Definisi Kerajinan.

Kerajinan bermaksud sanggup berusaha berterusan dengan penuh semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi, dan mempunyai daya usaha untuk melakukan sesuatu perkara.

Daya usaha ; Berusaha bersungguh-sungguh dengan inisiatif, kreatif, dan enovatif untuk menghasilkan sesuatu yang berkualiti.

Dedikasi ; Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga untuk perkara yang berfaedah.

Orang yang rajin tidak mudah berputus asa dan akan mencuba meneruskan usahanya untuk mencapai kesenangan dalam hidup.