RSL / PEE

Rosely n

RANCANGAN SESI LATIHAN (RSL) Tajuk

Jabatan/Panitia Tarikh mula Nama Pengajar Bilangan pelajar Lokasi latihan Objektif latihan

Mata pelajaran : Prinsip Elektrik dan Elektronik Modul 3 : Litar Elektrik Sub-modul : 3.1 Litar elektrik 3.2 Pematerian Elektrik & Elektronik 11 April 2011 Roslin Bte Madisin 30 Orang Ruang kerja, Bengkel Elektronik, SM.Teknik Sibu Di akhir modul ini murid akan dapat : membina litar siri, selari dan siri – selari. menghitung arus, voltan, rintangan dan kuasa menggunakan Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff. membina litar bagi menunjukkan hubungkait antara voltan , arus dan rintangan. menggunakan meter pelbagai untuk mengukur voltan dan arus. melakukan kerja pematerian dengan teknik yang betul. mematuhi peraturan keselamatan. 1.1 Litar Elektrik 1. Guru menunjukkan sambungan litar siri , selari dan siri-selari. 2. Guru mentakrif Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff. 3. Pelajar menghitung arus, voltan, rintangan dan kuasa menggunakan Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff. 4. Pelajar menggunakan meter pelbagai untuk mengukur voltan dan arus dalam litar. a. Pematerian 1. Guru menunjukkan cara penggunaan alat pematerian dan nyah pateri dengan cara yang betul. 2. Pelajar melakukan pematerian komponen pasif dan dawai penyambung pada papan bercetak. 3. Pelajar mengamalkan langkah-langkah keselamatan semasa memateri dan nyah pateri.

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pengenalan: • Pengenalan gambaran latihan yang ingin di ajar

Langkah pengajaran seterusnya

KMPEE 01 : Menyambung Litar AT 1 melakar sambungan siri, selari dan siri-selari. 2 menyediakan bahan dan peralatan 3 menyambung perintang secara siri, selari dan siri-selari. 4 mengemas dan membersihkan alatan dan tempat kerja. KMPEE 02 : Memateri 1 mengamalkan peraturan keselamatan, kebersihan dan etika kerja yang baik. 2 menyediakan peralatan dan bahan.

menggunakan meter pelbagai untuk mengukur voltan dan arus. Experimental Bench Power.projek pematerian • Pelajar tahu membuat pematerian sejak dari sekolah menengah rendah lagi. selari dan siri – selari. rintangan dan kuasa menggunakan Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff. 9 mengemas dan membersihkan alatan dan tempat kerja. KMPEE 01 : Menyambung Litar AT KMPEE 02 : Memateri • Penerangan • Tunjuk cara / demonstrasi • Amali • Pelajar mengamalkan langkah-langkah keselamatan semasa membuat ujikaji. . .borang penskoran individu . 2. • Contoh produk yang akan dihasilkan Eviden Proses . AC & DC Voltmeter 4. melakukan kerja pematerian dengan teknik yang betul dan mematuhi peraturan keselamatan. • Pengetahua n sedia murid tentang tugasan ini Isi: Kemahiran yang ditunjukkan kepada pelajar . membina litar bagi menunjukkan hubungkait antara voltan . 7 menggunakan penyedut timah untuk menyedut timah berlebihan.helaian kerja/ data /lampiran / penulisan folio Eviden Produk . Portable Watt Meter 7. AC & DC Ammeter 5. DC Milliammeter 6. 4 memanaskan alat pemateri.3 membersihkan kaki perintang dan papan jalur.menyambung perintang mengikut litar. selari dan siri-selari. Multimeter Analogue / Digital 3.lakaran sambungan litar .memateri perintang.menggunakan penyedut timah untuk menyedut timah berlebihan. . 8 memotong kaki perintang yang berlebihan. Bahan sebenar : 1. menghitung arus. Pelajar diharapkan dapat membina litar siri. arus dan rintangan. 6 memateri perintang.gambar foto .menyambung perintang secara siri. voltan. Alat Tangan 2 Pentaksiran: Kaedah Latihan Kesimpulan Bahan Sumber . 5 menyambung perintang mengikut litar.

selari dan siriselari. 3 menyediakan bahan dan peralatan 4 menyambung perintang secara siri. DC Milliammete r 6. 4.1 Litar elektrik Elektrik dan Elektronik 4 EE 2 2 ( 5 orang ) 25 April 2011 Isnin 11.1 Litar elektrik ( sambungan ) 40 minit x 5 waktu = 200 minit 1. Alat Tangan Refleksi 3 . Experime ntal Bench Power. Menghitung arus. selari dan siri-selari. AC & DC Voltmeter 4.15am – 2. kebersihan dan etika kerja yang baik. Bahan sebenar : 1. AC & DC Ammeter 5. Portable Watt Meter 7.RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP) Tajuk Jabatan/ Panitia Tingkatan Kumpulan Tarikh Hari Masa Nama Pengajar Masa Mata pelajaran: Prinsip Elektrik dan Elektronik Modul 3:Litar elektrik Sub-modul: 3. selari dan siri-selari. Menyambung litar siri . rintangan dan kuasa menggunakan Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff. 5 mengemas dan membersihkan alatan dan tempat kerja.10pm Roslin Bte Madisin Hasil Pembelajaran Tugas utama/Proses Bahan sumber pembelajaran 3. Mentakrif Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff. voltan. 2 melakar sambungan siri. 2. 3. 2. Menggunakan meter pelbagai untuk mengukur voltan dan arus dalam litar. Multimet er Analogue / Digital 3. KMPEE 01 MENYAMBUNG LITAR AT Murid dikehendaki : 1 mengamalkan peraturan keselamatan.

3 membersihkan kaki perintang dan papan jalur.RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP) Tajuk Jabatan/ Panitia Tingkatan Kumpulan Tarikh Hari Masa Nama Pengajar Masa Mata pelajaran: Prinsip Elektrik dan Elektronik Modul 3 : Litar Elektrik Sub-modul: 3.00am -10. KMPEE 02 MEMATERI Murid dikehendaki : 1 mengamalkan peraturan keselamatan. 2 menyediakan peralatan dan bahan. 4 memanaskan alat pemateri. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan semasa memateri dan nyah pateri. Capacitance and Inductance Decade Box 5.20am Roslin Bte Madisin Hasil Pembelajaran Tugas utama/Proses Bahan sumber pembelajaran Bahan sebenar: 3. Reg. 7 menggunakan penyedut timah untuk menyedut timah berlebihan. Melakukan pematerian komponen pasif dan dawai penyambung pada papan bercetak.2 Pematerian Elektrik dan Elektronik 4 EE 2 2 ( 5 orang ) 26 April 2011 Selasa 7. Menggunakan alat pematerian dan nyah pateri dengan cara yang betul.2 Pematerian ( sambungan ) 40 minit x 5 waktu = 200 minit 1. Alat Tangan 9 mengemas dan membersihkan alatan 4 . 1. kebersihan dan etika kerja yang baik. DC Power Supply 6. Oscillosc ope 20 Mhz 4. 2. 8 memotong kaki perintang yang berlebihan. Resistanc e. Digital LCR Meter 3. 5 menyambung perintang mengikut litar. Basic Electricity & Electronic Training Kit 7. 3. Multimet er Analogue / Digital 2. 6 memateri perintang.

Refleksi 5 .dan tempat kerja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful