LAPORAN HAZARD DALAM SEKTOR PEMBINAAN OLEH RAJA HUSSIN SDN BHD

By Nombor Indeks : NS4783 No Kad Pengenalan : 831010-03-5205

Peperiksaan Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan (1/2008) Kertas IV Bhg 1: Tugasan Tempat Kerja 17 Disember 2007 29 Januari 2008

ISI KANDUNGAN BIL 1.0 2.0 TAJUK ABSTRAK PENGENALAN 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Latar Belakang Projek Latar Belakang Syarikat Organisasi Syarikat Aktiviti Syarikat Persekitaran Kerja Aktiviti Diperingkat Semasa Pembinaan Hazard Yang Berkaitan Dengan Aktiviti-Aktiviti Tersebut 2 2 3 3 4 4 5 7 MUKASURAT 1

3.0 4.0

OBJEKTIF KAEDAH 4.1 4.2 Tiga kaedah Kaedah Penaksiran Risiko

8 9

5.0

HASIL DAN PERBINCANGAN 5.1 5.2 5.3 Senarai hazard Keutamaan Hazard Berdasarkan Rating Risiko. Kesan risiko keselamatan dan kesihatan yang paling kritikal yang telah dikenalpasti kepada organisasi. 11 12

12

6.0 7.0 8.0

SARANAN RUJUKAN/SUMBER LAMPIRAN

13 22 23

1.0

ABSTRAK Kertas kerja ini dilaksanakan bagi memenuhi keperluan Peperiksaan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan siri 1/2008. Tugasan Tempat Kerja bermula Januari 2007 sehingga Januari 2008 (tempoh kontrak). Laporan ini disediakan mengikut tempoh yang diberikan iaitu selama 6 minggu mulai 17 Disember 2007 sehingga 29 Januari 2008. Objektif laporan ini di buat untuk mengenalpasti hazard semasa kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas pembinaan di tapak Projek Membina Dan

Menyiapkan Sekolah Rendah Agama Tengku Amalin Aishah Putri, Tanjung Mas, Kota Bharu, Kelantan . Projek ini telah menelan belanja RM 4,280,810.40. Kontraktor Utama bagi projek tersebut adalah RAJA HUSSIN SDN. BHD., yang dikawal selia pembinaannya oleh Jabatan Kerja Raya, Jajahan Kota Bharu, Kelantan. Walaupun begitu hanya kerja-kerja semasa pembinaan sahaja yang akan dihuraikan didalam laporan ini. Laporan ini merangkumi pengenalan, objektif, kaedah mengenalpasti hazard, hasil dan perbincangan serta saranan yang perlu diberi perhatian oleh RAJA HUSSIN SDN. BHD. bagi mengawal hazard kritikal yang terdapat semasa aktiviti pembinaan sekolah tersebut.

-1-

2.0

PENGENALAN 2.1 Latar Belakang Projek Projek Membina Dan Menyiapkan Bangunan Sekolah Rendah Agama Tengku Amalin Aishah Putri adalah merupakan sekolah rendah agama yang pertama ditubuhkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dengan kerjasama Majlis Agama Islam Kelantan dibawah skim Sekolah Rendah Agama Bantuan Kerajaan dilaksanakan di Negeri Kelantan. Sekolah ini mempunyai 2 buah blok bangunan, 1 blok kantin dan menara tangki air dan dibina di atas tanah milik Al-Sultan Kelantan seluas 3.925 ekar . Sekolah tersebut akan dilengkapi dengan kemudahan padang permainan, bangsal basikal dan pondok pengawal. Jabatan Kerja Raya telah dipertanggungjawabkan untuk mengawal, menyelia dan menguruskan projek tersebut bagi berjalan lancar. Jumlah kos pembinaan bangunan tersebut adalah sebanyak RM 3,700,610.40 dan kos kontrak adalah RM 4,280,810.40. Syarikat RAJA HUSSIN SDN. BHD. telah dilantik dan dipertanggungjawabkan sebagai Kontraktor Utama bagi menyiapkan

pembinaan sekolah tersebut.

2.2

Latar Belakang Syarikat Syarikat RAJA HUSSIN SDN. BHD. pada mulanya diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 sebagai syarikat persendirian di atas nama LANJAN SETIA SDN. BHD pada 5 Julai 1993 dan ditukarkan nama pada 14 Mac 2000. RAJA HUSSIN SDN. BHD. mempunyai modal berbayar dan dibenarkan sebanyak RM 1 juta. Syarikat ini telah didaftarkan dengan Pusat Khidmat Kontraktor dan Lembaga Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) sebagai

-2-

Kontraktor Kelas C dan nilai kontrak tidak melebihi RM 5 juta. Sepanjang penglibatan di dalam bidang pembinaan selama 14 tahun, syarikat ini telah menerima 2 anugerah kecemerlangan dalam pembinaan kerana dapat menyiapkan projek sebelum tamat tempoh kontrak dengan tidak mengabaikan spesifikasi yang ditetapkan. Dengan memiliki pekerja yang didikasi, professional dan terlatih, syarikat mampu untuk menentukan semua kehendak pelanggan dipatuhi.

2.3

Organisasi Syarikat Dalam organisasi RAJA HUSSIN SDN. BHD., ianya terbahagi kepada dua organisasi utama. Satu organisasi dinamakan organisasi pentadbiran manakala satu organisasi lagi dinamakan organisasi tapak pembinaan (sila rujuk lampiran 1). Di dalam carta organisai tapak pembinaan, tugas Koordinator Projek telah dibantu oleh Jurutera Projek yang bertanggungjawab dalam bidang teknikal dan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan yang

bertanggungjawab untuk memastikan pihak pengurusan dan pekerja-pekerja mematuhi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Akta Kilang dan Jentera 1967 dan lain-lain akta yang berkaitan dengan isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

2.4

Aktiviti Syarikat RAJA HUSSIN SDN. BHD. adalah salah satu syarikat yang menjalankan aktiviti berkaitan kejuruteraan awam dan bangunan. Antara kerja-kerja yang sedang dilaksanakan pada masa ini ialah membina dan menyiapkan bangunan

-3-

Akta Kilang dan Jentera 1967 dan lain-lain akta yang berkaitan dengan aktiviti syarikat. 2. pekerja banyak terdedah kepada hazard-hazard yang kritikal. BHD. painting .sekolah di Tanjung Mas.5 Persekitaran Kerja Bagi kerja-kerja pembinaan bangunan sekolah di Tanjung Mas Kota Bharu. sentiasa mengadakan perundingan dengan pihak-pihak yang terlibat dan juga mematuhi kehendak perundangan berkaitan dengan aktiviti syarikat serta mempraktikan keperluan akta seperti yang digariskan dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. fabricating dan piling . 2. ianya terbahagi kepada tiga peringkat. bar bending . -4- . semasa dan selepas pembinaan. Walaubagaimanapun untuk laporan Tugasan Tempat Kerja ini. Untuk memastikan aktiviti syarikat mematuhi piawaian yang ditetapkan. Peringkat-peringkat ini adalah terdiri daripada peringkat sebelum. aktiviti-aktiviti di peringkat semasa pembinaan sahaja yang akan dibincangkan kerana pada masa itu. working at height .6 Aktiviti Diperingkat Semasa Pembinaan Di antara kerja-kerja yang dilaksanakan pada peringkat semasa pembinaan sekolah adalah seperti concreting . Kota Bharu Kelantan untuk Kementerian Pelajaran Malaysia dan juga membina dan menyiapkan bangunan Pejabat Tanah dan Jajahan Machang Kelantan untuk Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan. pihak RAJA HUSSIN SDN. lifting material .

