Anda di halaman 1dari 135

BAB 1

PENGENALAN

1.1 Objektif Latihan Industri

Latihan Industri merupakan salah satu syarat yang wajib bagi setiap pelajar
Politeknik sebelum menamatkan pengajian di Politeknik. Selain itu, ianya juga untuk
Penganugerahan Sijil dan Diploma bagi setiap pelajar yang berjaya dalam menjalani
Latihan Industri sehingga tamat. Setiap pelajar yang menjalani Latihan Industri ini
mereka adalah terdiri daripada semester 3 bagi Sijil dan semester 4 bagi Diploma
dimana mereka perlulah mencari firma-firma yang bersesuaian dengan kursus yang
diceburi.

Oleh itu, penempatan untuk Latihan Industri ini adalah bergantung pada pilihan
pelajar sendiri ataupun meminta bantuan daripada Unit Perhubungan dan Latihan
Industri Politeknik untuk mencari firma yang bersesuaian.

Tujuan utama Latihan Industri ini adalah untuk memberi pendedahan awal
kepada pelajar tentang keadaan sebenar di alam pekerjaan. Di samping itu, ia juga

1
dapat memberi peluang kepada pelajar untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan
yang sedia ada terhadap bidang yang diceburi samada teori mahupun praktikal
sebelum menempuh alam pekerjaan yang sebenar. Antara objektif Latihan Industri
ini diadakan adalah untuk:
i) Memberikan pendedahan awal kepada pelajar terhadap alam pekerjaan
yang sebenar.

ii) Meluaskan serta menambahkan lagi pengetahuan pelajar samada dari segi
teknikal mahupun kemahiran yang sedia ada.

iii) Menilai kemampuan pelajar dari segi kebolehan, kesanggupan serta sikap
dan perilaku yang akan ditunjukkan kepada majikan dalam firma-firma
tertentu.

iv) Mengukur kebolehan diri pelajar sendiri untuk persediaan dalam


menghadapi alam pekerjaan yang sebenar sebelum menamatkan pengajian
di Politeknik.

v) Mengeratkan serta meluaskan lagi pergaulan dengan kumpulan


masyarakat
pekerja dalam firma tersebut.

vi) Melatih pelajar dalam menyiapkan satu laporan rasmi yang telah ditetapkan
oleh Kementerian Pelajaran Malaysia setelah tamat Latihan Industri.

2
1.1.1 Kepentingan Latihan Industri khususnya kepada pelajar

Latihan industri mempunyai kepentingannya yang tersendiri


khususnya kepada semua pelajar Politeknik dimana ia dapat membantu
dalam menyempurnakan atau melengkapkan lagi pengajian setiap pelajar
itu sendiri. Terdapat beberapa kepentingan Latihan Industri kepada
pelajar, antaranya ialah:

i) Setiap pelajar dapat menimba suatu pengalaman yang baru serta


dapat merasakan seperti alam pekerjaan sebenar yang akan
ditempuhj pada masa-masa hadapan.

ii) Ia juga dapat mendisiplinkan diri semasa berada di alam pekerjaan


yang sebenar mahupun sedang menjalani Latihan Industri dalam
suatu firma tertentu.

iii) Dapat mengajar setiap pelajar dalam menguruskan masa dengan


tepat serta patuh akan arahan daripada pihak majikan

iv) Dapat memupuk semangat kerjasama dan mengeratkan lagi tali


persaudaraan diantara pelajar serta warga kerja dalam syarikat atau
firma tertentu.

v) Pelajar juga dapat mempelajari tentang cara-cara untuk berhubung


dan berkomunikasi dengan pihak luar terutamanya dengan mereka
yang berjawatan tinggi serta kepada para pelanggan syarikat ataupun
firma firma.

3
1.1.2 Objektif Laporan

Antara objektif Laporan Industri ini ialah :

i) Dapat melatih pelajar untuk menyiapkan sesuatu tugas yang telah


diamanahkan dalam masa-masa tertentu atau ditetapkan.

ii) Selain itu, pelajar juga dapat mengumpul pelbagai maklumat yang
berkaitan dengan sesuatu firma yang diikuti semasa menjalani latihan
industri.

iii) Ia juga sebagai satu syarat yang wajib bagi setiap pelajar untuk
menerima penganugerahan Sijil dan Diploma apabila berjaya menamatkan
pengajian di Politeknik.

iv) Melatih pelajar dalam menguruskan masa dengan tepat dan sistematik
dalam menyiapkan laporan ketika sedang menjalani latihan industri.

v) Mendidik pelajar untuk berdikari dalam menyiapkan satu laporan yang tulen
tanpa bergantung sepenuhnya dengan pertolongan orang lain.

1.1.3 Skop Latihan Industri

i) Latihan Industri yang dijalankan dapat melatih pelajar agar


membuat kerja dengan cermat, tepat dan teratur mengikut
prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian
Pelajaran Malaysia.

ii) Latihan Industri juga dapat memperkenalkan kepada para pelajar


tentang alam pekerjaan yang sebenarnya samada bekerja dengan
Pihak Swasta mahupun Pihak Kerajaan.

4
iii) Selain itu, ia juga dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan
kepada para pelajar yang mengikuti Latihan Industri.

iv) Para pelajar juga dapat memperbaiki kelemahan diri dan dapat
mempertimbangkan lagi prestasi kerja dengan lebih baik untuk
mengelakkan perkara yang sama berulang setelah menduduki
alam pekerjaan yang sebenar pada masa hadapan.

v) Membolehkan pelajar mengaitkan teori-teori yang telah dipelajari


semasa kuliah dengan apa yang dipelajari semasa Latihan Industri
dan sekaligus dapat mengulangkaji tentang perkara-perkara yang
berkaitan.

1.2 Sejarah penubuhan Telekom Malaysia Berhad

Menjelang tahun 1874, sejarah pembangunan asas bagi infrastruktur


telekomunikasi telah bermula dan bertapak di Semenanjung Malaysia dimana
ianya terletak di negeri Perak. Telekomunikasi di Perak ini bukan sahaja dapat
berhubung dengan Wilayah Wellesly malah negeri Pulau Pinang juga
menggunakan kabel dasar laut untuk berhubung ke Tanah Besar Semenanjung
Malaysia.

Pada tahun 1891, Ibusawat telefon pertama yang dibina adalah di Kuala
Lumpur dimana terdapat sebanyak 21 buah telefon yang disokong oleh 400 buah
talian telefon serta telegraf yang dibina di Kuala Lumpur pada tahun 1895.

5
1.3 Latar belakang Telekom Malaysia Berhad

Telekom Malaysia Berhad diperbadankan daripada Jabatan Telekom


Malaysia (JTM) pada 12 Oktober 1984, manakala pada 7 November 1990 ia
memasuki papan utama dalam pasaran saham di Bursa Saham Kuala Lumpur.
Pada 14 April 2005 Telekom Malaysia Berhad melalui proses penjenamaan semula
dan dikenali sebagai TM.

Aktiviti utama TM adalah membangun, mengurus dan menyediakan


perkhidmatan yang berkaitan dengannya dibawah lesen yang dikeluarkan oleh
Kementerian Tenaga, Komunikasi dan Multimedia yang dulunya dikenali sebagai
Kementerian Tenaga, Telekomunikasi dan Pos.

Selain membangunkan infrastruktur telekomunikasi di Malaysia, TM juga


menjalinkan usahasama dengan syarikat telekomunikasi luar negara dan
bekerjasama dalam membangunkan sistem telekomunikasi negara tersebut.
Antaranya negara Ghana, Afrika Selatan dan Kemboja.

Pejabat pentadbiran TM berpusat di bangunan Menara Rebung yang terletak


di Jalan Pantai Baharu Kuala Lumpur. Menara Rebung ini adalah merupakan
bangunan yang melambangkan kemajuan didalam sector telekomunikasi di negara
ini. Bangunan ini juga digelar bangunan bijak kerana ia mempunyai teknologi

1.3.1 Visi Telekom Malaysia

‘Menjadi syarikat telekomunikasi pilihan dengan penumpuan kearah


menyampaikan nilai terunggul kepada pelanggan dan pihak-pihak lain yang
berkepentingan dalam syarikat’.

6
1.3.2 Misi Telekom Malaysia

Untuk mencapai misi, perkara-perkara berikut perlu dilaksanakan :

i) Menjadi peneraju yang diiktiraf dalam semua pasaran yang diceburi


ii) Menjadi sebuah organisasi yang memberi tumpuan kepada pelanggan dan
menyediakan penyelesaian setempat yang menyeluruh.
iii) Membina hubungan yang berkekalan dengan pelanggan dan rakan niaga
berdasarkan kepercayaan.
iv) Menjana nilai pemegang saham dengan merebut peluang-peluang
perniagaan di Asia Pasifik dan lain-lain pasaran serantau terpilih.
v) Menjadi majikan pilihan yang memberi inspirasi kearah kecemerlangan
prestasi.

1.3.3 Nilai-nilai Kristal

TM telah berusaha menuju ke suatu arah iaitu menjadi syarikat


telekomunikasi yang terunggul di negara ini berpandukan satu visi dan misi yang
menjadi panduan kepada setiap anggotanya. Untuk mencapai matlamat ini, TM
menggariskan nilai-nilai kristal untuk diterapkan disetiap anggotanya dan menjadi
landasan yang tepat. Nilai-nilai kristal ini adalah :

i) Komitmen menyeluruh Terhadap Pelanggan


- Proaktif, Seneitif, Responsif

ii) Kewibawaan Tanpa Kompromi


- Jujur, Boleh Dipercayai, Keikhlasan, Dedikasi. Adil

iii) Hormat Dan Prihatin


- Semangat Berpasukan, Bekerjasama, Saling Menghormati,

7
Bersopan Santun, Kesefahaman, Berfikiran Terbuka.

1.3.4 Logo dan imej baru Telekom Malaysia Berhad

Telekom Malaysia Berhad yang dahulunya lebih dikenali sebagai Jabatan


Telekom Malaysia telah memperkenalkan logo baru syarikat yang membawa identiti
dan imej baru. Pada tahun 1990, secara rasminya logo ini telah diperkenalkan
kepada semua pengguna dengan misi korporatnya yang mengandungi huruf ‘t’
diperkukuhkan dalam satu bulatan dan diikuti dengan nama korporatnya ‘Telekom
Malaysia’ serta diperkukuhkan lagi dengan garisan merah dibawah perkataan
‘Telekom’. Logo yang
baru ini mewujudkan lagi tenaga kerja yang lebih progresif.

Gambarajah 1.6. : Logo lama bagi Telekom Malaysia Berhad

8
1.3.5 Maksud disebalik logo

i) Simbol
Huruf ‘t’ pada bulatan diatas menunjukkan simbol universal untuk
telekomunikasi yang melambangkan rangkaian perniagaan Telekom Malaysia
Berhad.

ii) Ciri-ciri simbol ‘t’

Simbol ‘t’ dijalurkan dengan dua garisan yang selari dan dipincangkan untuk
menandakan ‘accessibility’. Garisan berbilang membawa maksud pelbagai jenis
perkhidmatan Telekom Malaysia yang mana sekaligus memperkukuhkan
kedudukan organisasi ini sebagai syarikat telekomunikasi yang unggul.

Garisan-garisan yang disatukan dan dijalurkan keatas dan kehadapan


untuk dijadikan satu bentuk yang mana mencerminkan kemajuan, kekuatan dan
potensi masa akan datang. Bulatan biru yang melingkari huruf ‘t’ menggambarkan
rangkaian sedunia. Ianya melambangkan komitmen telekomunikasi antarabangsa.

iii) Nama Korporat

Nama korporat iaitu ‘telekom’ memperkenalkan kewarganegaraan organisasi


dan bersama dengan huruf ‘t’ membentuk logo korporat Telekom Malaysia Berhad.
Nama korporat dalam bentuk yang ringkas dan jenis huruf ‘italik’ melambangkan
kemajuan dan memperlihatkan cirri-ciri syarikat yang dinamik serta progresif.

9
iv) Garisan Merah

Garisan merah pada logo tersebut mencerminkan kepantasan Telekom


Malaysia untuk membawa telekomunikasi ke tahap yang lebih cemerlang. Selain
itu, ia juga dapat menggambarkan perhubungan yang aktif dan berterusan diantara
Malaysia dengan dunia luar yang boleh diungkapkan seperti ‘Live Wire’ di Telekom
Malaysia

v) Warna Korporat
Warna biru yang menghiasi logo tersebut melambangkan kesegaran,
kecerdasan, kerajinan dan pertumbuhan. Warna biru juga melambangkan
ketokohan dan kewibawaan syarikat dalam menerima identiti baru.

vi) Misi Korporat


Menyediakan perkhidmatan telekomunikasi yang moden, cekap dan
bermutu tinggi dengan harga yang standing mengikut kemampuan pengguna.
Mengendalikan entity perniagaan yang berdaya maju (viable) disamping
mengekalkan tanggungjawab sebagai warganegara korporat yang berkeperibadian
tinggi.

10
1.3.6 Penjanaan semula Telekom Malaysia 2005

Gambarajah 1.6 : Logo baru bagi Telekom Malaysia setelah Penjanaan

Pada 14 April 2005, ia merupakan tarikh bersejarah di negara kita kerana


YAB DATO’ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia telah
merasmikan majlis pelancaran identity penjenamaan TM yang mana ia menerima
sokongan daripada pihak kerajaan dalam usaha syarikat membawakan perubahan
sebenar kepada TM.

Logo baru dengan huruf “TM” melambangkan identiti kumpulan terdiri


daripada tiga warna yang bersemangat dan jelas iaitu oren, biru, merah. Warna
oren melambangkan semangat ceria anak syarikat multimedia TMNet manakala
merah pula menggambarkan kebebasan, iaitu identity Celcom, syarikat selular TM.
Huruf “TM” dan warna-warna baru ini menggambarkan imej baru TM sebagai
sebuah organisasi yang tegas, berani, bersemangat dan bertenaga.

Pengubahsuaian ini bukan sahaja menggemparkan perubahan luaran sahaja


kepada nama dan logo, malah perubahan kali ini menekankan pendekatan kasar
kearah menyemai budaya berorentasikan khidmat pelanggan dikalangan anggota
TM.

11
1.3.7 Mengenai TM

Telekom Malaysia berhad (TM), merupakan sebuah kumpulan maklumat


dan komunikasi yang menyeluruh dalam bentuk talian tetap, mudah alih, data dan
jalur lebar. Sebagai salah satu syarikat senaraian awam yang terbesar di Bursa
Malaysia dengan hasil operasi lebih daripada RM 13 billion, TM sentiasa bergerak
kearah memberikan nilai terbaik untuk pemegang kepentingan dalam persekitaran
yang kompetitif.

Kumpulan ini sentiasa memberikan tumpuan kepada usaha-usaha


peningkatan kualiti dan inovasi khidmat pelanggannya. Kini dengan pelaburan dan
operasi di 12 buah negara sekitar Asia dan secara global, TM memfokuskan kepada
pembangunan yang berterusan baik dalam pasaran mahupun antarabangsa.

12
1.3.8 Aktiviti Organisasi

Senarai aktiviti dan prkembangan telekomunikasi selepas pembentukan Malaysia.

Tahun 1964
 Kejayaan dicapai dengan siapnya projek kabel dasar laut anara
Singapura dengan Jeselton atau Kota Kinabalu iaitu SEACOM kabel.
 Jabatan Telekom Malaysia ( JTM ) di Kuala Lumpur meluaskan
sayapnya dengan mengambil alih perkhidmatan luar si Sabah daripada
Cable And Wireless Co.

Tahun 1970
 Pada bulan April, Malaysia berjaya melancarkan Stesen Satelit Bumi
yang pertama di Kuantan, Pahang

Tahun 1975
 Pertukaran ibusawat TELEX manual dengan sistem automatic.
 Pertukaran ibusawat lama iaitu daripada Strowger kepada Cross-Bar
dan Semielectronic

Tahun 1979
 Memperkenalkan perkhidmatan Antarabangsa Terus Dail atau
International Direct Dialling ( IDD)

Tahun 1980
 Ibusawat pertama yang menggunakan sistem elektronik sepenuhnya
dilancarkan di Tama Pelangi, Johor.
 Kejayaan menghasilkan projek kabel dasar laut yang menghubungkan
Kuantan dan Kuching.

Tahun 1981

13
 Sistem satelit kedua iaitu Satelit di Lendu, Melaka yang bekerjasama
dengan Indian Ocean Satellite di lancarkan.

Tahun 1983
 Perkhidmatan DATEL telah diperkenalkan iaitu pengguna boleh
menggunakan PSTNuntuk komunikasi data.

Tahun 1984
 Malaysia telah memerkenalkan rangkaian datanya sendiri yang
menggunakan Pecket Switch Technology.

Tahun 1985
 ATUR diperkenalkan iaitu sejenis perkhidmatan yang menggunakan
teknologi radio selular.
 Memperkenalkan Multi Access Radio System ( MARS ) iaitu
perkhidmatan talian telefon yang menggunakan sistem radio yang
mengutamakan pelanggan-pelanggan yang berada di kawasan pendalaman.
 Costumer Automated Service System ( CASS ) telah dilasanakan iaitu
satu sistem yang menyeluruh dan menjadi pangkalan data kepada semua
perkhidmatan yang disediakan.

Tahun 1987
 Adalah tahun keramat bagi Jabatan Telekom Malaysia ( JTM ) kerana
ditukarkan kepada Syarikat Telekom Malaysia Berhad pada 12 Oktober.

Tahun 1988
 Intelset Business Service ( IBS ) telah diperkenalkan kepada syarikat
perindustrian di Kuala Lumpur.
 Pelancaran stesen satelit Bumi iaitu Kuantum-2A yang bernilai
RM27.7juta yang menggabungkan rekabentuk satelit da teknologi terkini

Tahun 1989
 TELITA iaitu sistem Videotext di bangunkan oleh Telekom Malaysia
untuk pasaran di dalam negara dilancarkan pada 7 Mei.

14
 MAYCIS dan MAYPAC diperkenalkan pada bulan Julai.
 Pada bulan Ogos TELEMAIL iaitu perkhidmatan yang berasaskan
pesanan elektronik dilancarkan.
 Perkhidmatan 800 atau TOLLFREE diperkenalkan pada bulan
September.

Tahun 1990
 Melaksanakan CASS di Hong Kong Telecoms.
 Pemasangan ATURel iaitu telefon awam mudah alih dilaksanakan
dalam kereta api.
 TOLLFREE antarabangsa diperkealkan pada ulan Mac.
 Pelancaran CARDFON pra-bayar pada bulan Mei.
 Telekom Malaysia melaksanakan penjenamaan semula dengan
melancarkan logo baru yang dinamik, berdaya saing dan mempunyai imej
yang tersendiri pada 17 Ogos.

Tahun 1993
 Telekom Malaysia memperkenalkan Integreted Service Digital
Network ( ISDN )
 Menara Kuala Lumpur dilancarkan dan diiktiraf Negara ketiga
tertinggal di Dunia.

Tahun 1997
 Corporate Information Superhighway ( COINS ) iaitu kemudahan
telekomunikasi terkini dilancarkan.

Tahun 1999
 Equal Access atau Akses Samarata diperkenalkan pada 1 Januari
dan Suruhanjaya Multimedia dan Telekomunikasi menetapkan pada 1 April
sebagai tarikh perlaksanaannya.

15
Apabila memasuki abad ke-21 pembangunan dalam sector telekomunikasi
kian pesat. Kini Telekom Malaysia Berhad dan kumpulannya perlu bersaing dengan
syarikat telekomunikasi lain seperti MAXIS, DIGI, dan TIME GOLD untuk
memenangi hati pelanggan. Sejajar itu, Telekom Malaysia Berhad telah mengambil
langkah yang berani dengan membuat penjenamaan semula yang telah
dilaksanakan pada 14 April 2005.

Penjenamaan semula ini adalah menyatukan semua anak-anak syarikat di


bawah Telekom Malaysia Berhad di bawah satu identity iaitu TM. Jenama baru ini
mempunyai satu nilai iaitu ‘Proaktif, Berpengetahuan, Inovatif, Memberangsangkan.
Manakala visinya pula adalah “ Orang Ramai Inginkan Kemajuan. Kita Bersama
Mereka Merentasi Segala Cabaran dan Halangan Untuk Maju Ke Hadapan”.
Misinya adalah “ Kita Akan Mencipta dan Menawarkan Perkhidmatan Yang
Berpotensi Untuk Orang Ramai Meningkatkan Taraf Hidup Mereka”.

16
CARTA ORGANISASI TM KOTA BELUD

O&M SAF/
ACCES

HJ JAMLING HJ GHANI
( PENGURUS DAERAH )

MDF/ FIBER / PEMBAIKAN/ SURVEY &


STREAMYX RESTORATION PEMASANGAN

EN. AMIDI DARUS EN. BUTANG YONTOK


( PENYELIA TEKNIK ) ( PENYELIA TEKNIK )
TEAM 1 TEAM 1

EN. NAIR LANGAN EN. JAMLAN TG. DYG


( JURUTEKNIK ) ( JURUTEKNIK )

EN. LAIP MARJANI EN. MOHD AZALAN SAID


( JURUTEKNIK ) ( JURUTEKNIK )

O & M ( DATA ) O & M ( TX ) TM POINT

EN. JAFLI MATON EN. LAHIM GENANG EN. ISKANDAR ASHGUL


( PENYELIA TEKNIK ) ( PENYELIA TEKNIK ) ( PENGAWAI TSSB )

EN. DZULKEFLI JUN


( PENYELIA TEKNIK )

17
BAB 2
RINGKASAN AKTIVITI MINGGUAN LATIHAN INDUSTRI

Minggu pertama

Kami melaporkan diri di Tamparuli, dan berjumpa dengan En.Shamsul


Kamarul Adzrin Bin Amran selaku pengurus O&M Pantai Barat Utara Sabah. Antara
Daerah di bawah pengawsan PBU ialah Tamparuli, Tuaran, Kota Belud, Kota
Marudu, Pitas, Ranau dan Kudat. Setelah berjumpa dengan beliau, kami telah
ditempatkan di TM cawangan Kota Belud dan berjumpa dengan pengurus disana
iaitu En. Haji Jamling Hj.Ghani.

En.Amidi Darus selaku penyelia kami telah memberi sedikit taklimat dan
menerangkan bahagian-bahagian yang terdapat di TM Kota Belud. Antaranya ialah
PCM (Pulse Code Multiplexer) SOMA, MDF (Main Distrubation Port), TM Point atau
lebih di kenali sebagai ‘TM Sales and Service’ dan Pejabat RNO. Selain itu, kami

18
telah menandatangani Aku Janji berkaitan dengan disiplin dan tanggungjawab yang
telah dipersutujui dengan TM Kota Belud.

Minggu Kedua

Pada minggu ini, kami telah diperkenalkan dengan bilik MDF. En. Amidi
Darus memberi penerangan tentang LEN dan SI, Port In dan Port Out, LOOP,
‘TAB’ (1313) dan Tracing Jumper. Kami juga diajar bagaimana pemasangan baru
atau tukar talian dilakukan. Selain itu, En. Amidi juga menerangkan tentang
pesanan-pesanan yang akan diterima untuk ‘jumpering’ di bilik MDF. Sebagai
contoh, Order (P) untuk pasang, Order (T) untuk tukar, Order (TD,TK) untuk tukar
cabinet, Order (C) untuk cabut dan Order (PS) untuk survey. Namun begitu, order-
order ini perlu diteliti terlebih dahulu sama ada mengandungi catatan lain sebelum
melakukan kerja di bilik MDF.

En.Butang iaitu selaku Penyelia Teknik mengajar bagaimana cara-cara


pengunaan Puncher, dan pengenalan kepada jenis Jumper. Beliau juga
menerangkan serba sedikit berkaitan kala kod bagi kabel. Pada akhir minggu ini
saya telah menyerahkan buku laporan untuk ditandatangani oleh Pengurus TM.

Minggu Ketiga

Dalam minggu ketiga ini, kami dibawa ke lokasi yang berlaku kerosakan,
dimana kami ditunjukkan cara-cara bagi mengatasi masalah sekiranya ada aduan
kerosakan diterima. Antara tempat-tempat yang kami tujui seperti S.M.K Usukan
( tidak dapat surfing internet), Kampung Kota Peladuk ( Drop Wire terputus),
Kampung Wakap (Jumper pada DP Disrubation Port tercabut), kampung Pirasan
(modem rosak)), manakala Taman Jadi dan kampung Tempasuk pula mengalami
masalah kerosakan iaitu Drop Wire telah putus.

19
Kami telah diberi peluang untuk membantu juruteknik-juruteknik yang
bertugas untuk mengatasi masalah ini. Pengalaman ini amat bermanfaat kepada
kami untuk mengetahui bagaimana sesuatu masalah tersebut diatasi.

Minggu Keempat

Pada minggu ini, kami masih dibawa ke lokasi kerosakan. Antaranya ialah
Institut Pertanian Sabah iaitu bermasalahan dengan telefon Will mereka yand tidak
berfungsi, kampung payas-payas (tukar SI di kabinet F001), di Pantai Emas pula
mengalami masalah telefon tiada tone, Taman Nikmat mempunyai masalah dengan
Drop Wire yang terputus dan Kampung Kesapang bermasalahan dengan soket
telefon yang terbakar.

Selain itu juga, En.Iskandar Ashgul selaku penyelia di bahagian TM Point


telah memberi penerangan tentang ‘FLOAT’(First Level Complaint, kami diajar cara-
cara untuk memasukkan maklumat pelanggan ke dalam ‘FLOAT’ tersebut. Pada
minggu ini, kami telah memasukkan sebanyak 150 maklumat pelanggan kedalam
FLOAT. Pada akhir minggu ini saya telah menyerahkan buku laporan untuk
ditandatangani oleh Pengurus TM.

Minggu Kelima

Minggu ini kami telah diajar cara-cara setup modem secara manual oleh
En.Amidi. Kami telah dibawa ke rumah pelanggan iaitu kampung peninting dan
kampung peladuk untuk melakukan kerja ini. Selain itu, kami ditunjukkan cara-cara
pengaktifan akaun dilakukan. Namun begitu, hanya kontraktor yang berdaftar
dengan TM sahaja dibenarkan mengaktifan akaun tersebut.

20
Kami juga diuji untuk melakukan pemasangan bagi talian baru dengan
dipantau oleh En.Butang. Ini bagi membiasakan kami untuk melakukan Jumpering
di bilik MDF sekiranya ada pesanan pemasangan diterima. Memandangkan kami
telah diberi mandate untuk melakukan pemasangan bagi talian baru.

Minggu Keenam

En.Dzulkifli Jun selaku penyelia teknik bahagian PCM telah membawa kami
ke Bukit X (Stesen penerimaan dan pemancaran data). Beliau telah memberi
penerangan tentang bagaimana PCM beroperasi. Selain itu, kami juga telah
memeriksa voltan bateri jenis YUASA yang membekalkan tenaga pada radio
apabila bekalan kuasa terputus. Kami juga memeriksa tahap keasidan bateri jenis
FIAMM.

Kami juga ke Kampung Pirasan dan Tambatuan untuk membaiki kerosakan


yang diadukan ke One Stop Center iaitu KE talian 100. Sebarang aduan yang di
terima boleh di rujuk di laman web WEBSTAR. Antara aduan yang berlaku ialah
Drop Wire terputus dan kebocoran kabel berlaku. Pada akhir minggu ini saya telah
menyerahkan buku laporan untuk ditandatangani oleh Pengurus TM.

Minggu Ketujuh

Pada minggu ini, kami lebih banyak melakukan kerja - kerja pemasangan di
bilik MDF. Kami telah menerima sebanyak 13 pesanan bagi Jumpering untuk talian
baru. En.Amidi juga telah mengajar kami bagaimana melakukan pemasangan bagi
talian Streamyx. Selepas mengetahui bagaimana prosidur jumpering bagi talian
berstremyx dilakukan, En Amidi memberi mandate kepada kami untuk melakukan
sebarang Jumpering sekiranya menerima Order dari system CASS. Sebanyak 5
pemasangan bagi talian streamyx telah di’jumper’ di bilik MDF. Kerja-kerja di MDF
memerlukan ketelitian dan ketekunan yang tinggi. Sebarang kesilapan akan
dikenakan tatatertib oleh pihakpengurusan.

21
Minggu Kelapan

Pada minggu kelapan, kami diminta untuk mengemaskini jumper di MDF.


En.Amidi selaku penyelia teknik yang menyelia bilik MDF ini telah memberi
kepercayaan kepada saya dan rakan-rakan untuk mengemaskini jumper yang lama
sekiranya tidak mematuhi piawai pemasangan yang digunapakai diseluruh Telekom
di Malaysia. Kerja mengemaskini ini memakan masa yang lama untuk disiapkan
kerana sering tergendala. Hal ini disebabkan kerja-kerja lain juga perlu dilakukan
seperti pemasangan. tracing jumpering dan lain-lain. Pada akhir minggu ini saya
telah menyerahkan buku laporan untuk ditandatangani oleh Pengurus TM.

Minggu Kesembilan

Kami menyambung kerja-kerja mengemaskini di bilik MDF. Kerja ini juga


perlu dilakukan dengan berhati-hati dan penuh ketelitian. Hal ini kerana sebarang
kesalahan berlaku akan dikenakan tindakan. Sebelum ini, pelatih-pelatih yang lain
telah melakukan kesilapan di mana mereka telah memindahkan SI pelanggan ke
kabinet lain yang menyebabkan pelanggan terpaksa membayar bil yang banyak
yang berpunca dari masalah di bilik MDF. TM hampir disaman oleh pihak pelanggan
namun masalah ini dapat di atasi dan TM terpaksa membayar bil tersebut bagi
pihak pelanggan.

Selain melakukan pengemaskinian, kami juga telah di bawa ke beberapa


lokasi untuk melakukan servay line bagi set telefon CDMA450. Antara lokasi yang
kami pergi ialah Balai Polis Rosok, SK Rosok, dan Klinik Kesihatan Rosok. Hal ini

22
dilakukan kerana telefon-telefon yang sediaada dikawasan ini yang menggunakan
perkhidmatan set telefon WILL ( wireless in local loop) akan digantikan kepada set
telefon yang baru ini. Tindakan ini di ambil kerana perkhidmatan telefon jenis WILL
ini akan di tamatkan mulai hujung tahun ini.

Minggu Ke-10

Kami telah di ajar bagaimana untuk melakukan splicing dan waktu bila ianya
dilakukan. ‘Splicing’ ialah proses mencantumkan kaca yang terdapat pada kabel
Fiber Optik yang terputus. Sebelum melakukan Splicing kami terlebih dahulu
mengesan kedudukan kabel yang mengalami kerosakan di bilik COT (central office
terminal) dengan menggunakan Wavetek. Jarak akan diukur dengan menggunakan
alat ini yang membentuk gelombang pada monitornya.

Selain itu, kami juga telah menghadiri mesyuarat TM bahagian PB sabah.


Pelbagai isu yang diketengahkan dalam mesyuarat ini termasuklah belanjawan
sepanjang tahun ini. Pemasangan dan mengesan jumper juga dilakukan pada
minggu ini. Pada akhir minggu ini saya telah menyerahkan buku laporan untuk
ditandatangani oleh Pengurus TM.

Minggu Ke-11

Pengurus TM Kota Belud membawa kami menghadiri Mesyuarat Lembaga


dan Sukan Negeri Sabah yang bertempat di Kompleks sukan Butong Kota Belud.
Beliau meminta kami mencatat agenda yang di usulkan. Hal ini bertujuan bagi
mendedahkan kami kepada suasana mesyuarat yang lebih formal dan berurusan
dengan orang kenamaan.
Pada minggu ini juga, kami telah membantu kerani memasukkan maklumat
pelanggan yang telah membuat aduan kedalam sisitem maklumat pelanggan. Kami
juga telah menerima sebanyak 20 aduan bagi kerosakan talian. Selain itu kami juga
menerima sepuluh order bagi jumpering di bilik MDF. Antara pelanggan tersebut :

23
24
1. Nama : Rayner SI : 329
No. Tel : 977180 PAU : KBD009
LEN : 920 Port in/out : 136/A002
SI : 296 Jenis Order : ‘T’
PAU : KBD009 7. Nama : Gui Chiang Ping
Jenis Order : ‘P’ No. Tel : 977180
2. Nama : Abd Kahar LEN : 920
No. Tel : 976092 SI : 511
LEN : 3512 PAU : KBD009
SI : 329 Port in/out : 123
PAU : KBD002 Jenis Order : ‘T’
Jenis Order : ‘P’
3. Nama :Fidelia Binti Waith 8. Nama : John Stephen
No. Tel : 976218 No. Tel : 972164
LEN : 2031 LEN : 1192
SI : 179 SI : 4 pair 1
PAU : KBD009 PAU : 888C ‘direct line’
Jenis Order : ‘P’ Port in/out : 131/A002
4. Nama : Asni Binti Mursaling Jenis Order : ‘T’
No. Tel : 977245 9. Nama : Asni Murasis
LEN : 478 No. Tel : 977245
SI : 144 LEN : 478
PAU : KBD009 SI : 181
Jenis Order : ‘P’ PAU : KBD009
5. Nama : Pitah Bin Durasin Port in/out : 125/A002
No. Tel : 972246 Jenis Order : ‘T’
LEN : 2134 10.Nama : Rohanah Mohd Suod
SI : 56 No. Tel : 976066
PAU : FTTS F311 LEN : 2700
Jenis Order : ‘P’ SI : 8 pair 2
6. Nama : Abd Kahar Abd Latif PAU : 888C ‘direct line’
No. Tel : 976092 Jenis Order :’P’
LEN : 3512

25
MERINTIS KEMUNGKINAN

Minggu Ke-12

Pada minggu ini pengurus TM telah memberi cuti kepada kami.

29.09.2008 ( Cuti Pelepasan )


30.09.2008 ( Cuti Pelepasan )
01.10.2009 ( Cuti Hari Raya Aidilfitri )
02.10.2008 ( Cuti Hari Raya Aidilfitri )
03.10.2008 ( Cuti TM seluruh Malaysia )

Minggu Ke-13

Pada minggu ini kami telah menerima 10 orders bagi pemasangan baru
untuk dijumper di bilik MDF. Kami juga membantu pegawai TSSB melayani
pelanggan yang hendak berurusan di pejabat. Selain itu, kami diminta oleh
juruteknik-juruteknik TMB untuk verify SI di bilik MDF. Kami juga menerima
pelbagai aduan kerosakan dari pelanggan seluruh Kota Belud. Mesyuarat atau lebih
dikenali sebagai ROLL CALL telah diadakan pada minggu ini. Pelbagai agenda
telah diusulkan pada mesyuarat pada kali ini termasuk mutu kerja dan disiplin
semua pihak. Pengurus TM juga memaklumkan semua staf dan pelatih berkaitan
dengan penukaran set telefon WILL kepada CDMA450. Staf TM dan pelatih diminta
supaya mempelajari bagaimana untuk setting CDMA450.

Minggu Ke-14

En. Dzulkefli Jun selaku Penyelia Teknik di bahagian PCM ( Pulse Code
Multiplixer) memberi penerangan tentang fungsi dan cara PCM beroperasi. Kami
juga telah dibawa ke Kg. Tamu Darat untuk melakukan jumpering di Kabinet FTTS
F006. Memandangkan kami telah mengetahui untuk melakukan jumpering di bilik
MDF, En Amidi telah memberi peluang kepad kami untuk melakukannya di kabinet
pula. Cara kerja adalah hampir sama dengan di bilik MDF. Cuma di kabinet LEN
tidak ada, hanya SI dan SA sahaja yang ada. Dan bagi kabinet jenis Fiber, Port bagi
line streamyx terdapat di sini. Pada akhir minggu ini saya telah menyerahkan buku
laporan untuk ditandatangani oleh Pengurus TM.
MERINTIS KEMUNGKINAN

Minggu Ke-15

Minggu ini kami lebih banyak melakukan kerja di dalam pejabat berbanding
luar. Penyelia kami iaitu En Amidi meminta saya dan rakan-rakan untuk verify
nombor yang terdapat pada SI dibilik MDF. Kerja ini mengambil masa yang lama
untuk disiapkan kerana kami perlu melakukan tugas-tugas yang lain seperti tracing,
jumpering, menerima aduan dan memasukkan aduan pelanggan tersebut ke dalam
sistem FLOAT. Sebanyak 177 maklumat pelanggan yang berjaya dimasukkan
kedalam sistem tersebut. Pada minggu ini juga, kesemua pelatih di minta untuk
membantu kerja-kerja Splicing di FTTS F009 iaitu bertempat di simpang Kem
Paradise.

Minggu Ke-16

Seperti minggu lepas, kami masih melakukan kerja-kerja di pejabat.


Sebanyak 10 orders yang kami telah terima. Saya telah di beri mandat untuk
menyiapkan kesemua orders yang perlu di jumper dan dibantu oleh rakan-rakan
yang lain. Walaupun kami telah mahir melakukan jumpering di bilik MDF, penyelia
sering menasihati kami untuk berhati-hati kerana sebarang kesilapan akan
menyebabkan kerugian kepada pelanggan mahupun pihak pengurusan. Kerja
Verify nombor telefon disambung semula kerana ianya perlu disiapkan sebelum
kami menamatkan Latihan Industri disini. Pada akhir minggu ini saya telah
menyerahkan buku laporan untuk ditandatangani oleh Pengurus TM.

Minggu Ke-17

Mesyuarat telah diadakan bagi membincangkan tentang tanggungjawab dan


disiplin semua staf dan pelatih. Hal ini bagi menjaga imej syarikat TMB. Pengurus
juga meminta agar staf dan pelatih agar melakukan tugas dengan lebih efisien dan
konsisten. Pada mesyuarat kali ini turut juga di hadiri oleh kontraktor TMB. Mereka
diberi teguran oleh pengurus supaya tidak melakukan kerja dengan sambil lewa
sahaja. Kami telah menerima sebanyak 7 orders pada minggu ini untuk di jumper.
MERINTIS KEMUNGKINAN

Minggu Ke-18

Minggu ini kami lebih banyak melakukan kerja-kerja di luar pejabat. Kami
telah di bawa ke Pekan Kota Belud, Taman Nikmat, Pekan Taginambur dan
Kampung Pirasan. Di Pekan Kota Belud, kami telah ke pejabat baru Bank Simpanan
Nasional dan Courts Mammoth untuk melakukan kerja-kerja pendawaian sistem
alarm dan membaiki ISDN. Di Pekan Taginambur pula iaitu di kabinet FTTS F311
kami telah memindahkan ‘jumper’ bagi 32 SI. Hal ini dilakukan kerana Card yang
mengandungi SI tesebut akan digunakan di kawasan Porak Ogis iaitu di kabinet
FTTS F301. sebelum melakukan pemindahan tersebut, kami telah terlebiuh dahullu
memindahkan SI di bilik MDF. Manakala di Taman Nikmat dan Kg Pirasan kami
mednukarkan set telefon pelanggan dari WILL ke CDMA450. Pada akhir minggu ini
saya telah menyerahkan buku laporan untuk ditandatangani oleh Pengurus TM.

Minggu Ke-19

Sejurus selepas mesyuarat pada minggu-minggu yang lepas bnerkaitan


dengan penukaran set telefon WILL kepad CDMA450, Staf TM membawa kami ke
rumah pelanggan untuk melakukan kerja tersebut. Kami telah ke Kg Bongol, Kg
Mandap dan Kg Menunggui.Kami memberi penerangan kepada pelanggan cara-
cara untuk menggunakan telefon tersebut. Hal ini perlu dibuat kerana set telefon ini
lebih canggih berbanding dengan set telefon yang lama. Set telefon ini boleh
menghantar pesanan ringkas kepada pelanggan lain dan mempunyai penggera
masa dan banyak lagi keistimewaan yang lain. Selain itu, pada minggu ini juga saya
telah diu ajar cara-cara untuk membaiki PORT yang bermasalah. Kerja tersebut
dapat dilakukan dengan bantuan dari En Butang Yontok.
MERINTIS KEMUNGKINAN

Minggu Ke-20

Minggu ini kami lebih banyak bergotong royong dan membersihkan pejabat.
Dan pada minggu ini juga kami telah mengecat pejabat dan menghias pejabat
Pengurus. Walaupun kerja ini tiada kena mengena dengan kursus yang kami ambil,
namun kerja ini telah memberi pengalaman yang baik kepada semua pelatih. Kami
dapat belajar erti disiplin, tanggungjawab, kebersihan dan saling bantu membantu.
Selepas habis mengemas pejabat RNO, kami berasa puas hati dan bersemangat
untuk melakukan kerja dengan keadaan pejabat yang baru. Di samping itu, kami
tidak mengabaikan kerja-kerja yang lain seperti menerima aduan kerosakan dari
pelanggan, membantu kerani dan menyiapkan orders yang di terima hamper setiap
hari.

Minggu Ke-21

Selepas melakukan kerja mengecat dan mengemas kini pejabat pengurus


dan pejabat RNO pada minggu lepas, minggu ini kami menyambung semula kerja
tersebut di Pejabat TSSSB atau lebih dikenali sebagai TM POINT. Kami
memperbaharui Carta Organisasi yang nampak agak uzur kerana di TM ini semua
pekerja adalah lelaki dan amat sibuk sehingga tiada masa untuk menghias dan
menceriakan lagi pejabat ini. Walaupun kami mengambil masa yang lama untuk
menyiapkannya kerana banyak kerja-kerja lain yang perlu diselesaikan, namun kami
telah berjaya menyiapkannya pada minggu tersebut. Kini TM POINT Kota Belud
telah berwajah baru di atas kejasama kesemua pelatih.

Minggu Ke-22 ( Terakhir )

Memandangkan minggu ini adalah minggu terakhir saya dan rakan-rakan


menjalani Latihan Industri di TM, kami telah menyiapkan semua tugas-tugas yang
telah di amanahkan kepada kami selama ini seperti mengemaskini bilik MDF, Verify
nombor pada SI, membaiki set telefon pelanggan dan lain-lain. Pada minggu
terakhir ini juga kami sekali lagi bergotong-royong untuk menceriakan lagi TM
sebagai tanda terima kasih kepada semua staf dan pengurus kerana sudi menerima
kami untuk menjalani Latihan Industri di sini. Minggu ini juga pengurus telah
mengadakan Majlis perpisahan secara mengejut bagi meraikan kesemua pelatih
MERINTIS KEMUNGKINAN

yang telah memberi khidmat kepada TM Kota Belud selama ini. Saya dan rakan-
rakan juga telah melaporkan diri bahawa tamat latihan industri pada akhir minggu
ini. Pengurus telah memberikan markah dan penilaian kepada semua pelatih dan
menasihati agar terus belajar untuk mencapai kejayaan.
MERINTIS KEMUNGKINAN

BAB 3
RANGKAIAN PERHUBUNGAN

3.1 RANGKAIAN PERHUBUNGAN (LOCAL LINE NETWORK)

Sistem perhubungan telefon pelanggan di suatu kawasan ibusawat tertentu


dikenali sebagai rangkaian talian tempatan. Rangkaian ini bermula dari ibusawat
(Swithcing) ke kabel bawah tanah (underground cable or primary cable) ke kabel
atas (overhead cable or secondary cable) hinggalah ke kotak DP (distribution point).
Sistem ini hendaklah dirancang dan dibangunkan dengan pembinaan rangkaian
yang betul selain mempunyai penjanaan dan penyelenggaraan yang baik.

Fungsi utama rangkaian talian tempatan adalah menyediakan suatu media


perhubungan dalam penghantaran isyarat data daripada satu lokasi ke lokasi yang
lain menggunakan talian fizikal iaitu kabel samada kabel kuprum ataupun kabel
fiber.
MERINTIS KEMUNGKINAN

Rangkaian ini menyediakan perkhidmatan utama iaitu perkhidmatan telefon


yang dihubungkan dari satu tempat ke ibusawat dan seterusnya meyambungkan
panggilan tersebut ke tempat lain sebagai panggilan tempatan. Ia juga
menyambungkan panggilan pelanggan dari ibusawatnya ke pelanggan di ibusawat
lain yang dikenali sebagai panggilan trunk atau junction di samping panggilan antara
negara yang dikenali sebagai panggilan overseas.

3.2 Local Loop

Local loop adalah suatu lingkaran daripada ibusawat ke suatu concentration


point seperti kabinet, concentrator atau radio base station dan seterusnya ke
peralatan yang digunakan pelanggan melalui media-media penghantaran seperti
wayar kuprum, fiber optik, kabel coaxial atau microwave. Local loop terdiri daripada
2 seksyen iaitu :

I. The Transfer
– lingkaran antara ibusawat dan concentration point seperti cabinet,
concentrator atau radio base station menggunakan wayar kuprum, fiber
optik, kabel coaxial atau microwave.

II. The Distribution


– sambungan antara concentration point dan pelanggan menggunakan wayar
kuprum, fiber optic, kabel coaxial atau radio.
MERINTIS KEMUNGKINAN

Wayar kuprum

Coaxial

Fiber optik KABINET

Microwave

RADIO BASE
STATION

IBUSAWAT CONCENTRATION POINT PELANGGAN

TRANSFER DISTRIBUTION

Gambarajah 3.1 : Local Loop


MERINTIS KEMUNGKINAN

3.3 RANGKAIAN KABEL TALIAN TEMPATAN

Rangkaian kabel talian tempatan adalah suatu sambungan di antara


ibusawat (exchange) di MDF (Main Distribution Frame) dengan kabinet yang
dikenali sebagai Rangkaian Kabel Utama (Primary Cable Network) dan kabinet
dengan DP (Distribution Point) yang dikenali sebagai Rangkaian Kabel Agihan
(Secondary Cable Network Point) yang dikenali sebagai Rangkaian Kabel Agihan
(Secondary Cable Network).

Kabinet

DP Pelanggan
M

F Primary cable Secondary cable CPE

Gambarajah 3.2 : Rangkaian kabel talian tempatan

3.3.1 RANGKAIAN KABEL UTAMA (PRIMARY CABLE NETWORK)

Suatu rangkaian kabel yang besar yang bermula daripada chamber di


bawah MDF hinggalah ke suatu kawasan pengagihan talian telefon iaitu kabinet .
Rangkaian kabel utama adalah terdiri daripada wayar kuprum yang bersaiz besar
dan semua laluannya pula dimasukkan ke dalam sesalur dan ditanam di bawah
tanah. Ia diagihkan ke kawasan kabinet bermula di chamber house iaitu suatu
tempat penyambungan yang besar yang terletak di bawah MDF. Di bahagian
kabinet ia disebut sebagai Sisi Ibusawat (SI) atau Exchange Side (ES).
MERINTIS KEMUNGKINAN

3.3.2 RANGKAIAN KABEL AGIHAN (SECONDARY CABLE NETWORK)

Rangkaian kabel yang bersaiz kecil ini bermula di kabinet dan berakhir di
DP. Ia selalunya terletak di atas tiang yang ditanam di sepanjang tepi laluan
jalanraya, manakala di kawasan bangunan pula ia dilekatkan di dinding bangunan
tersebut sebelum disambung ke kotak DP. Di samping itu ada juga kabel yang di
masukkan ke dalam sesalur iaitu kabel fully fill. Di kabinet ia disambungkan ke satu
terminating block yang dikenali sebagai Sisi Agihan (SI) atau Distribution Side (DS).

3.3.3 RANGKAIAN KABEL FIBER OPTIK (OPTICAL FIBER CABLE


NETWORK)

Rangkaian kabel fiber optik adalah suatu rangkaian yang menawarkan


penghantaran suara atau data secara digital berbanding rangkaian kabel kuprum
yang menghantarkan maklumat secara analog. Kemajuan dan kemodenan
peralatan dan teknologi kabel fiber optik telah memberi peluang kepada rangkaian
tempatan membuat suatu perubahan yang efektif untuk masa depan sistem
perhubungan.

Kabel kuprum berkemampuan memberikan perkhidmatan 2 Mbit/s tetapi


kemajuan dunia moden pada masa ini menyaksikan pelanggan berebut-rebut
inginkan perkhidmatan yang lebih daripada itu seperti 8 Mbit/s, 34 Mbit/s dan 140
Mbit/s seiring dengan kebangkitan dunia digital sekarang ini dan kabel fiber optik
adalah jawapan yang tepat pada permintaan tersebut. Jalur lebar (bandwidth) yang
tinggi pada saluran fiber optik, kekebalan pada elektromagnetik dan keselamatan
yang tinggi adalah antara kelebihan-kelebihan yang membuatkan rangkaian kabel
fiber optik semakin penting dalam rangkaian kabel tempatan.
MERINTIS KEMUNGKINAN

3.4 Kesimpulan :

Rangkaian perhubungan bermula pada ibusawat kemudian ke cabinet dan


seterusnya ke DP. Rangkaian perhubungan ini di bahagikan kepada dua bahagian
iaitu rangkaian kabel utama dan rangkaian kabel agihan. Rangkaian kabel utama
menggunakan kabel yang bersaiz besar manakala rangkaian kabel agihan
menggunakan kabel yang bersaiz kecil. Rangkaian kabel perhubungan terdiri
daripada talian fizikal seperti kabel kuprum dan kabel fiber optic.
MERINTIS KEMUNGKINAN

BAB 4
KABEL UTAMA

4.1 KABEL UTAMA (PRIMARY CABLE)

Kabel utama atau primary cable terletak di bawah tanah dan bermula dari
chamber hingga ke kabinet. Ia juga dikenali sebagai kabel sisi ibusawat di samping
berfungsi sebagai pembawa isyarat telefon dari ibusawat melalui MDF ke kabinet
sebelum disambungkan ke secondary cable. Jenis-jenis kabel utama yang
digunakan oleh TM terbahagi kepada 2 jenis iaitu :
I. PCUT – Paper Core Unit Twin
II. PEUT – Polyethelene Unit Twin
MERINTIS KEMUNGKINAN

Lead Sheath PVC Sheath

Unit Paper Insulation

Gambarajah 4.1 : Kabel PCUT

Polyethylene Sheath Aluminium


Screen

Polyethylene Tape Unit

Gambarajah 4.2 : Kabel PEUT

Kabel-kabel utama yang digunakan ini terdapat dalam beberapa saiz


mengikut keperluan sesuatu tempat. Saiz minima adalah 200 pasangan kabel dan
saiz maksima pula adalah 2400 pasangan kabel. Setiap unit di dalam kabel PEUT
terdiri daripada 100 pasangan kabel dan terbahagi kepada 4 sub unit yang terdiri
daripada 25 pasangan kabel bagi setiap sub unit. Bagi kabel yang bersaiz 2400, ia
dibahagikan kepada 4 kumpulan utama yang mempunyai 600 pasangan kabel
setiap kumpulan. Berikut adalah susunan saiz-saiz kabel yang terdapat di dalam
kabel PEUT:
MERINTIS KEMUNGKINAN

NO SAIZ KABEL MENGIKUT PIAWAI


1 200pr/0.4mm 200pr/0.5mm
2 400pr/0.4mm 400pr/0.5mm
3 600pr/0.4mm 600pr/0.5mm
4 800pr/0.4mm 800pr/0.5mm
5 1000pr/0.4mm 1000pr/0.5mm
6 1200pr/0.4mm 1200pr/0.5mm
7 1400pr/0.4mm -
8 1600pr/0.4mm -
9 2000pr/0.4mm -
10 2400pr/0.4mm -

Jadual 4.1 : Saiz-saiz Kabel PEUT

UNIT PASANGAN KABEL WARNA BINDER


Kumpulan Pertama 1 – 600 Putih
Kumpulan Kedua 601 – 1200 Merah
Kumpulan Ketiga 1201 – 1800 Hitam
Kumpulan Keempat 1801 - 2400 Kuning

Jadual 4.2 : Warna binder bagi setiap kumpulan untuk kabel 2400pr

4.2 LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN

Langkah-langkah keselamatan adalah penting sebelum memulakan kerja-


kerja penyambungan kabel. Ini adalah kerana kabel utama terletak di bawah tanah
dan lorang atau manhole iaitu tempat di mana penyambungan kabel dilakukan
terletak samada di tepi atau di atas jalanraya. Langkah-langkah keselamatan ini
adalah untuk memudahkan laluan trafik dan menjadi panduan kepada semua
pengguna jalanraya. Sewaktu bekerja di dalam lorang, langkah-langkah memasang
papan tanda adalah perlu dilakukan. Antara papan tanda yang perlu adalah :
 Kerja-kerja di hadapan
 Jalan selorong di hadapan
 Lorong kiri/kanan ditutup
 Kurangkan laju
MERINTIS KEMUNGKINAN

 Awas
Jarak papan tanda daripada lorang adalah :
 Jalan dua hala – 70m hingga 100m
 Lebuhraya – 100m hingga 200m
 Selekoh merbahaya – 400m hingga 500m
Jarak kon keselamatan daripada lorang adalah 1.2m hingga 9m

Di kedua-dua belah jalan di arah trafik mendatang, letakkan papan tanda


dan kon keselamatan di kedudukan yang sesuai jauh dari tempat perkerjaan untuk
memberi masa yang cukup bagi trafik perlahankan kelajuan. Letakkan penghadang
mengelilingi mulut lorang dan susun beberapa biji kon untuk memandu perjalanan
trafik. Jika perlu sediakan dua orang pengawal bendera untuk mengawal perjalanan
trafik melalui tempat perkerjaan. Letakkan beberapa buah lampu amaran di tempat
strategik ketika menjalankan kerja di waktu malam.

Sebelum memasuki lorang, ujian kehadiran gas perlu dilakukan


menggunakan alat pengesan gas. Antara gas-gas merbahaya yang mungkin
terdapat di dalam lorang adalah :
 Gas mudah terbakar – gas petrol, butane/propane dan methane
 Gas beracun – karbon monoksida dan hidrogen sulfida
 Gas merbahaya - karbon dioksida
Manakala cara menguji gas-gas tersebut adalah seperti berikut :
 Buka sedikit penutup lorang lebih kurang 76mm-100mm dan uji kehadiran
gas.
 Jika tidak terdapat kehadiran gas, buka penutup lorang sepenuhnya dan uji
kehadiran gas di bawah bumbung lorang.
 Jika tidak terdapat gas juga, uji di bahagian tengah lorang, lantai dan mulut
sesalur atau duct.
MERINTIS KEMUNGKINAN

Langkah-langkah keselamatan yang disebutkan di atas adalah merupakan


perkara utama dan amat penting yang perlu dilakukan sebelum kerja-kerja
penyambungan kabel utama dibuat di dalam lorang. Selain daripada itu, langkah-
langkah keselamatan lain juga perlu dipatuhi bagi melancarkan kerja-kerja
penyambungan seterusnya. Antaranya adalah seperti berikut:
 Letakkan papan penghalang di sekeliling lorang
 Letakkan papan tanda amaran di kedudukan yang sesuai jauhnya dari
lorang untuk memberi amaran awal kepada kenderaan-kenderaan yang
datang.
 Gunakan kon-kon keselamatan untuk memberi panduan lencongan.
 Bersihkan kekotoran di sekeliling dan di kedudukan penutup lorang untuk
menentukan penutup lorang dapat diletakkan kembali di kedudukannya dan
tidak berjongket-jongket atau tinggi sebelah yang membahayakan
kenderaan yang akan lalu di atasnya.
 Gunakan kunci penutup lorang yang betul.
 Gunakan orang yang secukupnya untuk mengangkat penutup lorang dan
lain-lain barang yang berat.
 Untuk memasuki lorang, buka penutup sepenuhnya dan letakkannya jauh
dari mulut lorang.
 Selalu gunakan kasut but Wellington untuk membuat kerja di dalam lorang.
 Jangan memijak kabel semasa masuk dan keluar dari lorang.
 Letakkan kenderaan kegunaan seperti lori dan trailer di tempat yang tidak
mengganggu perjalanan kenderaan awam.
 Jangan meletak peralatan di tempat yang mengganggu atau
membahayakan orang ramai.
 Sendalkan atau choke dengan selamat tayar-tayar trailer kabel atau trak
winch sebelum menjalankan kerja-kerja penarikan kabel.
 Bersihkan sebarang kekotoran di dalam lorang dan juga di atas jalanraya.
 Berhati-hati dengan bahaya racun plumbum. Basuh tangan sehingga bersih
selepas memegang kabel yang bersalut plumbum.
MERINTIS KEMUNGKINAN

4.3 PEMASANGAN DAN PENYAMBUNGAN KABEL UTAMA

Oleh kerana jarak antara MDF dengan kabinet adalah terlalu jauh, maka
kabel utama yang menghubungkannya perlu di sambung. Sambungan kabel itu pula
dilakukan di dalam lorang yang terdapat di sepanjang laluan sesalur. Jarak antara
lorang ke lorang yang lain adalah lebih kurang 100 meter ke 150 meter bergantung
kepada keadaan laluan sesalur.

Sebelum penyambungan kabel dilakukan, kabel utama perlu ditarik di


sepanjang sesalur yang telah disediakan. Sesalur adalah sejenis paip yang
diperbuat daripada PVC dan menghubungkan antara lorang. Bilangan laluan di
dalam laluan sesalur bergantung kepada keperluan kapasiti, samada hanya satu
laluan (single way) atau laluan pelbagai (multiway). Bagi laluan pelbagai, format
sesalur adalah seperti 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 20, 24, 30, 36, dan 48 laluan. Semua
sesalur itu dicantumkan menggunakan konkrit atau simen supaya tidak bergerak
dan mengelakkan ia pecah. Bagi laluan sesalur yang menyeberang jalanraya,
sesalur yang digunakan adalah diperbuat daripada paip G.I yang tahan dengan
gegaran dan bebanan yang berat. Semasa penarikan kabel utama ke dalam
sesalur, peralatan-peralatan yang digunakan adalah seperti berikut :
1. Rodding Tool
2. Winding Reel
3. Cylindrical Brush
4. Rubber Duct Cleaning Discs
5. Tube Shovel
6. Mandrel Wood
7. Cutting Mandrel
8. Hand Splice
9. Compression Splice
10. Socket Termination
11. Swaged Termination
12. Ball Bearing Swivel
13. Eye Bolt Epoxy Bond
14. ’D’ Shackle
15. Keystone Link
16. Epoxy Resin Bonded Hauling Eye Type No. 1
MERINTIS KEMUNGKINAN

17. Epoxy Resin Bonded Hauling Eye Type No. 2


18. Cable Grip Single Eye
19. Cable Grip Double Eye
20. Split Cable Grip
21. Lead Cable End Dressed Down
22. Spike, Wiping Metal, Transverse

Setelah kabel utama ditarik dan semua langkah-langkah keselamatan


dipatuhi, barulah kerja-kerja penyambungan kabel boleh dilakukan. Penyambungan
kabel utama hendaklah dilakukan di dalam lorang.

Kabel utama yang terdiri daripada saiz-saiz yang besar disambung satu
persatu dan untuk memudahkannya, ia disambung mengikut kod warna yang
terdapat pada kabel tersebut. Cara penyambungan yang sering dilakukan adalah
menggunakan 3M module yang terdiri daripada 25 pasangan kabel setiap module.
Selepas penyambungan kabel dibuat, ujian hujung ke hujung (end-to-end test) ke
atas kabel tersebut perlu dilakukan untuk memastikan ketepatan sambungan. Ujian
yang juga dikenali sebagai continuity test ini adalah antara MDF dengan kabinet.

Setelah kabel utama itu selesai disambung, ia perlu dibungkus dan ditutup
untuk mengelakkan sambungan tersebut dimasuki air. Penutup yang biasa
digunakan adalah jenis PSI Universal Closure ataupun PSI Mechanical Closure
yang dapat menghalang air memasuki sambungan kabel utama. Sambungan kabel
yang telah ditutup diletakkan dan diikat di atas palang besi di dalam lorang. Ini untuk
mengelakkan sambungan kabel tadi bergerak-gerak sewaktu lorang dimasuki air
dan menyebabkan ia rosak.
MERINTIS KEMUNGKINAN

4.4 SISTEM GPA DAN SISTEM CGPA

Gas Pressurisation Alarm System (GPA) diperkenalkan kepada rangkaian


kabel tempatan dan kabel junction pada awal tahun 70-an manakala Computer-
Based Gas Pressurisation Alarm System (CGPA) diperkenalkan sekitar awal tahun
90-an. Tujuan utama sistem ini adalah untuk mengelakkan air dan kelembapan
memasuki kabel yang disebabkan oleh kulit kabel terkoyak atau bocor dan penutup
kabel yang kurang ketat.

Sistem GPA merupakan sistem separuh automatik yang mana ia


membekalkan tekanan angin ke dalam kabel dan akan menendang air yang
memasuki kabel di samping mengeringkan kelembapan kabel. Sistem ini
mengandungi 2 jenis aktiviti penyelenggaraan iaitu :
 Penyelenggaraan penggera
Aktiviti ini memerlukan penyelenggaraan staff sebagai tindakbalas kepada
penggera suara yang mengisyaratkan sekiranya ada terdapat kebocoran
kabel.
 Penyelenggaraan harian
Biasanya ia dilakukan sebagai aktiviti pencegahan iaitu memeriksa bacaan
tekanan angin yang dibekalkan ke dalam kabel sebelum berlakunya
kebocoran besar ataupun beakdown. Sekiranya tekanan di bawah paras
biasa, kabel dianggap sebagai bermasalah iaitu kemungkinan berlakunya
kebocoran. Tindakan seterusnya boleh diambil berpandukan tekanan tadi.

Sistem CGPA pula beroperasi secara automatik secara keseluruhannya


yang mana ia memantau secara berterusan tekanan angin yang dibekalkan ke
dalam kabel. Sebarang perubahan pada tekanan angin akan dapat dikesan oleh
alat pengesan yang dipasang di sambungan-sambungan yang strategik di
sepanjang kabel. Perubahan ini akan direkodkan terus ke dalam skrin sistem
pemantauan. Bacaan tekanan angin yang kurang daripada yang sepatutnya akan
diambilkira dan akan dicetak secara automatik dan perlu diberi perhatian
selanjutnya.. Apabila pengguna menerima isyarat kebocoran daripada penggera,
skrin pemantauan akan dapat membantu memberikan jarak lokasi kebocoran
tersebut. Dengan demikian, sistem CGPA yang cekap ini akan mengurangkan
penyelenggaraan harian dalam sistem GPA.
MERINTIS KEMUNGKINAN

4.5 KABINET

Kabinet merupakan suatu alat atau equipment yang menghubungkan antara


kabel utama atau E-Side (Exchange Side) dengan kebel agihan atau D-Side
(Distribution Side). Di sebelah hujung kabel utama, ia disambungkan dengan
terminating unit/connecting module yang disebut E-Side atau Sisi Agihan (SI),
manakala di sebelah hujung kabel agihan pula, ia disambungkan dengan
terminating unit/connecting module yang disebut D-Side atau Sisi Agihan (SA).
Terdapat 3 jenis kabinet yang digunakan iaitu :
1. APO
2. KRONE
3. POUYET

4.5.1 Kabinet APO

Kabinet jenis ini merupakan jenis kabinet yang telah lama digunakan, dan
pada masa ini kabinet jenis ini mula ditukarkan dengan jenis-jenis kabinet yang baru
iaitu samada jenis KRONE atau POUYET. Kabinet APO adalah jenis kabinet yang
agak sukar diselenggarakan manakala alat ataupun tools yang digunakan adalah
terlalu kecil. Atas sebab inilah ia jarang digunakan untuk projek-projek baru dan
mula dihapuskan sedikit demi sedikit.

Terdapat dua saiz bagi kabinet jenis ini, iaitu 900 pasangan dan 1800
pasangan. Kedua-duanya berbentuk silinder dan mempunyai diameter yang sama
tetapi penutup (cover) bagi 1800 pasangan lebih tinggi 40 sentimeter dairpada
penutup 900 pasangan. Tiga bahagian utama jenis ini adalah tapak (base), penutup
(cover) dan topi (cap). Manakala kompenen asas pembuatannya adalah aluminium
alloy dan sand-blasted pada permukaan luar dan ia tidak perlu dicat untuk
mengurangkan kos.
MERINTIS KEMUNGKINAN

D
E E

D D

Gambarajah 4.3 : Pandangan Atas Kabinet APO

SA SI SA SI SA

Ke DP
Ke MDF

Gambarajah 4.4 : Pandangan Hadapan Kabinet APO

4.5.2 Kabinet KRONE

Kabinet jenis ini berbentuk segiempat dan mempunyai pintu di kedua-dua


bahagian cabinet tersebut. Kabinet ini diperbuat daripada bahan yang tahan suhu
yang tidak menentu. Bahagian luarnya diperbuat daripada bahan gentian kaca (fiber
glass). Seperti kabinet yang lain, kabinet jenis ini juga mengandungi bahagian SI
dan SA. Kedudukan SI di sebelah tengah manakala kedudukan SA adalah di
sebelah tepi. Fungsinya adalah sama dengan kabinet-kabinet yang lain, di mana ia
merupakan tempat yang menghubungkan bahagian SI dengan SA dan
penyambungan ini dibuat menggunakan wayar jumper.
MERINTIS KEMUNGKINAN

SA SI SI SA

SA SI SI SA

SA SI SI SA

Gambarajah 4.5 : Pandangan Hadapan Kabinet KRONE

Ke MDF Ke DP
DP
SA SI SI SA

SA SI SI SA

Gambarajah 4.6 : Pandangan Atas Kabinet KRONE

4.5.3 Kabinet POUYET

Kabinet jenis ini juga berbentuk segiempat sama seperti kabinet KRONE. Ia
juga diperbuat dairpada bahan yang sama seperti kabinet KRONE. Sekiranya ia
dilihat dari luar, tiada perbezaan antara kedua-dua jenis kabinet ini. Namun dari segi
dalamannya adalah berbeza. Perbezaannya adalah kabinet POUYET mempunyai
empat bahagian D-Side (depan dan belakang) dan dua bahagian E-Side sekiranya
MERINTIS KEMUNGKINAN

dilihat dari pandangan atas. Bagi kabinet KRONE, ia mengandungi empat bahagian
D-Side dan empat bahagian E-Side sekiranya dilihat dari pandangan atas.

SA SI SA

SA SI SA

SA SI SA

Gambarajah 4.7 : Pandangan Hadapan Kabinet POUYET

Ke DP
Ke Ibusawat

SA SI SA

SA SI SA

Gambarajah 4.8 : Pandangan Atas Kabinet POUYET

Kesemua jenis kabinet yang disebut di atas telah digunapakai di TM sejak


sekian lama. Kabinet-kabinet tersebut telah menjadi perantara yang
menghubungkan ibusawat dengan pelanggan. Penggunaan kabinet di dalam
rangkaian talian tempatan adalah untuk memudahkan penyelenggaraan dan
pemasangan talian telefon. Untuk menghubungkan SI dengan SA, kerja-kerja
jumpering perlu dilakukan dengan menggunakan tools tertentu mengikut jenis
MERINTIS KEMUNGKINAN

kabinet dan mengikut rekod yang telah ditetapkan. Kabinet juga berfungsi sebagai
tempat membuat ujian kabel sekiranya terdapat sebarang kerosakan yang
melibatkan kabel utama atau kabel agihan.
MERINTIS KEMUNGKINAN

BAB 5
KABEL AGIHAN (SECONDARY CABLE)

5.1 PENGENALAN

Kabel agihan adalah kabel yang berada selepas kabinet ke pelanggan dan
terletak di atas tiang. Ia bermula di kabinet dan berakhir di kotak agihan ataupun
distribution point (DP) dan ia juga dikenali sebagai distribution side (DS) ataupun
Sisi Agihan. Pada bahagian ini, selain terdapat kabel agihan, terdapat juga tiang,
kotak DP, stay dan strut.

Kabel agihan terdiri daripada 2 jenis kabel yang digunakan oleh TM secara
keseluruhannya. Jenis kabel tersebut adalah :
 PEUTIB – Polyethelene Unit Twin Integral Bearer
 PEUTFF – Polyethelene Unit Twin Fully Filled.

Kedua-dua jenis kabel ini mempunyai beberapa perbezaan ketara


antaranya, kabel PEUTIB mempunyai bearer ataupun suspension wire yang
memudahkan kabel ini digantung di tiang telefon dan ia tidak mengandungi
petroleum jelly di dalamnya, manakala kabel PEUTFF tidak mempunyai bearer
tetapi ia mengandungi petroleum jelly yang boleh mengelakkan air memasukinya.

Kabel agihan yang digunakan terdapat dalam berbagai saiz. Saiz yang
paling besar adalah 200 pasangan kabel manakala saiz yang paling kecil adalah 5
pasangan kabel, tetapi pada masa ini kabel yang bersaiz 5 pasangan kabel tidak
lagi digunakan dan hanya kabel yang bersaiz 10 pasangan kabel yang paling kecil
masih digunakan.
MERINTIS KEMUNGKINAN

PVC Sheath Paper Tape

Petroleum Jelly

Unit Aluminium Screen

G
ambarajah 5.1 : Kabel PEUT FF

Bearer Wire

Web
PVC Sheath

Unit
Aluminium Screen

Paper Tape

Gambarajah 5.2 : Kabel PEUTIB


MERINTIS KEMUNGKINAN

Saiz Kabel
PEUT IB PEUT FF Diameter Wayar
5 pair 5 pair 0.4mm & 0.5mm
10 pair 10 pair 0.4mm & 0.5mm
20 pair 20 pair 0.4mm & 0.5mm
30 pair 30 pair 0.4mm & 0.5mm
50 pair 50 pair 0.4mm & 0.5mm
100 pair 100 pair 0.4mm & 0.5mm
200 pair 200 pair 0.4mm & 0.5mm

Jadual 5.1 : Saiz-saiz Kabel Agihan

Kabel agihan mempunyai kod warna yang tertentu bagi membezakan antara
sutu pasangan dengan satu pasangan kabel yang lain. Dengan menggunakan kod
warna ini, setiap pasangan kabel dapat dibezakan dengan mudah dan
penyambungan dan penyelenggaraan dapat dilakukan dengan betul. Berikut
merupakan kod warna yang digunakan pada kabel.

Kod Warna Binder Kod Warna Pasangan Kabel


Nombor Warna Nombor Warna Wayar
A-Leg B-Leg
Unit Binder Pair
1 & 11 Biru 1 Putih Biru
2 & 12 Oren 2 Putih Oren
3 & 13 Hijau 3 Putih Hijau
4 & 14 Coklat 4 Putih Coklat
5 & 15 Kelabu 5 Putih Kelabu
6 & 16 Biru – Putih 6 Merah Biru
7 & 17 Oren – Putih 7 Merah Oren
8 & 18 Hijau – Putih 8 Merah Hijau
9 & 19 Coklat – Putih 9 Merah Coklat
10 & 20 Kelabu - Putih 10 Merah Kelabu

Jadual 5.2 : Kod Warna Kabel Agihan

5.2 TIANG
Tiang adalah unsur penting dalam rangkaian kabel agihan kerana ia menjadi
tempat dan laluan utama kabel agihan. Tiang berfungsi sebagai tempat untuk kabel
MERINTIS KEMUNGKINAN

agihan diletakkan di dalam rangkaian telefon. Terdapat 3 jenis tiang yang digunakan
oleh TM iaitu:
 Tiang kayu - bersaiz 6.7 meter dan 7.9 meter
 Tiang konkrit - bersaiz 7.5 meter
 Tiang besi - bersaiz 6.7 meter dan 7.6 meter

Tiang kayu tidak lagi digunakan pada masa ini kerana di era dunia moden
ini, ia tidak lagi praktikal untuk digunakan memandangkan kesukaran untuk
mendapatkan bekalan kayu di samping kayu itu pula terlalu cepat rosak dan tidak
tahan lama.

5.3 STAY DAN STRUT

Stay dan strut merupakan sesuatu yang perlu dipasang pada tiang telefon.
Tujuan stay dan strut dipasang adalah untuk menahan tiang dairpada tumbang
akibat daripada beban kabel yang diletakkan di atasnya. Antara tiang-tiang yang
perlu dipasangkan stay adalah :
1. Tiang di bahagian hujung laluan (terminal pole) di mana kabel hanya
bermula ke satu arah sahaja.
2. Tiang di selekoh (angle pole)
3. Tiang yang membawa kabel menyeberangi sungai, jalanraya dan rel
keretapi.
4. Tiang di setiap jarak 500 meter di laluan lurus bertujuan untuk menstabilkan
laluan kabel tersebut sewaktu breakdown.
5. Tiang di tempat-tempat luas dan terbuka bagi mengelakkan dari tiupan
angin.
Terdapat pelbagai jenis stay yang digunakan dan ia dipasang mengikut
keadaan tempat dan kedudukan sesuatu tiang itu. Antara jenis-jenis stay yang
digunakan oleh TM adalah :
MERINTIS KEMUNGKINAN

 Terminal Stay – Dipasang pada tiang yang berada dipermulaan atau akhir
laluan kabel. Ia dipasang bersetentang dengan arah laluan kabel dan sebaris
atau pada arah yang sama.

Kabel Tiang Stay

Gambarajah 5.3 : Terminal Stay

 Longitudinal Stay – Dipasang untuk menguatkan laluan tiang daripada tekanan


atau kekuatan angin dan dipasang setiap 500 meter. Menggunakan 2 stay yang
dipasang bersebelahan dan selari dengan laluan kabel pada tiang.

Tiang
Kabel Stay Stay

Gambarajah 5.4 : Longitudinal Stay

 Angle Stay - Dipasang merentangi dan berlawanan dengan daya tarikan laluan
kabel. Ia digunakan di selekoh dalam barisan tiang. Tujuannya adalah untuk
mengimbangi daya tarikan kabel agihan dari kedua-dua arah.
Stay

Kabel Kabel

Tiang

Gambarajah 5.5 : Angle Stay


MERINTIS KEMUNGKINAN

 Transverse Stay - Stay jenis ini selalunya digunakan secara berpasangan dan
dipasang bersebelahan atau merentangi laluan kabel. Ia igunakan untuk
mengelakkan breakdown yang sering berlaku di kawasan kritikal.

Stay

Kabel Tiang

Stay

Gambarajah 5.6 : Transverse Stay

 Overhead Stay - Dipasang merentangi jalanraya, landasan keretapi, sungai atau


berhampiran dengan kabel elektrik. Ia digunakan kerana pemasangan stay
seperti biasa tidak dapat dibuat (tempat sempit). Walaubagaimanapun ground
stay perlu dipasang bersetentang dengan overhead stay untuk mengimbangi
daya tarikannya.
Overhead Stay

Ground Stay
Tiang

Jalanraya

Gambarajah 5.7 : Overhead Stay


 Stay Cruth – digunakan untuk menyokong tiang pada situasi di mana tiang tidak
dapat disokong menggunakan stay atau strut. Tetapi stay jenis ini kurang
berkesan berbanding jenis stay yang lain.

Tiang Stay Cruth


MERINTIS KEMUNGKINAN

Gambarajah 5.8 : Stay Cruth

 Strut – Ia digunakan pada situasi di mana tiang tidak dapat disokong oleh
wayar stay. Ia dipasang samada pada hujung barisan tiang atau pada
selekoh. Kekurangannya adalah ia lebih mahal daripada stay tetapi kurang
berkesan berbanding stay. Strut terdiri dari 2 saiz iaitu 6.1 meter dan 7.6
meter panjang lengkap dengan base plate.

Kabel

Strut
Tiang

Tanah

Gambarajah 5.9 : Strut


Pemasangan stay dan strut adalah perlu untuk menjamin laluan tiang dan
laluan kabel sentiasa berada dalam keadaan baik dan tidak mengalami sebarang
kerosakan. Ini juga untuk memudahkan kerja-kerja di atas tiang seperti menarik
kabel, menyambung kabel dan menarik drop wire. Berikut adalah alat-alat yang
terlibat dan digunakan semasa memasang stay atau strut :
MERINTIS KEMUNGKINAN

1. Stay wire
2. Stay rod
3. Turnbuckle
4. Thimble open small
5. Stay base plate
6. Preformed grip
7. Terminating pole clamp
8. GI pipe

5.4 JARAK KABEL AGIHAN DENGAN PARAS BUMI

Kabel agihan mesti diletakkan pada kedudukan yang tidak boleh dicapai
oleh manusia. Ini bagi mengelakkan kabel dari putus dilanggar kenderaan, ataupun
ancaman-ancaman lain seperti dicuri. Berikut adalah jarak kabel agihan dari paras
bumi bagi memastikan ia selamat.

Kedudukan kabel agihan Jarak minima


Sepanjang jalan kampung yang mana tiang loji tidak 2.5m
melebihi 1 meter dari pagar.
Jalan luar bandar 3.7m
Melintasi jalan 5.5m
Di dalam kawasan rizab keretapi 2.5m
Melintasi rel keretapi 6.7m di atas rel
Merentasi sungai, terusan Mengikut keadaan
kawasan
Laluan masuk ke premis:
- dilalui oleh bukan kenderaan muatan tinggi 3.7m
- dilalui oleh kenderaan bermuatan tinggi seperti laluan 4.6m – 5.5m
masuk ke kilang atau gudang.

Jadual 5.3 : Jarak kabel agihan dari paras bumi


MERINTIS KEMUNGKINAN

5.5 PEMASANGAN DAN PENYAMBUNGAN KABEL AGIHAN

5.5.1 Pemasangan Kabel Agihan

Sebelum kabel agihan disambung, ia perlu ditarik dan dipasangkan di tiang-


tiang yang telah ditanam di sepanjang tepi jalanraya. Kerja-kerja pemasangan kabel
agihan ini memerlukan tenaga kerja yang ramai dan kemahiran yang tinggi
memandangkan ianya agak sukar dilakukan. Biasanya kabel agihan yang hendak
ditarik akan di bawa ke lokasi pemasangan menggunakan trailer dan kabel yang
terletak di dalam dram akan di masukkan ke dalam penggulung atau roller pada
trailer supaya senang ia dibuka dari dram tersebut.

Di lokasi, kabel agihan akan di buka dari dram dengan cara menariknya
selari dengan barisan tiang. Selepas itu kabel akan mula dinaikkan dari satu tiang
ke satu tiang untuk dimatikan ikatannya ke tiang-tiang tersebut. Bagi kabel agihan
jenis PEUTIB, di bahagian hujungnya bearer akan dililit dengan preformed grip yang
disangkutkan ke pole clamp yang terdapat di tiang. Manakala bagi kabel agihan
jenis PEUTFF, sebelum dinaikkan ia akan digandingkan dengan wayar suspension
yang diikat dengan cable tie di sepanjang kabel. Ini bermakna wayar suspension itu
yang akan dililitkan dengan preformed grip.

Pada tiang seterusnya, kabel agihan akan ditegangkan menggunakan


sejenis alat yang disebut tensioning vise atau tensioning winch. Selepas
ditegangkan, bearer akan ditekap menggunakan IB clamp. Support hook pula
digunakan untuk menyangkutkan IB clamp tadi dengan pole clamp. Sekiranya
laluan tiang berselekoh, maka kabel di selekoh tersebut hendaklah dimatikan atau
diikatkan ke tiang seperti di tiang yang pertama. Berikut adalah material-material
yang digunapakai semasa pemasangan kabel agihan:
1. Pole clamp
2. Terminating pole clamp
3. Thimble open small
4. Preformed grip
5. Turnbuckle
6. IB clamp
MERINTIS KEMUNGKINAN

7. Support hook
8. Suspension wire (untuk kabel jenis PEUTFF)
9. Cable tie
10. Ring pole head (tiang kotak DP)
11. Pole steps (tiang kotak DP)
12. Jubilee clip

Manakala peralatan-peralatan yang digunakan sewaktu menarik kabel agihan


adalah :
1. Trailer
2. Drum cable roller
3. Cable jack
4. Tensioning vise / tensioning winch
5. Cable grip
6. Cable roller
7. Plier
8. Suspension cutter

5.5.2 Penyambungan Kabel Agihan

Penyambungan kabel dilakukan untuk menyambungkan kabel yang tidak


cukup panjang ataupun disebabkan kabel tersebut putus. Untuk membuat
pemyambungan, kulit kabel perlulah dibuang sedikit untuk mengeluarkan wayar-
wayar kuprum yang terdapat di dalamnya. Wayar-wayar tersebut diasingkan
mengikut pasangan-pasangan (pair) dan kod warna yang betul. Pasangan-
pasangan kabel tersebut akan dililit dengan pasangan kabel yang hendak
disambung. Wayar-wayar kuprum pada kedua-kedua kabel kemudiannya
disambung menggunakan UY crimp connector atau UR crimp connector mengikut
pasangan masing-masing dengan betul. Dua jenis sambungan yang sering
dilakukan kepada kabel agihan adalah :
MERINTIS KEMUNGKINAN

 Sambungan terus (Straight Joint)


 Sambungan Y (Y joint)

Selepas penyambungan kabel agihan selesai dilakukan, screen continuity


perlu disambungkan di antara kedua-dua hujung kabel tersebut. Ini adalah bertujuan
untuk mengekalkan sambungan pembumian di sepanjang kabel agihan.

Setelah kesemua wayar dan pasangan kabel itu disambung dengan betul,
sambungan tersebut perlu dibalut dan seterusnya ditutup oleh sejenis penutup.
Penutup ini berfungsi sebagai pelindung sambungan supaya sentiasa kering dan
mengelak daripada dimasuki air. Ia juga bertujuan untuk menghalang daripada
ancaman-ancaman yang boleh mengganggu perkhidmatan telefon seperti curi talian
dan tapping. Penutup atau closure yang biasa digunakan oleh TM adalah Heat
Shrink Tubing dan Raychem Heat Shrink Wraparound dan yang penutup yang
terbaru dipanggil Slic Aerial Closure With Shield Bond Assembly & Spiral End
Seals (TAC-3X33-4460-SB/SES). Penutup kabel yang telah dipasangkan ke
sambungan kabel agihan akan dipanaskan menggunakan api yang akan
mengecutkan penutup tersebut.

Berikut adalah jadual spesifikasi Raychem Heat Shrink Wraparound untuk


penyambungan baru dan penggantian bagi kabel lurus overhead yang digunakan
oleh TM.
Item Descriptions Max. Min. Maxi. Stock Cable Size
Joint Joint Joint Code
Dia. Dia. Opening
(mm) (mm) (mm)
Closure HSW Kit No. 1 5 – 30/0.4 – 0.9
withhout Branch Off Kit 43 8 200 50006985 5 – 30/0.4A – 0.9A
(Xaga 500 – 43/8 200) 5/1.27
Closure HSW Kit No. 2 10 – 30/1.27
without Branch Off Kit 75 15 320 50006986 50 – 100/0.5 – 0.9
(Xaga 500–75/15–320) 50 –100/0.4A–0.63A
Closure HSW Kit No. 3 100/0.9 – 1.27
without Branch Off Kit 100 25 500 50006987 200/0.5 – 0.63
(Xaga 500–100/25-500) 200/0.5A-0.63A
Closure HSW Kit No. 4
MERINTIS KEMUNGKINAN

Without Branch Off Kit 125 30 500 50006988 200 – 400/0.9-1.27


(Xaga 500-125/30-500) 200-400/0.9A-1.27A

Jadual 5.4 : Spesifikasi Raychem Heat Shrink Wraparound

Gambar 5.1 : Penyambungan Kabel Agihan Gambar 5.2 : Menutup Sambungan


kabel

5.6 PEMASANGAN KOTAK DP (DISTRIBUTION POINT)

Kotak DP adalah destinasi terakhir bagi rangkaian kabel yang bermula dari
MDF ke kabel utama dan kabinet dan seterusnya ke kabel agihan. Kotak DP
terletak samada di tengah atau di hujung kabel agihan dan ia berfungsi sebagai
tempat mengagih-agihkan talian telefon kepada pelanggan. Kotak DP mesti
dipasang dengan bahagian hadapannya menghadap ke arah cabinet dan
kedudukannya hendaklah di sebelah kanan jalanraya. Secara umumnya DP boleh
dikelasifikasikan kepada 3 jenis iaitu :
1. DP jenis ring
Jenis DP ini sering terdapat di atas tiang di kawasan perumahan dan
kampung. Kelebihan jenis ini adalah drop wire boleh di tarik di setiap arah dari
tiang melalui ring pole head manakala kos pemasangannyanya adalah
lebih murah berbanding jenis DP yang lain.
2. DP jenis luaran (External DP)
Jenis ini selalunya terdiri daripada 10 atau 20 pasangan kabel. Ia dipasang
di luar bangunan manakala kabel agihan pula diletakkan di sepanjang
bangunan menggunakan kepingan kayu (batten wood).
MERINTIS KEMUNGKINAN

3. DP jenis dalaman (Internal DP)


Jenis ini terdapat di dalam bangunan pejabat yang memerlukan banyak
talian. Kabel agihan dari kabinet ditarik terus ke dalam bangunan dan
disambungkan dengan DP yang terdapat dalam pejabat. Sekiranya saiz
kabel agihan melebihi 100 pasangan kabel, ia akan disambungkan terlebihi
dahulu dengan SDF (Subscriber Distribution Frame) sebelum diagihkan ke
internal DP.

Sebelum kotak DP disambungkan ke kabel agihan, ia perlu dipasangkan di


tiang-tiang tertentu. Bagi tiang besi, kotak DP diletakkan 60 milimeter di bawah pole
head ring. Cable tie dimasukkan ke dalam slot di atas kotak DP dan diikatkan ke
sekeliling tiang. Jubilee clip pula digunakan dengan mengetatkannya sehingga
kotak DP tersebut tidak dapat digerak-gerakkan dan sentiasa berkedudukan tegak.
Bagi tiang konkrit pula, prosidur dan material yang digunakan adalah sama dengan
tiang besi tetapi ia menggunakan cable tie yang lebih besar memandangkan
diameter tiang tersebut adalah lebih besar.

Berikut adalah material-material yang digunakan untuk memasang kotak DP


dan sistem pembumiannya :
 Ring pole head
 Bridle ring
 Jubilee clip
 Cable tie
 Eye bolt
 Pole step
 Earth wire
 GI pipe 25mm
 Earth rod
MERINTIS KEMUNGKINAN

5.7 SISTEM PEMBUMIAN

Sistem pembumian amat perlu bagi kabel yang digunakan. Ia bertujuan


untuk mengelakkan berlaku kerosakan pada peralatan telefon akibat daripada kabel
yang disambar petir. Rintangan bagi pembumian yang dibuat adalah 5 ohm ataupun
kurang. Antara sistem pembumian yang digunakan adalah :
 single electrode system
 multiple electrode system
 IB wire earthing system
 Buried wire electrode system
 Special earthing system
Bagaimanakah kita boleh mengesan kerosakan kabel? Berikut adalah antara ujian
yang sering digunakan untuk mengesan kerosakan kabel agihan :
 IR Test
 CR Test
 Varlery Test
 Murray Test
Apakah jenis-jenis alat uji yang digunakan bagi mengesan kerosakan kabel?
 Ohm Meter
 Bridge Megger
 Multimeter
MERINTIS KEMUNGKINAN

BAB 6 : MDF ( MAIN DISTRIBUTION FRAME )

6.1 PENGENALAN

Antara tanggungjawab dan tugas-tugas yang dipelajari di unit ini adalah :-


 Mempelajari fungsi asas dan kepentingan MDF dalam sistem
telekomunikasi
 Melakukan kerja-kerja jumpering untuk pemasangan baru dan pemindahan
 Penukaran pasangan kabel sisih agihan (SI)
 Penukaran wayar jumper yang didapati rosak
 Membuang wayar jumper untuk C order (pemotongan tetap)
 Mengemaskini wayar jumper sedia ada
MERINTIS KEMUNGKINAN

 Menjaga rekod pasangan kabel


 Membuat panggilan ujian untuk kerosakan yang telah dibaiki
 Menjaga kebersihan kawasan MDF

6.2 MDF (Main Distribution Frame)

MDF merupakan salah satu unsur penting dalam sistem perhubungan


telefon talian tetap dan di MDF inilah bermulanya pengagihan talian telefon ke
premis pelanggan. MDF atau nama lainnya JAB (Junjungan Agihan Besar) terletak
di bahagian bawah ibusawat. Ia memainkan peranan penting di dalam
menyampaikan isyarat telefon ke kabinet dan seterusnya ke pelanggan. MDF terdiri
daripada exchange side yang terletak di blok mendatar (horizontal) dan line side
yang terletak di blok menegak (vertical). Exchange side dihubungkan ke peralatan
penyuisan di ibusawat manakala line side dihubungkan ke kabinet dan pelanggan.
Fungsi utama MDF adalah untuk tujuan jumpering di antara LEN (line equipment
number) yang terletak di exchange side dengan talian di line side.

6.3 Jumpering

Kerja-kerja jumpering dilakukan adalah untuk pemasangan baru dan


pemindahan bagi talian telefon, data line, leased line, ISDN dan streamyx.
Jumpering juga dibuat untuk menukarkan wayar jumper yang didapati rosak. Wayar
jumper yang digunakan untuk jumpering adalah seperti berikut :
I. Putih/biru - talian terus ibusawat/telefon
II. Merah/oren - dataline, leased line, ISDN dan streamyx

Aktiviti di MDF hanya bermula apabila pesanan pemasangan (P Order) atau


pesanan pemindahan diterima. Pesanan pemasangan ini bermakna ada pelanggan
baru yang ingin melanggan talian telefon TM. Apabila pesanan diterima, pertama
sekali LEN (Line Equipment Number) yang terdapat pada pesanan tersebut adalah
kosong bermaksud tiada pengguna di LEN tersebut. Ini dapat diketahui dengan
memasang telefon dan nada pada telefon didengar. Jika nada engage tone, ini
bermakna LEN tersebut adalah kosong dan jika ada pengguna, nombor talian
MERINTIS KEMUNGKINAN

pengguna di LEN tersebut akan diumumkan dalam telefon dengan mendail 1313.
Bagi MDF di TM Kota Belud, LEN juga dikenali sebagai Blok Mendatar.

Selain daripada kerja-kerja untuk talian pemasangan dan pemindahan, staff


restoration juga akan menghubungi staff MDF untuk pemeriksaan kerosakan
telefon di sini. Umumnya staff tadi akan memberikan nombor telefon dan nombor
pugak berserta pasangannya. Tugas staff MDF hanya perlu memastikan ada nada
dail pada punggak tersebut dan menguji talian tersebut sama dengan nombor
telefon yang diberi. Jika tiada nada dail, LEN pula akan diperiksa dan jika ada nada
dail, satu wayar jumper baru akan ditarik dan dipasang pada punggak tersebut.

Masalah utama yang timbul di sini ialah apabila terdapat percanggahan


rekod pada wayar jumper antara LEN dengan pugak. Ini bermakna LEN nombor
perkhidmatan bagi LEN tersebut bercanggah dengan nombor perkhidmatan di
pugak. Data di database iaitu sistem CASS juga tidak dikemaskinikan dan masih
pada bacaan pugak yang lama. Maka wayar jumper itu akan dikesan menuju ke
pugak mana. Aktiviti ini dikenali sebagi tracing. Ini agak memakan masa kerana
wayar jumper yang sedia ada terlalu banyak dan menyukarkan kerja-kerja tracing.
Tracing ini memerlukan ketelitian supaya tidak merosakkan wayar jumper yang lain
seterusnya mengelakkan gangguan perkhidmatan telefon sedia ada.

Setelah kerja-kerja tracing selesai dilakukan, dan kedudukan rekod yang


baru talian telefon itu ditemui, staff MDF akan melaporkannya kepada pihak CICC
melalui borang CPAS-1 untuk mengemaskini segala rekod dan percanggahan ke
dalam sistem CASS.
MERINTIS KEMUNGKINAN

6.4 Blok Mendatar (Exchange Side) - LEN

Blok mendatar (horizontal block) merupakan sejumlah blok-blok yang


dihubungkan dengan ibusawat ataupun peralatan pensuisan. Setiap nombor telefon
dari ibusawat disebut LEN yang terletak di blok mendatar. Jumlah LEN pada setiap
blok adalah 100 tetapi hanya 96 sahaja yang boleh digunakan. Sebelum membuat
kerja-kerja jumpering, LEN yang terdapat di blok mendatar hendaklah ditukar
kepada bentuk fizikal mengikut jadual yang telah di tetapkan di dalam Convertion
Sheat yang telah disertakan oleh pengeluar. Contoh, LEN 06101223 kepada bentuk
18A J 20. Fizikal LEN tersebut akan disambungkan menggunakan wayar jumper ke
blok menegak atau pugak di mana pugak itu disambungkan dengan kabel bawah
tanah dan terus ke kabinet.
MERINTIS KEMUNGKINAN

Gambar 6.1 : Blok mendatar di MDF Kota Belud

6.5 Blok Menegak (Line Side) - SI

Blok menegak ataupun vertical block adalah blok-blok yang disambungkan


terus dengan kabel utama. Setiap blok menegak mempunyai ekor atau tail yang
disambungkan dengan kabel utama di dalam chamber yang terletak di bawah MDF.
Setiap vertical atau punggak mempunyai 10-12 blok dan setiap blok pula berkapasiti
sebanyak 100 pasangan kabel. Oleh itu setiap punggak mengandungi 1000 hingga
1200 pasangan kabel. Setiap punggak ini pula disambungkan ke kabinet-kabinet
tertentu mengikut keperluan sesuatu tempat.
MERINTIS KEMUNGKINAN

Setelah LEN di blok mendatar dipastikan kosong, punggak juga hendaklah


dipastikan kosong. Ianya dapat diketahui jika tiada wayar jumper pada blok
tersebut. Jika terdapat wayar jumper, ianya akan dipastikan dahulu samada ianya
berfungsi atau tidak dengan cara yang sama untuk menguji LEN tadi iaitu dengan
meletakkan telefon dan mendengar nada yang ada. Kemudian barulah wayar
jumper yang baru ditarik daripada LEN ke punggak.

Gambar 6.2 : Blok menegak di MDF Kota Belud

Line Side Exch Side

Dari Ibusawat

Blok
Menegak

Blok
Mendatar
MERINTIS KEMUNGKINAN

Wayar
Jumper

Frame

Ke Kabinet/
SDF/DP

Rajah 6.3 : Susunan Umum MDF

6.6 Peralatan – Peralatan yang digunakan

Peralatan yang sering digunakan dalam melakukan kerja-kerja di MDF ialah


seperti:
MERINTIS KEMUNGKINAN

1. Klip 2.Cutter

3. Puncher Blok Baru 4. Puncher Blok Lama

5. Set Telefon 6. Tangga Keselamatan

7. Wayar ( Jumper )
8. Kertas Pesanan ( Docket )

6.7 Kesimpulan

Di TM Kota Belud unit MDF diseliakan oleh En Amidi Darus. Unit ini
bertanggungjawab melakukan kerja-kerja seperti jumpering untuk pemasangan
MERINTIS KEMUNGKINAN

baru, pemindahan dan membaiki kerosakan telefon. Bilik MDF adalah kawasan
larangan dan hanya anggota TM yang bertugas di MDF dibenarkan masuk ke
sini. Namun begitu, semasa menjalani latihan di sini kami di beri kebenaran
untuk mengawal selia bilik ini dan di pertanggungjawabkan untuk melakukan
‘jumpering’ sekiranya menerima ‘order’ baru. Kami lebih banyak menghabiskan
masa di unit ini kerana kami mahir dalam bahagian ini. Selain itu, kami
mengemaskini ‘jumpering’ di bilik MDF ini kerana ‘jumpering’ sebelum ini
banyak yang tidak mengikut piawai yang telah ditetapkan oleh telekom seluruh
Malaysia.
MERINTIS KEMUNGKINAN

BAB 7
WILL (WIRELESS IN LOCAL LOOP) DAN
CDMA (CODE DIVISION MULTIPLE ACCESS)

7.1 WILL (Wireless In Local Loop)

Sistem WILL merupakan suatu rangkaian telefon yang menggunakan sistem


Radio dimana ianya digunakan oleh pelanggan-pelanggan yang berada diluar
kawasan bandar. Sistem ini dilengkapi dengan ‘Access Node’, ‘Radio Base
Station’, dan ‘Subscriber Interface Unit’. Ia juga merupakan perkhidmatan talian
telefon tetap yang mana menggunakan teknologi radio (analog) untuk menghantar
suara ke Ibusawat PSTN (Public Switched Telephone Network). Setibanya di
Ibusawat, ianya akan disalurkan melalui kabel kuprum biasa menuju ke destinasi
yang dituju.

Nombor telefon pelanggan bagi sistem WILL ini adalah sama dengan nombor
telefon pelanggan yang biasa, dan di Kota Belud nombor telefon jenis WILL bermula
dengan 088-931xxx. Golongan sasaran bagi WILL hanya kepada penduduk daerah
MERINTIS KEMUNGKINAN

pedalaman dimana tiada talian telefon disediakan. Kesemua caj panggilan adalah
sama dengan caj talian tetap. Namun begitu, semua telefon jenis WILL ini akan
ditamatkan pada hujung tahun 2008 dan pelangganyang menggunakan
perkhidmatan telefon ini akan diberikan set telefo baru iaitu CDMA450.

Terdapat 4 bahagian utama didalam sistem WILL iaitu :


i) SIM – Sebagai antaramuka dengan Ibusawat
ii) TIM – Sebagai antaramuka antara SIM dengan RBS
iii) RBS – Tukar isyarat suara ke isyarat radio
iv) SRT – Menerima isyarat radio dan menukarkannya ke bentuk
isyarat suara

Semasa proses pemasangan telefon WILL ini dilakukan, pelanggan akan


diberikan Telelink daripada Ericson. Telelink ini berfungsi untuk menukarkan
gelombang isyarat kepada gelombang suara atau sebaliknya. Alat Telelink ini
kemudiannya disambung kepada set telefon. Proses yang sukar semasa
pemasangan alat ini ialah untuk mendapatkan bacaan penerimaan isyarat yang
terkuat atau RxLev terbaik. Disini, satu alat RSSI (Received Signal Strength
Indicator) digunakan. Alat ini akan memberikan bacaan RxLev terbaik yang boleh
diterima dengan menggunakan antena luar. Antenna luar yang digunakan adalah
jenis ‘Directional’dan biasanya dalam gandaan 10dB.

Sebelum alat Telelink diberikan kepada pelanggan, ia terlebih dahulu di


programkan atau ‘Burn’ melalui komputer menggunakan program yang disertakan
sekali oleh pihak Ericson. Dengan program ini, alat tersebut akan di set nombor
ESN (Equipment Serial Number). Nombor ini akan digunakan oleh ‘Base Station’
untuk mengenalpasti dan mengesahkan kehadiran Telelink ini dalam rangkaian
WILL TM. Disamping itu, cara pemprograman ini adalah dengan ‘Rewrite Flash’
CMOS.

Setelah diprogram, ianya akan diuji dan dipastikan terlebih dahulu berfungsi
dengan baik sebelum diserahkan kepada pelanggan. Ini bertujuan untuk
mengelakkan kerumitan timbul kerana tempat pemasanagan adalah jauh dan agak
menyusahkan jika alat yang dibawa tidak dapat berfungsi dengan baik.
MERINTIS KEMUNGKINAN

Telelink Bateri (Back Up Spply)

Antena Luar
Gambarajah 7.1.1 : Peralatan Telefon WILL

Telelink Bateri
MERINTIS KEMUNGKINAN

Gambarajah 7.1.2: Contoh Pemasangan Telefon WILL

BASE EXTERNAL
STATION ANTENNA

Gelombang radio (analog)

TELELINK

TM

Exchange Side

TELEFON
SET

Gambarajah 7.1.3 : Cara WILL beroperasi

7.2 CDMA (Code Division Multiple Access)

CDMA ialah perkhidmatan telefon tetap tanpa wayar (Fixed Wireless


Telephone Service) yang menggunakan teknologi radio bagi membolehkan
MERINTIS KEMUNGKINAN

pelanggan membuat dan menerima panggilan serta menikmati perkhidmatan data.


FWT (Fixed Wireless Terminal) yang dipasang di rumah atau di pejabat pelanggan
dihubungkan secara gelombang radio melalui BTS (Base Transceiver Station).

Perkhidmatan ini akan menggunakan nombor akses telefon talian tetap


PSTN. Pelanggan akan dibekalkan dengan sebuah FWT dan antenna luaran untuk
kawasan yang memerlukannya. FWT ini perlu dibekalkan kepada bekalan elektrik
dan akan berperanan dalam menukar gelombang radio kepada bentuk suara dan
sebaliknya.

Pelanggan perkhidmatan yang berada di kawasan liputan yang kurang baik


akan dibekalkan dengan FWT yang disambung kepada antena luaran untuk tujuan
penerimaan gelombang radio yang lebih baik. FWT akan berhubung terus melalui
gelombang radio dengan BTS yang terletak di Ibusawat setempat atau stesen bukit
radio yang dipasang lengkap dengan sistem CDMA.

Dengan penggunaan telefon CDMA ini, pengguna dapat menikmati Kualiti


Suara, Faksimili, Internet/Data, Perkhidmatan Nilai Tambah (Call Waiting, Call
Forwading, Call Forwading No Reply/On Busy), Perkhidmatan TM Wartel,
Perkhidmatan TM Payphone dan Perkhidmatan SMS (Short Message Service) pada
tahap yang baik.

Sasaran utama perkhidmatan CDMA adalah ‘Waiter Customer’ dan


pelanggan baru dimana talian telefon tiada atau kotak DP telah penuh. Sasaran
sekunder perkhidmatan ini adalah kepada pelanggan yang memerlukan kelajuan
akses Internet/Data sehingga 64kbps menggunakan protokol IS95B dan sehingga
MERINTIS KEMUNGKINAN

144kbps menggunakan protokol CDMA 1x yang telah diimplementasikan oleh TM


pada suku keempat tahun 2002.

Sekarang telefon CDMA ini diperolehi daripada Syarikat Dowtel, Korea


dengan kod laluan 089, alat telefon dalam perkhidmatan talian kediaman dan
perniagaan tanpa wayar CDMA yang disediakan oleh TM adalah seperti berikut :

-Fixed Wireless Terminal (FWT)


Jenis Telefon – HWP120 dan DTP800
Jenis Terminal – HWT120 dan DTT800
-Telefon Sesular (MOBILE SET)
ALCOM ACH700
Neotel CX5000
Nokia 2280

7.2.1 Perkhidmatan Internet CDMA


MERINTIS KEMUNGKINAN

Perkhidmatan CDMA Internet akan diberikan kepada pelanggan yang


memerlukan aplikasi internet seperti melayari laman web, emel, dan sebagainya.
Pelanggan memerlukan kabel data RS-232 untuk menghubungkan komputer
dengan terminal FWT. Kabel ini boleh didapati disemua TM Point atau kedai
komputer yang ada menyediakan kabel data. Walaubagaimanapun, TM akan
menyediakan Manual Konfigurasi Perkhidmatan CDMA Internet untuk pelanggan.

Bermula 15 Februari 2005, perkhidmatan CDMA Internet – 1525 ditawarkan


kepada pelanggan CDMA. Perkhidmatan ini tidak akan dikenakan sebarang
bayaran bulanan tetapi hanya caj penggunaan sahaja. Walaubagaimanapun,
pelanggan akan dikenakan bayaran untuk yuran pendaftaran dan tahunan untuk
mendapatkan akaun internet. Pelanggan perlu mendaftar atau mempunyai Akaun
Tmnet Dial-Up (1515/1525) untuk menikmati perkhidmatan CDMA Internet – 1525
ini. Selain itu juga, pelanggan prabayar Tmnet boleh menggunakan perkhidmatan
CDMA Internet 1525/1515 ini.

Perkhidmatan CDMA Internet 1525 ini akan menggunakan akses rangkaian


CDMA 1x dimana pelanggan akan menikmati kemudahan melayari internet pada
kelajuan 144kbps iaitu purata kelajuan akses 80 – 90kbps.
MERINTIS KEMUNGKINAN

CDMA800 CDMA450

CDMA C2205 Pengecas

Gambarajah 7.2.1 : Contoh CDMA dan pengecas

7.2.2 Perkhidmatan Faksimili CDMA


MERINTIS KEMUNGKINAN

Perkhidmatan ini boleh diberikan melalui dua jenis terminal FWT iaitu HWP –
120 untuk aplikasi PC Fax dan HWT – 120 untuk aplikasi Analog Fax. Pada amnya,
sasaran pelanggan untuk perkhidmatan ini adalah pelanggan perniagaan dan
korporat yang memerlukan aplikasi faksimili.

Pelanggan akan diberikan nombor perkhidmatan CDMA yang kedua


(Dummy Number) yang tidak akan dikenakan sebarang bayaran. Nombor
perkhidmatan kedua ini hanya digunakan untuk tujuan penerimaan pesanan
faksimili sahaja. Sebarang panggilan masuk atau keluar melalui nombor ini tidak
akan berjaya dan ini bermakna apabila pelanggan CDMA mahu menerima pesanan
faksimili dari pihak lain, pihak tersebut perlulah menggunakan nombor perkhidmatan
kedua tersebut
MERINTIS KEMUNGKINAN

BAB 8
CPE / PEMBAIKAN (RESTORATION)

8.1 PENGENALAN

Unit Pembaikan Kerosakan atau ‘Restoration’ merupakan unit yang penting


diSaf & Access Kota Belud kerana unit inilah yang akan menerima segala laporan
kerosakan atau ‘Trouble Report’ (TR) yang dilaporkan oleh pelanggan melalui ‘Fault
Management Care Centre’ – FMCC (panggilan 100) dan seterusnya membaiki
kerosakan tersebut berdasarkan docket yang telah dikeluarkan. Kerja-kerja
pembaikan ini dilakukan adalah mengikut masa yang telah ditetapkan oleh TM.

Antara tanggungjawab utama di unit ini adalah :


MERINTIS KEMUNGKINAN

i) Menerima laporan kerosakan (TR) daripada FMCC


ii) Membaiki (TR) mengikut masa yang telah ditetapkan oleh TM
- Pelanggan P1 < 8 jam
- Pelanggan P2 < 16 jam
- Pelanggan P3 < 24 jam
- CKC < 3 hari
iii) Membuat panggilan ujian kepada semua TR yang telah dibaiki
iv) Mengemaskini TR yang telah dibaiki ke dalam sistem WebStar

8.2 CPE (Customer Premises Equipment)

CPE bermula selepas kotak DP hinggalah ke set telefon di premis


pelanggan. Antara yang terlibat dengan rangkaian CPE adalah ‘Drop Wire’,
‘Internal Wiring’, soket telefon, ‘Line Card’ dan set telefon. Cpe merupakan perkara
penting dalam perhubungan telefon talian tetap kerana disinilah terletaknya
peralatan pelanggan yang menjadi alat utama dalam perhubungan.
MERINTIS KEMUNGKINAN

8.3 Drop Wire

CPE bermula pada drop wire iaitu dikotak DP dimana hujung drop wire
dimasukkan kedalam pasangan tertentu di DP tersebut, manakala ‘Bearer’nya pula
diikatkan di ‘Ring Pole Head’. Drop wire terdiri daripada satu ‘Bearer Wire’ dan
sepasang wayar kuprum yang bersaiz 0.63 milimeter. Ia dibaluti oleh sejenis
sarung yang berwarna hitam yang membuatkan drop wire menjadi tahan lama dan
terlindung daripada sebarang kerosakan. Wayar kuprum dapat dilindungi daripada
hujan dan kelembapan, panas matahari dan ancaman-ancaman semulajadi yang
boleh menyebabkan ia rosak dan menjejaskan perkhidmatan.

Drop Wire ditarik disepanjang laluan tiang sebelum diikatkan dirumah


pelanggan ataupun ia ditarik dari kotak DP terus ke rumah pelanggan.
Penggunaannya dihadkan hanya 3 atau 4 jarak tiang ‘Span’ sahaja untuk
memudahkan penyelenggaraannya dan mengelakkan ia daripada risiko-risiko lain
seperti curi talian ‘Tapping’ dan kerosakan lain. Untuk mengelakkan Drop Wire
cepat rosak, ia tidak digalakkan disambung ditengah-tengah kerana setiap
sambungannya akan mudah rosak apabila wayar kuprum terdedah.

Setiap hujung Drop Wire dimasukkan ke kotak DP dan ‘Bearer’ diikat di


‘Ring Pole Head’, hujung yang satu lagi juga perlu diikatkan dirumah pelanggan.
‘Bearer’ akan diikat disebelah bawah atap, manakala wayar kuprumnya akan
disambungkan dengan pendawaian dalaman ‘Internal Wiring’. Drop Wire
penyambung akan digunakan untuk penyambungan ini. Penyambung ini juga
bertindak sebagai pelindung sambungan tersebut kerana didalamnya terdapat
sejenis jeli yang boleh mengelakkan kelembapan dan dimasuki air.
MERINTIS KEMUNGKINAN

Kebanyakan kerosakan yang terjadi yang melibatkan Drop Wire adalah pada
sambungannya dengan pendawaian dalaman. Atas sebab ini, TM telah mengambil
inisiatif dengan mengarahkan pihak kontrator menarik Drop Wire dari kotak DP
hingga ke soket telefon bagi setiap pemasangan baru. ‘Bearer’ Drop Wire tersebut
akan diikat diluar rumah manakala didalam rumah pula hanya wayar kuprumnya
sahaja yang akan digunakan sebagai pendawaian dalaman.

8.4 Pendawaian Dalaman

Selepas Drop Wire ditarik sehingga keluar rumah, ia akan disambungkan ke


pendawaian dalaman. Pada masa ini setiap pemasangan baru akan menggunakan
Drop Wire sebagai pendawaian dalaman yang ditarik terus dari kotak DP. Bagi
talian telefon yang sedia ada, Drop Wire akan disambungkan dengan pendawaian
didalam rumah dimana ianya berakhir di soket telefon.

Pendawaian dalaman ini adalah berwarna kelabu yang lebih dikenali sebagai
wayar ‘PVC Wire’ dan mempunyai pelbagai saiz, tetapi untuk rumah kediaman
kebanyakkannya hanya menggunakan kabel yang bersaiz satu atau dua pasangan
sahaja. Bagi pendawaian di bangunan, wayar PVC selalunya ditarik terus dari kotak
DP ke soket telafon.
MERINTIS KEMUNGKINAN

Berikut adalah kod warna bagi wayar PVC yang selalu digunakan:

No. Pasangan Kod Warna (A Leg) Kod Warna (B Leg)

1 Pair Only Putih Biru

1 (10 Pair) Putih Biru


2 - Oren
3 - Hijau
4 - Coklat
5 - Kelabu
6 Merah Biru
7 - Oren
8 - Hijau
9 - Coklat
10 - Kelabu

Jadual 4.1 : Kod Warna Wayar PVC

8.5 Soket Telefon


MERINTIS KEMUNGKINAN

Pendawaian yang telah siap ditarik akan disambungkan ke soket telefon


yang menjadi destinasi terakhirnya. Kontraktor yang memasang pendawaian juga
bertanggungjawab memasang soket telefon di rumah pelanggan. Soket telefon
adalah suatu alat yang menyambung pendawaian dalaman dengan set telefon yang
menggunkan ‘Line Cord’.

Selepas disambungkan dengan pendawaian dalaman, soket telefon


hendaklah dilekatkan ke dinding. Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan
kelembapan sewaktu lantai dibersihkan oleh tuan rumah disamping untuk
merapikan pendawaian dalaman tersebut. Jarak antara lantai dengan soket adalah
tidak kurang daripada 6 inci dan hendaklah jauh daripada pendawaian elektrik.

8.6 Pembaikan Kerosakan Telefon

Unit Pembaikan adalah unit yang bertanggungjawab dalam membaiki segala


jenis
kerosakan yang melibatkan talian telefon bermula dari ibusawat, MDF, SI, SA,
Kabel Utama, Kabel Agihan, Kabinet, DP, Drop Wire, Pendawaian Dalam, Soket
Telefon, ‘Line Cord’, dan Set Telefon. Selain daripada itu, unit ini juga memikul
tugas dalam membaiki kerosakan yang berkaitan dengan Fiber Optik, WILL, CDMA,
Streamyx, Minilink, dan MARS.
MERINTIS KEMUNGKINAN

FMCC
(Aduan 100)

WebStar

Team Bahagia
Pembaika n Lain
UjinTR

WebStar
Tidak

Ya Ya

TR Complete
Ok
MERINTIS KEMUNGKINAN

Gambarajah 8.1 : Aliran aduan kerosakan TR

Kerosakan-kerosakan yang berlaku adalah berdasarkan laporan yang dibuat


oleh pelanggan ke Unit ‘Fault Management Care Centre (FMCC) iaitu talian Aduan
Kerosakan 100. pelanggan yang mendapati telefon mereka tidak berfungsi akan
mendail ke nombor 100 iaitu nombor yang disediakan oleh TM untuk aduan
kerosakan. Pihak FMCC yang menerima laporan itu pula akan mengagih-agihkan
laporan tersebut ke PTT yang berkenaan mengikut lokasi kerosakan. Misalnya, jika
lokasi telefon tersebut terletak dikawasan Tuaran, maka laporannya akan dihantar
ke PTT Tuaran, jika ia terletak dikawasan Kudat, laporannya akan dihantar ke PTT
Kudat. Proses menerima dan mengagihkan laporan kerosakan tersebut dibuat
didalam satu sistem ‘On Line’ yang disebut WebStar.

8.7 Sistem WebStar

Sistem WebStar adalah satu sistem yang dicipta khas untuk menyimpan
segala data-data sesuatu laporan kerosakan atau Trouble Report (TR). Sistem ini
dihubungkan ke sistem CASS untuk mendapatkan data-data dan maklumat setiap
pelanggan TM. Data-data yang disimpan didalam sistem WebStar adalah termasuk
nombor telefon, alamat pelanggan, tarikh pasang, maklumat pasangan kabel, tarikh
lapor, masa lapor, tarikh jangkasiap, masa jangkasiap, catatan pelanggan, jenis
kerosakan dan berbagai lagi maklumat yang berkaitan pelanggan terbabit untuk
rujukan sewaktu membaiki TR tersebut.

TR atau docket pada sistem WebStar boleh dicetak untuk diagih-agihkan


kepada Team Pembaikan atau Repair Team. Dalam docket yang dicetak itu, segala
maklumat tentang pelanggan dan pasangan kabel dapat dilihat sebagai panduan
semasa membaiki kerosakan. Selain itu, ia juga boleh dilihat melalui perkhidmatan
pesanan ringkas (SMS) yang dihantar ke telefon bimbit Team Pembaikan.
MERINTIS KEMUNGKINAN

Walaubagaimanapun nombor telefon bimbit itu perlu didaftarkan terlebih dahulu ke


dalam sistem WebStar.

Setiap TR yang terdapat di sistem WebStar akan tetap berada di sistem itu
selagi ia tidak dilengkap siap. Setelah mendapat TR, Team Pembaikan mesti
membaikinya mengikut masa yang telah ditetapkan dan apabila siap Team
Pembaikan akan melaporkannya kepada seorang pegawai yang bertugas
mengawal dan memantau sistem WebStar untuk kerja-kerja lengkap siap.

Sekiranya pelanggan yang sama mengalami kerosakan talian dalam masa


sebulan, dan melaporkan lagi dengan mendail nombor 100, maka dalam sistem
WebStar, TR tersebut dianggap TR berulang ataupun ‘Repeat Report’ (RR).
Sekiranya TR berulang ini berlaku, ini membuktikan kerja-kerja pembaikan yang
telah dibuat adalah kurang berkualiti dan menunjukkan pelanggan tidak berpuas hati
denagn perkhidmatan yang diberikan.

8.7.1 Pembaikan Kerosakan di Saf & Access Kota Belud

Unit Pembaiakan Kerosakan di Saf & Access Kota Belud diketuai oleh 2
orang Pembantu Teknik yang mengawal dan memantau segala proses pembaikan.
Di samping itu, unit ini juga diselia oleh 2 orang Penyelia Teknik yang
berpengalaman luas dalam bidang teknikal berkaitan pembaikan kerosakan telefon.
Seorang daripada Penyelia Teknikal ini bertanggungjawab memantau bahagian
laporan kerosakan atau ‘Trouble Report’ (TR) iaitu En Butang, manakala seorang
lagi bertanggungjawab di bahagian kerosakan yang membabitkan kabel samada
kabel utama atau kabel agihan iaitu En Amidi Darus.

Unit ini juga terdiri daripada 3 Team Pembaikan yang bertanggungjawab


dalam membaiki TR di kawasan-kawasan yang telah diperuntukkan. Team pertama
iaitu dianggotai oleh En Nair dan En Laip yang memantau bahagian Tengkurus,
MERINTIS KEMUNGKINAN

Porak Ogis, Taginambur, Kg Pirasan. Manakala bagi Team yang kedua yang di
anggotai oleh En Azalan Said dan En Jamlan.

8.7.2 Kerosakan Yang Sering Berlaku

Antara kerosakan-kerosakan yang sering berlaku dikawasan Kota Belud


adalah yang berkaitan dengan Drop Wire. Salah satu sebabnya adalah kebanyakan
kawasan perkhidmatan telefon berada diluar kawasan Bandar. Bagi sesetengah
kawasan terdapat Drop Wire yang ditarik terlalu jauh dari kotak DP dan ini
mengakibatkan ia terdedah dengan pelbagai masalah yang menyebabkan ia sering
rosak.

Sambungan-sambungan Drop Wire yang menggunakan ‘Connector’ adalah


punca utama masalah ini. Sambungan ini apabila terdedah ia akan cepat berkarat
dan tepu yang boleh menyebabkan ia cepat putus. Selain itu, apabila ia
bersentuhan antara satu sama lain juga akan menyebabkan talian tersebut rosak.
Masalah-masalah lain yang sering timbul adalah curi talian pada Drop Wire dan
dilanggar oleh lori-lori besar.

Selain Drop Wire, kerosakan yang sering berlaku adalah pada pendawaian
dalaman. Ini berlaku kerana pendawaian tersebut dibuat dengan tidak mengikut
piawaian yang telah ditetapkan oleh TM. Terdapat juga pendawaian yang ditarik
diatas siling dan jika ini berlaku, masalah digigit tikus sering berlaku menyebabkan
telefon tidak dapat berfungsi dengan baik. Bukan itu sahaja, malah terdapat juga
pelanggan yang menyambung talian selari secara haram dan pendawaiannya pula
tidak mengikut prosidur TM.

Kabel juga antara yang banyak menyumbang kepada kerosakan-kerosakan


yang berlaku. Kabel utama misalnya, terdapat kabel yang sudah terlalu lama dan
usang di kawasan Kota Belud. Ini menyebabkan ia terlalu sensitif terhadap
MERINTIS KEMUNGKINAN

sekelilingnya dan sambungan kabel yang usang ini seringkali dimasuki air dan
menyebabkan perkhidmatan telefon yang menggunakan kabel ini terjejas.

Kabel agihan juga tidak ketinggalan dalam menyumbang jumlah kerosakan di


kawasan Kota Belud. Terdapat banyak kabel agihan dan sambungannya dipasang
tidak mengikut prosidur dan piawaian yang telah ditetapkan oleh TM. Keadaan ini
menyebabkan kabel itu sering terdedah kepada masalah dimasuki air dan selain itu
juga, masalah kecurian kabel agihan juga menjadi masalah utama pada ketika ini.

Kabel-kabel yang terlibat adalah kabel yang bersaiz besar iaitu 100 pair dan
200 pair dan hampir setiap minggu Saf & Access Kota Belud berhadapan dengan
masalah kecurian kabel ini. Masalah ini juga menyebabkan TM Kota Belud tidak
dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan-pelanggan di Kota
Belud terutama di kawasan Kg Tambulion. Kadangkala, kecurian kabel agihan
berlaku ditempat yang sama iaitu selepas kabel baru ditarik bagi menggantikan
kabel yang dicuri.

Masalah-masalah yang disebutkan diatas adalah merupakan masalah


utama yang menyumbang kepada jumlah TR yang diterima setiap hari. Selain
itu,kerosakan SI pada cabinet juga sering berlaku. Ini menyebabkan, staf MDF amat
diperlukan agar penukaran SI ini dapat dilakukan. Kerosakan talian telefon adalah
menjadi masalah harian yang mesti diatasi untuk menjamin perkhidmatan yang
terbaik untuk diberikan kepada pelanggan-pelanggan TM.
MERINTIS KEMUNGKINAN

BAB 9
ADSL / STREAMYX

9.1 Pengenalan tentang ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

Teknologi Digital Subsciber Line (DSL) adalah teknologi modem yang


menggunakan talian telefon tetap sebagai media pembawa data jalur lebar yang
besar seperti aplikasi multimedia dan video. Tema xDSL adalah menunjukkan
peringkat atau level yang berteknologikan DSL seperti ADSL, SDSL, HDSL,
RADSL, dan VDSL.

Teknologi ini menjanjikan penghantaran data jalur lebar yang besar dengan
kelajuan yang pantas berbanding teknologi yang lain. Perkhidmatan xDSL adalah
MERINTIS KEMUNGKINAN

untuk ‘Point to Point’ atau capaian rangkaian menggunakan talian telefon diantara
penyedia perkhidmatan rangkaian dengan pelanggan

9.2 Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)

ADSL ataupun Asymmetric Digital Subscriber Line adalah merupakan satu


teknologi yang terkini dalam melayari internet. ADSL juga dikenali sebagai
Streamyx dan kewujudannya juga dirasakan tepat pada masanya ketika pelayar
internet semakin bertambah seiring dengan kemajuan dalam dunia perkomputeran.

Penggunaan ADSL atau Streamyx yang mudah dan terbuka kepada


pelanggan perniagaan dan pelanggan persendirian menyebabkan ia mendapat
sambutan yang menggalakkan. Berikut adalah pecahan ADSL:

i) Asymmetric - Penghantaran data yang pantas


(faster ‘Downstream’ than ‘Upstream’)
ii) Digital - Data ditukarkan kepada Analog untuk penghantaran
iii) Subscriber Line - Menggunakan sepasang kabel kuprum dalam penghantaran
data ke rumah pelanggan.

Teknologi ADSL membenarkan lebih ‘Downstream’ jalur lebar (Download)


berbanding dengan ‘Upstream’ (Upload) daripada penyedia perkhidmatan ke tempat
pelanggan. Teknologi ini sesuai untuk melayari internet, ‘viden-on demand’ dan
akses ‘remote’ LAN. Pengguna aplikasi ini biasanya lebih banyak membuat kerja-
kerja muat turun daripada menghantar maklumat.

Bagi ADSL yang biasa digunakan, ‘Downstream’ mempunyai kadar yang


bermula pada 256 kbit/s dan biasanya boleh mencapai sehingga 8 Mbit/s pada jarak
MERINTIS KEMUNGKINAN

1.5 km atau 5000 kaki daripada DSLAM dipejabat dengan terminal di Remote.
Manakala kadar ‘Upstream’ bermula pada 64 kbit/s dan biasanya boleh mencapai
256 kbit/s tetapi ia juga boleh mencapai sehingga 1024 kbit/s

SERVER

CODE ADSL ADSL


NETWORK

INTERNE
T
1.5 to 9 Mbps
16 to 640 Mbps

Gambarajah 9.1 : Sambungan ADSL

9.3 Kepantasan Teknologi ADSL

Sebelum ini perkhidmatan ISDN adalah satu-satunya cara alternative


memandangkan perkhidmatan data adalah mahal kerana ISDN boleh memberikan
kelajuan sehingga 128 kbps ‘Dual Channel’. Tetapi pada masa ini, dengan adanya
talian ADSL pelanggan dapat menikmati perkhidmatan yang jauh lebih pantas
sehingga mencapai 2Mbps dengan hanya menggunakan satu talian telefon biasa.
ADSL adalah Asymmetric atau tidak Simetri bermakna ia mempunyai kelajuan
berbeza yang digunakan untuk muat turun dan muat naik.

Teknologi DSL mempunyai data komunikasi yang berkadar seratus kali lebih
laju berbanding dengan modem tradisional dan lima puluh lebih laju berbanding
teknologi ISDN dengan menggunakan talian telefon yang sama. Teknologi ini
membenarkan isyarat digital yang besar melaluinya dengan kelajuan yang tinggi.
MERINTIS KEMUNGKINAN

9.4 Peralatan ADSL

Teknologi ADSL terdiri daripada beberapa peralatan yang digunakan sebagai


perantara. Talian ADSL yang bersumber dari Ibusawat akan melalui peralatan-
peralatan ini sebelum disambungkan kepada modem dan peralatan pelanggan.
Antara peralatan tersebut adalah :

i) DSLAM
- Digital Subscriber Line Accsess Multiplexer
- Ia terletak di Ibusawat dan selalunya di MDF
- Ia menyediakan Access pelanggan kepada perkhidmatan ADSL
melalui talian kuprum.
- Peranti akan mengasingkan suara dan komponen data daripada
talian pelanggan dan menghantarnya ke rangkaian.

ii) RDLAM / PIZZABOX


- Remote DSLAM
- Ia terletak di MDF
- Digunakan untuk kabinet fiber optic atau FTTS / FTTO
- Juga terletak di FTTS / FTTO

iii) RTDSLAM
- Remote Terminal DSLAM
- Digunakan untuk beberapa cabinet fiber atau kabinet kuprum

iv) BRAS
- Menghantar Username dan kata laluan yang dibekalkan oleh CPE
atau
RADIUS
- Menyimpan dan memperuntukan alamat IP
- Menyediakan perkhidmatan ROUTING untuk pengguna Remote
MERINTIS KEMUNGKINAN

v) RADIUS
- Menyediakan Username dan kata laluan
- Menjaga sesi ONLINE pengguna

INTERNET

USERNAME DSLAM BRAS RADIUS

Gambarajah 9.2 : Operasi Umum Peralatan ADSL

9.5 Kelebihan ADSL

Teknologi ADSL mempunyai beberapa kelebihan berbanding teknologi lain


seperti teknologi tradisional dan ISDN. Antaranya adalah :

i) Connectivity
Penggunaan Internet dan telefon / faksimili menggunakan satu talian
yang sama secara serentak.

ii) Speed
ADSL boleh bertahan dengan kadar data yang diperlukan untuk semua
jenis aplikasi.

iii) Cost Effectiveness


Kerana ia menggunakan talian kuprum yang sedia ada, ADSL adalah
penyelesaian untuk pelanggan kediaman dan perniagaan kecil
memandangkan harganya yang berpatutan.

iv) Reliability
ADSL beroperasi menggunakan talian telefon kabel kuprum yang lebih
kukuh dan terbukti berkesan.
MERINTIS KEMUNGKINAN

v) Permanent Connection
Pelanggan tidak perlu mendail apa-apa nombor untuk akses rangkaian
dan boleh berada di rangkaian selama yang pelanggan mahu.

vi) Fix-rate Charges


Tidak seperti modem tradisional dan ISDN, ADSL tidak dikenakan
sebarang caj panggilan. Ianya dikenakan caj bulanan yang tetap dan
murah.

vii) Multitasking
ADSL membolehkan pelanggan menggunakan suara dan data secara
serentak kerana ia menggunakan frekuensi yang berbeza.
Pelanggan boleh berbual sambil menerima faksimili dan pada masa
yang sama juga mereka boleh melayari internet atau mengakses data.
Semua ini adalah merangkumi pada satu talian telefon sahaja.

viii) Increased Internet Functionality


Peningkatan jalur lebar membenarkan internet menggunakan potensi
yang sepenuhnya. ADSL membolehkan penggunanya membuat
seminar secara online, kualiti audio CD dan grafik yang besar serta
pemindahan fail informasi.
MERINTIS KEMUNGKINAN

9.6 Kesimpulan:

Dalam Unit ini, kami sering di bawa oleh juruteknik-juruteknik yang terlibat ke
rumah pelanggan yang melaporkan kerosakan. Hal ini dapat mendedahkan kepada
pelatih bagaimana untuk melakukan pembaikan sekiranya terjadi sesuatu
kerosakan. Kami dibenarkan melakukan pembaikan sekiranya ada kerosakan yang
tidak sukar untuk dibaiki berlaku, seperti drop wire terputus, soket terbakar, SI pada
cabinet rosak ( talian tidak sampai ) dan lain-lain. Selain itu juga, mereka sering
meminta bantuan kepada kami di bilik MDF untuk penukaran SI sekiranya mereka
berada diluar iaitu di cabinet.

ADSL adalah di bawah selian En Amidi Darus. Dalam unit ini, kami hanya
mengikuti beliau untuk memasangkan modem atau installation dilakukan. Hal ini
kerana, unit ini memerlukan masa yang lama untuk memahami unit ini. Namun
begitu,beliau menerangkan serba sedikit kepada kami hal-hal yang berkaitan
dengan ADSL Kerja-kerja penyelenggaraan bagi DSLAM pula hanya dilakukan oleh
kontraktor yang bertauliah seperti PERNEC.
MERINTIS KEMUNGKINAN

BAB 10: PCM

10.1 Pengenalan

PCM ( Pulse Code Modulation ) atau dalam bahasa melayu disebut sebagai
pemodulatan kod denyut merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk
menghantar isyarat bunyi dalam bentuk digital. Kebanyakan teks rujukan
menyatakan bahawa isyarat analog daripada isyarat PCM yang terhasil dari isyarat
bunyi adalah yang termudah dalam proses berdigit. Penjana PCM akan
mengeluarkan suatu siri angka ataudigit setiapdaripada digit ini, ianya berada dalam
kod panduan ( binary code ) yangmewakili anggaran amplitude bagi isyarat mudah
pada ketika itu.
MERINTIS KEMUNGKINAN

A/D D/A
Isyarat Isyarat Isyarat
Analog Digital Analog

Susunan angka-angka
paduan ( Bits)

Rajah 10.1 : Penukaran Analog ke Digital

Oleh yang demikian, konsep dalam PCM adalah isyarat-isyarat analog,


seperti mana yang dijana oleh telefon di mana maklumat diwakili oleh magnitud
isyarat, ditukarkan kepada isyarat digital dan maklumat yang diperlukan tersebut
diwakili oleh angka penduaan bersiri. Isyarat digital ini kemudiannya dapat dihantar
melalui laluan penghantaran digital yang bersesuaian, disatukan dan dipecahkan
dalam peralatan pemultipleksan digital (MUX/Multiplexer), dialihkan (Switched)
dalam Digital Switching Unit dan akhirnya mencapai ke kawalan terminal
penerimaan PCM untuk digunakan sebagai maklumat bagi membina semula isyarat
analog yang asal.
MERINTIS KEMUNGKINAN

Penggunaan PCM sebagai salah satu kaedah penghantaran dalam


telekomunikasi perlu dipertimbangkan sebelum ianya dapat diaplikasikan secara
menyeluruh. Ini dilihat berdasarkan melalui 2 aspek utama iaitu:

I. Pertimbangan Secara Teknikal


Immune kepada bisingan dan interferens
Keupayaan untuk dijanakan semula (Regeneration)
PCM adalah bersesuaian dengan media penghantaran yang
lain seperti radio, fiber optic, pandu gelombang, satelit dan lain-lain
Berkeupayaan untuk membawa data, bunyi, telegrafi, TV dan
lain-lain lagi dalam satu laluan.
Kurangnya aplikasi S/N (Signal to Noise Ratio)

II. Pertimbangan Secara Ekonomi


Peningkatan kapasiti (Increased Capasity)
Kesatuan dalam perhubungan rangkaian (Intergrated
Network)

Persaingan Kos (Cost Competitive) – kos pemasangan peralatan digital adalah lebih
rendah berbanding dengan kos pemasangan peralatan analog.
MERINTIS KEMUNGKINAN

10.2 Pengoperasian Dalam Sistem PCM

Operasi penukaran isyarat analog kepada isyarat digital PCM dan


penukarannya semula kepada bentuk isyarat analog dapat digambarkan secara
keseluruhannya seperti Rajah 8.1.

Di sebelah bahagian penghantaran (Transmit), isyarat analog pada mulanya


diterhadkan jalurnya dengan penuras laluan rendah (Low Pass Filter) dan
kemudiannya isyarat ini disampelkan untuk menjana denyut amplitude bersiri.
Amplitude ini kemudiannya lagi akan dikuantumkan (Quantized) dan ditukarkan
kepada bentuk isyarat digital oleh CODER. Kombinasi daripada tiga proses ini
dipanggil sebagai ENCODER atau Penukaran A/D (Analog to Digital).

Di sebelah bahagian penerima pula, isyarat digital PCM adalah dalam


keadaan terkod (DECODER) dan amplitud terkuantum ini dijana semula
(regenerated) untuk membina kembali isyarat yang menghampiri isyarat asal.
Isyarat ini akan ditapis untuk melicinkan lagi bentuk gelombangnya dan membuang
harmonik-harmonik yang tidak diperlukan bagi membolehkan bentuk isyarat asal
dikekalkan. Proses ini pula dipanggil sebagai DECODER atau PENUKARAN D/A.

Sistem PCM adalah asas bagi satu channel tunggal. Channel bunyi analog
(4 kHz) ditapis bagi memastikan tidak terdapat frekuensi lain yang melebihi 4 kHz
bagi mengelakkan herotan (Distrortion). Channel ini disampelkan (8 kHz),
dikuantum, dikodkan, dan dihantar sebagai nombor penduaan bersiri.

Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, piawaian bagi kadar


penghantaran isyarat PCM adalah dalam 2048 kb/s (2048 Mb/s) yang mana ianya
mematuhi syarat dalam susunan Plesoichronous Digital Hierarchy, PDH. Setiap 2
Mb/s ini memberikan kapasiti sebanyak 30 voice channel. Setiap channel mewakili
satu laluan penghantaran yang mana ianya dibahagi-bahagikan oleh PCM dan
MERINTIS KEMUNGKINAN

multiplexer serta disambungkan ke Digital Distribution Frame (DDF) atau


Intermediate Digital Frame (IDF) mengikut laluan yang akan dilaluinya.

Gambarajah 10.2 : Plesoichronous Digital Hierarchy ( PDH )


MERINTIS KEMUNGKINAN

10.3 Bidang Tugas Di Bahagian PCM / MUX

Di sepanjang tempoh berada di bahagian PCM / MUX bagi Unit TOMA


Telekom Malaysia Berhad Kota Belud, saya didedahkan dengan pelbagai aktiviti
yang menjadi rutin harian bagi kakitangan di bahagian ini. Pemahaman dalam
proses sistem PCM itu sendiri merupakan syarat utama yang membolehkan
seseorang itu memahami dengan lebih lanjut bagaimana sesuatu tugas di bahagian
ini dilaksanakan. Beberapa tugas yang dijalankan oleh bahagian PCM adalah
seperti memasang laluan baru, ‘monitoring’ dan ‘line-up’.

10.3.1 ‘Memasang Laluan Baru’

Pemasangan sesebuah laluan baru akan dilakukan dengan menentukan


kekosongan pada laluan 2 Mb/s yang sedia ada. Setelah sesuatu laluan itu dikenal
pasti, sepasang kabel coax 3C 2V (Transmit dan Receive) akan disediakan, lengkap
dipasang bersama-sama dengan connector. Connector yang digunakan adalah
daripada jenis Male – connector. Kabel ini kemudiaannya akan disambungkan
kepada rak DDF berdasarkan ‘sistem’ bagi laluan tersebut. Satu lagi kaedah
pemasangan laluan adalah dengan menyambungkan dawai pada bingkai IDF
berdasarkan ‘sistem’ dan pasangan kabel (pairs).

Ganbarajah 10.3 (i) : Contoh Kad Bagi 2Mbs


MERINTIS KEMUNGKINAN

10.3.2 ‘Monitering’

Proses monitoring dijalankan sekirannya terdapat aduan daripada


pelanggan-pelanggan yang menggunakan perkhidmatan laluan di bilik PCM Kota
Belud ini. Terdapat dua alat yang biasa digunakan untuk proses monitoring iaitu HP
37721A Digital Transmission Analyzer yang digunakan untuk monitoring pada
DDF dan Model 96 Analog Test Set yang digunakan untuk monitoring pada IDF
dan Multiplexer / MUX.

a) HP 37721A Digital Transmission Analyzer

HP 37721A merupakan peralatan pengukuran kesilapan (error) multi-rate bit.


Ia dapat menjana dan menerima corak atau data (data patterns), dan
memberikan analisis bagi error yang diterimanya.

Rajah 10.3(ii) Digiital Transmission Analyzer


MERINTIS KEMUNGKINAN

 End-to-End Testing

Pemeriksaan ini dilakukan adalah bertujuan untuk menentukan


samada prestasi keseluruhan sesebuah sistem penghantaran. Selain itu,
pemeriksaan spesifikasi ini juga akan memastikan bahawa sistem yang telah
dipasang memenuhi tuntutan Intergrated Digital Network (IDN).

 Loopback Testing

Pemeriksaan ini pula bertujuan untuk menentukan wujudnya


kesilapan lokasi pada terminal pealatan atau ‘repeater’. Cara pemasangan
untuk menjalankan loopback testing ini ditunjukkan pada rajah di bawah.
MERINTIS KEMUNGKINAN

BAB 11: KABEL OPTIK

11.1 Pengenalan Kepada Optik / SDH

Bahagian Optik / SDH merupakan bahagian yang turut diikuti semasa


menjalani Latihan Industri ini. Semasa bertugas di bahagian ini, pada mulanya
hanya diberi penerangan daripada penyelia juruteknik di bahagian ini. Seterusnya
berpeluang untuk melakukan penyelenggaraan bersama dengan ketua penyelia
bahagian fiber optik daripada TMB Tamparuli. Aktiviti lain yang dilakukan adalah
membuat rujukan terhadap konsep yang digunakan dalam sistem ini. Rujukan
banyak tertumpu terhadap sistem Synchronous Digital Hierarchy (SDH) dan
penyelenggaraan kabel fiber optik.
MERINTIS KEMUNGKINAN

11.2 Synchronous Digital Hierarchy (SDH)

Synchronous Digital Hierarchy (SDH) merupakan suatu piawai antarabangsa


untuk sistem rangkaian telekomunikasi optik berkelajuan tinggi.

Pada November 1988, piawaian SDH pertama diluluskan iaitu G.707, G.708
dan G.709. piawai ini menetapkan kadar penghantaran, format isyarat, struktur
pemultipleksan dan rangkaian agihan menggunakan Network Node Interface (NNI)
iaitu piawai antaramuka untuk SDH. CCITT, atau Comite Consultatif International
de Telegraphie et Telephonie merupakan satu jawatankuasa yang berpusat di
Geneza, Switzerland yang mencadangkan piawaian-piawaian bagi telekouniksi.
Jawatankuasa ini juga bertanggungjawab memperkenalkan piawai pengendalian
pemultipleksan (G.781, G.782 dan G.783) dan rangkaian pengurusan SDH (G.784).
ini adalah piawaian membolehkan SDH beroperasi dengan fleksibel.

Konsep rangkaian pengangkutan teratur berdasarkan piawai SDH adalah


asas penghantaran point-to-point termasuklah keperluan rangkaian telekomunikasi
networking-switching, penghantaran (tranmission), dan aplikasi rangkaian kawasan
seperti rangkaian tempatan dan rangkaian jarak jauh.

Penghantaran rangkaian keupayaan tinggi hari ini berdasarkan hierarki


pemultipleksan isyarat digital. Isyarat paling rendah adalah 2.048 Mb/s yang melalui
multipleks kepada kadar isyarat yang lebih tinggi untuk penghantaran. Untuk
mencapai suatu isyarat yang rendah bagi tujuan laluan isyarat dan pengujian,
crossconnect perlu dilakukan pada peringkat yang sesuai. Oleh sebab pemultipleks
asal tidak synchronous maka, laluan semula isyarat atau pengujian perlu
demultipleks langkah demi langkah sehingga tahap 2.048Mb/s.
MERINTIS KEMUNGKINAN

11.2.1 Kelebihan SDH

Pemultipleks Yang Tepat Dan Teratur

Rangkaian telekomunikasi yang fleksibel adalah berdasarkan kepada


pemultipleks yang segerak dan pensuisan digital dalam suatu rangkaian. Add-drop
Multiplexer(ADM) digunakan membolehkan kebebasan rekabentuk rangkaian baru
seperti Ring dalam kapasiti yang berbeza untuk membekalkan pengurusan lebar
lajur yang fleksibel.

Penyatuan Pengurusan Rangkaian Dan Penjagaan


Sistem rangkaian telekomunikasi SDH adalah diselenggarakan
menggunakan computer dan kebanyakkan pengurusan serta penjagaan diwakili dan
dibina dalam sesuatu rangkaian. Kemerosotan dalam isyarat penghantaran pula
dapat dikesan melalui maklumat yang diterima kembali dalam computer data yang
dibina dalam isyarat SDH.

Kemampuan Pengangkutan SDH


Semua isyarat tributary yang digunakan sebelum wujudnya teknologi ini kini
mampu dibawa oleh SDH. Ini termasuklah CEPT 2, 34 dan 140 Mb/s dan juga
isyarat dalam format Amerika Utara DS1, DS2, dan DS3. Kebolehan SDH
membawa isyarat yang fleksibel ini sudah pasti akan menampung permintaan
pengguna pada masa depan serta bersesuaian dengan isyarat yang sedia wujud.
MERINTIS KEMUNGKINAN

11.2.2 Hierarki Isyarat Dan Kadar Laluan Dan Kapasiti SDH

Isyarat SDH yang terendah dipanggil Synronous Transport Module level 1


(STM-1) yang mempunyai kadar isyarat 155.52 Mb/s. kadar isyarat tinggi dihasilkan
melalui gabungan pemultipleks isyarat tahap rendah yang diberi nama STM-N yang
mana N yang wujud pada masa kini adalah integer 1, 4 dan 16 kadar laluan yang
dihasilkan oleh isyarat tinggi adalah nilai N didarabkan dengan 155.52 Mb/s. Jadual
9.2.1 menunjukkan perbezaan kadar laluan dan kapasiti laluan setiap STM.

Synchronous Transport
Line Rates Mb/s Channel Capasity
MODUL
STM-1 155.52 Mb/s 1890 CH
STM-4 622.08 Mb/s 7560 CH
STM-16 2488.32 Mb/s 30240 CH

Synchronous Transport Module level 1 (STM-1)


Isyarat STM-1 terdiri daripada 9 baris dan 270 lajur (Jadual 9.2.1)
memberikan jumlah keupayaan isyarat sebanyak 19440 bit per frame. Kadar
pengulangan frame atau kadar bingkai adalah 8000 frame bagi setiap saat yang
bersamaan dengan 125 mikrosaat bagi setiap frame.

19440 = 19440 = 155.52 Mb/s 1 frame = 125 mikrosaat


Frame 125µs
MERINTIS KEMUNGKINAN

Seksyen Overhead menggunakan 9 lajur pertama yang berjumlah 81 byte


manakala 261 lajur yang tinggal diperuntukkan kepada isyarat Virtual Containner.
Rajah 9.2.2 menunjukkan SDH asas ‘Network Elements’ bagi STM-1.

Line Terminal Mux (STM-1)


1
63

STM-1=155.52 Mb/s 2 Mb/s

Rajah 11.2.2: Menunjukkan asas SDH Network Elements bagi STM-1

Syncronous Transport Module level-4 (STM-4)

STM-4 adalah gabungan byte bagi frame isyarat STM-1 yang selari.
Gabungan ini menghasilkan peta dua dimensi untuk isyarat frame STM-4 yang
sama (mempunyai 9 baris seperti STM-1 tetapi mempunyai 1080 lajur iaitu 4 kali
ganda bilangan lajur isyarat STM-1). Oleh itu kapasiti isyarat STM-4 adalah 9720
byte atau 77760 bit per frame dan dengan dimensi bingkai dan kadar pengulangan
8000 frame per saat maka kadar isyarat STM-4 ialah 622.08 Mb/s.
MERINTIS KEMUNGKINAN

Peta dua dimensi isyarat STM-4 dibina dengan mengambil lajur dari tiap-tiap
frame contohnya satu lajur dari STM-1 A, satu lajur dari STM-1 B, satu dari lajur
STM-1 C, dan satu lajur dari STM-1 D. Jujukan ini diulang sehingga semua lajur
terbentuk dalam frame STM-4. 36 lajur yang pertama digunakan untuk overhead
dan 1044 lajur bagi digunakan oleh isyarat Virtual Containner (Rajah 9.2.3)

Line Terminal Mux (STM-4)

1
STM-4=622.08 Mb/s LTM 2
140 Mb/s
atau
STM-1
3
4

Rajah 11.2.3: Menunjukkan asas SDH Network Elements bagi STM-1

11.3 Synchronous Multiplexer

Synchronous Multiplexer berfungsi sebagai pemultipleks dan penamat talian


yang dapat menerima kadar isyarat tributary yang besar dan membenarkan atau
menyediakan bilangan kadar output data. Bagi isyarat tributary, semua kadar bit
plesichronous (140Mb/s) dapat dibawa dan ini mewujudkan kebolehan global untuk
penyatuan antaramuka. Bagi penyatuan isyarat (aggregate), atau bagi laluan
penghantaran, kadar piawai yang digunakan ialah 155.52 Mb/s (STM-1), 6.22 Mb/s
(STM-4), 2488.52 Mb/s (STM-16) dan juga 9953.960 Mb/s (STM-64).
MERINTIS KEMUNGKINAN

Synchronous Optical Interface bagi Synchronous Multiplexer boleh disalin


bagi tujuan perlindungan jika berlaku kerosakan pada laluan utama. Bagi 1+1
Protection, jika laluan utama mengalami kerosakan maka laluan Protection akan
digunakan. Bagi topologi Ring pula, kegagalan pada talian utama akan
membolehkan pemilihan pada laluan yang bersebelahan (Rajah 9.3.5).

Laluan utama
Stesen A Stesen B

Laluan protection

Sistem 1+1

Laluan utama Stesen Rosak


A
Laluan protection

Stesen D Stesen
B

Stesen
C

Sistem Topologi Ring

Rajah 9.2.4 : Topologi 1 + 1 dan Topologi Ring serta laluan protection.


MERINTIS KEMUNGKINAN

11.3.1 Elemen Rangkaian Synchronous Multiplexer

Add-Drop Multiplexer (ADM)


Plesiochronous dan kadar bit rendah isyarat synchronous boleh diturunkan
(extract) dari atau dimasukkan pada laluan SDH kelajuan tinggi dengan
menggunakan ADM Add-Drop Multiplexer (ADM). Sifat ini membolehkan pewujudan
struktur Ring yang berkebolehan untuk memberikan perlindungan dengan
pensuisan automatic jika berlaku kegagalan (Rajah 9.3.6).

STM-N A STM-N
A

G
G
s
O TRIB O

SDH PDH

Rajah 11.2.5: Gambaran struktur Add-Drop Multiplexer (ADM)

Terminal Multiplexer (TM)


Terminal Multiplexer, TM digunakan untuk menggabungkan isyarat masukan
plosiochronous dan synchronous ke dalam kadar isyarat bit tinggi STM-N.
Konfigurasi ini sesuai untuk topologi point-to-point dan topologi rangkaian.
Penyatuan (aggregate) atau keluaran talian biasanya menggunakan Multiplexing
Section Protection, MSP (Rajah 9.3.7).
MERINTIS KEMUNGKINAN

A STM-N
G
G

TRIB
O
SD PDH
H

Rajah 11.2.6: Gambaran struktur Terminal Multiplexer (TM)

Regenerator (REG)
Regenerator adalah berfungsi untuk penjanaan semula clock dan
perhubungan amplitude bagi isyarat data yang mengalami pengecilan dan
pelemahan yang disebabkan oleh penyebaran. Isyarat clock diperolehi dari arus
data yang diterima. Ini ditunjukkan pada Rajah 9.3.8 di bawah.

STM-N STM-N
A
A

G
G

Rajah 11.2.8: Menunjukkan gambaran struktur Regenerator (REG


MERINTIS KEMUNGKINAN

11.4 Penyelenggaraan Sistem SDH

Bagi tujuan penyelenggaraan dan pemantauan sistem fiber optik yang


menggunakan sistem SDH, setiap laluan yang digunakan akan direkodkan dalam
peta SDH. Peta lakaran ini menunjukkan sistem 155 Mb/s yang digunakan dan
nama pelanggan setiap sistem 2 Mb/s. Contoh peta lakaran adalah seperti dalam
Rajah 9.4.9 di bawah.

ΙΙ Pengenalan Optik

Kabel fiber optik mengandungi teras kaca yang dikelilingi oleh cladding kaca.
Teras kaca adalah mempunyai aras pembiasan yang tinggi manakala cladding
mempunyai aras pembiasan yang lebih rendah dari teras. Fiber optik adalah keras
dan rapuh, oleh itu fiber optik mestilah dilindungi oleh dua lapisan primer dan
lapisan sekunder. Lapisan primer contohnya terdiri daripada plastic dan resin
manakala lapisan sekunder terdiri daripada plastik dan nylon. Gambarajah 9.1.10 di
bawah menunjukkan pergerakan cahaya di dalam fiber optik dan lapisan
perlindungan bagi teras.

Teras ini berfungsi untuk menghantar gelombang cahaya, manakala


cladding bertujuan untuk meminimakan kehilangan cahaya pada permukaan dan
memandu gelombang cahaya yang dipancarkan. Kaca yang digunakan untuk
kedua-dua teras dan cladding mestilah benar-benar asli kerana sebarang kehadiran
bendasing akan menyebabkan gangguan pantulan cahaya.

Terdapat dua jenis kaca yang sering digunakan iaitu silica-based glass
(silika yang dicampurkan dengan oksida) dan multi-component glass (contohnya
sodium borosilikat). Sesetengah fiber optik tidak menggunakan kaca
keseluruhannya, tetapi menggunakan jenis plastik yang tertentu. Pembuatan plastic
ini lebih murah dari kaca tetapi mempunyai kesan pengecilan (attenuation) yang
tinggi. Pengecilan yang berlaku dalam fiber optik yang tulen adalah kurang daripada
0.25 dB/km.
MERINTIS KEMUNGKINAN

Bagi panjang gelombang yang pendek, isyarat gelombang cahaya disuntik


ke dalam hujung tidak melalui teras tengah tetapi secara zig-zag (Rajah 9.1b).
Serakan cahaya dari denyut yang bergerak secara terus akan sampai terlebih
dahulu berbanding serakan cahaya yang bergerak secara zig-zag. Terdapat tiga
jenis fiber optik iaitu Fiber Multimod index langkah, Fiber Multimod index bergred
dan Fiber Singlemod index langkah.

11.5 Sistem penghantaran


Fiber Optik

Sistem penghantaran gentian optik adalah satu sistem yang mana isyarat
elektrik dihantar melalui gentian optik. Isyarat digital atau analog yang dihantar akan
ditukarkan terlebih dahulu kepada isyarat cahaya kemudiannya akan di pancarkan
masuk ke dalam kabel fiber optik dengan menggunakan diod laser atau Light
Emitted Diod (LED). Isyarat cahaya akan bergerak ke hujung talian yang
mempunyai pengesan isyarat cahaya yang akan menukarkan semula isyarat
cahaya kepada isyarat elektrik.

Kabel fiber optik mempunyai panjang kabel yang berbeza. Ia merangkumi


dari beberapa ratus meter kepada beberapa kilometer. Bagi laluan yang jauh, fiber
mestilah mempunyai penyambung iaitu splice untuk penyambung yang kekal dan
connectors digunakan untuk penyambungan yang separa kekal seperti
penyembungan pada Fiber Distribution frame (FDF). Kelebihan penggunaan kabel
fiber optik dalam sistem penghantaran rangkaian telekomunikasi adalah seperti
berikut:

 Kurang kadar kehilangan penghantaran isyarat


- Kabel fiber optik mempunyai repeater yang lebih jauh dari repeater bagi
kabel sepaksi (coaxial) oleh itu ia dapat mengurangkan kos.

 Lebar lajur yang besar


- Lebar lajur yang besar membolehkan kapasiti channel yang di bawah
oleh fiber optik adalah besar.
MERINTIS KEMUNGKINAN

 Saiz kabel yang kecil dan ringan


- Kabel yang kecil dan ringan membenarkan pengurusan yang kebih
ekonomi dari segi penghantaran atau penggunaan buruh. Selain itu,
kabel ini juga mengurangkan penggunaan ruang dalam cable duck.

 Tidak dipengaruhi oelh gangguan electromagnet


- Oleh sebab isyarat adalah dalam bentuk cahaya dan bukan dalam dalam
isyarat elektrik maka ia tidak akan dipengaruhi oleh kesan
electromagnet. Ini juga membenarkan nisbah isyarat terhadap bisingan
adalah rendah.

 Tiada kesan aruhan


- Kabel fiber tidak akan memberikan kesan aruhan, oleh itu tidak akan
berlaku kesan aruhan terhadap litar berdekatan yang lain.

 Kebaikan/kelebihan pada masa panjang


- Walaupun kos pembinaan yang tinggi, namun ia mempunyai kelebihan
dari segi kos penyelenggaraan.

Sistem fiber optik yang digunakan oleh Telekom kini adalah menggunakan 8
Mb/s, 34 Mb/s, 140 Mb/s, 565 Mb/s dan 2.4 Mb/s. sebagai contoh sistem 565 Mb/s
adalah bersamaan dengan 7680 channels suara dalam satu fiber yang sama besar
dengan sehelai rambut.
MERINTIS KEMUNGKINAN

11.6 Splicing

Splicing ialah proses mencantum kabel Fiber Optik yang terputus dan
mengalami kerosakan. Sekiranya ada gangguan talian dikawasan-kawasan tertentu,
juruteknik TM biasanya akan memeriksa kabel fiber optik dengan menggunakan
Waveteck. Hal ini dapat dilakukan dengan hanya memeriksa kabel tersebut di bilik
COT ( Central Office Terminal ). Waveteck akan mengukur jarak kabel yang
mengalami kerosakan. Sejurus kemudian barulah kerja-kerja splicing diakukan.
Proses ini akan dilakukan oleh juruteknik TM Tamparuli iaitu En. Kashmir dan
dibantu oleh juruteknik TM Kota Belud. Kabel terputus biasanya berlaku di Joint
yang terdapat pada tiang telefon mahupun yang terdapat dalam Main Hole. Di
bawah ialah peralatan-peralatan yang digunakan semasa Splicing.

Joint Fusion Splicer

Fiber Cleaver
MERINTIS KEMUNGKINAN

BAB 12 : DATA

12.1 PENGENALAN

Unit ini diselia sepenuhnya oleh En. Jafli Maton selaku penyelia 0&M (Data)
Pantai Barat. Antara tugas-tugas dan tanggungjawab unit ini adalah :
 Menyelenggara dan memantau semua talian data di kawasan Kota Belud,
Tuaran, Kudat, Pitas, Kota Marudu dan Ranau dan memastikannya
berfungsi pada tahap yang maksima.
 Melaksanakan kerja-kerja membaikpulih talian data yang rosak mengikut
masa yang ditetapkan.
 Memantau pesanan-pesanan pemasangan baru.
 Membuat pemasangan baru talian data mengikut masa yang ditetapkan.

PENGENALAN TENTANG DATA


MERINTIS KEMUNGKINAN

Permulaan di unit ini, Penyelia telah menunjuk ajar diajar cara-cara


membuat jumpering di termination block data yang terdapat di MDF untuk
pemasangan dan membaikpulih data.

Bagi pemasangan baru, terdapat beberapa laman web yang digunakan


untuk memantau proses pemasangan tersebut samada yang berstatus kajisiasat
ataupun yang belum dilengkapsiap. Antara laman web yang selalu digunakan oleh
unit ini adalah:
 http://200.1.34.130;8080/cares/user_login.jsp
 http://206.6.147.90/cares/default.php
 http://202.188.127.188/NASApp/cis/workgroup/SrvtPlain004
 http://10.1.101.91/gitn_confirmed/displayPagingList.php – digunakan untuk
monitor pesanan jabatan kerajaan seluruh Malaysia.

Selepas itu, penyelia Unit Data memperkenalkan pula fail-fail yang berkaitan
ISO dan prosidur-prosidur yang mesti diikuti oleh kakitangan Data Sabah.Terdapat
dua prosidur kualiti yang penting di sini iaitu:
 QP-ANO-R03-RLC – prosidur yang digunakan untuk membaikpulih DATA
DPC, DPG dan DPQ.
 QP-ANO-RO2-ILC – prosidur yang digunakan untuk kerja-kerja pemasangan
DATA.

ALIRAN KERJA – MEMBAIKPULIH

Laporan kerosakan atau TR yang diterima perlu dibaiki dengan segera


memandangkan talian data merupakan talian yang sangat penting. Semua
pelanggan data adalah dari kalangan syarikat-syarikat besar dan koporat dan Sewa
yang mahal bagi satu talian data membuatkan ia amat diutamakan. Pembaikan
segera dengan kerja-kerja yang berkualiti amat dititikberatkan untuk memastikan
pelanggan sentiasa mendapat perkhidmatan yang terbaik dan pada tahap maksima.

Berikut adalah carta aliran kerja yang menjadi panduan dan perlu
diikuti untuk memastikan setiap laporan di ambiltindakan:
MERINTIS KEMUNGKINAN

Carta Alir Langkah Penerangan Tanggungjawab


1 Menerima dan OMC Data
merekod TR.
Membuat

2 koordinasi dengan OMC Data


pelanggan.

3 Adakah masalah
berpunca daripada OMC Data
pelanggan?

4 Membuat
koordinasi dengan
unit yang berkaitan OMC Data
ya berdasarkan
Tatacara Kerja
baikpulih litar
DPC, DPF dan
tidak DPQ.
4. Koordinasi
5 Adakah masalah OMC Data
TR Kedua
berpunca dari
rangkaian
tempatan?

tidak 6 Sekiranya bukan


5.Masalah
Rangkaian
masalah rangkaian OMC Data
tempatan, hantar
Tempatan?
TR ke pihak yang
berkenaan.

Ya 7 Melaksanakan
kerja-kerja O&M Data
7.Pembaikan baikpulih litar
berdasarkan
Arahan Kerja
baikpulih litar
DPC,DPG dan
8.Litar Tidak DPQ.
OK
Mula Litar berfungsi
8 dengan baik O&M Data
ya
selepas kerja-kerja
baikpulih?
9.Tukar Status
1. Terima
TR
TR Menukar status TR
9 kepada ‘Pending OMC Data
Verify’.
2. Koordinasi
TR Tamat
Pertama
Gambarajah 12.1 : Carta aliran pembaikan Data DPC, DPG dan DPQ
12.4 PEMASANGAN TALIAN DATA
3. Masalah
Pelanggan
?

6. Hantar TR ke
pihak yang
berkenaan
MERINTIS KEMUNGKINAN

Carta Alir Langkah Penerangan Tanggungjawab

1 Menerima dan OMC Data


merekod pesanan
kerja.

2 Menyemak dan OMC Data


memastikan
kerja mempunyai
maklumat
lengkap.

3 Adakah pesanan OMC Data


kerja yang
diterima
lengkap?

4 Memulangkan OMC Data


tidak pesanan kerja ke
pihak CSM
sekiranya
pesanan kerja
tidak lengkap.
ya
5 Koordinasi OMC Data
dengan
pelanggan
(termujanji) dan
unit terlibat
berdasarkan
prosidur kerja
DPC, DPG dan
DPQ.

6 Melaksanakan OMT Data


kerja-kerja
Tidak pemasangan.

7 Ujian litar OMT Data


mematuhi
ya spesifikasi TM?

8 Melengkapsiap OMC Data


Mula status pesanan
kerja.

Tamat
1.Terima dan rekod
pesanan kerja

Gambarajah 12.2 : Carta Aliran Pemasangan Data


2.Verifikasi
pesanan kerja
12.5 TERMINOLOGI

3.Pesana
n kerja
lengkap
?
5. Koordinasi 4. Pulang
7.
dengan pelanggan pesanan
Ujian
6.8. lain.
dan unit ke CSM
MERINTIS KEMUNGKINAN

Berikut adalah terminologi-terminologi ataupun istilah-istilah yang digunakan


dalam tugas-tugas harian Unit Data Sabah. Semua terminologi ini perlu difahami
oleh anggota yang bertugas di unit ini untuk melancarkan perkhidmatan.
 Modem - Alat yang disambungkan daripada CPE ke talian.
 OMC Data - Operation Maintenance Center (Pusat Koordinasi
Data).
 O&M Data - Operation & Maintenance Data (Kumpulan
Pemasangandan Pembaikan Data).
 DPC - Litar Data Analog (DA)
 DPG - Litar Data Digital 1 (DG) – Unmanaged
 DPQ - Litar Data Digital 2 (DQ) – Managed
 CPE - Customer Premise Equipment
 CARES - Circuit Assignment Routing and Engineering System.
 CISS - COINS Integrated System.
 COINS - Corporate Information Superhighway.
 CSM - Customer Service Management.
 SAC - Service Assurance Centre.
 TR - Trouble Report (Laporan Kerosakkan yang
dikeluarkan oleh SAC melalui sistem STARs-re).
 Pending Verify - TR yang menunggu pengesahan dari pelanggan
sebelum di tutup.
 MLCN - Managed Leased Circuit Network.
 PCM - Pulse Code Modulation.

12.6 RANGKAIAN KOMUNIKASI DATA


MERINTIS KEMUNGKINAN

Lease line merupakan suatu rangkaian komunikasi data yang digunakan


oleh TM. Ia digunakan untuk penggunaan internet, perbankkan dan sebagainya.
Rangkaian Komunikasi Data ini menggunakan sistem rangkaian analog (PSTN) –
Public Subscriber Telecommunication Network). Rangkaian ini menggunakan 2
wayar kuprum ataupun 4 wayar, 2W/4W. Komunikasi data yang menggunakan
rangkaian ini adalah antara 4.8 Kbps hingga 28.8 Kbps.
Ibusawat A
Ibusawat B

PCM PCM
Pelanggan Kabinet MDF

30c 30c
Gambarajah 12.3 : Diagram Rangkaian Perkhidmatan Data

Penggunaan komputer sangat berleluasa pada masa kini. Secara


umumnya, komputer berkerja dan menerima arahan dalam mod stand-alone iaitu
dalam lingkungannya sendiri dan terhad, tetapi kadang-kadang terdapat keperluan
di mana penghantaran data dari satu ibusawat ke ibusawat yang lain dengan
menggunakan komputer. Mekanisma inilah yang dinamakan Komunikasi Data.
Komunikasi data adalah apabila dua atau lebih komputer atau terminal menghantar
dan menerima data dalam tempoh yang telah ditetapkan di mana proses yang rumit
diperlukan. Sistem komunikasi adalah menjadi asas kepada ibusawat data dengan
ibusawat data yang lain. Elemen asas dalam model komunikasi adalah:
 Sources – menjana data yang hendak dihantar
 Transmitter – menukar data kepada isyarat yang boleh dihantar
 Transmission System – membawa data
 Receiver – menukar isyarat yang masuk kepada data
 Destination – menerima data

Sources Transmitter Transmission Receiver Destination


system
Transmitte Receiver
r
MERINTIS KEMUNGKINAN

Gambarajah 12.4 : Diagram Umum Model Komunikasi


Terdapat julat yang besar di dalam kemudahan komunikasi yang berbeza.
Pada dasarnya semua aplikasi yang melibatkan dua atau lebih komputer adalah
bergantung kepada peruntukan kemudahan komunikasi yang sesuai. Sebagai
contoh, sekiranya terdapat pemintaan yang mudah untuk memindahkan
sekumpulan data dari satu kemudahan komunikasi kepada komputer yang sama di
dalam bilik atau pejabat yang sama, kemudahan komunikasi adalah lebih mudah
berbanding sekiranya data yang hendak dihantar kepada komputer yang lain dan di
bilik yang lain. Beberapa contoh kemudahan komunikasi adalah seperti berikut:
 Point-to-point Link (Simple LAN) Connection
 Local Area Network (LAN)
 Wide Area Network (WAN)

12.6.1 Leased Line

Leased line adalah sambungan telefon yang tetap di antara dua titik yang
dibentuk oleh pembawa biasa telekomunikasi. Pada keadaan biasa, leased line
digunakan oleh syarikat perdagagang untuk menghubungkan pejabat yang berada
di pendalaman. Tidak seperti sambung dial-up biasa, leased line selalunya aktif dan
mempunyai kadar pemindahan data yang spesifik dan penghantaran yang tetap
tanpa mengganggu kelajuan yang diminta oleh pelanggan perniagaan tersebut.
Akses sambungan yang tetap selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk yang
tetap dan berubah setiap bulan, suku tahun dan yuran bulanan.

Faktor utama yang mempengaruhi yuran bulanan bagi setiap pelanggan


adalah jarak di antara titik akhir dan kelajuan litar itu sendiri. Kerana sambungan
tersebut tidak berkongsi dengan pelanggan leased line yang lain, di mana pembawa
boleh memastikan tahap kualiti yang diberikan. Penggunaan leased line
semakin bertambah dengan pesatnya oleh syarikat perdagagang dan individu untuk
akses internet kerana kadar penghantaran data lebih cepat. Jadi, di dalam suasana
di mana informasi penghantaran data masa kini, leased line sudah menjadi trend
untuk menjamin aplikasi dan komunikasi pada masa yang sebenar.
12.6.2 Perkhidmatan Digitaline II (DQ)
MERINTIS KEMUNGKINAN

Digitaline II direkacipta oleh TM untuk memenuhi permintaan yang


mendesak dalam suasana perniagaan hari ini. Dengan menggunakan teknologi
Digital II yang terkini iaitu end-to-end, mengurus dan transmisi berkelajuan tinggi
iaitu 64Kbps, N x 64Kbps sehingga 3Mbps. Elemen rangkaian Digitaline II adalah:
 Digital Cross – Connect (DXC) Equipment
 Access Node (AN)
 Flexible Multiplexer (FMX)
 Network Terminating Unit (NTU)

Elemen-elemen ini diurus dan dikawalselia sepenuhnya secara remote iaitu


dari jarak jauh oleh INMS (Integrated Network Management System) di mana ia
diurus 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Tulang belakang rangkaian Digitaline II
adalah sistem fiber optik. Dengan cara ini, sambungan digital secara mesh
topology yang menghubungkan melepasi peralatan yang terdapat di Malaysia lebih
selamat.

Akses pelanggan rangkaian Digitaline II adalah menggunakan NTU


(Network-terminating Unit) yang juga dikenali sebagai DCE (Digital Customer
Equipment) di mana ia berfungsi seakan modem. NTU di sediakan oleh TM dan
dipasang di premis pelanggan. Pada keseluruhannya kemudahan pengujian,
synchronization secara automatik dan kemudahan laluan membuatkan Digitaline II
lebih efektif.

Walaupun Digitaline II dibina untuk penghantaran data, ia juga membekalkan


keperluan julat yang besar untuk aplikasi seperti mixed voice dan data di dalam
circuit yang sama, transmisi faksimili berkelajuan tinggi, persidangan video (VC),
PBX tie line connection, CAD/CAM, penghantaran imej video, LAN dan WAN dan
rangkaian persendirian. Perkhidmatan DQ boleh diklasifikasikan seperti berikut:
 Kelajuan
- kelajuan rendah (64Kbps sehingga 128Kbps)
- kelajuan tinggi (256Kbps dan seterusnya)
 Jenis rangkaian yang digunakan - bergantung vendor yang membekalkan
topologi rangkaian tersebut.
-12XXXXXX – Marconi I
-13XXXXXX – Marconi II
MERINTIS KEMUNGKINAN

-14XXXXXX – Tellabs
NTU (Network Terminal Unit) yang digunakan untuk DQ berkelajuan rendah adalah
seperti berikut:
 DQ12XXXXXX : MD72 dan MAT6D – Marconi
 DQ14XXXXXX : STU 160 – Tellabs
Manakala NTU yang digunakan untuk DQ berkelajuan tinggi adalah :
 DQ12XXXXXX : MD73 – Marconi
 DQ13XXXXXX : NT-HDSL WATSON II – Marconi II
 DQ13XXXXXX : RNU8C – Marconi II
 DQ14XXXXXX : CTU-S – Tellabs
 DQ14XXXXXX : SBM2048M Mininode – Tellabs

Gambar 12.1 : MLCN


MERINTIS KEMUNGKINAN

BAB 13
KOMEN DAN CADANGAN

Sepanjang menjalankan Latihan Industri di TM Kota Belud, berbagai


pengalaman dan pengetahuan yang dapat saya pelajari. Pengetahuan ini adalah
sangat berguna dan boleh dijadikan sebagai panduan di masa hadapan. Selain itu
saya dapat mempelajari benda-benda baru yang berkaitan peralatan-peralatan dan
teknlogi-teknologi terkini yang tidak mungkin dapat diperolehi dengan hanya
mengikuti kuliah sahaja.

Saya amat berterima kasih kepada semua staf-staf TM yang telah banyak
memberi bimbingan kepada saya dan rakan-rakan yang lain. Selepas menamatkan
Latihan Industri yang memakan masa selama 22 minggu di TM Kota Belud, terdapat
beberapa cadangan yang ingin saya kemukakan untuk memperbaiki perkhidmatan
dan mengukuhkan lagi kepercayaan pelanggan terhadap TM.

Cadangan utama yang saya ingin utarakan adalah yang berkaitan dengan
kecurian kabel yang berleluasa di sekitar kawasan Kota Belud. Masalah kecurian ini
MERINTIS KEMUNGKINAN

adalah masalah yang paling membimbangkan kerana ia menyumbang kepada


tingginya peratus TR di Kota Belud. Untuk membanteras masalah ini, penggera
perlulah di pasang di setiap kabel yang berpotensi untuk dicuri. Satu alat pengesan
dipasang di hujung kabel ataupun di kotak DP manakala penggeranya pula
dipasangkan di pondok pengawal di kawasan ibusawat. Sekiranya kabel itu
dipotong, penggera itu akan berbunyi secara automatik dan pengawal yang
bertugas bolehlah mengambil tindakan yang sewajarnya seperti menghubungi pihak
polis ataupun pegawai TM. Selain itu pihak Saf & Access perlu sentiasa berhubung
dengan pihak polis sekiranya berlaku masalah kecurian. Pemantauan yang kerap
juga perlu dilakukan di kawasan-kawasan kabel yang sering dicuri terutama Kg
Tambulion.

Cadangan lain yang saya rasa perlu dititik beratkan adalah yang berkaitan
dengan kabel utama di kawasan Kota Belud yang kebanyakannya telah usang dan
terlalu tua. Kabel usang juga boleh menjadi penyumbang utama TR dan sering
mendatangkan masalah besar atau major breakdown. Ia perlulah digantikan dengan
kabel-kabel yang baru ataupun digantikan dengan kabel fiber optik yang jauh lebih
moden. Sekiranya ini dapat dilakukan, kepercayaan pelanggan akan bertambah dan
TM akan menjadi pilihan utama di hati pelanggan.

Selain itu, bagi kawasan-kawasan yang perkhidmatannya menggunakan


kabel fiber optik, perlulah dipastikan ia mendapat bekalan kuasa elektrik yang tetap
dan jarang terputus. Peralatan fiber optik yang bekalan elektriknya sering terputus
akan mendatangkan masalah dan mengundang banyak TR.

Akhir sekali, masalah kekurangan anggota juga perlu diambil perhatian.


Banyak terdapat TR yang gagal dibaiki mengikut masa yang ditetapkan adalah
disebabkan oleh kekurangan anggota apabila ada anggota yang bercuti. Saf &
Access perlu mengambil tindakan menambah anggota untuk menampung masalah
ini. Di harap cadangan ini dapat meningkatkan lagi prestasi kerja TM.
MERINTIS KEMUNGKINAN

BAB 14
KESIMPULAN

Selepas 22 minggu menjalankan Latihan Industri yang bermula pada 12


Januari 2009 dan berakhir pada 12 Jun 2009, banyak pengalaman berharga dan
pengetahuan yang telah saya perolehi. Menjalani latihan di TM Kota Belud telah
memberi peluang kepada saya untuk mempelajari tentang teknologi-teknologi baru
dan terkini. Di TM ini juga saya berkesempatan mempelajari bagaimana talian
telefon boleh berfungsi sehingga ke premis pelanggan. Bermula di MDF, talian
telefon itu disambungkan ke kabel utama hingga ke kabinet dan selepas itu ia
disambung pula ke kabel agihan hingga ke kotak DP dan akhir sekali drop wire
digunakan untuk menyambung talian tersebut hingga ke set telefon pelanggan.
Sebelum proses penyambungan ini dilakukan, proses menyediakan medium-
medium penghantaran tersebut mesti disediakan terlebih dahulu, dan proses ini
pula memerlukan kemahiran dan kecekapan yang tinggi.

Setelah proses menyambungkan talian telefon ke rumah pelanggan selesai,


pembaikan kerosakan juga penting dilakukan dengan segera bagi talian yang
MERINTIS KEMUNGKINAN

menghadapi masalah. Proses pembaikan ini banyak memberikan pengalaman baru


kepada saya. Selain itu saya juga berpeluang mempelajari teknologi fiber optic,
kecanggihan ADSL, Pengurusan Pelanggan dan kepentingan data.

Akhir sekali Latihan Industri ini dapat mendisiplinkan saya dengan menepati
jadual kerja yang telah ditetapkan dengan lebih efisien. Ini amat penting kerana buat
masa ini pengurusan masa (time management) amat penting untuk dititik beratkan
di mana-mana syarikat. Begitu juga di TM, ketepatan masa amat diperlukan untuk
menjamin perkhidmatan yang terbaik untuk pelanggan. Manakala di Saf & Access
pula sangat menitik beratkan ketepatan masa bekerja, ketepatan masa membuat
pemasangan telefon dan ketepatan masa membaiki kerosakan diperlukan kerana
Saf & Access adalah salah satu tulang belakang kepada TM.

RUJUKAN
MERINTIS KEMUNGKINAN

1) Refresher Course For Introduction To Local Network, MMC Sabah..


2) Refresher Course For Optical Fiber, MMC Sabah.
3) MSB Wiring & Cabling Practices, MMC Sabah.
4) Local Access Network, MMC Kuala Lumpur.
5) Optical Fiber Communication, MMC Kuala Lumpur.
6) tmnet Streamyx by TmNet Sdn Bhd, 3rd Nov 2004
7) http://products.telekom.com.my/tmhistory/dawn.htm
8) http://www.intra.tm/NMO/ANOC/
9) http://www.ssiltd.co.uk/services/adsl-advantages.asp
10) http://www.SAMS.tm.com.my
11) http://10.1.51.119/FLOAT/frame.html
MERINTIS KEMUNGKINAN

Lampiran
 Contoh Orders
 Docket
 Borang Permohonan Talian
 Borang Streamyx
 Borang TM net
 Gambar-Gambar