SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL), LDG RIVERSIDE, JALAN BUKIT BELIMBING,4500 KUALA SELANGOR.

MINIT MESYUARAT SUKAN TAHUNAN 01/2010

Tarikh : Masa: Tempat: Kehadiran Guru :

20.05.2010 2.00 petang Bilik Guru

1. Pn. N.Puniavathi (Guru Besar) 2. Pn.K. Jayanthi ( GPK Kokurikulum) 3. Pn. T. Mariamal (GPK Kurikulum) 4. Pn. S. Vigneshwari (GPK HEM ) 5. Pn.S.Letchmy 6. Cik KMC Kirsanaveni 7. Cik A.Yuhaneswary 8. Cik R. Santenii 9. Cik Mohanavalli 10. Cik Bangajam 11. Cik Logeswar Agenda: 1. Ucapan aluan: PK Kokurikulum Pn.K.Jayanthi telah mengalu-alukan kedatangan guruguru.Beliau juga telah memohon kerjasama para guru untuk menjayakan mesyuarat ini. 2. Ucapan Guru Besar: 2.1- Guru besar mangalu-alukan kedatangan semua guru. 2.2- Beliau berharap semua guru akan memberi kerjasama untukmenjayakan majlis sukan tanhunan ke-50 dengan lebih meriah.

3.

Hal-hal lain: 3.1 PK Kokurikulum telah mengedarkan kertas kerja sukan tahunan kepada semua guru dan menerangkan tentangnya. 3.2 Guru-guru telah memilih rumah sukan masing-masing melalui cabutan. 3.3 Membincangkan tentang acara sukan. Pn.Letchmy telah mencadangkan supaya mengubah acara ibubapa pada tahun ini. Pn.Mariamal telah mencadangkan acara menenun benang dalam jarum bagi golongan bapa dan acara membawa lilin bagi golongan ibu. Acara ini dipersetujui oleh semua guru. Tiada perubahan dalam acara muridmurid. 3.4 Pada tahun ini juga murid-murid tahap 2 telah terlibat dalam pesembahan jimrama. Cik Mohanavalli, Cik Logeswari dan Cik Bangajam diberi tanggungjawab untuk menyediakan persembahan jimrama. 3.5 Semua guru bersetuju supaya tidak mengadakan pertandingan hiasan rumah dan perbarisan.

4.

Ucapan terima kasih: 4.1 Setiausa telah mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang memberi kerjasama sepanjang mesyuarat diadakan. Mesyuarat telah ditangguhkan pada jam 3.30 petang.

Disediakan, .................................. (CIK.R.SANTENI) Setiausaha Sukan

Disemak, .................................. ( PN.K.JAYANTHI) GPK Kokurikulum

Disahkan, ................................... (PN.N.PUNIAVATHI) SJK(T) Ladang Riverside