Anda di halaman 1dari 1

PASKIBRA

(PASUKAN PENGIBAR BENDERA )


YPI ARRAHMANIYAH

No. : 03/PASKIB/V/2011 Depok, 22 Mei 2011


Lamp. : 1 Lembar
Hal. : Permohonan Dispensasi

Kepada Yth.
Bapak Kepala Sekolah SMP/MTs Arrahmaniyah
Di
Tempat

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Dengan datangnya surat ini kami sampaikan, dikarenakan lomba LKBB PASKIBRA yang
telah mendekati waktunya, demi melancarkan pelatihan yang akan dilaksanakan full ( pagi hari dan
siang hari ) dalam 1 ( satu ) minggu ini, kami memohon kepada Bapak untuk berkenan memberikan
izin dispensasi belajar kepada siswa/siswi yang mengikuti pelatihan paskibra tersebut ( nama - nama
terlampir ).

Demikian surat ini kami sampaikan semoga bapak dapat memaklumi dan memberikan izin,
atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Mengetahui,

Pembina Paskibra Ketua Paskibra


YPI Arrahmaniyah SLTP Arrahmaniyah

A. Sayumi, S.Ag.M.Pd.I Retno Dewi Saputri