PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS

ISU STRATEGIK : PENINGKATAN PENCAPAIAN BAHASA INGGERIS PEMBINAAN PELAN STRATEGIK BIDANG/UNIT: PANITIA ENGLISH VISI SEKOLAH KEBANGSAAN NURI UNGGUL PADA TAHUN 2011 MISI MISI 1: MENINGKATKAN TAHAP PENGUASAAN BAHASA INGGERIS DIKALANGAN MURID. MISI 2:MENINGKATKAN MINAT MURID TERHADAP BAHASA INGGERIS MISI 3:MENINGKATKAN PERATUSAN MURID YANG LULUS KEPADA 100%. MISI 4: MEMBERI PELUANG KEPADA MURID UNTUK MENGGUNAKAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA PERANTARA DI DALAM AKTIVITI YANG DI JALANKAN UNTU MEREKA. ISU STRATEGIK 1.Pencapaian murid yang lulus Bahasa Inggeris di dalam peperiksaan di tahap sederhana. MATLAMAT 1.Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke STRATEGIK tahap cemerlang. INDIKATOR 1.% pencapaian 5A UPSR dan % lulus minimum C PRESTASI ATAU meningkat. Faktor Kritikal 2.% lulus dalam peperiksaan pertengahan tahun dan akhir Kejayaan CSF) tahun meningkat. 3.Boleh berinteraksi dalam Bahasa Inggeris sesama rakan dan juga guru. OBJEKTIF 1.Meningkatkan pencapaian A UPSR Bahasa Inggeris kepada 20% dan lulus minimum C 100%. 2.Meningkatkan pencapaian % A dan % lulus minimum C dalam peperiksaan serta ujian bulanan untuk tahun 1,2,3,4,5 dan 6. 3.Murid boleh bertutur dalam Bahasa Inggeris dengan menggunakan Bahasa Inggeris asas. STRATEGI <!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Menganjurkan latihan LDP untuk guru Bahasa Inggeris. <!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Menganjurkan program ”Good Morning Grammar” untuk murid tahun 6. <!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->Menganjurkan program ”Let’s Read English” untuk murid tahun 1. <!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->Mewujudkan ”English Corner” di kantin sekolah. <!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->Menganjurkan program “English Workshop (bengkel menjawab

PEMAJUAN PELAN TAKTIKAL PANITIA BAHASA INGGERIS BIL PELAN T/JAWAB TEMPOH (MULA KOS TAKTIKAL AKHIR) /SUMBER 1. 1 dan ketua panitia.5. 6. Ogos RM 200 Semua murid t meningkatkan la ”grammar Oktober - Murid tahun 1 m Bahasa Inggeris hari selasa d 5. Program ”English Semua guru Januari Oktober Corner” panitia Bahasa Inggeris. Program ”Good Guru tahun Februari Morning Grammar” 6.6 dan Ketua panitia. Guru Panitia Bahasa Inggeris. panitia 2/2/09 31/8/09 RM 400 OUTP Semua guru Ba dapat mengikut yang telah dira memantap 2. <!--[endif]-->Menjalankan aktiviti ”Learn 5 Words A Week”. Program “Learn 5 Semua Februari November Words A Week.5 dan 6. Bahasa Inggeris tahun 4. Program ”English Guru April Jun Workshop”. Program ”Let’s Guru Tahun Februari Read English.5. 4. <!--[if !supportLists]-->6.kertas soalan) untuk murid tahun 4. Program Latihan GPK 1 dan Dalam ketua Perkhidmatan. RM 200 RM 400 Memperbanyak Bahasa Inggeris d yang menjadi p mur Murid tahun 6 me menjawab ke yang b Sebagai pend kepada murid t - Semua mur mempelajari 5 p makna setiap menyalin dalam PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap .4 dan ketua panitia 3.

<!-[endif]-->Cadangan program & aktiviti. 5. <!--[if !supportLists]-->1.1.guru Februari bermula. <!-[endif]-->Penentuan tarikhtarikh dan tempat.3. <!-panitia [endif]-->Perlantikan Penyelaras dan AJK program. Menganjurkan program latihan dalam perkhidmatan (LDP) untuk guru Bahasa Inggeris.4.1 <!-[endif]-->Taklimat guru Bahasa Inggeris tentang program LDP yang akan dijalankan. <!--[if !supportLists]-->1. Perjumpaan untuk maklum balas GPK 1 & ‘ tentang status program Ketua panitia 1 hari 4. . 2. Mula program : Ketua panitia 1 hari <!--[if !supportLists]-->4. Mesyuarat panitia English GPK 1 & ketua 1 hari <!--[if !supportLists]-->1. Latihan dalam perkhidmatan Guru. OBJEKTIF OPERASI : MEMBERI IDEA BARU SERTA PENDEDAHAN KEPADA GURU CARA DAN TEKNIK YANG BERKESAN DALAM P&P. LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS TANGGUNGJAWAB 1. <!-[endif]-->Perbelanjaan.2. <!--[if !supportLists]-->1.Strategi Nombor 01 cemerlang. NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM:Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) untuk guru – guru Bahasa Inggeris. Bahasa Ogos Inggeris Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) . Penyediaan Kertas Kerja dan Ketua Panitia 1 Minggu tentatif program 3.

ketua panitia GPK 1. <!--[if !supportLists]-->1.2. panitia & guru <!--[if !supportLists]-->1. <!-[endif]-->Pemilihan bahan untuk program. MEMBERIKAN LATIH TUBI UNTUK TATABAHASA(GRAMMAR). s/usaha 1 Minggu panitia 3. 2. <!--[if !supportLists]-->1.PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap cemerlang. <!--[if !supportLists]-->1.MENINGKATAKAN KEFAHAMAN MURID DALAM TATABAHASA(GRAMMAR).ajk 1 hari dan guru tahun 6. <!-tahun 6. Program dijalankan Guru tahun 6 Feb .3.4. Penyediaan Kertas Kerja . Strategi Nombor 02 Menganjurkan program ”Good Morning Grammar ” untuk murid tahun 6. Mesyuarat GPK 1 . NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: Program ”GOOD MORNING GRAMMAR”. <!-[endif]-->Belanjawan untuk program yang telah dirancang. Taklimat ringkas program yang Guru tahun 1 hari akan dijalankan.ogos . ketua ‘ tentang status program panitia & guru 1 hari tahun 6 4. [endif]-->Melantik penyelaras untuk program ini. <!-[endif]-->Cadangngan waktu serta tempat program. 2.1. Penyediaan bahan Guru tahun 6 1 minggu 6. OBJEKTIF OPERASI : 1. 6 5. Perjumpaan untuk maklum balas GPK 1. LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1.

<!--[if !supportLists]-->1. Program bermula awal Februari Guru Bahasa 10 bulan – November 2009 Inggeris tahun 1 3. Perjumpaan untuk maklum balas GPK 1.ajk panitia November [endif]-->Melantik penyelaras program.ketua ‘ . LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1.ketua 1 hari Inggeris panitia & Januari<!--[if !supportLists]-->1.Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap cemerlang. <!-.4.3. <!-[endif]-->Anggaran perbelanjaan dan pemilihan bahan.1. 2. OBJEKTIF OPERASI : 1.MEMBANTU MURID YANG LEMAH DALAM KEMAHIRAN MEMBACA. NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: Program ”Let’s Read English”. 2.2. Mesyuarat panitia Bahasa GPK 1. <!--[if !supportLists]-->1. <!-[endif]-->Taklimat cara pengendalian serta guru yang terlibat <!--[if !supportLists]-->1. Strategi Nombor 03 Menganjurkan program “Let’s Read English untuk murid tahun 1.SEBAGAI LATIHAN PEMULIHAN UNTUK MURID LEMAH. <!-[endif]-->Penentuan tarikh bermula program.

Perjumpaan untuk maklum balas GPK 1 & ‘ . tentang perjalanan program panitia & guru 1 hari serta respond murid terhadap penyelaras program . Mesyuarat panitia Bahasa GPK 1 &ajk 1 hari Inggeris panitia English <!--[if !supportLists]-->1.ketua 1 Minggu mortem bagaimana program s panitia & boleh diperbaiki . Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap cemerlang. Membuat analisis dan post GPK 1. NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: “English Corner”.. OBJEKTIF OPERASI : 1.Murid sentiasa terdedah dengan istilah Bahasa Inggeris di luar waktu p&p.1.2 Penentuan belanjawan dan tempat 2.. Strategi Nombor 04 Mewujudkan sudut “ENGLISH CORNER” di kantin sekolah. penyelaras.4. Penyediaan Kertas Kerja dan Ketua panitia 1 Minggu tentatif program 3. PROSES ALIRAN KERJA: LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1. <!-[endif]-->Cadangan program 1. 2.Memperbanyakkan perbendaharaan kata murid(vocabulary).

2.1 Taklimat ringkas pengisian Inggeris program.ketua 1 hari meningkatkan tahap panitia & ajk keberkesanan program serta panitia.Mengetahui kaedah dan teknik serta mendapatkan tips – tips untuk menjawab kertas 1 dan 2.4. tentang status program ketua panitia 1 hari Hari Pertama program: Guru Bahasa 1 hari 4.. maklum balas murid terhadap sudut tersebut. <!-panitia.Memberikan pendedahan awal kepada murid – murid tahun 4 dan 5. 2. PROSES ALIRAN KERJA: LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1.ketua 1 hari Inggeris panitia & ajk <!--[if !supportLists]-->1.5 dan 6. OBJEKTIF OPERASI : 1. [endif]-->Cadangan program 1.2 Penentuan belanjawan dan tempat . Strategi Nombor 05 Menganjurkan program “English Workshop” untuk murid tahun 4. 5. Mesyuarat panitia Bahasa GPK 1 . Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap cemerlang. Maklumbalas bagaimana untuk GPK 1. NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: “English Workshop”.

GPK 1. OBJEKTIF OPERASI : 1. 5..ketua panitia & ajk panitia. Maklumbalas bagaimana untuk meningkatkan tahap keberkesanan program serta maklum balas murid terhadap program.2. PROSES ALIRAN KERJA: LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1. Penyediaan Kertas Kerja dan tentatif program Perjumpaan untuk maklum balas tentang status program Hari program berlangsung: 4. 1 Minggu ‘ 1 hari 1 hari 1 hari Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap cemerlang. Strategi Nombor 06 Menjalankan program “Learn Five Words A Week. Mesyuarat panitia Bahasa GPK 1 &ajk 1 hari Inggeris panitia English <!--[if !supportLists]-->1. <!-[endif]-->Cadangan program .3.ketua panitia & ajk panitia. Setiausaha panitia GPK 1 & ketua panitia GPK 1. 4.Murid tahu makna perkataan yang diberi. NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: “Learn Five Words A Week”. 3.Meningkatkan perbendaharaan kata murid – murid (vocabulary) 2.1 Taklimat ringkas pengisian program.

ketua 1 hari maklum balas bagaimana untuk panitia dan ajk meningkatkan tahap panitia. 1. keberkesanan program serta maklum balas murid terhadap program.2. 3. Setiausaha 1 Minggu panitia GPK 1 dan ‘ ketua panitia 1 hari Guru Bahasa Feb-Nov Inggeris Perjumpaan untuk membuat GPK 1. Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) . 4.2 Penentuan bahan dan tempat Penyediaan Kertas Kerja dan tentatif program Perjumpaan untuk maklum balas tentang status program Hari pertama program bermula. 5.