Anda di halaman 1dari 4

Format Laporan Aktiviti Persatuan/Kelab Pelajar

BORANG LAPORAN AKTIVITI PERSATUAN / KELAB PELAJAR


UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

1.0. BUTIRAN PROGRAM


a) Nama Program : _________________________________________

b) Penganjur : _________________________________________

_________________________________________

c) Dengan kerjasama : _________________________________________

d) Tarikh Asal : _________________________________________


Tarikh Sebenar : _________________________________________

e) Tempat Asal : _________________________________________


Tempat Sebenar : _________________________________________

f) Jumlah peserta (Anggaran) : ____________________________________


Jumlah peserta (Sebenar) : ____________________________________
* Sila isikan borang kehadiran seperti di Lampiran A

g) Perasmi (Nama Penuh & Jawatan) Jika ada


i. Pembukaan : _________________________________________
_________________________________________
ii. Penutup : _________________________________________
_________________________________________

h) Jumlah Pendapatan Sebenar : RM ___________________


Jumlah Perbelanjaan Sebenar : RM ___________________
* seperti di dalam laporan kewangan

Dengan ini saya sertakan : Sila tandakan

i) Gambar-gambar sepanjang aktiviti : (Lampiran B)


(sekurang-kurangnya 3 keping )
- Gambar semasa perasmian / penutup
- Gambar yang mempunyai banner / bunting
- Gambar-gambar sepanjang program berlangsung

j) Aturcara / buku program terkini : (Lampiran C)

k) Jawatankuasa Program yang sebenar : (Lampiran D)


* Sila senarai nama pelajar yang menjalankan tugas sahaja

l) Borang soal selidik program (sekurang-kurangnya 15 borang)

m) Borang ulasan penasihat (Lampiran E)

Peringatan : Laporan ini hendaklah dihantar ke Bahagian Persatuan & Pengantarabangsaan


PPP dalam tempoh 1 bulan selepas program berlangsung
Format Laporan Aktiviti Persatuan/Kelab Pelajar

2.0. PENGISIAN PROGRAM


Bengkel/Seminar/Persidangan/Ceramah (jika ada/berkaitan)

Contoh
i. Ceramah/Forum 1 :
Tajuk : Pemimpin Mahasiswa Sebagai ”Role Model”
Pembentang : i) Prof. Madya Dr. Kadir Ariffin (Pensyarah Psikologi, FSSK)
ii) Saudara Wahdi Kuspian (Pelajar Tahun 3, FEP UKM)
iii) Saudara Jason Yong Yoon Chee (Pelajar tahun 2, UPM)
Moderator : Puan Dayang Raihan Nokman
Pengarah, Institut Tadbir Negara

3.0. KESIMPULAN

3.1. Kelebihan/kebaikan program


1)
2)
3)
4)

3.2. Permasalahan yang timbul


1)
2)
3)
4)

4.0. PENUTUP
Secara keseluruhannya program ini..........

Sekian, terima kasih.

Disediakan oleh :
--------------------------------------
Nama :
Setiausaha program / Ketua Pengarah

Disemak oleh :
---------------------------------------
Nama :
Pengerusi/Presiden kelab

Disahkan oleh :
---------------------------------------
Nama :
Penasihat/Pengetua
(Cop rasmi jawatan)

LAMPIRAN A
Format Laporan Aktiviti Persatuan/Kelab Pelajar

SENARAI KEHADIRAN PESERTA


Nama Program : ______________________________________________________
Tarikh Program : ______________________________________________________
Tempat Program : ______________________________________________________
Anjuran : ______________________________________________________

Bil. Nama Penuh Peserta No Matrik Tahun/Fakulti Tandatangan

1.

* Senarai kehadiran peserta ini hendaklah diisi semasa program berlangsung dan tidak
dibenarkan diisi / tandatangan bagi pihak peserta.

LAMPIRAN E
Format Laporan Aktiviti Persatuan/Kelab Pelajar

BORANG ULASAN PENASIHAT PERSATUAN

Nama Penasihat : ______________________________________________________


Nama Program : ______________________________________________________
Tarikh Program : ______________________________________________________
Tempat Program : ______________________________________________________

ULASAN :

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Tandatangan

_____________________

Nama & Cop jawatan