LAPORAN HAZARD DALAM SEKTOR PEMBINAAN OLEH RAJA HUSSIN SDN BHD

By Nombor Indeks : NS4783 No Kad Pengenalan : 831010-03-5205

Peperiksaan Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan (1/2008) Kertas IV Bhg 1: Tugasan Tempat Kerja 17 Disember 2007 29 Januari 2008

ISI KANDUNGAN BIL 1.0 2.0 TAJUK ABSTRAK PENGENALAN 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Latar Belakang Projek Latar Belakang Syarikat Organisasi Syarikat Aktiviti Syarikat Persekitaran Kerja Aktiviti Diperingkat Semasa Pembinaan Hazard Yang Berkaitan Dengan Aktiviti-Aktiviti Tersebut 2 2 3 3 4 4 5 7 MUKASURAT 1

3.0 4.0

OBJEKTIF KAEDAH 4.1 4.2 Tiga kaedah Kaedah Penaksiran Risiko

8 9

5.0

HASIL DAN PERBINCANGAN 5.1 5.2 5.3 Senarai hazard Keutamaan Hazard Berdasarkan Rating Risiko. Kesan risiko keselamatan dan kesihatan yang paling kritikal yang telah dikenalpasti kepada organisasi. 11 12

12

6.0 7.0 8.0

SARANAN RUJUKAN/SUMBER LAMPIRAN

13 22 23

1.0

ABSTRAK Kertas kerja ini dilaksanakan bagi memenuhi keperluan Peperiksaan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan siri 1/2008. Tugasan Tempat Kerja bermula Januari 2007 sehingga Januari 2008 (tempoh kontrak). Laporan ini disediakan mengikut tempoh yang diberikan iaitu selama 6 minggu mulai 17 Disember 2007 sehingga 29 Januari 2008. Objektif laporan ini di buat untuk mengenalpasti hazard semasa kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas pembinaan di tapak Projek Membina Dan

Menyiapkan Sekolah Rendah Agama Tengku Amalin Aishah Putri, Tanjung Mas, Kota Bharu, Kelantan . Projek ini telah menelan belanja RM 4,280,810.40. Kontraktor Utama bagi projek tersebut adalah RAJA HUSSIN SDN. BHD., yang dikawal selia pembinaannya oleh Jabatan Kerja Raya, Jajahan Kota Bharu, Kelantan. Walaupun begitu hanya kerja-kerja semasa pembinaan sahaja yang akan dihuraikan didalam laporan ini. Laporan ini merangkumi pengenalan, objektif, kaedah mengenalpasti hazard, hasil dan perbincangan serta saranan yang perlu diberi perhatian oleh RAJA HUSSIN SDN. BHD. bagi mengawal hazard kritikal yang terdapat semasa aktiviti pembinaan sekolah tersebut.

-1-

2.0

PENGENALAN 2.1 Latar Belakang Projek Projek Membina Dan Menyiapkan Bangunan Sekolah Rendah Agama Tengku Amalin Aishah Putri adalah merupakan sekolah rendah agama yang pertama ditubuhkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dengan kerjasama Majlis Agama Islam Kelantan dibawah skim Sekolah Rendah Agama Bantuan Kerajaan dilaksanakan di Negeri Kelantan. Sekolah ini mempunyai 2 buah blok bangunan, 1 blok kantin dan menara tangki air dan dibina di atas tanah milik Al-Sultan Kelantan seluas 3.925 ekar . Sekolah tersebut akan dilengkapi dengan kemudahan padang permainan, bangsal basikal dan pondok pengawal. Jabatan Kerja Raya telah dipertanggungjawabkan untuk mengawal, menyelia dan menguruskan projek tersebut bagi berjalan lancar. Jumlah kos pembinaan bangunan tersebut adalah sebanyak RM 3,700,610.40 dan kos kontrak adalah RM 4,280,810.40. Syarikat RAJA HUSSIN SDN. BHD. telah dilantik dan dipertanggungjawabkan sebagai Kontraktor Utama bagi menyiapkan

pembinaan sekolah tersebut.

2.2

Latar Belakang Syarikat Syarikat RAJA HUSSIN SDN. BHD. pada mulanya diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 sebagai syarikat persendirian di atas nama LANJAN SETIA SDN. BHD pada 5 Julai 1993 dan ditukarkan nama pada 14 Mac 2000. RAJA HUSSIN SDN. BHD. mempunyai modal berbayar dan dibenarkan sebanyak RM 1 juta. Syarikat ini telah didaftarkan dengan Pusat Khidmat Kontraktor dan Lembaga Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) sebagai

-2-

Kontraktor Kelas C dan nilai kontrak tidak melebihi RM 5 juta. Sepanjang penglibatan di dalam bidang pembinaan selama 14 tahun, syarikat ini telah menerima 2 anugerah kecemerlangan dalam pembinaan kerana dapat menyiapkan projek sebelum tamat tempoh kontrak dengan tidak mengabaikan spesifikasi yang ditetapkan. Dengan memiliki pekerja yang didikasi, professional dan terlatih, syarikat mampu untuk menentukan semua kehendak pelanggan dipatuhi.

2.3

Organisasi Syarikat Dalam organisasi RAJA HUSSIN SDN. BHD., ianya terbahagi kepada dua organisasi utama. Satu organisasi dinamakan organisasi pentadbiran manakala satu organisasi lagi dinamakan organisasi tapak pembinaan (sila rujuk lampiran 1). Di dalam carta organisai tapak pembinaan, tugas Koordinator Projek telah dibantu oleh Jurutera Projek yang bertanggungjawab dalam bidang teknikal dan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan yang

bertanggungjawab untuk memastikan pihak pengurusan dan pekerja-pekerja mematuhi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Akta Kilang dan Jentera 1967 dan lain-lain akta yang berkaitan dengan isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

2.4

Aktiviti Syarikat RAJA HUSSIN SDN. BHD. adalah salah satu syarikat yang menjalankan aktiviti berkaitan kejuruteraan awam dan bangunan. Antara kerja-kerja yang sedang dilaksanakan pada masa ini ialah membina dan menyiapkan bangunan

-3-

-4- . ianya terbahagi kepada tiga peringkat. BHD. sentiasa mengadakan perundingan dengan pihak-pihak yang terlibat dan juga mematuhi kehendak perundangan berkaitan dengan aktiviti syarikat serta mempraktikan keperluan akta seperti yang digariskan dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. aktiviti-aktiviti di peringkat semasa pembinaan sahaja yang akan dibincangkan kerana pada masa itu. Kota Bharu Kelantan untuk Kementerian Pelajaran Malaysia dan juga membina dan menyiapkan bangunan Pejabat Tanah dan Jajahan Machang Kelantan untuk Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan. Untuk memastikan aktiviti syarikat mematuhi piawaian yang ditetapkan. Peringkat-peringkat ini adalah terdiri daripada peringkat sebelum. lifting material . painting . 2. working at height . 2.5 Persekitaran Kerja Bagi kerja-kerja pembinaan bangunan sekolah di Tanjung Mas Kota Bharu.sekolah di Tanjung Mas. semasa dan selepas pembinaan.6 Aktiviti Diperingkat Semasa Pembinaan Di antara kerja-kerja yang dilaksanakan pada peringkat semasa pembinaan sekolah adalah seperti concreting . Walaubagaimanapun untuk laporan Tugasan Tempat Kerja ini. bar bending . Akta Kilang dan Jentera 1967 dan lain-lain akta yang berkaitan dengan aktiviti syarikat. pihak RAJA HUSSIN SDN. pekerja banyak terdedah kepada hazard-hazard yang kritikal. fabricating dan piling .

Plate boleh berpusing semasa diturunkan dari lori dengan menggunakan kren. -5- . Lifting gear tidak berfungsi. beberapa hazard telah dikenal pasti.7 Hazard Yang Berkaitan Dengan Aktiviti-Aktiviti Tersebut Berpandukan kepada aktiviti-aktiviti di atas. (c) (d) (e) ii. Sakit leher.2. Rantai pengangkat boleh putus. Tidak fokus. Lifting gear tidak berfungsi Tidak fokus lifting roof material (memasang bumbung bangunan) (a) (b) (c) (d) Beban terlalu berat. Silau disebabkan oleh cahaya matahari. Antaranya seperti berikut : i. Terlalu tinggi Rantai pengangkat boleh putus Terlalu lama tergantung kerana kerja-kerja pemasangan mengambil masa yang lama. (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) Hilang kawalan terhadap beban. Dehydration Heat stress . Lifting material (dari lori ke tempat penyusunan) (a) (b) Hilang kawalan berat beban semasa diangkat dengan kren.

Ergonomik. Terpotong tangan Kejutan Elektrik. iv. Ergonomik. Habuk. Pernafasan terganggu. Pernafasan terganggu. Kejutan Elektrik. berair) ketika welding Wasap ketika welding . Wasap. Pernafasan terganggu. Terbakar pada tubuh badan. Heat stress . Fabricating (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Mata masuk habuk. Hingar. Gegaran Sakit mata (mata merah. Bar bending (a) (b) (c) Ergonomik. Piling and welding pile (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Bunyi bising. v. Habuk. Percikan api.iii. -6- .

Di samping itu juga. Working at height (Bekerja di tempat tinggi) (a) (b) (c) (d) (e) (f) Jatuh. Pernafasan terganggu. Fobia Perencah atau platform tidak selamat Dehydration Heat stress . pihak pengurusan syarikat dan pekerja boleh menilai tahap keselamatan dan kesihatan yang terdapat di tempat kerja dan persekitaran. Concreting (a) (b) (c) (d) (e) (f) Getaran Terdedah campuran bahan kimia Ergonomik. Dehydration Heat stress . Pengsan vii. Dengan bantuan laporan ini. pihak pengurusan dan pekerja akan lebih bersikap berhati-hati di dalam -7- .(d) (e) (f) vi. Dehydration Heat stress .0 OBJEKTIF Objektif utama laporan ini disediakan adalah untuk mengenalpasti kesemua hazard yang lebih kritikal yang terdapat di tapak pembinaan bangunan sekolah. 3. Hingar.

v. Aktiviti-aktiviti yang dilakukan. Periksa sijil kompiten bagi pekerja yang perlu menggunakannya.2 Semakan semula ke atas dokumen i.semua perkara berhubung kait dengan isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. (contoh welder. Pematuhan kepada SOP.1 Pemeriksaan dan Pemerhatian keadaan di tempat kerja i. iv. 4. Tentang bahaya di tempat kerja. Cara penggunaan PPE. iv.1.3 Temuduga pekerja i. Semakan laporan kemalangan di tempat kerja. Cara penggunaan mesin terutama mesin cerucuk dan kren Cara penggunaan peralatan.1. 4. operator kren dan mesin cerucuk) iii. Justeru itu. ii. Tool box talk/meeting . ii. ii.1. 4.0 KAEDAH 4. v. Perhatikan sistem kerja yang dilakukan. 4. Semakan laporan kesihatan pekerja. -8- . Periksa sijil kelayakan bagi peralatan bantuan yang digunakan. iii. ianya dapat memberi sedikit sebanyak pengetahuan dengan proses pengenalpastian hazard.1 Tiga kaedah yang disenaraikan di bawah ini telah digunakan untuk mengenalpasti hazard keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.

Oleh kerana risiko adalah hasil daripada keterukan akibat dan kemungkinan.2.1 4 Sangat Mungkin 16 Tinggi 3 Mungkin 2 Tidak Mungkin 1 Sangat tidak mungkin 4 Rendah 12 Tinggi 8 Sederhana 12 Tinggi 8 Sederhana 4 Rendah 9 Tinggi 6 sederhana 3 Rendah 6 Sederhana 4 Rendah 2 Rendah 3 Rendah 2 Rendah 1 Rendah Kemungkinan dinilai seperti berikut: 4 = sangat mungkin (setiap hari) 3 = mungkin (setiap minggu) 2 = tidak mungkin (setiap bulan) 1 = sangat tidak mungkin (setiap tahun) -9- . Jadual 1 di bawah telah digunakan untuk penaksiran risiko. Pemahaman tentang garis panduan/SOP. Jadual 1.2 Masalah kesihatan yang dihidapi. 4.iii. Kaedah Penaksiran Risiko. Penaksiran Risiko Kemungkinan Keterukan 4 Mati/kecacatan kekal 3 Cedera parah 2 Cedera ringan 1 Luka kecil 4. v. iv. Kesesuaian penggunaan PPE.

4.10 - . 9 hingga 16. 6 hingga 8.2.2 Keterukan dinilai seperti berikut: 4 = kematian (kematian/hilang upaya kekal) 3= kecederaan teruk (cuti sakit melebihi 4 hari/hilang upaya sementara) 2 = kecederaan ringan (cuti sakit tidak melebihi 4 hari) 1 = kecederaan yang boleh diabai (kejadian nyaris/pertolongan awal) 4.2.4 Tahap risiko boleh dikatogerikan kepada risiko rendah. ii.3 Contoh Perkiraan: i) ii) iii) jika kemungkinan hazad dinilai sebagai 3 jika keterukan hazad dinilai sebagai 2 tahap risiko adalah 3 x 2 = 6 (sederhana) Tahap Risiko = Kemungkinan X Keterukan 4. iii.2.5 Contoh hazard keselamatan dan kesihatan yang telah diperolehi berdasarkan rating risiko adalah seperti di jadual 2 dibawah : . sederhana dan tinggi seperti terdapat rating di bawah : i. Risiko Rendah Risiko Sederhana Risiko Tinggi 1 hingga 5.4.2.

Jadual 2. ii. 4 2 8 4. .0 HASIL DAN PERBINCANGAN Berpandukan kepada pencarian hazard melalui 3 kaedah di atas terhadap aktivitiaktiviti yang dijalankan dan mengenal pasti tahap dan kesan risiko hazard melalui penaksiran kemungkinan dan keterukan berikut adalah hasil yang didapati: 5. iii. Hazard yang dikenal pasti adalah : 5. Keterukan (d) 2 Risiko (c) x (d) 2 2. 6. Keadaan tidak sesuai.1 Hazard Keselamatan i. 4 3 3 3 12 9 5.terpotong jari concreting . 2 2 4 3 8 6 7. Peralatan tidak selamat.1 Senarai hazard.sakit mata Bar Bending . Penaksiran Risiko terhadap hazard Bil (a) 1.pernafasan terganggu (habuk) Fabricating .11 - . Nama Hazard (b) Lifting material (dari lori ketempat tempat penyusunan) lifting roof material (memasang bumbung tangki) Piling and welding pile . 2 3 6 3.terdedah campuran bahan kimia Bekerja ditempat tinggi Concreting masalah ergonomik Kemungkinan (c) 1 hazard. 8.1. Cahaya matahari. 4 2 8 5.

Gangguan untuk membuat kerja. Heat stress .3.1. 5. hazard yang paling kritikal daripada tujuh (7) hazard yang dipilih di atas adalah seperti tersenarai pada Jadual 3 di bawah : Jadual 3 : Hazard yang berisiko tinggi Bil (a) 1. iii. v.masalah ergonomik Kemungkinan (c) 3 Keterukan (d) 3 Risiko (c) x (d) 9 2.12 - . Keutamaan Hazard Berdasarkan Rating Risiko. vi.vi. ii. Fobia. vii. 4 3 12 5.1 Kesan risiko keselamatan semasa aktiviti concreting ialah masalah ergonomik.2 Dehydration . Sakit leher. 5. Jatuh. Berdasarkan rating ratio.3 Kesan risiko keselamatan dan kesihatan yang paling kritikal yang telah dikenalpasti kepada organisasi. Beban terlalu berat. iv. i. Bekerja ditempat tinggi. Tidak fokus.2 Hazard Kesihatan i. 5. Nama Hazard (b) Concreting . . Ergonomik. Habuk. viii.

ii.3. ii. Heat stress . ii. i. iii. iv. iii.0 SARANAN 6. Fobia. iii.13 - .3 Kesan risiko keselamatan semasa bekerja ditempat tinggi. Saraf kurang sensitif.3. . ii. iv. i. Tergelincir.3. Kebas berpanjangan. Penyakit Muskuloskeletal.1 Langkah-langkah kawalan yang perlu diambil oleh syarikat untuk mengawal kemalangan daripada terus berlaku di tempat kerja adalah dengan melaksanakan sistem kawalan seperti yang disarankan di bawah: i.2 Kesan risiko kesihatan semasa aktiviti ergonomik. Pengubahan (Substitute). Silau oleh pancaran matahari. Jatuh. Sakit badan atau lenguh-lenguh badan. concreting ialah masalah 5. iii. 5. Perancah atau platform tidak selamat. Tumpuan kerja hilang. i. 5. Dehydration .4 Kesan risiko kesihatan semasa bekerja ditempat tinggi. Penghapusan (eliminate). 6.ii. Kerja tidak konsisten.

vi. Sebagai contoh. Ini kerana kaedah penghapusan. Secara tidak langsung ianya dapat membantu pekerja untuk bekerja mengikut postur kerja yang terbaik. penggantian.1. Langkah-langkah pencegahan dan 6. Oleh sebab itu. Peralatan Perlindungan Diri (Personnel Protective Equipment). i.14 - . Kawalan Kejuruteraan (Engineering control). Kawalan Pentadbiran (Management control). Alat yang diguna untuk kerja konkrit boleh diubahsuai mengikut keselesaan pekerja melakukan kerja. Bagi mengatasi masalah ergonomik semasa melakukan kerjakerja konkrit boleh dilakukan samada menggunakan kaedah kawalan kejuruteraan mahupun pengurusan. Kerja-kerja konkrit memerlukan pengendalian yang teliti bagi menghasilkan struktur bangunan yang kuat dan kemas. ia memerlukan pengendalian secara manual bagi menjalankan operasi ini. Selain itu juga pihak pengurusan boleh membuat pemeriksaan secara mengejut ke atas pekerja bagi memastikan . pemanjangan alat meratakan konkrit di mana pekerja boleh melakukan secara berdiri atau mengikut postur badan yang selesa. Pengepungan/ penasingan (Isolate). dan pengasingan.1 Langkah-langkah Kawalan. pembetulan bagi hazard masalah ergonomik. merupakan kaedah yang tidak revelan atau pratik untuk digunakan bagi proses ini. Langkah kawalan jangka pendek. v.iii. iv.

pekerja mematuhi prosedur kerja selamat yang dikeluarkan untuk mengurangkan risiko kemalangan. mesin atau jentera. pihak pengurusan hendaklah mengadakan toolbox meeting dan juga penggunaan syif kerja. Antaranya pematuhan pekerja terhadap prosedur kerja yang selamat yang dikemukakan. ii.15 - . housekeeping . Langkah kawalan jangka panjang. Pihak Pengurusan memainkan peranan yang penting bagi mewujudkan suasana persekitaran kerja yang selamat. Sebagai langkah yang terbaik. dan permit kerja. Pemeriksaan secara berkala perlu dilakukan di tapak binaan yang mencakupi pelbagai aspek. Penggunaan alat perlindung diri seperti sarung tangan. Ini amat penting bagi mengurangkan risiko kemalangan. tumpahan bancuhan konkrit dan juga campuran bahan kimia dalam konkrit. Dari segi masa bekerja dan kuantiti kerja juga boleh digunakan oleh pihak pengurusan bagi memastikan kesihatan pekerja berada dalam keadaan yang terbaik. Pengendalian kerja hanya dibenarkan dilakukan oleh pekerja yang sihat sahaja untuk memastikan kuantiti dan kualiti kerja terjamin dan seterusnya dapat mengurangkan risiko kemalangan. kasut keselamatan dan topi keselamatan boleh membantu pekerja daripada terdedah kepada bahaya seperti terpijak paku. Pada kebiasaannya. pekerja selalunya suka minum atau menghisap rokok semasa kerja-kerja .

Oleh yang demikian. langkah kawalan yang perlu diambil kira sebagai langkah kawalan yang terawal adalah . Ketinggian itu sudah cukup untuk mencedarakan pekerja yang lalai atau cuai ketika bekerja di aras tersebut.pekerja terbabit telah terdedah pada bahaya seperti tangan mereka kotor atau tercemar dengan campuran konkrit. Tabiat seperti ini (minum atau makan atau menghisap rokok) sepatutnya tidak diamalkan semasa melakukan kerja. Apabila bekerja ditempat tinggi. kebakaran (berpunca dari puntung rokok berbara yang dibuang merata-rata) dan sebagainya. pelbagai aspek perlu diambil kira samada aspek keselamatan dan kesihatan untuk melakukan kerja tersebut. pekerja .16 - . agak mustahil bagi mendirikan bangunan yang rendah. Ini akan mengundang bahaya kepada pekerja jikalau pekerja tidak mengenakan alat perlindung diri yang sesuai (sarung tangan) semasa melakukan kerja.5 meter.2 Langkah-langkah Kawalan. 6. Langkah kawalan jangka pendek .konkrit dijalankan dan tanpa disedari. Sesebuah rumah yang biasa (satu tingkat) mempunyai ketinggian 3.1. i. Ianya banyak berdepan dengan pelbagai risiko termasuk berlakunya kemalangan (berpunca dari hilang tumpuan semasa kerja). Langkah-langkah pencegahan dan pembetulan bagi hazard bekerja ditempat tinggi. Apabila melibatkan dalam proses pembinaan.

Peranan pihak pengurusan juga amat diperlukan bagi mengurangkan risiko bekerja di tempat tinggi. Mereka (pekerja) tidak boleh dibenarkan bekerja ditempat tinggi semasa cuaca yang tidak . perancah atau platform berkenaan hendaklah diperiksa dari segi fizikal dan kekuatannya sebelum diguna bagi menjamin keselamatan pekerja yang menggunakannya. Justeru itu. Ketiga tiga langkah kawalan perlu dititik berat terlebih dahulu sebelum mengambil kira langkah kawalan yang seterusnya. Penggunaan perancah atau papan platform yang sesuai boleh digunakan untuk mengurangkan risiko berkenaan. Mengeluarkan arahan supaya bekerja secara berpasangan juga boleh membantu mengurangkan risiko yang sedia ada. pengantian dan juga pengasingan.17 - . Selain itu juga. pengantian dan pengasingan tidak dapat dilakukan kerana tidak relevan dan pratik untuk dilakukan. Dari segi masa bekerja juga perlu ditekankan oleh pihak pengurusan demi keselamatan pekerja mereka.kawalan secara penghapusan. Ianya memerlukan kerja-kerja secara manual bagi menjayakan proses tersebut. Bagi kawalan secara penghapusan. Selain itu juga. kawalan kejuruteraan amat diperlukan bagi memastikan kelancaran proses dan mengurangkan risiko. Antaranya memberi taklimat keselamatan termasuklah risiko risiko yang dihadapi pekerja semasa bekerja ditempat tinggi. peralatan atau bahan bahan yang berat seharusnya tidak diletak di atas perancah atau platform.

Seseorang pekerja tidak mampu berada lama di tempat tinggi kerana tarikan graviti dan juga tekanan udara yang rendah. Pemakaian body harness melibatkan tidak boleh diambil mudah kerana ianya dan kesihatan pekerja. Aspek keselamatan dari segi pemakaian ini amat penting dititik beratkan. Semakin tinggi kedudukan semakin rendah tekanan yang dihadapi oleh pekerja berkenaan. Body harness hendaklah di pasang dengan kukuh pada bahagian cangkuknya supaya ia mampu menahan berat seseorang. Antaranya ketegangan tali keselamatan yang dapat menampung beban yang dikenakan. konsep dan kaedah body harness hendaklah diterima pakai. tidak mampu dihapuskan dengan pembinaan platform dan perancah. dan bahagianbahagian anggota badan yang dikenakan tekanan body harness seperti bahu. Secara tidak langsung ia akan menyebabkan pekerja berkenaan mudah keletihan dan tidak stabil untuk bergerak. peha dan kawasan duduk bagi menjamin . Pemakaian body harness hendaklah sesuai dengan pekerja berkenaan bagi memudahkan pergerakan seseorang ketika melaksanakan tugas.18 - . Langkah yang terakhir bagi mengurangkan risiko bekerja ditempat tinggi adalah penggunaan alat perlindungan diri seperti Disebabkan hazard jatuh body harness . Ianya keselamatan seharusnya dipastikan berada di dalam keadaan baik sebelum digunakan.menentu seperti tiupan angin yang kencang dan juga ketika hujan.

ii. Laluan keluar masuk perlu diwujudkan demi keselamatan pekerja yang berada dibawah.keselamatan dan keselesaan pergerakan seseorang melakukan tugas.19 - . didalam industri pembinaan penyediaan jaring keselamatan amat penting digunakan kerana ianya bukan sahaja mampu mengurangkan risiko seseorang itu jatuh terus ke bawah (tanah) yang boleh mengakibatkan kecederaan dan kematian malah ianya juga berfungsi memerangkap bahan binaan daripada terjatuh terus ke bawah dan menimpa ke atas pekerja lain yang bekerja di bawah. Langkah kawalan jangka panjang. Pekerja yang bekerja ditempat tinggi juga dinasihatkan menyediakan air minuman yang secukupnya bagi menghilangkan dehydration dan juga heat stress . Kebiasaanya. Antaranya seperti menyediakan jaring keselamatan bagi menggelak pekerja jatuh terus ke bawah (tanah). penggantian dan pengasingan tidak revelan dan pratik digunakan di tapak bina. Antaranya seperti latihan induksi keselamatan dan kesihatan pekerjaan. bekerja ditempat tinggi. pemasangan . langkah kawalan kejuruteraan perlu terlebih dahulu di ambil selepas kawalan penghapusan. Untuk melakukan kerja-kerja di tempat tinggi. Penyediaan corong sampah juga amat penting disediakan bagi memudahkan pembuangan secara sistematik dan selamat. Pihak pengurusan juga perlu memainkan peranan yang penting seperti menyediakan latihan kepada pekerja.

perancah atau platform dan pengendalian operator mesin. pihak pengurusan dikehendaki memaparkan tanda amaran keselamatan sebagai langkah terakhir setelah semua tindakan lain di ambil. Hanya syarikat syarikat perunding yang telah ditauliah oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) sahaja boleh mengendalikan latihan-latihan tersebut termasuklah NIOSH. membuat. tugas dan tanggungjawab yang harus dipikul oleh pihak pengurusan adalah mengkaji dan menyiasat kemalangan atau kejadian berbahaya dan juga kemungkinan terdapat halangan di persekitaran. Ini semua melibatkan perancangan awal sebelum sebarang aktiviti berisiko tinggi dilakukan. peralatan dan tempat kerja perlu diadakan bagi mengurangkan risiko yang dihadapi oleh pekerja. pihak pengurusan juga bertangungjawab untuk menyeliakan aktiviti aktiviti berisiko tinggi. Pihak pengurusan .20 - . Selain itu juga. Dengan itu. Ini kerana hanya orang yang kompeten dan terlatih sahaja boleh mengendalikan aktiviti Orang kompeten dan terlatih aktiviti berisiko tinggi. Pihak pengurusan hendaklah mengkaji. akan bertanggungjawab memastikan setiap peralatan atau mesin ataupun pemasangan berada di dalam keadaan baik sebelum ianya digunakan untuk melakukan sebarang kerja. Walaupun yang demikian. mengeluarkan dan menguatkuasakan prosedur kerja selamat bagi semua aktiviti berisiko tinggi. Pemeriksaan secara berkala ke atas semua mesin.

Pemakaian alat pelindung diri yang sesuai dengan pekerja adalah aspek keselamatan yang terakhir sekali di ambil kira setelah segala langkah.5 Pekerja hendaklah diberi latihan yang cukup dalam bidang yang mereka mahir. dapatlah dibuat kesimpulan seperti berikut: 6.2.8 Mengamalkan budaya yang kerja selamat.juga perlu menyediakan alat perlindungan diri seperti topi keselamatan.1 Pihak organisasi/syarikat mestilah membuat kajian risiko bagi mengenalpasti kemungkinan berlaku kemalangan di tempat kerja.2.langkah kawalan yang lain telah disediakan.2.4 Pastikan alat bantuan kecemasan dapat digunakan apabila perlu.2.6 Mewujudkan kesedaran.21 - . .3 Pihak pekerja hendaklah mematuhi segala arahan yang dikeluarkan dipatuhi. memberitahu maklumat asas dan mengubah persepsi terutama berkaitan kepentingan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. 6. 6.2 Pihak organisasi/syarikat perlu mengeluarkan garis panduan/SOP yang harus dipatuhi oleh semua pekerja.7 Menerangkan kehendak undang-undang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. 6. 6.2. body harness yang diiktiraf dan berkualiti demi keselamatan pekerja.2.2. 6. 6.2 Antara manfaat yang dapat dipelajari daripada saranan dan perbincangan di atas. 6. kasut keselamatan. 6.2.

NIOSH. c) Perundangan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Manual Kursus Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Modul II. b) Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Manual Kursus Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Modul I. e) Keselamatan Pekerjaan Manual Kursus Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Modul IV.com. B-Rujukan Laman Web a) b) www.my www. Bhd. 2007.22 - .7.my . f) Akta Kilang Dan Jentera Dan Peraturan-Peraturan (Akta 139) MDC Publisher Sdn. NIOSH. NIOSH. d) Kesihatan Pekerjaan dan Higien Manual Kursus Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Modul III. 2007. 2004. Bhd.gov.0 RUJUKAN/SUMBER Aa) Bahan Bercetak Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) MDC Publisher Sdn. 2004.. NIOSH. 2004.niosh.mohr. 2004.dosh..

Gambar .23 - . BHD.8.0 LAMPIRAN (1) (2) Organisasi Tapak Pembinaan RAJA HUSSIN SDN.

24 - . YUSOF TUKANG BESI SAMNAPI B.LAMPIRAN 1 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN TAPAK PENGARAH URUSAN PENGURUS / JURUTERA PROJEK JURUTERA / SHO KERJA-KERJA PAKAR SUB-KONTRAKTOR BERPENGALAMAN KERJA-KERJA STRUKTUR / BANGUNAN KERJA-KERJA ELEKTRIK/MEKANIKAL SUB-KONTRAKTOR BERPENGALAMAN AH JALALI B SAHID TUKANG KONKRIT R. AWANG TUKANG BATA/LEPA HASNAWI B. MAMAT TUKANG PAIP/SALIRAN . TARSUM TUKANG KAYU MOHD. HASSAN B. R. ARIFIN B. MD.

G2 : Keadaan pekerja ketika menuang konkrit ke dalam kotak acuan G3 : Penggunaan mesin penggetar konkrit bagi memastikan konkrit tersebut mampat di dalam kotak acuan.25 - .LAMPIRAN 2 Gambar Gambar aktiviti semasa pembinaan G1 : Kerja-kerja welding pada sambungan tiang cerucuk. .

kerja menuang konkrit pada tempat tinggi tanpa menggunakan sebarang alat pelindung diri (body harness dan jaring keselamatan). .26 - .G4 : Penggunaan mesin bar bending dan penggunaan sarung tangan yang sesuai semasa kerja-kerja pembengkokkan besi G5 : Penggunaan perancah dan platform untuk aktiviti-aktiviti kerja di tempat tinggi G6 : Aktiviti kerja.

.G7 : Aktiviti kerja.kerja mengangkat.kerja memasang atap bumbung.27 - . Kelihatan pekerja pekerja melakukan kerja tanpa body harness dan jaring keselamatan. Kelihatan pekerja pekerja melakukan kerja tanpa body harness dan jaring keselamatan. G8 : Aktiviti kerja. menyusun dan memasang kekuda bumbung.

depending on dosage greater pumpability superior finishing characteristics for slabwork and off-form surfaces reduced water content for a given consistency increased strength . particularly improved pumpability are required or desired. Similar dose rates may be used with blended cements.POZZOLITH 400Ri Polymer admixture for improving concrete DESCRIPTION Pozzolith 400Ri is a ready-to-use liquid admixture for making better. Since setting time is also influenced by the chemical and physical composition of the basic ingredients of the concrete.) affect the rate of hardening of the concrete. It retards the setting time to facilitate placing and finishing. It can be used in white or coloured concrete. structural and construction requirements is obtained more dependably and economically with Pozzolith 400Ri. a mix containing Pozzolith 400Ri develops higher early and ultimate strengths. Pozzolith 400Ri meets and exceeds AS1478. it improves the efficiency of most air-entraining admixtures and will generally result in the need for less air-entraining admixture. flexural and bond of concrete to steel greater economy in a mix designed for a given strength. PACKAGING Pozzolith 400Ri is supplied in 205 litre sealed drums and bulk delivery. air. While Pozzolith 400Ri entrains negligible air. FEATURES AND BENEFITS Pozzolith 400Ri admixture aids in the production of concrete with these special qualities. Concrete meeting architectural. reinforcement. BASF’s approved air-entraining admixture Micro-Air is recommended for use with Pozzolith 400Ri admixture when air-entrained concrete is specified or desired.economy in placement greater durability reduced segregation. precast. concrete with a more desirable rate of hardening characteristic can be obtained.compressive. shotcrete (wet mix) and conventionally placed concrete. RECOMMENDED FOR Pozzolith 400Ri admixture is recommended for use in all types of concrete where retardation of set and improved performance. COMPRESSIVE STRENGTH In comparison to plain concrete. particularly in lean mixes and high slump concrete slipformed concrete . prestressed. By varying the dosage of Pozzolith 400Ri. more uniform and more predictable high quality concrete. contact your local BASF Construction Chemicals technical representative. lightweight or standard concrete.1-2000. Pozzolith 400Ri can be used with airentraining agents approved under AS 1478 Specifications when air-entrained concrete is specified or desired. For additional information on Pozzolith 400Ri and its use in developing a concrete mix with special performance characteristics. • • • • • • • • • • • mild to extended retardation . it also improves plain. trial mixes should be made with the actual materials approximating job conditions to determine the dosage required for a given degree of retardation. exceeding the strength requirements of AS 1478. Pozzolith 400Ri admixture improves pumped concrete. At higher temperatures concrete hardens more rapidly and may impose problems with placing and finishing of concrete. RATE OF HARDENING The temperature of the concrete mix and the ambient temperature (forms. reinforced.1-2000 type WRRe admixture requirements. earth. slump and air content minimum cracking easier placement . etc. When used in conjunction with another admixture each admixture must be dispensed separately into the mix. QUANTITY TO USE Pozzolith 400Ri is used at the rate of 250 to 400ml per 100kg cement.

46 000 450 288 Canberra (02) 6280 6010 Perth (08) 9366 2600 Head Office: 11 Stanton Road Seven Hills.nz www.basf-cc. no assumption can be made as to a product's suitability for a particular use or application and no warranty as to its accuracy.basf-ugc. engineer or contractor since they. reliability or completeness either expressed or implied is given other than those required by law. Field service where provided does not constitute supervisory responsibility. Suggestions made by BASF Construction Chemicals either orally or in writing may be followed.B. NSW 2147 Darwin (08) 8984 3269 Brisbane (07) 3633 9900 Ph. modified or rejected by the NOTE owner. are responsible for carrying out procedures appropriate to a specific application.N.basf-cc. As the information herein is of a general nature.co. and not BASF Construction Chemicals.com BASF WEB SITES www. Albany. (02) 8811 4200 Townsville (07) 4774 7344 Kalgoorlie 0417 772 355 Melbourne (03) 9567 7300 STATEMENT OF RESPONSIBILITY BASF Construction Chemicals New Zealand Ltd Head Office: 45 William Pickering Drive.POZZOLITH 400Ri All BASF Construction Chemicals Australia & New Zealand data sheets are updated on a regular basis.com. Auckland Ph: (09) 414 7233 www. Newcastle (02) 4961 3819 Adelaide (08) 8139 7500 BASF Construction Chemicals Australia Pty Ltd Incorporated in NSW A. it is the user’s responsibility to obtain the most recent issue AP400Ri/3/0906 The technical information and application advice given in this BASF Construction Chemicals publication are based on the present state of our best scientific and practical knowledge. The user is responsible for checking the suitability of products for their intended use.au .

While holding eyes open. IDENTIFICATION OF THE MATERIAL AND SUPPLIER Product name: Other name: Product code: Recommended use: Company: ABN: Address: Telephone number: Facsimile: Company: Address: POZZOLITH 400Ri None allocated 1010202055001_.MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) POZZOLITH 400Ri This version authorised by: Page 1 of 4 Ken Fletcher. New Zealand +64 9 414 7233 +64 9 414 7244 Telephone number: Facsimile: Emergency telephone number: 0417 658 263. gently flood with plenty of fresh water for 15 minutes. Remove to fresh air. Seven Hills. Wash mouth with water and seek medical attention. Wash contacted area thoroughly with soap and plenty of water. 1010202055002_. NSW. Technical Manager Pacific Revision No: 3 31-09-2006 . 46 000 450 288 11 Stanton Road. Albany. If irritation persists or recurs seek medical attention. If irritation persists. Australia +61 2 8811 4200 +61 2 8811 3299 BASF Construction Chemicals New Zealand Ltd. BASF Construction Chemicals Australia Pty Ltd. Lay patient down and rest. 2. HAZARDS IDENTIFICATION Hazard classification: Risk phrase(s): Safety phrase(s): Not hazardous according to criteria of NOHSC None allocated None allocated 3. 1010202055005_ Aqueous admixture solution for improving properties of concrete. seek medical attention. Skin: Inhalation: First aid facilities: Ensure availability of clean water for eye/skin wash. Skilled personnel should only undertake removal of contact lenses after an eye injury. 2147. Auckland. FIRST AID MEASURES Ingestion: Eyes: Do NOT induce vomiting. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS INGREDIENTS Chemical Name Calcium lignosulfonate Non-hazardous ingredients CAS Number 8061-52-7 Proportion 10 -< 30% to 100% 4. 45 William Pickering Drive.

None None allocated 6. For large spills or ponded areas impervious footwear is preferred. Keep containers closed when not in use. Store undercover and away from frost. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES Methods for clean up / collecting: Caution slippery when spilt. Launder thoroughly before reusing. Spills should be contained by absorbing with dry inert filler (vermiculite. Spills in a contained area such as a bund can be removed by a commercial bulk liquid waste disposal organisation. dry area. it is generally recommended that contact with any chemical be kept to a minimum. so PPE is not normally essential. Wash down area with excess water into a containment area or contain with inert filler for disposal. Following is a guide to suggested PPE that may be utilised for handling this product. 5. Strong oxidising agents. Environmental precautions: 7. iron) 8. Respiratory protection: Glove type (AS2161): Eye protection: Clothing: BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) POZZOLITH 400Ri This version authorised by: Page 2 of 4 Ken Fletcher.g. Carefully dilute with water (fine spray or fog).MATERIAL SAFETY DATA SHEET Advice to doctor: Treat symptomatically. Stop leak if possible without risk. Natural ventilation should be adequate under normal use conditions. Avoid mists. CO2 and Dry Chemical. PVC or nitrile rubber gauntlets Chemical worker’s goggles or safety glasses. This product is not classified as hazardous. which can then be shovelled into appropriately labelled drums for disposal. Not normally applicable. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION Exposure standards: Engineering controls: Personal Protective Equipment Not available. Avoid contact with metal (e. Technical Manager Pacific Revision No: 3 31-09-2006 . alkalis and acids. FIRE FIGHTING MEASURES Suitable extinguishing media: Hazards from combustion products: Precautions and equipment for fire fighters: Hazchem code: Foam.g. Oxides of carbon and nitrogen. Do not discharge into sewers or waterways. HANDLING AND STORAGE Conditions for safe storage Location: Temperature conditions: Protection from weather: Storage incompatibilities: Store in a cool. Impervious gloves e. However. 5 to 35°C. General protective clothing such as overalls or long pants and a long sleeve shirt or a chemical apron. Remove contaminated clothing as soon as possible. sand or soil).

2 ca 1. mutagen or teratogen. Not a carcinogen. DISPOSAL CONSIDERATIONS Disposal Methods State/Territory authority: Dispose – Secure landfill: Observe all Federal.MATERIAL SAFETY DATA SHEET Other: Use barrier creams to protect skin from contact with the material. Always wash hands before smoking. TOXICOLOGICAL INFORMATION Acute Ingestion: Eye: Skin: Inhalation: Chronic: No adverse effects expected. drinking or using the toilet and after finishing work. 9. Observe the usual precautions when handling chemicals. May cause slight irritation. Not applicable. Hazard of use/storage: Materials to avoid: 11. Avoid contact with metal (e. Repeated or prolonged skin contact may lead to irritation. Technical Manager Pacific Revision No: 3 31-09-2006 . agents and alkalis. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES Appearance: Boiling point (°C): Melting point (°C): Vapour pressure @ 25°(kPa): Specific gravity: Flash point (°C): Flammability limits (%): Solubility in water: pH: Dark brown liquid > 100 Not available < 3. iron) Hazardous decomposition products: Oxides of carbon and nitrogen. diarrhoea and vomiting. 12. however large amounts may cause nausea. ECOLOGICAL INFORMATION Ecology: Do not discharge into sewers 13. STABILITY AND REACTIVITY Stable under normal storage and application temperature. Strong oxidising acids. State and Local regulations Yes.g.1 Not available UEL – Not available LEL – Not available Soluble 7 10. eating. There have been no reports in the literature of health effects in workers arising from long-term exposure to this material and no comprehensive human studies have been conducted. BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) POZZOLITH 400Ri This version authorised by: Page 3 of 4 Ken Fletcher.

BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) POZZOLITH 400Ri This version authorised by: Page 4 of 4 Ken Fletcher. REGULATORY INFORMATION Risk phrase(s): Safety phrase(s): None allocated None allocated 16. TRANSPORT INFORMATION UN number: Dangerous goods class: Subsidiary risk: EPG card: Shipping name: Packing group: Poisons schedule: Hazchem code: None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated 15. the user should contact this company. reliability or completeness. Technical Manager Pacific Revision No: 3 31-09-2006 . If clarification or further information is needed to ensure that an appropriate risk assessment can be made. Our responsibility for products sold is subject to our standard terms and conditions. 14. All information contained in this MSDS is as accurate and up-to-date as possible. Each user should read this MSDS and consider the information in the context of how the product will be handled and used in the workplace including in conjunction with other products. OTHER INFORMATION Reason for Issue: Change of company name. This MSDS summarises our best knowledge of the health and safety hazard information of the product and how to safely handle and use the product in the workplace. a copy of which is sent to our customers and is also available on request. No warranty expressed or implied is made as to its accuracy.MATERIAL SAFETY DATA SHEET Dispose – High temp incinerator: Yes Precautions for clean up crew: Nitrile rubber or PVC gauntlets.

New Zealand +64 9 414 7233 +64 9 414 7244 Telephone number: Facsimile: Emergency telephone number: 0417 658 263. HAZARDS IDENTIFICATION Hazard classification: Risk phrase(s): Safety phrase(s): Not hazardous according to criteria of NOHSC None allocated None allocated 3. 1010100064003_. gently flood with plenty of fresh water for 15 minutes. BASF Construction Chemicals Australia Pty Ltd. 2147. Seven Hills. FIRST AID MEASURES Ingestion: Eyes: Do NOT induce vomiting. 1010100064006_. Albany. Skilled personnel should only undertake removal of contact lenses after an eye injury. Auckland. While holding eyes open. 46 000 450 288 11 Stanton Road. 1010100064009_ Aqueous admixture solution for rheoplastic concrete. Wash mouth with water and seek medical attention. Australia +61 2 8811 4200 +61 2 8811 3299 BASF Construction Chemicals New Zealand Ltd. 2. 45 William Pickering Drive. BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) RHEOBUILD 1000 This version authorised by: Page 1 of 4 Ken Fletcher. If irritation persists or recurs seek medical attention. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS INGREDIENTS Chemical Name Naphthalene Sulphonic Acid Derivative Non-hazardous ingredients CAS Number 36290-04-7 Proportion 30 . Technical Manager Pacific Revision No: 5 02-10-2006 .60% to 100% 4. 1010100064004_. 1010100064002_. IDENTIFICATION OF THE MATERIAL AND SUPPLIER Product name: Other name: Product code: Recommended use: Company: ABN: Address: Telephone number: Facsimile: Company: Address: RHEOBUILD 1000 None allocated 1010100064001_.MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. NSW. 1010100064007_.

FIRE FIGHTING MEASURES Suitable extinguishing media: Hazards from combustion products: Precautions and equipment for fire fighters: Hazchem code: Foam. CO2 and Dry Chemical. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION Exposure standards: Engineering controls: Personal Protective Equipment Not available. HANDLING AND STORAGE Conditions for safe storage Location: Temperature conditions: Protection from weather: Storage incompatibilities: Store in a cool. it is generally recommended that contact with any chemical be kept to a minimum. which can then be shovelled into appropriately labelled drums for disposal. Store undercover and away from frost. Technical Manager Pacific Revision No: 5 02-10-2006 . Natural ventilation should be adequate under normal use conditions. First aid facilities: Ensure availability of clean water for eye/skin wash. Wash down area with excess water into a containment area or contain with inert filler for disposal. Remove to fresh air. Keep containers closed when not in use. 5. alkalis and acids. Advice to doctor: Treat symptomatically. 5 to 35°C. Stop leak if possible without risk. seek medical attention. iron).MATERIAL SAFETY DATA SHEET Skin: Inhalation: Wash contacted area thoroughly with soap and plenty of water. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES Methods for clean up / collecting: Caution slippery when spilt. Carefully dilute with water (fine spray or fog). Strong oxidising agents. However. Do not discharge into sewers or waterways. Spills should be contained by absorbing with dry inert filler (vermiculite. If irritation persists.g. Spills in a contained area such as a bund can be removed by a commercial bulk liquid waste disposal organisation. This product is not classified as hazardous. Oxides of carbon and nitrogen None None allocated 6. sand or soil). Lay patient down and rest. dry area. 8. Following is a guide to suggested PPE that may be utilised for handling this product. so PPE is not normally essential. BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) RHEOBUILD 1000 This version authorised by: Page 2 of 4 Ken Fletcher. Environmental precautions: 7. Avoid contact with metal (e.

General protective clothing such as overalls or long pants and a long sleeve shirt or a chemical apron.MATERIAL SAFETY DATA SHEET Respiratory protection: Glove type (AS2161): Eye protection: Clothing: Not normally applicable. eating.g. Always wash hands before smoking. diarrhoea and vomiting. Avoid contact with metal (e. TOXICOLOGICAL INFORMATION Acute Ingestion: Eye: Skin: Inhalation: Chronic: No adverse effects expected. however large amounts may cause nausea. Remove contaminated clothing as soon as possible. mutagen or teratogen. iron). Other: 9. May cause slight irritation. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES Appearance: Boiling point (°C): Melting point (°C): Vapour pressure @ 25°(kPa): Specific gravity: Flash point (°C): Flammability limits (%): Solubility in water: pH: Dark brown liquid > 100 Not available < 3.2 Not available UEL – Not available LEL – Not available Soluble 7 10. BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) RHEOBUILD 1000 This version authorised by: Page 3 of 4 Ken Fletcher. agents and alkalis. For large spills or ponded areas impervious footwear is preferred. Repeated or prolonged skin contact may lead to irritation. STABILITY AND REACTIVITY Stable under normal storage and application temperature. Use barrier creams to protect skin from contact with the material. Avoid mists.2 ca 1. Strong oxidising acids. Not a carcinogen.g. Launder thoroughly before reusing. Hazard of use/storage: Materials to avoid: 11. Technical Manager Pacific Revision No: 5 02-10-2006 . PVC or nitrile rubber gauntlets Chemical worker’s goggles or safety glasses. Not applicable. Impervious gloves e. Hazardous decomposition products: Oxides of carbon and nitrogen. There have been no reports in the literature of health effects in workers arising from long-term exposure to this material and no comprehensive human studies have been conducted. Observe the usual precautions when handling chemicals. drinking or using the toilet and after finishing work.

ECOLOGICAL INFORMATION Ecology: Do not discharge into sewers or waterways. 14. 13. Technical Manager Pacific Revision No: 5 02-10-2006 . BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) RHEOBUILD 1000 This version authorised by: Page 4 of 4 Ken Fletcher. the user should contact this company. State and Local regulations Yes. If clarification or further information is needed to ensure that an appropriate risk assessment can be made. DISPOSAL CONSIDERATIONS Disposal Methods State/Territory authority: Dispose – Secure landfill: Dispose – High temp incinerator: Precautions for clean up crew: Observe all Federal. REGULATORY INFORMATION Risk phrase(s): Safety phrase(s): None allocated None allocated 16. Our responsibility for products sold is subject to our standard terms and conditions. No Nitrile rubber or PVC gauntlets. All information contained in this MSDS is as accurate and up-to-date as possible. reliability or completeness. Each user should read this MSDS and consider the information in the context of how the product will be handled and used in the workplace including in conjunction with other products. This MSDS summarises our best knowledge of the health and safety hazard information of the product and how to safely handle and use the product in the workplace. TRANSPORT INFORMATION UN number: Dangerous goods class: Subsidiary risk: EPG card: Shipping name: Packing group: Poisons schedule: Hazchem code: None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated 15.MATERIAL SAFETY DATA SHEET 12. a copy of which is sent to our customers and is also available on request. OTHER INFORMATION Reason for Issue: Change of company name. No warranty expressed or implied is made as to its accuracy.

high range. particularly at early stages. chloride free. water reducing admixture formulated to produce rheoplastic concrete. size = 20mm Cement content = 350kg/m³ Steam curing for 6 hours 1 hour for preliminary curing at 20°C Heating from 20 . Rheobuild 1000 is a ready-to-use. RECOMMENDED FOR • • • all types of premixed concrete where high water reduction or flowing properties are required industrial precast concrete placement in cold weather Rheobuild 1000 has been used successfully in: • pillars and footings • prestressed elements • long distance. superplasticising admixture DESCRIPTION Rheobuild 1000 is a strength enhancing.RHEOBUILD® 1000 High range. liquid admixture which meets ASTM C 494 requirements for types A and F admixtures. rheoplastic. Rheoplastic concrete is fluid concrete with a slump value of at least 200mm. AS 1478 Type HWR. Rheobuild 1000 provides high quality. superplasticising. cooling to 20°C in 1 hour. nonsegregating concrete with:• shorter placing times • reduced steam and ambient temperature curing • increased strength at early ages • high reliability • high ultimate strength • impermeability • durability • dimensional stability • high elastic modulus • low shrinkage and creep Aggregate maximum size = 20mm Cementitious Content = 350kg/m³ Initial slump = 40mm Temperature = 23°C . water reducing. PERFORMANCE (As an High Range Water Reducer) Example of the influence of Rheobuild 1000 on concrete compressive strength when dosed at 1000mls/100kg of cement. PERFORMANCE (As a Superplasticiser) FEATURES AND BENEFITS The addition of Rheobuild 1000 allows mixing water to be reduced considerably and concrete strength to be accelerated significantly. easily flowing but at the same time free from segregation. vertical or horizontal pumping • pavements • tunnel linings • partition walls • bridge girders • precasting systems • tunnel-type shuttering systems • in-situ casting structures • travelling formwork casting • slipform casting • cantilever casting Aggregate max. and having the same water/cement ratio as that of no-slump concrete (25mm) without admixture.60°C over 1 hour Steam Curing at 60°C for 3 hours.

When introduced on site.co. The user is responsible for checking the suitability of products for their intended use. The actual dose depends on the degree of water reduction or flow required. Other dosages may be used depending on the mix design of the concrete and ambient conditions.com BASF WEB SITES www.com. Rheobuild 1000 should only be used in conjunction with water-reducing admixtures after specific test information is available at the dose rates proposed. engineer or contractor since they. PACKAGING Rheobuild 1000 is supplied in 205 litre sealed drums and bulk delivery.basf-cc. reliability or completeness either expressed or implied is given other than those required by law. (02) 8811 4200 Townsville (07) 4774 7344 Melbourne (03) 9567 7300 BASF Construction Chemicals New Zealand Ltd Head Office: 45 William Pickering Drive. modified or rejected by the NOTE owner. Suggestions made by BASF Construction Chemicals either orally or in writing may be followed.nz www. are responsible for carrying out procedures appropriate to a specific application. such as Glenium 27 or Rheocrete UW450. types of cement and aggregates.RHEOBUILD® 1000 DOSAGE Rheobuild 1000 is normally dosed at 800 ± 200mls per 100kg of cementitious material. Albany. When adding at the batch plant. no assumption can be made as to a product's suitability for a particular use or application RESPONSIBILITY and no warranty as to its accuracy. but must be dispensed separately into the concrete mix. All BASF Construction Chemicals Australia & New Zealand data sheets are updated on a regular basis. delay addition until the cement has been thoroughly wetted and at least 75% of the water has been added. NSW 2147 Brisbane (07) 3633 9900 Kalgoorlie 0417 772 355 Ph.B. The precise workability duration depends on temperature. extended retardation may be experienced.N. Field service where provided does not constitute supervisory responsibility. 46 000 450 288 Canberra (02) 6280 6010 Darwin (08) 8984 3269 Head Office: 11 Stanton Road Seven Hills. transport and dosage of admixture. DISPENSING Rheobuild 1000 can be added at the batch plant or on site. Higher dosages provide higher duration of workability of fresh concrete. Rheobuild 1000 is not compatible with admixtures based on polycarboxylate technology. WORKABILITY Rheobuild 1000 can maintain the workability of fresh concrete for a pre-determined time. For additional information on Rheobuild 1000 and its use in developing a concrete mix with special performance characteristics. contact your local Master Builders Technologies field representative. otherwise extended retardation could result.basf-cc. mix for further 2 minutes after addition. As the information herein is of a STATEMENT OF general nature. Above 1000mls per 100kg cementitious material. and not BASF Construction Chemicals. COMPATABILITY Rheobuild 1000 is compatible with both water-reducers and air-entraining agents approved under SAA.basf-ugc.au . it is the user’s responsibility to obtain the most recent issue ARb1000/10/090 6 The technical information and application advice given in this BASF Construction Chemicals publication are based on the present state of our best scientific and practical knowledge. Auckland Ph: (09) 414 7233 www. Adelaide (08) 8139 7500 Newcastle (02) 4961 3819 BASF Construction Chemicals Australia Pty Ltd Perth (08) 9366 2600 Incorporated in NSW A. SANZ and ASTM specifications when used in concrete.

RAJA RUSDY IRWAN B RAJA HUSSIN No Indeks : NS4783 No Kad Pengenalan : 831010-03-5205 Peperiksaan Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan (1/2008) Kertas IV Bhg 2 : Lisan 28/2/2008 . BHD.LAPORAN HAZARD DALAM SEKT OR PEMBINAAN BAGI SYARIKAT RAJA HUSSIN SDN.

810. Kota Bharu.Pengenalan Tempat Kerja Membina & menyiapkan sebuah SRA Tengku Amalin A isyah Putri. Nilai Kontrak RM4. . tempat tinggi dan sebagainya.280. kayu. besi. mengecat. cerucuk.40 Antara Skop kerja yang dijalankan oleh RHSB seperti 2 Blok bangunan sekolah 4 tingkat 1 kantin 1 menara tangki air setinggi 18 meter Antara aktiviti-aktiviti pembinaan adalah seperti kerja-kerja konkrit .

Pihak Pengurusan bol eh menilai tahap keselamatan dan kesihatan pekerja. Memberi pengetahuan tentang i su keselamatan dan kesihatan ditapak bina kepada pekerja dan pihak pengurusan.Objektif Mengenalpasti kesemua hazard di tapak bina. .

Temuduga pekerja. . Semakan semula ke atas dokumen. Penaksiran risiko Tahap Risiko = Kemungkinan X Keterukan Kategori tahap risiko samada: rendah (1-5).Kaedah Pengenalpastian hazard Pemeriksaan dan pemerhatian keadaan di tapak bina. sederhana (6-8) tinggi (9-16).

Kemungk inan Keterukan 4 Sangat Mungkin (setiap hari) 16 Tinggi 12 Tinggi 3 Mungkin (setiap minggu) 12 Tinggi 9 Tinggi 2 1 Tidak Sangat tidak Mungkin mungkin (setiap bulan) (setiap tahun) 8 Sederhana 6 Sederhana 4 Rendah 3 Rendah 4 Mati/kecacatan kekal 3 Cedera parah (cuti sakit lebih 4 hari) 2 Cedera ringan (cuti sakit kurang dari 4 hari) 1 Luka kecil (pertolongan awal) 8 Sederhana 6 sederhana 4 Rendah 2 Rendah 4 Rendah 3 Rendah 2 Rendah 1 Rendah .

Keselamatan Kesihatan Kesan risiko t erdedah kepada hazard berkenaan: Gangguan untuk membuat kerja Tergelincir Jatuh Fobia Saraf kurang sensitif heat stress Dehydration .Hasil & Perbincangan Terdapat dua jenis hazard.

2. 4. 8. 6. 5. Nama Hazard (b) Lifting material (dari lori ketempat tempat penyusunan) lifting roof material (memasang bumbung tangki) Piling and welding pile .terpotong jari concreting .sakit mata Bar Bending . 3.Bil (a) 1.terdedah campuran bahan kimia Bekerja ditempat tinggi Concreting masalah ergonomik Kemungkinan (c) 1 2 4 4 2 2 4 3 Keterukan (d) 2 3 2 2 4 3 3 3 Risiko (c) x (d) 2 6 8 8 8 6 12 9 .pernafasan terganggu (habuk) Fabricating . 7.

Saranan Langkah kawalan yang disarankan: Penghapusan Pengubahan Pengasingan Kejuruteraan Pentadbiran Peralatan perlindungan diri Terdapat 2 langkah-langkah pencegahan & pembetulan iaitu jangka pendek dan panjang. .

Mengamalkan budaya kerja selamat . Pihak hendak mematuhi segala arahan yang dikeluarkan.Manfaat Pihak syarikat perlu mengeluarkan garis panduan kepada pekerja berdasarkan hasil kajian risiko di tapak bina. . Memberi latihan yang sewajarnya kepada pekerja mahir. Kesederan dan kehendak undang -undang yang berkaitan dengan keselamat an dan kesihat an pekerja. Alat bantuan kecemasan hendaklah diselenggarakan set iap masa.