P. 1
Contoh Post Mortem

Contoh Post Mortem

|Views: 6,444|Likes:
Dipublikasikan oleh Julie Jabar

More info:

Published by: Julie Jabar on May 23, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2015

pdf

text

original

Format Laporan Aktiviti Persatuan/Kelab Pelajar

BORANG LAPORAN AKTIVITI PERSATUAN / KELAB PELAJAR
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
1.0. BUTIRAN PROGRAM
a) Nama Program : _________________________________________
b) Penganjur : _________________________________________
_________________________________________
c) Dengan kerjasama : _________________________________________
d) Tarikh Asal : _________________________________________
Tarikh Sebenar : _________________________________________
e) Tempat Asal : _________________________________________
Tempat Sebenar : _________________________________________
f) Jumlah peserta Anggaran) : ____________________________________
Jumlah peserta Sebenar) : ____________________________________
* Sila isikan borang kehadiran seperti di Lampiran A
g) Perasmi Nama Penuh ! Ja"atan) Jika ada
i# Pembukaan : _________________________________________
_________________________________________
ii# Penutup : _________________________________________
_________________________________________
h) Jumlah Pendapatan Sebenar : $% ___________________
Jumlah Perbelanjaan Sebenar : $% ___________________
* seperti di dalam laporan kewangan
Dengan ini saya sertakan : Sila tandakan
i) &ambar'gambar sepanjang akti(iti : (Lampiran B)
(sekurangkurangn!a " keping #
' &ambar semasa perasmian ) penutup
' &ambar *ang mempun*ai banner ) bunting
' &ambar'gambar sepanjang program berlangsung
j) Aturcara ) buku program terkini : (Lampiran )
k) Ja"atankuasa Program *ang sebenar : (Lampiran !)
* Sila senarai nama pelajar !ang menjalankan tugas sahaja
l) +orang soal selidik program sekurang'kurangn*a ,- borang)
m) +orang ulasan penasihat (Lampiran E)
Peringatan : Laporan ini hendaklah dihantar ke Bahagian Persatuan & Pengantarabangsaan
Format Laporan Aktiviti Persatuan/Kelab Pelajar
PPP dalam tempoh 1 bulan selepas program berlangsung
".0. PENGISIAN PROGRAM
B#n$%#&/S#minar/P#r'i(an$an/#rama) (*i%a a(a/+#r%ai,an)
$ontoh
i# .eramah)/orum , :
Tajuk : Pemimpin %ahasis"a Sebagai 0$ole %odel0
Pembentang : i) Prof# %ad*a Dr# 1adir Ariffin Pens*arah Psikologi2 /SS1)
ii) Saudara 3ahdi 1uspian Pelajar Tahun 42 /5P 61%)
iii) Saudara Jason 7ong 7oon .hee Pelajar tahun 82 6P%)
%oderator : Puan Da*ang $aihan Nokman
Pengarah2 9nstitut Tadbir Negara
-.0. KESIMPULAN
4#,# 1elebihan)kebaikan program
,)
8)
4)
:)
4#8# Permasalahan *ang timbul
,)
8)
4)
:)
..0. PENUTUP
Secara keseluruhann*a program ini##########
Sekian2 terima kasih#
Disediakan oleh :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Nama /
Setiausaha program ) 1etua Pengarah
Disemak oleh :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Nama /
Pengerusi)Presiden kelab
Disahkan oleh :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Nama /
Penasihat)Pengetua
.op rasmi ja"atan)
Format Laporan Aktiviti Persatuan/Kelab Pelajar
LA%P&'A( A
SENARAI KE0A!IRAN PESERTA
Nama Pr1$ram / 222222222222222222222222222222222222222222222222222222
Tari%) Pr1$ram / 222222222222222222222222222222222222222222222222222222
T#mpa, Pr1$ram / 222222222222222222222222222222222222222222222222222222
An*3ran / 222222222222222222222222222222222222222222222222222222
Bi&. Nama P#n3) P#'#r,a N1 Ma,ri% Ta)3n/4a%3&,i Tan(a,an$an
,#
* Senarai kehadiran peserta ini hendaklah diisi semasa program berlangsung dan tidak
dibenarkan diisi / tandatangan bagi pihak peserta.
Format Laporan Aktiviti Persatuan/Kelab Pelajar
LA%P&'A( )
BORANG ULASAN PENASI0AT PERSATUAN
Nama P#na'i)a, / 222222222222222222222222222222222222222222222222222222
Nama Pr1$ram / 222222222222222222222222222222222222222222222222222222
Tari%) Pr1$ram / 222222222222222222222222222222222222222222222222222222
T#mpa, Pr1$ram / 222222222222222222222222222222222222222222222222222222
ULASAN /
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
Tan(a,an$an
222222222222222222222
Nama 5 1p *a6a,an

PENUTUP Secara keseluruhannya program ini.. Ceramah/Forum 1 : Tajuk : Pemimpin Mahasiswa Sebagai ”Role Model” Pembentang : i) Prof. FEP UKM) iii) Saudara Jason Yong Yoon Chee (Pelajar tahun 2. FSSK) ii) Saudara Wahdi Kuspian (Pelajar Tahun 3.0. KESIMPULAN 3. Sekian. Disediakan oleh : -------------------------------------Nama : Setiausaha program / Ketua Pengarah Disemak oleh : --------------------------------------Nama : Pengerusi/Presiden kelab Disahkan oleh : --------------------------------------Nama : Penasihat/Pengetua (Cop rasmi jawatan) .. Institut Tadbir Negara 3..0. terima kasih. PENGISIAN PROGRAM Bengkel/Seminar/Persidangan/Ceramah (jika ada/berkaitan) Contoh i.. UPM) Moderator : Puan Dayang Raihan Nokman Pengarah.0... Madya Dr.Format Laporan Aktiviti Persatuan/Kelab Pelajar PPP dalam tempoh 1 bulan selepas program berlangsung 2... Kelebihan/kebaikan program 1) 2) 3) 4) 3. Permasalahan yang timbul 1) 2) 3) 4) 4. Kadir Ariffin (Pensyarah Psikologi..1.2.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->