Anda di halaman 1dari 27

SEKOLAH MENENGAH TINGGI KOTA KINABALU, KOTA KINABALU

KAJIAN SEJARAH 2011

DEWAN BANDARAYA KOTA KINABALU

NAMA : Anand Kukreja

TINGKATAN : 3 Ceria

ANGKA GILIRAN : HA018K043

NAMA GURU : Pn. Yong Shu Lan

T.Tangan Murid T.Tangan Guru

…………………………………… ……………………………………….

(Anand Kukreja) (Pn. Yong Shu Lan)


Senarai Kandungan

Tajuk Kajian _

Senarai Kandungan _

Penghargaan _

Objektif Kajian _

Kaedah Kajian _

Hasil Kajian _

Rumusan _

Lampiran _

Rujukan _

Elemen 3 _
Penghargaan

Saya ingin menggunakan peluang ini untuk merakamkan ribuan terima kasih kepada

Pihak yang turut menyumbang kepada penghasilan projek ini, terutama sekali ibu bapa saya

yang mendorong saya sepanjang perjalanan ini. Saya juga ingin mengucap terima kasih

kepada guru sejarah saya, Cikgu Yong Shu Lan, yang menolong dalam menjawab apa jua

soalan yang saya ada. Selain itu, saya ingin memrakamkan terima kasih kepada kawan-kawan

saya, terutama Bishant Kumar, Daniel Siew Woon Chen, Tan Ping Quan, Rayvinshie

Selvadurai, Hong Yi Zhi dan Mohd Nuwair Aysrani bin Musa kerana membantu mendapat

informasi yang diperlukan untuk penghasilan projek ini. Akhir sekali, saya berterima kasih

kepada pegawai-pegawai DBKK yang menolong saya mendapat informasi yang terperinci

tentang sejarah DBKK.


Objektif Kajian

Objektif Kajian ini adalah seperti berikut:

1. Mengenali DBKK

Kajian ini dapat membuat pelajar mengetahui dengan lebih lanjut tentang

peranan DBKK dalam pentakbiran Sabah.

2. Semangat Patriotisme

Secara tidak langsung, semangat patriotisme dapat diterapkan di dalam minda

pelajar

3. Memperluas pengalaman dalam membuat sesuatu kajian

Dengan menghasilkan Kajian sejarah ini, pelajar dengan tidak langsung akan

mempelajari kaedah-keadah untuk membuat kajian yang bermutu.

Pengetahuan ini boleh digunakan apabila mereka dewasa kelak.


Kaedah Kajian

Dalam penghasilan projek ini, saya telah menggunakan beberapa Kaedah untuk

mengumpulkan maklumat, iaitu:

1. Internet

Saya telah melayari laman web DBKK untuk mendapat maklumat yang diperlukan.

2. Temu Ramah

Saya telah menemu ramah beberapa pegawai dari DBKK untuk mendapat maklumat

yang diperlukan.

3. Lawatan

Saya telah mengadakan lawatan ke Perpustakaan Negeri Kota Kinabalu dan ke bilik

sumber DBKK untuk mengumpul maklumat yang diperlukan.

4. Risalah

Saya telah menggunakan risalah dan buku-buku dari DBKK untuk mendapat

maklumat yang diperlukan oleh kajian ini.


Hasil Kajian

Institusi Pentakbiran Tempatan

Sebagai badan pihak berkuasa tempatan, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu(DBKK)

menjalankan fungsi dan peranan mentakbir Bandaraya Kota Kinabalu ke arah mencapai

matlamat bandaraya mesra insan dan mesra alam. Fokus utama DBKK adalah kebersihan,

keindahan dan keselamatan merupakan agenda berterusan DBKK di bawah pentakbiran

Mayor Bandaraya Kota Kinabalu di dalam memastikan matlamat mejadikan Bandaraya Kota

Kinabalu tumpuan dunia menjadi nyata. Misi DBKK merupakan untuk mengurus takbir

bandaraya kota kinabalu melalui penyampaian perkhidmatan yang cekap, telus, dan

professional untuk kesejahteraan masyarakat setra pembangunan yang seimbang. Visinya

pula merupakan untuk menjadikan Kota Kinabalu sebuah bandaraya peranginan semula jadi

dengan pembangunan yang mampan, mesra dan sejahtera menjelang 2020. Zon pentakbiran

utama dengan keluasan keseluruhan adalah 350 kilometer persegi. Zon pentakbiran yang

dimaksudkan adalah Zon 1(KK Proper, Segama, Sinsuran, Kampung Air, Bandaran Berjaya,

