KAFA JAKIM 1/4/09

BORANG ‘D’ JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA CAWANGAN SABAH BORANG PERMOHONAN JAWATAN GURU KAFA DAERAH Arahan: 1. Borang ini hendaklah diisi dengan lengkap dan dihantar ke Unit KAFA, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Cawangan Sabah melalui Penyelia KAFA Daerah masing-masing. Sila sertakan bersama dokumen-dokumen berikut: a) b) c) BAHAGIAN (A) BUTIR-BUTIR PERIBADI 1 . Nama: Salinan Surat Beranak (Disahkan Benar) Salinan Kad Pengenalan (Disahkan Benar) Salinan Sijil-sijil (Akademik) Berkaitan Yang Telah Disahkan

2.

2 . 3 . 5 . 7 .

No.KP (Lama): Tarikh Lahir Umur: Bangsa: a . d .

-

Bar u Bulan Tahun Melayu Lain-lain (Nyatakan): a . Kahwin Orang b . Bujang c . b . Tahun 6 . Warganegara : c . India 4 .

-

-

Tempat Lahir:

Cina

8 . 9 .

Status Perkahwinan: Jumlah Tanggungan:

Janda/Dud a

1

Alamat Surat Menyurat: Poskod 14 .KP(La ma) Tarikh Lahir Umur Bula n Tahu Tahun 6 Warganegara 2 Baru 4 . 3 . 11 . Nama Suami/Iste ri: 2 . 5 No. (H/P) Tel : BAHAGIAN (B) BUTIR-BUTIR ISTERI 1 . Tel (P) No. No. (R) Tel : : Negeri Negeri Negeri No. Pekerjaan Sekarang: Nama Alamat Majikan: dan Poskod 12 . Tempat Lahir: SUAMI / .KAFA JAKIM 2/4/09 10 . Alamat Tetap: Poskod 13 .

India Poskod Negeri KAFA JAKIM 3/4/09 BAHAGIAN (C) KELULUSAN AKADEMIK a . i. vi . Bangsa a . Cina c . Pekerjaan Sekarang: Nama Alamat Majikan: dan n Melayu Lain-lain (Nyatakan) b . . 9 . e. 8 .: Sunnah Bahasa Arab Komunikasi Bahasa Arab Tinggi 4 Thanawi / STA / STAM: Kolej / Universiti: Lain-lain (Nyatakan): 3 : : Tahun Tahun . SRP / PMR SPM / MCE Bahasa Melayu Pendidikan Islam Teras Pengajian Islamiah Tahun Tahun : : Syariah : Pengajian Al-Quran & Al. c. iii . d . v. d . ii. iv .. 7 . b .

2 .K/P: Tarikh: KAFA JAKIM 4/4/09 BAHAGIAN (E) KEGUNAAN PEJABAT a . No. Segala butiran yang diberikan di atas adalah benar. Amat layak / amat sesuai Tandatangan Layak / sesuai Nama Tidak layak / tidak sesuai Jawata n Tarikh Cop Jabatan : : Rasmi : : 4 . Saya bersedia menjalankan tugas dengan mematuhi segala peraturan dan arahan yang dikeluarkan oleh Jabatan dari masa ke semasa sekiranya dilantik menjadi Guru KAFA.BAHAGIAN (D) AKUAN PEMOHON Adalah saya: (Nama) mengaku bahawa : 1 .K/P: (Tandatangan) Nama: No. c . b .

1 . 3 . 2 . Tarikh Permohonan Terima : : : hari hari Lulus Gagal bula n bula n tahun tahun Tarikh Temuduga Keputusan :kafasabah/docs/borang/BGK(D) 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful