LAPORAN HAZARD DALAM SEKTOR PEMBINAAN OLEH RAJA HUSSIN SDN BHD

By Nombor Indeks : NS4783 No Kad Pengenalan : 831010-03-5205

Peperiksaan Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan (1/2008) Kertas IV Bhg 1: Tugasan Tempat Kerja 17 Disember 2007 29 Januari 2008

ISI KANDUNGAN BIL 1.0 2.0 TAJUK ABSTRAK PENGENALAN 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Latar Belakang Projek Latar Belakang Syarikat Organisasi Syarikat Aktiviti Syarikat Persekitaran Kerja Aktiviti Diperingkat Semasa Pembinaan Hazard Yang Berkaitan Dengan Aktiviti-Aktiviti Tersebut 2 2 3 3 4 4 5 7 MUKASURAT 1

3.0 4.0

OBJEKTIF KAEDAH 4.1 4.2 Tiga kaedah Kaedah Penaksiran Risiko

8 9

5.0

HASIL DAN PERBINCANGAN 5.1 5.2 5.3 Senarai hazard Keutamaan Hazard Berdasarkan Rating Risiko. Kesan risiko keselamatan dan kesihatan yang paling kritikal yang telah dikenalpasti kepada organisasi. 11 12

12

6.0 7.0 8.0

SARANAN RUJUKAN/SUMBER LAMPIRAN

13 22 23

1.0

ABSTRAK Kertas kerja ini dilaksanakan bagi memenuhi keperluan Peperiksaan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan siri 1/2008. Tugasan Tempat Kerja bermula Januari 2007 sehingga Januari 2008 (tempoh kontrak). Laporan ini disediakan mengikut tempoh yang diberikan iaitu selama 6 minggu mulai 17 Disember 2007 sehingga 29 Januari 2008. Objektif laporan ini di buat untuk mengenalpasti hazard semasa kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas pembinaan di tapak Projek Membina Dan

Menyiapkan Sekolah Rendah Agama Tengku Amalin Aishah Putri, Tanjung Mas, Kota Bharu, Kelantan . Projek ini telah menelan belanja RM 4,280,810.40. Kontraktor Utama bagi projek tersebut adalah RAJA HUSSIN SDN. BHD., yang dikawal selia pembinaannya oleh Jabatan Kerja Raya, Jajahan Kota Bharu, Kelantan. Walaupun begitu hanya kerja-kerja semasa pembinaan sahaja yang akan dihuraikan didalam laporan ini. Laporan ini merangkumi pengenalan, objektif, kaedah mengenalpasti hazard, hasil dan perbincangan serta saranan yang perlu diberi perhatian oleh RAJA HUSSIN SDN. BHD. bagi mengawal hazard kritikal yang terdapat semasa aktiviti pembinaan sekolah tersebut.

-1-

2.0

PENGENALAN 2.1 Latar Belakang Projek Projek Membina Dan Menyiapkan Bangunan Sekolah Rendah Agama Tengku Amalin Aishah Putri adalah merupakan sekolah rendah agama yang pertama ditubuhkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dengan kerjasama Majlis Agama Islam Kelantan dibawah skim Sekolah Rendah Agama Bantuan Kerajaan dilaksanakan di Negeri Kelantan. Sekolah ini mempunyai 2 buah blok bangunan, 1 blok kantin dan menara tangki air dan dibina di atas tanah milik Al-Sultan Kelantan seluas 3.925 ekar . Sekolah tersebut akan dilengkapi dengan kemudahan padang permainan, bangsal basikal dan pondok pengawal. Jabatan Kerja Raya telah dipertanggungjawabkan untuk mengawal, menyelia dan menguruskan projek tersebut bagi berjalan lancar. Jumlah kos pembinaan bangunan tersebut adalah sebanyak RM 3,700,610.40 dan kos kontrak adalah RM 4,280,810.40. Syarikat RAJA HUSSIN SDN. BHD. telah dilantik dan dipertanggungjawabkan sebagai Kontraktor Utama bagi menyiapkan

pembinaan sekolah tersebut.

2.2

Latar Belakang Syarikat Syarikat RAJA HUSSIN SDN. BHD. pada mulanya diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 sebagai syarikat persendirian di atas nama LANJAN SETIA SDN. BHD pada 5 Julai 1993 dan ditukarkan nama pada 14 Mac 2000. RAJA HUSSIN SDN. BHD. mempunyai modal berbayar dan dibenarkan sebanyak RM 1 juta. Syarikat ini telah didaftarkan dengan Pusat Khidmat Kontraktor dan Lembaga Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) sebagai

-2-

Kontraktor Kelas C dan nilai kontrak tidak melebihi RM 5 juta. Sepanjang penglibatan di dalam bidang pembinaan selama 14 tahun, syarikat ini telah menerima 2 anugerah kecemerlangan dalam pembinaan kerana dapat menyiapkan projek sebelum tamat tempoh kontrak dengan tidak mengabaikan spesifikasi yang ditetapkan. Dengan memiliki pekerja yang didikasi, professional dan terlatih, syarikat mampu untuk menentukan semua kehendak pelanggan dipatuhi.

2.3

Organisasi Syarikat Dalam organisasi RAJA HUSSIN SDN. BHD., ianya terbahagi kepada dua organisasi utama. Satu organisasi dinamakan organisasi pentadbiran manakala satu organisasi lagi dinamakan organisasi tapak pembinaan (sila rujuk lampiran 1). Di dalam carta organisai tapak pembinaan, tugas Koordinator Projek telah dibantu oleh Jurutera Projek yang bertanggungjawab dalam bidang teknikal dan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan yang

bertanggungjawab untuk memastikan pihak pengurusan dan pekerja-pekerja mematuhi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Akta Kilang dan Jentera 1967 dan lain-lain akta yang berkaitan dengan isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

2.4

Aktiviti Syarikat RAJA HUSSIN SDN. BHD. adalah salah satu syarikat yang menjalankan aktiviti berkaitan kejuruteraan awam dan bangunan. Antara kerja-kerja yang sedang dilaksanakan pada masa ini ialah membina dan menyiapkan bangunan

-3-

2. Peringkat-peringkat ini adalah terdiri daripada peringkat sebelum. Untuk memastikan aktiviti syarikat mematuhi piawaian yang ditetapkan. bar bending . painting .5 Persekitaran Kerja Bagi kerja-kerja pembinaan bangunan sekolah di Tanjung Mas Kota Bharu. aktiviti-aktiviti di peringkat semasa pembinaan sahaja yang akan dibincangkan kerana pada masa itu.6 Aktiviti Diperingkat Semasa Pembinaan Di antara kerja-kerja yang dilaksanakan pada peringkat semasa pembinaan sekolah adalah seperti concreting . working at height . Walaubagaimanapun untuk laporan Tugasan Tempat Kerja ini. pihak RAJA HUSSIN SDN. -4- . semasa dan selepas pembinaan.sekolah di Tanjung Mas. Akta Kilang dan Jentera 1967 dan lain-lain akta yang berkaitan dengan aktiviti syarikat. Kota Bharu Kelantan untuk Kementerian Pelajaran Malaysia dan juga membina dan menyiapkan bangunan Pejabat Tanah dan Jajahan Machang Kelantan untuk Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan. BHD. lifting material . ianya terbahagi kepada tiga peringkat. 2. pekerja banyak terdedah kepada hazard-hazard yang kritikal. fabricating dan piling . sentiasa mengadakan perundingan dengan pihak-pihak yang terlibat dan juga mematuhi kehendak perundangan berkaitan dengan aktiviti syarikat serta mempraktikan keperluan akta seperti yang digariskan dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.

