RSL / PEE

Rosely n

RANCANGAN SESI LATIHAN (RSL) Tajuk

Jabatan/Panitia Tarikh mula Nama Pengajar Bilangan pelajar Lokasi latihan Objektif latihan

Mata pelajaran : Prinsip Elektrik dan Elektronik Modul 3 : Litar Elektrik Sub-modul : 3.1 Litar elektrik 3.2 Pematerian Elektrik & Elektronik 11 April 2011 Roslin Bte Madisin 30 Orang Ruang kerja, Bengkel Elektronik, SM.Teknik Sibu Di akhir modul ini murid akan dapat : membina litar siri, selari dan siri – selari. menghitung arus, voltan, rintangan dan kuasa menggunakan Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff. membina litar bagi menunjukkan hubungkait antara voltan , arus dan rintangan. menggunakan meter pelbagai untuk mengukur voltan dan arus. melakukan kerja pematerian dengan teknik yang betul. mematuhi peraturan keselamatan. 1.1 Litar Elektrik 1. Guru menunjukkan sambungan litar siri , selari dan siri-selari. 2. Guru mentakrif Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff. 3. Pelajar menghitung arus, voltan, rintangan dan kuasa menggunakan Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff. 4. Pelajar menggunakan meter pelbagai untuk mengukur voltan dan arus dalam litar. a. Pematerian 1. Guru menunjukkan cara penggunaan alat pematerian dan nyah pateri dengan cara yang betul. 2. Pelajar melakukan pematerian komponen pasif dan dawai penyambung pada papan bercetak. 3. Pelajar mengamalkan langkah-langkah keselamatan semasa memateri dan nyah pateri.

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pengenalan: • Pengenalan gambaran latihan yang ingin di ajar

Langkah pengajaran seterusnya

KMPEE 01 : Menyambung Litar AT 1 melakar sambungan siri, selari dan siri-selari. 2 menyediakan bahan dan peralatan 3 menyambung perintang secara siri, selari dan siri-selari. 4 mengemas dan membersihkan alatan dan tempat kerja. KMPEE 02 : Memateri 1 mengamalkan peraturan keselamatan, kebersihan dan etika kerja yang baik. 2 menyediakan peralatan dan bahan.

menggunakan penyedut timah untuk menyedut timah berlebihan. Bahan sebenar : 1. Portable Watt Meter 7. Experimental Bench Power. DC Milliammeter 6. Multimeter Analogue / Digital 3. selari dan siri-selari. • Contoh produk yang akan dihasilkan Eviden Proses . • Pengetahua n sedia murid tentang tugasan ini Isi: Kemahiran yang ditunjukkan kepada pelajar .borang penskoran individu . . rintangan dan kuasa menggunakan Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff.projek pematerian • Pelajar tahu membuat pematerian sejak dari sekolah menengah rendah lagi. membina litar bagi menunjukkan hubungkait antara voltan . . 6 memateri perintang. Pelajar diharapkan dapat membina litar siri. arus dan rintangan. 9 mengemas dan membersihkan alatan dan tempat kerja. KMPEE 01 : Menyambung Litar AT KMPEE 02 : Memateri • Penerangan • Tunjuk cara / demonstrasi • Amali • Pelajar mengamalkan langkah-langkah keselamatan semasa membuat ujikaji.lakaran sambungan litar . AC & DC Voltmeter 4. Alat Tangan 2 Pentaksiran: Kaedah Latihan Kesimpulan Bahan Sumber . selari dan siri – selari. voltan. . 8 memotong kaki perintang yang berlebihan. melakukan kerja pematerian dengan teknik yang betul dan mematuhi peraturan keselamatan.menyambung perintang secara siri.memateri perintang.helaian kerja/ data /lampiran / penulisan folio Eviden Produk . 7 menggunakan penyedut timah untuk menyedut timah berlebihan.gambar foto .menyambung perintang mengikut litar. AC & DC Ammeter 5.3 membersihkan kaki perintang dan papan jalur. 2. menggunakan meter pelbagai untuk mengukur voltan dan arus. menghitung arus. 4 memanaskan alat pemateri. 5 menyambung perintang mengikut litar.

Menyambung litar siri . rintangan dan kuasa menggunakan Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff. Bahan sebenar : 1. Multimet er Analogue / Digital 3.1 Litar elektrik Elektrik dan Elektronik 4 EE 2 2 ( 5 orang ) 25 April 2011 Isnin 11. Menggunakan meter pelbagai untuk mengukur voltan dan arus dalam litar. selari dan siriselari. KMPEE 01 MENYAMBUNG LITAR AT Murid dikehendaki : 1 mengamalkan peraturan keselamatan. 2.10pm Roslin Bte Madisin Hasil Pembelajaran Tugas utama/Proses Bahan sumber pembelajaran 3. DC Milliammete r 6. selari dan siri-selari. 3. voltan. Portable Watt Meter 7. 4.RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP) Tajuk Jabatan/ Panitia Tingkatan Kumpulan Tarikh Hari Masa Nama Pengajar Masa Mata pelajaran: Prinsip Elektrik dan Elektronik Modul 3:Litar elektrik Sub-modul: 3. AC & DC Voltmeter 4. AC & DC Ammeter 5. 3 menyediakan bahan dan peralatan 4 menyambung perintang secara siri. kebersihan dan etika kerja yang baik.1 Litar elektrik ( sambungan ) 40 minit x 5 waktu = 200 minit 1. selari dan siri-selari.15am – 2. 2. Mentakrif Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff. Menghitung arus. 5 mengemas dan membersihkan alatan dan tempat kerja. Experime ntal Bench Power. Alat Tangan Refleksi 3 . 2 melakar sambungan siri.

kebersihan dan etika kerja yang baik.00am -10. Oscillosc ope 20 Mhz 4. Alat Tangan 9 mengemas dan membersihkan alatan 4 . 5 menyambung perintang mengikut litar. 3 membersihkan kaki perintang dan papan jalur. DC Power Supply 6. 4 memanaskan alat pemateri. Multimet er Analogue / Digital 2. Melakukan pematerian komponen pasif dan dawai penyambung pada papan bercetak. 8 memotong kaki perintang yang berlebihan. Resistanc e. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan semasa memateri dan nyah pateri.20am Roslin Bte Madisin Hasil Pembelajaran Tugas utama/Proses Bahan sumber pembelajaran Bahan sebenar: 3. Reg.2 Pematerian ( sambungan ) 40 minit x 5 waktu = 200 minit 1. KMPEE 02 MEMATERI Murid dikehendaki : 1 mengamalkan peraturan keselamatan. 2. 7 menggunakan penyedut timah untuk menyedut timah berlebihan. 3.RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP) Tajuk Jabatan/ Panitia Tingkatan Kumpulan Tarikh Hari Masa Nama Pengajar Masa Mata pelajaran: Prinsip Elektrik dan Elektronik Modul 3 : Litar Elektrik Sub-modul: 3. Basic Electricity & Electronic Training Kit 7. 2 menyediakan peralatan dan bahan. 1. Menggunakan alat pematerian dan nyah pateri dengan cara yang betul. 6 memateri perintang. Capacitance and Inductance Decade Box 5.2 Pematerian Elektrik dan Elektronik 4 EE 2 2 ( 5 orang ) 26 April 2011 Selasa 7. Digital LCR Meter 3.

Refleksi 5 .dan tempat kerja.