Natikar, Padang Merdeka), Zon 2(Tanjung Aru, Kepayan Ridge, Sadong Kaya, Sembulan),

Zon 3(Karamunsing, Sri Gaya, Luyang, Hiltop, Gaya Park, Jalan Lintas), Zon 4(Likas), Zon

5(Damai, Kolombong, Sebahagian kawasan Inamam), Zon 6(Menggatal, sebahagian kawasan

Inanam, Sepangar Telipok, Indah Permai).


Carta organisasi

Mayor
Bahagian Audit
Ketua Pengarah

Timbalan Ketua Pengarah Sektor Teknikal Timbalan Ketua Pengarah

Jabatan Pengurusan Sumber manusia Jabatan Perancangan Bandaraya Jabatan Kesihatan dan Prekhidmanatan Bandar

Jabatan Hal Ehwal Koprat Jabatan Kejuruteraan Jabatan Landskap

Jabatan Kewangan dan Korprat Jabatan Komputer Jabatan Penguatkuasa

Jabatan Penilaian Jabatan Penyelidikan dan Koordinasi Jabatan Pengurusan Suburban

Jabatan Pengurusan dan Pelaburan Harta Unit Penyelidikan dan Tander

Jabatan Perundangan
Latar Belakang

Pada tahun 1881, sebuah penempatan awal telah ditubuhkan oleh British North

Borneo Chartered Company. Pada tahun 1899, sebuah penemuan tanah di Teluk Gaya

dinamakan Jesselton. Pada jangka masa 1942-1945, Kesselton ditakluki oleh tentera Jepun.

Pada tahun 1945, apabila Jepun mengunduri tenteranya, seluruh Jesselton musnah akibat

peperangan yang berlaku. Pada 1946, Borneo utara dijadikan koloni british. Pada 16

September 1963, Sabah mencapai kemerdekaan dan bergabung dengan Malaya dan

membentuk Malaysia. Pada tahun 1967, Jesseltok bertukar kepada Kota Kinabalu dan

Lembaga Bandaran Kota Kinabalu ditubuhkan(Pengerusi pertama YBhg. Datuk Lai En

Kong) Pada tarikh 1 Januari 1979, Lembaga Bandaran Kota Kinabalu ditukar nama kepada

Majlis pembandaran Kota Kinabalu.(Pengerusi pertama YBhg. Datuk Kamaruddin Lingam).

Pada 2 Febuari 2000, Kota Kinabalu diberi status Bandar Raya. Majlis Pembandaran Kota

Kinabalu ditukar nama kepada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu(DBKK). Undang- undang

yang telah diluluskan oleh DBKK adalah 27 undang-undang kecil, local government

ordinance 1961, town dan country planning ordinance 1950, trades licencing ordinance 1949,

public entertainment’s ordinance 1958, Public health ordinance 1960, Enakmen Bandaraya

kota kinabalu 1996 dan enakmen hidup liar 1997.


Fungsi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu

Dewan Bandaraya Kota Kinabalu mempunyai banyak peranan. Satu daripada

fungsinya ialah untuk menjaga kebersihan dengan menyediakan perkhidmatan

pembandaran seperti pembuangan sampah, pembentungan, pembersihan paritm longkang

dan pemotongan rumput. Selain itu, fungsinya juga ialah untuk menyediakan dan

memelihara kemudahan awam bagi keselesaan penduduk umpamanya jalanraya, parit-

parit, lampu-lampu jalan, tempat letak kereta, pasar-pasar awam, pusat peranginan dan

kemudahan awam. Sementara itu, fungsinya juga ialah untuk menyedia dan

menyelenggara keindahan Bandar dan kemudahan rekreasi seperti taman-taman, pantai-

pantai, tepian dan pemisah jalan, tempat pelancongak dan peranginan. Aktiviti merancang

dan mengendali pembangunan dengan Ordinan Perancangan Bandar dan Undang-Undang

Kecil Bangunan melalui pelan-pelan pembangunan, bangunan dan pengawalan bangunan

karam merupakan satu lagi peranan DBKK. DBKK juga bertanggungjawab untuk

mengendali kesihatan umum melalui penguatkuasaan Undang-Undang dan pengawalan

melalui lesen-lesen perniagaan, pejaja-pejaja dan sebagainya. DBKK juga akan melabur

dalam projek-projek pembangunan yang menuntungkan untuk menambah sumber

kewangan. Akhir sekali, DBKK bertanggungkawabnuntuk memperbaiki kualiti

kehidupan melalui penyediaan dan pengawalan kemudahan yang berfaedah kepada warga

kota.
Peranan setiap Jabatan di dalam Dewan Bandaraya Kota Kinabalu.

Jabatan Pengurusan Sumber Manusia

Jabatan Pengurusan Sumber Manusia bertanggungjawab untuk Pengurusan

pembangunan organisasi, pengurusan latihak kakitangan dan peperiksaan

anggota/kakitangan, pengurusan perkhidmatan, pengurusan pencen, saran, kemudahan

dan Pusat Sumber dan maklumat Personal.

Jabatan Hal ehwal Korprat

Jabatan Hal Ehwal Koprat berkuasa dalam pengerusan mesyuarat dan pengurusan fail,

pengurusan bekalan dan inventori, pengurusan kebudayaan dan pelancongan,

pengurusan pejabat, perhubungan awam dan antarabangsa, dan mengurus semua

aduan awam.
Jabatan kewangan dan belanjawan

Jabatan kewangan dan belanjawan bertanggungjawabdalam perancangan dan analisa

kewangan DBKK, pengurusan dan pentakbiran kewangan, pengurusan pengeluaran

lesen perniagaan, dan penyelerasaan permohonan peruntukan pembangunan kerajaan

negeri dan kerajaan persekutuan.

Jabatan penilaian

Tanggungjawab Jabatan penilaian ialah untuk melaksanakan Kerja penilaian ke atas

hartanah berkadar untuk tujuan taksiran, pengurusan pemprosesan dan kelulusan

papan iklan dan pengurusan nama kawasan, jalan, nombor bangunan.


Jabatan pengurusan dan pelaburan harta

Jabatan pengurusan dan pelaburan harta pula bertanggungjawab dalam pengurusan

hartanah DBKK secara keseluruhan, pengurusan jual beli rumah milik DBKK/penyewaan

harta milik DBKK, pengurusan dan pembangunan GIS, dan pengurusan terminal bas

bandaraya.

Jabatan perundangan

Jabatan Perundangan bertanggungjawab untuk menasihat undang-undang, pendakwaan

dan pembelaan, mengkaji serta menggubal undang-undang, dan menyediakan serta

menggubal dokuman perjanjian, usahasama dan kontrak.


Jabatan perancangan bandaraya

Jabatan perancangan bandaraya bertanggungjawab untuk perancangan dan pembangunan

bandaraya ke arah “Natura City Resort”, pemprosesan pelan pembangunan, pelan

bangunan, sijil menduduki bangunan, pengurusan pengangkutan awam dan pengurusan

lalu lintas, dan menyediakan garis panduan yang jelas dalam melaksanakan pelan

pembangunan bandaraya.

Jabatan kejuruteraan

Jabatan Kejuruteraan berfungsi untuk menyelenggara jalanraya, perparitan, Kerja tanah,

pembentungan, lampu jalan, bangunan/struktur, dan laluan pejalan kaki.


Jabatan Komputer

Jabatan Komputer bertanggungjawab untuk memberukan khidmat bantuan ICT kepada

semua jabatan dan pengguna, penyelenggeran sistem computer, pengurusan

pembangunan sistem komputer, pengurusan menaiktaraf sistem rangkaian DBKK, dan

menguruskan perolehan perkakasan dan perisian.

Jabatan penguatkuasaan

Jabatan penguatkuasaan bertanggungjawab untuk menguatkuasakan undang-undang yang

digunapakai oleh DBKK, menguruskan penaja dan peniaga kecil, menguruskan kesihatan

umum dan menguruskan maklumat dan pendidikan awam.


Jabatan landskap

Jabatan landskap bertanggungjawab untuk menguruskan pelan induk landskap untuk

perancangan dan pembangunan landskap seluruh bandaraya, menguruskan dan

penyelenggaran landskap seluruh bandaraya, menguruskan dan penyelengaran taman-

taman awam, menguruskan pelan landskap/kawasan lapang untuk sijil menduduki,

meningkatkan tanaman pokok dari pelbagai saiz, bentuk dan jenis sebagai usaha

penghijauan, menganjurkan aktiviti sosial, rekreasi, dan mengurus tapak semaian untuk

keperluan harian dan jangka panjang.


Jabatan pengurusan suburban

Jabatan pengurusan suburban bertanggungjawab untuk menguruskan dan melaksana

projek luar bandar, menguruskan gerakan desa program pembangunan rakyat termiskin,

menguruskan jawatankuasa gerakan bencana alam, dan menyelaras perlantikan ketua-

ketua kampung, JKKK.

Jabatan penyeledikan dan koordinasi

Jabatan penyelidikan dan koordinasi bertanggungjawab untuk mengenal pasti keperluan

stratergik untuk pembangunan sosio ekonomi, fizikal dan persekitaran serta pertumbuhan

bandaraya sebagai pusat pendidikan, kebudayaan, pelancongan dan aktiviti sosial,

mengadakan penyelidikan berhubung pembangunan sosio ekonomi dan persekitaran

bandaraya, memantau pelaksana program pembangunan sosio ekonomi bandaraya Kota

Kinabalu, bertindak sebagai coordinator antara Jabatan-jabatan dalam dan luar DBKK,

menyelaras program LA21 dan bertindak sebagai penyelaras kepada jawatankuasa

pameran DBKK.
Bahagian Audit Dalam

Jabatan bahagian audit dalam bertanggungjawab untuk menguruskan penilaian sistem

perakaunan dan sistem kawalan dalaman, memeriksa maklumat akaun dan kawalan

transaksi, dan mengkaji perlaksanaan tugas, dasar, perancangan dan prosedur DBKK

Unit perolehan kontrak dan tander

Unit perolehan kontrak dan tander bertanggungjawab untuk menguruskan perolehan

kontrak dan tander, dan menggubal prosedur dan menyediakan garis panduan tander dan

kontrak.
Peranan DBKK

1. Pendidikan

Dewan Bandaraya Kota Kinabalu mengadakan program seperti kempen

Pejabat tanpa sampah dan kempen kampung tanpa sampah untuk mendidik

masyarakat tentang cara untuk membuang sampah dengan betul.

2. Kemasyarakatan

Acara seperti Hari Bertemu Pelanggan dan Hari Bersama Masyarakat dapat

memperkukuh semangat kemasyarakatan yang sedia ada dalam hati

masyarakat.

3. kebudayaan

Dewan Bandaraya Kota Kinabalu mengadakan persembahan kebudayaan

sempena Hari Ulangtahun Bandaraya setiap tahun.

4. Pelancongan

Dewan Bandaraya Kota Kinabalu menyediakan buku ‘City Guide’ untuk

kemudahan pelancong ynag berkunjung ke Kota Kinabalu. DBKK juga

mempromosikan Bandaraya Kota Kinabalu sebagai destinasi pelancongan

yang unik.
Perkembangan DBKK

1) Sumber kewangan

Dewan Bandaraya Kota Kinabalu mempunyai banyak sumber kewangan,

antaranya adalah cukai am dan cukai pintu, yuran tandas awam, dan saman

seperti saman kereta dan sebagainya.

2) Kemajuan yang dicapai

Dewan Bandaraya Kota Kinabalu(DBKK) telah menyediakan kemudahan-

kemudahan asas seperti lorong pejalan kaki berbumbung dan tandas awam

bertaraf 5 bintang. DBKK juga telah mewujudkan taman-taman awam ynag

bersih dan mesra pengguna. DBKK juga mempertingkatkan tahap keselamatan

awam dengan membanteras jenayah. Ini semua untuk menjadikan Kota

Kinabalu sebuah Bandaraya yang bersih, indah dan selamat.

3) Penghargaan\pengiktirafan

DBKK akhirnya berjaya mendapat pengiktirafan MS ISO 9001:2008 bagi

semua proses kerja utama di DBKK

4) Perancangan masa hadapan

DBKK akan merancang ke masa depan dengan menjadikan Kota Kinabalu

bebas sampah, memperkasakan Rakan Bandaraya dan mengatasi masalah

kesesakan lalu lintas.


Rumusan

Saya amat bersyukur kerana telah menyelesaikan Kerja Kursus Sejarah dalam tempoh

masa yang ditetapkan. Ketika menjalankan kerja kursus ini,banyak pengetahuan, pengajaran

dan nilai yang telah saya pelajari.

