Format Laporan Aktiviti Persatuan/Kelab Pelajar

BORANG LAPORAN AKTIVITI PERSATUAN / KELAB PELAJAR
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
1.0.

BUTIRAN PROGRAM
a) Nama Program

: _________________________________________

b) Penganjur

: _________________________________________
_________________________________________

c) Dengan kerjasama

: _________________________________________

d) Tarikh Asal

: _________________________________________
: _________________________________________

Tarikh Sebenar

e) Tempat Asal
Tempat Sebenar

: _________________________________________
: _________________________________________

f) Jumlah peserta (Anggaran)

: ____________________________________
Jumlah peserta (Sebenar)
: ____________________________________
* Sila isikan borang kehadiran seperti di Lampiran A

g) Perasmi (Nama Penuh & Jawatan) Jika ada
i.

Pembukaan

ii. Penutup

: _________________________________________
_________________________________________
: _________________________________________
_________________________________________

h) Jumlah Pendapatan Sebenar

: RM ___________________
Jumlah Perbelanjaan Sebenar : RM ___________________
* seperti di dalam laporan kewangan

Dengan ini saya sertakan :

Sila tandakan

i) Gambar-gambar sepanjang aktiviti

: (Lampiran B)
(sekurang-kurangnya 3 keping )
- Gambar semasa perasmian / penutup
- Gambar yang mempunyai banner / bunting
- Gambar-gambar sepanjang program berlangsung

j) Aturcara / buku program terkini : (Lampiran C)
k) Jawatankuasa Program yang sebenar : (Lampiran D)
* Sila senarai nama pelajar yang menjalankan tugas sahaja

l) Borang soal selidik program (sekurang-kurangnya 15 borang)
m) Borang ulasan penasihat (Lampiran E)
Peringatan : Laporan ini hendaklah dihantar ke Bahagian Persatuan & Pengantarabangsaan

.. Kelebihan/kebaikan program 1) 2) 3) 4) 3. KESIMPULAN 3. Ceramah/Forum 1 : Tajuk : Pemimpin Mahasiswa Sebagai ”Role Model” Pembentang : i) Prof.. Permasalahan yang timbul 1) 2) 3) 4) 4.Format Laporan Aktiviti Persatuan/Kelab Pelajar PPP dalam tempoh 1 bulan selepas program berlangsung 2.. Disediakan oleh : -------------------------------------Nama : Setiausaha program / Ketua Pengarah Disemak oleh : --------------------------------------Nama : Pengerusi/Presiden kelab Disahkan oleh : --------------------------------------Nama : Penasihat/Pengetua (Cop rasmi jawatan) . Madya Dr. FSSK) ii) Saudara Wahdi Kuspian (Pelajar Tahun 3.. PENGISIAN PROGRAM Bengkel/Seminar/Persidangan/Ceramah (jika ada/berkaitan) Contoh i.0.1... UPM) Moderator : Puan Dayang Raihan Nokman Pengarah. Kadir Ariffin (Pensyarah Psikologi. Sekian..0.. terima kasih. Institut Tadbir Negara 3. FEP UKM) iii) Saudara Jason Yong Yoon Chee (Pelajar tahun 2.2.0. PENUTUP Secara keseluruhannya program ini.

Nama Penuh Peserta No Matrik Tahun/Fakulti Tandatangan 1.Format Laporan Aktiviti Persatuan/Kelab Pelajar LAMPIRAN A SENARAI KEHADIRAN PESERTA Nama Program : ______________________________________________________ Tarikh Program : ______________________________________________________ Tempat Program : ______________________________________________________ Anjuran : ______________________________________________________ Bil. * Senarai kehadiran peserta ini hendaklah diisi semasa program berlangsung dan tidak dibenarkan diisi / tandatangan bagi pihak peserta. .

Format Laporan Aktiviti Persatuan/Kelab Pelajar LAMPIRAN E BORANG ULASAN PENASIHAT PERSATUAN Nama Penasihat : ______________________________________________________ Nama Program : ______________________________________________________ Tarikh Program : ______________________________________________________ Tempat Program : ______________________________________________________ ULASAN : ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Tandatangan _____________________ Nama & Cop jawatan .