan asas
o Bagi maknn berkhasiat tuk jaga kesihatan  Kelengkapan sekolah
anak &kesimbangn otak. o Kesan ketaksamaan
o Kmudhn TMK:  Kadar keciciran yang tinggi
 Mampu sediakn pelbagai jenis  Jurang pencapaian murid lebih
peralan TMK besar berbanding kumpulan
 Akses mklumt n bhn bntuan dgn majoriti
cepat n pntas melalui internet  Jurang digital antara guru dan
SKM (sek kurg murid) murid terlalu luas
- Hadapi masalah kekrgn peruntukn, kmudhn & guru - Langkah nak atasi ketaksamaan yg berlaku di
terlatih sekolh
- Norma perjwatan sedia ada x sesuai dgn keperluan o Pihak sekolah perlu peka dan prihatin
SKM. terhadap cara hidup dan budaya satu-satu
- Petemptn guru sukar (sbb pndlmn) kaum supaya kumpulan minoriti tidak
- Mrd terlalu keci myebbkn amalkn P&P kelas terpinggir dalam peluang pendidikan.
bercantum o Harus diberi peluang sama rata dalam
Langkah KPM utk bntu peljr miskin: mencapai matlamat masing-masing.
- Rncangan mknn tambahn (RMT) o Guru harus menyesuaikan dan
- Kump Wang simpanan pelajar miskin (KWAPM) mengadaptasi kurikulum sedia ada supaya
- Bantuan Makanan Asrama mesra budaya dan semua murid tanpa
8
mengira kaum,agama dan budaya dapat
menerimanya.
- Punca wujud ketaksamaan – orng asli
Kumpuln berkeperluan khas o Sikap tidak ambil berat ibu bapa orang Asli.
o Definisi - satu program pendidikan yang o Kurang golongan bijak pandai disebabkan
dirancangkan khas untuk kanak-kanak kurangnya persaingan untuk mencapai
istimewa/luar biasa dari segi kemajuan.
intelek,jasmani,sosial atau emosi. o Tiada minat untuk belajar kerana tiada
tekanan untuk berubah dan juga ciri-ciri
Ketaksamaan berlaku pada 3 peringkt: orang Asli itu sendiri.
- Sblm merdeka o Tidak dapat mengikuti aktiviti pembelajaran
o sebelum 1960 negara sediakan kerana diajar menggunakan kurikulum
kemudahan pendidikan peringkat rendah aliran perdana yang menggunakan bahasa
sahaja. kebangsaan, bukan bahasa ibunda
o tumpuan diberikan kepada murid normal. mereka.
- Slpas merdeka - Isu ketaksamaan – indigenous
o Kerajaan telah memberikan perhatian dan o Taksub kepada sistem kehidupan yang
memainkan peranan yang aktif dalam dibina oleh mereka.
menyediakan peluang pendidikan. o Belum bersedia menerima perubahan.
o Akta pelajaran 1961 & Laporan o Tidak terdedah kepada perubahan arus
Jawatankuasa Kabinet 1979: semasa dan kuat terikat dengan kehidupan
- Masa kini tradisional.
o Sekolah Pendidikan Khas (SPK) o Sistem belajar yang diwarisi turun temurun
 bermasalah penglihatan dan yang berpandukan pengalaman.
pendengaran o Dalam sistem ini, proses belajar
o Pendidikan Khas Integrasi merangkumi aspek
 bermasalah pembelajaran,  manusia akan mengalami sesuatu
penglihatan, dan pendengaran. secara nyata.
 la diwujudkan di sekolah harian  memikirkannya secara konseptual
biasa rendah dan menengah dan  mengamati sesuatu sambil
sekolah menengah merenung
teknik/vokasional yang  mencuba dalam situasi lain yang
menggunakan pendekatan lebih luas.
pengajaran dan - Faktor
pembelajaran secara pengasingan o Jurang digital disebabkan lokasi tempat
dan separa inklusif. tinggal dan latar belakang masyarakat
o Pendekatan inklusif dalam sekolah biasa serta statusekonomi.
 belajar di dalam kelas normal o Kemudahan asas dan infrastruktur yang
bersama rakan sebaya. serba kekurangan.
o Tempat tinggal yang jauh dan terpencil dari
sekolah dan sistem perhubungan yang
kurang baik.
- Isu-isu lain - pedalaman
o Masih terdapat sekolah yang tidak
mempunyai kemudahan asas seperti talian
- Langkah kurg ketaksamaa telefon, meisn faks, bekalan elektrik dan
o Kemudahan fizikal sekolah dan peralatan juga bekalan air bersih.
khas diubah suai mengikut tahap dan jenis o Kekurangan guru terlatih bagi sekolah
kecacatan. rendah di kawasan pedalaman dan luar
o Kepakaran guru pendidikan khas. bandar. Misalnya guru dalam bidang kritikal
o Penggunaan kurikulum yang bersesuaian seperti Sains, Matematik dan bahasa
dengan murid Inggeris.
- Isu ketaksamaan peluang- orng asli o Suasana persekitaran yang kurang
o Kurang infrastruktur serta prasarana yang merangsang à Kurang kemudahan ICT,
lengkap. kemudahan asas
o Kadar keciciran yang tinggi o Sekolah Kurang Murid (SKM)
o Prestasi pelajar orang Asli yang rendah o Bahasa yang tidak sama à Dialek yang
o Jumlah enrolmen sekolah yang rendah berbeza.

9
o Kurangnya guru pakar di pendalaman. - Peraturan keselamatan dan amalan bilik darjah
o Ibubapa tidak mementingkan pendidikan. juga membantu mengawal dan mencorakkan
o Kanak-kanak tidak tertarik/berminat untuk tingkah laku dan disipilin murid.
ke sekolah. - Ruang dan pergerakan harus diurus lebih
- Usaha nak atasi ketaksamaan fleksibel. Kebersihan dan keindahan bilik darjah
o Peningkatan dalam kadar penyertaan merupakan elemen meningkat nilai murni dalam
murid peringkat sekolah rendah. diri.
o Pemantapan kualiti guru.
o Peningkatan infrastruktur sekolah tanpa Pengurusan Persekitaran Sosio-Emosi
- Guru boleh memberikan pujian dan galakkan
mengira lokasi.
kepada murid untuk terus terlibat dalam aktiviti-
o Peningkatan kualiti proses P&P melalui
aktiviti di bilik darjah.
pengintegrasian TMK.
- Penghargaan yang sesuai dengan penglibatan;
o Jurang perbezaan antara bandar dan luar
ganjaran dalam bentuk hadiah atau token ekonomi
bandar dapat dikurangkan dari segi boleh diberikan kepada murid.
kelengkapan asas dan kemudahan asas - Peneguhan positif penting untuk menambah
supaya murid akan menikmati akses, ekuiti kebarangkalian gerak balas  daripada murid.
dan kualiti pendidikan yang serata. - Guru harus mengurus emosi murid dengan
berkesan supaya mereka dapat menerima hakikat
terhadap kekuatan dan kelemahan mereka.
BAB 5 – PEMBINAAN PERSEKITARAN BLK DRJH YG - Emosi harus di urus dengan berkesan untuk
MESRA BUDAYA membangkit naluri ingin tahu dan mengelak dari
mereka berputus asa.
Pembinaan Persekitaran Bilik Darjah Yang Mesra Budaya - Hubungan positif sesama rakan kelas perlulah
- Pengurusan fizikal bilik darjah bermaksud satu dibina; mereka harus diberi peluang bersosial dan
proses mendapatkan penyertaan, kerjasama dan mengutamakan semangat kerjasama dan
campur tangan ahli untuk mencapai objektif memahami emosi rakan.
organisasi atau kumpulan dalam sesuatu gerak - Murid boleh menggunakan bahan mainan bagi
kerja.   menjelaskan perasaan dan menyelesaikan
- Proses yang dimaksudkan: masalah sosio-emosi. 
o merancang, mengelola, memimpin,
mengarah dan mengawal. Bilik darjah Perhubungan Antara Kelompok Etnik
merupakan medan perjuangan utama - Tajuk pembelajaran berkaitan kepelbagaian
kerjaya seorang guru. budaya masyarakat harus dipilih
-  Pengurusan bilik darjah yang dinamik adalah untuk - setiap murid perlu diberi peluang untuk berorientasi
pembinaan modal insan yang menjurus kepada dan berbincang tentang perayaan masing-masing. 
pembinaan jasmani, emosi, rohani dan intelek.  - Penerapan budaya dan nilai murni dari etnik yang
- Ianya memerlukan pelbagai pengetahuan, berlainan dapat di serapkan di dalam objektif
kemahiran, prosedur, teknik dan strategi. pembelajaran.
- Guru harus adil, tidak bersikap pilih kasih, berat
sebelah dan sentiasa peka terhadap budaya murid
Pengurusan Persekitaran Fizikal tanpa mengira latar belakang mereka; dan guru
tidak boleh merendahkan dan memburukkan
- Peralatan asas bagi sesebuah bilik darjah adalah walau apa pun etnik mereka. 
papan tulis, papan kenyataan, ruang yang selesa, - Aktiviti dan program yang dirancangkan tidak harus
meja dan kerusi untuk guru dan murid, almari, menyentuh isu-isu sensitive yang mampu
bahan bacaan, bahan bantuan mengajar serta mengguriskan perasaan mana-mana pihak. 
dihiasi dan kebersihan. - Guru hendklah menerapkan nilai murni,
- Susunan kerusi dan meja boleh memberikan kepentingan perpaduan, bertolak ansur dan
kemudahan mengadakan aktiviti pembelajaran bekerjasma dalam mengekal keamanan dan
berpusatkan murid dan aktiviti berkumpulan; kesejahteraan tanpa mengira etnik atau warna.
cahaya yang mencukupi serta peredaran udara
sekukupnya. 
- Papan kenyataan yang dilengkapi jadual waktu,
jadual bertugas, carta organisasi, pelan
keselamatan, sudut mata pelajaran, sudut bacaan, Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran
kata-kata motivasi, pengunaan laman web, - Guru perlu bijaksana dan teliti dalam perancangan,
computer dan CD serta LCD.  pelaksanaan, penyeliaan, penilaian dan rekfleksi. 

10
- Guru juga perlu merancang kurikulum, sukatan, Kaedah -boleh diaplikasikan dalam amalan
huraian sukatan, bukut teks, rujukan tambahan dan Kontekstual pedagogi supaya budaya yang
maklumat tambahan termasuk laman web. relevan dengan murid dapat diterima
- Teknik dan kaedah mestilah sesuai dengan -dapat mengaitkan bahan pengajaran
kumpulan sasaran; isi dan pembelajaran kepada situasi
dan aktiviti  perlulah melibatkan interaksi murid sebenar
pelbagai budaya.   -boleh dikaitkan dengan
- Pengesanan dan penilaian perlu dijalankan untuk pembelajaran ‘eksperential’ iaitu
memastikan penambahbaikan dijalankan dalam pengalaman hidup sebenar
pengajaran berikutnya.  
- Penyampaian pengajaran Kaedah -memberi peluang untuk memikir
berdasarkan objektif  yang dirancang. Metakognitif tentan proses pembelajaran,
- motivasi yang bersesuaian supaya mereka rancangan pembelajaran,
memahami perbezaan diantara mereka perlu pemantauan dan penilaian kendiri
dititikberatkan.  -murid akan berbincang tugasan dan
- Aplikasi sumber yang hendak digunakan mestilah dapat mempraktikkan strategi semasa
selaras dengan kaedah dan teknik yang di pilih. latihan praktikal
- Digalakkan murid bertanya dan bersoal jawab serta  
mempunyai perasaan ingin tahu.   Kaedah Konteks -memerlukan aktiviti dijalankan dan
- Perbezaan budaya harus menjadi  pencetus minda Luar dilakukan diluar bilik darjah
dan motivasi kearah pembelajaran aktif, -guru bertindak  sebagai fasilitator
interaktif   dan konstruktif. -murid akan menjalankan aktiviti
- Murid terlibat dengan berkongsi pengalaman penyelesaian dan akan melaporkan
berasaskan tugas dan kejadian sebenar. sekara bertulis selepas aktiviti
- Pelaksanaan aktiviti dapat dilaksanakan  
dengan mengawal  masa  dan menyusun aktiviti Kajian Masa -membolehkan murid
sekara berkesan. Proses ‘brainbreaks’  atau ruang Depan mengambil  bahagian mencipta
merihatkan minda juga  perlu diberikan. penciptaan masa depan
-membantu murid berfikiran jauh
Pedagogi Relevan Budaya dan Kepelbagaian   
- Pedagogi yang relevan menggunakan pelbagai Kaedah Koperatif -murid dapat berbincang sekara
strategi pengajaran dan pembelajaran supaya kumpulan dan harmonis
pembelajaran menjadi lebih bermakna kepada -dapat belajar bekerjasama dan
murid. berinteraksi di antara murid
- Penekanan diberikan kepada pengintegrasian -akan menjadi menarik kerana
pengetahuan, kemahiran asas serta nilai murni penglibatan aktif
bagi perkembangan menyeluruh dari kepelbagaian -melatih meningkatkan akauntibiliti diri
kebolehan dan budaya murid. dan bertanggungjawab sesame ahli
-  teknik  dan kaedah yang boleh di gunakan adalah ; -kemahiran dan interaksi sosial dapat
- dipupuk
Kaedah Direktif - belajar melalui penerangan dan  
di  ikuti oleh ujian kefahaman dan Pembelajaran -dapat bekerjasama erat diantara dua
latiha Koloboratif pihak atau lebih
- fokus kepada kemahiran asas, latih -berusaha bersama mencapai
tubi dan latihan kekekapan matlamat pembelajaran
- guru sebagai model -melibatkan kumpulan murid
  berusaha mencapai prestasi
Kaedah Mediatif - mengunakan bahan media cemerlang
- diajar mengaplikasikan pengetahuan -keberkesanan pembelajaran dapat
untuk menyelesaikan masalah, di  tingkatkan
membuat keputusan, mengenalpasti  
andaian dan menilai andaian
 
Kaedah -mengalakan menjana idea kritis dan
Generatif kreatif
-murid dijangka dapat membuat
pertimbangan untuk meneruskan
budaya yang relevan
 

11
supaya mereka dapat memasuki pasaran tenaga
Pedagogi Kelas Bercantum buruh dan mendapat peluang-peluang pekerjaan
  yang sesuai dengan kebolehan mereka.
- Di wujudkan apabila  bilangan murid dalam satu - Peringkat dewasa masyarakat dianjurkan program
tahun persekolahan adalah kurang dari 15 kemasyarakatan oleh pertubuhan seperti
orang. Sesebuah kelas Tahun 1, Tahun 2 dan Penggerak Wanita Orang Asli. Antaranya program
Tahun 3 dikantum jika bilangan murid tidak kesejahteraan keluarga, latihan-latihan kemahiran
mencukupi. dan keusahawanan serta program celik huruf.
- Kelas bercantum juga wujud dalam sesebuah - Skim Bantuan Galakan Pendidikan JHEOA
sekolah yang bilangan muridnya kurang dari 145 disediakan bagi membantu pelajar orang asli di
orang.  Bilangan guru besar dan guru pula tidak peringkat sekolah, menengah dan Institusi
melebihi 5 orang. Pengajian Awam Tempatan.
- Guru akan mengaajar lebih dari satu tahun - Diantaranya adalah :
persekolahan sekara serentak dalam kelas i)        Yuran persekolah
bercantum.  ii)      Kokurikulum
- mengajar sekara  berkumpulan  dan berpusatkan iii)    Kertas ujian bulanan
muridMurid akan mengikuti mata pelajaran iv)     Sukan tahunan sekolah
mengikut aktiviti yang diperingkat mengikut tahap v)       Kegiatan pendidikan Islam dan Pendidikan
pencapaian mereka Moral
- mengunakan kaedah perbincangan, yang vi)     MSSM
melibatkan perbualan antara guru-murid dan murid- vii)   Bantuan persekolahan seperti buku tulis, buku
murid  didalamsebuah kelas.  kerja dan alat tulis
- Guru  perlu bijak melaksanakan kelas cantum viii) Pakaian  seragam sekolah
kerana terdapat aras perbezaan yang agak ketara ix)    Tambang pengangkutan
dalam diri murid; kelemahan mengunakan x)      Barang keperluan diri
pedagogi yang sesuai akan menjejaskan dan xi)    Bantuan makan sekolah pendalaman
merencatkan minat murid. - Bagi meningkatkan minat orang Asli terhadap
  pendidikan dan seterusnya mengurangkan
Penilaian Berasaskan Budaya penciciran pelajaran, pihak sekolah telah berusaha
  mengubahsuai sistem pendidikan daripada 3M
- Guru perlu melaksanakan penilaian terhadap murid (menulis, membaca dan mengira) kepada 6M (mata
berasaskan budaya yang sesuai dengan situasi di pelajaran luar darjah, rancangan makanan
dalam kelas berkenaan.  tambahan dan muzik, tarian dan kegiatan
- Antara perkara yang perlu di beri perhatian adalah kebudayaan)
aturan dan kedudukan fizikal kelas dalam - Bukti kejayaan pelan tindakan oleh Kementerian
kumpulan dengan kaum yang berbeza.  Pendidikan Malaysia ; murid terbaik Penilaian
- Murid perlu diberi peluang melakukan aktiviti Menengah Rendah (PMR) 2006 , Nurul Atikah
bersama kaum yang berbeza, boleh Kamaruddin. Beliau juga merupakan pemenang
memperkenalkan adat dan kaum yang ada; anugerah Tokoh Malidur Rasul 2007 Peringkat
- penerapan nilai kerjasama dalam kebangsaan.
subjek akan memudahkan proses penilaian
terhadap murid. Merancang dan Melaksanakan
  Pelan Tindakan : Indigenious 
BAB 7 - Pelan Tindakan Mewujudkan Persekitaran Yang - Pendefinisian semula dilakukan untuk membantu
Mesra Budaya anak-anak orang asli dan indigenious supaya tidak
tercicir dalam arus pendidikan. . 
Merancang dan Melaksanakan - Melalui pendemokrasian pendidikan apa saja
Pelan Tindakan : Orang Asli kemudahan yang terdapat disekolah perlu
- Perancangan pelan ini dibuat bersama oleh diamaratakan secara optimum tanpa mengira
Jabatan Hal Ehwal Orang Asli dan Bahagian sekolah kaum indigenious atau bukan kaum
Perancangan Penyelarasan, Kementerian indigenous.
Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah.  - tindakan kolektif - Program ‘Outreach’ Pendidikan
- Objektif pelan ini adalah bertujuan menyediakan Khas dan Lawatan Jawatankuasa Bertindak Bagi
keperluan peruntukan di kawasan orang asli. Menangani Isu-Isu Pendidikan anak orang asli dan
- Kumpulan sasar untuk program ini terdiri dari 4 indigenious.
kumpulan iaitu peringkat pra-sekolah (5-6
tahun) , peringkat rendah (7-12 tahun) , peringkat Merancang dan Melaksanakan
menengah (13-18 tahun) dan peringkat tertiari. Pelan Tindakan : Pendalaman
- Latihan kemahiran yang bersesuaian dengan minat  
serta kebolehan mereka akan diperkenalkan
12
- Penagihan peruntukan kewangan tanpa memilih 65,000 penghuni dan peruntukan makanan
bulu dan ketidakadilan dalam kepada 280,000
menyalurkan dana pendidikan  ii)          mempertingkatkan kelas pemulihan di luar
- menyediakan dana dan sokongan teknikal untuk bandar sebanyak 5,000 kelas bagi
menilai impak dan keberkesanan Program mengukuh penguasaan kemahiran 3M
Pembacaan Tambahan; kerajaan telah berusaha iii)          memperluas penawaran Mata Pelajaran
meningkatkan lagi program Pendidikan Berasaskan Vokasional kepada 480 sekolah luar bandar
Kepada Kemahiran Hidup  iv)          membestarikan sekolah luar bandar
- memperkenalkan Kelas Intervensi Awal membaca v)           menyediakan tambahan peruntukan
dan Menulis (KIA2M)  selepas enam bulan Rancangan Makanan Tambahan untuk
persekolahan Tahun 1. Murid yang tidak 550,000 murid luar bandar
menguasai atau mempunyai permasalahan vi)          menyediakan insentif bagi guru yang
pembelajaran akan mengikuti kelas pemulihan. berkhidmat di kawasan luar bandar seperti
- mengadakan pendidikan prasekolah kepada elaun khas, elaun balik kampong, insuran
92,303 kanak-kanak berumur 5+ tahun dengan guru serta penambahbaikan rumah guru dan
menyediakan 3,868 kelas prasekolah.  bekalan lain
- KPM juga menambahkan  
kelas presekolah  dan menyediakan guru Melalui PIPP, projek-projek yang dijangkakan
prasekolah terlatih di semua kelas prasekolah.   mempunyai impak yang besar meliputi :
- Kurikulum Prasekolah Kebangsaan juga  
diperkenalkan. i)           peningkatan 92.0 kepada lebih 95.0 peratus
- memperluaskan Program Pemulihan dengan penguasaan 3M bagi murid Tahun 1
menaikkan taraf 2,800 kelas pemulihan dan ii)          penurunan daripada 7.7 peratus kepada
menyediakan guru pemulihan yang secukupnya kurang dari 5.0 peratus kadar murid yang
sejajar dengan Keputusan Kabinet tahun 2005. memerlukan pemulihan
- Bagi menarik minat murid pelbagai kaum belajar di iii)          penurunan kepada kadar 80.0 peratus bagi
sekolah kebangsaan serta mempelajari bahasa keperluan Skim Baucar Tuisyen
lain, Kementerian Pelajaran memperkenalkan iv)         jurang pecapaian pelajar berkurangan
Bahasa Arab Komunikasi, Bahasa Cina Komunikasi daripada 1-14 peratus mengikut
dan Bahasa Tamil Komunikasi. matapelajaran kepada kurang 20.0 peratus
- BCK dan BTK digantikan dengan Bahasa Cina dan v)          peningkatan pelajar sekolah menengah luar
Bahasa Tamil di 150 buah sekolah pilihan dan 70 bandar yang dapat mengambil MPV
buah sekolah pilihan. BAK diserap sebagai salah meningkat dari 5.0 peratus kepada 8.0
satu bidang program Jawi, Al-Quran, Bahasa Arab peratus
dan Fardhu-Ain (j-QAF). vi)          kadar keciciran luar bandar berkurangan
- penyediaan kemudahan ICT, insentif guru, program daripada 1.2 peratus kepada kurang 1.0
intervensi murid serta aspek sokongan dan bantuan peratus pada peringkat sekolah rendah dan
untuk murid. daripada 16 peratus kepada kurang dari 10
- penyediaan bekalan elektrik serta bekalan air peratus pada peringkat sekolah menengah
bersih kepada sekolah di kawasan Bandar dan vii)         taraf kesihatan murid luar bandar
pendalaman. bertambah baik dan ketidakhadiran murid
- penambahan komputer untuk pelajar dengan berkurangan
nisbah satu computer bagi setiap lima murid. viii)        guru berkualiti dan berpengalaman lebih
- Elaun khas dengan kadar yang bergantung kepada sedia berkhidmat dikawasan pendalaman
tempat dan jarak guru mengajar kepada guru yang  
sanggup berkhidmat di luar bandar dan
pendalaman
- Bagi program intervensi murid pula, kerajaan
menjelaskan bahawa bengkel-bengkel akan dibina
untuk keperluan murid yang mengambil
matapelajaran vokasional manakala kelas
pemulihan ditambah kepada 5,077.
- Peruntukan makanan asrama akan ditambah
daripada RM8 kepada RM12 seorang sehari untuk
280,000 murid sekolah rendah dan menengah.
 
Melalui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006:
 
i)           menyediakan asrama sekolah baru dan
memperbaiki asrama  untuk keperluan
13

Anda mungkin juga menyukai