Dalam penghasilan kerja krusus sejarah, saya telah mempelajari tentang fungsi-fungsi

Dewan Bandaraya Kota Kinabalu(DBKK) dengan lebih mendalam lagi. Ini membolehkan

saya untuk menghargai peranan DBKK.

Justeru itu, disarankan masyarakat sekeliling supaya bekerjasama dengan pihak

DBKK untuk menjaga kebersihan, keindahan dan keselamatan di kawasan masing-masing

demi mencapai kehidupan yang sejahtera dan harmoni.

Akhir sekali, saya berbangga sebagai seorang rakyat Malaysia, khususnya Sabah

kerana megetahui negeri ini mempunyai organisasi yang berdedikasi dan berjiwa rakyat

seperti DBKK.
LAMPIRAN
Rujukan

Risalah

Kenali,2011,Terbitan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu

Orang Sumber

Pn. Siti Amirah Binti Osman (Pegawai Bilik Sumber JPSM, DBKK)

Pn. Sarinah Madkassim (Pegawai Pejabat Pengarah JPSM)

Pn. Noratas@Hayati Owin (Pegawai Bahagian Perhubungan awam DBKK)

En. Fred Stanislaus(Pegawai Khidmat Pelanggan DBKK)

Internet

Laman Web Rasmi DBKK- http://www.dbkk.sabah.gov.my/bm/content/news

Lawatan

Saya telah melawat ke bangunan DBKK dan untuk mendapat maklumat yang diperlukan.

i.
Elemen 3

Bagaimanakah institusi pentakbiran tempatan dapat memperkukuh integrasi nasional

di negara kita?

Institusi pentakbiran tempatan seperti Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di sesebuah kawasan

memang mampu memainkan peranan penting dalam proses memperkukuh intergrasi nasional di

Negara kita khasnya Malaysia yang mempunyai masyarakat berbilang kaum. Dalam hal ini, institusi

pentakbiran tempatan telah dipertanggungjawab untuk menjalankan pelbagai tugas mahupun aktiviti

demi memperkukuh intergrasi nasional di Negara ini.

Antara program yang telah dijalankan termasuk mengadakan Hari Bersama Masyarakat dan

Hari Bertemu Pelanggan. Program-program ini bukan sahaja mampu memupuk nilai persefahaman

dan permuafakatan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Negara kita malahan mesyarakat

yang berbilang bangsa juga berpeluang bekerjasama dan tolong-menolong antara satu sama lain

semasa mereka menganjurkan dan menjayakan sesuatu program.

Nilai bersatu padu dan berharmoni juga dapat dipupuk semasa mereka ynag terlibat dalam

aktiviti-aktiviti anjuran BewanBandaraya seperti Kempen Kitar Semula, Kempan Pejabat Tanpa

Sampah, Kompleks Pusat Beli-Belah Tanpa Sampah, dan Kampung Tanpa Sampah. Di samping itu,

semangat muhibah atau semangat bermasyarakat juga dapat diterapkan dalam kalangan masyarakat

semasa aktiviti seperti gotong-royong diadakan di sesuatu tempat. Tambahan pula, masyarakat

setempat juga berpeluang untuk belajar tentang nilai bertolak ansur dan bertoleransi sesame sendiri

agar dapat hidup secara aman dan damai di sesuatu tempat.

Seterusnya, Dewan Bandaraya juga berfungsi untuk menjaga kebersihan setempat dan

bertanggungjawab untuk memungut cukai tanah serta cukai pintu. Tugas-tugas ynag dijalankan

mampu melatih masyarakat setempat agar bertindak wajar iaitu mematuhi peraturan dan undang-

undang untuk membayar cukai ynag ditetapkan oleh pentakbir tempatan. Tindakan ini secara tidak
langsung membuktikan atau menonjolkan sikap rakyat yang menyokong kerajaan dan melibatkan diri

dalam usaha penbangunan Negara.


Gambar ini menunjukkan saya bersama dengan pegawai yang ditemuramah, Encik Fred
Satnislaus yang bertugas sebagai pegawai khidmat pelanggan di DBKK.
Gambar di atas menunjukkan sijil-sijil pengiktirafan MS ISO 9001:2008 yang dianugerahkan

kepada DBKK.