RSL / PEE

Rosely n

RANCANGAN SESI LATIHAN (RSL) Tajuk

Jabatan/Panitia Tarikh mula Nama Pengajar Bilangan pelajar Lokasi latihan Objektif latihan

Mata pelajaran : Prinsip Elektrik dan Elektronik Modul 3 : Litar Elektrik Sub-modul : 3.1 Litar elektrik 3.2 Pematerian Elektrik & Elektronik 11 April 2011 Roslin Bte Madisin 30 Orang Ruang kerja, Bengkel Elektronik, SM.Teknik Sibu Di akhir modul ini murid akan dapat : membina litar siri, selari dan siri – selari. menghitung arus, voltan, rintangan dan kuasa menggunakan Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff. membina litar bagi menunjukkan hubungkait antara voltan , arus dan rintangan. menggunakan meter pelbagai untuk mengukur voltan dan arus. melakukan kerja pematerian dengan teknik yang betul. mematuhi peraturan keselamatan. 1.1 Litar Elektrik 1. Guru menunjukkan sambungan litar siri , selari dan siri-selari. 2. Guru mentakrif Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff. 3. Pelajar menghitung arus, voltan, rintangan dan kuasa menggunakan Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff. 4. Pelajar menggunakan meter pelbagai untuk mengukur voltan dan arus dalam litar. a. Pematerian 1. Guru menunjukkan cara penggunaan alat pematerian dan nyah pateri dengan cara yang betul. 2. Pelajar melakukan pematerian komponen pasif dan dawai penyambung pada papan bercetak. 3. Pelajar mengamalkan langkah-langkah keselamatan semasa memateri dan nyah pateri.

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pengenalan: • Pengenalan gambaran latihan yang ingin di ajar

Langkah pengajaran seterusnya

KMPEE 01 : Menyambung Litar AT 1 melakar sambungan siri, selari dan siri-selari. 2 menyediakan bahan dan peralatan 3 menyambung perintang secara siri, selari dan siri-selari. 4 mengemas dan membersihkan alatan dan tempat kerja. KMPEE 02 : Memateri 1 mengamalkan peraturan keselamatan, kebersihan dan etika kerja yang baik. 2 menyediakan peralatan dan bahan.

borang penskoran individu . 2. 8 memotong kaki perintang yang berlebihan. . • Contoh produk yang akan dihasilkan Eviden Proses . Portable Watt Meter 7.lakaran sambungan litar .projek pematerian • Pelajar tahu membuat pematerian sejak dari sekolah menengah rendah lagi.menggunakan penyedut timah untuk menyedut timah berlebihan. AC & DC Ammeter 5. DC Milliammeter 6. Alat Tangan 2 Pentaksiran: Kaedah Latihan Kesimpulan Bahan Sumber .3 membersihkan kaki perintang dan papan jalur. voltan. AC & DC Voltmeter 4. 5 menyambung perintang mengikut litar. Pelajar diharapkan dapat membina litar siri. 4 memanaskan alat pemateri. selari dan siri-selari. .memateri perintang. membina litar bagi menunjukkan hubungkait antara voltan .menyambung perintang secara siri. KMPEE 01 : Menyambung Litar AT KMPEE 02 : Memateri • Penerangan • Tunjuk cara / demonstrasi • Amali • Pelajar mengamalkan langkah-langkah keselamatan semasa membuat ujikaji. selari dan siri – selari. • Pengetahua n sedia murid tentang tugasan ini Isi: Kemahiran yang ditunjukkan kepada pelajar . . 7 menggunakan penyedut timah untuk menyedut timah berlebihan. Multimeter Analogue / Digital 3. melakukan kerja pematerian dengan teknik yang betul dan mematuhi peraturan keselamatan. 9 mengemas dan membersihkan alatan dan tempat kerja.gambar foto . Experimental Bench Power. menghitung arus. menggunakan meter pelbagai untuk mengukur voltan dan arus. arus dan rintangan. 6 memateri perintang. Bahan sebenar : 1. rintangan dan kuasa menggunakan Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff.helaian kerja/ data /lampiran / penulisan folio Eviden Produk .menyambung perintang mengikut litar.

Experime ntal Bench Power. 3 menyediakan bahan dan peralatan 4 menyambung perintang secara siri. 3. Portable Watt Meter 7. Menggunakan meter pelbagai untuk mengukur voltan dan arus dalam litar.1 Litar elektrik ( sambungan ) 40 minit x 5 waktu = 200 minit 1.1 Litar elektrik Elektrik dan Elektronik 4 EE 2 2 ( 5 orang ) 25 April 2011 Isnin 11. rintangan dan kuasa menggunakan Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff. Menyambung litar siri . voltan. AC & DC Voltmeter 4. selari dan siri-selari. 5 mengemas dan membersihkan alatan dan tempat kerja.15am – 2.RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP) Tajuk Jabatan/ Panitia Tingkatan Kumpulan Tarikh Hari Masa Nama Pengajar Masa Mata pelajaran: Prinsip Elektrik dan Elektronik Modul 3:Litar elektrik Sub-modul: 3. Mentakrif Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff. AC & DC Ammeter 5. Multimet er Analogue / Digital 3. 4. kebersihan dan etika kerja yang baik.10pm Roslin Bte Madisin Hasil Pembelajaran Tugas utama/Proses Bahan sumber pembelajaran 3. selari dan siriselari. 2. selari dan siri-selari. DC Milliammete r 6. 2 melakar sambungan siri. 2. KMPEE 01 MENYAMBUNG LITAR AT Murid dikehendaki : 1 mengamalkan peraturan keselamatan. Bahan sebenar : 1. Alat Tangan Refleksi 3 . Menghitung arus.

Melakukan pematerian komponen pasif dan dawai penyambung pada papan bercetak.2 Pematerian ( sambungan ) 40 minit x 5 waktu = 200 minit 1. Capacitance and Inductance Decade Box 5.2 Pematerian Elektrik dan Elektronik 4 EE 2 2 ( 5 orang ) 26 April 2011 Selasa 7.20am Roslin Bte Madisin Hasil Pembelajaran Tugas utama/Proses Bahan sumber pembelajaran Bahan sebenar: 3. Reg. DC Power Supply 6. Multimet er Analogue / Digital 2. kebersihan dan etika kerja yang baik. 8 memotong kaki perintang yang berlebihan. Basic Electricity & Electronic Training Kit 7. Oscillosc ope 20 Mhz 4.00am -10. Resistanc e. 2 menyediakan peralatan dan bahan. 6 memateri perintang. 4 memanaskan alat pemateri. Digital LCR Meter 3. 2. 3. 3 membersihkan kaki perintang dan papan jalur.RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP) Tajuk Jabatan/ Panitia Tingkatan Kumpulan Tarikh Hari Masa Nama Pengajar Masa Mata pelajaran: Prinsip Elektrik dan Elektronik Modul 3 : Litar Elektrik Sub-modul: 3. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan semasa memateri dan nyah pateri. 1. 5 menyambung perintang mengikut litar. Menggunakan alat pematerian dan nyah pateri dengan cara yang betul. KMPEE 02 MEMATERI Murid dikehendaki : 1 mengamalkan peraturan keselamatan. 7 menggunakan penyedut timah untuk menyedut timah berlebihan. Alat Tangan 9 mengemas dan membersihkan alatan 4 .

Refleksi 5 .dan tempat kerja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful