PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS

ISU STRATEGIK : PENINGKATAN PENCAPAIAN BAHASA INGGERIS PEMBINAAN PELAN STRATEGIK BIDANG/UNIT: PANITIA ENGLISH VISI SEKOLAH KEBANGSAAN NURI UNGGUL PADA TAHUN 2011 MISI MISI 1: MENINGKATKAN TAHAP PENGUASAAN BAHASA INGGERIS DIKALANGAN MURID. MISI 2:MENINGKATKAN MINAT MURID TERHADAP BAHASA INGGERIS MISI 3:MENINGKATKAN PERATUSAN MURID YANG LULUS KEPADA 100%. MISI 4: MEMBERI PELUANG KEPADA MURID UNTUK MENGGUNAKAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA PERANTARA DI DALAM AKTIVITI YANG DI JALANKAN UNTU MEREKA. ISU STRATEGIK 1.Pencapaian murid yang lulus Bahasa Inggeris di dalam peperiksaan di tahap sederhana. MATLAMAT 1.Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke STRATEGIK tahap cemerlang. INDIKATOR 1.% pencapaian 5A UPSR dan % lulus minimum C PRESTASI ATAU meningkat. Faktor Kritikal 2.% lulus dalam peperiksaan pertengahan tahun dan akhir Kejayaan CSF) tahun meningkat. 3.Boleh berinteraksi dalam Bahasa Inggeris sesama rakan dan juga guru. OBJEKTIF 1.Meningkatkan pencapaian A UPSR Bahasa Inggeris kepada 20% dan lulus minimum C 100%. 2.Meningkatkan pencapaian % A dan % lulus minimum C dalam peperiksaan serta ujian bulanan untuk tahun 1,2,3,4,5 dan 6. 3.Murid boleh bertutur dalam Bahasa Inggeris dengan menggunakan Bahasa Inggeris asas. STRATEGI <!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Menganjurkan latihan LDP untuk guru Bahasa Inggeris. <!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Menganjurkan program ”Good Morning Grammar” untuk murid tahun 6. <!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->Menganjurkan program ”Let’s Read English” untuk murid tahun 1. <!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->Mewujudkan ”English Corner” di kantin sekolah. <!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->Menganjurkan program “English Workshop (bengkel menjawab

6 dan Ketua panitia. Guru Panitia Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris tahun 4. Ogos RM 200 Semua murid t meningkatkan la ”grammar Oktober - Murid tahun 1 m Bahasa Inggeris hari selasa d 5. 6.kertas soalan) untuk murid tahun 4.5.4 dan ketua panitia 3. Program ”Good Guru tahun Februari Morning Grammar” 6. 4. RM 200 RM 400 Memperbanyak Bahasa Inggeris d yang menjadi p mur Murid tahun 6 me menjawab ke yang b Sebagai pend kepada murid t - Semua mur mempelajari 5 p makna setiap menyalin dalam PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap . panitia 2/2/09 31/8/09 RM 400 OUTP Semua guru Ba dapat mengikut yang telah dira memantap 2. Program ”English Semua guru Januari Oktober Corner” panitia Bahasa Inggeris.5. Program ”English Guru April Jun Workshop”. PEMAJUAN PELAN TAKTIKAL PANITIA BAHASA INGGERIS BIL PELAN T/JAWAB TEMPOH (MULA KOS TAKTIKAL AKHIR) /SUMBER 1.5 dan 6. Program “Learn 5 Semua Februari November Words A Week. <!--[endif]-->Menjalankan aktiviti ”Learn 5 Words A Week”. Program ”Let’s Guru Tahun Februari Read English. <!--[if !supportLists]-->6. 1 dan ketua panitia. Program Latihan GPK 1 dan Dalam ketua Perkhidmatan.

<!--[if !supportLists]-->1.4. Bahasa Ogos Inggeris Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) . <!-[endif]-->Cadangan program & aktiviti. LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS TANGGUNGJAWAB 1.Strategi Nombor 01 cemerlang. Latihan dalam perkhidmatan Guru. Mula program : Ketua panitia 1 hari <!--[if !supportLists]-->4. .1 <!-[endif]-->Taklimat guru Bahasa Inggeris tentang program LDP yang akan dijalankan. <!-[endif]-->Perbelanjaan. <!--[if !supportLists]-->1.guru Februari bermula.1. 5.2. Menganjurkan program latihan dalam perkhidmatan (LDP) untuk guru Bahasa Inggeris.3. Penyediaan Kertas Kerja dan Ketua Panitia 1 Minggu tentatif program 3. OBJEKTIF OPERASI : MEMBERI IDEA BARU SERTA PENDEDAHAN KEPADA GURU CARA DAN TEKNIK YANG BERKESAN DALAM P&P. <!-[endif]-->Penentuan tarikhtarikh dan tempat. NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM:Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) untuk guru – guru Bahasa Inggeris. <!-panitia [endif]-->Perlantikan Penyelaras dan AJK program. 2. Perjumpaan untuk maklum balas GPK 1 & ‘ tentang status program Ketua panitia 1 hari 4. <!--[if !supportLists]-->1. Mesyuarat panitia English GPK 1 & ketua 1 hari <!--[if !supportLists]-->1.

<!-tahun 6.4.ketua panitia GPK 1. <!--[if !supportLists]-->1. MEMBERIKAN LATIH TUBI UNTUK TATABAHASA(GRAMMAR). <!--[if !supportLists]-->1. <!--[if !supportLists]-->1. <!-[endif]-->Pemilihan bahan untuk program. panitia & guru <!--[if !supportLists]-->1.PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap cemerlang. Strategi Nombor 02 Menganjurkan program ”Good Morning Grammar ” untuk murid tahun 6. Penyediaan Kertas Kerja . <!-[endif]-->Cadangngan waktu serta tempat program. <!-[endif]-->Belanjawan untuk program yang telah dirancang.MENINGKATAKAN KEFAHAMAN MURID DALAM TATABAHASA(GRAMMAR). Taklimat ringkas program yang Guru tahun 1 hari akan dijalankan. Mesyuarat GPK 1 . LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1. 6 5. Penyediaan bahan Guru tahun 6 1 minggu 6. ketua ‘ tentang status program panitia & guru 1 hari tahun 6 4. OBJEKTIF OPERASI : 1.ogos . NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: Program ”GOOD MORNING GRAMMAR”. 2. [endif]-->Melantik penyelaras untuk program ini. 2.3. s/usaha 1 Minggu panitia 3. Perjumpaan untuk maklum balas GPK 1. Program dijalankan Guru tahun 6 Feb .2.ajk 1 hari dan guru tahun 6.1.

4. <!-[endif]-->Taklimat cara pengendalian serta guru yang terlibat <!--[if !supportLists]-->1.3. <!-[endif]-->Penentuan tarikh bermula program. <!--[if !supportLists]-->1. <!-.2. Program bermula awal Februari Guru Bahasa 10 bulan – November 2009 Inggeris tahun 1 3. LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1. Perjumpaan untuk maklum balas GPK 1.1. Mesyuarat panitia Bahasa GPK 1. 2. OBJEKTIF OPERASI : 1. <!--[if !supportLists]-->1. Strategi Nombor 03 Menganjurkan program “Let’s Read English untuk murid tahun 1.ajk panitia November [endif]-->Melantik penyelaras program. <!-[endif]-->Anggaran perbelanjaan dan pemilihan bahan.MEMBANTU MURID YANG LEMAH DALAM KEMAHIRAN MEMBACA.ketua ‘ . NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: Program ”Let’s Read English”. 2.SEBAGAI LATIHAN PEMULIHAN UNTUK MURID LEMAH.ketua 1 hari Inggeris panitia & Januari<!--[if !supportLists]-->1.Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap cemerlang.

1. Penyediaan Kertas Kerja dan Ketua panitia 1 Minggu tentatif program 3. Strategi Nombor 04 Mewujudkan sudut “ENGLISH CORNER” di kantin sekolah. Membuat analisis dan post GPK 1.4. OBJEKTIF OPERASI : 1. penyelaras...Murid sentiasa terdedah dengan istilah Bahasa Inggeris di luar waktu p&p. PROSES ALIRAN KERJA: LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1. Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap cemerlang. Mesyuarat panitia Bahasa GPK 1 &ajk 1 hari Inggeris panitia English <!--[if !supportLists]-->1.ketua 1 Minggu mortem bagaimana program s panitia & boleh diperbaiki . <!-[endif]-->Cadangan program 1. Perjumpaan untuk maklum balas GPK 1 & ‘ . tentang perjalanan program panitia & guru 1 hari serta respond murid terhadap penyelaras program .Memperbanyakkan perbendaharaan kata murid(vocabulary).2 Penentuan belanjawan dan tempat 2. NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: “English Corner”. 2.

maklum balas murid terhadap sudut tersebut.ketua 1 hari meningkatkan tahap panitia & ajk keberkesanan program serta panitia. OBJEKTIF OPERASI : 1. [endif]-->Cadangan program 1. Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap cemerlang.1 Taklimat ringkas pengisian Inggeris program. tentang status program ketua panitia 1 hari Hari Pertama program: Guru Bahasa 1 hari 4.4. PROSES ALIRAN KERJA: LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1.5 dan 6. 2.ketua 1 hari Inggeris panitia & ajk <!--[if !supportLists]-->1. NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: “English Workshop”. Maklumbalas bagaimana untuk GPK 1. Strategi Nombor 05 Menganjurkan program “English Workshop” untuk murid tahun 4. Mesyuarat panitia Bahasa GPK 1 .2 Penentuan belanjawan dan tempat . 5.Memberikan pendedahan awal kepada murid – murid tahun 4 dan 5.Mengetahui kaedah dan teknik serta mendapatkan tips – tips untuk menjawab kertas 1 dan 2. <!-panitia.2..

GPK 1.3.Murid tahu makna perkataan yang diberi. 3. Maklumbalas bagaimana untuk meningkatkan tahap keberkesanan program serta maklum balas murid terhadap program. Strategi Nombor 06 Menjalankan program “Learn Five Words A Week.1 Taklimat ringkas pengisian program.2. PROSES ALIRAN KERJA: LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1. OBJEKTIF OPERASI : 1. Penyediaan Kertas Kerja dan tentatif program Perjumpaan untuk maklum balas tentang status program Hari program berlangsung: 4.ketua panitia & ajk panitia.ketua panitia & ajk panitia.Meningkatkan perbendaharaan kata murid – murid (vocabulary) 2. Setiausaha panitia GPK 1 & ketua panitia GPK 1. 5.. <!-[endif]-->Cadangan program . 1 Minggu ‘ 1 hari 1 hari 1 hari Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap cemerlang. NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: “Learn Five Words A Week”. Mesyuarat panitia Bahasa GPK 1 &ajk 1 hari Inggeris panitia English <!--[if !supportLists]-->1. 4.

ketua 1 hari maklum balas bagaimana untuk panitia dan ajk meningkatkan tahap panitia. 5.2. 1.2 Penentuan bahan dan tempat Penyediaan Kertas Kerja dan tentatif program Perjumpaan untuk maklum balas tentang status program Hari pertama program bermula. keberkesanan program serta maklum balas murid terhadap program. Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) . 3. 4. Setiausaha 1 Minggu panitia GPK 1 dan ‘ ketua panitia 1 hari Guru Bahasa Feb-Nov Inggeris Perjumpaan untuk membuat GPK 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful