LAPORAN HAZARD DALAM SEKTOR PEMBINAAN OLEH RAJA HUSSIN SDN BHD

By Nombor Indeks : NS4783 No Kad Pengenalan : 831010-03-5205

Peperiksaan Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan (1/2008) Kertas IV Bhg 1: Tugasan Tempat Kerja 17 Disember 2007 29 Januari 2008

ISI KANDUNGAN BIL 1.0 2.0 TAJUK ABSTRAK PENGENALAN 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Latar Belakang Projek Latar Belakang Syarikat Organisasi Syarikat Aktiviti Syarikat Persekitaran Kerja Aktiviti Diperingkat Semasa Pembinaan Hazard Yang Berkaitan Dengan Aktiviti-Aktiviti Tersebut 2 2 3 3 4 4 5 7 MUKASURAT 1

3.0 4.0

OBJEKTIF KAEDAH 4.1 4.2 Tiga kaedah Kaedah Penaksiran Risiko

8 9

5.0

HASIL DAN PERBINCANGAN 5.1 5.2 5.3 Senarai hazard Keutamaan Hazard Berdasarkan Rating Risiko. Kesan risiko keselamatan dan kesihatan yang paling kritikal yang telah dikenalpasti kepada organisasi. 11 12

12

6.0 7.0 8.0

SARANAN RUJUKAN/SUMBER LAMPIRAN

13 22 23

1.0

ABSTRAK Kertas kerja ini dilaksanakan bagi memenuhi keperluan Peperiksaan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan siri 1/2008. Tugasan Tempat Kerja bermula Januari 2007 sehingga Januari 2008 (tempoh kontrak). Laporan ini disediakan mengikut tempoh yang diberikan iaitu selama 6 minggu mulai 17 Disember 2007 sehingga 29 Januari 2008. Objektif laporan ini di buat untuk mengenalpasti hazard semasa kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas pembinaan di tapak Projek Membina Dan

Menyiapkan Sekolah Rendah Agama Tengku Amalin Aishah Putri, Tanjung Mas, Kota Bharu, Kelantan . Projek ini telah menelan belanja RM 4,280,810.40. Kontraktor Utama bagi projek tersebut adalah RAJA HUSSIN SDN. BHD., yang dikawal selia pembinaannya oleh Jabatan Kerja Raya, Jajahan Kota Bharu, Kelantan. Walaupun begitu hanya kerja-kerja semasa pembinaan sahaja yang akan dihuraikan didalam laporan ini. Laporan ini merangkumi pengenalan, objektif, kaedah mengenalpasti hazard, hasil dan perbincangan serta saranan yang perlu diberi perhatian oleh RAJA HUSSIN SDN. BHD. bagi mengawal hazard kritikal yang terdapat semasa aktiviti pembinaan sekolah tersebut.

-1-

2.0

PENGENALAN 2.1 Latar Belakang Projek Projek Membina Dan Menyiapkan Bangunan Sekolah Rendah Agama Tengku Amalin Aishah Putri adalah merupakan sekolah rendah agama yang pertama ditubuhkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dengan kerjasama Majlis Agama Islam Kelantan dibawah skim Sekolah Rendah Agama Bantuan Kerajaan dilaksanakan di Negeri Kelantan. Sekolah ini mempunyai 2 buah blok bangunan, 1 blok kantin dan menara tangki air dan dibina di atas tanah milik Al-Sultan Kelantan seluas 3.925 ekar . Sekolah tersebut akan dilengkapi dengan kemudahan padang permainan, bangsal basikal dan pondok pengawal. Jabatan Kerja Raya telah dipertanggungjawabkan untuk mengawal, menyelia dan menguruskan projek tersebut bagi berjalan lancar. Jumlah kos pembinaan bangunan tersebut adalah sebanyak RM 3,700,610.40 dan kos kontrak adalah RM 4,280,810.40. Syarikat RAJA HUSSIN SDN. BHD. telah dilantik dan dipertanggungjawabkan sebagai Kontraktor Utama bagi menyiapkan

pembinaan sekolah tersebut.

2.2

Latar Belakang Syarikat Syarikat RAJA HUSSIN SDN. BHD. pada mulanya diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 sebagai syarikat persendirian di atas nama LANJAN SETIA SDN. BHD pada 5 Julai 1993 dan ditukarkan nama pada 14 Mac 2000. RAJA HUSSIN SDN. BHD. mempunyai modal berbayar dan dibenarkan sebanyak RM 1 juta. Syarikat ini telah didaftarkan dengan Pusat Khidmat Kontraktor dan Lembaga Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) sebagai

-2-

Kontraktor Kelas C dan nilai kontrak tidak melebihi RM 5 juta. Sepanjang penglibatan di dalam bidang pembinaan selama 14 tahun, syarikat ini telah menerima 2 anugerah kecemerlangan dalam pembinaan kerana dapat menyiapkan projek sebelum tamat tempoh kontrak dengan tidak mengabaikan spesifikasi yang ditetapkan. Dengan memiliki pekerja yang didikasi, professional dan terlatih, syarikat mampu untuk menentukan semua kehendak pelanggan dipatuhi.

2.3

Organisasi Syarikat Dalam organisasi RAJA HUSSIN SDN. BHD., ianya terbahagi kepada dua organisasi utama. Satu organisasi dinamakan organisasi pentadbiran manakala satu organisasi lagi dinamakan organisasi tapak pembinaan (sila rujuk lampiran 1). Di dalam carta organisai tapak pembinaan, tugas Koordinator Projek telah dibantu oleh Jurutera Projek yang bertanggungjawab dalam bidang teknikal dan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan yang

bertanggungjawab untuk memastikan pihak pengurusan dan pekerja-pekerja mematuhi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Akta Kilang dan Jentera 1967 dan lain-lain akta yang berkaitan dengan isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

2.4

Aktiviti Syarikat RAJA HUSSIN SDN. BHD. adalah salah satu syarikat yang menjalankan aktiviti berkaitan kejuruteraan awam dan bangunan. Antara kerja-kerja yang sedang dilaksanakan pada masa ini ialah membina dan menyiapkan bangunan

-3-

Kota Bharu Kelantan untuk Kementerian Pelajaran Malaysia dan juga membina dan menyiapkan bangunan Pejabat Tanah dan Jajahan Machang Kelantan untuk Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan. working at height . bar bending .6 Aktiviti Diperingkat Semasa Pembinaan Di antara kerja-kerja yang dilaksanakan pada peringkat semasa pembinaan sekolah adalah seperti concreting . 2. Akta Kilang dan Jentera 1967 dan lain-lain akta yang berkaitan dengan aktiviti syarikat. pihak RAJA HUSSIN SDN. ianya terbahagi kepada tiga peringkat. BHD. Walaubagaimanapun untuk laporan Tugasan Tempat Kerja ini. semasa dan selepas pembinaan. aktiviti-aktiviti di peringkat semasa pembinaan sahaja yang akan dibincangkan kerana pada masa itu. Peringkat-peringkat ini adalah terdiri daripada peringkat sebelum.sekolah di Tanjung Mas.5 Persekitaran Kerja Bagi kerja-kerja pembinaan bangunan sekolah di Tanjung Mas Kota Bharu. 2. Untuk memastikan aktiviti syarikat mematuhi piawaian yang ditetapkan. lifting material . fabricating dan piling . sentiasa mengadakan perundingan dengan pihak-pihak yang terlibat dan juga mematuhi kehendak perundangan berkaitan dengan aktiviti syarikat serta mempraktikan keperluan akta seperti yang digariskan dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. pekerja banyak terdedah kepada hazard-hazard yang kritikal. -4- . painting .

(e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) Hilang kawalan terhadap beban. Lifting material (dari lori ke tempat penyusunan) (a) (b) Hilang kawalan berat beban semasa diangkat dengan kren. Silau disebabkan oleh cahaya matahari. beberapa hazard telah dikenal pasti. -5- . Antaranya seperti berikut : i. (c) (d) (e) ii.7 Hazard Yang Berkaitan Dengan Aktiviti-Aktiviti Tersebut Berpandukan kepada aktiviti-aktiviti di atas.2. Terlalu tinggi Rantai pengangkat boleh putus Terlalu lama tergantung kerana kerja-kerja pemasangan mengambil masa yang lama. Lifting gear tidak berfungsi Tidak fokus lifting roof material (memasang bumbung bangunan) (a) (b) (c) (d) Beban terlalu berat. Plate boleh berpusing semasa diturunkan dari lori dengan menggunakan kren. Dehydration Heat stress . Sakit leher. Rantai pengangkat boleh putus. Tidak fokus. Lifting gear tidak berfungsi.

Piling and welding pile (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Bunyi bising. Hingar. Habuk. Wasap. Pernafasan terganggu. Fabricating (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Mata masuk habuk. Ergonomik.iii. iv. Gegaran Sakit mata (mata merah. Bar bending (a) (b) (c) Ergonomik. Pernafasan terganggu. Percikan api. Pernafasan terganggu. Terbakar pada tubuh badan. Ergonomik. Heat stress . -6- . Habuk. berair) ketika welding Wasap ketika welding . v. Kejutan Elektrik. Terpotong tangan Kejutan Elektrik.

3. pihak pengurusan syarikat dan pekerja boleh menilai tahap keselamatan dan kesihatan yang terdapat di tempat kerja dan persekitaran. Working at height (Bekerja di tempat tinggi) (a) (b) (c) (d) (e) (f) Jatuh. Concreting (a) (b) (c) (d) (e) (f) Getaran Terdedah campuran bahan kimia Ergonomik. Dehydration Heat stress . Dehydration Heat stress . Hingar. Pernafasan terganggu. Fobia Perencah atau platform tidak selamat Dehydration Heat stress .(d) (e) (f) vi. Dengan bantuan laporan ini. Di samping itu juga.0 OBJEKTIF Objektif utama laporan ini disediakan adalah untuk mengenalpasti kesemua hazard yang lebih kritikal yang terdapat di tapak pembinaan bangunan sekolah. pihak pengurusan dan pekerja akan lebih bersikap berhati-hati di dalam -7- . Pengsan vii.

Tentang bahaya di tempat kerja. 4. Pematuhan kepada SOP. Aktiviti-aktiviti yang dilakukan. Semakan laporan kemalangan di tempat kerja. Perhatikan sistem kerja yang dilakukan.1 Tiga kaedah yang disenaraikan di bawah ini telah digunakan untuk mengenalpasti hazard keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Periksa sijil kompiten bagi pekerja yang perlu menggunakannya. (contoh welder. Cara penggunaan PPE. 4. v. iv. Justeru itu.1.1 Pemeriksaan dan Pemerhatian keadaan di tempat kerja i.3 Temuduga pekerja i. ii. iv.2 Semakan semula ke atas dokumen i. v. Periksa sijil kelayakan bagi peralatan bantuan yang digunakan.0 KAEDAH 4. iii.semua perkara berhubung kait dengan isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. 4.1. -8- . 4.1. Semakan laporan kesihatan pekerja. ii. Cara penggunaan mesin terutama mesin cerucuk dan kren Cara penggunaan peralatan. ii. Tool box talk/meeting . ianya dapat memberi sedikit sebanyak pengetahuan dengan proses pengenalpastian hazard. operator kren dan mesin cerucuk) iii.

iv. Penaksiran Risiko Kemungkinan Keterukan 4 Mati/kecacatan kekal 3 Cedera parah 2 Cedera ringan 1 Luka kecil 4. Jadual 1 di bawah telah digunakan untuk penaksiran risiko.2.2 Masalah kesihatan yang dihidapi. Pemahaman tentang garis panduan/SOP. Kaedah Penaksiran Risiko. Jadual 1. v. Oleh kerana risiko adalah hasil daripada keterukan akibat dan kemungkinan.iii. 4. Kesesuaian penggunaan PPE.1 4 Sangat Mungkin 16 Tinggi 3 Mungkin 2 Tidak Mungkin 1 Sangat tidak mungkin 4 Rendah 12 Tinggi 8 Sederhana 12 Tinggi 8 Sederhana 4 Rendah 9 Tinggi 6 sederhana 3 Rendah 6 Sederhana 4 Rendah 2 Rendah 3 Rendah 2 Rendah 1 Rendah Kemungkinan dinilai seperti berikut: 4 = sangat mungkin (setiap hari) 3 = mungkin (setiap minggu) 2 = tidak mungkin (setiap bulan) 1 = sangat tidak mungkin (setiap tahun) -9- .

4.3 Contoh Perkiraan: i) ii) iii) jika kemungkinan hazad dinilai sebagai 3 jika keterukan hazad dinilai sebagai 2 tahap risiko adalah 3 x 2 = 6 (sederhana) Tahap Risiko = Kemungkinan X Keterukan 4.4 Tahap risiko boleh dikatogerikan kepada risiko rendah. ii.2.2 Keterukan dinilai seperti berikut: 4 = kematian (kematian/hilang upaya kekal) 3= kecederaan teruk (cuti sakit melebihi 4 hari/hilang upaya sementara) 2 = kecederaan ringan (cuti sakit tidak melebihi 4 hari) 1 = kecederaan yang boleh diabai (kejadian nyaris/pertolongan awal) 4. 9 hingga 16.4. Risiko Rendah Risiko Sederhana Risiko Tinggi 1 hingga 5. iii.2.5 Contoh hazard keselamatan dan kesihatan yang telah diperolehi berdasarkan rating risiko adalah seperti di jadual 2 dibawah : .2.2. 6 hingga 8. sederhana dan tinggi seperti terdapat rating di bawah : i.10 - .

Cahaya matahari. Penaksiran Risiko terhadap hazard Bil (a) 1. . Peralatan tidak selamat. 2 3 6 3. 8.1 Senarai hazard. 6.11 - . Nama Hazard (b) Lifting material (dari lori ketempat tempat penyusunan) lifting roof material (memasang bumbung tangki) Piling and welding pile .terdedah campuran bahan kimia Bekerja ditempat tinggi Concreting masalah ergonomik Kemungkinan (c) 1 hazard.terpotong jari concreting . Hazard yang dikenal pasti adalah : 5. 2 2 4 3 8 6 7.Jadual 2.1 Hazard Keselamatan i. 4 2 8 4.pernafasan terganggu (habuk) Fabricating .sakit mata Bar Bending . Keterukan (d) 2 Risiko (c) x (d) 2 2.0 HASIL DAN PERBINCANGAN Berpandukan kepada pencarian hazard melalui 3 kaedah di atas terhadap aktivitiaktiviti yang dijalankan dan mengenal pasti tahap dan kesan risiko hazard melalui penaksiran kemungkinan dan keterukan berikut adalah hasil yang didapati: 5. Keadaan tidak sesuai. ii. 4 3 3 3 12 9 5. iii.1. 4 2 8 5.

1.1 Kesan risiko keselamatan semasa aktiviti concreting ialah masalah ergonomik. v. ii. hazard yang paling kritikal daripada tujuh (7) hazard yang dipilih di atas adalah seperti tersenarai pada Jadual 3 di bawah : Jadual 3 : Hazard yang berisiko tinggi Bil (a) 1. Sakit leher. iv. Beban terlalu berat. Heat stress . vi. i. Keutamaan Hazard Berdasarkan Rating Risiko. 5.2 Hazard Kesihatan i. 5. vii. Tidak fokus. Gangguan untuk membuat kerja. Ergonomik. Berdasarkan rating ratio. Nama Hazard (b) Concreting . . viii. Fobia.masalah ergonomik Kemungkinan (c) 3 Keterukan (d) 3 Risiko (c) x (d) 9 2. 4 3 12 5. 5. Jatuh. Bekerja ditempat tinggi.2 Dehydration .12 - .vi.3. iii.3 Kesan risiko keselamatan dan kesihatan yang paling kritikal yang telah dikenalpasti kepada organisasi. Habuk.

ii. i.3 Kesan risiko keselamatan semasa bekerja ditempat tinggi. 5. Dehydration . iv. ii. iii. Tumpuan kerja hilang.3. Fobia.ii. ii.2 Kesan risiko kesihatan semasa aktiviti ergonomik.3.4 Kesan risiko kesihatan semasa bekerja ditempat tinggi.0 SARANAN 6. Heat stress . Penyakit Muskuloskeletal. i. Silau oleh pancaran matahari. Penghapusan (eliminate). iii.3. Pengubahan (Substitute). iv. iii. Kebas berpanjangan. Saraf kurang sensitif. . Kerja tidak konsisten. Jatuh. Tergelincir. concreting ialah masalah 5. 5.13 - . iii. Sakit badan atau lenguh-lenguh badan. Perancah atau platform tidak selamat. 6. i. ii.1 Langkah-langkah kawalan yang perlu diambil oleh syarikat untuk mengawal kemalangan daripada terus berlaku di tempat kerja adalah dengan melaksanakan sistem kawalan seperti yang disarankan di bawah: i.

dan pengasingan. ia memerlukan pengendalian secara manual bagi menjalankan operasi ini.1. Kerja-kerja konkrit memerlukan pengendalian yang teliti bagi menghasilkan struktur bangunan yang kuat dan kemas. Oleh sebab itu.iii. Selain itu juga pihak pengurusan boleh membuat pemeriksaan secara mengejut ke atas pekerja bagi memastikan . Alat yang diguna untuk kerja konkrit boleh diubahsuai mengikut keselesaan pekerja melakukan kerja. Bagi mengatasi masalah ergonomik semasa melakukan kerjakerja konkrit boleh dilakukan samada menggunakan kaedah kawalan kejuruteraan mahupun pengurusan. Secara tidak langsung ianya dapat membantu pekerja untuk bekerja mengikut postur kerja yang terbaik. vi. Sebagai contoh. Kawalan Kejuruteraan (Engineering control). pembetulan bagi hazard masalah ergonomik. i. iv.14 - . v. penggantian. Langkah kawalan jangka pendek. Pengepungan/ penasingan (Isolate). pemanjangan alat meratakan konkrit di mana pekerja boleh melakukan secara berdiri atau mengikut postur badan yang selesa. Langkah-langkah pencegahan dan 6. merupakan kaedah yang tidak revelan atau pratik untuk digunakan bagi proses ini.1 Langkah-langkah Kawalan. Kawalan Pentadbiran (Management control). Ini kerana kaedah penghapusan. Peralatan Perlindungan Diri (Personnel Protective Equipment).

Ini amat penting bagi mengurangkan risiko kemalangan. Penggunaan alat perlindung diri seperti sarung tangan. kasut keselamatan dan topi keselamatan boleh membantu pekerja daripada terdedah kepada bahaya seperti terpijak paku. pihak pengurusan hendaklah mengadakan toolbox meeting dan juga penggunaan syif kerja. Pihak Pengurusan memainkan peranan yang penting bagi mewujudkan suasana persekitaran kerja yang selamat. housekeeping . pekerja selalunya suka minum atau menghisap rokok semasa kerja-kerja . tumpahan bancuhan konkrit dan juga campuran bahan kimia dalam konkrit. mesin atau jentera. Pada kebiasaannya.15 - . dan permit kerja. Antaranya pematuhan pekerja terhadap prosedur kerja yang selamat yang dikemukakan.pekerja mematuhi prosedur kerja selamat yang dikeluarkan untuk mengurangkan risiko kemalangan. Langkah kawalan jangka panjang. Sebagai langkah yang terbaik. Pemeriksaan secara berkala perlu dilakukan di tapak binaan yang mencakupi pelbagai aspek. Dari segi masa bekerja dan kuantiti kerja juga boleh digunakan oleh pihak pengurusan bagi memastikan kesihatan pekerja berada dalam keadaan yang terbaik. Pengendalian kerja hanya dibenarkan dilakukan oleh pekerja yang sihat sahaja untuk memastikan kuantiti dan kualiti kerja terjamin dan seterusnya dapat mengurangkan risiko kemalangan. ii.

2 Langkah-langkah Kawalan. Sesebuah rumah yang biasa (satu tingkat) mempunyai ketinggian 3. Ketinggian itu sudah cukup untuk mencedarakan pekerja yang lalai atau cuai ketika bekerja di aras tersebut. kebakaran (berpunca dari puntung rokok berbara yang dibuang merata-rata) dan sebagainya.1. i. pekerja . agak mustahil bagi mendirikan bangunan yang rendah. Apabila melibatkan dalam proses pembinaan.konkrit dijalankan dan tanpa disedari. 6. Tabiat seperti ini (minum atau makan atau menghisap rokok) sepatutnya tidak diamalkan semasa melakukan kerja. Ianya banyak berdepan dengan pelbagai risiko termasuk berlakunya kemalangan (berpunca dari hilang tumpuan semasa kerja). Langkah-langkah pencegahan dan pembetulan bagi hazard bekerja ditempat tinggi. langkah kawalan yang perlu diambil kira sebagai langkah kawalan yang terawal adalah . Apabila bekerja ditempat tinggi. Ini akan mengundang bahaya kepada pekerja jikalau pekerja tidak mengenakan alat perlindung diri yang sesuai (sarung tangan) semasa melakukan kerja. Langkah kawalan jangka pendek . pelbagai aspek perlu diambil kira samada aspek keselamatan dan kesihatan untuk melakukan kerja tersebut.16 - .5 meter. Oleh yang demikian.pekerja terbabit telah terdedah pada bahaya seperti tangan mereka kotor atau tercemar dengan campuran konkrit.

