SILA GUNAKAN LETTER HEAD MAJIKAN Tarikh : Pengurus Cawangan Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad Tuan, SURAT

PENGESAHAN JAWATAN DAN KAKITANGAN Dengan ini disahkan bahawa penama ini adalah kakitangan kami di syarikat /jabatan 1.Nama: 2.No. Kad Pengenalan : 3.No. Pekerja : 4.Taarikh Mula Berkhidmat: 5.Tarikh Sah Jawatan : 6.Jawatan Sekarang: 7.UNit/Bahagian/Seksyen: 8.Taraf Jawatan: 9.Gaji Pokok: 10.Elaun tetap:

Pihak Kami BERSETUJU untuk membenarkan potongan gaji bagi tujuan pembayaran balik pembiayaan pinjaman yang diberikan oleh pihak bank kepada kakitangan di atas. Sekian, terimakasih

Yang benar,

________________ (Pengurus Sumber Manusia/Ketua JAbatan)