Cara mengahsilkan bunga 8 kelopak.

Lipat Lipat

Lipat Lipat

Lipat

Buang Gunting SIAP ! Buka lipatan .