Mereka (pekerja) tidak boleh dibenarkan bekerja ditempat tinggi semasa cuaca yang tidak . pengantian dan pengasingan tidak dapat dilakukan kerana tidak relevan dan pratik untuk dilakukan. Dari segi masa bekerja juga perlu ditekankan oleh pihak pengurusan demi keselamatan pekerja mereka. Bagi kawalan secara penghapusan.kawalan secara penghapusan. Ketiga tiga langkah kawalan perlu dititik berat terlebih dahulu sebelum mengambil kira langkah kawalan yang seterusnya. perancah atau platform berkenaan hendaklah diperiksa dari segi fizikal dan kekuatannya sebelum diguna bagi menjamin keselamatan pekerja yang menggunakannya. Antaranya memberi taklimat keselamatan termasuklah risiko risiko yang dihadapi pekerja semasa bekerja ditempat tinggi. pengantian dan juga pengasingan. Justeru itu. kawalan kejuruteraan amat diperlukan bagi memastikan kelancaran proses dan mengurangkan risiko. Selain itu juga. Ianya memerlukan kerja-kerja secara manual bagi menjayakan proses tersebut. Selain itu juga. Penggunaan perancah atau papan platform yang sesuai boleh digunakan untuk mengurangkan risiko berkenaan. peralatan atau bahan bahan yang berat seharusnya tidak diletak di atas perancah atau platform. Peranan pihak pengurusan juga amat diperlukan bagi mengurangkan risiko bekerja di tempat tinggi.17 - . Mengeluarkan arahan supaya bekerja secara berpasangan juga boleh membantu mengurangkan risiko yang sedia ada.

Semakin tinggi kedudukan semakin rendah tekanan yang dihadapi oleh pekerja berkenaan. peha dan kawasan duduk bagi menjamin . tidak mampu dihapuskan dengan pembinaan platform dan perancah. Secara tidak langsung ia akan menyebabkan pekerja berkenaan mudah keletihan dan tidak stabil untuk bergerak. Ianya keselamatan seharusnya dipastikan berada di dalam keadaan baik sebelum digunakan. Seseorang pekerja tidak mampu berada lama di tempat tinggi kerana tarikan graviti dan juga tekanan udara yang rendah. Antaranya ketegangan tali keselamatan yang dapat menampung beban yang dikenakan. Langkah yang terakhir bagi mengurangkan risiko bekerja ditempat tinggi adalah penggunaan alat perlindungan diri seperti Disebabkan hazard jatuh body harness . Body harness hendaklah di pasang dengan kukuh pada bahagian cangkuknya supaya ia mampu menahan berat seseorang. Pemakaian body harness melibatkan tidak boleh diambil mudah kerana ianya dan kesihatan pekerja. Pemakaian body harness hendaklah sesuai dengan pekerja berkenaan bagi memudahkan pergerakan seseorang ketika melaksanakan tugas. konsep dan kaedah body harness hendaklah diterima pakai.18 - . Aspek keselamatan dari segi pemakaian ini amat penting dititik beratkan.menentu seperti tiupan angin yang kencang dan juga ketika hujan. dan bahagianbahagian anggota badan yang dikenakan tekanan body harness seperti bahu.

Antaranya seperti menyediakan jaring keselamatan bagi menggelak pekerja jatuh terus ke bawah (tanah). Penyediaan corong sampah juga amat penting disediakan bagi memudahkan pembuangan secara sistematik dan selamat. langkah kawalan kejuruteraan perlu terlebih dahulu di ambil selepas kawalan penghapusan. Kebiasaanya. Langkah kawalan jangka panjang. bekerja ditempat tinggi. Antaranya seperti latihan induksi keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Pekerja yang bekerja ditempat tinggi juga dinasihatkan menyediakan air minuman yang secukupnya bagi menghilangkan dehydration dan juga heat stress . Laluan keluar masuk perlu diwujudkan demi keselamatan pekerja yang berada dibawah.19 - . Untuk melakukan kerja-kerja di tempat tinggi. pemasangan .keselamatan dan keselesaan pergerakan seseorang melakukan tugas. didalam industri pembinaan penyediaan jaring keselamatan amat penting digunakan kerana ianya bukan sahaja mampu mengurangkan risiko seseorang itu jatuh terus ke bawah (tanah) yang boleh mengakibatkan kecederaan dan kematian malah ianya juga berfungsi memerangkap bahan binaan daripada terjatuh terus ke bawah dan menimpa ke atas pekerja lain yang bekerja di bawah. penggantian dan pengasingan tidak revelan dan pratik digunakan di tapak bina. Pihak pengurusan juga perlu memainkan peranan yang penting seperti menyediakan latihan kepada pekerja. ii.

Ini kerana hanya orang yang kompeten dan terlatih sahaja boleh mengendalikan aktiviti Orang kompeten dan terlatih aktiviti berisiko tinggi. tugas dan tanggungjawab yang harus dipikul oleh pihak pengurusan adalah mengkaji dan menyiasat kemalangan atau kejadian berbahaya dan juga kemungkinan terdapat halangan di persekitaran. pihak pengurusan dikehendaki memaparkan tanda amaran keselamatan sebagai langkah terakhir setelah semua tindakan lain di ambil. Selain itu juga.20 - . pihak pengurusan juga bertangungjawab untuk menyeliakan aktiviti aktiviti berisiko tinggi. Walaupun yang demikian. peralatan dan tempat kerja perlu diadakan bagi mengurangkan risiko yang dihadapi oleh pekerja. mengeluarkan dan menguatkuasakan prosedur kerja selamat bagi semua aktiviti berisiko tinggi. Ini semua melibatkan perancangan awal sebelum sebarang aktiviti berisiko tinggi dilakukan.perancah atau platform dan pengendalian operator mesin. Hanya syarikat syarikat perunding yang telah ditauliah oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) sahaja boleh mengendalikan latihan-latihan tersebut termasuklah NIOSH. akan bertanggungjawab memastikan setiap peralatan atau mesin ataupun pemasangan berada di dalam keadaan baik sebelum ianya digunakan untuk melakukan sebarang kerja. Pemeriksaan secara berkala ke atas semua mesin. Pihak pengurusan . Pihak pengurusan hendaklah mengkaji. Dengan itu. membuat.

2.langkah kawalan yang lain telah disediakan.2.3 Pihak pekerja hendaklah mematuhi segala arahan yang dikeluarkan dipatuhi. .2 Antara manfaat yang dapat dipelajari daripada saranan dan perbincangan di atas. 6.8 Mengamalkan budaya yang kerja selamat.1 Pihak organisasi/syarikat mestilah membuat kajian risiko bagi mengenalpasti kemungkinan berlaku kemalangan di tempat kerja.7 Menerangkan kehendak undang-undang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.5 Pekerja hendaklah diberi latihan yang cukup dalam bidang yang mereka mahir. 6.6 Mewujudkan kesedaran.2. body harness yang diiktiraf dan berkualiti demi keselamatan pekerja. 6.2.4 Pastikan alat bantuan kecemasan dapat digunakan apabila perlu. 6.2. 6.2. 6. Pemakaian alat pelindung diri yang sesuai dengan pekerja adalah aspek keselamatan yang terakhir sekali di ambil kira setelah segala langkah. 6. memberitahu maklumat asas dan mengubah persepsi terutama berkaitan kepentingan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.2 Pihak organisasi/syarikat perlu mengeluarkan garis panduan/SOP yang harus dipatuhi oleh semua pekerja.21 - .juga perlu menyediakan alat perlindungan diri seperti topi keselamatan. 6. kasut keselamatan.2. dapatlah dibuat kesimpulan seperti berikut: 6.2.

7. 2007. B-Rujukan Laman Web a) b) www. c) Perundangan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Manual Kursus Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Modul II. NIOSH. f) Akta Kilang Dan Jentera Dan Peraturan-Peraturan (Akta 139) MDC Publisher Sdn.gov. NIOSH.. b) Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Manual Kursus Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Modul I.niosh.mohr. 2004. 2007. 2004.. NIOSH.22 - . Bhd.com. NIOSH. 2004. d) Kesihatan Pekerjaan dan Higien Manual Kursus Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Modul III.my www.dosh.0 RUJUKAN/SUMBER Aa) Bahan Bercetak Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) MDC Publisher Sdn. e) Keselamatan Pekerjaan Manual Kursus Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Modul IV. 2004. Bhd.my .

BHD. Gambar .23 - .8.0 LAMPIRAN (1) (2) Organisasi Tapak Pembinaan RAJA HUSSIN SDN.

R. HASSAN B.24 - . YUSOF TUKANG BESI SAMNAPI B. AWANG TUKANG BATA/LEPA HASNAWI B. TARSUM TUKANG KAYU MOHD. ARIFIN B. MD.LAMPIRAN 1 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN TAPAK PENGARAH URUSAN PENGURUS / JURUTERA PROJEK JURUTERA / SHO KERJA-KERJA PAKAR SUB-KONTRAKTOR BERPENGALAMAN KERJA-KERJA STRUKTUR / BANGUNAN KERJA-KERJA ELEKTRIK/MEKANIKAL SUB-KONTRAKTOR BERPENGALAMAN AH JALALI B SAHID TUKANG KONKRIT R. MAMAT TUKANG PAIP/SALIRAN .

25 - . G2 : Keadaan pekerja ketika menuang konkrit ke dalam kotak acuan G3 : Penggunaan mesin penggetar konkrit bagi memastikan konkrit tersebut mampat di dalam kotak acuan. .LAMPIRAN 2 Gambar Gambar aktiviti semasa pembinaan G1 : Kerja-kerja welding pada sambungan tiang cerucuk.

kerja menuang konkrit pada tempat tinggi tanpa menggunakan sebarang alat pelindung diri (body harness dan jaring keselamatan).26 - . .G4 : Penggunaan mesin bar bending dan penggunaan sarung tangan yang sesuai semasa kerja-kerja pembengkokkan besi G5 : Penggunaan perancah dan platform untuk aktiviti-aktiviti kerja di tempat tinggi G6 : Aktiviti kerja.

kerja memasang atap bumbung.kerja mengangkat. G8 : Aktiviti kerja. . Kelihatan pekerja pekerja melakukan kerja tanpa body harness dan jaring keselamatan. Kelihatan pekerja pekerja melakukan kerja tanpa body harness dan jaring keselamatan.27 - . menyusun dan memasang kekuda bumbung.G7 : Aktiviti kerja.

trial mixes should be made with the actual materials approximating job conditions to determine the dosage required for a given degree of retardation. structural and construction requirements is obtained more dependably and economically with Pozzolith 400Ri. particularly improved pumpability are required or desired. flexural and bond of concrete to steel greater economy in a mix designed for a given strength.) affect the rate of hardening of the concrete. precast. contact your local BASF Construction Chemicals technical representative.POZZOLITH 400Ri Polymer admixture for improving concrete DESCRIPTION Pozzolith 400Ri is a ready-to-use liquid admixture for making better. it improves the efficiency of most air-entraining admixtures and will generally result in the need for less air-entraining admixture. Pozzolith 400Ri can be used with airentraining agents approved under AS 1478 Specifications when air-entrained concrete is specified or desired. etc. earth. Since setting time is also influenced by the chemical and physical composition of the basic ingredients of the concrete. air.1-2000. more uniform and more predictable high quality concrete. • • • • • • • • • • • mild to extended retardation . RECOMMENDED FOR Pozzolith 400Ri admixture is recommended for use in all types of concrete where retardation of set and improved performance. lightweight or standard concrete. It retards the setting time to facilitate placing and finishing. RATE OF HARDENING The temperature of the concrete mix and the ambient temperature (forms. a mix containing Pozzolith 400Ri develops higher early and ultimate strengths. exceeding the strength requirements of AS 1478. PACKAGING Pozzolith 400Ri is supplied in 205 litre sealed drums and bulk delivery. prestressed. While Pozzolith 400Ri entrains negligible air. Concrete meeting architectural. QUANTITY TO USE Pozzolith 400Ri is used at the rate of 250 to 400ml per 100kg cement. BASF’s approved air-entraining admixture Micro-Air is recommended for use with Pozzolith 400Ri admixture when air-entrained concrete is specified or desired.depending on dosage greater pumpability superior finishing characteristics for slabwork and off-form surfaces reduced water content for a given consistency increased strength . At higher temperatures concrete hardens more rapidly and may impose problems with placing and finishing of concrete.compressive. FEATURES AND BENEFITS Pozzolith 400Ri admixture aids in the production of concrete with these special qualities. slump and air content minimum cracking easier placement . When used in conjunction with another admixture each admixture must be dispensed separately into the mix. COMPRESSIVE STRENGTH In comparison to plain concrete. Similar dose rates may be used with blended cements. shotcrete (wet mix) and conventionally placed concrete. Pozzolith 400Ri meets and exceeds AS1478. For additional information on Pozzolith 400Ri and its use in developing a concrete mix with special performance characteristics. reinforced. concrete with a more desirable rate of hardening characteristic can be obtained. It can be used in white or coloured concrete.economy in placement greater durability reduced segregation. Pozzolith 400Ri admixture improves pumped concrete. particularly in lean mixes and high slump concrete slipformed concrete .1-2000 type WRRe admixture requirements. it also improves plain. By varying the dosage of Pozzolith 400Ri. reinforcement.

com. 46 000 450 288 Canberra (02) 6280 6010 Perth (08) 9366 2600 Head Office: 11 Stanton Road Seven Hills. The user is responsible for checking the suitability of products for their intended use. (02) 8811 4200 Townsville (07) 4774 7344 Kalgoorlie 0417 772 355 Melbourne (03) 9567 7300 STATEMENT OF RESPONSIBILITY BASF Construction Chemicals New Zealand Ltd Head Office: 45 William Pickering Drive. and not BASF Construction Chemicals. NSW 2147 Darwin (08) 8984 3269 Brisbane (07) 3633 9900 Ph. Field service where provided does not constitute supervisory responsibility. it is the user’s responsibility to obtain the most recent issue AP400Ri/3/0906 The technical information and application advice given in this BASF Construction Chemicals publication are based on the present state of our best scientific and practical knowledge. no assumption can be made as to a product's suitability for a particular use or application and no warranty as to its accuracy.com BASF WEB SITES www.N. modified or rejected by the NOTE owner.nz www.basf-ugc.basf-cc. Suggestions made by BASF Construction Chemicals either orally or in writing may be followed.co. are responsible for carrying out procedures appropriate to a specific application. Auckland Ph: (09) 414 7233 www.POZZOLITH 400Ri All BASF Construction Chemicals Australia & New Zealand data sheets are updated on a regular basis.au .basf-cc. reliability or completeness either expressed or implied is given other than those required by law. Albany. engineer or contractor since they.B. Newcastle (02) 4961 3819 Adelaide (08) 8139 7500 BASF Construction Chemicals Australia Pty Ltd Incorporated in NSW A. As the information herein is of a general nature.

While holding eyes open. 1010202055002_. New Zealand +64 9 414 7233 +64 9 414 7244 Telephone number: Facsimile: Emergency telephone number: 0417 658 263.MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. Auckland. gently flood with plenty of fresh water for 15 minutes. BASF Construction Chemicals Australia Pty Ltd. Albany. Remove to fresh air. 1010202055005_ Aqueous admixture solution for improving properties of concrete. If irritation persists or recurs seek medical attention. Wash mouth with water and seek medical attention. Seven Hills. Australia +61 2 8811 4200 +61 2 8811 3299 BASF Construction Chemicals New Zealand Ltd. BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) POZZOLITH 400Ri This version authorised by: Page 1 of 4 Ken Fletcher. Lay patient down and rest. 45 William Pickering Drive. FIRST AID MEASURES Ingestion: Eyes: Do NOT induce vomiting. Wash contacted area thoroughly with soap and plenty of water. 2. Skin: Inhalation: First aid facilities: Ensure availability of clean water for eye/skin wash. If irritation persists. NSW. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS INGREDIENTS Chemical Name Calcium lignosulfonate Non-hazardous ingredients CAS Number 8061-52-7 Proportion 10 -< 30% to 100% 4. 2147. Skilled personnel should only undertake removal of contact lenses after an eye injury. HAZARDS IDENTIFICATION Hazard classification: Risk phrase(s): Safety phrase(s): Not hazardous according to criteria of NOHSC None allocated None allocated 3. Technical Manager Pacific Revision No: 3 31-09-2006 . IDENTIFICATION OF THE MATERIAL AND SUPPLIER Product name: Other name: Product code: Recommended use: Company: ABN: Address: Telephone number: Facsimile: Company: Address: POZZOLITH 400Ri None allocated 1010202055001_. seek medical attention. 46 000 450 288 11 Stanton Road.

Following is a guide to suggested PPE that may be utilised for handling this product. Strong oxidising agents. Impervious gloves e. FIRE FIGHTING MEASURES Suitable extinguishing media: Hazards from combustion products: Precautions and equipment for fire fighters: Hazchem code: Foam. HANDLING AND STORAGE Conditions for safe storage Location: Temperature conditions: Protection from weather: Storage incompatibilities: Store in a cool. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION Exposure standards: Engineering controls: Personal Protective Equipment Not available. Launder thoroughly before reusing. so PPE is not normally essential. iron) 8. 5 to 35°C. Stop leak if possible without risk. Avoid mists. However. Keep containers closed when not in use. CO2 and Dry Chemical. For large spills or ponded areas impervious footwear is preferred. None None allocated 6. dry area. Do not discharge into sewers or waterways. Carefully dilute with water (fine spray or fog). Wash down area with excess water into a containment area or contain with inert filler for disposal.MATERIAL SAFETY DATA SHEET Advice to doctor: Treat symptomatically. Avoid contact with metal (e. General protective clothing such as overalls or long pants and a long sleeve shirt or a chemical apron. Spills in a contained area such as a bund can be removed by a commercial bulk liquid waste disposal organisation. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES Methods for clean up / collecting: Caution slippery when spilt. Natural ventilation should be adequate under normal use conditions. This product is not classified as hazardous. PVC or nitrile rubber gauntlets Chemical worker’s goggles or safety glasses. which can then be shovelled into appropriately labelled drums for disposal. Oxides of carbon and nitrogen. alkalis and acids. Respiratory protection: Glove type (AS2161): Eye protection: Clothing: BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) POZZOLITH 400Ri This version authorised by: Page 2 of 4 Ken Fletcher.g. 5. Spills should be contained by absorbing with dry inert filler (vermiculite.g. it is generally recommended that contact with any chemical be kept to a minimum. sand or soil). Remove contaminated clothing as soon as possible. Environmental precautions: 7. Technical Manager Pacific Revision No: 3 31-09-2006 . Not normally applicable. Store undercover and away from frost.

agents and alkalis.1 Not available UEL – Not available LEL – Not available Soluble 7 10. iron) Hazardous decomposition products: Oxides of carbon and nitrogen. mutagen or teratogen. Always wash hands before smoking. drinking or using the toilet and after finishing work. DISPOSAL CONSIDERATIONS Disposal Methods State/Territory authority: Dispose – Secure landfill: Observe all Federal. Not a carcinogen. eating. Avoid contact with metal (e. Observe the usual precautions when handling chemicals. May cause slight irritation.g. 9. however large amounts may cause nausea. STABILITY AND REACTIVITY Stable under normal storage and application temperature. 12. Strong oxidising acids. Not applicable. ECOLOGICAL INFORMATION Ecology: Do not discharge into sewers 13. BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) POZZOLITH 400Ri This version authorised by: Page 3 of 4 Ken Fletcher. TOXICOLOGICAL INFORMATION Acute Ingestion: Eye: Skin: Inhalation: Chronic: No adverse effects expected.MATERIAL SAFETY DATA SHEET Other: Use barrier creams to protect skin from contact with the material. Hazard of use/storage: Materials to avoid: 11. Technical Manager Pacific Revision No: 3 31-09-2006 .2 ca 1. There have been no reports in the literature of health effects in workers arising from long-term exposure to this material and no comprehensive human studies have been conducted. diarrhoea and vomiting. State and Local regulations Yes. Repeated or prolonged skin contact may lead to irritation. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES Appearance: Boiling point (°C): Melting point (°C): Vapour pressure @ 25°(kPa): Specific gravity: Flash point (°C): Flammability limits (%): Solubility in water: pH: Dark brown liquid > 100 Not available < 3.

reliability or completeness.MATERIAL SAFETY DATA SHEET Dispose – High temp incinerator: Yes Precautions for clean up crew: Nitrile rubber or PVC gauntlets. OTHER INFORMATION Reason for Issue: Change of company name. No warranty expressed or implied is made as to its accuracy. BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) POZZOLITH 400Ri This version authorised by: Page 4 of 4 Ken Fletcher. Each user should read this MSDS and consider the information in the context of how the product will be handled and used in the workplace including in conjunction with other products. the user should contact this company. This MSDS summarises our best knowledge of the health and safety hazard information of the product and how to safely handle and use the product in the workplace. Technical Manager Pacific Revision No: 3 31-09-2006 . TRANSPORT INFORMATION UN number: Dangerous goods class: Subsidiary risk: EPG card: Shipping name: Packing group: Poisons schedule: Hazchem code: None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated 15. Our responsibility for products sold is subject to our standard terms and conditions. a copy of which is sent to our customers and is also available on request. All information contained in this MSDS is as accurate and up-to-date as possible. 14. REGULATORY INFORMATION Risk phrase(s): Safety phrase(s): None allocated None allocated 16. If clarification or further information is needed to ensure that an appropriate risk assessment can be made.

BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) RHEOBUILD 1000 This version authorised by: Page 1 of 4 Ken Fletcher. Australia +61 2 8811 4200 +61 2 8811 3299 BASF Construction Chemicals New Zealand Ltd. 1010100064003_. If irritation persists or recurs seek medical attention. 1010100064002_. Auckland. While holding eyes open. HAZARDS IDENTIFICATION Hazard classification: Risk phrase(s): Safety phrase(s): Not hazardous according to criteria of NOHSC None allocated None allocated 3. FIRST AID MEASURES Ingestion: Eyes: Do NOT induce vomiting. 1010100064004_. 1010100064009_ Aqueous admixture solution for rheoplastic concrete. gently flood with plenty of fresh water for 15 minutes. NSW. 1010100064007_. IDENTIFICATION OF THE MATERIAL AND SUPPLIER Product name: Other name: Product code: Recommended use: Company: ABN: Address: Telephone number: Facsimile: Company: Address: RHEOBUILD 1000 None allocated 1010100064001_. 1010100064006_. Wash mouth with water and seek medical attention.60% to 100% 4. Technical Manager Pacific Revision No: 5 02-10-2006 . COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS INGREDIENTS Chemical Name Naphthalene Sulphonic Acid Derivative Non-hazardous ingredients CAS Number 36290-04-7 Proportion 30 . Albany. Seven Hills.MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. Skilled personnel should only undertake removal of contact lenses after an eye injury. 46 000 450 288 11 Stanton Road. BASF Construction Chemicals Australia Pty Ltd. 2. New Zealand +64 9 414 7233 +64 9 414 7244 Telephone number: Facsimile: Emergency telephone number: 0417 658 263. 2147. 45 William Pickering Drive.

iron). EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION Exposure standards: Engineering controls: Personal Protective Equipment Not available. FIRE FIGHTING MEASURES Suitable extinguishing media: Hazards from combustion products: Precautions and equipment for fire fighters: Hazchem code: Foam. If irritation persists. sand or soil). Stop leak if possible without risk.g. Keep containers closed when not in use. Do not discharge into sewers or waterways. Advice to doctor: Treat symptomatically. Strong oxidising agents. Following is a guide to suggested PPE that may be utilised for handling this product. Oxides of carbon and nitrogen None None allocated 6. Carefully dilute with water (fine spray or fog). it is generally recommended that contact with any chemical be kept to a minimum. Natural ventilation should be adequate under normal use conditions. This product is not classified as hazardous. 5 to 35°C.MATERIAL SAFETY DATA SHEET Skin: Inhalation: Wash contacted area thoroughly with soap and plenty of water. seek medical attention. Store undercover and away from frost. Avoid contact with metal (e. 5. which can then be shovelled into appropriately labelled drums for disposal. Wash down area with excess water into a containment area or contain with inert filler for disposal. Spills should be contained by absorbing with dry inert filler (vermiculite. Spills in a contained area such as a bund can be removed by a commercial bulk liquid waste disposal organisation. so PPE is not normally essential. Remove to fresh air. dry area. CO2 and Dry Chemical. 8. alkalis and acids. However. BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) RHEOBUILD 1000 This version authorised by: Page 2 of 4 Ken Fletcher. First aid facilities: Ensure availability of clean water for eye/skin wash. Technical Manager Pacific Revision No: 5 02-10-2006 . ACCIDENTAL RELEASE MEASURES Methods for clean up / collecting: Caution slippery when spilt. HANDLING AND STORAGE Conditions for safe storage Location: Temperature conditions: Protection from weather: Storage incompatibilities: Store in a cool. Environmental precautions: 7. Lay patient down and rest.

Use barrier creams to protect skin from contact with the material. agents and alkalis. Hazard of use/storage: Materials to avoid: 11.MATERIAL SAFETY DATA SHEET Respiratory protection: Glove type (AS2161): Eye protection: Clothing: Not normally applicable. For large spills or ponded areas impervious footwear is preferred. however large amounts may cause nausea. eating. drinking or using the toilet and after finishing work. General protective clothing such as overalls or long pants and a long sleeve shirt or a chemical apron. mutagen or teratogen. Impervious gloves e. Other: 9.2 Not available UEL – Not available LEL – Not available Soluble 7 10. Avoid mists. May cause slight irritation. Repeated or prolonged skin contact may lead to irritation. PVC or nitrile rubber gauntlets Chemical worker’s goggles or safety glasses. BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) RHEOBUILD 1000 This version authorised by: Page 3 of 4 Ken Fletcher. Hazardous decomposition products: Oxides of carbon and nitrogen.2 ca 1. iron). diarrhoea and vomiting. Not applicable. Launder thoroughly before reusing. Strong oxidising acids.g. Observe the usual precautions when handling chemicals.g. Technical Manager Pacific Revision No: 5 02-10-2006 . Always wash hands before smoking. TOXICOLOGICAL INFORMATION Acute Ingestion: Eye: Skin: Inhalation: Chronic: No adverse effects expected. STABILITY AND REACTIVITY Stable under normal storage and application temperature. There have been no reports in the literature of health effects in workers arising from long-term exposure to this material and no comprehensive human studies have been conducted. Avoid contact with metal (e. Not a carcinogen. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES Appearance: Boiling point (°C): Melting point (°C): Vapour pressure @ 25°(kPa): Specific gravity: Flash point (°C): Flammability limits (%): Solubility in water: pH: Dark brown liquid > 100 Not available < 3. Remove contaminated clothing as soon as possible.

OTHER INFORMATION Reason for Issue: Change of company name.MATERIAL SAFETY DATA SHEET 12. State and Local regulations Yes. No warranty expressed or implied is made as to its accuracy. DISPOSAL CONSIDERATIONS Disposal Methods State/Territory authority: Dispose – Secure landfill: Dispose – High temp incinerator: Precautions for clean up crew: Observe all Federal. If clarification or further information is needed to ensure that an appropriate risk assessment can be made. the user should contact this company. All information contained in this MSDS is as accurate and up-to-date as possible. Each user should read this MSDS and consider the information in the context of how the product will be handled and used in the workplace including in conjunction with other products. No Nitrile rubber or PVC gauntlets. Our responsibility for products sold is subject to our standard terms and conditions. reliability or completeness. a copy of which is sent to our customers and is also available on request. 14. BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) RHEOBUILD 1000 This version authorised by: Page 4 of 4 Ken Fletcher. REGULATORY INFORMATION Risk phrase(s): Safety phrase(s): None allocated None allocated 16. This MSDS summarises our best knowledge of the health and safety hazard information of the product and how to safely handle and use the product in the workplace. 13. ECOLOGICAL INFORMATION Ecology: Do not discharge into sewers or waterways. TRANSPORT INFORMATION UN number: Dangerous goods class: Subsidiary risk: EPG card: Shipping name: Packing group: Poisons schedule: Hazchem code: None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated 15. Technical Manager Pacific Revision No: 5 02-10-2006 .

Rheobuild 1000 is a ready-to-use. PERFORMANCE (As a Superplasticiser) FEATURES AND BENEFITS The addition of Rheobuild 1000 allows mixing water to be reduced considerably and concrete strength to be accelerated significantly. RECOMMENDED FOR • • • all types of premixed concrete where high water reduction or flowing properties are required industrial precast concrete placement in cold weather Rheobuild 1000 has been used successfully in: • pillars and footings • prestressed elements • long distance. cooling to 20°C in 1 hour.RHEOBUILD® 1000 High range. size = 20mm Cement content = 350kg/m³ Steam curing for 6 hours 1 hour for preliminary curing at 20°C Heating from 20 . rheoplastic. and having the same water/cement ratio as that of no-slump concrete (25mm) without admixture. Rheobuild 1000 provides high quality. PERFORMANCE (As an High Range Water Reducer) Example of the influence of Rheobuild 1000 on concrete compressive strength when dosed at 1000mls/100kg of cement. superplasticising.60°C over 1 hour Steam Curing at 60°C for 3 hours. particularly at early stages. easily flowing but at the same time free from segregation. liquid admixture which meets ASTM C 494 requirements for types A and F admixtures. water reducing. water reducing admixture formulated to produce rheoplastic concrete. Rheoplastic concrete is fluid concrete with a slump value of at least 200mm. chloride free. nonsegregating concrete with:• shorter placing times • reduced steam and ambient temperature curing • increased strength at early ages • high reliability • high ultimate strength • impermeability • durability • dimensional stability • high elastic modulus • low shrinkage and creep Aggregate maximum size = 20mm Cementitious Content = 350kg/m³ Initial slump = 40mm Temperature = 23°C . superplasticising admixture DESCRIPTION Rheobuild 1000 is a strength enhancing. high range. AS 1478 Type HWR. vertical or horizontal pumping • pavements • tunnel linings • partition walls • bridge girders • precasting systems • tunnel-type shuttering systems • in-situ casting structures • travelling formwork casting • slipform casting • cantilever casting Aggregate max.

SANZ and ASTM specifications when used in concrete. COMPATABILITY Rheobuild 1000 is compatible with both water-reducers and air-entraining agents approved under SAA. 46 000 450 288 Canberra (02) 6280 6010 Darwin (08) 8984 3269 Head Office: 11 Stanton Road Seven Hills.basf-cc.com BASF WEB SITES www. Other dosages may be used depending on the mix design of the concrete and ambient conditions. modified or rejected by the NOTE owner. engineer or contractor since they. such as Glenium 27 or Rheocrete UW450. otherwise extended retardation could result. WORKABILITY Rheobuild 1000 can maintain the workability of fresh concrete for a pre-determined time.B. Above 1000mls per 100kg cementitious material. types of cement and aggregates. As the information herein is of a STATEMENT OF general nature. NSW 2147 Brisbane (07) 3633 9900 Kalgoorlie 0417 772 355 Ph. Rheobuild 1000 is not compatible with admixtures based on polycarboxylate technology. mix for further 2 minutes after addition. Auckland Ph: (09) 414 7233 www. Rheobuild 1000 should only be used in conjunction with water-reducing admixtures after specific test information is available at the dose rates proposed. Albany. no assumption can be made as to a product's suitability for a particular use or application RESPONSIBILITY and no warranty as to its accuracy. Field service where provided does not constitute supervisory responsibility.nz www. (02) 8811 4200 Townsville (07) 4774 7344 Melbourne (03) 9567 7300 BASF Construction Chemicals New Zealand Ltd Head Office: 45 William Pickering Drive. extended retardation may be experienced. When adding at the batch plant. contact your local Master Builders Technologies field representative. The actual dose depends on the degree of water reduction or flow required. delay addition until the cement has been thoroughly wetted and at least 75% of the water has been added.au . Higher dosages provide higher duration of workability of fresh concrete. are responsible for carrying out procedures appropriate to a specific application. Suggestions made by BASF Construction Chemicals either orally or in writing may be followed. The user is responsible for checking the suitability of products for their intended use. The precise workability duration depends on temperature. PACKAGING Rheobuild 1000 is supplied in 205 litre sealed drums and bulk delivery. Adelaide (08) 8139 7500 Newcastle (02) 4961 3819 BASF Construction Chemicals Australia Pty Ltd Perth (08) 9366 2600 Incorporated in NSW A. and not BASF Construction Chemicals. When introduced on site.N.RHEOBUILD® 1000 DOSAGE Rheobuild 1000 is normally dosed at 800 ± 200mls per 100kg of cementitious material.basf-cc.basf-ugc. All BASF Construction Chemicals Australia & New Zealand data sheets are updated on a regular basis.co. transport and dosage of admixture. For additional information on Rheobuild 1000 and its use in developing a concrete mix with special performance characteristics. DISPENSING Rheobuild 1000 can be added at the batch plant or on site. reliability or completeness either expressed or implied is given other than those required by law.com. it is the user’s responsibility to obtain the most recent issue ARb1000/10/090 6 The technical information and application advice given in this BASF Construction Chemicals publication are based on the present state of our best scientific and practical knowledge. but must be dispensed separately into the concrete mix.

LAPORAN HAZARD DALAM SEKT OR PEMBINAAN BAGI SYARIKAT RAJA HUSSIN SDN. RAJA RUSDY IRWAN B RAJA HUSSIN No Indeks : NS4783 No Kad Pengenalan : 831010-03-5205 Peperiksaan Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan (1/2008) Kertas IV Bhg 2 : Lisan 28/2/2008 . BHD.

. kayu. Nilai Kontrak RM4. besi. Kota Bharu.40 Antara Skop kerja yang dijalankan oleh RHSB seperti 2 Blok bangunan sekolah 4 tingkat 1 kantin 1 menara tangki air setinggi 18 meter Antara aktiviti-aktiviti pembinaan adalah seperti kerja-kerja konkrit . cerucuk.810. mengecat.280.Pengenalan Tempat Kerja Membina & menyiapkan sebuah SRA Tengku Amalin A isyah Putri. tempat tinggi dan sebagainya.

Objektif Mengenalpasti kesemua hazard di tapak bina. Memberi pengetahuan tentang i su keselamatan dan kesihatan ditapak bina kepada pekerja dan pihak pengurusan. Pihak Pengurusan bol eh menilai tahap keselamatan dan kesihatan pekerja. .

Kaedah Pengenalpastian hazard Pemeriksaan dan pemerhatian keadaan di tapak bina. sederhana (6-8) tinggi (9-16). Semakan semula ke atas dokumen. . Temuduga pekerja. Penaksiran risiko Tahap Risiko = Kemungkinan X Keterukan Kategori tahap risiko samada: rendah (1-5).

Kemungk inan Keterukan 4 Sangat Mungkin (setiap hari) 16 Tinggi 12 Tinggi 3 Mungkin (setiap minggu) 12 Tinggi 9 Tinggi 2 1 Tidak Sangat tidak Mungkin mungkin (setiap bulan) (setiap tahun) 8 Sederhana 6 Sederhana 4 Rendah 3 Rendah 4 Mati/kecacatan kekal 3 Cedera parah (cuti sakit lebih 4 hari) 2 Cedera ringan (cuti sakit kurang dari 4 hari) 1 Luka kecil (pertolongan awal) 8 Sederhana 6 sederhana 4 Rendah 2 Rendah 4 Rendah 3 Rendah 2 Rendah 1 Rendah .

Keselamatan Kesihatan Kesan risiko t erdedah kepada hazard berkenaan: Gangguan untuk membuat kerja Tergelincir Jatuh Fobia Saraf kurang sensitif heat stress Dehydration .Hasil & Perbincangan Terdapat dua jenis hazard.

2.Bil (a) 1. 4. 6.pernafasan terganggu (habuk) Fabricating .sakit mata Bar Bending . 8. Nama Hazard (b) Lifting material (dari lori ketempat tempat penyusunan) lifting roof material (memasang bumbung tangki) Piling and welding pile .terdedah campuran bahan kimia Bekerja ditempat tinggi Concreting masalah ergonomik Kemungkinan (c) 1 2 4 4 2 2 4 3 Keterukan (d) 2 3 2 2 4 3 3 3 Risiko (c) x (d) 2 6 8 8 8 6 12 9 . 7. 3.terpotong jari concreting . 5.

.Saranan Langkah kawalan yang disarankan: Penghapusan Pengubahan Pengasingan Kejuruteraan Pentadbiran Peralatan perlindungan diri Terdapat 2 langkah-langkah pencegahan & pembetulan iaitu jangka pendek dan panjang.

Manfaat Pihak syarikat perlu mengeluarkan garis panduan kepada pekerja berdasarkan hasil kajian risiko di tapak bina. Memberi latihan yang sewajarnya kepada pekerja mahir. Pihak hendak mematuhi segala arahan yang dikeluarkan. Alat bantuan kecemasan hendaklah diselenggarakan set iap masa. Kesederan dan kehendak undang -undang yang berkaitan dengan keselamat an dan kesihat an pekerja. Mengamalkan budaya kerja selamat . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful