KAFA JAKIM 1/4/09

BORANG ‘D’ JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA CAWANGAN SABAH BORANG PERMOHONAN JAWATAN GURU KAFA DAERAH Arahan: 1. Borang ini hendaklah diisi dengan lengkap dan dihantar ke Unit KAFA, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Cawangan Sabah melalui Penyelia KAFA Daerah masing-masing. Sila sertakan bersama dokumen-dokumen berikut: a) b) c) BAHAGIAN (A) BUTIR-BUTIR PERIBADI 1 . Nama: Salinan Surat Beranak (Disahkan Benar) Salinan Kad Pengenalan (Disahkan Benar) Salinan Sijil-sijil (Akademik) Berkaitan Yang Telah Disahkan

2.

2 . 3 . 5 . 7 .

No.KP (Lama): Tarikh Lahir Umur: Bangsa: a . d .

-

Bar u Bulan Tahun Melayu Lain-lain (Nyatakan): a . Kahwin Orang b . Bujang c . b . Tahun 6 . Warganegara : c . India 4 .

-

-

Tempat Lahir:

Cina

8 . 9 .

Status Perkahwinan: Jumlah Tanggungan:

Janda/Dud a

1

KAFA JAKIM 2/4/09 10 . 5 No. Alamat Tetap: Poskod 13 .KP(La ma) Tarikh Lahir Umur Bula n Tahu Tahun 6 Warganegara 2 Baru 4 . Tempat Lahir: SUAMI / . (H/P) Tel : BAHAGIAN (B) BUTIR-BUTIR ISTERI 1 . (R) Tel : : Negeri Negeri Negeri No. 11 . No. Alamat Surat Menyurat: Poskod 14 . Nama Suami/Iste ri: 2 . Pekerjaan Sekarang: Nama Alamat Majikan: dan Poskod 12 . 3 . Tel (P) No.

b . e. iv . 7 .. 9 . 8 . SRP / PMR SPM / MCE Bahasa Melayu Pendidikan Islam Teras Pengajian Islamiah Tahun Tahun : : Syariah : Pengajian Al-Quran & Al. Cina c . vi . d . ii. Bangsa a . India Poskod Negeri KAFA JAKIM 3/4/09 BAHAGIAN (C) KELULUSAN AKADEMIK a . Pekerjaan Sekarang: Nama Alamat Majikan: dan n Melayu Lain-lain (Nyatakan) b . . i. d . iii . c. v.: Sunnah Bahasa Arab Komunikasi Bahasa Arab Tinggi 4 Thanawi / STA / STAM: Kolej / Universiti: Lain-lain (Nyatakan): 3 : : Tahun Tahun .

K/P: Tarikh: KAFA JAKIM 4/4/09 BAHAGIAN (E) KEGUNAAN PEJABAT a . Segala butiran yang diberikan di atas adalah benar. Saya bersedia menjalankan tugas dengan mematuhi segala peraturan dan arahan yang dikeluarkan oleh Jabatan dari masa ke semasa sekiranya dilantik menjadi Guru KAFA. Amat layak / amat sesuai Tandatangan Layak / sesuai Nama Tidak layak / tidak sesuai Jawata n Tarikh Cop Jabatan : : Rasmi : : 4 . b . c . 2 .K/P: (Tandatangan) Nama: No. No.BAHAGIAN (D) AKUAN PEMOHON Adalah saya: (Nama) mengaku bahawa : 1 .

3 .1 . Tarikh Permohonan Terima : : : hari hari Lulus Gagal bula n bula n tahun tahun Tarikh Temuduga Keputusan :kafasabah/docs/borang/BGK(D) 5 . 2 .