Format Laporan Aktiviti Persatuan/Kelab Pelajar

BORANG LAPORAN AKTIVITI PERSATUAN / KELAB PELAJAR
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
1.0.

BUTIRAN PROGRAM
a) Nama Program

: _________________________________________

b) Penganjur

: _________________________________________
_________________________________________

c) Dengan kerjasama

: _________________________________________

d) Tarikh Asal

: _________________________________________
: _________________________________________

Tarikh Sebenar

e) Tempat Asal
Tempat Sebenar

: _________________________________________
: _________________________________________

f) Jumlah peserta (Anggaran)

: ____________________________________
Jumlah peserta (Sebenar)
: ____________________________________
* Sila isikan borang kehadiran seperti di Lampiran A

g) Perasmi (Nama Penuh & Jawatan) Jika ada
i.

Pembukaan

ii. Penutup

: _________________________________________
_________________________________________
: _________________________________________
_________________________________________

h) Jumlah Pendapatan Sebenar

: RM ___________________
Jumlah Perbelanjaan Sebenar : RM ___________________
* seperti di dalam laporan kewangan

Dengan ini saya sertakan :

Sila tandakan

i) Gambar-gambar sepanjang aktiviti

: (Lampiran B)
(sekurang-kurangnya 3 keping )
- Gambar semasa perasmian / penutup
- Gambar yang mempunyai banner / bunting
- Gambar-gambar sepanjang program berlangsung

j) Aturcara / buku program terkini : (Lampiran C)
k) Jawatankuasa Program yang sebenar : (Lampiran D)
* Sila senarai nama pelajar yang menjalankan tugas sahaja

l) Borang soal selidik program (sekurang-kurangnya 15 borang)
m) Borang ulasan penasihat (Lampiran E)
Peringatan : Laporan ini hendaklah dihantar ke Bahagian Persatuan & Pengantarabangsaan

Sekian.0. Ceramah/Forum 1 : Tajuk : Pemimpin Mahasiswa Sebagai ”Role Model” Pembentang : i) Prof.. FEP UKM) iii) Saudara Jason Yong Yoon Chee (Pelajar tahun 2. PENGISIAN PROGRAM Bengkel/Seminar/Persidangan/Ceramah (jika ada/berkaitan) Contoh i.2. FSSK) ii) Saudara Wahdi Kuspian (Pelajar Tahun 3..0. PENUTUP Secara keseluruhannya program ini..1.Format Laporan Aktiviti Persatuan/Kelab Pelajar PPP dalam tempoh 1 bulan selepas program berlangsung 2. terima kasih. Institut Tadbir Negara 3. Madya Dr. UPM) Moderator : Puan Dayang Raihan Nokman Pengarah. Kadir Ariffin (Pensyarah Psikologi.. Kelebihan/kebaikan program 1) 2) 3) 4) 3....0.. Permasalahan yang timbul 1) 2) 3) 4) 4. KESIMPULAN 3.. Disediakan oleh : -------------------------------------Nama : Setiausaha program / Ketua Pengarah Disemak oleh : --------------------------------------Nama : Pengerusi/Presiden kelab Disahkan oleh : --------------------------------------Nama : Penasihat/Pengetua (Cop rasmi jawatan) .

Format Laporan Aktiviti Persatuan/Kelab Pelajar LAMPIRAN A SENARAI KEHADIRAN PESERTA Nama Program : ______________________________________________________ Tarikh Program : ______________________________________________________ Tempat Program : ______________________________________________________ Anjuran : ______________________________________________________ Bil. Nama Penuh Peserta No Matrik Tahun/Fakulti Tandatangan 1. * Senarai kehadiran peserta ini hendaklah diisi semasa program berlangsung dan tidak dibenarkan diisi / tandatangan bagi pihak peserta. .

Format Laporan Aktiviti Persatuan/Kelab Pelajar LAMPIRAN E BORANG ULASAN PENASIHAT PERSATUAN Nama Penasihat : ______________________________________________________ Nama Program : ______________________________________________________ Tarikh Program : ______________________________________________________ Tempat Program : ______________________________________________________ ULASAN : ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Tandatangan _____________________ Nama & Cop jawatan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful