PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS

ISU STRATEGIK : PENINGKATAN PENCAPAIAN BAHASA INGGERIS PEMBINAAN PELAN STRATEGIK BIDANG/UNIT: PANITIA ENGLISH VISI SEKOLAH KEBANGSAAN NURI UNGGUL PADA TAHUN 2011 MISI MISI 1: MENINGKATKAN TAHAP PENGUASAAN BAHASA INGGERIS DIKALANGAN MURID. MISI 2:MENINGKATKAN MINAT MURID TERHADAP BAHASA INGGERIS MISI 3:MENINGKATKAN PERATUSAN MURID YANG LULUS KEPADA 100%. MISI 4: MEMBERI PELUANG KEPADA MURID UNTUK MENGGUNAKAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA PERANTARA DI DALAM AKTIVITI YANG DI JALANKAN UNTU MEREKA. ISU STRATEGIK 1.Pencapaian murid yang lulus Bahasa Inggeris di dalam peperiksaan di tahap sederhana. MATLAMAT 1.Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke STRATEGIK tahap cemerlang. INDIKATOR 1.% pencapaian 5A UPSR dan % lulus minimum C PRESTASI ATAU meningkat. Faktor Kritikal 2.% lulus dalam peperiksaan pertengahan tahun dan akhir Kejayaan CSF) tahun meningkat. 3.Boleh berinteraksi dalam Bahasa Inggeris sesama rakan dan juga guru. OBJEKTIF 1.Meningkatkan pencapaian A UPSR Bahasa Inggeris kepada 20% dan lulus minimum C 100%. 2.Meningkatkan pencapaian % A dan % lulus minimum C dalam peperiksaan serta ujian bulanan untuk tahun 1,2,3,4,5 dan 6. 3.Murid boleh bertutur dalam Bahasa Inggeris dengan menggunakan Bahasa Inggeris asas. STRATEGI <!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Menganjurkan latihan LDP untuk guru Bahasa Inggeris. <!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Menganjurkan program ”Good Morning Grammar” untuk murid tahun 6. <!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->Menganjurkan program ”Let’s Read English” untuk murid tahun 1. <!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->Mewujudkan ”English Corner” di kantin sekolah. <!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->Menganjurkan program “English Workshop (bengkel menjawab

6. RM 200 RM 400 Memperbanyak Bahasa Inggeris d yang menjadi p mur Murid tahun 6 me menjawab ke yang b Sebagai pend kepada murid t - Semua mur mempelajari 5 p makna setiap menyalin dalam PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap . 1 dan ketua panitia. panitia 2/2/09 31/8/09 RM 400 OUTP Semua guru Ba dapat mengikut yang telah dira memantap 2.6 dan Ketua panitia.5. <!--[if !supportLists]-->6. Program ”Good Guru tahun Februari Morning Grammar” 6. <!--[endif]-->Menjalankan aktiviti ”Learn 5 Words A Week”. Program ”Let’s Guru Tahun Februari Read English.kertas soalan) untuk murid tahun 4. Program ”English Guru April Jun Workshop”.4 dan ketua panitia 3.5 dan 6. Ogos RM 200 Semua murid t meningkatkan la ”grammar Oktober - Murid tahun 1 m Bahasa Inggeris hari selasa d 5. 4. Program “Learn 5 Semua Februari November Words A Week. Program ”English Semua guru Januari Oktober Corner” panitia Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris tahun 4.5. Guru Panitia Bahasa Inggeris. PEMAJUAN PELAN TAKTIKAL PANITIA BAHASA INGGERIS BIL PELAN T/JAWAB TEMPOH (MULA KOS TAKTIKAL AKHIR) /SUMBER 1. Program Latihan GPK 1 dan Dalam ketua Perkhidmatan.

2. <!--[if !supportLists]-->1. NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM:Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) untuk guru – guru Bahasa Inggeris. Latihan dalam perkhidmatan Guru. OBJEKTIF OPERASI : MEMBERI IDEA BARU SERTA PENDEDAHAN KEPADA GURU CARA DAN TEKNIK YANG BERKESAN DALAM P&P.guru Februari bermula.3.1. Menganjurkan program latihan dalam perkhidmatan (LDP) untuk guru Bahasa Inggeris. . Penyediaan Kertas Kerja dan Ketua Panitia 1 Minggu tentatif program 3. Mula program : Ketua panitia 1 hari <!--[if !supportLists]-->4.4. <!-panitia [endif]-->Perlantikan Penyelaras dan AJK program. LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS TANGGUNGJAWAB 1. Mesyuarat panitia English GPK 1 & ketua 1 hari <!--[if !supportLists]-->1. Perjumpaan untuk maklum balas GPK 1 & ‘ tentang status program Ketua panitia 1 hari 4. <!-[endif]-->Penentuan tarikhtarikh dan tempat. <!--[if !supportLists]-->1. <!-[endif]-->Perbelanjaan.1 <!-[endif]-->Taklimat guru Bahasa Inggeris tentang program LDP yang akan dijalankan.Strategi Nombor 01 cemerlang. <!-[endif]-->Cadangan program & aktiviti. 5. Bahasa Ogos Inggeris Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) . <!--[if !supportLists]-->1.2.

<!--[if !supportLists]-->1. panitia & guru <!--[if !supportLists]-->1. LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1.MENINGKATAKAN KEFAHAMAN MURID DALAM TATABAHASA(GRAMMAR). Program dijalankan Guru tahun 6 Feb .4. <!-[endif]-->Pemilihan bahan untuk program.1. <!--[if !supportLists]-->1. 2. 6 5.PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap cemerlang.ketua panitia GPK 1. Penyediaan Kertas Kerja . ketua ‘ tentang status program panitia & guru 1 hari tahun 6 4. <!--[if !supportLists]-->1. <!-tahun 6. MEMBERIKAN LATIH TUBI UNTUK TATABAHASA(GRAMMAR). [endif]-->Melantik penyelaras untuk program ini.ogos . <!-[endif]-->Belanjawan untuk program yang telah dirancang.3. Penyediaan bahan Guru tahun 6 1 minggu 6. 2.2. Mesyuarat GPK 1 . OBJEKTIF OPERASI : 1. NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: Program ”GOOD MORNING GRAMMAR”.ajk 1 hari dan guru tahun 6. <!-[endif]-->Cadangngan waktu serta tempat program. Perjumpaan untuk maklum balas GPK 1. s/usaha 1 Minggu panitia 3. Strategi Nombor 02 Menganjurkan program ”Good Morning Grammar ” untuk murid tahun 6. Taklimat ringkas program yang Guru tahun 1 hari akan dijalankan.

ketua ‘ .ketua 1 hari Inggeris panitia & Januari<!--[if !supportLists]-->1. <!-[endif]-->Penentuan tarikh bermula program. Program bermula awal Februari Guru Bahasa 10 bulan – November 2009 Inggeris tahun 1 3.MEMBANTU MURID YANG LEMAH DALAM KEMAHIRAN MEMBACA.3.4. Mesyuarat panitia Bahasa GPK 1. Strategi Nombor 03 Menganjurkan program “Let’s Read English untuk murid tahun 1.Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap cemerlang. 2. <!-[endif]-->Anggaran perbelanjaan dan pemilihan bahan.1. 2.ajk panitia November [endif]-->Melantik penyelaras program.SEBAGAI LATIHAN PEMULIHAN UNTUK MURID LEMAH. <!-. <!--[if !supportLists]-->1. Perjumpaan untuk maklum balas GPK 1.2. NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: Program ”Let’s Read English”. OBJEKTIF OPERASI : 1. <!-[endif]-->Taklimat cara pengendalian serta guru yang terlibat <!--[if !supportLists]-->1. LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1. <!--[if !supportLists]-->1.

Murid sentiasa terdedah dengan istilah Bahasa Inggeris di luar waktu p&p. Membuat analisis dan post GPK 1. OBJEKTIF OPERASI : 1. tentang perjalanan program panitia & guru 1 hari serta respond murid terhadap penyelaras program .. Mesyuarat panitia Bahasa GPK 1 &ajk 1 hari Inggeris panitia English <!--[if !supportLists]-->1. PROSES ALIRAN KERJA: LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1.. <!-[endif]-->Cadangan program 1.Memperbanyakkan perbendaharaan kata murid(vocabulary). 2. penyelaras. NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: “English Corner”.2 Penentuan belanjawan dan tempat 2. Perjumpaan untuk maklum balas GPK 1 & ‘ . Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap cemerlang. Strategi Nombor 04 Mewujudkan sudut “ENGLISH CORNER” di kantin sekolah.ketua 1 Minggu mortem bagaimana program s panitia & boleh diperbaiki . Penyediaan Kertas Kerja dan Ketua panitia 1 Minggu tentatif program 3.4.1.

4.Mengetahui kaedah dan teknik serta mendapatkan tips – tips untuk menjawab kertas 1 dan 2. tentang status program ketua panitia 1 hari Hari Pertama program: Guru Bahasa 1 hari 4.2. Mesyuarat panitia Bahasa GPK 1 . Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap cemerlang. Strategi Nombor 05 Menganjurkan program “English Workshop” untuk murid tahun 4.. 5. NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: “English Workshop”. maklum balas murid terhadap sudut tersebut. <!-panitia. 2.5 dan 6.1 Taklimat ringkas pengisian Inggeris program. PROSES ALIRAN KERJA: LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1.2 Penentuan belanjawan dan tempat .Memberikan pendedahan awal kepada murid – murid tahun 4 dan 5. [endif]-->Cadangan program 1.ketua 1 hari meningkatkan tahap panitia & ajk keberkesanan program serta panitia. Maklumbalas bagaimana untuk GPK 1. OBJEKTIF OPERASI : 1.ketua 1 hari Inggeris panitia & ajk <!--[if !supportLists]-->1.

Strategi Nombor 06 Menjalankan program “Learn Five Words A Week.3. GPK 1. 1 Minggu ‘ 1 hari 1 hari 1 hari Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap cemerlang. 4.2. PROSES ALIRAN KERJA: LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1.ketua panitia & ajk panitia. Penyediaan Kertas Kerja dan tentatif program Perjumpaan untuk maklum balas tentang status program Hari program berlangsung: 4.Murid tahu makna perkataan yang diberi. OBJEKTIF OPERASI : 1. Maklumbalas bagaimana untuk meningkatkan tahap keberkesanan program serta maklum balas murid terhadap program.ketua panitia & ajk panitia. <!-[endif]-->Cadangan program . Setiausaha panitia GPK 1 & ketua panitia GPK 1. NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: “Learn Five Words A Week”. 5. Mesyuarat panitia Bahasa GPK 1 &ajk 1 hari Inggeris panitia English <!--[if !supportLists]-->1.. 3.Meningkatkan perbendaharaan kata murid – murid (vocabulary) 2.1 Taklimat ringkas pengisian program.

1. Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) .2 Penentuan bahan dan tempat Penyediaan Kertas Kerja dan tentatif program Perjumpaan untuk maklum balas tentang status program Hari pertama program bermula. 4. Setiausaha 1 Minggu panitia GPK 1 dan ‘ ketua panitia 1 hari Guru Bahasa Feb-Nov Inggeris Perjumpaan untuk membuat GPK 1. 3. 5. keberkesanan program serta maklum balas murid terhadap program.2.ketua 1 hari maklum balas bagaimana untuk panitia dan ajk meningkatkan tahap panitia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful