KAFA JAKIM 1/4/09

BORANG ‘D’ JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA CAWANGAN SABAH BORANG PERMOHONAN JAWATAN GURU KAFA DAERAH Arahan: 1. Borang ini hendaklah diisi dengan lengkap dan dihantar ke Unit KAFA, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Cawangan Sabah melalui Penyelia KAFA Daerah masing-masing. Sila sertakan bersama dokumen-dokumen berikut: a) b) c) BAHAGIAN (A) BUTIR-BUTIR PERIBADI 1 . Nama: Salinan Surat Beranak (Disahkan Benar) Salinan Kad Pengenalan (Disahkan Benar) Salinan Sijil-sijil (Akademik) Berkaitan Yang Telah Disahkan

2.

2 . 3 . 5 . 7 .

No.KP (Lama): Tarikh Lahir Umur: Bangsa: a . d .

-

Bar u Bulan Tahun Melayu Lain-lain (Nyatakan): a . Kahwin Orang b . Bujang c . b . Tahun 6 . Warganegara : c . India 4 .

-

-

Tempat Lahir:

Cina

8 . 9 .

Status Perkahwinan: Jumlah Tanggungan:

Janda/Dud a

1

Tel (P) No. Alamat Surat Menyurat: Poskod 14 . 3 .KP(La ma) Tarikh Lahir Umur Bula n Tahu Tahun 6 Warganegara 2 Baru 4 .KAFA JAKIM 2/4/09 10 . Nama Suami/Iste ri: 2 . (R) Tel : : Negeri Negeri Negeri No. (H/P) Tel : BAHAGIAN (B) BUTIR-BUTIR ISTERI 1 . 5 No. Alamat Tetap: Poskod 13 . Tempat Lahir: SUAMI / . Pekerjaan Sekarang: Nama Alamat Majikan: dan Poskod 12 . No. 11 .

Cina c . d . 8 . India Poskod Negeri KAFA JAKIM 3/4/09 BAHAGIAN (C) KELULUSAN AKADEMIK a . b .: Sunnah Bahasa Arab Komunikasi Bahasa Arab Tinggi 4 Thanawi / STA / STAM: Kolej / Universiti: Lain-lain (Nyatakan): 3 : : Tahun Tahun . Pekerjaan Sekarang: Nama Alamat Majikan: dan n Melayu Lain-lain (Nyatakan) b . c. i. iv . Bangsa a . v. 7 .. ii. SRP / PMR SPM / MCE Bahasa Melayu Pendidikan Islam Teras Pengajian Islamiah Tahun Tahun : : Syariah : Pengajian Al-Quran & Al. d . iii . 9 . vi . . e.

K/P: Tarikh: KAFA JAKIM 4/4/09 BAHAGIAN (E) KEGUNAAN PEJABAT a . Amat layak / amat sesuai Tandatangan Layak / sesuai Nama Tidak layak / tidak sesuai Jawata n Tarikh Cop Jabatan : : Rasmi : : 4 . No. Saya bersedia menjalankan tugas dengan mematuhi segala peraturan dan arahan yang dikeluarkan oleh Jabatan dari masa ke semasa sekiranya dilantik menjadi Guru KAFA. b . c . Segala butiran yang diberikan di atas adalah benar.K/P: (Tandatangan) Nama: No. 2 .BAHAGIAN (D) AKUAN PEMOHON Adalah saya: (Nama) mengaku bahawa : 1 .

2 . 3 . Tarikh Permohonan Terima : : : hari hari Lulus Gagal bula n bula n tahun tahun Tarikh Temuduga Keputusan :kafasabah/docs/borang/BGK(D) 5 .1 .