Antaranya seperti berikut : i. -5- . (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) Hilang kawalan terhadap beban. beberapa hazard telah dikenal pasti.2. Sakit leher. Dehydration Heat stress .7 Hazard Yang Berkaitan Dengan Aktiviti-Aktiviti Tersebut Berpandukan kepada aktiviti-aktiviti di atas. Silau disebabkan oleh cahaya matahari. Tidak fokus. Plate boleh berpusing semasa diturunkan dari lori dengan menggunakan kren. Lifting material (dari lori ke tempat penyusunan) (a) (b) Hilang kawalan berat beban semasa diangkat dengan kren. Lifting gear tidak berfungsi. Rantai pengangkat boleh putus. Lifting gear tidak berfungsi Tidak fokus lifting roof material (memasang bumbung bangunan) (a) (b) (c) (d) Beban terlalu berat. (c) (d) (e) ii. Terlalu tinggi Rantai pengangkat boleh putus Terlalu lama tergantung kerana kerja-kerja pemasangan mengambil masa yang lama.

iv. Bar bending (a) (b) (c) Ergonomik. Fabricating (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Mata masuk habuk. berair) ketika welding Wasap ketika welding . Pernafasan terganggu. Pernafasan terganggu. Ergonomik. Piling and welding pile (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Bunyi bising. Heat stress . v. -6- . Gegaran Sakit mata (mata merah. Hingar.iii. Terbakar pada tubuh badan. Habuk. Terpotong tangan Kejutan Elektrik. Habuk. Percikan api. Wasap. Pernafasan terganggu. Ergonomik. Kejutan Elektrik.

Fobia Perencah atau platform tidak selamat Dehydration Heat stress . Working at height (Bekerja di tempat tinggi) (a) (b) (c) (d) (e) (f) Jatuh. 3.(d) (e) (f) vi. Dehydration Heat stress . pihak pengurusan dan pekerja akan lebih bersikap berhati-hati di dalam -7- . Pengsan vii. pihak pengurusan syarikat dan pekerja boleh menilai tahap keselamatan dan kesihatan yang terdapat di tempat kerja dan persekitaran.0 OBJEKTIF Objektif utama laporan ini disediakan adalah untuk mengenalpasti kesemua hazard yang lebih kritikal yang terdapat di tapak pembinaan bangunan sekolah. Concreting (a) (b) (c) (d) (e) (f) Getaran Terdedah campuran bahan kimia Ergonomik. Pernafasan terganggu. Hingar. Di samping itu juga. Dengan bantuan laporan ini. Dehydration Heat stress .

Semakan laporan kesihatan pekerja. Perhatikan sistem kerja yang dilakukan. Periksa sijil kompiten bagi pekerja yang perlu menggunakannya. iv. Cara penggunaan mesin terutama mesin cerucuk dan kren Cara penggunaan peralatan.2 Semakan semula ke atas dokumen i. Aktiviti-aktiviti yang dilakukan. Tool box talk/meeting . ii.1 Tiga kaedah yang disenaraikan di bawah ini telah digunakan untuk mengenalpasti hazard keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. 4. 4. 4.semua perkara berhubung kait dengan isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.3 Temuduga pekerja i.1. operator kren dan mesin cerucuk) iii. -8- . iv. Semakan laporan kemalangan di tempat kerja.1. Justeru itu.1. Cara penggunaan PPE. ii. 4. Pematuhan kepada SOP. iii. ii. v. v.1 Pemeriksaan dan Pemerhatian keadaan di tempat kerja i. ianya dapat memberi sedikit sebanyak pengetahuan dengan proses pengenalpastian hazard. (contoh welder. Tentang bahaya di tempat kerja. Periksa sijil kelayakan bagi peralatan bantuan yang digunakan.0 KAEDAH 4.

Pemahaman tentang garis panduan/SOP. 4. v.2. Kesesuaian penggunaan PPE. Jadual 1.2 Masalah kesihatan yang dihidapi.1 4 Sangat Mungkin 16 Tinggi 3 Mungkin 2 Tidak Mungkin 1 Sangat tidak mungkin 4 Rendah 12 Tinggi 8 Sederhana 12 Tinggi 8 Sederhana 4 Rendah 9 Tinggi 6 sederhana 3 Rendah 6 Sederhana 4 Rendah 2 Rendah 3 Rendah 2 Rendah 1 Rendah Kemungkinan dinilai seperti berikut: 4 = sangat mungkin (setiap hari) 3 = mungkin (setiap minggu) 2 = tidak mungkin (setiap bulan) 1 = sangat tidak mungkin (setiap tahun) -9- . Kaedah Penaksiran Risiko. Jadual 1 di bawah telah digunakan untuk penaksiran risiko. Oleh kerana risiko adalah hasil daripada keterukan akibat dan kemungkinan. iv.iii. Penaksiran Risiko Kemungkinan Keterukan 4 Mati/kecacatan kekal 3 Cedera parah 2 Cedera ringan 1 Luka kecil 4.

Risiko Rendah Risiko Sederhana Risiko Tinggi 1 hingga 5.3 Contoh Perkiraan: i) ii) iii) jika kemungkinan hazad dinilai sebagai 3 jika keterukan hazad dinilai sebagai 2 tahap risiko adalah 3 x 2 = 6 (sederhana) Tahap Risiko = Kemungkinan X Keterukan 4. 4.5 Contoh hazard keselamatan dan kesihatan yang telah diperolehi berdasarkan rating risiko adalah seperti di jadual 2 dibawah : .2.2 Keterukan dinilai seperti berikut: 4 = kematian (kematian/hilang upaya kekal) 3= kecederaan teruk (cuti sakit melebihi 4 hari/hilang upaya sementara) 2 = kecederaan ringan (cuti sakit tidak melebihi 4 hari) 1 = kecederaan yang boleh diabai (kejadian nyaris/pertolongan awal) 4. 9 hingga 16. iii.2.2.4.10 - . 6 hingga 8.2. sederhana dan tinggi seperti terdapat rating di bawah : i.4 Tahap risiko boleh dikatogerikan kepada risiko rendah. ii.

6. Keterukan (d) 2 Risiko (c) x (d) 2 2. ii. 4 3 3 3 12 9 5. 8.1 Hazard Keselamatan i. .1. Penaksiran Risiko terhadap hazard Bil (a) 1.Jadual 2.pernafasan terganggu (habuk) Fabricating .1 Senarai hazard.11 - .terpotong jari concreting . Nama Hazard (b) Lifting material (dari lori ketempat tempat penyusunan) lifting roof material (memasang bumbung tangki) Piling and welding pile .terdedah campuran bahan kimia Bekerja ditempat tinggi Concreting masalah ergonomik Kemungkinan (c) 1 hazard. Cahaya matahari.0 HASIL DAN PERBINCANGAN Berpandukan kepada pencarian hazard melalui 3 kaedah di atas terhadap aktivitiaktiviti yang dijalankan dan mengenal pasti tahap dan kesan risiko hazard melalui penaksiran kemungkinan dan keterukan berikut adalah hasil yang didapati: 5. 2 2 4 3 8 6 7. 2 3 6 3. Keadaan tidak sesuai. Peralatan tidak selamat. Hazard yang dikenal pasti adalah : 5.sakit mata Bar Bending . 4 2 8 4. iii. 4 2 8 5.

vi.masalah ergonomik Kemungkinan (c) 3 Keterukan (d) 3 Risiko (c) x (d) 9 2. Bekerja ditempat tinggi.vi. hazard yang paling kritikal daripada tujuh (7) hazard yang dipilih di atas adalah seperti tersenarai pada Jadual 3 di bawah : Jadual 3 : Hazard yang berisiko tinggi Bil (a) 1. vii. Tidak fokus. Keutamaan Hazard Berdasarkan Rating Risiko. iii. Ergonomik. . 5.3 Kesan risiko keselamatan dan kesihatan yang paling kritikal yang telah dikenalpasti kepada organisasi. viii. Gangguan untuk membuat kerja. Jatuh. Habuk. v. ii. Nama Hazard (b) Concreting . Fobia. iv. Heat stress .1 Kesan risiko keselamatan semasa aktiviti concreting ialah masalah ergonomik. Beban terlalu berat.1. 5.2 Hazard Kesihatan i.2 Dehydration . Berdasarkan rating ratio. 5.3. i.12 - . 4 3 12 5. Sakit leher.

. Sakit badan atau lenguh-lenguh badan. Perancah atau platform tidak selamat. Kebas berpanjangan. Fobia. ii. iii. ii. 5.3. ii.1 Langkah-langkah kawalan yang perlu diambil oleh syarikat untuk mengawal kemalangan daripada terus berlaku di tempat kerja adalah dengan melaksanakan sistem kawalan seperti yang disarankan di bawah: i. Tergelincir.2 Kesan risiko kesihatan semasa aktiviti ergonomik. Pengubahan (Substitute). iii. i.4 Kesan risiko kesihatan semasa bekerja ditempat tinggi.3 Kesan risiko keselamatan semasa bekerja ditempat tinggi. Jatuh.3. iv.3. ii. Penghapusan (eliminate). iii. Saraf kurang sensitif. Heat stress . Kerja tidak konsisten. iv.0 SARANAN 6. 5.13 - . Silau oleh pancaran matahari. Penyakit Muskuloskeletal.ii. iii. i. concreting ialah masalah 5. 6. Dehydration . Tumpuan kerja hilang. i.

iii.1 Langkah-langkah Kawalan. i. Langkah kawalan jangka pendek. v. Ini kerana kaedah penghapusan.14 - . Selain itu juga pihak pengurusan boleh membuat pemeriksaan secara mengejut ke atas pekerja bagi memastikan . Kawalan Kejuruteraan (Engineering control). Langkah-langkah pencegahan dan 6. Kerja-kerja konkrit memerlukan pengendalian yang teliti bagi menghasilkan struktur bangunan yang kuat dan kemas. Secara tidak langsung ianya dapat membantu pekerja untuk bekerja mengikut postur kerja yang terbaik. pemanjangan alat meratakan konkrit di mana pekerja boleh melakukan secara berdiri atau mengikut postur badan yang selesa. Kawalan Pentadbiran (Management control). Pengepungan/ penasingan (Isolate). Oleh sebab itu. penggantian. pembetulan bagi hazard masalah ergonomik.1. dan pengasingan. vi. Peralatan Perlindungan Diri (Personnel Protective Equipment). Alat yang diguna untuk kerja konkrit boleh diubahsuai mengikut keselesaan pekerja melakukan kerja. ia memerlukan pengendalian secara manual bagi menjalankan operasi ini. Bagi mengatasi masalah ergonomik semasa melakukan kerjakerja konkrit boleh dilakukan samada menggunakan kaedah kawalan kejuruteraan mahupun pengurusan. iv. merupakan kaedah yang tidak revelan atau pratik untuk digunakan bagi proses ini. Sebagai contoh.

Pengendalian kerja hanya dibenarkan dilakukan oleh pekerja yang sihat sahaja untuk memastikan kuantiti dan kualiti kerja terjamin dan seterusnya dapat mengurangkan risiko kemalangan. pihak pengurusan hendaklah mengadakan toolbox meeting dan juga penggunaan syif kerja.pekerja mematuhi prosedur kerja selamat yang dikeluarkan untuk mengurangkan risiko kemalangan. Ini amat penting bagi mengurangkan risiko kemalangan. Penggunaan alat perlindung diri seperti sarung tangan. dan permit kerja. Pemeriksaan secara berkala perlu dilakukan di tapak binaan yang mencakupi pelbagai aspek. Dari segi masa bekerja dan kuantiti kerja juga boleh digunakan oleh pihak pengurusan bagi memastikan kesihatan pekerja berada dalam keadaan yang terbaik. kasut keselamatan dan topi keselamatan boleh membantu pekerja daripada terdedah kepada bahaya seperti terpijak paku. ii.15 - . Pihak Pengurusan memainkan peranan yang penting bagi mewujudkan suasana persekitaran kerja yang selamat. pekerja selalunya suka minum atau menghisap rokok semasa kerja-kerja . Langkah kawalan jangka panjang. tumpahan bancuhan konkrit dan juga campuran bahan kimia dalam konkrit. housekeeping . mesin atau jentera. Antaranya pematuhan pekerja terhadap prosedur kerja yang selamat yang dikemukakan. Pada kebiasaannya. Sebagai langkah yang terbaik.

Ianya banyak berdepan dengan pelbagai risiko termasuk berlakunya kemalangan (berpunca dari hilang tumpuan semasa kerja). kebakaran (berpunca dari puntung rokok berbara yang dibuang merata-rata) dan sebagainya. i. Oleh yang demikian.5 meter. Langkah kawalan jangka pendek . pelbagai aspek perlu diambil kira samada aspek keselamatan dan kesihatan untuk melakukan kerja tersebut.pekerja terbabit telah terdedah pada bahaya seperti tangan mereka kotor atau tercemar dengan campuran konkrit. Ketinggian itu sudah cukup untuk mencedarakan pekerja yang lalai atau cuai ketika bekerja di aras tersebut. langkah kawalan yang perlu diambil kira sebagai langkah kawalan yang terawal adalah . Tabiat seperti ini (minum atau makan atau menghisap rokok) sepatutnya tidak diamalkan semasa melakukan kerja. Ini akan mengundang bahaya kepada pekerja jikalau pekerja tidak mengenakan alat perlindung diri yang sesuai (sarung tangan) semasa melakukan kerja.2 Langkah-langkah Kawalan. pekerja . Langkah-langkah pencegahan dan pembetulan bagi hazard bekerja ditempat tinggi.konkrit dijalankan dan tanpa disedari.1.16 - . agak mustahil bagi mendirikan bangunan yang rendah. Sesebuah rumah yang biasa (satu tingkat) mempunyai ketinggian 3. 6. Apabila bekerja ditempat tinggi. Apabila melibatkan dalam proses pembinaan.

Antaranya memberi taklimat keselamatan termasuklah risiko risiko yang dihadapi pekerja semasa bekerja ditempat tinggi. Mengeluarkan arahan supaya bekerja secara berpasangan juga boleh membantu mengurangkan risiko yang sedia ada. Bagi kawalan secara penghapusan. Peranan pihak pengurusan juga amat diperlukan bagi mengurangkan risiko bekerja di tempat tinggi. peralatan atau bahan bahan yang berat seharusnya tidak diletak di atas perancah atau platform. Selain itu juga. Selain itu juga. Justeru itu. pengantian dan pengasingan tidak dapat dilakukan kerana tidak relevan dan pratik untuk dilakukan.17 - . pengantian dan juga pengasingan. Ketiga tiga langkah kawalan perlu dititik berat terlebih dahulu sebelum mengambil kira langkah kawalan yang seterusnya. Penggunaan perancah atau papan platform yang sesuai boleh digunakan untuk mengurangkan risiko berkenaan. perancah atau platform berkenaan hendaklah diperiksa dari segi fizikal dan kekuatannya sebelum diguna bagi menjamin keselamatan pekerja yang menggunakannya. Mereka (pekerja) tidak boleh dibenarkan bekerja ditempat tinggi semasa cuaca yang tidak . Ianya memerlukan kerja-kerja secara manual bagi menjayakan proses tersebut. kawalan kejuruteraan amat diperlukan bagi memastikan kelancaran proses dan mengurangkan risiko.kawalan secara penghapusan. Dari segi masa bekerja juga perlu ditekankan oleh pihak pengurusan demi keselamatan pekerja mereka.

Aspek keselamatan dari segi pemakaian ini amat penting dititik beratkan. peha dan kawasan duduk bagi menjamin .menentu seperti tiupan angin yang kencang dan juga ketika hujan. Seseorang pekerja tidak mampu berada lama di tempat tinggi kerana tarikan graviti dan juga tekanan udara yang rendah.18 - . Langkah yang terakhir bagi mengurangkan risiko bekerja ditempat tinggi adalah penggunaan alat perlindungan diri seperti Disebabkan hazard jatuh body harness . konsep dan kaedah body harness hendaklah diterima pakai. Pemakaian body harness melibatkan tidak boleh diambil mudah kerana ianya dan kesihatan pekerja. Pemakaian body harness hendaklah sesuai dengan pekerja berkenaan bagi memudahkan pergerakan seseorang ketika melaksanakan tugas. Ianya keselamatan seharusnya dipastikan berada di dalam keadaan baik sebelum digunakan. Antaranya ketegangan tali keselamatan yang dapat menampung beban yang dikenakan. dan bahagianbahagian anggota badan yang dikenakan tekanan body harness seperti bahu. Semakin tinggi kedudukan semakin rendah tekanan yang dihadapi oleh pekerja berkenaan. Secara tidak langsung ia akan menyebabkan pekerja berkenaan mudah keletihan dan tidak stabil untuk bergerak. tidak mampu dihapuskan dengan pembinaan platform dan perancah. Body harness hendaklah di pasang dengan kukuh pada bahagian cangkuknya supaya ia mampu menahan berat seseorang.

langkah kawalan kejuruteraan perlu terlebih dahulu di ambil selepas kawalan penghapusan. penggantian dan pengasingan tidak revelan dan pratik digunakan di tapak bina. ii. Penyediaan corong sampah juga amat penting disediakan bagi memudahkan pembuangan secara sistematik dan selamat. bekerja ditempat tinggi.19 - . Antaranya seperti menyediakan jaring keselamatan bagi menggelak pekerja jatuh terus ke bawah (tanah). Untuk melakukan kerja-kerja di tempat tinggi. Langkah kawalan jangka panjang.keselamatan dan keselesaan pergerakan seseorang melakukan tugas. Kebiasaanya. pemasangan . Pekerja yang bekerja ditempat tinggi juga dinasihatkan menyediakan air minuman yang secukupnya bagi menghilangkan dehydration dan juga heat stress . Pihak pengurusan juga perlu memainkan peranan yang penting seperti menyediakan latihan kepada pekerja. Laluan keluar masuk perlu diwujudkan demi keselamatan pekerja yang berada dibawah. Antaranya seperti latihan induksi keselamatan dan kesihatan pekerjaan. didalam industri pembinaan penyediaan jaring keselamatan amat penting digunakan kerana ianya bukan sahaja mampu mengurangkan risiko seseorang itu jatuh terus ke bawah (tanah) yang boleh mengakibatkan kecederaan dan kematian malah ianya juga berfungsi memerangkap bahan binaan daripada terjatuh terus ke bawah dan menimpa ke atas pekerja lain yang bekerja di bawah.

mengeluarkan dan menguatkuasakan prosedur kerja selamat bagi semua aktiviti berisiko tinggi. pihak pengurusan juga bertangungjawab untuk menyeliakan aktiviti aktiviti berisiko tinggi. Ini kerana hanya orang yang kompeten dan terlatih sahaja boleh mengendalikan aktiviti Orang kompeten dan terlatih aktiviti berisiko tinggi. Walaupun yang demikian.perancah atau platform dan pengendalian operator mesin.20 - . Pihak pengurusan . Ini semua melibatkan perancangan awal sebelum sebarang aktiviti berisiko tinggi dilakukan. pihak pengurusan dikehendaki memaparkan tanda amaran keselamatan sebagai langkah terakhir setelah semua tindakan lain di ambil. Selain itu juga. akan bertanggungjawab memastikan setiap peralatan atau mesin ataupun pemasangan berada di dalam keadaan baik sebelum ianya digunakan untuk melakukan sebarang kerja. Hanya syarikat syarikat perunding yang telah ditauliah oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) sahaja boleh mengendalikan latihan-latihan tersebut termasuklah NIOSH. Pemeriksaan secara berkala ke atas semua mesin. peralatan dan tempat kerja perlu diadakan bagi mengurangkan risiko yang dihadapi oleh pekerja. Dengan itu. tugas dan tanggungjawab yang harus dipikul oleh pihak pengurusan adalah mengkaji dan menyiasat kemalangan atau kejadian berbahaya dan juga kemungkinan terdapat halangan di persekitaran. membuat. Pihak pengurusan hendaklah mengkaji.

Pemakaian alat pelindung diri yang sesuai dengan pekerja adalah aspek keselamatan yang terakhir sekali di ambil kira setelah segala langkah.langkah kawalan yang lain telah disediakan. 6.2. kasut keselamatan.1 Pihak organisasi/syarikat mestilah membuat kajian risiko bagi mengenalpasti kemungkinan berlaku kemalangan di tempat kerja.2. body harness yang diiktiraf dan berkualiti demi keselamatan pekerja. dapatlah dibuat kesimpulan seperti berikut: 6.2. 6.2. 6.2 Pihak organisasi/syarikat perlu mengeluarkan garis panduan/SOP yang harus dipatuhi oleh semua pekerja.5 Pekerja hendaklah diberi latihan yang cukup dalam bidang yang mereka mahir. 6.2.6 Mewujudkan kesedaran.3 Pihak pekerja hendaklah mematuhi segala arahan yang dikeluarkan dipatuhi.21 - .2.2 Antara manfaat yang dapat dipelajari daripada saranan dan perbincangan di atas.7 Menerangkan kehendak undang-undang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. 6.2.8 Mengamalkan budaya yang kerja selamat. 6.juga perlu menyediakan alat perlindungan diri seperti topi keselamatan. 6. 6.2. . memberitahu maklumat asas dan mengubah persepsi terutama berkaitan kepentingan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.4 Pastikan alat bantuan kecemasan dapat digunakan apabila perlu.

e) Keselamatan Pekerjaan Manual Kursus Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Modul IV.. c) Perundangan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Manual Kursus Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Modul II. 2007.0 RUJUKAN/SUMBER Aa) Bahan Bercetak Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) MDC Publisher Sdn.. f) Akta Kilang Dan Jentera Dan Peraturan-Peraturan (Akta 139) MDC Publisher Sdn. 2004. 2004.niosh. 2007. 2004. NIOSH. NIOSH.gov. NIOSH. B-Rujukan Laman Web a) b) www.com.my .mohr. 2004.7. Bhd. Bhd. b) Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Manual Kursus Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Modul I.my www. NIOSH.22 - .dosh. d) Kesihatan Pekerjaan dan Higien Manual Kursus Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Modul III.

23 - .8. BHD. Gambar .0 LAMPIRAN (1) (2) Organisasi Tapak Pembinaan RAJA HUSSIN SDN.

YUSOF TUKANG BESI SAMNAPI B.24 - . ARIFIN B.LAMPIRAN 1 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN TAPAK PENGARAH URUSAN PENGURUS / JURUTERA PROJEK JURUTERA / SHO KERJA-KERJA PAKAR SUB-KONTRAKTOR BERPENGALAMAN KERJA-KERJA STRUKTUR / BANGUNAN KERJA-KERJA ELEKTRIK/MEKANIKAL SUB-KONTRAKTOR BERPENGALAMAN AH JALALI B SAHID TUKANG KONKRIT R. TARSUM TUKANG KAYU MOHD. HASSAN B. AWANG TUKANG BATA/LEPA HASNAWI B. MAMAT TUKANG PAIP/SALIRAN . R. MD.

G2 : Keadaan pekerja ketika menuang konkrit ke dalam kotak acuan G3 : Penggunaan mesin penggetar konkrit bagi memastikan konkrit tersebut mampat di dalam kotak acuan.LAMPIRAN 2 Gambar Gambar aktiviti semasa pembinaan G1 : Kerja-kerja welding pada sambungan tiang cerucuk. .25 - .

kerja menuang konkrit pada tempat tinggi tanpa menggunakan sebarang alat pelindung diri (body harness dan jaring keselamatan).26 - . .G4 : Penggunaan mesin bar bending dan penggunaan sarung tangan yang sesuai semasa kerja-kerja pembengkokkan besi G5 : Penggunaan perancah dan platform untuk aktiviti-aktiviti kerja di tempat tinggi G6 : Aktiviti kerja.

kerja memasang atap bumbung. Kelihatan pekerja pekerja melakukan kerja tanpa body harness dan jaring keselamatan. menyusun dan memasang kekuda bumbung.G7 : Aktiviti kerja.kerja mengangkat. G8 : Aktiviti kerja. Kelihatan pekerja pekerja melakukan kerja tanpa body harness dan jaring keselamatan.27 - . .

PACKAGING Pozzolith 400Ri is supplied in 205 litre sealed drums and bulk delivery. When used in conjunction with another admixture each admixture must be dispensed separately into the mix. reinforced. structural and construction requirements is obtained more dependably and economically with Pozzolith 400Ri. earth. RECOMMENDED FOR Pozzolith 400Ri admixture is recommended for use in all types of concrete where retardation of set and improved performance.1-2000 type WRRe admixture requirements. more uniform and more predictable high quality concrete.economy in placement greater durability reduced segregation.depending on dosage greater pumpability superior finishing characteristics for slabwork and off-form surfaces reduced water content for a given consistency increased strength .compressive. BASF’s approved air-entraining admixture Micro-Air is recommended for use with Pozzolith 400Ri admixture when air-entrained concrete is specified or desired. It can be used in white or coloured concrete. contact your local BASF Construction Chemicals technical representative. slump and air content minimum cracking easier placement . reinforcement.POZZOLITH 400Ri Polymer admixture for improving concrete DESCRIPTION Pozzolith 400Ri is a ready-to-use liquid admixture for making better. Pozzolith 400Ri meets and exceeds AS1478.) affect the rate of hardening of the concrete. etc. prestressed. lightweight or standard concrete. Similar dose rates may be used with blended cements. By varying the dosage of Pozzolith 400Ri. Concrete meeting architectural.1-2000. it improves the efficiency of most air-entraining admixtures and will generally result in the need for less air-entraining admixture. exceeding the strength requirements of AS 1478. it also improves plain. QUANTITY TO USE Pozzolith 400Ri is used at the rate of 250 to 400ml per 100kg cement. It retards the setting time to facilitate placing and finishing. For additional information on Pozzolith 400Ri and its use in developing a concrete mix with special performance characteristics. precast. concrete with a more desirable rate of hardening characteristic can be obtained. Pozzolith 400Ri admixture improves pumped concrete. Pozzolith 400Ri can be used with airentraining agents approved under AS 1478 Specifications when air-entrained concrete is specified or desired. RATE OF HARDENING The temperature of the concrete mix and the ambient temperature (forms. • • • • • • • • • • • mild to extended retardation . COMPRESSIVE STRENGTH In comparison to plain concrete. At higher temperatures concrete hardens more rapidly and may impose problems with placing and finishing of concrete. flexural and bond of concrete to steel greater economy in a mix designed for a given strength. particularly improved pumpability are required or desired. air. FEATURES AND BENEFITS Pozzolith 400Ri admixture aids in the production of concrete with these special qualities. Since setting time is also influenced by the chemical and physical composition of the basic ingredients of the concrete. shotcrete (wet mix) and conventionally placed concrete. particularly in lean mixes and high slump concrete slipformed concrete . trial mixes should be made with the actual materials approximating job conditions to determine the dosage required for a given degree of retardation. a mix containing Pozzolith 400Ri develops higher early and ultimate strengths. While Pozzolith 400Ri entrains negligible air.

no assumption can be made as to a product's suitability for a particular use or application and no warranty as to its accuracy. it is the user’s responsibility to obtain the most recent issue AP400Ri/3/0906 The technical information and application advice given in this BASF Construction Chemicals publication are based on the present state of our best scientific and practical knowledge. engineer or contractor since they.com BASF WEB SITES www.N. Auckland Ph: (09) 414 7233 www. modified or rejected by the NOTE owner.com. Newcastle (02) 4961 3819 Adelaide (08) 8139 7500 BASF Construction Chemicals Australia Pty Ltd Incorporated in NSW A. Field service where provided does not constitute supervisory responsibility.POZZOLITH 400Ri All BASF Construction Chemicals Australia & New Zealand data sheets are updated on a regular basis. are responsible for carrying out procedures appropriate to a specific application. NSW 2147 Darwin (08) 8984 3269 Brisbane (07) 3633 9900 Ph.au . reliability or completeness either expressed or implied is given other than those required by law. The user is responsible for checking the suitability of products for their intended use. Albany.B. As the information herein is of a general nature. Suggestions made by BASF Construction Chemicals either orally or in writing may be followed. 46 000 450 288 Canberra (02) 6280 6010 Perth (08) 9366 2600 Head Office: 11 Stanton Road Seven Hills.nz www.basf-ugc. (02) 8811 4200 Townsville (07) 4774 7344 Kalgoorlie 0417 772 355 Melbourne (03) 9567 7300 STATEMENT OF RESPONSIBILITY BASF Construction Chemicals New Zealand Ltd Head Office: 45 William Pickering Drive.basf-cc.co. and not BASF Construction Chemicals.basf-cc.

Albany. HAZARDS IDENTIFICATION Hazard classification: Risk phrase(s): Safety phrase(s): Not hazardous according to criteria of NOHSC None allocated None allocated 3. BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) POZZOLITH 400Ri This version authorised by: Page 1 of 4 Ken Fletcher. Wash mouth with water and seek medical attention. NSW. Remove to fresh air. Technical Manager Pacific Revision No: 3 31-09-2006 . IDENTIFICATION OF THE MATERIAL AND SUPPLIER Product name: Other name: Product code: Recommended use: Company: ABN: Address: Telephone number: Facsimile: Company: Address: POZZOLITH 400Ri None allocated 1010202055001_. 1010202055002_. FIRST AID MEASURES Ingestion: Eyes: Do NOT induce vomiting. 45 William Pickering Drive. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS INGREDIENTS Chemical Name Calcium lignosulfonate Non-hazardous ingredients CAS Number 8061-52-7 Proportion 10 -< 30% to 100% 4. While holding eyes open. 2147. 1010202055005_ Aqueous admixture solution for improving properties of concrete. Seven Hills. Skin: Inhalation: First aid facilities: Ensure availability of clean water for eye/skin wash.MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. BASF Construction Chemicals Australia Pty Ltd. Skilled personnel should only undertake removal of contact lenses after an eye injury. If irritation persists or recurs seek medical attention. Wash contacted area thoroughly with soap and plenty of water. gently flood with plenty of fresh water for 15 minutes. 46 000 450 288 11 Stanton Road. Australia +61 2 8811 4200 +61 2 8811 3299 BASF Construction Chemicals New Zealand Ltd. Lay patient down and rest. New Zealand +64 9 414 7233 +64 9 414 7244 Telephone number: Facsimile: Emergency telephone number: 0417 658 263. seek medical attention. If irritation persists. 2. Auckland.

iron) 8. 5. General protective clothing such as overalls or long pants and a long sleeve shirt or a chemical apron. Keep containers closed when not in use.MATERIAL SAFETY DATA SHEET Advice to doctor: Treat symptomatically. HANDLING AND STORAGE Conditions for safe storage Location: Temperature conditions: Protection from weather: Storage incompatibilities: Store in a cool. Remove contaminated clothing as soon as possible.g. Stop leak if possible without risk. CO2 and Dry Chemical. Not normally applicable. so PPE is not normally essential. Strong oxidising agents. Carefully dilute with water (fine spray or fog). Spills in a contained area such as a bund can be removed by a commercial bulk liquid waste disposal organisation. Avoid mists. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION Exposure standards: Engineering controls: Personal Protective Equipment Not available.g. Natural ventilation should be adequate under normal use conditions. dry area. Environmental precautions: 7. which can then be shovelled into appropriately labelled drums for disposal. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES Methods for clean up / collecting: Caution slippery when spilt. alkalis and acids. Spills should be contained by absorbing with dry inert filler (vermiculite. For large spills or ponded areas impervious footwear is preferred. This product is not classified as hazardous. Oxides of carbon and nitrogen. Wash down area with excess water into a containment area or contain with inert filler for disposal. Launder thoroughly before reusing. PVC or nitrile rubber gauntlets Chemical worker’s goggles or safety glasses. sand or soil). Avoid contact with metal (e. Do not discharge into sewers or waterways. it is generally recommended that contact with any chemical be kept to a minimum. 5 to 35°C. None None allocated 6. However. Following is a guide to suggested PPE that may be utilised for handling this product. Store undercover and away from frost. Respiratory protection: Glove type (AS2161): Eye protection: Clothing: BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) POZZOLITH 400Ri This version authorised by: Page 2 of 4 Ken Fletcher. Impervious gloves e. FIRE FIGHTING MEASURES Suitable extinguishing media: Hazards from combustion products: Precautions and equipment for fire fighters: Hazchem code: Foam. Technical Manager Pacific Revision No: 3 31-09-2006 .

Hazard of use/storage: Materials to avoid: 11. DISPOSAL CONSIDERATIONS Disposal Methods State/Territory authority: Dispose – Secure landfill: Observe all Federal.2 ca 1. 9. Strong oxidising acids. agents and alkalis.g. Avoid contact with metal (e. Not applicable. eating. State and Local regulations Yes. iron) Hazardous decomposition products: Oxides of carbon and nitrogen. mutagen or teratogen. BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) POZZOLITH 400Ri This version authorised by: Page 3 of 4 Ken Fletcher. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES Appearance: Boiling point (°C): Melting point (°C): Vapour pressure @ 25°(kPa): Specific gravity: Flash point (°C): Flammability limits (%): Solubility in water: pH: Dark brown liquid > 100 Not available < 3.1 Not available UEL – Not available LEL – Not available Soluble 7 10. Repeated or prolonged skin contact may lead to irritation. TOXICOLOGICAL INFORMATION Acute Ingestion: Eye: Skin: Inhalation: Chronic: No adverse effects expected. There have been no reports in the literature of health effects in workers arising from long-term exposure to this material and no comprehensive human studies have been conducted. however large amounts may cause nausea. ECOLOGICAL INFORMATION Ecology: Do not discharge into sewers 13. drinking or using the toilet and after finishing work.MATERIAL SAFETY DATA SHEET Other: Use barrier creams to protect skin from contact with the material. Technical Manager Pacific Revision No: 3 31-09-2006 . Observe the usual precautions when handling chemicals. May cause slight irritation. STABILITY AND REACTIVITY Stable under normal storage and application temperature. diarrhoea and vomiting. 12. Not a carcinogen. Always wash hands before smoking.

If clarification or further information is needed to ensure that an appropriate risk assessment can be made. a copy of which is sent to our customers and is also available on request. No warranty expressed or implied is made as to its accuracy. This MSDS summarises our best knowledge of the health and safety hazard information of the product and how to safely handle and use the product in the workplace. REGULATORY INFORMATION Risk phrase(s): Safety phrase(s): None allocated None allocated 16. the user should contact this company. Each user should read this MSDS and consider the information in the context of how the product will be handled and used in the workplace including in conjunction with other products. BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) POZZOLITH 400Ri This version authorised by: Page 4 of 4 Ken Fletcher. TRANSPORT INFORMATION UN number: Dangerous goods class: Subsidiary risk: EPG card: Shipping name: Packing group: Poisons schedule: Hazchem code: None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated 15. Technical Manager Pacific Revision No: 3 31-09-2006 . OTHER INFORMATION Reason for Issue: Change of company name. Our responsibility for products sold is subject to our standard terms and conditions. 14. reliability or completeness. All information contained in this MSDS is as accurate and up-to-date as possible.MATERIAL SAFETY DATA SHEET Dispose – High temp incinerator: Yes Precautions for clean up crew: Nitrile rubber or PVC gauntlets.

1010100064004_. Albany. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS INGREDIENTS Chemical Name Naphthalene Sulphonic Acid Derivative Non-hazardous ingredients CAS Number 36290-04-7 Proportion 30 .MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. 46 000 450 288 11 Stanton Road. Technical Manager Pacific Revision No: 5 02-10-2006 . gently flood with plenty of fresh water for 15 minutes. 1010100064003_. IDENTIFICATION OF THE MATERIAL AND SUPPLIER Product name: Other name: Product code: Recommended use: Company: ABN: Address: Telephone number: Facsimile: Company: Address: RHEOBUILD 1000 None allocated 1010100064001_. Wash mouth with water and seek medical attention. Seven Hills. BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) RHEOBUILD 1000 This version authorised by: Page 1 of 4 Ken Fletcher. 1010100064002_. HAZARDS IDENTIFICATION Hazard classification: Risk phrase(s): Safety phrase(s): Not hazardous according to criteria of NOHSC None allocated None allocated 3. 45 William Pickering Drive. If irritation persists or recurs seek medical attention. 2147. Auckland. While holding eyes open.60% to 100% 4. NSW. 1010100064006_. New Zealand +64 9 414 7233 +64 9 414 7244 Telephone number: Facsimile: Emergency telephone number: 0417 658 263. 1010100064009_ Aqueous admixture solution for rheoplastic concrete. FIRST AID MEASURES Ingestion: Eyes: Do NOT induce vomiting. BASF Construction Chemicals Australia Pty Ltd. Australia +61 2 8811 4200 +61 2 8811 3299 BASF Construction Chemicals New Zealand Ltd. 1010100064007_. 2. Skilled personnel should only undertake removal of contact lenses after an eye injury.

alkalis and acids. First aid facilities: Ensure availability of clean water for eye/skin wash. Natural ventilation should be adequate under normal use conditions. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION Exposure standards: Engineering controls: Personal Protective Equipment Not available. Technical Manager Pacific Revision No: 5 02-10-2006 . Carefully dilute with water (fine spray or fog). ACCIDENTAL RELEASE MEASURES Methods for clean up / collecting: Caution slippery when spilt. Following is a guide to suggested PPE that may be utilised for handling this product. 8. Keep containers closed when not in use.g. However. seek medical attention. Strong oxidising agents. Avoid contact with metal (e. which can then be shovelled into appropriately labelled drums for disposal. so PPE is not normally essential. Store undercover and away from frost. sand or soil). CO2 and Dry Chemical. FIRE FIGHTING MEASURES Suitable extinguishing media: Hazards from combustion products: Precautions and equipment for fire fighters: Hazchem code: Foam. Lay patient down and rest. Wash down area with excess water into a containment area or contain with inert filler for disposal. Advice to doctor: Treat symptomatically. Oxides of carbon and nitrogen None None allocated 6. it is generally recommended that contact with any chemical be kept to a minimum. BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) RHEOBUILD 1000 This version authorised by: Page 2 of 4 Ken Fletcher. 5 to 35°C. This product is not classified as hazardous. Environmental precautions: 7.MATERIAL SAFETY DATA SHEET Skin: Inhalation: Wash contacted area thoroughly with soap and plenty of water. If irritation persists. dry area. 5. iron). Spills should be contained by absorbing with dry inert filler (vermiculite. HANDLING AND STORAGE Conditions for safe storage Location: Temperature conditions: Protection from weather: Storage incompatibilities: Store in a cool. Do not discharge into sewers or waterways. Stop leak if possible without risk. Spills in a contained area such as a bund can be removed by a commercial bulk liquid waste disposal organisation. Remove to fresh air.

Always wash hands before smoking.MATERIAL SAFETY DATA SHEET Respiratory protection: Glove type (AS2161): Eye protection: Clothing: Not normally applicable. Repeated or prolonged skin contact may lead to irritation. Observe the usual precautions when handling chemicals.g. Hazardous decomposition products: Oxides of carbon and nitrogen. Avoid contact with metal (e. iron). Technical Manager Pacific Revision No: 5 02-10-2006 . however large amounts may cause nausea. General protective clothing such as overalls or long pants and a long sleeve shirt or a chemical apron. STABILITY AND REACTIVITY Stable under normal storage and application temperature. Launder thoroughly before reusing. eating. May cause slight irritation.g. PVC or nitrile rubber gauntlets Chemical worker’s goggles or safety glasses. For large spills or ponded areas impervious footwear is preferred. diarrhoea and vomiting. There have been no reports in the literature of health effects in workers arising from long-term exposure to this material and no comprehensive human studies have been conducted. Not applicable.2 Not available UEL – Not available LEL – Not available Soluble 7 10. BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) RHEOBUILD 1000 This version authorised by: Page 3 of 4 Ken Fletcher. Strong oxidising acids. Avoid mists. drinking or using the toilet and after finishing work. mutagen or teratogen. Hazard of use/storage: Materials to avoid: 11. Remove contaminated clothing as soon as possible. Other: 9.2 ca 1. Not a carcinogen. Impervious gloves e. agents and alkalis. TOXICOLOGICAL INFORMATION Acute Ingestion: Eye: Skin: Inhalation: Chronic: No adverse effects expected. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES Appearance: Boiling point (°C): Melting point (°C): Vapour pressure @ 25°(kPa): Specific gravity: Flash point (°C): Flammability limits (%): Solubility in water: pH: Dark brown liquid > 100 Not available < 3. Use barrier creams to protect skin from contact with the material.

Each user should read this MSDS and consider the information in the context of how the product will be handled and used in the workplace including in conjunction with other products. DISPOSAL CONSIDERATIONS Disposal Methods State/Territory authority: Dispose – Secure landfill: Dispose – High temp incinerator: Precautions for clean up crew: Observe all Federal. a copy of which is sent to our customers and is also available on request. OTHER INFORMATION Reason for Issue: Change of company name. No Nitrile rubber or PVC gauntlets. State and Local regulations Yes.MATERIAL SAFETY DATA SHEET 12. the user should contact this company. reliability or completeness. REGULATORY INFORMATION Risk phrase(s): Safety phrase(s): None allocated None allocated 16. Our responsibility for products sold is subject to our standard terms and conditions. All information contained in this MSDS is as accurate and up-to-date as possible. No warranty expressed or implied is made as to its accuracy. 13. This MSDS summarises our best knowledge of the health and safety hazard information of the product and how to safely handle and use the product in the workplace. BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) RHEOBUILD 1000 This version authorised by: Page 4 of 4 Ken Fletcher. TRANSPORT INFORMATION UN number: Dangerous goods class: Subsidiary risk: EPG card: Shipping name: Packing group: Poisons schedule: Hazchem code: None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated 15. If clarification or further information is needed to ensure that an appropriate risk assessment can be made. ECOLOGICAL INFORMATION Ecology: Do not discharge into sewers or waterways. 14. Technical Manager Pacific Revision No: 5 02-10-2006 .

Rheoplastic concrete is fluid concrete with a slump value of at least 200mm. and having the same water/cement ratio as that of no-slump concrete (25mm) without admixture. rheoplastic.60°C over 1 hour Steam Curing at 60°C for 3 hours. high range. size = 20mm Cement content = 350kg/m³ Steam curing for 6 hours 1 hour for preliminary curing at 20°C Heating from 20 . superplasticising. PERFORMANCE (As a Superplasticiser) FEATURES AND BENEFITS The addition of Rheobuild 1000 allows mixing water to be reduced considerably and concrete strength to be accelerated significantly. liquid admixture which meets ASTM C 494 requirements for types A and F admixtures. cooling to 20°C in 1 hour. water reducing admixture formulated to produce rheoplastic concrete. nonsegregating concrete with:• shorter placing times • reduced steam and ambient temperature curing • increased strength at early ages • high reliability • high ultimate strength • impermeability • durability • dimensional stability • high elastic modulus • low shrinkage and creep Aggregate maximum size = 20mm Cementitious Content = 350kg/m³ Initial slump = 40mm Temperature = 23°C . superplasticising admixture DESCRIPTION Rheobuild 1000 is a strength enhancing. AS 1478 Type HWR. particularly at early stages. vertical or horizontal pumping • pavements • tunnel linings • partition walls • bridge girders • precasting systems • tunnel-type shuttering systems • in-situ casting structures • travelling formwork casting • slipform casting • cantilever casting Aggregate max. water reducing. chloride free. PERFORMANCE (As an High Range Water Reducer) Example of the influence of Rheobuild 1000 on concrete compressive strength when dosed at 1000mls/100kg of cement. Rheobuild 1000 is a ready-to-use. easily flowing but at the same time free from segregation. Rheobuild 1000 provides high quality.RHEOBUILD® 1000 High range. RECOMMENDED FOR • • • all types of premixed concrete where high water reduction or flowing properties are required industrial precast concrete placement in cold weather Rheobuild 1000 has been used successfully in: • pillars and footings • prestressed elements • long distance.

Suggestions made by BASF Construction Chemicals either orally or in writing may be followed. delay addition until the cement has been thoroughly wetted and at least 75% of the water has been added.basf-cc. WORKABILITY Rheobuild 1000 can maintain the workability of fresh concrete for a pre-determined time. Auckland Ph: (09) 414 7233 www.N. such as Glenium 27 or Rheocrete UW450. no assumption can be made as to a product's suitability for a particular use or application RESPONSIBILITY and no warranty as to its accuracy. As the information herein is of a STATEMENT OF general nature.basf-ugc.com. otherwise extended retardation could result. The actual dose depends on the degree of water reduction or flow required. and not BASF Construction Chemicals. types of cement and aggregates. COMPATABILITY Rheobuild 1000 is compatible with both water-reducers and air-entraining agents approved under SAA. 46 000 450 288 Canberra (02) 6280 6010 Darwin (08) 8984 3269 Head Office: 11 Stanton Road Seven Hills. transport and dosage of admixture. Other dosages may be used depending on the mix design of the concrete and ambient conditions. NSW 2147 Brisbane (07) 3633 9900 Kalgoorlie 0417 772 355 Ph.co. (02) 8811 4200 Townsville (07) 4774 7344 Melbourne (03) 9567 7300 BASF Construction Chemicals New Zealand Ltd Head Office: 45 William Pickering Drive. Higher dosages provide higher duration of workability of fresh concrete. Rheobuild 1000 is not compatible with admixtures based on polycarboxylate technology. Adelaide (08) 8139 7500 Newcastle (02) 4961 3819 BASF Construction Chemicals Australia Pty Ltd Perth (08) 9366 2600 Incorporated in NSW A. it is the user’s responsibility to obtain the most recent issue ARb1000/10/090 6 The technical information and application advice given in this BASF Construction Chemicals publication are based on the present state of our best scientific and practical knowledge. but must be dispensed separately into the concrete mix. mix for further 2 minutes after addition. The user is responsible for checking the suitability of products for their intended use.RHEOBUILD® 1000 DOSAGE Rheobuild 1000 is normally dosed at 800 ± 200mls per 100kg of cementitious material. The precise workability duration depends on temperature. SANZ and ASTM specifications when used in concrete.com BASF WEB SITES www. extended retardation may be experienced. Rheobuild 1000 should only be used in conjunction with water-reducing admixtures after specific test information is available at the dose rates proposed.au .nz www. When introduced on site.B. All BASF Construction Chemicals Australia & New Zealand data sheets are updated on a regular basis. PACKAGING Rheobuild 1000 is supplied in 205 litre sealed drums and bulk delivery. are responsible for carrying out procedures appropriate to a specific application. Albany. modified or rejected by the NOTE owner. Above 1000mls per 100kg cementitious material. contact your local Master Builders Technologies field representative. engineer or contractor since they. Field service where provided does not constitute supervisory responsibility. When adding at the batch plant.basf-cc. DISPENSING Rheobuild 1000 can be added at the batch plant or on site. reliability or completeness either expressed or implied is given other than those required by law. For additional information on Rheobuild 1000 and its use in developing a concrete mix with special performance characteristics.

LAPORAN HAZARD DALAM SEKT OR PEMBINAAN BAGI SYARIKAT RAJA HUSSIN SDN. BHD. RAJA RUSDY IRWAN B RAJA HUSSIN No Indeks : NS4783 No Kad Pengenalan : 831010-03-5205 Peperiksaan Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan (1/2008) Kertas IV Bhg 2 : Lisan 28/2/2008 .

mengecat. kayu. besi. cerucuk. Kota Bharu. .40 Antara Skop kerja yang dijalankan oleh RHSB seperti 2 Blok bangunan sekolah 4 tingkat 1 kantin 1 menara tangki air setinggi 18 meter Antara aktiviti-aktiviti pembinaan adalah seperti kerja-kerja konkrit .280.Pengenalan Tempat Kerja Membina & menyiapkan sebuah SRA Tengku Amalin A isyah Putri. Nilai Kontrak RM4. tempat tinggi dan sebagainya.810.

Objektif Mengenalpasti kesemua hazard di tapak bina. . Memberi pengetahuan tentang i su keselamatan dan kesihatan ditapak bina kepada pekerja dan pihak pengurusan. Pihak Pengurusan bol eh menilai tahap keselamatan dan kesihatan pekerja.

Temuduga pekerja. Semakan semula ke atas dokumen. . sederhana (6-8) tinggi (9-16).Kaedah Pengenalpastian hazard Pemeriksaan dan pemerhatian keadaan di tapak bina. Penaksiran risiko Tahap Risiko = Kemungkinan X Keterukan Kategori tahap risiko samada: rendah (1-5).

Kemungk inan Keterukan 4 Sangat Mungkin (setiap hari) 16 Tinggi 12 Tinggi 3 Mungkin (setiap minggu) 12 Tinggi 9 Tinggi 2 1 Tidak Sangat tidak Mungkin mungkin (setiap bulan) (setiap tahun) 8 Sederhana 6 Sederhana 4 Rendah 3 Rendah 4 Mati/kecacatan kekal 3 Cedera parah (cuti sakit lebih 4 hari) 2 Cedera ringan (cuti sakit kurang dari 4 hari) 1 Luka kecil (pertolongan awal) 8 Sederhana 6 sederhana 4 Rendah 2 Rendah 4 Rendah 3 Rendah 2 Rendah 1 Rendah .

Keselamatan Kesihatan Kesan risiko t erdedah kepada hazard berkenaan: Gangguan untuk membuat kerja Tergelincir Jatuh Fobia Saraf kurang sensitif heat stress Dehydration .Hasil & Perbincangan Terdapat dua jenis hazard.

7.sakit mata Bar Bending .pernafasan terganggu (habuk) Fabricating . 6. Nama Hazard (b) Lifting material (dari lori ketempat tempat penyusunan) lifting roof material (memasang bumbung tangki) Piling and welding pile . 8.terdedah campuran bahan kimia Bekerja ditempat tinggi Concreting masalah ergonomik Kemungkinan (c) 1 2 4 4 2 2 4 3 Keterukan (d) 2 3 2 2 4 3 3 3 Risiko (c) x (d) 2 6 8 8 8 6 12 9 . 2. 4.terpotong jari concreting . 5. 3.Bil (a) 1.

.Saranan Langkah kawalan yang disarankan: Penghapusan Pengubahan Pengasingan Kejuruteraan Pentadbiran Peralatan perlindungan diri Terdapat 2 langkah-langkah pencegahan & pembetulan iaitu jangka pendek dan panjang.

Mengamalkan budaya kerja selamat . Alat bantuan kecemasan hendaklah diselenggarakan set iap masa. Memberi latihan yang sewajarnya kepada pekerja mahir. . Pihak hendak mematuhi segala arahan yang dikeluarkan. Kesederan dan kehendak undang -undang yang berkaitan dengan keselamat an dan kesihat an pekerja.Manfaat Pihak syarikat perlu mengeluarkan garis panduan kepada pekerja berdasarkan hasil kajian risiko di tapak bina.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful