Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU TAHUN 2

TARIKH : 06 FEBRUARI 2011

HARI: ISNIN

MASA: 10.00-11.00 pagi (60 minit)

TAHUN: 2C

UMUR: 8TAHUN

BIL. MURID: 35 ORANG

TAJUK PELAJARAN: TULISAN AYAT TUNGGAL

HASIL PEMBELAJARAN

FOKUS UTAMA:

8.1 MEMBINA DAN MENULIS AYAT TUNGGAL

ARAS 1(1) : Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan
yang cantik.

FOKUS SAMPINGAN

1.2 MEMBACA AYAT UNTUK MEMAHAMI MAKSUD AYAT

ARAS 2(II): Berbincang secara berpasangan untuk menghasilkan ayat tunggal


OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat :

1) menghasilkan 3 contoh ayat tunggal.


2) menulis ayat tunggal dengan ejaan yang betul dan tulisan yang kemas.
3) membaca ayat tunggal yang ditulis dengan betul.

Sistem Bahasa: Ayat tunggal

Pengisian kurikulum

Ilmu: Kajian tempatan , sains ,pendidikan moral , Pendidikan Sivik &


Kewarganegaraan

Nilai murni: kerjasama , kerajinan

Kemahiran Bernilai Tambah: kemahiran berfikir , pembelajaran kontekstual ,


kemahiran cara belajar , kecerdasan pelbagai.

Bahan Bantu Mengajar

Laptop , tayangan video

Papan hitam

Lembaran kerja

Manila kad

Pengetahuan Sedia Ada

Murid pernah menggunakan ayat tunggal perbualan seharian.

Murid pernah mendengar ayat tunggal.


Langkah Isi pelajaran Aktiviti P&P Catatan

Masa

Set induksi (15 minit) 1. Tajuk :Ayat 1. Guru *Bahan bantu


Tungga menerangkan mengajar : Video
tentang ayat animasi Upin dan
tunggal. Ipin.

2. Guru * Kemahiran Berfikir:


memberikan menjana idea
contoh-contoh
mudah ayat *Teknik: bersoal
tunggal yang jawab
biasa Sumbang saran
digunakan.

3. Guru
menunjukkan *pengisian
perbezaan kurikulum: verbal
antara ayat linguistik.
majmuk dan
intrapersonal
ayat tunggal.
Langkah Isi pelajaran Aktiviti P&P catatan

Masa

1. Menulis 1. Guru *Bahan bantu


ayat meminta mengajar : Video
Langkah 1 tunggal murid animasi Upin dan Ipin.
(20 minit) menoton
dan * Kemahiran Berfikir:
mendeng menjana idea
ar video *Teknik: kemahiran
dengan mendengar dan
teliti. menulis
2. Guru *pengisian
meminta kurikulumintrapersonal
murid
menulis
ayat
tunggal
dari video
yang
ditonton
Langkah Isi pelajaran Aktiviti P&P catatan

Masa

Langkah 2 1. Ayat Tunggal 1. Guru *Bahan bantu


menunjuk mengajar : Gambar
(15 minit) (memadanka kan dan kad manila.
n gambar gambar-
dengan ayat gambar * Kemahiran Berfikir:
tunggal yang kepada menjana idea
sesuai) murid. *Teknik:
2. Guru Pemerhatian
meminta *KBKK:
murid pembelajaran
memerhati kontekstual
kan
gambar *pengisian kurikulum
dan
interpersonal
memadan
kan
dengan
ayat
tunggal
yang
sesuai.

3. Guru
meminta
murid
membaca
ayat
tunggal
tersebut.
Langkah Isi pelajaran Aktiviti P&P catatan

Masa

Penutup Rumusan isi 1. Guru *Teknik:


pelajaran merumus
(10minit) kan isi Bersoal-jawab
1. dapat pelajara
mengenal Sumbang saran
dan
pasti ayat menerap *Nilai-nilai murni:
tunggal kan nilai-
Memberi komitmen
nilai
yang tinggi.
murni.
bertanggungjawab
2. Guru
memuji
murid
kerana
komitme
n yang
diberikan