beberapa hazard telah dikenal pasti. Antaranya seperti berikut : i. (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) Hilang kawalan terhadap beban.7 Hazard Yang Berkaitan Dengan Aktiviti-Aktiviti Tersebut Berpandukan kepada aktiviti-aktiviti di atas.2. Tidak fokus. Plate boleh berpusing semasa diturunkan dari lori dengan menggunakan kren. Dehydration Heat stress . Lifting gear tidak berfungsi. -5- . Rantai pengangkat boleh putus. Lifting gear tidak berfungsi Tidak fokus lifting roof material (memasang bumbung bangunan) (a) (b) (c) (d) Beban terlalu berat. Terlalu tinggi Rantai pengangkat boleh putus Terlalu lama tergantung kerana kerja-kerja pemasangan mengambil masa yang lama. Silau disebabkan oleh cahaya matahari. Sakit leher. Lifting material (dari lori ke tempat penyusunan) (a) (b) Hilang kawalan berat beban semasa diangkat dengan kren. (c) (d) (e) ii.

Pernafasan terganggu. v. Heat stress . Percikan api. Hingar. Bar bending (a) (b) (c) Ergonomik. Habuk. Wasap. Piling and welding pile (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Bunyi bising. Pernafasan terganggu. Terpotong tangan Kejutan Elektrik. Terbakar pada tubuh badan. Ergonomik. Gegaran Sakit mata (mata merah. -6- . Fabricating (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Mata masuk habuk.iii. Pernafasan terganggu. Ergonomik. iv. Habuk. Kejutan Elektrik. berair) ketika welding Wasap ketika welding .

Pengsan vii. Dengan bantuan laporan ini. Concreting (a) (b) (c) (d) (e) (f) Getaran Terdedah campuran bahan kimia Ergonomik. Hingar. pihak pengurusan dan pekerja akan lebih bersikap berhati-hati di dalam -7- . Pernafasan terganggu.(d) (e) (f) vi. Dehydration Heat stress . Fobia Perencah atau platform tidak selamat Dehydration Heat stress . Working at height (Bekerja di tempat tinggi) (a) (b) (c) (d) (e) (f) Jatuh.0 OBJEKTIF Objektif utama laporan ini disediakan adalah untuk mengenalpasti kesemua hazard yang lebih kritikal yang terdapat di tapak pembinaan bangunan sekolah. Dehydration Heat stress . 3. pihak pengurusan syarikat dan pekerja boleh menilai tahap keselamatan dan kesihatan yang terdapat di tempat kerja dan persekitaran. Di samping itu juga.

Aktiviti-aktiviti yang dilakukan. (contoh welder. Justeru itu. ii.1. -8- . Periksa sijil kelayakan bagi peralatan bantuan yang digunakan. Cara penggunaan PPE. Tool box talk/meeting . Perhatikan sistem kerja yang dilakukan. Semakan laporan kesihatan pekerja. 4. 4. 4. Periksa sijil kompiten bagi pekerja yang perlu menggunakannya.1. iii.1. ii. ii. v.semua perkara berhubung kait dengan isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Cara penggunaan mesin terutama mesin cerucuk dan kren Cara penggunaan peralatan.1 Tiga kaedah yang disenaraikan di bawah ini telah digunakan untuk mengenalpasti hazard keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. iv.3 Temuduga pekerja i. v.0 KAEDAH 4.1 Pemeriksaan dan Pemerhatian keadaan di tempat kerja i. Semakan laporan kemalangan di tempat kerja. ianya dapat memberi sedikit sebanyak pengetahuan dengan proses pengenalpastian hazard. 4. iv.2 Semakan semula ke atas dokumen i. operator kren dan mesin cerucuk) iii. Tentang bahaya di tempat kerja. Pematuhan kepada SOP.

Pemahaman tentang garis panduan/SOP.iii. 4. iv. Kaedah Penaksiran Risiko.1 4 Sangat Mungkin 16 Tinggi 3 Mungkin 2 Tidak Mungkin 1 Sangat tidak mungkin 4 Rendah 12 Tinggi 8 Sederhana 12 Tinggi 8 Sederhana 4 Rendah 9 Tinggi 6 sederhana 3 Rendah 6 Sederhana 4 Rendah 2 Rendah 3 Rendah 2 Rendah 1 Rendah Kemungkinan dinilai seperti berikut: 4 = sangat mungkin (setiap hari) 3 = mungkin (setiap minggu) 2 = tidak mungkin (setiap bulan) 1 = sangat tidak mungkin (setiap tahun) -9- . Penaksiran Risiko Kemungkinan Keterukan 4 Mati/kecacatan kekal 3 Cedera parah 2 Cedera ringan 1 Luka kecil 4. v.2 Masalah kesihatan yang dihidapi. Jadual 1. Oleh kerana risiko adalah hasil daripada keterukan akibat dan kemungkinan. Jadual 1 di bawah telah digunakan untuk penaksiran risiko.2. Kesesuaian penggunaan PPE.

Risiko Rendah Risiko Sederhana Risiko Tinggi 1 hingga 5.4 Tahap risiko boleh dikatogerikan kepada risiko rendah.10 - . iii.2. 9 hingga 16.2.4. sederhana dan tinggi seperti terdapat rating di bawah : i.2. 6 hingga 8.2 Keterukan dinilai seperti berikut: 4 = kematian (kematian/hilang upaya kekal) 3= kecederaan teruk (cuti sakit melebihi 4 hari/hilang upaya sementara) 2 = kecederaan ringan (cuti sakit tidak melebihi 4 hari) 1 = kecederaan yang boleh diabai (kejadian nyaris/pertolongan awal) 4.3 Contoh Perkiraan: i) ii) iii) jika kemungkinan hazad dinilai sebagai 3 jika keterukan hazad dinilai sebagai 2 tahap risiko adalah 3 x 2 = 6 (sederhana) Tahap Risiko = Kemungkinan X Keterukan 4. 4. ii.2.5 Contoh hazard keselamatan dan kesihatan yang telah diperolehi berdasarkan rating risiko adalah seperti di jadual 2 dibawah : .

. 6.1.pernafasan terganggu (habuk) Fabricating .1 Senarai hazard.terdedah campuran bahan kimia Bekerja ditempat tinggi Concreting masalah ergonomik Kemungkinan (c) 1 hazard.Jadual 2. 4 3 3 3 12 9 5. Keadaan tidak sesuai.terpotong jari concreting . 2 3 6 3. Keterukan (d) 2 Risiko (c) x (d) 2 2.0 HASIL DAN PERBINCANGAN Berpandukan kepada pencarian hazard melalui 3 kaedah di atas terhadap aktivitiaktiviti yang dijalankan dan mengenal pasti tahap dan kesan risiko hazard melalui penaksiran kemungkinan dan keterukan berikut adalah hasil yang didapati: 5. Hazard yang dikenal pasti adalah : 5.11 - . 4 2 8 5. 2 2 4 3 8 6 7. Penaksiran Risiko terhadap hazard Bil (a) 1. 4 2 8 4. 8. Peralatan tidak selamat.1 Hazard Keselamatan i. Nama Hazard (b) Lifting material (dari lori ketempat tempat penyusunan) lifting roof material (memasang bumbung tangki) Piling and welding pile . Cahaya matahari.sakit mata Bar Bending . ii. iii.

Fobia. Keutamaan Hazard Berdasarkan Rating Risiko.2 Hazard Kesihatan i. 5. Gangguan untuk membuat kerja. Nama Hazard (b) Concreting .1. Bekerja ditempat tinggi. 5.3. Habuk. Jatuh.3 Kesan risiko keselamatan dan kesihatan yang paling kritikal yang telah dikenalpasti kepada organisasi. Beban terlalu berat.2 Dehydration . 5.12 - . Sakit leher. Tidak fokus. vii.vi.1 Kesan risiko keselamatan semasa aktiviti concreting ialah masalah ergonomik. v. iv. 4 3 12 5. hazard yang paling kritikal daripada tujuh (7) hazard yang dipilih di atas adalah seperti tersenarai pada Jadual 3 di bawah : Jadual 3 : Hazard yang berisiko tinggi Bil (a) 1. viii. vi. Ergonomik. Berdasarkan rating ratio. . Heat stress . ii. iii.masalah ergonomik Kemungkinan (c) 3 Keterukan (d) 3 Risiko (c) x (d) 9 2. i.

iii. Kerja tidak konsisten. 5. Fobia. Kebas berpanjangan.0 SARANAN 6.3 Kesan risiko keselamatan semasa bekerja ditempat tinggi.2 Kesan risiko kesihatan semasa aktiviti ergonomik. . Saraf kurang sensitif. i.4 Kesan risiko kesihatan semasa bekerja ditempat tinggi.13 - .1 Langkah-langkah kawalan yang perlu diambil oleh syarikat untuk mengawal kemalangan daripada terus berlaku di tempat kerja adalah dengan melaksanakan sistem kawalan seperti yang disarankan di bawah: i. i.3.ii.3. Silau oleh pancaran matahari. 5. Jatuh. ii. 6. Sakit badan atau lenguh-lenguh badan. Penyakit Muskuloskeletal. iii. ii. i. iv. Penghapusan (eliminate). Tergelincir. iii. ii. Pengubahan (Substitute). iii. ii.3. concreting ialah masalah 5. iv. Tumpuan kerja hilang. Heat stress . Dehydration . Perancah atau platform tidak selamat.

pembetulan bagi hazard masalah ergonomik. Sebagai contoh.iii. vi. Oleh sebab itu. iv. Selain itu juga pihak pengurusan boleh membuat pemeriksaan secara mengejut ke atas pekerja bagi memastikan . Peralatan Perlindungan Diri (Personnel Protective Equipment). Bagi mengatasi masalah ergonomik semasa melakukan kerjakerja konkrit boleh dilakukan samada menggunakan kaedah kawalan kejuruteraan mahupun pengurusan. i. Ini kerana kaedah penghapusan. Alat yang diguna untuk kerja konkrit boleh diubahsuai mengikut keselesaan pekerja melakukan kerja. Kawalan Kejuruteraan (Engineering control). Langkah-langkah pencegahan dan 6. Kerja-kerja konkrit memerlukan pengendalian yang teliti bagi menghasilkan struktur bangunan yang kuat dan kemas. pemanjangan alat meratakan konkrit di mana pekerja boleh melakukan secara berdiri atau mengikut postur badan yang selesa. Langkah kawalan jangka pendek.14 - . ia memerlukan pengendalian secara manual bagi menjalankan operasi ini.1 Langkah-langkah Kawalan.1. dan pengasingan. merupakan kaedah yang tidak revelan atau pratik untuk digunakan bagi proses ini. Pengepungan/ penasingan (Isolate). Secara tidak langsung ianya dapat membantu pekerja untuk bekerja mengikut postur kerja yang terbaik. Kawalan Pentadbiran (Management control). v. penggantian.

pekerja mematuhi prosedur kerja selamat yang dikeluarkan untuk mengurangkan risiko kemalangan. dan permit kerja. Pemeriksaan secara berkala perlu dilakukan di tapak binaan yang mencakupi pelbagai aspek. Sebagai langkah yang terbaik. Langkah kawalan jangka panjang. tumpahan bancuhan konkrit dan juga campuran bahan kimia dalam konkrit. Penggunaan alat perlindung diri seperti sarung tangan. kasut keselamatan dan topi keselamatan boleh membantu pekerja daripada terdedah kepada bahaya seperti terpijak paku. pihak pengurusan hendaklah mengadakan toolbox meeting dan juga penggunaan syif kerja. Dari segi masa bekerja dan kuantiti kerja juga boleh digunakan oleh pihak pengurusan bagi memastikan kesihatan pekerja berada dalam keadaan yang terbaik. Pihak Pengurusan memainkan peranan yang penting bagi mewujudkan suasana persekitaran kerja yang selamat. housekeeping . Antaranya pematuhan pekerja terhadap prosedur kerja yang selamat yang dikemukakan. Ini amat penting bagi mengurangkan risiko kemalangan. pekerja selalunya suka minum atau menghisap rokok semasa kerja-kerja . mesin atau jentera. Pengendalian kerja hanya dibenarkan dilakukan oleh pekerja yang sihat sahaja untuk memastikan kuantiti dan kualiti kerja terjamin dan seterusnya dapat mengurangkan risiko kemalangan.15 - . ii. Pada kebiasaannya.

Ketinggian itu sudah cukup untuk mencedarakan pekerja yang lalai atau cuai ketika bekerja di aras tersebut. Ini akan mengundang bahaya kepada pekerja jikalau pekerja tidak mengenakan alat perlindung diri yang sesuai (sarung tangan) semasa melakukan kerja.2 Langkah-langkah Kawalan.pekerja terbabit telah terdedah pada bahaya seperti tangan mereka kotor atau tercemar dengan campuran konkrit. Ianya banyak berdepan dengan pelbagai risiko termasuk berlakunya kemalangan (berpunca dari hilang tumpuan semasa kerja). Langkah kawalan jangka pendek . 6. pekerja . kebakaran (berpunca dari puntung rokok berbara yang dibuang merata-rata) dan sebagainya. i.16 - . Apabila bekerja ditempat tinggi.5 meter. Sesebuah rumah yang biasa (satu tingkat) mempunyai ketinggian 3. Oleh yang demikian.1. agak mustahil bagi mendirikan bangunan yang rendah. Langkah-langkah pencegahan dan pembetulan bagi hazard bekerja ditempat tinggi. Apabila melibatkan dalam proses pembinaan. Tabiat seperti ini (minum atau makan atau menghisap rokok) sepatutnya tidak diamalkan semasa melakukan kerja. pelbagai aspek perlu diambil kira samada aspek keselamatan dan kesihatan untuk melakukan kerja tersebut.konkrit dijalankan dan tanpa disedari. langkah kawalan yang perlu diambil kira sebagai langkah kawalan yang terawal adalah .

Mereka (pekerja) tidak boleh dibenarkan bekerja ditempat tinggi semasa cuaca yang tidak . Antaranya memberi taklimat keselamatan termasuklah risiko risiko yang dihadapi pekerja semasa bekerja ditempat tinggi. pengantian dan pengasingan tidak dapat dilakukan kerana tidak relevan dan pratik untuk dilakukan.kawalan secara penghapusan.17 - . Dari segi masa bekerja juga perlu ditekankan oleh pihak pengurusan demi keselamatan pekerja mereka. Selain itu juga. kawalan kejuruteraan amat diperlukan bagi memastikan kelancaran proses dan mengurangkan risiko. perancah atau platform berkenaan hendaklah diperiksa dari segi fizikal dan kekuatannya sebelum diguna bagi menjamin keselamatan pekerja yang menggunakannya. Penggunaan perancah atau papan platform yang sesuai boleh digunakan untuk mengurangkan risiko berkenaan. Bagi kawalan secara penghapusan. Peranan pihak pengurusan juga amat diperlukan bagi mengurangkan risiko bekerja di tempat tinggi. peralatan atau bahan bahan yang berat seharusnya tidak diletak di atas perancah atau platform. Ianya memerlukan kerja-kerja secara manual bagi menjayakan proses tersebut. Justeru itu. Selain itu juga. Mengeluarkan arahan supaya bekerja secara berpasangan juga boleh membantu mengurangkan risiko yang sedia ada. Ketiga tiga langkah kawalan perlu dititik berat terlebih dahulu sebelum mengambil kira langkah kawalan yang seterusnya. pengantian dan juga pengasingan.

Antaranya ketegangan tali keselamatan yang dapat menampung beban yang dikenakan.18 - . Body harness hendaklah di pasang dengan kukuh pada bahagian cangkuknya supaya ia mampu menahan berat seseorang. Seseorang pekerja tidak mampu berada lama di tempat tinggi kerana tarikan graviti dan juga tekanan udara yang rendah. Secara tidak langsung ia akan menyebabkan pekerja berkenaan mudah keletihan dan tidak stabil untuk bergerak. Pemakaian body harness melibatkan tidak boleh diambil mudah kerana ianya dan kesihatan pekerja. Semakin tinggi kedudukan semakin rendah tekanan yang dihadapi oleh pekerja berkenaan. konsep dan kaedah body harness hendaklah diterima pakai. Ianya keselamatan seharusnya dipastikan berada di dalam keadaan baik sebelum digunakan. Pemakaian body harness hendaklah sesuai dengan pekerja berkenaan bagi memudahkan pergerakan seseorang ketika melaksanakan tugas.menentu seperti tiupan angin yang kencang dan juga ketika hujan. Aspek keselamatan dari segi pemakaian ini amat penting dititik beratkan. tidak mampu dihapuskan dengan pembinaan platform dan perancah. dan bahagianbahagian anggota badan yang dikenakan tekanan body harness seperti bahu. peha dan kawasan duduk bagi menjamin . Langkah yang terakhir bagi mengurangkan risiko bekerja ditempat tinggi adalah penggunaan alat perlindungan diri seperti Disebabkan hazard jatuh body harness .

19 - . bekerja ditempat tinggi. Untuk melakukan kerja-kerja di tempat tinggi. Antaranya seperti latihan induksi keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Penyediaan corong sampah juga amat penting disediakan bagi memudahkan pembuangan secara sistematik dan selamat. didalam industri pembinaan penyediaan jaring keselamatan amat penting digunakan kerana ianya bukan sahaja mampu mengurangkan risiko seseorang itu jatuh terus ke bawah (tanah) yang boleh mengakibatkan kecederaan dan kematian malah ianya juga berfungsi memerangkap bahan binaan daripada terjatuh terus ke bawah dan menimpa ke atas pekerja lain yang bekerja di bawah. Pihak pengurusan juga perlu memainkan peranan yang penting seperti menyediakan latihan kepada pekerja. Langkah kawalan jangka panjang. Pekerja yang bekerja ditempat tinggi juga dinasihatkan menyediakan air minuman yang secukupnya bagi menghilangkan dehydration dan juga heat stress . penggantian dan pengasingan tidak revelan dan pratik digunakan di tapak bina. Antaranya seperti menyediakan jaring keselamatan bagi menggelak pekerja jatuh terus ke bawah (tanah). pemasangan . Laluan keluar masuk perlu diwujudkan demi keselamatan pekerja yang berada dibawah. Kebiasaanya. langkah kawalan kejuruteraan perlu terlebih dahulu di ambil selepas kawalan penghapusan.keselamatan dan keselesaan pergerakan seseorang melakukan tugas. ii.

tugas dan tanggungjawab yang harus dipikul oleh pihak pengurusan adalah mengkaji dan menyiasat kemalangan atau kejadian berbahaya dan juga kemungkinan terdapat halangan di persekitaran. Dengan itu. Hanya syarikat syarikat perunding yang telah ditauliah oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) sahaja boleh mengendalikan latihan-latihan tersebut termasuklah NIOSH.perancah atau platform dan pengendalian operator mesin. pihak pengurusan dikehendaki memaparkan tanda amaran keselamatan sebagai langkah terakhir setelah semua tindakan lain di ambil. Ini semua melibatkan perancangan awal sebelum sebarang aktiviti berisiko tinggi dilakukan.20 - . Pihak pengurusan hendaklah mengkaji. Pemeriksaan secara berkala ke atas semua mesin. mengeluarkan dan menguatkuasakan prosedur kerja selamat bagi semua aktiviti berisiko tinggi. Pihak pengurusan . pihak pengurusan juga bertangungjawab untuk menyeliakan aktiviti aktiviti berisiko tinggi. Ini kerana hanya orang yang kompeten dan terlatih sahaja boleh mengendalikan aktiviti Orang kompeten dan terlatih aktiviti berisiko tinggi. akan bertanggungjawab memastikan setiap peralatan atau mesin ataupun pemasangan berada di dalam keadaan baik sebelum ianya digunakan untuk melakukan sebarang kerja. Selain itu juga. peralatan dan tempat kerja perlu diadakan bagi mengurangkan risiko yang dihadapi oleh pekerja. Walaupun yang demikian. membuat.

6 Mewujudkan kesedaran.2. 6. kasut keselamatan. 6.2.2. Pemakaian alat pelindung diri yang sesuai dengan pekerja adalah aspek keselamatan yang terakhir sekali di ambil kira setelah segala langkah.2 Antara manfaat yang dapat dipelajari daripada saranan dan perbincangan di atas. 6.2.21 - .5 Pekerja hendaklah diberi latihan yang cukup dalam bidang yang mereka mahir. 6.2.8 Mengamalkan budaya yang kerja selamat.1 Pihak organisasi/syarikat mestilah membuat kajian risiko bagi mengenalpasti kemungkinan berlaku kemalangan di tempat kerja.langkah kawalan yang lain telah disediakan.juga perlu menyediakan alat perlindungan diri seperti topi keselamatan.2. 6. .2. body harness yang diiktiraf dan berkualiti demi keselamatan pekerja. 6. 6.7 Menerangkan kehendak undang-undang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. 6.3 Pihak pekerja hendaklah mematuhi segala arahan yang dikeluarkan dipatuhi.2 Pihak organisasi/syarikat perlu mengeluarkan garis panduan/SOP yang harus dipatuhi oleh semua pekerja.2. memberitahu maklumat asas dan mengubah persepsi terutama berkaitan kepentingan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.4 Pastikan alat bantuan kecemasan dapat digunakan apabila perlu. dapatlah dibuat kesimpulan seperti berikut: 6.

NIOSH. b) Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Manual Kursus Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Modul I. Bhd. 2004.my www. NIOSH.gov. 2007.com.0 RUJUKAN/SUMBER Aa) Bahan Bercetak Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) MDC Publisher Sdn.22 - . NIOSH. 2004. f) Akta Kilang Dan Jentera Dan Peraturan-Peraturan (Akta 139) MDC Publisher Sdn. B-Rujukan Laman Web a) b) www.7.niosh. c) Perundangan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Manual Kursus Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Modul II. 2004. 2007. Bhd. e) Keselamatan Pekerjaan Manual Kursus Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Modul IV.mohr. NIOSH.my . d) Kesihatan Pekerjaan dan Higien Manual Kursus Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Modul III.dosh.. 2004..

23 - .8.0 LAMPIRAN (1) (2) Organisasi Tapak Pembinaan RAJA HUSSIN SDN. Gambar . BHD.

LAMPIRAN 1 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN TAPAK PENGARAH URUSAN PENGURUS / JURUTERA PROJEK JURUTERA / SHO KERJA-KERJA PAKAR SUB-KONTRAKTOR BERPENGALAMAN KERJA-KERJA STRUKTUR / BANGUNAN KERJA-KERJA ELEKTRIK/MEKANIKAL SUB-KONTRAKTOR BERPENGALAMAN AH JALALI B SAHID TUKANG KONKRIT R. MAMAT TUKANG PAIP/SALIRAN . R. ARIFIN B. AWANG TUKANG BATA/LEPA HASNAWI B. MD.24 - . YUSOF TUKANG BESI SAMNAPI B. TARSUM TUKANG KAYU MOHD. HASSAN B.

G2 : Keadaan pekerja ketika menuang konkrit ke dalam kotak acuan G3 : Penggunaan mesin penggetar konkrit bagi memastikan konkrit tersebut mampat di dalam kotak acuan.LAMPIRAN 2 Gambar Gambar aktiviti semasa pembinaan G1 : Kerja-kerja welding pada sambungan tiang cerucuk. .25 - .

G4 : Penggunaan mesin bar bending dan penggunaan sarung tangan yang sesuai semasa kerja-kerja pembengkokkan besi G5 : Penggunaan perancah dan platform untuk aktiviti-aktiviti kerja di tempat tinggi G6 : Aktiviti kerja.26 - . .kerja menuang konkrit pada tempat tinggi tanpa menggunakan sebarang alat pelindung diri (body harness dan jaring keselamatan).

27 - . Kelihatan pekerja pekerja melakukan kerja tanpa body harness dan jaring keselamatan. Kelihatan pekerja pekerja melakukan kerja tanpa body harness dan jaring keselamatan.kerja memasang atap bumbung.G7 : Aktiviti kerja. .kerja mengangkat. G8 : Aktiviti kerja. menyusun dan memasang kekuda bumbung.

contact your local BASF Construction Chemicals technical representative. particularly improved pumpability are required or desired. RECOMMENDED FOR Pozzolith 400Ri admixture is recommended for use in all types of concrete where retardation of set and improved performance. a mix containing Pozzolith 400Ri develops higher early and ultimate strengths.1-2000 type WRRe admixture requirements. exceeding the strength requirements of AS 1478. particularly in lean mixes and high slump concrete slipformed concrete . trial mixes should be made with the actual materials approximating job conditions to determine the dosage required for a given degree of retardation.economy in placement greater durability reduced segregation. It retards the setting time to facilitate placing and finishing. QUANTITY TO USE Pozzolith 400Ri is used at the rate of 250 to 400ml per 100kg cement. Concrete meeting architectural. slump and air content minimum cracking easier placement . precast. PACKAGING Pozzolith 400Ri is supplied in 205 litre sealed drums and bulk delivery. structural and construction requirements is obtained more dependably and economically with Pozzolith 400Ri. BASF’s approved air-entraining admixture Micro-Air is recommended for use with Pozzolith 400Ri admixture when air-entrained concrete is specified or desired. lightweight or standard concrete. earth. FEATURES AND BENEFITS Pozzolith 400Ri admixture aids in the production of concrete with these special qualities.compressive. air. it also improves plain. It can be used in white or coloured concrete. flexural and bond of concrete to steel greater economy in a mix designed for a given strength. At higher temperatures concrete hardens more rapidly and may impose problems with placing and finishing of concrete. When used in conjunction with another admixture each admixture must be dispensed separately into the mix. While Pozzolith 400Ri entrains negligible air.depending on dosage greater pumpability superior finishing characteristics for slabwork and off-form surfaces reduced water content for a given consistency increased strength . Similar dose rates may be used with blended cements. concrete with a more desirable rate of hardening characteristic can be obtained. reinforced. Pozzolith 400Ri meets and exceeds AS1478.1-2000. • • • • • • • • • • • mild to extended retardation . etc. RATE OF HARDENING The temperature of the concrete mix and the ambient temperature (forms. it improves the efficiency of most air-entraining admixtures and will generally result in the need for less air-entraining admixture. prestressed. shotcrete (wet mix) and conventionally placed concrete. Pozzolith 400Ri can be used with airentraining agents approved under AS 1478 Specifications when air-entrained concrete is specified or desired. Pozzolith 400Ri admixture improves pumped concrete. more uniform and more predictable high quality concrete.) affect the rate of hardening of the concrete. By varying the dosage of Pozzolith 400Ri. COMPRESSIVE STRENGTH In comparison to plain concrete. For additional information on Pozzolith 400Ri and its use in developing a concrete mix with special performance characteristics. Since setting time is also influenced by the chemical and physical composition of the basic ingredients of the concrete. reinforcement.POZZOLITH 400Ri Polymer admixture for improving concrete DESCRIPTION Pozzolith 400Ri is a ready-to-use liquid admixture for making better.

no assumption can be made as to a product's suitability for a particular use or application and no warranty as to its accuracy. Newcastle (02) 4961 3819 Adelaide (08) 8139 7500 BASF Construction Chemicals Australia Pty Ltd Incorporated in NSW A.N. Suggestions made by BASF Construction Chemicals either orally or in writing may be followed. Field service where provided does not constitute supervisory responsibility. and not BASF Construction Chemicals. it is the user’s responsibility to obtain the most recent issue AP400Ri/3/0906 The technical information and application advice given in this BASF Construction Chemicals publication are based on the present state of our best scientific and practical knowledge. modified or rejected by the NOTE owner.basf-cc. The user is responsible for checking the suitability of products for their intended use. As the information herein is of a general nature.basf-cc.POZZOLITH 400Ri All BASF Construction Chemicals Australia & New Zealand data sheets are updated on a regular basis.B. are responsible for carrying out procedures appropriate to a specific application. Auckland Ph: (09) 414 7233 www. NSW 2147 Darwin (08) 8984 3269 Brisbane (07) 3633 9900 Ph.basf-ugc.com BASF WEB SITES www. (02) 8811 4200 Townsville (07) 4774 7344 Kalgoorlie 0417 772 355 Melbourne (03) 9567 7300 STATEMENT OF RESPONSIBILITY BASF Construction Chemicals New Zealand Ltd Head Office: 45 William Pickering Drive.com. Albany. 46 000 450 288 Canberra (02) 6280 6010 Perth (08) 9366 2600 Head Office: 11 Stanton Road Seven Hills.co.au .nz www. reliability or completeness either expressed or implied is given other than those required by law. engineer or contractor since they.

gently flood with plenty of fresh water for 15 minutes. Wash mouth with water and seek medical attention. If irritation persists. BASF Construction Chemicals Australia Pty Ltd. IDENTIFICATION OF THE MATERIAL AND SUPPLIER Product name: Other name: Product code: Recommended use: Company: ABN: Address: Telephone number: Facsimile: Company: Address: POZZOLITH 400Ri None allocated 1010202055001_. 2147. NSW. 2. New Zealand +64 9 414 7233 +64 9 414 7244 Telephone number: Facsimile: Emergency telephone number: 0417 658 263. Technical Manager Pacific Revision No: 3 31-09-2006 . 45 William Pickering Drive. While holding eyes open. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS INGREDIENTS Chemical Name Calcium lignosulfonate Non-hazardous ingredients CAS Number 8061-52-7 Proportion 10 -< 30% to 100% 4. Wash contacted area thoroughly with soap and plenty of water. Albany. Skilled personnel should only undertake removal of contact lenses after an eye injury. 1010202055005_ Aqueous admixture solution for improving properties of concrete. Skin: Inhalation: First aid facilities: Ensure availability of clean water for eye/skin wash. seek medical attention. BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) POZZOLITH 400Ri This version authorised by: Page 1 of 4 Ken Fletcher. Seven Hills. Auckland. HAZARDS IDENTIFICATION Hazard classification: Risk phrase(s): Safety phrase(s): Not hazardous according to criteria of NOHSC None allocated None allocated 3. Australia +61 2 8811 4200 +61 2 8811 3299 BASF Construction Chemicals New Zealand Ltd. FIRST AID MEASURES Ingestion: Eyes: Do NOT induce vomiting. Lay patient down and rest. If irritation persists or recurs seek medical attention. 46 000 450 288 11 Stanton Road.MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. 1010202055002_. Remove to fresh air.

However. Carefully dilute with water (fine spray or fog). Spills in a contained area such as a bund can be removed by a commercial bulk liquid waste disposal organisation. it is generally recommended that contact with any chemical be kept to a minimum.g. Do not discharge into sewers or waterways. Oxides of carbon and nitrogen. For large spills or ponded areas impervious footwear is preferred. Store undercover and away from frost. Following is a guide to suggested PPE that may be utilised for handling this product. 5. Environmental precautions: 7. Respiratory protection: Glove type (AS2161): Eye protection: Clothing: BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) POZZOLITH 400Ri This version authorised by: Page 2 of 4 Ken Fletcher.g. Natural ventilation should be adequate under normal use conditions. alkalis and acids. Avoid contact with metal (e. Impervious gloves e. iron) 8. so PPE is not normally essential. None None allocated 6. Spills should be contained by absorbing with dry inert filler (vermiculite. Avoid mists. CO2 and Dry Chemical. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES Methods for clean up / collecting: Caution slippery when spilt. Remove contaminated clothing as soon as possible. 5 to 35°C. This product is not classified as hazardous. Not normally applicable.MATERIAL SAFETY DATA SHEET Advice to doctor: Treat symptomatically. Launder thoroughly before reusing. Wash down area with excess water into a containment area or contain with inert filler for disposal. Keep containers closed when not in use. FIRE FIGHTING MEASURES Suitable extinguishing media: Hazards from combustion products: Precautions and equipment for fire fighters: Hazchem code: Foam. Strong oxidising agents. Technical Manager Pacific Revision No: 3 31-09-2006 . PVC or nitrile rubber gauntlets Chemical worker’s goggles or safety glasses. sand or soil). EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION Exposure standards: Engineering controls: Personal Protective Equipment Not available. General protective clothing such as overalls or long pants and a long sleeve shirt or a chemical apron. dry area. Stop leak if possible without risk. HANDLING AND STORAGE Conditions for safe storage Location: Temperature conditions: Protection from weather: Storage incompatibilities: Store in a cool. which can then be shovelled into appropriately labelled drums for disposal.

iron) Hazardous decomposition products: Oxides of carbon and nitrogen. Hazard of use/storage: Materials to avoid: 11. eating. drinking or using the toilet and after finishing work. There have been no reports in the literature of health effects in workers arising from long-term exposure to this material and no comprehensive human studies have been conducted. Avoid contact with metal (e.2 ca 1. Not a carcinogen. mutagen or teratogen.1 Not available UEL – Not available LEL – Not available Soluble 7 10. Observe the usual precautions when handling chemicals. however large amounts may cause nausea.MATERIAL SAFETY DATA SHEET Other: Use barrier creams to protect skin from contact with the material. DISPOSAL CONSIDERATIONS Disposal Methods State/Territory authority: Dispose – Secure landfill: Observe all Federal. Technical Manager Pacific Revision No: 3 31-09-2006 . ECOLOGICAL INFORMATION Ecology: Do not discharge into sewers 13. Strong oxidising acids. BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) POZZOLITH 400Ri This version authorised by: Page 3 of 4 Ken Fletcher. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES Appearance: Boiling point (°C): Melting point (°C): Vapour pressure @ 25°(kPa): Specific gravity: Flash point (°C): Flammability limits (%): Solubility in water: pH: Dark brown liquid > 100 Not available < 3.g. May cause slight irritation. STABILITY AND REACTIVITY Stable under normal storage and application temperature. Always wash hands before smoking. agents and alkalis. State and Local regulations Yes. TOXICOLOGICAL INFORMATION Acute Ingestion: Eye: Skin: Inhalation: Chronic: No adverse effects expected. Repeated or prolonged skin contact may lead to irritation. 9. 12. Not applicable. diarrhoea and vomiting.

OTHER INFORMATION Reason for Issue: Change of company name. reliability or completeness.MATERIAL SAFETY DATA SHEET Dispose – High temp incinerator: Yes Precautions for clean up crew: Nitrile rubber or PVC gauntlets. BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) POZZOLITH 400Ri This version authorised by: Page 4 of 4 Ken Fletcher. REGULATORY INFORMATION Risk phrase(s): Safety phrase(s): None allocated None allocated 16. Our responsibility for products sold is subject to our standard terms and conditions. TRANSPORT INFORMATION UN number: Dangerous goods class: Subsidiary risk: EPG card: Shipping name: Packing group: Poisons schedule: Hazchem code: None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated 15. If clarification or further information is needed to ensure that an appropriate risk assessment can be made. All information contained in this MSDS is as accurate and up-to-date as possible. a copy of which is sent to our customers and is also available on request. This MSDS summarises our best knowledge of the health and safety hazard information of the product and how to safely handle and use the product in the workplace. Technical Manager Pacific Revision No: 3 31-09-2006 . No warranty expressed or implied is made as to its accuracy. Each user should read this MSDS and consider the information in the context of how the product will be handled and used in the workplace including in conjunction with other products. the user should contact this company. 14.

1010100064003_. 46 000 450 288 11 Stanton Road. Seven Hills. Wash mouth with water and seek medical attention. Auckland. IDENTIFICATION OF THE MATERIAL AND SUPPLIER Product name: Other name: Product code: Recommended use: Company: ABN: Address: Telephone number: Facsimile: Company: Address: RHEOBUILD 1000 None allocated 1010100064001_. New Zealand +64 9 414 7233 +64 9 414 7244 Telephone number: Facsimile: Emergency telephone number: 0417 658 263. gently flood with plenty of fresh water for 15 minutes. If irritation persists or recurs seek medical attention. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS INGREDIENTS Chemical Name Naphthalene Sulphonic Acid Derivative Non-hazardous ingredients CAS Number 36290-04-7 Proportion 30 .MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1.60% to 100% 4. 1010100064002_. Australia +61 2 8811 4200 +61 2 8811 3299 BASF Construction Chemicals New Zealand Ltd. 45 William Pickering Drive. NSW. HAZARDS IDENTIFICATION Hazard classification: Risk phrase(s): Safety phrase(s): Not hazardous according to criteria of NOHSC None allocated None allocated 3. 2. FIRST AID MEASURES Ingestion: Eyes: Do NOT induce vomiting. Skilled personnel should only undertake removal of contact lenses after an eye injury. 1010100064004_. BASF Construction Chemicals Australia Pty Ltd. While holding eyes open. 1010100064006_. Technical Manager Pacific Revision No: 5 02-10-2006 . BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) RHEOBUILD 1000 This version authorised by: Page 1 of 4 Ken Fletcher. 2147. 1010100064007_. 1010100064009_ Aqueous admixture solution for rheoplastic concrete. Albany.

seek medical attention. Stop leak if possible without risk. Keep containers closed when not in use.MATERIAL SAFETY DATA SHEET Skin: Inhalation: Wash contacted area thoroughly with soap and plenty of water. Technical Manager Pacific Revision No: 5 02-10-2006 . Wash down area with excess water into a containment area or contain with inert filler for disposal. 5 to 35°C. which can then be shovelled into appropriately labelled drums for disposal. Remove to fresh air. dry area. However. iron). Oxides of carbon and nitrogen None None allocated 6. BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) RHEOBUILD 1000 This version authorised by: Page 2 of 4 Ken Fletcher. 8. Following is a guide to suggested PPE that may be utilised for handling this product. it is generally recommended that contact with any chemical be kept to a minimum. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES Methods for clean up / collecting: Caution slippery when spilt. so PPE is not normally essential. alkalis and acids. Environmental precautions: 7. Spills should be contained by absorbing with dry inert filler (vermiculite. sand or soil). Avoid contact with metal (e. FIRE FIGHTING MEASURES Suitable extinguishing media: Hazards from combustion products: Precautions and equipment for fire fighters: Hazchem code: Foam. Strong oxidising agents. CO2 and Dry Chemical. If irritation persists. This product is not classified as hazardous. 5. Natural ventilation should be adequate under normal use conditions. Store undercover and away from frost. First aid facilities: Ensure availability of clean water for eye/skin wash. Advice to doctor: Treat symptomatically. Lay patient down and rest. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION Exposure standards: Engineering controls: Personal Protective Equipment Not available. Do not discharge into sewers or waterways. Carefully dilute with water (fine spray or fog).g. HANDLING AND STORAGE Conditions for safe storage Location: Temperature conditions: Protection from weather: Storage incompatibilities: Store in a cool. Spills in a contained area such as a bund can be removed by a commercial bulk liquid waste disposal organisation.

TOXICOLOGICAL INFORMATION Acute Ingestion: Eye: Skin: Inhalation: Chronic: No adverse effects expected. Other: 9.2 ca 1. General protective clothing such as overalls or long pants and a long sleeve shirt or a chemical apron. Remove contaminated clothing as soon as possible. Hazardous decomposition products: Oxides of carbon and nitrogen. iron). diarrhoea and vomiting. Not a carcinogen. Repeated or prolonged skin contact may lead to irritation. Use barrier creams to protect skin from contact with the material. STABILITY AND REACTIVITY Stable under normal storage and application temperature. PVC or nitrile rubber gauntlets Chemical worker’s goggles or safety glasses. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES Appearance: Boiling point (°C): Melting point (°C): Vapour pressure @ 25°(kPa): Specific gravity: Flash point (°C): Flammability limits (%): Solubility in water: pH: Dark brown liquid > 100 Not available < 3. For large spills or ponded areas impervious footwear is preferred. mutagen or teratogen.2 Not available UEL – Not available LEL – Not available Soluble 7 10. BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) RHEOBUILD 1000 This version authorised by: Page 3 of 4 Ken Fletcher. agents and alkalis. Hazard of use/storage: Materials to avoid: 11.MATERIAL SAFETY DATA SHEET Respiratory protection: Glove type (AS2161): Eye protection: Clothing: Not normally applicable. Always wash hands before smoking. eating.g. Not applicable. May cause slight irritation. Impervious gloves e. Avoid contact with metal (e. however large amounts may cause nausea. Observe the usual precautions when handling chemicals.g. There have been no reports in the literature of health effects in workers arising from long-term exposure to this material and no comprehensive human studies have been conducted. drinking or using the toilet and after finishing work. Avoid mists. Strong oxidising acids. Launder thoroughly before reusing. Technical Manager Pacific Revision No: 5 02-10-2006 .

ECOLOGICAL INFORMATION Ecology: Do not discharge into sewers or waterways.MATERIAL SAFETY DATA SHEET 12. 13. TRANSPORT INFORMATION UN number: Dangerous goods class: Subsidiary risk: EPG card: Shipping name: Packing group: Poisons schedule: Hazchem code: None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated 15. the user should contact this company. State and Local regulations Yes. OTHER INFORMATION Reason for Issue: Change of company name. This MSDS summarises our best knowledge of the health and safety hazard information of the product and how to safely handle and use the product in the workplace. No Nitrile rubber or PVC gauntlets. Our responsibility for products sold is subject to our standard terms and conditions. Technical Manager Pacific Revision No: 5 02-10-2006 . If clarification or further information is needed to ensure that an appropriate risk assessment can be made. reliability or completeness. BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) RHEOBUILD 1000 This version authorised by: Page 4 of 4 Ken Fletcher. All information contained in this MSDS is as accurate and up-to-date as possible. No warranty expressed or implied is made as to its accuracy. Each user should read this MSDS and consider the information in the context of how the product will be handled and used in the workplace including in conjunction with other products. DISPOSAL CONSIDERATIONS Disposal Methods State/Territory authority: Dispose – Secure landfill: Dispose – High temp incinerator: Precautions for clean up crew: Observe all Federal. REGULATORY INFORMATION Risk phrase(s): Safety phrase(s): None allocated None allocated 16. 14. a copy of which is sent to our customers and is also available on request.

PERFORMANCE (As an High Range Water Reducer) Example of the influence of Rheobuild 1000 on concrete compressive strength when dosed at 1000mls/100kg of cement.RHEOBUILD® 1000 High range.60°C over 1 hour Steam Curing at 60°C for 3 hours. high range. nonsegregating concrete with:• shorter placing times • reduced steam and ambient temperature curing • increased strength at early ages • high reliability • high ultimate strength • impermeability • durability • dimensional stability • high elastic modulus • low shrinkage and creep Aggregate maximum size = 20mm Cementitious Content = 350kg/m³ Initial slump = 40mm Temperature = 23°C . particularly at early stages. vertical or horizontal pumping • pavements • tunnel linings • partition walls • bridge girders • precasting systems • tunnel-type shuttering systems • in-situ casting structures • travelling formwork casting • slipform casting • cantilever casting Aggregate max. water reducing. AS 1478 Type HWR. easily flowing but at the same time free from segregation. superplasticising. cooling to 20°C in 1 hour. PERFORMANCE (As a Superplasticiser) FEATURES AND BENEFITS The addition of Rheobuild 1000 allows mixing water to be reduced considerably and concrete strength to be accelerated significantly. Rheoplastic concrete is fluid concrete with a slump value of at least 200mm. Rheobuild 1000 is a ready-to-use. rheoplastic. liquid admixture which meets ASTM C 494 requirements for types A and F admixtures. water reducing admixture formulated to produce rheoplastic concrete. size = 20mm Cement content = 350kg/m³ Steam curing for 6 hours 1 hour for preliminary curing at 20°C Heating from 20 . superplasticising admixture DESCRIPTION Rheobuild 1000 is a strength enhancing. chloride free. RECOMMENDED FOR • • • all types of premixed concrete where high water reduction or flowing properties are required industrial precast concrete placement in cold weather Rheobuild 1000 has been used successfully in: • pillars and footings • prestressed elements • long distance. and having the same water/cement ratio as that of no-slump concrete (25mm) without admixture. Rheobuild 1000 provides high quality.

NSW 2147 Brisbane (07) 3633 9900 Kalgoorlie 0417 772 355 Ph. DISPENSING Rheobuild 1000 can be added at the batch plant or on site. 46 000 450 288 Canberra (02) 6280 6010 Darwin (08) 8984 3269 Head Office: 11 Stanton Road Seven Hills.RHEOBUILD® 1000 DOSAGE Rheobuild 1000 is normally dosed at 800 ± 200mls per 100kg of cementitious material. The precise workability duration depends on temperature. are responsible for carrying out procedures appropriate to a specific application. When adding at the batch plant. (02) 8811 4200 Townsville (07) 4774 7344 Melbourne (03) 9567 7300 BASF Construction Chemicals New Zealand Ltd Head Office: 45 William Pickering Drive. no assumption can be made as to a product's suitability for a particular use or application RESPONSIBILITY and no warranty as to its accuracy. types of cement and aggregates. PACKAGING Rheobuild 1000 is supplied in 205 litre sealed drums and bulk delivery. Other dosages may be used depending on the mix design of the concrete and ambient conditions. The user is responsible for checking the suitability of products for their intended use. Rheobuild 1000 is not compatible with admixtures based on polycarboxylate technology. otherwise extended retardation could result. it is the user’s responsibility to obtain the most recent issue ARb1000/10/090 6 The technical information and application advice given in this BASF Construction Chemicals publication are based on the present state of our best scientific and practical knowledge. When introduced on site. COMPATABILITY Rheobuild 1000 is compatible with both water-reducers and air-entraining agents approved under SAA. For additional information on Rheobuild 1000 and its use in developing a concrete mix with special performance characteristics.com BASF WEB SITES www. Auckland Ph: (09) 414 7233 www.nz www. Albany. All BASF Construction Chemicals Australia & New Zealand data sheets are updated on a regular basis.basf-cc. The actual dose depends on the degree of water reduction or flow required. Suggestions made by BASF Construction Chemicals either orally or in writing may be followed.basf-cc.com. extended retardation may be experienced. transport and dosage of admixture. Higher dosages provide higher duration of workability of fresh concrete. Adelaide (08) 8139 7500 Newcastle (02) 4961 3819 BASF Construction Chemicals Australia Pty Ltd Perth (08) 9366 2600 Incorporated in NSW A. but must be dispensed separately into the concrete mix.basf-ugc.N. and not BASF Construction Chemicals. Above 1000mls per 100kg cementitious material. SANZ and ASTM specifications when used in concrete.co. modified or rejected by the NOTE owner. reliability or completeness either expressed or implied is given other than those required by law.B. Field service where provided does not constitute supervisory responsibility.au . Rheobuild 1000 should only be used in conjunction with water-reducing admixtures after specific test information is available at the dose rates proposed. delay addition until the cement has been thoroughly wetted and at least 75% of the water has been added. engineer or contractor since they. such as Glenium 27 or Rheocrete UW450. mix for further 2 minutes after addition. As the information herein is of a STATEMENT OF general nature. contact your local Master Builders Technologies field representative. WORKABILITY Rheobuild 1000 can maintain the workability of fresh concrete for a pre-determined time.

BHD.LAPORAN HAZARD DALAM SEKT OR PEMBINAAN BAGI SYARIKAT RAJA HUSSIN SDN. RAJA RUSDY IRWAN B RAJA HUSSIN No Indeks : NS4783 No Kad Pengenalan : 831010-03-5205 Peperiksaan Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan (1/2008) Kertas IV Bhg 2 : Lisan 28/2/2008 .

810.Pengenalan Tempat Kerja Membina & menyiapkan sebuah SRA Tengku Amalin A isyah Putri. tempat tinggi dan sebagainya. besi. Kota Bharu.40 Antara Skop kerja yang dijalankan oleh RHSB seperti 2 Blok bangunan sekolah 4 tingkat 1 kantin 1 menara tangki air setinggi 18 meter Antara aktiviti-aktiviti pembinaan adalah seperti kerja-kerja konkrit . kayu. mengecat. Nilai Kontrak RM4.280. . cerucuk.

Memberi pengetahuan tentang i su keselamatan dan kesihatan ditapak bina kepada pekerja dan pihak pengurusan. . Pihak Pengurusan bol eh menilai tahap keselamatan dan kesihatan pekerja.Objektif Mengenalpasti kesemua hazard di tapak bina.

Kaedah Pengenalpastian hazard Pemeriksaan dan pemerhatian keadaan di tapak bina. . Temuduga pekerja. Semakan semula ke atas dokumen. Penaksiran risiko Tahap Risiko = Kemungkinan X Keterukan Kategori tahap risiko samada: rendah (1-5). sederhana (6-8) tinggi (9-16).

Kemungk inan Keterukan 4 Sangat Mungkin (setiap hari) 16 Tinggi 12 Tinggi 3 Mungkin (setiap minggu) 12 Tinggi 9 Tinggi 2 1 Tidak Sangat tidak Mungkin mungkin (setiap bulan) (setiap tahun) 8 Sederhana 6 Sederhana 4 Rendah 3 Rendah 4 Mati/kecacatan kekal 3 Cedera parah (cuti sakit lebih 4 hari) 2 Cedera ringan (cuti sakit kurang dari 4 hari) 1 Luka kecil (pertolongan awal) 8 Sederhana 6 sederhana 4 Rendah 2 Rendah 4 Rendah 3 Rendah 2 Rendah 1 Rendah .

Keselamatan Kesihatan Kesan risiko t erdedah kepada hazard berkenaan: Gangguan untuk membuat kerja Tergelincir Jatuh Fobia Saraf kurang sensitif heat stress Dehydration .Hasil & Perbincangan Terdapat dua jenis hazard.

8. Nama Hazard (b) Lifting material (dari lori ketempat tempat penyusunan) lifting roof material (memasang bumbung tangki) Piling and welding pile .terpotong jari concreting . 3.pernafasan terganggu (habuk) Fabricating .Bil (a) 1. 2. 7. 4.sakit mata Bar Bending .terdedah campuran bahan kimia Bekerja ditempat tinggi Concreting masalah ergonomik Kemungkinan (c) 1 2 4 4 2 2 4 3 Keterukan (d) 2 3 2 2 4 3 3 3 Risiko (c) x (d) 2 6 8 8 8 6 12 9 . 5. 6.

.Saranan Langkah kawalan yang disarankan: Penghapusan Pengubahan Pengasingan Kejuruteraan Pentadbiran Peralatan perlindungan diri Terdapat 2 langkah-langkah pencegahan & pembetulan iaitu jangka pendek dan panjang.

Manfaat Pihak syarikat perlu mengeluarkan garis panduan kepada pekerja berdasarkan hasil kajian risiko di tapak bina. Kesederan dan kehendak undang -undang yang berkaitan dengan keselamat an dan kesihat an pekerja. Memberi latihan yang sewajarnya kepada pekerja mahir. Mengamalkan budaya kerja selamat . Alat bantuan kecemasan hendaklah diselenggarakan set iap masa. . Pihak hendak mematuhi segala arahan yang dikeluarkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful