Anda di halaman 1dari 12

SEKOLAH KEBANGSAAN KOMPLEKS GONG BADAK

21300 KUALA TERENGGANU,


TERENGGANU

PERANCANGAN AKTIVITI TAHUN 2011

BIDANG HAL EHWAL MURID UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS SEKOLAH

Program/ Objektif Deskripsi Sasaran Tarikh/ Tanggungjawab Output / Impak Indikator Pencapaian
Aktiviti Tempat/Kos
1. Kecerian Menceriakan 1. Melabelkan rak buu dengan Januari – Mac Guru SPBT, Ahli Keceriaan bilik 1. Penyimpanan dan
bilik BOSS bilik BOSS . lebih sistematik. Dan Sepanjang Kelab SPBT dan BOSS dapat pengambilan buku
(Bilik Operasi 2. Menambahbaik rak Tahun/ Pengawas SPBT. dilaksanakan teks yang lebih
SPBT penyimpanan fail-fail Bilik BOSS/ sepenuhnya. bersistematik
Sekolah) SPBT. RM50 2. Lebih bersemangat
3. Mengadakan carta Maklumat semasa melaksanan
berkaitan SPBT. tentang SPBT -kan tugas berkaitan
4. Mewujudkan dua papan dapat SPBT.
kenyataan SPBT. Satu di disampaikan 3. Maklumat tentang
dalam bilik BOSS dan satu kepada warga SPBT dapat
lagi diluar bilik BOSS. Semua SKKGB disampaikan kepada
5. Memaparkan maklumat warga warga SKKGB
berkaitan SPBT untuk SKKGB selain daripada
memberikan maklumat penyampaian di
kepada semua warga dalam mesyuarat
SKKGB. atau semasa
perhimpunan.

1. Mengisi bilangan buku


2. Pengurusan Melengkapkan yang diperlukan dengan Sepanjang Guru SPBT Sistem fail yang 1.Buku pinjaman yang
fail-fail SPBT. fail-fail berkaitan angka yang betul. Tahun / lengkap. cukup untuk
SPBT dengan 2. Memasukkan surat dan Bilik BOSS semua pelajar dan
lebih sistematik . pekeliling yang diterima. tidak perlu mem -
3. Menyediakan dan buang masa dengan
melengkapkan borang G. mencari buku
4. Mengadakan mensyuarat yang kurang.
pada awal tahun dan setiap 2.Buku stok yang
kali ada pekeliling baru lengkap.
bersama AJK SPBT. 3.Semakan nama
5. Melengkapkan buku stok. murid yang
6. Membuat pelupusan dan menghilangkan
hapuskira buku-buku yang buku dapat
tidak diperlukan dengan dilakukan
secepat mungkin. dengan mudah.
7. Memungut wang dari
murid yang gagal
memulangan buku dan
menyerahkan untuk
simpanan kepada pihak
pentadbiran. Semua
8. Menyediakan borang warga
memohon kurangan atau SKKGB
menyerahkan lebihan buku.

3. Urusan Mewujudkan 1. Memastikan jumlah terkini Sepanjang Guru SPBT, Ahli Dapat membuat 1. Tidak akan berlaku
Cekap Dan sistem murid SPBT dari guru data Tahun / Kelab SPBT dan penambahbaika masalah kekurangan
Pantas. pengurusan yang sekurang-kurannya dua Didalam bilik Pengawas SPBT. n dalam sistem buku.
cekap dan bulan sekali. BOSS dan di pengurusan 2. Tiada lambakan
pantas. 2. Mengecop buku yang koridor luar. SPBT. buku yang tidak
diterima dan memasukkan digunakan.
ke stok dalam kadar yang
segera.
3. Memastikan jumlah buku
teks mencukupi untuk
warga SKKGB.
4. Buku-buku teks diagihkan
kepada semua pelajar tepat
pada waktunya.
5. Pelupusan dilakukan
dengan kadar yang segera.
4. Pemantauan Menambahbaik 1. Pihak pengurusan sekolah Semua Penggal Guru SPBT dan Pengurusan SPBT
pengurusan sistem membuat pemantauan ke warga pertama dan pihak pengurusan sentiasa dalam keadaan
SPBT pengurusan bilik BOSS sepanjang SKKGB penggal kedua baik.
peringkat SPBT sekolah. tahun. persekolahan. /
dalaman. Bilik BOSS
SEKOLAH KEBANGSAAN KOMPLEKS GONG BADAK
21300 KUALA TERENGGANU,
TERENGGANU

PELAN STRATEGIK SKIM PINJAMAN BUKU TEKS SEKOLAH (SPBT)


TAHUN 2011 – 2013

BIL OBJEKTIF KPI TOV SASARAN


2011 2012 2013

1 Menjadikan pengurusan Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS) 1. Keceriaan 40% 50% 70% 100%
yang terbaik di daerah Kuala Terengganu pada tahun 2013 dan
seterusnya menjadi wakil ke pertandingan yang dianjurkan. 2. Pengurusan
fail

3. Pengurusan
Bilik Buku
Teks

4. Pemantauan
SEKOLAH KEBANGSAAN KOMPLEKS GONG BADAK
21300 KUALA TERENGGANU,
TERENGGANU

PELAN TAKTIKAL SKIM PINJAMAN BUKU TEKS SEKOLAH (SPBT)


TAHUN 2011

BIDANG HAL EHWAL MURID

OBJEKTIF Menjadikan pengurusan Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS) yang terbaik di daerah Kuala Terengganu pada tahun
2013 dan seterusnya menjadi wakil ke pertandingan yang dianjurkan.

BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS /


T/MULA T/AKHIR SUMBER
1. Keceriaan bilik Menceriakan bilik  Guru SPBT, Ahli Januari Mac RM50
BOSS . BOSS . Kelab SPBT dan
Pengawas SPBT
2. Pengurusan fail-fail Melengkapkan fail-fail  Guru SPBT Januari November -
SPBT. berkaitan SPBT
dengan lebih
sistematik .
3. Urusan Cekap dan Mewujudkan sistem Januari Disember -
 Guru SPBT, Ahli
Pantas pengurusan yang Kelab SPBT dan
cekap dan pantas. Pengawas SPBT

4. Pemantauan Menambahbaik sistem Febuari Mei -


 Guru SPBT dan
pengurusan SPBT pengurusan SPBT Jun November
Pihak Pentadbiran
peringkat dalaman. sekolah.
SEKOLAH KEBANGSAAN KOMPLEKS GONG BADAK
21300 KUALA TERENGGANU,
TERENGGANU

PELAN OPERASI SKIM PINJAMAN BUKU TEKS SEKOLAH


(SPBT)
TAHUN 2011

Nama Program / Projek Keceriaan bilik BOSS .

Rasioal Persekitaran yang ceria akan mewujudkan suasana kerja


yang lebih baik dan sempurna.

Objektif Menceriakan bilik BOSS .

Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Januari – Mac (paling utama) dan sepanjang tahun

Kumpulan sasaran Warga SKKGB

Bil Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status Pelan


Kontigensi
1 Melabelkan rak buku dengan lebih Guru SPBT, Ahli Sepanjang
sistematik. Kelab SPBT dan tahun
Pengawas SPBT.
2 Menambahbaik rak penyimpanan
fail-fail SPBT.

3 Mengadakan carta berkaitan SPBT.

4 Menyediakan dua papan kenyataan


SPBT(dalam bilik BOSS dan di
koridor luar).

5 Memaparkan maklumat berkaitan


SPBT untuk memberikan maklumat
kepada semua warga SKKGB.

Kekangan Kewangan
Pemantauan Pengurusan sekolah.
Penilaian 1.Pengurusan Sekolah.
2.PPD / JPNT
Penambahbaikan Bantuan daripada PIBG
SEKOLAH KEBANGSAAN KOMPLEKS GONG BADAK
21300 KUALA TERENGGANU,
TERENGGANU

PELAN OPERASI SKIM PINJAMAN BUKU TEKS SEKOLAH


(SPBT)
TAHUN 2011

Nama Program / Projek Pengurusan fail-fail SPBT.

Rasioal Pengurusan fail yang sistematik akan membantu


melancarkan pengurusan SPBT.

Objektif Melengkapkan fail-fail berkaitan SPBT dengan lebih


sistematik .

Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Sepanjang tahun

Kumpulan sasaran Warga SKKGB

Bil Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status Pelan


Kontigensi
1 Mengisi bilangan buku yang Guru SPBT Sepanjang
diperlukan dengan angka yang betul. tahun

2 Memasukkan surat dan pekeliling


yang diterima.

3 Menyediakan dan melengkapkan


borang G.

4 Mengadakan mensyuarat pada awal


tahun dan setiap kali ada pekeliling
baru bersama AJK SPBT.

5 Melengkapkan buku stok.


Membuat pelupusan dan hapuskira
buku-buku yang tidak diperlukan
dengan secepat mungkin.

6 Memungut wang dari murid yang


gagal memulangan buku dan
menyerahkan untuk simpanan kepada
pihak pentadbiran.
7 Menyediakan borang memohon
kekurangan dan mengeluarkan
lebihan buku.

Kekangan 1. Sikap murid yang tidak bertanggungjawab dalam


penjagaan buku.
2. Ketiadaan kemudahan computer untuk membantu
memudahkan urusan SPBT.
2.Sistem SISTEKS yang sering menimbulkan masalah
kepada guru SPBT (Bukan on-line).

Pemantauan 1. Pengurusan sekolah.


2. PPD / JPNT
Penilaian PPD / JPNT
Penambahbaikan Sentiasa memastikan fail-fail dikemaskini.
SEKOLAH KEBANGSAAN KOMPLEKS GONG BADAK
21300 KUALA TERENGGANU,
TERENGGANU

PELAN OPERASI SKIM PINJAMAN BUKU TEKS SEKOLAH


(SPBT)
TAHUN 2011

Nama Program / Projek Urusan Cekap Dan Pantas.


Rasioal Perlunya pengurusan yang cekap dan pantas bagi SPBT
untuk menjamin kelancaran proses pengajaran dan
pembelajaran.
Objektif Mewujudkan sistem pengurusan yang cekap dan pantas.
Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Sepanjang tahun
Kumpulan sasaran Warga SKKGB
Bil Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status Pelan
Kontigensi
1 Memastikan jumlah terkini murid Guru SPBT, Ahli Sepanjang
SPBT dari guru data sekurang- Kelab SPBT dan tahun
kurannya dua bulan sekali. Pengawas SPBT.

2 Mengecop buku yang diterima dan


memasukkan ke stok dalam kadar
yang segera.

3 Memastikan jumlah buku teks


mencukupi untuk warga SKKGB.

4 Buku-buku teks diagihkan kepada


semua pelajar tepat pada waktunya.

5 Pelupusan dilakukan dengan kadar


yang segera.
Kekangan Masa dan kerjasama AJK
Pemantauan Pengurusan sekolah.
Penilaian 1.Pengurusan Sekolah.
2.PPD / JPNT
Penambahbaikan Memastikan semua AJK dapat melaksanakan tanggungjawab
masing-masing bagi melancarkan segala urusan.
SEKOLAH KEBANGSAAN KOMPLEKS GONG BADAK
21300 KUALA TERENGGANU,
TERENGGANU

PELAN OPERASI SKIM PINJAMAN BUKU TEKS SEKOLAH


(SPBT)
TAHUN 2011

Nama Program / Projek Pemantauan pengurusan SPBT peringkat dalaman.


Rasioal Pemantauan yang kerapa akan dapat mengelakkan kesilapan
dalam pengurusan SPBT.
Objektif Menambahbaik sistem pengurusan SPBT sekolah.
Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Penggal pertama dan penggal kedua persekolahan.
Kumpulan sasaran Warga SKKGB
Bil Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status Pelan
Kontigensi
1 Pihak pengurusan sekolah membuat Guru SPBT, Ahli Sekurang-
pemantauan tentang perjalanan Kelab SPBT dan kurangnya
operasi bilik BOSS sepanjang Pengawas SPBT. dua kali
tahun. setahun.

Kekangan Masa
Pemantauan Pengurusan sekolah.
Penilaian 1.Pengurusan Sekolah.
2.PPD / JPNT
Penambahbaikan Memastikan pemantauan dapat dilaksanakan seperti yang
telah dirancangkan.
SK KOMPLEKS GONG BADAK
21300 KUALA TERENGGANU
TERENGGANU

RANCANGAN TAHUNAN
PELAN STRATEGIK
PELAN TAKTIKAL
PELAN OPERASI