RSL / PEE

Rosely n

RANCANGAN SESI LATIHAN (RSL) Tajuk

Jabatan/Panitia Tarikh mula Nama Pengajar Bilangan pelajar Lokasi latihan Objektif latihan

Mata pelajaran : Prinsip Elektrik dan Elektronik Modul 3 : Litar Elektrik Sub-modul : 3.1 Litar elektrik 3.2 Pematerian Elektrik & Elektronik 11 April 2011 Roslin Bte Madisin 30 Orang Ruang kerja, Bengkel Elektronik, SM.Teknik Sibu Di akhir modul ini murid akan dapat : membina litar siri, selari dan siri – selari. menghitung arus, voltan, rintangan dan kuasa menggunakan Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff. membina litar bagi menunjukkan hubungkait antara voltan , arus dan rintangan. menggunakan meter pelbagai untuk mengukur voltan dan arus. melakukan kerja pematerian dengan teknik yang betul. mematuhi peraturan keselamatan. 1.1 Litar Elektrik 1. Guru menunjukkan sambungan litar siri , selari dan siri-selari. 2. Guru mentakrif Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff. 3. Pelajar menghitung arus, voltan, rintangan dan kuasa menggunakan Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff. 4. Pelajar menggunakan meter pelbagai untuk mengukur voltan dan arus dalam litar. a. Pematerian 1. Guru menunjukkan cara penggunaan alat pematerian dan nyah pateri dengan cara yang betul. 2. Pelajar melakukan pematerian komponen pasif dan dawai penyambung pada papan bercetak. 3. Pelajar mengamalkan langkah-langkah keselamatan semasa memateri dan nyah pateri.

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pengenalan: • Pengenalan gambaran latihan yang ingin di ajar

Langkah pengajaran seterusnya

KMPEE 01 : Menyambung Litar AT 1 melakar sambungan siri, selari dan siri-selari. 2 menyediakan bahan dan peralatan 3 menyambung perintang secara siri, selari dan siri-selari. 4 mengemas dan membersihkan alatan dan tempat kerja. KMPEE 02 : Memateri 1 mengamalkan peraturan keselamatan, kebersihan dan etika kerja yang baik. 2 menyediakan peralatan dan bahan.

5 menyambung perintang mengikut litar. AC & DC Voltmeter 4. selari dan siri – selari. rintangan dan kuasa menggunakan Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff. selari dan siri-selari. • Contoh produk yang akan dihasilkan Eviden Proses . membina litar bagi menunjukkan hubungkait antara voltan . 4 memanaskan alat pemateri. . Bahan sebenar : 1.borang penskoran individu . 8 memotong kaki perintang yang berlebihan.menyambung perintang mengikut litar. melakukan kerja pematerian dengan teknik yang betul dan mematuhi peraturan keselamatan. Pelajar diharapkan dapat membina litar siri. Portable Watt Meter 7. Alat Tangan 2 Pentaksiran: Kaedah Latihan Kesimpulan Bahan Sumber . . • Pengetahua n sedia murid tentang tugasan ini Isi: Kemahiran yang ditunjukkan kepada pelajar . 7 menggunakan penyedut timah untuk menyedut timah berlebihan. Multimeter Analogue / Digital 3. 9 mengemas dan membersihkan alatan dan tempat kerja. AC & DC Ammeter 5.gambar foto .menyambung perintang secara siri.memateri perintang. KMPEE 01 : Menyambung Litar AT KMPEE 02 : Memateri • Penerangan • Tunjuk cara / demonstrasi • Amali • Pelajar mengamalkan langkah-langkah keselamatan semasa membuat ujikaji. 2.helaian kerja/ data /lampiran / penulisan folio Eviden Produk .menggunakan penyedut timah untuk menyedut timah berlebihan. Experimental Bench Power.lakaran sambungan litar . 6 memateri perintang.projek pematerian • Pelajar tahu membuat pematerian sejak dari sekolah menengah rendah lagi. voltan. arus dan rintangan. menghitung arus. .3 membersihkan kaki perintang dan papan jalur. menggunakan meter pelbagai untuk mengukur voltan dan arus. DC Milliammeter 6.

Portable Watt Meter 7. 2. 3. selari dan siri-selari.RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP) Tajuk Jabatan/ Panitia Tingkatan Kumpulan Tarikh Hari Masa Nama Pengajar Masa Mata pelajaran: Prinsip Elektrik dan Elektronik Modul 3:Litar elektrik Sub-modul: 3. 3 menyediakan bahan dan peralatan 4 menyambung perintang secara siri. Menggunakan meter pelbagai untuk mengukur voltan dan arus dalam litar. Bahan sebenar : 1.15am – 2. AC & DC Ammeter 5. selari dan siri-selari. Menghitung arus. rintangan dan kuasa menggunakan Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff.10pm Roslin Bte Madisin Hasil Pembelajaran Tugas utama/Proses Bahan sumber pembelajaran 3. Menyambung litar siri . 4.1 Litar elektrik ( sambungan ) 40 minit x 5 waktu = 200 minit 1.1 Litar elektrik Elektrik dan Elektronik 4 EE 2 2 ( 5 orang ) 25 April 2011 Isnin 11. Alat Tangan Refleksi 3 . 2 melakar sambungan siri. KMPEE 01 MENYAMBUNG LITAR AT Murid dikehendaki : 1 mengamalkan peraturan keselamatan. 5 mengemas dan membersihkan alatan dan tempat kerja. AC & DC Voltmeter 4. selari dan siriselari. Experime ntal Bench Power. DC Milliammete r 6. voltan. Multimet er Analogue / Digital 3. 2. Mentakrif Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff. kebersihan dan etika kerja yang baik.

Resistanc e. Capacitance and Inductance Decade Box 5. kebersihan dan etika kerja yang baik.20am Roslin Bte Madisin Hasil Pembelajaran Tugas utama/Proses Bahan sumber pembelajaran Bahan sebenar: 3. Alat Tangan 9 mengemas dan membersihkan alatan 4 . DC Power Supply 6.00am -10. 4 memanaskan alat pemateri. 5 menyambung perintang mengikut litar. 1. 3. Basic Electricity & Electronic Training Kit 7. 3 membersihkan kaki perintang dan papan jalur.2 Pematerian ( sambungan ) 40 minit x 5 waktu = 200 minit 1. 2. 6 memateri perintang. Multimet er Analogue / Digital 2. Digital LCR Meter 3. Menggunakan alat pematerian dan nyah pateri dengan cara yang betul. 7 menggunakan penyedut timah untuk menyedut timah berlebihan. Oscillosc ope 20 Mhz 4. 8 memotong kaki perintang yang berlebihan. Reg. Melakukan pematerian komponen pasif dan dawai penyambung pada papan bercetak. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan semasa memateri dan nyah pateri. 2 menyediakan peralatan dan bahan. KMPEE 02 MEMATERI Murid dikehendaki : 1 mengamalkan peraturan keselamatan.2 Pematerian Elektrik dan Elektronik 4 EE 2 2 ( 5 orang ) 26 April 2011 Selasa 7.RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP) Tajuk Jabatan/ Panitia Tingkatan Kumpulan Tarikh Hari Masa Nama Pengajar Masa Mata pelajaran: Prinsip Elektrik dan Elektronik Modul 3 : Litar Elektrik Sub-modul: 3.

dan tempat kerja. Refleksi 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful