PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS

ISU STRATEGIK : PENINGKATAN PENCAPAIAN BAHASA INGGERIS PEMBINAAN PELAN STRATEGIK BIDANG/UNIT: PANITIA ENGLISH VISI SEKOLAH KEBANGSAAN NURI UNGGUL PADA TAHUN 2011 MISI MISI 1: MENINGKATKAN TAHAP PENGUASAAN BAHASA INGGERIS DIKALANGAN MURID. MISI 2:MENINGKATKAN MINAT MURID TERHADAP BAHASA INGGERIS MISI 3:MENINGKATKAN PERATUSAN MURID YANG LULUS KEPADA 100%. MISI 4: MEMBERI PELUANG KEPADA MURID UNTUK MENGGUNAKAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA PERANTARA DI DALAM AKTIVITI YANG DI JALANKAN UNTU MEREKA. ISU STRATEGIK 1.Pencapaian murid yang lulus Bahasa Inggeris di dalam peperiksaan di tahap sederhana. MATLAMAT 1.Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke STRATEGIK tahap cemerlang. INDIKATOR 1.% pencapaian 5A UPSR dan % lulus minimum C PRESTASI ATAU meningkat. Faktor Kritikal 2.% lulus dalam peperiksaan pertengahan tahun dan akhir Kejayaan CSF) tahun meningkat. 3.Boleh berinteraksi dalam Bahasa Inggeris sesama rakan dan juga guru. OBJEKTIF 1.Meningkatkan pencapaian A UPSR Bahasa Inggeris kepada 20% dan lulus minimum C 100%. 2.Meningkatkan pencapaian % A dan % lulus minimum C dalam peperiksaan serta ujian bulanan untuk tahun 1,2,3,4,5 dan 6. 3.Murid boleh bertutur dalam Bahasa Inggeris dengan menggunakan Bahasa Inggeris asas. STRATEGI <!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Menganjurkan latihan LDP untuk guru Bahasa Inggeris. <!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Menganjurkan program ”Good Morning Grammar” untuk murid tahun 6. <!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->Menganjurkan program ”Let’s Read English” untuk murid tahun 1. <!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->Mewujudkan ”English Corner” di kantin sekolah. <!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->Menganjurkan program “English Workshop (bengkel menjawab

Program ”English Guru April Jun Workshop”. <!--[if !supportLists]-->6. Program ”Let’s Guru Tahun Februari Read English. Ogos RM 200 Semua murid t meningkatkan la ”grammar Oktober - Murid tahun 1 m Bahasa Inggeris hari selasa d 5. panitia 2/2/09 31/8/09 RM 400 OUTP Semua guru Ba dapat mengikut yang telah dira memantap 2.kertas soalan) untuk murid tahun 4. Program ”Good Guru tahun Februari Morning Grammar” 6. Program ”English Semua guru Januari Oktober Corner” panitia Bahasa Inggeris.5.5. Bahasa Inggeris tahun 4. 1 dan ketua panitia.5 dan 6.6 dan Ketua panitia. Guru Panitia Bahasa Inggeris. <!--[endif]-->Menjalankan aktiviti ”Learn 5 Words A Week”. Program “Learn 5 Semua Februari November Words A Week.4 dan ketua panitia 3. 4. Program Latihan GPK 1 dan Dalam ketua Perkhidmatan. RM 200 RM 400 Memperbanyak Bahasa Inggeris d yang menjadi p mur Murid tahun 6 me menjawab ke yang b Sebagai pend kepada murid t - Semua mur mempelajari 5 p makna setiap menyalin dalam PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap . PEMAJUAN PELAN TAKTIKAL PANITIA BAHASA INGGERIS BIL PELAN T/JAWAB TEMPOH (MULA KOS TAKTIKAL AKHIR) /SUMBER 1. 6.

<!-[endif]-->Cadangan program & aktiviti. Menganjurkan program latihan dalam perkhidmatan (LDP) untuk guru Bahasa Inggeris. Perjumpaan untuk maklum balas GPK 1 & ‘ tentang status program Ketua panitia 1 hari 4. 2. Latihan dalam perkhidmatan Guru.1. Bahasa Ogos Inggeris Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) .guru Februari bermula. <!--[if !supportLists]-->1. <!--[if !supportLists]-->1. Mesyuarat panitia English GPK 1 & ketua 1 hari <!--[if !supportLists]-->1. OBJEKTIF OPERASI : MEMBERI IDEA BARU SERTA PENDEDAHAN KEPADA GURU CARA DAN TEKNIK YANG BERKESAN DALAM P&P. 5.1 <!-[endif]-->Taklimat guru Bahasa Inggeris tentang program LDP yang akan dijalankan. .4.2. <!-[endif]-->Perbelanjaan.Strategi Nombor 01 cemerlang. Penyediaan Kertas Kerja dan Ketua Panitia 1 Minggu tentatif program 3. <!-panitia [endif]-->Perlantikan Penyelaras dan AJK program. Mula program : Ketua panitia 1 hari <!--[if !supportLists]-->4. LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS TANGGUNGJAWAB 1. <!--[if !supportLists]-->1. NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM:Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) untuk guru – guru Bahasa Inggeris.3. <!-[endif]-->Penentuan tarikhtarikh dan tempat.

OBJEKTIF OPERASI : 1.ketua panitia GPK 1. 6 5. s/usaha 1 Minggu panitia 3. [endif]-->Melantik penyelaras untuk program ini.PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap cemerlang. <!-[endif]-->Cadangngan waktu serta tempat program. Taklimat ringkas program yang Guru tahun 1 hari akan dijalankan. Program dijalankan Guru tahun 6 Feb . Penyediaan bahan Guru tahun 6 1 minggu 6.2. ketua ‘ tentang status program panitia & guru 1 hari tahun 6 4. LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1. NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: Program ”GOOD MORNING GRAMMAR”. 2.4. <!-[endif]-->Pemilihan bahan untuk program. <!--[if !supportLists]-->1.ogos . <!-tahun 6.1.3. Perjumpaan untuk maklum balas GPK 1. Strategi Nombor 02 Menganjurkan program ”Good Morning Grammar ” untuk murid tahun 6. Penyediaan Kertas Kerja . Mesyuarat GPK 1 . <!--[if !supportLists]-->1.MENINGKATAKAN KEFAHAMAN MURID DALAM TATABAHASA(GRAMMAR). <!-[endif]-->Belanjawan untuk program yang telah dirancang. <!--[if !supportLists]-->1. 2. panitia & guru <!--[if !supportLists]-->1.ajk 1 hari dan guru tahun 6. MEMBERIKAN LATIH TUBI UNTUK TATABAHASA(GRAMMAR).

Strategi Nombor 03 Menganjurkan program “Let’s Read English untuk murid tahun 1. LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1. 2.1. <!-.ajk panitia November [endif]-->Melantik penyelaras program.3.ketua ‘ . <!--[if !supportLists]-->1. OBJEKTIF OPERASI : 1.SEBAGAI LATIHAN PEMULIHAN UNTUK MURID LEMAH. Program bermula awal Februari Guru Bahasa 10 bulan – November 2009 Inggeris tahun 1 3. 2. Mesyuarat panitia Bahasa GPK 1.MEMBANTU MURID YANG LEMAH DALAM KEMAHIRAN MEMBACA. NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: Program ”Let’s Read English”.4.Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap cemerlang. <!--[if !supportLists]-->1. <!-[endif]-->Anggaran perbelanjaan dan pemilihan bahan.ketua 1 hari Inggeris panitia & Januari<!--[if !supportLists]-->1. Perjumpaan untuk maklum balas GPK 1. <!-[endif]-->Penentuan tarikh bermula program.2. <!-[endif]-->Taklimat cara pengendalian serta guru yang terlibat <!--[if !supportLists]-->1.

2. penyelaras. Perjumpaan untuk maklum balas GPK 1 & ‘ .Memperbanyakkan perbendaharaan kata murid(vocabulary).1. tentang perjalanan program panitia & guru 1 hari serta respond murid terhadap penyelaras program .Murid sentiasa terdedah dengan istilah Bahasa Inggeris di luar waktu p&p. Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap cemerlang. <!-[endif]-->Cadangan program 1. NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: “English Corner”... Penyediaan Kertas Kerja dan Ketua panitia 1 Minggu tentatif program 3. Mesyuarat panitia Bahasa GPK 1 &ajk 1 hari Inggeris panitia English <!--[if !supportLists]-->1. Membuat analisis dan post GPK 1. OBJEKTIF OPERASI : 1.ketua 1 Minggu mortem bagaimana program s panitia & boleh diperbaiki . PROSES ALIRAN KERJA: LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1.2 Penentuan belanjawan dan tempat 2.4. Strategi Nombor 04 Mewujudkan sudut “ENGLISH CORNER” di kantin sekolah.

maklum balas murid terhadap sudut tersebut.. OBJEKTIF OPERASI : 1.5 dan 6. 2. Maklumbalas bagaimana untuk GPK 1. <!-panitia.Memberikan pendedahan awal kepada murid – murid tahun 4 dan 5.2 Penentuan belanjawan dan tempat . [endif]-->Cadangan program 1.ketua 1 hari meningkatkan tahap panitia & ajk keberkesanan program serta panitia.1 Taklimat ringkas pengisian Inggeris program. Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap cemerlang. PROSES ALIRAN KERJA: LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1.Mengetahui kaedah dan teknik serta mendapatkan tips – tips untuk menjawab kertas 1 dan 2. Mesyuarat panitia Bahasa GPK 1 .ketua 1 hari Inggeris panitia & ajk <!--[if !supportLists]-->1. Strategi Nombor 05 Menganjurkan program “English Workshop” untuk murid tahun 4.4.2. 5. tentang status program ketua panitia 1 hari Hari Pertama program: Guru Bahasa 1 hari 4. NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: “English Workshop”.

5. Setiausaha panitia GPK 1 & ketua panitia GPK 1.3.. 1 Minggu ‘ 1 hari 1 hari 1 hari Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap cemerlang. NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: “Learn Five Words A Week”.1 Taklimat ringkas pengisian program. Mesyuarat panitia Bahasa GPK 1 &ajk 1 hari Inggeris panitia English <!--[if !supportLists]-->1. 3. 4. <!-[endif]-->Cadangan program .Murid tahu makna perkataan yang diberi.Meningkatkan perbendaharaan kata murid – murid (vocabulary) 2.2.ketua panitia & ajk panitia.ketua panitia & ajk panitia. Strategi Nombor 06 Menjalankan program “Learn Five Words A Week. GPK 1. PROSES ALIRAN KERJA: LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1. OBJEKTIF OPERASI : 1. Maklumbalas bagaimana untuk meningkatkan tahap keberkesanan program serta maklum balas murid terhadap program. Penyediaan Kertas Kerja dan tentatif program Perjumpaan untuk maklum balas tentang status program Hari program berlangsung: 4.

Setiausaha 1 Minggu panitia GPK 1 dan ‘ ketua panitia 1 hari Guru Bahasa Feb-Nov Inggeris Perjumpaan untuk membuat GPK 1. 3. Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) .2 Penentuan bahan dan tempat Penyediaan Kertas Kerja dan tentatif program Perjumpaan untuk maklum balas tentang status program Hari pertama program bermula.ketua 1 hari maklum balas bagaimana untuk panitia dan ajk meningkatkan tahap panitia. 4.2. keberkesanan program serta maklum balas murid terhadap program. 1. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful