BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH DASAR NEGERI 29 PANGKALPINANG

Komit e Sekolah SATRIA JAYA

Kepala Sekolah SURATI.S

Pustakawan FEFI MERANDIA

Tata Usaha ANDRI INDRA R.

Wali Kelas 1 RITA DUPRIDA

Wali Kelas 2 MUHARTI

Wali Kelas 3 SRI HARYANTI

Wali Kelas 4 ERMA DEWI

Wali Kelas 5 ASMARA MURNI

Wali Kelas 6 BUN KWET FO

Guru Agama MUSIAH

Guru Penjaskes Helni Andayani

Guru B.Inggris Wiwid Wahyuni

Guru Matpel Lina Anggraini

Guru SBYK MARDIAH

Guru Matpel NUR ISMI

SISWA

MASYARAKAT SEKITAR