Borang Guru KAFA (D)

KAFA JAKIM 1/4/09

BORANG ‘D’ JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA CAWANGAN SABAH BORANG PERMOHONAN JAWATAN GURU KAFA DAERAH Arahan: 1. Borang ini hendaklah diisi dengan lengkap dan dihantar ke Unit KAFA, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Cawangan Sabah melalui Penyelia KAFA Daerah masing-masing. Sila sertakan bersama dokumen-dokumen berikut: a) b) c) BAHAGIAN (A) BUTIR-BUTIR PERIBADI 1 . Nama: Salinan Surat Beranak (Disahkan Benar) Salinan Kad Pengenalan (Disahkan Benar) Salinan Sijil-sijil (Akademik) Berkaitan Yang Telah Disahkan

2.

2 . 3 . 5 . 7 .

No.KP (Lama): Tarikh Lahir Umur: Bangsa: a . d .

-

Bar u Bulan Tahun Melayu Lain-lain (Nyatakan): a . Kahwin Orang b . Bujang c . b . Tahun 6 . Warganegara : c . India 4 .

-

-

Tempat Lahir:

Cina

8 . 9 .

Status Perkahwinan: Jumlah Tanggungan:

Janda/Dud a

1

11 . Alamat Surat Menyurat: Poskod 14 . (R) Tel : : Negeri Negeri Negeri No. (H/P) Tel : BAHAGIAN (B) BUTIR-BUTIR ISTERI 1 . Alamat Tetap: Poskod 13 . 3 . Tel (P) No.KAFA JAKIM 2/4/09 10 .KP(La ma) Tarikh Lahir Umur Bula n Tahu Tahun 6 Warganegara 2 Baru 4 . 5 No. Tempat Lahir: SUAMI / . No. Pekerjaan Sekarang: Nama Alamat Majikan: dan Poskod 12 . Nama Suami/Iste ri: 2 .

iv . i. d . Bangsa a . 7 . Cina c . b . India Poskod Negeri KAFA JAKIM 3/4/09 BAHAGIAN (C) KELULUSAN AKADEMIK a . c. . v. vi .: Sunnah Bahasa Arab Komunikasi Bahasa Arab Tinggi 4 Thanawi / STA / STAM: Kolej / Universiti: Lain-lain (Nyatakan): 3 : : Tahun Tahun . 9 . e. SRP / PMR SPM / MCE Bahasa Melayu Pendidikan Islam Teras Pengajian Islamiah Tahun Tahun : : Syariah : Pengajian Al-Quran & Al.. Pekerjaan Sekarang: Nama Alamat Majikan: dan n Melayu Lain-lain (Nyatakan) b . ii. d . 8 . iii .

BAHAGIAN (D) AKUAN PEMOHON Adalah saya: (Nama) mengaku bahawa : 1 . 2 . b . Amat layak / amat sesuai Tandatangan Layak / sesuai Nama Tidak layak / tidak sesuai Jawata n Tarikh Cop Jabatan : : Rasmi : : 4 . Segala butiran yang diberikan di atas adalah benar. c .K/P: Tarikh: KAFA JAKIM 4/4/09 BAHAGIAN (E) KEGUNAAN PEJABAT a .K/P: (Tandatangan) Nama: No. Saya bersedia menjalankan tugas dengan mematuhi segala peraturan dan arahan yang dikeluarkan oleh Jabatan dari masa ke semasa sekiranya dilantik menjadi Guru KAFA. No.

2 . 3 .1 . Tarikh Permohonan Terima : : : hari hari Lulus Gagal bula n bula n tahun tahun Tarikh Temuduga Keputusan :kafasabah/docs/borang/BGK(D) 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful