JPA(L)/PTP-Pin.

1/07

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA, BAHAGIAN LATIHAN, ARAS 5 BLOK C1, KOMPLEKS C PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62510 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA MALAYSIA

JPA

BORANG PENDAFTARAN TAMAT PENGAJIAN PEMEGANG-PEMEGANG BIASISWA PERSEKUTUAN / PINJAMAN PELAJARAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
PERHATIAN : (1) Sila baca PANDUAN MENGISI di muka sebelah. (2) Sila gunakan HURUF BESAR sahaja. UNTUK KEGUNAAN PEJABAT (Kosongkan) Batch : D/L Lulusan No. Siri :

01. No. K/P 04. Nama 05. Jantina 08. Alamat Tetap

02. Negeri Lahir

03. Tarikh Lahir
Hari Bln Thn

06. Taraf Perkahwinan

07. Keturunan

Emel

Poskod

Bandar

Telefon (R)

H/P
09. Nama Universiti/Institusi

10. Tarikh Mula
Hari Bln Thn

11. Tarikh Tamat
Hari Bln Thn

12. Fakulti

13. Bidang Pengajian / Kursus 14. Kelulusan Dicapai 15. Kelas Kelulusan 16. CGPA (jika berkaitan) 17. Ikatan Perjanjian Asal 18. Ikatan Perjanjian Tambahan Pertama 19. Ikatan Perjanjian Tambahan Kedua 21. Program Pengajian 22. Tarikh Lapor Diri Di JPA
Hari Bln Thn

20. Rancangan Biasiswa

Tandatangan

PANDUAN MENGISI BORANG Butiran 1. No.K/P Panduan Seperti di Kad Pengenalan Contoh : A0355076 A0 3 5 5 7 6 Isikan Kod Negeri : Kod Negeri 01 Johor 02 Kedah 03 Kelantan 04 Melaka 05 Negeri Sembilan 06 Pahang 07 Perak 08 Perlis 09 Pulau Pinang 3. TARIKH LAHIR Kod Negeri 10 Selangor 11 Terengganu 12 W.P. Kuala Lumpur 13 Sabah 14 Sarawak 15 W.P. Labuan 16 Lain-lain Butiran 15. KELAS KESELURUHAN Panduan Gunakan kod di bawah A - Kepujian Kelas 1 B - Kepujian Kelas 2 Atas C - Kepujian Kelas 2 Bawah H - Kepujian Kelas 2 D - Kepujian Kelas 3 E - Kepujian F - Am L - Lulus G - Gagal (jika berkaitan) Tuliskan CGPA (jika berkaitan) Isikan jumlah tahun ikatan perjanjian pertama yang ditandatangani dengan JPA. Isikan jumlah tahun ikatan perjanjian kedua yang ditandatangani dengan JPA (jika ada) Isikan jumlah tahun ikatan perjanjian ketiga yang ditandatangani dengan JPA (jika ada)

2. NEGERI LAHIR

16. CGPA 17. IKATAN PERJANJIAN ASAL 18. IKATAN PERJANJIAN TAMBAHAN PERTAMA 19. IKATAN PERJANJIAN TAMBAHAN KEDUA

Isikan “Hari”, “Bulan” dan “Tahun” Jika 10/04/62 1 0 0 4 6 2

4. NAMA 5. JANTINA

Tuliskan nama seperti di kad pengenalan Isikan Kod Jantina P - Perempuan L - Lelaki

20. RANCANGAN BIASISWA A. B. C. D. E. F. Biasiswa Persekutuan di IPTA dan 3 IPTS (MMU, UNITEN, UTP) Ran. Lepasan Diploma Program Ijazah Luar Negara (PILN) Skim Pinjaman Yuran Pengajian Ijazah Pertama di Luar Negara Program Pelajar Cemerlang (PPC) Lain-lain

6. TARAF PERKAHWINAN

Isikan Kod Perkahwinan B - Bujang K - Kahwin

7. KETURUNAN

Isikan Kod Keturunan Kod Keturunan 01 Melayu 02 Cina 03 India 04 Asli Semenanjung 06 Kadazan 07 Kewikan Dusun 08 Murut 09 Bajau, Ilanau Kod Keturunan 10 Lain-lain Asli Sabah 11 Orang Ulu 13 Melanau 14 Iban 15 Bidayuh 16 Lain-lain Asli Sarawak 17 Lain-lain Keturunan

21. PROGRAM PENGAJIAN A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. American Degree Transfer Programme (ADTP) American Credit Transfer Programme (ACTP) British Top Universities (BTU) International Canada Top Universities (ICTU) Program Khas Ireland Program Khas Jerman Program Khas Perancis Program Khas Australia Program Khas New Zealand Program Khas Russia Program Khas Indonesia Program Khas Republic Czech Program Khas Poland Program Berkembar (a) Ireland / Penang Medical College (b) India/ Melaka Manipal Medical College (c) International Medical University / UK (d) International Medical University / Australia (e) International Medical University / Ireland (f) International Medical University / Canada (g) International Medical University / New Zealand

9. NAMA UNIV. 10. TARIKH MASUK

Tuliskan Nama Universiti/Institusi Isikan “Hari”, “Bulan” dan “Tahun” Jika 10/04/62 1 0 0 4 6 2

11. TARIKH TAMAT 12. FAKULTI 13. BIDANG PENGAJIAN SEKARANG

Bulan dan Tahun dijangka Tamat Tuliskan nama fakulti Tuliskan bidang pengajian dan nyatakan pengkhususan Contoh: Kej. Awam (Pembinaan)

14. KELULUSAN DICAPAI

Tuliskan kelulusan yang akan diperolehi Contoh: B. Sc. (Kimia)

22. TARIKH LAPOR DIRI

Tarikh mengemukakan Borang Pendaftaran Tamat Pengajian .

ARAHAN PENTING : SILA SERTAKAN SALINAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN BAGI SETIAP TAHUN / SEMESTER YANG TELAH DISAHKAN. SALINAN-SALINAN IJAZAH / DIPLOMA / SIJIL HENDAKLAH DIKEMUKAKAN SETELAH DIPEROLEHI.