LAPORAN HAZARD DALAM SEKTOR PEMBINAAN OLEH RAJA HUSSIN SDN BHD

By Nombor Indeks : NS4783 No Kad Pengenalan : 831010-03-5205

Peperiksaan Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan (1/2008) Kertas IV Bhg 1: Tugasan Tempat Kerja 17 Disember 2007 29 Januari 2008

ISI KANDUNGAN BIL 1.0 2.0 TAJUK ABSTRAK PENGENALAN 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Latar Belakang Projek Latar Belakang Syarikat Organisasi Syarikat Aktiviti Syarikat Persekitaran Kerja Aktiviti Diperingkat Semasa Pembinaan Hazard Yang Berkaitan Dengan Aktiviti-Aktiviti Tersebut 2 2 3 3 4 4 5 7 MUKASURAT 1

3.0 4.0

OBJEKTIF KAEDAH 4.1 4.2 Tiga kaedah Kaedah Penaksiran Risiko

8 9

5.0

HASIL DAN PERBINCANGAN 5.1 5.2 5.3 Senarai hazard Keutamaan Hazard Berdasarkan Rating Risiko. Kesan risiko keselamatan dan kesihatan yang paling kritikal yang telah dikenalpasti kepada organisasi. 11 12

12

6.0 7.0 8.0

SARANAN RUJUKAN/SUMBER LAMPIRAN

13 22 23

1.0

ABSTRAK Kertas kerja ini dilaksanakan bagi memenuhi keperluan Peperiksaan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan siri 1/2008. Tugasan Tempat Kerja bermula Januari 2007 sehingga Januari 2008 (tempoh kontrak). Laporan ini disediakan mengikut tempoh yang diberikan iaitu selama 6 minggu mulai 17 Disember 2007 sehingga 29 Januari 2008. Objektif laporan ini di buat untuk mengenalpasti hazard semasa kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas pembinaan di tapak Projek Membina Dan

Menyiapkan Sekolah Rendah Agama Tengku Amalin Aishah Putri, Tanjung Mas, Kota Bharu, Kelantan . Projek ini telah menelan belanja RM 4,280,810.40. Kontraktor Utama bagi projek tersebut adalah RAJA HUSSIN SDN. BHD., yang dikawal selia pembinaannya oleh Jabatan Kerja Raya, Jajahan Kota Bharu, Kelantan. Walaupun begitu hanya kerja-kerja semasa pembinaan sahaja yang akan dihuraikan didalam laporan ini. Laporan ini merangkumi pengenalan, objektif, kaedah mengenalpasti hazard, hasil dan perbincangan serta saranan yang perlu diberi perhatian oleh RAJA HUSSIN SDN. BHD. bagi mengawal hazard kritikal yang terdapat semasa aktiviti pembinaan sekolah tersebut.

-1-

2.0

PENGENALAN 2.1 Latar Belakang Projek Projek Membina Dan Menyiapkan Bangunan Sekolah Rendah Agama Tengku Amalin Aishah Putri adalah merupakan sekolah rendah agama yang pertama ditubuhkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dengan kerjasama Majlis Agama Islam Kelantan dibawah skim Sekolah Rendah Agama Bantuan Kerajaan dilaksanakan di Negeri Kelantan. Sekolah ini mempunyai 2 buah blok bangunan, 1 blok kantin dan menara tangki air dan dibina di atas tanah milik Al-Sultan Kelantan seluas 3.925 ekar . Sekolah tersebut akan dilengkapi dengan kemudahan padang permainan, bangsal basikal dan pondok pengawal. Jabatan Kerja Raya telah dipertanggungjawabkan untuk mengawal, menyelia dan menguruskan projek tersebut bagi berjalan lancar. Jumlah kos pembinaan bangunan tersebut adalah sebanyak RM 3,700,610.40 dan kos kontrak adalah RM 4,280,810.40. Syarikat RAJA HUSSIN SDN. BHD. telah dilantik dan dipertanggungjawabkan sebagai Kontraktor Utama bagi menyiapkan

pembinaan sekolah tersebut.

2.2

Latar Belakang Syarikat Syarikat RAJA HUSSIN SDN. BHD. pada mulanya diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 sebagai syarikat persendirian di atas nama LANJAN SETIA SDN. BHD pada 5 Julai 1993 dan ditukarkan nama pada 14 Mac 2000. RAJA HUSSIN SDN. BHD. mempunyai modal berbayar dan dibenarkan sebanyak RM 1 juta. Syarikat ini telah didaftarkan dengan Pusat Khidmat Kontraktor dan Lembaga Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) sebagai

-2-

Kontraktor Kelas C dan nilai kontrak tidak melebihi RM 5 juta. Sepanjang penglibatan di dalam bidang pembinaan selama 14 tahun, syarikat ini telah menerima 2 anugerah kecemerlangan dalam pembinaan kerana dapat menyiapkan projek sebelum tamat tempoh kontrak dengan tidak mengabaikan spesifikasi yang ditetapkan. Dengan memiliki pekerja yang didikasi, professional dan terlatih, syarikat mampu untuk menentukan semua kehendak pelanggan dipatuhi.

2.3

Organisasi Syarikat Dalam organisasi RAJA HUSSIN SDN. BHD., ianya terbahagi kepada dua organisasi utama. Satu organisasi dinamakan organisasi pentadbiran manakala satu organisasi lagi dinamakan organisasi tapak pembinaan (sila rujuk lampiran 1). Di dalam carta organisai tapak pembinaan, tugas Koordinator Projek telah dibantu oleh Jurutera Projek yang bertanggungjawab dalam bidang teknikal dan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan yang

bertanggungjawab untuk memastikan pihak pengurusan dan pekerja-pekerja mematuhi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Akta Kilang dan Jentera 1967 dan lain-lain akta yang berkaitan dengan isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

2.4

Aktiviti Syarikat RAJA HUSSIN SDN. BHD. adalah salah satu syarikat yang menjalankan aktiviti berkaitan kejuruteraan awam dan bangunan. Antara kerja-kerja yang sedang dilaksanakan pada masa ini ialah membina dan menyiapkan bangunan

-3-

pihak RAJA HUSSIN SDN. aktiviti-aktiviti di peringkat semasa pembinaan sahaja yang akan dibincangkan kerana pada masa itu. BHD. bar bending . 2. Akta Kilang dan Jentera 1967 dan lain-lain akta yang berkaitan dengan aktiviti syarikat. ianya terbahagi kepada tiga peringkat. -4- . 2. semasa dan selepas pembinaan. Untuk memastikan aktiviti syarikat mematuhi piawaian yang ditetapkan. Kota Bharu Kelantan untuk Kementerian Pelajaran Malaysia dan juga membina dan menyiapkan bangunan Pejabat Tanah dan Jajahan Machang Kelantan untuk Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan.5 Persekitaran Kerja Bagi kerja-kerja pembinaan bangunan sekolah di Tanjung Mas Kota Bharu.sekolah di Tanjung Mas. Walaubagaimanapun untuk laporan Tugasan Tempat Kerja ini. painting . fabricating dan piling . working at height . lifting material . Peringkat-peringkat ini adalah terdiri daripada peringkat sebelum.6 Aktiviti Diperingkat Semasa Pembinaan Di antara kerja-kerja yang dilaksanakan pada peringkat semasa pembinaan sekolah adalah seperti concreting . sentiasa mengadakan perundingan dengan pihak-pihak yang terlibat dan juga mematuhi kehendak perundangan berkaitan dengan aktiviti syarikat serta mempraktikan keperluan akta seperti yang digariskan dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. pekerja banyak terdedah kepada hazard-hazard yang kritikal.

(c) (d) (e) ii. -5- . Lifting gear tidak berfungsi Tidak fokus lifting roof material (memasang bumbung bangunan) (a) (b) (c) (d) Beban terlalu berat. Lifting gear tidak berfungsi. (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) Hilang kawalan terhadap beban. Sakit leher. Rantai pengangkat boleh putus.7 Hazard Yang Berkaitan Dengan Aktiviti-Aktiviti Tersebut Berpandukan kepada aktiviti-aktiviti di atas. Lifting material (dari lori ke tempat penyusunan) (a) (b) Hilang kawalan berat beban semasa diangkat dengan kren. beberapa hazard telah dikenal pasti.2. Antaranya seperti berikut : i. Tidak fokus. Terlalu tinggi Rantai pengangkat boleh putus Terlalu lama tergantung kerana kerja-kerja pemasangan mengambil masa yang lama. Dehydration Heat stress . Silau disebabkan oleh cahaya matahari. Plate boleh berpusing semasa diturunkan dari lori dengan menggunakan kren.

Ergonomik. Bar bending (a) (b) (c) Ergonomik. berair) ketika welding Wasap ketika welding . Hingar. Heat stress . Gegaran Sakit mata (mata merah. Habuk. Terpotong tangan Kejutan Elektrik. Wasap. iv. Pernafasan terganggu. Habuk. Ergonomik. v. -6- . Pernafasan terganggu.iii. Fabricating (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Mata masuk habuk. Pernafasan terganggu. Percikan api. Terbakar pada tubuh badan. Kejutan Elektrik. Piling and welding pile (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Bunyi bising.

Pernafasan terganggu. Hingar.(d) (e) (f) vi.0 OBJEKTIF Objektif utama laporan ini disediakan adalah untuk mengenalpasti kesemua hazard yang lebih kritikal yang terdapat di tapak pembinaan bangunan sekolah. pihak pengurusan syarikat dan pekerja boleh menilai tahap keselamatan dan kesihatan yang terdapat di tempat kerja dan persekitaran. Dengan bantuan laporan ini. Fobia Perencah atau platform tidak selamat Dehydration Heat stress . pihak pengurusan dan pekerja akan lebih bersikap berhati-hati di dalam -7- . Working at height (Bekerja di tempat tinggi) (a) (b) (c) (d) (e) (f) Jatuh. Pengsan vii. Concreting (a) (b) (c) (d) (e) (f) Getaran Terdedah campuran bahan kimia Ergonomik. Di samping itu juga. 3. Dehydration Heat stress . Dehydration Heat stress .

1.1.2 Semakan semula ke atas dokumen i.1 Pemeriksaan dan Pemerhatian keadaan di tempat kerja i. Pematuhan kepada SOP. v.1. operator kren dan mesin cerucuk) iii. Cara penggunaan PPE. Aktiviti-aktiviti yang dilakukan.0 KAEDAH 4. 4.3 Temuduga pekerja i. Semakan laporan kesihatan pekerja. (contoh welder. iv. iii. 4.1 Tiga kaedah yang disenaraikan di bawah ini telah digunakan untuk mengenalpasti hazard keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. iv. ii. Tool box talk/meeting .semua perkara berhubung kait dengan isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. v. Cara penggunaan mesin terutama mesin cerucuk dan kren Cara penggunaan peralatan. Perhatikan sistem kerja yang dilakukan. ii. ii. Semakan laporan kemalangan di tempat kerja. Justeru itu. Periksa sijil kompiten bagi pekerja yang perlu menggunakannya. Tentang bahaya di tempat kerja. -8- . Periksa sijil kelayakan bagi peralatan bantuan yang digunakan. 4. ianya dapat memberi sedikit sebanyak pengetahuan dengan proses pengenalpastian hazard. 4.

Pemahaman tentang garis panduan/SOP.2. Kaedah Penaksiran Risiko.1 4 Sangat Mungkin 16 Tinggi 3 Mungkin 2 Tidak Mungkin 1 Sangat tidak mungkin 4 Rendah 12 Tinggi 8 Sederhana 12 Tinggi 8 Sederhana 4 Rendah 9 Tinggi 6 sederhana 3 Rendah 6 Sederhana 4 Rendah 2 Rendah 3 Rendah 2 Rendah 1 Rendah Kemungkinan dinilai seperti berikut: 4 = sangat mungkin (setiap hari) 3 = mungkin (setiap minggu) 2 = tidak mungkin (setiap bulan) 1 = sangat tidak mungkin (setiap tahun) -9- . Jadual 1. Jadual 1 di bawah telah digunakan untuk penaksiran risiko.2 Masalah kesihatan yang dihidapi. v.iii. Oleh kerana risiko adalah hasil daripada keterukan akibat dan kemungkinan. iv. 4. Penaksiran Risiko Kemungkinan Keterukan 4 Mati/kecacatan kekal 3 Cedera parah 2 Cedera ringan 1 Luka kecil 4. Kesesuaian penggunaan PPE.

2 Keterukan dinilai seperti berikut: 4 = kematian (kematian/hilang upaya kekal) 3= kecederaan teruk (cuti sakit melebihi 4 hari/hilang upaya sementara) 2 = kecederaan ringan (cuti sakit tidak melebihi 4 hari) 1 = kecederaan yang boleh diabai (kejadian nyaris/pertolongan awal) 4. iii. ii. 4.4. 9 hingga 16.4 Tahap risiko boleh dikatogerikan kepada risiko rendah.2.3 Contoh Perkiraan: i) ii) iii) jika kemungkinan hazad dinilai sebagai 3 jika keterukan hazad dinilai sebagai 2 tahap risiko adalah 3 x 2 = 6 (sederhana) Tahap Risiko = Kemungkinan X Keterukan 4. sederhana dan tinggi seperti terdapat rating di bawah : i. Risiko Rendah Risiko Sederhana Risiko Tinggi 1 hingga 5.10 - .2. 6 hingga 8.2.2.5 Contoh hazard keselamatan dan kesihatan yang telah diperolehi berdasarkan rating risiko adalah seperti di jadual 2 dibawah : .

pernafasan terganggu (habuk) Fabricating .sakit mata Bar Bending .terpotong jari concreting . 4 2 8 5. Nama Hazard (b) Lifting material (dari lori ketempat tempat penyusunan) lifting roof material (memasang bumbung tangki) Piling and welding pile . Keterukan (d) 2 Risiko (c) x (d) 2 2. Peralatan tidak selamat. ii. 2 3 6 3.terdedah campuran bahan kimia Bekerja ditempat tinggi Concreting masalah ergonomik Kemungkinan (c) 1 hazard. . 4 2 8 4. 6.1. Hazard yang dikenal pasti adalah : 5.1 Senarai hazard. 8.Jadual 2.1 Hazard Keselamatan i.0 HASIL DAN PERBINCANGAN Berpandukan kepada pencarian hazard melalui 3 kaedah di atas terhadap aktivitiaktiviti yang dijalankan dan mengenal pasti tahap dan kesan risiko hazard melalui penaksiran kemungkinan dan keterukan berikut adalah hasil yang didapati: 5. Penaksiran Risiko terhadap hazard Bil (a) 1. Keadaan tidak sesuai.11 - . iii. 2 2 4 3 8 6 7. 4 3 3 3 12 9 5. Cahaya matahari.

