Anda di halaman 1dari 3

c  c c c  c 
  


Tarikh : 19/10/2010
Masa : 12.30 petang
Tempat : kelas PISMP-IPGM F4

Kehadiran:
1. En.Musa Al Karim bin Mohd Yusoff - Pengerusi
2. En. Muhammad Nur Fikri bin Mohd Zainuri
3. En.Suhail bin Shaharudin
4. En.Faiq bin Alwi
5. Cik.Rafidah binti Shapei - Setiausaha
6. Kesemua ahli persatuan

1. ? apan Aluan Pengerusi

1.1 Berterima kasih kepada semua guru kerana dapat hadir ke mesyuarat post-mortem
program Lawatan Ilmiah Ke Petrosains, KLCC, Kuala Lumpur .

Tindakan: Makluman

2. Pengesahan minit mesyuarat bil 1 / 2010

Pengesahan minit mesyuarat


Cadangan : En Hazwan Bin Mat Taib
Disokong : Cik Suriana Binti Hassan

Tindakan: Setiausaha

3. Perkara-perkara yang dibin angkan.

3.1 Ajk yang bertugas perlu menghantar tugasan yang diberikan se epat mungkin
kepada setiausaha untuk tujuan pemfailan.

Tindakan : Ajk Dokumentasi

3.2 membin angkan masalah yang dihadapi semasa program lawatan ke Petrosains.
3.2.1 Masalah:
3.2.1.1 Penginapan.

Masalah timbul apabila pihak IPG Kampus Bahasa Melayu tidak dapat
menyediakan tempat penginapan yang telah dimohon. Pihak mereka
memaklumkan perkara tersebut pada masa yang agak suntuk dan kami
tidak dapat mengubah peran angan tempat penginapan alternatif.

3.2.1.2 Masa yang diperuntukan untuk melawat Petrosains agak suntuk.

Memandangkan Petrosains agak luas dan banyak aktiviti menarik yang


di anjurkan, masa untuk para peserta program men uba segala alat yang
disediakan tidak men ukupi. Hal ini menyebabkan ada antara peserta
yang terlewat untuk kembali ke bas pada masa yang ditetapkan.

3.2.1.3 pengurusan masa para peserta.

Terdapat sebilangan peserta yang terlewat dan masuk ke dalam bas


tidak mengikut masa yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan
perjalanan program terganggu.

Tindakan : Setiausaha
3.2.2 Cadangan penambahbaikan:

3.2.2.1 membuat peran angan dengan lebih teliti.

Peran angan lebih teliti apabila menganjurkan sesuatu proram pada


masa akan datang agar masalah yang sama tidak akan berulang. Hubungi
pihak berkenaan dan dapatkan pengesahan bertulis serta rasmi.

3.2.2.2 memperuntukkan masa yang se ukupnya.

Masa yang diperuntukkan hendaklah wajar dengan tempat yang dilawati.


Ingatkan para peserta agar menggunakan masa yang diperuntkkan
dengan bijak.

3.2.2.3 pengurusan masa yang lebih bijak dan berdisiplin

Para peserta diingatkan agar lebih berdisiplin dalam pengurusan masa


dan tidak berlengah-lengah semasa mengikuti sesuatu program.

4. Hal-hal lain
4.1 Setiap ahli perlu memberikan kerjasama supaya program akan datang dapat berjalan
dengan lan ar.

Tindakan : Semua ajk

5. Penutup

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 1.30 petang

Disediakan oleh Disemak oleh

«««««««««««. ««««««««««.
[ Rafidah Binti Shapei] [Cik Che Siah Bte Ibrahim]
Setiausaha Persatuan Penasihat Persatuan