Anda di halaman 1dari 5

RSL / PEE Rosely

RANCANGAN SESI LATIHAN (RSL)

Tajuk Mata pelajaran : Prinsip Elektrik dan Elektronik


Modul 3 : Litar Elektrik
Sub-modul : 3.1 Litar elektrik
3.2 Pematerian
Jabatan/Panitia Elektrik & Elektronik
Tarikh mula 11 April 2011
Nama Pengajar Roslin Bte Madisin
Bilangan 30 Orang
pelajar
Lokasi latihan Ruang kerja, Bengkel Elektronik, SM.Teknik Sibu
Objektif latihan Di akhir modul ini murid akan dapat :

1. membina litar siri, selari dan siri – selari.


2. menghitung arus, voltan, rintangan dan kuasa
menggunakan Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff.
3. membina litar bagi menunjukkan hubungkait
antara voltan , arus dan rintangan.
4. menggunakan meter pelbagai untuk mengukur
voltan dan arus.
5. melakukan kerja pematerian dengan teknik yang
betul.
6. mematuhi peraturan keselamatan.
Pengenalan:
1.1 Litar Elektrik
• Pengenalan 1. Guru menunjukkan sambungan litar siri , selari dan
gambaran siri-selari.
latihan yang 2. Guru mentakrif Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff.
ingin di ajar 3. Pelajar menghitung arus, voltan, rintangan dan kuasa
menggunakan Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff.
4. Pelajar menggunakan meter pelbagai untuk mengukur
voltan dan arus dalam litar.

a. Pematerian
1. Guru menunjukkan cara penggunaan alat pematerian
dan nyah pateri dengan cara yang betul.
2. Pelajar melakukan pematerian komponen pasif dan
dawai penyambung pada papan bercetak.
3. Pelajar mengamalkan langkah-langkah keselamatan
semasa memateri dan nyah pateri.

• Langkah KMPEE 01 : Menyambung Litar AT


pengajaran 1 melakar sambungan siri, selari dan siri-selari.
seterusnya 2 menyediakan bahan dan peralatan
3 menyambung perintang secara siri, selari dan siri-selari.
4 mengemas dan membersihkan alatan dan tempat kerja.
KMPEE 02 : Memateri
1 mengamalkan peraturan keselamatan, kebersihan dan
etika kerja yang baik.
2 menyediakan peralatan dan bahan.
3 membersihkan kaki perintang dan papan jalur.
4 memanaskan alat pemateri.
5 menyambung perintang mengikut litar.
6 memateri perintang.
7 menggunakan penyedut timah untuk menyedut timah
berlebihan.
8 memotong kaki perintang yang berlebihan.
9 mengemas dan membersihkan alatan dan tempat kerja.
• Contoh
Eviden Proses
produk yang
- borang penskoran individu
akan
dihasilkan
- helaian kerja/ data /lampiran /
penulisan folio
Eviden Produk
- gambar foto
- lakaran sambungan litar
- projek pematerian

• Pengetahua • Pelajar tahu membuat pematerian sejak dari


n sedia sekolah menengah rendah lagi.
murid
tentang
tugasan ini
Isi:
Kemahiran - menyambung perintang secara siri, selari dan siri-selari.
yang - menyambung perintang mengikut litar.
ditunjukkan - memateri perintang.
kepada pelajar - menggunakan penyedut timah untuk menyedut timah
berlebihan.

Pentaksiran: KMPEE 01 : Menyambung Litar AT


KMPEE 02 : Memateri
Kaedah Latihan • Penerangan
• Tunjuk cara / demonstrasi
• Amali
• Pelajar mengamalkan langkah-langkah keselamatan
semasa membuat ujikaji.

Kesimpulan Pelajar diharapkan dapat membina litar siri, selari dan siri –
selari, menghitung arus, voltan, rintangan dan kuasa
menggunakan Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff, membina
litar bagi menunjukkan hubungkait antara voltan , arus dan
rintangan, menggunakan meter pelbagai untuk mengukur
voltan dan arus, melakukan kerja pematerian dengan teknik
yang betul dan mematuhi peraturan keselamatan.

Bahan Sumber Bahan sebenar :


1. Experimental Bench Power.
2. Multimeter Analogue / Digital
3. AC & DC Voltmeter
4. AC & DC Ammeter
5. DC Milliammeter
6. Portable Watt Meter
7. Alat Tangan

2
RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP)

Tajuk Mata pelajaran: Prinsip Elektrik dan Elektronik


Modul 3:Litar elektrik
Sub-modul: 3.1 Litar elektrik
Jabatan/ Elektrik dan Elektronik
Panitia
Tingkatan 4 EE 2
Kumpulan 2 ( 5 orang )
Tarikh 25 April 2011
Hari Isnin
Masa 11.15am – 2.10pm

Nama Roslin Bte Madisin


Pengajar
Bahan sumber
Masa Hasil Pembelajaran Tugas utama/Proses
pembelajaran
3.1 Litar elektrik ( sambungan )
1. Menyambung litar KMPEE 01 Bahan sebenar :
40 minit siri , selari dan siri- MENYAMBUNG
x selari. LITAR AT 1. Experime
5 waktu 2. Mentakrif Hukum ntal
Ohm dan Hukum Murid dikehendaki : Bench
= 200 minit Kirchhoff. 1 mengamalkan Power.
3. Menghitung arus, peraturan keselamatan, 2. Multimet
voltan, rintangan dan kebersihan dan etika er
kuasa menggunakan kerja yang baik. Analogue /
Hukum Ohm dan 2 melakar sambungan Digital
Hukum Kirchhoff. siri, selari dan siri-selari. 3. AC & DC
4. Menggunakan 3 menyediakan bahan Voltmeter
meter pelbagai untuk dan peralatan 4. AC & DC
mengukur voltan dan 4 menyambung Ammeter
arus dalam litar. perintang secara siri, 5. DC
selari dan siri-selari. Milliammete
5 mengemas dan r
membersihkan alatan 6. Portable
dan tempat kerja. Watt Meter
7. Alat
Tangan

Refleksi

3
RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP)

Tajuk Mata pelajaran: Prinsip Elektrik dan Elektronik


Modul 3 : Litar Elektrik
Sub-modul: 3.2 Pematerian
Jabatan/ Elektrik dan Elektronik
Panitia
Tingkatan 4 EE 2
Kumpulan 2 ( 5 orang )
Tarikh 26 April 2011
Hari Selasa
Masa 7.00am -10.20am

Nama Roslin Bte Madisin


Pengajar
Bahan sumber
Masa Hasil Pembelajaran Tugas utama/Proses
pembelajaran
3.2 Pematerian ( sambungan )
1. Menggunakan alat KMPEE 02 Bahan sebenar:
40 minit pematerian dan MEMATERI 1. Multimet
x nyah pateri dengan er
5 waktu cara yang betul. Murid dikehendaki : Analogue
2. Melakukan 1 mengamalkan / Digital
= 200 minit pematerian komponen 2. Digital
peraturan keselamatan,
pasif dan dawai kebersihan dan etika LCR Meter
penyambung pada kerja yang baik. 3. Oscillosc
papan bercetak. 2 menyediakan ope 20 Mhz
3. Mengamalkan peralatan dan bahan. 4. Resistanc
langkah-langkah 3 membersihkan kaki e,
keselamatan semasa perintang dan papan Capacitance
memateri dan nyah jalur. and
pateri. 4 memanaskan alat Inductance
pemateri. Decade Box
5 menyambung 5. Reg. DC
perintang mengikut Power
litar. Supply
6 memateri perintang. 6. Basic
7 menggunakan Electricity &
penyedut timah untuk Electronic
menyedut timah Training Kit
berlebihan. 7. Alat
8 memotong kaki Tangan
perintang yang
berlebihan.
9 mengemas dan
membersihkan alatan

4
dan tempat kerja.

Refleksi