iii. vi. Sakit leher. iv. v. Ergonomik. Beban terlalu berat. . Fobia. viii. Habuk. Berdasarkan rating ratio. Jatuh. Bekerja ditempat tinggi. Tidak fokus.12 - .vi. vii. 5. hazard yang paling kritikal daripada tujuh (7) hazard yang dipilih di atas adalah seperti tersenarai pada Jadual 3 di bawah : Jadual 3 : Hazard yang berisiko tinggi Bil (a) 1. 5. ii.3. i.masalah ergonomik Kemungkinan (c) 3 Keterukan (d) 3 Risiko (c) x (d) 9 2.1 Kesan risiko keselamatan semasa aktiviti concreting ialah masalah ergonomik.2 Hazard Kesihatan i.2 Dehydration .1. Heat stress . 4 3 12 5. 5. Keutamaan Hazard Berdasarkan Rating Risiko. Gangguan untuk membuat kerja.3 Kesan risiko keselamatan dan kesihatan yang paling kritikal yang telah dikenalpasti kepada organisasi. Nama Hazard (b) Concreting .

ii. Jatuh. 5. ii. Saraf kurang sensitif. ii.0 SARANAN 6. iii. iii.3. Kerja tidak konsisten.1 Langkah-langkah kawalan yang perlu diambil oleh syarikat untuk mengawal kemalangan daripada terus berlaku di tempat kerja adalah dengan melaksanakan sistem kawalan seperti yang disarankan di bawah: i. Perancah atau platform tidak selamat.2 Kesan risiko kesihatan semasa aktiviti ergonomik. Penyakit Muskuloskeletal. . iii. Heat stress .ii. i. Tumpuan kerja hilang.3. Silau oleh pancaran matahari. Kebas berpanjangan. Dehydration . concreting ialah masalah 5.4 Kesan risiko kesihatan semasa bekerja ditempat tinggi. Penghapusan (eliminate). iv. iv. Pengubahan (Substitute). 6.3. ii. i. 5. Fobia. i. iii. Sakit badan atau lenguh-lenguh badan.13 - .3 Kesan risiko keselamatan semasa bekerja ditempat tinggi. Tergelincir.

Ini kerana kaedah penghapusan. penggantian. Sebagai contoh. pembetulan bagi hazard masalah ergonomik. Langkah kawalan jangka pendek. Selain itu juga pihak pengurusan boleh membuat pemeriksaan secara mengejut ke atas pekerja bagi memastikan . Alat yang diguna untuk kerja konkrit boleh diubahsuai mengikut keselesaan pekerja melakukan kerja. i. Langkah-langkah pencegahan dan 6. v.iii. merupakan kaedah yang tidak revelan atau pratik untuk digunakan bagi proses ini. Kawalan Kejuruteraan (Engineering control). Bagi mengatasi masalah ergonomik semasa melakukan kerjakerja konkrit boleh dilakukan samada menggunakan kaedah kawalan kejuruteraan mahupun pengurusan.1 Langkah-langkah Kawalan. Kerja-kerja konkrit memerlukan pengendalian yang teliti bagi menghasilkan struktur bangunan yang kuat dan kemas. Peralatan Perlindungan Diri (Personnel Protective Equipment). ia memerlukan pengendalian secara manual bagi menjalankan operasi ini. pemanjangan alat meratakan konkrit di mana pekerja boleh melakukan secara berdiri atau mengikut postur badan yang selesa. Pengepungan/ penasingan (Isolate). Oleh sebab itu.14 - . vi. iv. dan pengasingan. Kawalan Pentadbiran (Management control). Secara tidak langsung ianya dapat membantu pekerja untuk bekerja mengikut postur kerja yang terbaik.1.

pekerja mematuhi prosedur kerja selamat yang dikeluarkan untuk mengurangkan risiko kemalangan. ii. Ini amat penting bagi mengurangkan risiko kemalangan. kasut keselamatan dan topi keselamatan boleh membantu pekerja daripada terdedah kepada bahaya seperti terpijak paku. Sebagai langkah yang terbaik. housekeeping .15 - . Antaranya pematuhan pekerja terhadap prosedur kerja yang selamat yang dikemukakan. pekerja selalunya suka minum atau menghisap rokok semasa kerja-kerja . tumpahan bancuhan konkrit dan juga campuran bahan kimia dalam konkrit. Pemeriksaan secara berkala perlu dilakukan di tapak binaan yang mencakupi pelbagai aspek. Pengendalian kerja hanya dibenarkan dilakukan oleh pekerja yang sihat sahaja untuk memastikan kuantiti dan kualiti kerja terjamin dan seterusnya dapat mengurangkan risiko kemalangan. mesin atau jentera. Pihak Pengurusan memainkan peranan yang penting bagi mewujudkan suasana persekitaran kerja yang selamat. Penggunaan alat perlindung diri seperti sarung tangan. Langkah kawalan jangka panjang. Dari segi masa bekerja dan kuantiti kerja juga boleh digunakan oleh pihak pengurusan bagi memastikan kesihatan pekerja berada dalam keadaan yang terbaik. pihak pengurusan hendaklah mengadakan toolbox meeting dan juga penggunaan syif kerja. Pada kebiasaannya. dan permit kerja.

Apabila bekerja ditempat tinggi.2 Langkah-langkah Kawalan. Langkah kawalan jangka pendek . Ianya banyak berdepan dengan pelbagai risiko termasuk berlakunya kemalangan (berpunca dari hilang tumpuan semasa kerja).16 - . Ini akan mengundang bahaya kepada pekerja jikalau pekerja tidak mengenakan alat perlindung diri yang sesuai (sarung tangan) semasa melakukan kerja. Langkah-langkah pencegahan dan pembetulan bagi hazard bekerja ditempat tinggi. pekerja . 6. Tabiat seperti ini (minum atau makan atau menghisap rokok) sepatutnya tidak diamalkan semasa melakukan kerja.5 meter. Ketinggian itu sudah cukup untuk mencedarakan pekerja yang lalai atau cuai ketika bekerja di aras tersebut. pelbagai aspek perlu diambil kira samada aspek keselamatan dan kesihatan untuk melakukan kerja tersebut. Sesebuah rumah yang biasa (satu tingkat) mempunyai ketinggian 3. agak mustahil bagi mendirikan bangunan yang rendah.1. langkah kawalan yang perlu diambil kira sebagai langkah kawalan yang terawal adalah . Apabila melibatkan dalam proses pembinaan. Oleh yang demikian. i.pekerja terbabit telah terdedah pada bahaya seperti tangan mereka kotor atau tercemar dengan campuran konkrit.konkrit dijalankan dan tanpa disedari. kebakaran (berpunca dari puntung rokok berbara yang dibuang merata-rata) dan sebagainya.

Peranan pihak pengurusan juga amat diperlukan bagi mengurangkan risiko bekerja di tempat tinggi. pengantian dan juga pengasingan. Mereka (pekerja) tidak boleh dibenarkan bekerja ditempat tinggi semasa cuaca yang tidak . Ketiga tiga langkah kawalan perlu dititik berat terlebih dahulu sebelum mengambil kira langkah kawalan yang seterusnya. Justeru itu. Penggunaan perancah atau papan platform yang sesuai boleh digunakan untuk mengurangkan risiko berkenaan.kawalan secara penghapusan. kawalan kejuruteraan amat diperlukan bagi memastikan kelancaran proses dan mengurangkan risiko. Selain itu juga. Mengeluarkan arahan supaya bekerja secara berpasangan juga boleh membantu mengurangkan risiko yang sedia ada. Antaranya memberi taklimat keselamatan termasuklah risiko risiko yang dihadapi pekerja semasa bekerja ditempat tinggi. Selain itu juga. peralatan atau bahan bahan yang berat seharusnya tidak diletak di atas perancah atau platform. perancah atau platform berkenaan hendaklah diperiksa dari segi fizikal dan kekuatannya sebelum diguna bagi menjamin keselamatan pekerja yang menggunakannya. Dari segi masa bekerja juga perlu ditekankan oleh pihak pengurusan demi keselamatan pekerja mereka. Bagi kawalan secara penghapusan. pengantian dan pengasingan tidak dapat dilakukan kerana tidak relevan dan pratik untuk dilakukan. Ianya memerlukan kerja-kerja secara manual bagi menjayakan proses tersebut.17 - .

Pemakaian body harness melibatkan tidak boleh diambil mudah kerana ianya dan kesihatan pekerja. Aspek keselamatan dari segi pemakaian ini amat penting dititik beratkan. dan bahagianbahagian anggota badan yang dikenakan tekanan body harness seperti bahu. Antaranya ketegangan tali keselamatan yang dapat menampung beban yang dikenakan. Ianya keselamatan seharusnya dipastikan berada di dalam keadaan baik sebelum digunakan. tidak mampu dihapuskan dengan pembinaan platform dan perancah. Langkah yang terakhir bagi mengurangkan risiko bekerja ditempat tinggi adalah penggunaan alat perlindungan diri seperti Disebabkan hazard jatuh body harness . Body harness hendaklah di pasang dengan kukuh pada bahagian cangkuknya supaya ia mampu menahan berat seseorang. konsep dan kaedah body harness hendaklah diterima pakai. Semakin tinggi kedudukan semakin rendah tekanan yang dihadapi oleh pekerja berkenaan. Seseorang pekerja tidak mampu berada lama di tempat tinggi kerana tarikan graviti dan juga tekanan udara yang rendah.18 - . Secara tidak langsung ia akan menyebabkan pekerja berkenaan mudah keletihan dan tidak stabil untuk bergerak. peha dan kawasan duduk bagi menjamin . Pemakaian body harness hendaklah sesuai dengan pekerja berkenaan bagi memudahkan pergerakan seseorang ketika melaksanakan tugas.menentu seperti tiupan angin yang kencang dan juga ketika hujan.

Pekerja yang bekerja ditempat tinggi juga dinasihatkan menyediakan air minuman yang secukupnya bagi menghilangkan dehydration dan juga heat stress .keselamatan dan keselesaan pergerakan seseorang melakukan tugas. Kebiasaanya. penggantian dan pengasingan tidak revelan dan pratik digunakan di tapak bina. Untuk melakukan kerja-kerja di tempat tinggi. Antaranya seperti latihan induksi keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Penyediaan corong sampah juga amat penting disediakan bagi memudahkan pembuangan secara sistematik dan selamat. pemasangan .19 - . didalam industri pembinaan penyediaan jaring keselamatan amat penting digunakan kerana ianya bukan sahaja mampu mengurangkan risiko seseorang itu jatuh terus ke bawah (tanah) yang boleh mengakibatkan kecederaan dan kematian malah ianya juga berfungsi memerangkap bahan binaan daripada terjatuh terus ke bawah dan menimpa ke atas pekerja lain yang bekerja di bawah. ii. langkah kawalan kejuruteraan perlu terlebih dahulu di ambil selepas kawalan penghapusan. Laluan keluar masuk perlu diwujudkan demi keselamatan pekerja yang berada dibawah. Pihak pengurusan juga perlu memainkan peranan yang penting seperti menyediakan latihan kepada pekerja. Antaranya seperti menyediakan jaring keselamatan bagi menggelak pekerja jatuh terus ke bawah (tanah). Langkah kawalan jangka panjang. bekerja ditempat tinggi.

peralatan dan tempat kerja perlu diadakan bagi mengurangkan risiko yang dihadapi oleh pekerja. Walaupun yang demikian.perancah atau platform dan pengendalian operator mesin. pihak pengurusan dikehendaki memaparkan tanda amaran keselamatan sebagai langkah terakhir setelah semua tindakan lain di ambil. Selain itu juga. Hanya syarikat syarikat perunding yang telah ditauliah oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) sahaja boleh mengendalikan latihan-latihan tersebut termasuklah NIOSH. membuat. Dengan itu. Pihak pengurusan hendaklah mengkaji. Pemeriksaan secara berkala ke atas semua mesin. mengeluarkan dan menguatkuasakan prosedur kerja selamat bagi semua aktiviti berisiko tinggi. Pihak pengurusan . akan bertanggungjawab memastikan setiap peralatan atau mesin ataupun pemasangan berada di dalam keadaan baik sebelum ianya digunakan untuk melakukan sebarang kerja. Ini kerana hanya orang yang kompeten dan terlatih sahaja boleh mengendalikan aktiviti Orang kompeten dan terlatih aktiviti berisiko tinggi. tugas dan tanggungjawab yang harus dipikul oleh pihak pengurusan adalah mengkaji dan menyiasat kemalangan atau kejadian berbahaya dan juga kemungkinan terdapat halangan di persekitaran.20 - . Ini semua melibatkan perancangan awal sebelum sebarang aktiviti berisiko tinggi dilakukan. pihak pengurusan juga bertangungjawab untuk menyeliakan aktiviti aktiviti berisiko tinggi.

6. 6.7 Menerangkan kehendak undang-undang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. dapatlah dibuat kesimpulan seperti berikut: 6.2.2. kasut keselamatan.2.2.6 Mewujudkan kesedaran.1 Pihak organisasi/syarikat mestilah membuat kajian risiko bagi mengenalpasti kemungkinan berlaku kemalangan di tempat kerja. memberitahu maklumat asas dan mengubah persepsi terutama berkaitan kepentingan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.2 Antara manfaat yang dapat dipelajari daripada saranan dan perbincangan di atas.langkah kawalan yang lain telah disediakan.juga perlu menyediakan alat perlindungan diri seperti topi keselamatan. 6. 6.2.2.4 Pastikan alat bantuan kecemasan dapat digunakan apabila perlu.21 - . 6.2 Pihak organisasi/syarikat perlu mengeluarkan garis panduan/SOP yang harus dipatuhi oleh semua pekerja. . 6. Pemakaian alat pelindung diri yang sesuai dengan pekerja adalah aspek keselamatan yang terakhir sekali di ambil kira setelah segala langkah.2.3 Pihak pekerja hendaklah mematuhi segala arahan yang dikeluarkan dipatuhi. 6.5 Pekerja hendaklah diberi latihan yang cukup dalam bidang yang mereka mahir. body harness yang diiktiraf dan berkualiti demi keselamatan pekerja.8 Mengamalkan budaya yang kerja selamat. 6.2.

NIOSH.gov. e) Keselamatan Pekerjaan Manual Kursus Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Modul IV.dosh. Bhd.22 - .7. 2004.my .com. NIOSH. b) Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Manual Kursus Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Modul I. 2004. 2004.mohr.niosh. 2004. NIOSH. NIOSH. B-Rujukan Laman Web a) b) www. Bhd.0 RUJUKAN/SUMBER Aa) Bahan Bercetak Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) MDC Publisher Sdn. 2007.. c) Perundangan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Manual Kursus Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Modul II.my www. d) Kesihatan Pekerjaan dan Higien Manual Kursus Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Modul III. 2007.. f) Akta Kilang Dan Jentera Dan Peraturan-Peraturan (Akta 139) MDC Publisher Sdn.

23 - . BHD.8. Gambar .0 LAMPIRAN (1) (2) Organisasi Tapak Pembinaan RAJA HUSSIN SDN.

R. TARSUM TUKANG KAYU MOHD. AWANG TUKANG BATA/LEPA HASNAWI B. HASSAN B. MD.24 - .LAMPIRAN 1 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN TAPAK PENGARAH URUSAN PENGURUS / JURUTERA PROJEK JURUTERA / SHO KERJA-KERJA PAKAR SUB-KONTRAKTOR BERPENGALAMAN KERJA-KERJA STRUKTUR / BANGUNAN KERJA-KERJA ELEKTRIK/MEKANIKAL SUB-KONTRAKTOR BERPENGALAMAN AH JALALI B SAHID TUKANG KONKRIT R. MAMAT TUKANG PAIP/SALIRAN . ARIFIN B. YUSOF TUKANG BESI SAMNAPI B.

.25 - . G2 : Keadaan pekerja ketika menuang konkrit ke dalam kotak acuan G3 : Penggunaan mesin penggetar konkrit bagi memastikan konkrit tersebut mampat di dalam kotak acuan.LAMPIRAN 2 Gambar Gambar aktiviti semasa pembinaan G1 : Kerja-kerja welding pada sambungan tiang cerucuk.

kerja menuang konkrit pada tempat tinggi tanpa menggunakan sebarang alat pelindung diri (body harness dan jaring keselamatan). .26 - .G4 : Penggunaan mesin bar bending dan penggunaan sarung tangan yang sesuai semasa kerja-kerja pembengkokkan besi G5 : Penggunaan perancah dan platform untuk aktiviti-aktiviti kerja di tempat tinggi G6 : Aktiviti kerja.

G7 : Aktiviti kerja. menyusun dan memasang kekuda bumbung.kerja mengangkat.kerja memasang atap bumbung. Kelihatan pekerja pekerja melakukan kerja tanpa body harness dan jaring keselamatan.27 - . Kelihatan pekerja pekerja melakukan kerja tanpa body harness dan jaring keselamatan. . G8 : Aktiviti kerja.

At higher temperatures concrete hardens more rapidly and may impose problems with placing and finishing of concrete. reinforced. a mix containing Pozzolith 400Ri develops higher early and ultimate strengths.depending on dosage greater pumpability superior finishing characteristics for slabwork and off-form surfaces reduced water content for a given consistency increased strength . concrete with a more desirable rate of hardening characteristic can be obtained. exceeding the strength requirements of AS 1478.) affect the rate of hardening of the concrete. Pozzolith 400Ri meets and exceeds AS1478. QUANTITY TO USE Pozzolith 400Ri is used at the rate of 250 to 400ml per 100kg cement. particularly in lean mixes and high slump concrete slipformed concrete . For additional information on Pozzolith 400Ri and its use in developing a concrete mix with special performance characteristics. PACKAGING Pozzolith 400Ri is supplied in 205 litre sealed drums and bulk delivery. COMPRESSIVE STRENGTH In comparison to plain concrete.POZZOLITH 400Ri Polymer admixture for improving concrete DESCRIPTION Pozzolith 400Ri is a ready-to-use liquid admixture for making better. it also improves plain. It retards the setting time to facilitate placing and finishing. Pozzolith 400Ri can be used with airentraining agents approved under AS 1478 Specifications when air-entrained concrete is specified or desired. particularly improved pumpability are required or desired.1-2000 type WRRe admixture requirements.compressive. slump and air content minimum cracking easier placement .1-2000. air. RATE OF HARDENING The temperature of the concrete mix and the ambient temperature (forms. FEATURES AND BENEFITS Pozzolith 400Ri admixture aids in the production of concrete with these special qualities. RECOMMENDED FOR Pozzolith 400Ri admixture is recommended for use in all types of concrete where retardation of set and improved performance. Pozzolith 400Ri admixture improves pumped concrete. etc. BASF’s approved air-entraining admixture Micro-Air is recommended for use with Pozzolith 400Ri admixture when air-entrained concrete is specified or desired. prestressed. Concrete meeting architectural. more uniform and more predictable high quality concrete. Since setting time is also influenced by the chemical and physical composition of the basic ingredients of the concrete. it improves the efficiency of most air-entraining admixtures and will generally result in the need for less air-entraining admixture. It can be used in white or coloured concrete. shotcrete (wet mix) and conventionally placed concrete. reinforcement. • • • • • • • • • • • mild to extended retardation .economy in placement greater durability reduced segregation. When used in conjunction with another admixture each admixture must be dispensed separately into the mix. contact your local BASF Construction Chemicals technical representative. flexural and bond of concrete to steel greater economy in a mix designed for a given strength. trial mixes should be made with the actual materials approximating job conditions to determine the dosage required for a given degree of retardation. structural and construction requirements is obtained more dependably and economically with Pozzolith 400Ri. Similar dose rates may be used with blended cements. While Pozzolith 400Ri entrains negligible air. lightweight or standard concrete. precast. earth. By varying the dosage of Pozzolith 400Ri.

basf-cc. Field service where provided does not constitute supervisory responsibility. are responsible for carrying out procedures appropriate to a specific application. Newcastle (02) 4961 3819 Adelaide (08) 8139 7500 BASF Construction Chemicals Australia Pty Ltd Incorporated in NSW A.nz www. engineer or contractor since they. (02) 8811 4200 Townsville (07) 4774 7344 Kalgoorlie 0417 772 355 Melbourne (03) 9567 7300 STATEMENT OF RESPONSIBILITY BASF Construction Chemicals New Zealand Ltd Head Office: 45 William Pickering Drive.basf-ugc.POZZOLITH 400Ri All BASF Construction Chemicals Australia & New Zealand data sheets are updated on a regular basis. NSW 2147 Darwin (08) 8984 3269 Brisbane (07) 3633 9900 Ph.B. it is the user’s responsibility to obtain the most recent issue AP400Ri/3/0906 The technical information and application advice given in this BASF Construction Chemicals publication are based on the present state of our best scientific and practical knowledge. Auckland Ph: (09) 414 7233 www.co. no assumption can be made as to a product's suitability for a particular use or application and no warranty as to its accuracy. and not BASF Construction Chemicals.N. modified or rejected by the NOTE owner. Albany. Suggestions made by BASF Construction Chemicals either orally or in writing may be followed.au . reliability or completeness either expressed or implied is given other than those required by law.com.basf-cc.com BASF WEB SITES www. 46 000 450 288 Canberra (02) 6280 6010 Perth (08) 9366 2600 Head Office: 11 Stanton Road Seven Hills. The user is responsible for checking the suitability of products for their intended use. As the information herein is of a general nature.

gently flood with plenty of fresh water for 15 minutes. 2. IDENTIFICATION OF THE MATERIAL AND SUPPLIER Product name: Other name: Product code: Recommended use: Company: ABN: Address: Telephone number: Facsimile: Company: Address: POZZOLITH 400Ri None allocated 1010202055001_. New Zealand +64 9 414 7233 +64 9 414 7244 Telephone number: Facsimile: Emergency telephone number: 0417 658 263. seek medical attention. Seven Hills. 45 William Pickering Drive. Skin: Inhalation: First aid facilities: Ensure availability of clean water for eye/skin wash. Skilled personnel should only undertake removal of contact lenses after an eye injury. 2147. NSW. If irritation persists. 46 000 450 288 11 Stanton Road. Technical Manager Pacific Revision No: 3 31-09-2006 . Auckland. While holding eyes open. Albany. HAZARDS IDENTIFICATION Hazard classification: Risk phrase(s): Safety phrase(s): Not hazardous according to criteria of NOHSC None allocated None allocated 3. BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) POZZOLITH 400Ri This version authorised by: Page 1 of 4 Ken Fletcher. FIRST AID MEASURES Ingestion: Eyes: Do NOT induce vomiting. 1010202055002_. Remove to fresh air.MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS INGREDIENTS Chemical Name Calcium lignosulfonate Non-hazardous ingredients CAS Number 8061-52-7 Proportion 10 -< 30% to 100% 4. Australia +61 2 8811 4200 +61 2 8811 3299 BASF Construction Chemicals New Zealand Ltd. If irritation persists or recurs seek medical attention. BASF Construction Chemicals Australia Pty Ltd. Wash contacted area thoroughly with soap and plenty of water. 1010202055005_ Aqueous admixture solution for improving properties of concrete. Wash mouth with water and seek medical attention. Lay patient down and rest.

Spills in a contained area such as a bund can be removed by a commercial bulk liquid waste disposal organisation. Technical Manager Pacific Revision No: 3 31-09-2006 . None None allocated 6. Oxides of carbon and nitrogen. For large spills or ponded areas impervious footwear is preferred. Launder thoroughly before reusing. which can then be shovelled into appropriately labelled drums for disposal. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES Methods for clean up / collecting: Caution slippery when spilt.g. HANDLING AND STORAGE Conditions for safe storage Location: Temperature conditions: Protection from weather: Storage incompatibilities: Store in a cool. alkalis and acids. Avoid contact with metal (e. Keep containers closed when not in use. it is generally recommended that contact with any chemical be kept to a minimum. Following is a guide to suggested PPE that may be utilised for handling this product. Impervious gloves e. CO2 and Dry Chemical. Natural ventilation should be adequate under normal use conditions. 5 to 35°C. sand or soil).MATERIAL SAFETY DATA SHEET Advice to doctor: Treat symptomatically. Spills should be contained by absorbing with dry inert filler (vermiculite. However. Respiratory protection: Glove type (AS2161): Eye protection: Clothing: BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) POZZOLITH 400Ri This version authorised by: Page 2 of 4 Ken Fletcher. Stop leak if possible without risk. Remove contaminated clothing as soon as possible. Avoid mists. iron) 8. This product is not classified as hazardous. Wash down area with excess water into a containment area or contain with inert filler for disposal. FIRE FIGHTING MEASURES Suitable extinguishing media: Hazards from combustion products: Precautions and equipment for fire fighters: Hazchem code: Foam. PVC or nitrile rubber gauntlets Chemical worker’s goggles or safety glasses. so PPE is not normally essential. Store undercover and away from frost. Environmental precautions: 7. 5. Carefully dilute with water (fine spray or fog). General protective clothing such as overalls or long pants and a long sleeve shirt or a chemical apron. Do not discharge into sewers or waterways. dry area. Strong oxidising agents.g. Not normally applicable. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION Exposure standards: Engineering controls: Personal Protective Equipment Not available.

Strong oxidising acids. STABILITY AND REACTIVITY Stable under normal storage and application temperature. mutagen or teratogen. Avoid contact with metal (e.2 ca 1. however large amounts may cause nausea. State and Local regulations Yes.g. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES Appearance: Boiling point (°C): Melting point (°C): Vapour pressure @ 25°(kPa): Specific gravity: Flash point (°C): Flammability limits (%): Solubility in water: pH: Dark brown liquid > 100 Not available < 3. TOXICOLOGICAL INFORMATION Acute Ingestion: Eye: Skin: Inhalation: Chronic: No adverse effects expected. Always wash hands before smoking. Not a carcinogen. 12. Not applicable. ECOLOGICAL INFORMATION Ecology: Do not discharge into sewers 13. agents and alkalis. Observe the usual precautions when handling chemicals.MATERIAL SAFETY DATA SHEET Other: Use barrier creams to protect skin from contact with the material. Technical Manager Pacific Revision No: 3 31-09-2006 . There have been no reports in the literature of health effects in workers arising from long-term exposure to this material and no comprehensive human studies have been conducted. Hazard of use/storage: Materials to avoid: 11. iron) Hazardous decomposition products: Oxides of carbon and nitrogen. Repeated or prolonged skin contact may lead to irritation. 9. eating. BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) POZZOLITH 400Ri This version authorised by: Page 3 of 4 Ken Fletcher. diarrhoea and vomiting. DISPOSAL CONSIDERATIONS Disposal Methods State/Territory authority: Dispose – Secure landfill: Observe all Federal. drinking or using the toilet and after finishing work. May cause slight irritation.1 Not available UEL – Not available LEL – Not available Soluble 7 10.

This MSDS summarises our best knowledge of the health and safety hazard information of the product and how to safely handle and use the product in the workplace. Our responsibility for products sold is subject to our standard terms and conditions. the user should contact this company. BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) POZZOLITH 400Ri This version authorised by: Page 4 of 4 Ken Fletcher. All information contained in this MSDS is as accurate and up-to-date as possible. OTHER INFORMATION Reason for Issue: Change of company name. a copy of which is sent to our customers and is also available on request. reliability or completeness.MATERIAL SAFETY DATA SHEET Dispose – High temp incinerator: Yes Precautions for clean up crew: Nitrile rubber or PVC gauntlets. REGULATORY INFORMATION Risk phrase(s): Safety phrase(s): None allocated None allocated 16. 14. Each user should read this MSDS and consider the information in the context of how the product will be handled and used in the workplace including in conjunction with other products. No warranty expressed or implied is made as to its accuracy. If clarification or further information is needed to ensure that an appropriate risk assessment can be made. TRANSPORT INFORMATION UN number: Dangerous goods class: Subsidiary risk: EPG card: Shipping name: Packing group: Poisons schedule: Hazchem code: None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated 15. Technical Manager Pacific Revision No: 3 31-09-2006 .

Wash mouth with water and seek medical attention. 2. New Zealand +64 9 414 7233 +64 9 414 7244 Telephone number: Facsimile: Emergency telephone number: 0417 658 263. 1010100064004_. 1010100064003_. gently flood with plenty of fresh water for 15 minutes. Albany. If irritation persists or recurs seek medical attention. HAZARDS IDENTIFICATION Hazard classification: Risk phrase(s): Safety phrase(s): Not hazardous according to criteria of NOHSC None allocated None allocated 3. Seven Hills. 1010100064009_ Aqueous admixture solution for rheoplastic concrete. NSW. While holding eyes open. Technical Manager Pacific Revision No: 5 02-10-2006 . 1010100064007_. 1010100064002_.60% to 100% 4. IDENTIFICATION OF THE MATERIAL AND SUPPLIER Product name: Other name: Product code: Recommended use: Company: ABN: Address: Telephone number: Facsimile: Company: Address: RHEOBUILD 1000 None allocated 1010100064001_. 2147. Auckland.MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) RHEOBUILD 1000 This version authorised by: Page 1 of 4 Ken Fletcher. 1010100064006_. 46 000 450 288 11 Stanton Road. BASF Construction Chemicals Australia Pty Ltd. Skilled personnel should only undertake removal of contact lenses after an eye injury. 45 William Pickering Drive. FIRST AID MEASURES Ingestion: Eyes: Do NOT induce vomiting. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS INGREDIENTS Chemical Name Naphthalene Sulphonic Acid Derivative Non-hazardous ingredients CAS Number 36290-04-7 Proportion 30 . Australia +61 2 8811 4200 +61 2 8811 3299 BASF Construction Chemicals New Zealand Ltd.

First aid facilities: Ensure availability of clean water for eye/skin wash. Stop leak if possible without risk. 8. alkalis and acids. Do not discharge into sewers or waterways. Strong oxidising agents. FIRE FIGHTING MEASURES Suitable extinguishing media: Hazards from combustion products: Precautions and equipment for fire fighters: Hazchem code: Foam. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES Methods for clean up / collecting: Caution slippery when spilt. Environmental precautions: 7. This product is not classified as hazardous. BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) RHEOBUILD 1000 This version authorised by: Page 2 of 4 Ken Fletcher. Advice to doctor: Treat symptomatically. Avoid contact with metal (e. Following is a guide to suggested PPE that may be utilised for handling this product. HANDLING AND STORAGE Conditions for safe storage Location: Temperature conditions: Protection from weather: Storage incompatibilities: Store in a cool. CO2 and Dry Chemical. Keep containers closed when not in use. Carefully dilute with water (fine spray or fog). EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION Exposure standards: Engineering controls: Personal Protective Equipment Not available. Lay patient down and rest. dry area. Store undercover and away from frost. Oxides of carbon and nitrogen None None allocated 6. 5 to 35°C. Spills in a contained area such as a bund can be removed by a commercial bulk liquid waste disposal organisation. sand or soil). However. Wash down area with excess water into a containment area or contain with inert filler for disposal. so PPE is not normally essential. 5. Technical Manager Pacific Revision No: 5 02-10-2006 . If irritation persists. Remove to fresh air. Natural ventilation should be adequate under normal use conditions. which can then be shovelled into appropriately labelled drums for disposal. it is generally recommended that contact with any chemical be kept to a minimum. seek medical attention. iron).g.MATERIAL SAFETY DATA SHEET Skin: Inhalation: Wash contacted area thoroughly with soap and plenty of water. Spills should be contained by absorbing with dry inert filler (vermiculite.

BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) RHEOBUILD 1000 This version authorised by: Page 3 of 4 Ken Fletcher. drinking or using the toilet and after finishing work. Repeated or prolonged skin contact may lead to irritation. however large amounts may cause nausea. Launder thoroughly before reusing. diarrhoea and vomiting. Observe the usual precautions when handling chemicals.2 ca 1.MATERIAL SAFETY DATA SHEET Respiratory protection: Glove type (AS2161): Eye protection: Clothing: Not normally applicable. Technical Manager Pacific Revision No: 5 02-10-2006 . agents and alkalis. Strong oxidising acids. Remove contaminated clothing as soon as possible. Other: 9. Use barrier creams to protect skin from contact with the material. Hazardous decomposition products: Oxides of carbon and nitrogen. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES Appearance: Boiling point (°C): Melting point (°C): Vapour pressure @ 25°(kPa): Specific gravity: Flash point (°C): Flammability limits (%): Solubility in water: pH: Dark brown liquid > 100 Not available < 3. Avoid contact with metal (e. PVC or nitrile rubber gauntlets Chemical worker’s goggles or safety glasses. iron). Always wash hands before smoking.g. Impervious gloves e. Not applicable.g. mutagen or teratogen. There have been no reports in the literature of health effects in workers arising from long-term exposure to this material and no comprehensive human studies have been conducted. TOXICOLOGICAL INFORMATION Acute Ingestion: Eye: Skin: Inhalation: Chronic: No adverse effects expected.2 Not available UEL – Not available LEL – Not available Soluble 7 10. eating. STABILITY AND REACTIVITY Stable under normal storage and application temperature. Hazard of use/storage: Materials to avoid: 11. May cause slight irritation. For large spills or ponded areas impervious footwear is preferred. Not a carcinogen. Avoid mists. General protective clothing such as overalls or long pants and a long sleeve shirt or a chemical apron.

State and Local regulations Yes. REGULATORY INFORMATION Risk phrase(s): Safety phrase(s): None allocated None allocated 16. TRANSPORT INFORMATION UN number: Dangerous goods class: Subsidiary risk: EPG card: Shipping name: Packing group: Poisons schedule: Hazchem code: None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated None allocated 15. the user should contact this company. If clarification or further information is needed to ensure that an appropriate risk assessment can be made. a copy of which is sent to our customers and is also available on request.MATERIAL SAFETY DATA SHEET 12. ECOLOGICAL INFORMATION Ecology: Do not discharge into sewers or waterways. This MSDS summarises our best knowledge of the health and safety hazard information of the product and how to safely handle and use the product in the workplace. OTHER INFORMATION Reason for Issue: Change of company name. 13. DISPOSAL CONSIDERATIONS Disposal Methods State/Territory authority: Dispose – Secure landfill: Dispose – High temp incinerator: Precautions for clean up crew: Observe all Federal. All information contained in this MSDS is as accurate and up-to-date as possible. Our responsibility for products sold is subject to our standard terms and conditions. Technical Manager Pacific Revision No: 5 02-10-2006 . 14. BASF Material Safety Data Sheet according to NOHSC: 2011 (2003) RHEOBUILD 1000 This version authorised by: Page 4 of 4 Ken Fletcher. No Nitrile rubber or PVC gauntlets. No warranty expressed or implied is made as to its accuracy. Each user should read this MSDS and consider the information in the context of how the product will be handled and used in the workplace including in conjunction with other products. reliability or completeness.

superplasticising admixture DESCRIPTION Rheobuild 1000 is a strength enhancing. vertical or horizontal pumping • pavements • tunnel linings • partition walls • bridge girders • precasting systems • tunnel-type shuttering systems • in-situ casting structures • travelling formwork casting • slipform casting • cantilever casting Aggregate max. liquid admixture which meets ASTM C 494 requirements for types A and F admixtures. and having the same water/cement ratio as that of no-slump concrete (25mm) without admixture. nonsegregating concrete with:• shorter placing times • reduced steam and ambient temperature curing • increased strength at early ages • high reliability • high ultimate strength • impermeability • durability • dimensional stability • high elastic modulus • low shrinkage and creep Aggregate maximum size = 20mm Cementitious Content = 350kg/m³ Initial slump = 40mm Temperature = 23°C . PERFORMANCE (As a Superplasticiser) FEATURES AND BENEFITS The addition of Rheobuild 1000 allows mixing water to be reduced considerably and concrete strength to be accelerated significantly. particularly at early stages. chloride free. easily flowing but at the same time free from segregation. Rheobuild 1000 is a ready-to-use. high range. superplasticising. cooling to 20°C in 1 hour. size = 20mm Cement content = 350kg/m³ Steam curing for 6 hours 1 hour for preliminary curing at 20°C Heating from 20 . PERFORMANCE (As an High Range Water Reducer) Example of the influence of Rheobuild 1000 on concrete compressive strength when dosed at 1000mls/100kg of cement.60°C over 1 hour Steam Curing at 60°C for 3 hours. Rheoplastic concrete is fluid concrete with a slump value of at least 200mm. rheoplastic. water reducing. Rheobuild 1000 provides high quality.RHEOBUILD® 1000 High range. RECOMMENDED FOR • • • all types of premixed concrete where high water reduction or flowing properties are required industrial precast concrete placement in cold weather Rheobuild 1000 has been used successfully in: • pillars and footings • prestressed elements • long distance. AS 1478 Type HWR. water reducing admixture formulated to produce rheoplastic concrete.

The precise workability duration depends on temperature. Above 1000mls per 100kg cementitious material. (02) 8811 4200 Townsville (07) 4774 7344 Melbourne (03) 9567 7300 BASF Construction Chemicals New Zealand Ltd Head Office: 45 William Pickering Drive. PACKAGING Rheobuild 1000 is supplied in 205 litre sealed drums and bulk delivery. When adding at the batch plant.basf-cc. DISPENSING Rheobuild 1000 can be added at the batch plant or on site. no assumption can be made as to a product's suitability for a particular use or application RESPONSIBILITY and no warranty as to its accuracy. and not BASF Construction Chemicals. Rheobuild 1000 should only be used in conjunction with water-reducing admixtures after specific test information is available at the dose rates proposed. 46 000 450 288 Canberra (02) 6280 6010 Darwin (08) 8984 3269 Head Office: 11 Stanton Road Seven Hills.B.N. it is the user’s responsibility to obtain the most recent issue ARb1000/10/090 6 The technical information and application advice given in this BASF Construction Chemicals publication are based on the present state of our best scientific and practical knowledge. reliability or completeness either expressed or implied is given other than those required by law. delay addition until the cement has been thoroughly wetted and at least 75% of the water has been added. extended retardation may be experienced. NSW 2147 Brisbane (07) 3633 9900 Kalgoorlie 0417 772 355 Ph.com BASF WEB SITES www. Higher dosages provide higher duration of workability of fresh concrete. Suggestions made by BASF Construction Chemicals either orally or in writing may be followed.com. For additional information on Rheobuild 1000 and its use in developing a concrete mix with special performance characteristics. otherwise extended retardation could result. such as Glenium 27 or Rheocrete UW450. modified or rejected by the NOTE owner. WORKABILITY Rheobuild 1000 can maintain the workability of fresh concrete for a pre-determined time. Albany. The actual dose depends on the degree of water reduction or flow required.au . When introduced on site. contact your local Master Builders Technologies field representative.RHEOBUILD® 1000 DOSAGE Rheobuild 1000 is normally dosed at 800 ± 200mls per 100kg of cementitious material.basf-cc.basf-ugc. Auckland Ph: (09) 414 7233 www. engineer or contractor since they.co. mix for further 2 minutes after addition. Other dosages may be used depending on the mix design of the concrete and ambient conditions. are responsible for carrying out procedures appropriate to a specific application. but must be dispensed separately into the concrete mix. The user is responsible for checking the suitability of products for their intended use. COMPATABILITY Rheobuild 1000 is compatible with both water-reducers and air-entraining agents approved under SAA.nz www. All BASF Construction Chemicals Australia & New Zealand data sheets are updated on a regular basis. Field service where provided does not constitute supervisory responsibility. types of cement and aggregates. SANZ and ASTM specifications when used in concrete. Rheobuild 1000 is not compatible with admixtures based on polycarboxylate technology. transport and dosage of admixture. As the information herein is of a STATEMENT OF general nature. Adelaide (08) 8139 7500 Newcastle (02) 4961 3819 BASF Construction Chemicals Australia Pty Ltd Perth (08) 9366 2600 Incorporated in NSW A.

LAPORAN HAZARD DALAM SEKT OR PEMBINAAN BAGI SYARIKAT RAJA HUSSIN SDN. BHD. RAJA RUSDY IRWAN B RAJA HUSSIN No Indeks : NS4783 No Kad Pengenalan : 831010-03-5205 Peperiksaan Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan (1/2008) Kertas IV Bhg 2 : Lisan 28/2/2008 .

Kota Bharu.Pengenalan Tempat Kerja Membina & menyiapkan sebuah SRA Tengku Amalin A isyah Putri. mengecat. tempat tinggi dan sebagainya.810.40 Antara Skop kerja yang dijalankan oleh RHSB seperti 2 Blok bangunan sekolah 4 tingkat 1 kantin 1 menara tangki air setinggi 18 meter Antara aktiviti-aktiviti pembinaan adalah seperti kerja-kerja konkrit . besi. cerucuk. Nilai Kontrak RM4.280. . kayu.

Memberi pengetahuan tentang i su keselamatan dan kesihatan ditapak bina kepada pekerja dan pihak pengurusan. . Pihak Pengurusan bol eh menilai tahap keselamatan dan kesihatan pekerja.Objektif Mengenalpasti kesemua hazard di tapak bina.

Semakan semula ke atas dokumen. Temuduga pekerja.Kaedah Pengenalpastian hazard Pemeriksaan dan pemerhatian keadaan di tapak bina. Penaksiran risiko Tahap Risiko = Kemungkinan X Keterukan Kategori tahap risiko samada: rendah (1-5). sederhana (6-8) tinggi (9-16). .

Kemungk inan Keterukan 4 Sangat Mungkin (setiap hari) 16 Tinggi 12 Tinggi 3 Mungkin (setiap minggu) 12 Tinggi 9 Tinggi 2 1 Tidak Sangat tidak Mungkin mungkin (setiap bulan) (setiap tahun) 8 Sederhana 6 Sederhana 4 Rendah 3 Rendah 4 Mati/kecacatan kekal 3 Cedera parah (cuti sakit lebih 4 hari) 2 Cedera ringan (cuti sakit kurang dari 4 hari) 1 Luka kecil (pertolongan awal) 8 Sederhana 6 sederhana 4 Rendah 2 Rendah 4 Rendah 3 Rendah 2 Rendah 1 Rendah .

Keselamatan Kesihatan Kesan risiko t erdedah kepada hazard berkenaan: Gangguan untuk membuat kerja Tergelincir Jatuh Fobia Saraf kurang sensitif heat stress Dehydration .Hasil & Perbincangan Terdapat dua jenis hazard.

2. Nama Hazard (b) Lifting material (dari lori ketempat tempat penyusunan) lifting roof material (memasang bumbung tangki) Piling and welding pile . 6. 4. 3.Bil (a) 1. 8.sakit mata Bar Bending . 5. 7.pernafasan terganggu (habuk) Fabricating .terpotong jari concreting .terdedah campuran bahan kimia Bekerja ditempat tinggi Concreting masalah ergonomik Kemungkinan (c) 1 2 4 4 2 2 4 3 Keterukan (d) 2 3 2 2 4 3 3 3 Risiko (c) x (d) 2 6 8 8 8 6 12 9 .

.Saranan Langkah kawalan yang disarankan: Penghapusan Pengubahan Pengasingan Kejuruteraan Pentadbiran Peralatan perlindungan diri Terdapat 2 langkah-langkah pencegahan & pembetulan iaitu jangka pendek dan panjang.

Manfaat Pihak syarikat perlu mengeluarkan garis panduan kepada pekerja berdasarkan hasil kajian risiko di tapak bina. Memberi latihan yang sewajarnya kepada pekerja mahir. Mengamalkan budaya kerja selamat . . Pihak hendak mematuhi segala arahan yang dikeluarkan. Kesederan dan kehendak undang -undang yang berkaitan dengan keselamat an dan kesihat an pekerja. Alat bantuan kecemasan hendaklah diselenggarakan set iap masa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful