PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS

ISU STRATEGIK : PENINGKATAN PENCAPAIAN BAHASA INGGERIS PEMBINAAN PELAN STRATEGIK BIDANG/UNIT: PANITIA ENGLISH VISI SEKOLAH KEBANGSAAN NURI UNGGUL PADA TAHUN 2011 MISI MISI 1: MENINGKATKAN TAHAP PENGUASAAN BAHASA INGGERIS DIKALANGAN MURID. MISI 2:MENINGKATKAN MINAT MURID TERHADAP BAHASA INGGERIS MISI 3:MENINGKATKAN PERATUSAN MURID YANG LULUS KEPADA 100%. MISI 4: MEMBERI PELUANG KEPADA MURID UNTUK MENGGUNAKAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA PERANTARA DI DALAM AKTIVITI YANG DI JALANKAN UNTU MEREKA. ISU STRATEGIK 1.Pencapaian murid yang lulus Bahasa Inggeris di dalam peperiksaan di tahap sederhana. MATLAMAT 1.Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke STRATEGIK tahap cemerlang. INDIKATOR 1.% pencapaian 5A UPSR dan % lulus minimum C PRESTASI ATAU meningkat. Faktor Kritikal 2.% lulus dalam peperiksaan pertengahan tahun dan akhir Kejayaan CSF) tahun meningkat. 3.Boleh berinteraksi dalam Bahasa Inggeris sesama rakan dan juga guru. OBJEKTIF 1.Meningkatkan pencapaian A UPSR Bahasa Inggeris kepada 20% dan lulus minimum C 100%. 2.Meningkatkan pencapaian % A dan % lulus minimum C dalam peperiksaan serta ujian bulanan untuk tahun 1,2,3,4,5 dan 6. 3.Murid boleh bertutur dalam Bahasa Inggeris dengan menggunakan Bahasa Inggeris asas. STRATEGI <!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Menganjurkan latihan LDP untuk guru Bahasa Inggeris. <!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Menganjurkan program ”Good Morning Grammar” untuk murid tahun 6. <!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->Menganjurkan program ”Let’s Read English” untuk murid tahun 1. <!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->Mewujudkan ”English Corner” di kantin sekolah. <!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->Menganjurkan program “English Workshop (bengkel menjawab

4 dan ketua panitia 3. Ogos RM 200 Semua murid t meningkatkan la ”grammar Oktober - Murid tahun 1 m Bahasa Inggeris hari selasa d 5. Program ”English Semua guru Januari Oktober Corner” panitia Bahasa Inggeris. <!--[if !supportLists]-->6. 4. Program ”English Guru April Jun Workshop”. Bahasa Inggeris tahun 4. Program “Learn 5 Semua Februari November Words A Week. Guru Panitia Bahasa Inggeris. Program Latihan GPK 1 dan Dalam ketua Perkhidmatan. Program ”Good Guru tahun Februari Morning Grammar” 6. <!--[endif]-->Menjalankan aktiviti ”Learn 5 Words A Week”. PEMAJUAN PELAN TAKTIKAL PANITIA BAHASA INGGERIS BIL PELAN T/JAWAB TEMPOH (MULA KOS TAKTIKAL AKHIR) /SUMBER 1.kertas soalan) untuk murid tahun 4.5. Program ”Let’s Guru Tahun Februari Read English. RM 200 RM 400 Memperbanyak Bahasa Inggeris d yang menjadi p mur Murid tahun 6 me menjawab ke yang b Sebagai pend kepada murid t - Semua mur mempelajari 5 p makna setiap menyalin dalam PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap .5 dan 6. 6. panitia 2/2/09 31/8/09 RM 400 OUTP Semua guru Ba dapat mengikut yang telah dira memantap 2. 1 dan ketua panitia.5.6 dan Ketua panitia.

<!-[endif]-->Cadangan program & aktiviti. .1. NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM:Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) untuk guru – guru Bahasa Inggeris.1 <!-[endif]-->Taklimat guru Bahasa Inggeris tentang program LDP yang akan dijalankan.4. <!--[if !supportLists]-->1.guru Februari bermula. <!--[if !supportLists]-->1. Bahasa Ogos Inggeris Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) . OBJEKTIF OPERASI : MEMBERI IDEA BARU SERTA PENDEDAHAN KEPADA GURU CARA DAN TEKNIK YANG BERKESAN DALAM P&P. Perjumpaan untuk maklum balas GPK 1 & ‘ tentang status program Ketua panitia 1 hari 4. 2. Latihan dalam perkhidmatan Guru. 5. LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS TANGGUNGJAWAB 1. Mula program : Ketua panitia 1 hari <!--[if !supportLists]-->4. <!-panitia [endif]-->Perlantikan Penyelaras dan AJK program. <!-[endif]-->Perbelanjaan. Mesyuarat panitia English GPK 1 & ketua 1 hari <!--[if !supportLists]-->1.2. Menganjurkan program latihan dalam perkhidmatan (LDP) untuk guru Bahasa Inggeris.3.Strategi Nombor 01 cemerlang. <!-[endif]-->Penentuan tarikhtarikh dan tempat. <!--[if !supportLists]-->1. Penyediaan Kertas Kerja dan Ketua Panitia 1 Minggu tentatif program 3.

<!-[endif]-->Belanjawan untuk program yang telah dirancang.2. Penyediaan Kertas Kerja .ketua panitia GPK 1. Mesyuarat GPK 1 . s/usaha 1 Minggu panitia 3. panitia & guru <!--[if !supportLists]-->1. <!--[if !supportLists]-->1. <!-tahun 6. <!--[if !supportLists]-->1.MENINGKATAKAN KEFAHAMAN MURID DALAM TATABAHASA(GRAMMAR).PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap cemerlang. 2.1. Program dijalankan Guru tahun 6 Feb .ogos . OBJEKTIF OPERASI : 1. [endif]-->Melantik penyelaras untuk program ini. MEMBERIKAN LATIH TUBI UNTUK TATABAHASA(GRAMMAR).4. Taklimat ringkas program yang Guru tahun 1 hari akan dijalankan.3. Strategi Nombor 02 Menganjurkan program ”Good Morning Grammar ” untuk murid tahun 6. <!-[endif]-->Cadangngan waktu serta tempat program. ketua ‘ tentang status program panitia & guru 1 hari tahun 6 4. LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1. NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: Program ”GOOD MORNING GRAMMAR”.ajk 1 hari dan guru tahun 6. <!--[if !supportLists]-->1. Perjumpaan untuk maklum balas GPK 1. Penyediaan bahan Guru tahun 6 1 minggu 6. 6 5. <!-[endif]-->Pemilihan bahan untuk program. 2.

Strategi Nombor 03 Menganjurkan program “Let’s Read English untuk murid tahun 1. 2. NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: Program ”Let’s Read English”.Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap cemerlang. Mesyuarat panitia Bahasa GPK 1. <!-[endif]-->Taklimat cara pengendalian serta guru yang terlibat <!--[if !supportLists]-->1.1.2.MEMBANTU MURID YANG LEMAH DALAM KEMAHIRAN MEMBACA.ketua ‘ .3. 2. OBJEKTIF OPERASI : 1. Program bermula awal Februari Guru Bahasa 10 bulan – November 2009 Inggeris tahun 1 3. <!--[if !supportLists]-->1.ketua 1 hari Inggeris panitia & Januari<!--[if !supportLists]-->1.ajk panitia November [endif]-->Melantik penyelaras program.SEBAGAI LATIHAN PEMULIHAN UNTUK MURID LEMAH. <!-. <!-[endif]-->Penentuan tarikh bermula program. <!--[if !supportLists]-->1. <!-[endif]-->Anggaran perbelanjaan dan pemilihan bahan.4. Perjumpaan untuk maklum balas GPK 1. LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1.

NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: “English Corner”. Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap cemerlang. penyelaras. Mesyuarat panitia Bahasa GPK 1 &ajk 1 hari Inggeris panitia English <!--[if !supportLists]-->1.ketua 1 Minggu mortem bagaimana program s panitia & boleh diperbaiki . <!-[endif]-->Cadangan program 1.. Perjumpaan untuk maklum balas GPK 1 & ‘ .1.. Strategi Nombor 04 Mewujudkan sudut “ENGLISH CORNER” di kantin sekolah. Membuat analisis dan post GPK 1. OBJEKTIF OPERASI : 1. PROSES ALIRAN KERJA: LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1. tentang perjalanan program panitia & guru 1 hari serta respond murid terhadap penyelaras program . Penyediaan Kertas Kerja dan Ketua panitia 1 Minggu tentatif program 3. 2.Murid sentiasa terdedah dengan istilah Bahasa Inggeris di luar waktu p&p.4.2 Penentuan belanjawan dan tempat 2.Memperbanyakkan perbendaharaan kata murid(vocabulary).

2. Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap cemerlang..5 dan 6.2 Penentuan belanjawan dan tempat . <!-panitia.1 Taklimat ringkas pengisian Inggeris program. Mesyuarat panitia Bahasa GPK 1 . Strategi Nombor 05 Menganjurkan program “English Workshop” untuk murid tahun 4. OBJEKTIF OPERASI : 1. 2. PROSES ALIRAN KERJA: LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1.Mengetahui kaedah dan teknik serta mendapatkan tips – tips untuk menjawab kertas 1 dan 2. maklum balas murid terhadap sudut tersebut. 5.Memberikan pendedahan awal kepada murid – murid tahun 4 dan 5. Maklumbalas bagaimana untuk GPK 1.4.ketua 1 hari meningkatkan tahap panitia & ajk keberkesanan program serta panitia. NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: “English Workshop”.ketua 1 hari Inggeris panitia & ajk <!--[if !supportLists]-->1. tentang status program ketua panitia 1 hari Hari Pertama program: Guru Bahasa 1 hari 4. [endif]-->Cadangan program 1.

ketua panitia & ajk panitia. Mesyuarat panitia Bahasa GPK 1 &ajk 1 hari Inggeris panitia English <!--[if !supportLists]-->1.3. 3. Setiausaha panitia GPK 1 & ketua panitia GPK 1. GPK 1. <!-[endif]-->Cadangan program . PROSES ALIRAN KERJA: LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1. OBJEKTIF OPERASI : 1. Strategi Nombor 06 Menjalankan program “Learn Five Words A Week.ketua panitia & ajk panitia.1 Taklimat ringkas pengisian program.. Penyediaan Kertas Kerja dan tentatif program Perjumpaan untuk maklum balas tentang status program Hari program berlangsung: 4. Maklumbalas bagaimana untuk meningkatkan tahap keberkesanan program serta maklum balas murid terhadap program.Murid tahu makna perkataan yang diberi. 5. NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: “Learn Five Words A Week”.2. 1 Minggu ‘ 1 hari 1 hari 1 hari Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap cemerlang.Meningkatkan perbendaharaan kata murid – murid (vocabulary) 2. 4.

4.2 Penentuan bahan dan tempat Penyediaan Kertas Kerja dan tentatif program Perjumpaan untuk maklum balas tentang status program Hari pertama program bermula. Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) . 5. 3. Setiausaha 1 Minggu panitia GPK 1 dan ‘ ketua panitia 1 hari Guru Bahasa Feb-Nov Inggeris Perjumpaan untuk membuat GPK 1. keberkesanan program serta maklum balas murid terhadap program.2. 1.ketua 1 hari maklum balas bagaimana untuk panitia dan ajk meningkatkan tahap panitia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful