RSL / PEE

Rosely n

RANCANGAN SESI LATIHAN (RSL) Tajuk

Jabatan/Panitia Tarikh mula Nama Pengajar Bilangan pelajar Lokasi latihan Objektif latihan

Mata pelajaran : Prinsip Elektrik dan Elektronik Modul 3 : Litar Elektrik Sub-modul : 3.1 Litar elektrik 3.2 Pematerian Elektrik & Elektronik 11 April 2011 Roslin Bte Madisin 30 Orang Ruang kerja, Bengkel Elektronik, SM.Teknik Sibu Di akhir modul ini murid akan dapat : membina litar siri, selari dan siri – selari. menghitung arus, voltan, rintangan dan kuasa menggunakan Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff. membina litar bagi menunjukkan hubungkait antara voltan , arus dan rintangan. menggunakan meter pelbagai untuk mengukur voltan dan arus. melakukan kerja pematerian dengan teknik yang betul. mematuhi peraturan keselamatan. 1.1 Litar Elektrik 1. Guru menunjukkan sambungan litar siri , selari dan siri-selari. 2. Guru mentakrif Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff. 3. Pelajar menghitung arus, voltan, rintangan dan kuasa menggunakan Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff. 4. Pelajar menggunakan meter pelbagai untuk mengukur voltan dan arus dalam litar. a. Pematerian 1. Guru menunjukkan cara penggunaan alat pematerian dan nyah pateri dengan cara yang betul. 2. Pelajar melakukan pematerian komponen pasif dan dawai penyambung pada papan bercetak. 3. Pelajar mengamalkan langkah-langkah keselamatan semasa memateri dan nyah pateri.

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pengenalan: • Pengenalan gambaran latihan yang ingin di ajar

Langkah pengajaran seterusnya

KMPEE 01 : Menyambung Litar AT 1 melakar sambungan siri, selari dan siri-selari. 2 menyediakan bahan dan peralatan 3 menyambung perintang secara siri, selari dan siri-selari. 4 mengemas dan membersihkan alatan dan tempat kerja. KMPEE 02 : Memateri 1 mengamalkan peraturan keselamatan, kebersihan dan etika kerja yang baik. 2 menyediakan peralatan dan bahan.

rintangan dan kuasa menggunakan Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff. 6 memateri perintang. menghitung arus. selari dan siri-selari. Multimeter Analogue / Digital 3. melakukan kerja pematerian dengan teknik yang betul dan mematuhi peraturan keselamatan. 5 menyambung perintang mengikut litar. menggunakan meter pelbagai untuk mengukur voltan dan arus. 8 memotong kaki perintang yang berlebihan. AC & DC Voltmeter 4. • Pengetahua n sedia murid tentang tugasan ini Isi: Kemahiran yang ditunjukkan kepada pelajar .lakaran sambungan litar . KMPEE 01 : Menyambung Litar AT KMPEE 02 : Memateri • Penerangan • Tunjuk cara / demonstrasi • Amali • Pelajar mengamalkan langkah-langkah keselamatan semasa membuat ujikaji.menyambung perintang secara siri. .borang penskoran individu . 4 memanaskan alat pemateri.menyambung perintang mengikut litar. • Contoh produk yang akan dihasilkan Eviden Proses . . Pelajar diharapkan dapat membina litar siri. 7 menggunakan penyedut timah untuk menyedut timah berlebihan.projek pematerian • Pelajar tahu membuat pematerian sejak dari sekolah menengah rendah lagi.helaian kerja/ data /lampiran / penulisan folio Eviden Produk . arus dan rintangan. 9 mengemas dan membersihkan alatan dan tempat kerja. DC Milliammeter 6. Bahan sebenar : 1.gambar foto .3 membersihkan kaki perintang dan papan jalur. Alat Tangan 2 Pentaksiran: Kaedah Latihan Kesimpulan Bahan Sumber . selari dan siri – selari. . 2. AC & DC Ammeter 5. membina litar bagi menunjukkan hubungkait antara voltan .menggunakan penyedut timah untuk menyedut timah berlebihan.memateri perintang. Portable Watt Meter 7. Experimental Bench Power. voltan.

selari dan siri-selari. 2. Alat Tangan Refleksi 3 . DC Milliammete r 6. 3 menyediakan bahan dan peralatan 4 menyambung perintang secara siri. Multimet er Analogue / Digital 3.1 Litar elektrik Elektrik dan Elektronik 4 EE 2 2 ( 5 orang ) 25 April 2011 Isnin 11. Experime ntal Bench Power.10pm Roslin Bte Madisin Hasil Pembelajaran Tugas utama/Proses Bahan sumber pembelajaran 3. Mentakrif Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff. selari dan siri-selari. 5 mengemas dan membersihkan alatan dan tempat kerja. kebersihan dan etika kerja yang baik.1 Litar elektrik ( sambungan ) 40 minit x 5 waktu = 200 minit 1.RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP) Tajuk Jabatan/ Panitia Tingkatan Kumpulan Tarikh Hari Masa Nama Pengajar Masa Mata pelajaran: Prinsip Elektrik dan Elektronik Modul 3:Litar elektrik Sub-modul: 3. selari dan siriselari. Bahan sebenar : 1. voltan. 2. Menggunakan meter pelbagai untuk mengukur voltan dan arus dalam litar. Menghitung arus. 2 melakar sambungan siri. rintangan dan kuasa menggunakan Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff. 3.15am – 2. KMPEE 01 MENYAMBUNG LITAR AT Murid dikehendaki : 1 mengamalkan peraturan keselamatan. AC & DC Ammeter 5. Portable Watt Meter 7. AC & DC Voltmeter 4. 4. Menyambung litar siri .

2 Pematerian Elektrik dan Elektronik 4 EE 2 2 ( 5 orang ) 26 April 2011 Selasa 7. Menggunakan alat pematerian dan nyah pateri dengan cara yang betul. kebersihan dan etika kerja yang baik. Multimet er Analogue / Digital 2. Capacitance and Inductance Decade Box 5. 4 memanaskan alat pemateri. 1. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan semasa memateri dan nyah pateri.20am Roslin Bte Madisin Hasil Pembelajaran Tugas utama/Proses Bahan sumber pembelajaran Bahan sebenar: 3.2 Pematerian ( sambungan ) 40 minit x 5 waktu = 200 minit 1. Reg. 2. Resistanc e. 6 memateri perintang.RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP) Tajuk Jabatan/ Panitia Tingkatan Kumpulan Tarikh Hari Masa Nama Pengajar Masa Mata pelajaran: Prinsip Elektrik dan Elektronik Modul 3 : Litar Elektrik Sub-modul: 3. KMPEE 02 MEMATERI Murid dikehendaki : 1 mengamalkan peraturan keselamatan. 2 menyediakan peralatan dan bahan. 3 membersihkan kaki perintang dan papan jalur. Basic Electricity & Electronic Training Kit 7. 3. 5 menyambung perintang mengikut litar. Melakukan pematerian komponen pasif dan dawai penyambung pada papan bercetak.00am -10. 7 menggunakan penyedut timah untuk menyedut timah berlebihan. DC Power Supply 6. Digital LCR Meter 3. 8 memotong kaki perintang yang berlebihan. Oscillosc ope 20 Mhz 4. Alat Tangan 9 mengemas dan membersihkan alatan 4 .

Refleksi 5 .dan tempat kerja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful