Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengurusan Kokurikulum (Cocuriculum Management) WAJ3108 1 (1+0) 15 Tiada Pertama 1. Memahami pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah rendah; 2. Mengetahui sistem fail dan dapat menulis surat rasmi mengikut format yang betul; 3. Memahami cara menguruskan mesyuarat; 4. Mengetahui prosedur mengendalikan sesuatu aktiviti kokurikulum; 5. Memahami pengurusan kewangan yang melibatkan kokurikulum; dan 6. Memahami konsep protokol dan etiket sosial dalam majlis rasmi. Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan GERKO sekolah rendah; penubuhan unit-unit GERKO; sistem fail dan surat menyurat; pengelolaan aktiviti; pengurusan mesyuarat dan kewangan;dan majlis rasmi. The course focusses co-curriculum in primary school; setup of cocurriculum unit; filing system; organizing activities and competition; management of meeting and budget; and official function.

Sinopsis

Tajuk
1

Kandungan
Pengenalan Kepada Gerak Kerja Kokurikulum • • Konsep, matlamat dan strategi pelaksanaan gerak kerja kokurikulum Komponen/Bidang gerak kerja kokurikulum - Persatuan/Kelab - Sukan - Unit Beruniform • Pengurusan gerak kerja kokurikulum sekolah

Jam
2

1

Surat Pekeliling Ikhtisas dan Peraturanperaturan Am pelaksanaan gerak kerja kokurikulum Penilaian gerak kerja kokurikulum sekolah rendah • • 2 Penubuhan Unit-unit kokurikulum • • • • Faktor-faktor yang mempengaruhi penubuhan Penubuhan unit yang mempunyai badan induk Perlembagaan dan undang-undang Peranan Guru Penasihat 2 3 Sistem Fail dan surat menyurat • Sistem dan Jenis-jenis fail .Anggaran perbelanjaan .Surat menyurat .Kertas kerja .rendah • Carta organisasi gerak kerja kokurikulum sekolah rendah Akta.Atur cara .Sistem fail .Buku program • Penilaian dan Pelaporan .Mesyuarat pasca nilai • Peraturan dan Langkah-langkah Keselamatan 2 2 .Jenis fail Prosedur penulisan surat rasmi Komunikasi rasmi melalui media elektronik 3 • • 4 Pengelolaan Aktiviti • Perancangan dan Pengendalian .Penubuhan AJK Pengelola .Laporan aktiviti .Keberkesanan aktiviti .

Semasa .Mesyuarat agung luar biasa .Setiausaha .Mesyuarat .Mesyuarat tergempar ..Susunan tempat duduk .Selepas 5 Pengurusan Mesyuarat • Jenis-Jenis Mesyuarat .Penyediaan senarai jemputan .Ahli • • • • Agenda Mesyuarat Pengendalian mesyuarat Tatacara mesyuarat Minit mesyuarat 2 6 Pengurusan Kewangan • • • • Sumber Kewangan Peraturan Mengutip Wang Merekod stok Penyata Kira-Kira 1 7 Majlis Rasmi .Protokol • • Konsep protokol dan etiket sosial 3 Pengendalian majlis rasmi .Sebelum .Pengerusi .Susunan keutamaan .Susunan bendera • • Peranan Pengerusi Majlis / Juru Acara Penyediaan Teks Ucapan/Kata Alu-aluan 3 .Mesyuarat agung .Tertib di meja makan .jawatankuasa • Peranan dan Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Mesyuarat .

Gerak kerja kokurikulum (Sukan). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Majlis keraian JUMLAH Pentaksiran 15 Kerja Kursus – 100% Rujukan Asas Ab Alim Abdul Rahim. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.Majlis perpisahan .Majlis perasmian/penutupan . 4 .. Bhd. sistem dan falsafah. Bhd. Omardin Ashaari. Pengurusan sekolah. Pengurusan persatuan. Pengurusan gerak kerja kokurikulum. Sufean Hussin. Pendidikan di Malaysia – Sejarah. 1997. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Shah Alam: Fajar Bakti Rujukan Tambahan Omardin Ashaari. 2004. 1993. 1995. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Wee Eng Hoe. 1997.

dan 4. organizing competition. The course focusses general knowledge: history of games in Malaysia and International level. pengurusan padang/ gelanggang dan pasukan. training and tactical of games. matlamat dan strategi pelaksanaan permainan di sekolah. pengelolaan pertandingan. menganalisis konsep. mengenali. 3. court and rules and regulation of games. management of court/ field and team. Sinopsis Tajuk 1 Pengenalan • Sejarah . latihan dan taktik permainan. pengenalan alatan. knowing.Malaysia Kandungan Jam 2 5 . membentuk kemahiran bagi menilai pencapaian bakat dan potensi pelajar dalam permainan. 2. games enrichment. membentuk sikap dan nilai positif yang berterusan dalam kepimpinan dan aktiviti permainan. gelanggang dan undang-undang permainan. Kursus ini meliputi pengetahuan umum: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. menguasai pengetahuan dan kemahiran asas permainan . pengukuhan kemahiran dalam permainan.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kokurikulum – Permainan (Cocuriculum – Games) WAJ3109 1 (0+1) 30 Bahasa Melayu Tiada Dua 1. introduction on equipment.

Peralatan dan ukuran Gelanggang 10 6 Kemahiran Asas Asas Kejurulatihan • • • • • • Peralatan dan ukuran Gelanggang.Antarabangsa • 2 3. Kriket Kancil. Nota: i. 1995. ii. Bola Sepak. Pilih SATU permainan sahaja. Kaedah latihan Strategi permainan Teknik latihan Program latihan 4 Asas Kepegawaian • Undang-undang 6 5 Pengurusan dan Pengelolaan • • • Pengurusan gelanggang Pengurusan pasukan Pengelolaan pertandingan 6 JUMLAH Pentaksiran Bacaan Asas Rujukan Tambahan Amali Tugasan (Kumpulan) 80% 20% 30 MSSM. Pingpong. Hoki. Buku Peraturan-Peraturan Pertandingan Wee Eng Hoe. Shah Alam: Fajar Bakti. Bola Jaring. Shah Alam: Fajar Bakti Wee Eng Hoe. (terkini). Memanah. Bola Baling. Sepak Takraw dan Tenpin Boling 6 . Badminton.. IPG boleh memilih permainan mengikut kepakaran dan kemudahan yang ada di IPG Permainan yang dicadangkan dalam sukatan pelajaran: Bola Keranjang. Organisasi & pentadbiran pendidikan jasmani dan Sukan. Gerak kerja kokurikulum (Sukan). 1995.

pengurusan dan pentadbiran. Sinopsis Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. struktur dan organisasi.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kokurikulum – Unit Beruniform I (Cocuriculum – Uniform Unit 1) WAJ3110 1 (0+1) 30 Bahasa Melayu Tiada Tiga 1. asas pertolongan cemas. asas kawad kaki. 2. Menganalisis konsep. structure and organization. matlamat dan strategi pelaksanaan GERKO Unit Beruniform. perlembagaan unit beruniform. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. ceremony and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools Tajuk 1 Kandungan Sejarah Unit Beruniform • Sejarah Pengasas • Sejarah Penubuhan • Sejarah Penubuhan di Malaysia • Tujuan penubuhan Struktur dan Organisasi Pertubuhan Jam 2 2 2 7 . basic of first aid. basic of marching. Mengaplikasasi pengetahuan dan kemahiran pengurusan dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti GERKO Unit Beruniform. The course focussess the history of uniform unit. disiplin dan kerohanian. dan 3. menunjukkan komitmen semasa mengurus aktiviti-aktiviti GERKO Unit Beruniform. management and administration. dicipline and spiritual. constitution of uniform unit.

3 Struktur & Organisasi peringkat antarabangsa (jika ada) • Struktur & Organisasi peringkat kebangsaan/negeri/Daerah/IPG • Struktur & Organisasi Peringkat Sekolah & Kumpulan • Fungsi Majlis Tertinggi Perlembagaan Pertubuhan • • • Prinsip-Prinsip Asas Pertubuhan Perlembagaan Pertubuhan Lambang. lagu dan bendera Pertubuhan • 2 4 Pengurusan dan Pentadbiran 4 • • • • • • • • 5 Pendaftaran Ahli & Kumpulan Kuasa Penganjur Struktur Unit Pengurusan Folio/Buku Log/Laporan Aktiviti Tanggungjawab Pemimpin Pakaian Seragam Ahli & Pemimpin Takwim & Rancangan Aktiviti Anugerah & Penilaian 4 Disiplin dan Kerohanian • • • Persetiaan dan Undang. terseliuh Pemulihan pernafasan 6 7 Asas Kawat Kaki (4 Jam) • • • Kawat kaki Bahasa Hukuman Pergerakan & Formasi kawat 4 8 Istiadat (2 Jam) • • • Istiadat Perhimpunan Istiadat Melantik Istiadat Meningkat Naik 2 8 . gigitan Melecur. patah Keracunan. cogan kata. pitam.Undang Pertubuhan Lagu-lagu Patrioktik & Pertubuhan Doa-Doa & Kata-Kata Hikmah 6 Asas Pertolongan Cemas • • • • • • Tujuan & Prinsip PC Anduh & Balutan Merawat luka.

• • Istiadat Penyampaian Lencana Istiadat Bendera 9 Orientasi Kurikulum UB di Sekolah Rendah • • • • • • • Program UB di sekolah rendah Merancang program Program jangka pendek dan panjang Skim Latihan Refleksi Mikro Kokurikulum Pesanan. Ujian Bertulis 2. simpulan dan pioneering. 1997. Tugasan 40% 60% Ab Alim Abdul Rahim. Pengurusan gerak kerja kokurikulum. Bhd. 2004. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Ab Alim Abdul Rahim. Omardin Ashaari. Pengurusan sekolah. Panduan perkhemahan. galakan dan motivasi Cintakan pertubuhan Sukarela 4 JUMLAH 30 Pentaksiran Bacaan Asas 1. Bhd. Bhd. 2004. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Rujukan Tambahan 9 .

mengaplikasasi pengetahuan. kemahiran asas dan kemahiran pengurusan dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti perkhemahan dan kursus. Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. dan 2. planning and implementation of camping Sinopsis Tajuk 1 Kandungan Kemahiran Simpulan & Ikatan • • Jenis-jenis tali dan penjagaan tali Cara membuat ikatan dan simpulan serta kegunaannya Jam 6 2 Kemahiran Kraf Perkhemahan 4 10 . perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. The course focuses on the basic knowledge and skills of camping. menunjukkan komitmen semasa melaksanakan aktiviti-aktiviti perkhemahan dan kursus.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kokurikulum – Unit Beruniform II (Cocuriculum – Uniform Unit II) WAJ3111 1 (0+1) 30 Bahasa Melayu Tiada Tiga 1.

Pengurusan gerak kerja kokurikulum. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. 2004.6 Aspek Keselamatan 4. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn.3 Membuat perangkap 4 Pengurusan & Persiapan Perkhemahan (4 Jam) 4.1 Konsep perkhemahan 4.1 Tujuan 6. 11 .1 Tujuan dan faedah membuat gejet 2.1 Tujuan khidmat komuniti 7.2 Jenis-jenis gejet dan kegunaannnya 3 Ikhtiar Hidup (4 J) 3.7 Kemudahan asas 4.3 Prosedur pengembaraan 6.1 Nyanyian / Lagu Pertubuhan 5. 2004. simpulan dan pioneering.9 Refleksi 5 Kebudayaan 5.5 Mengesan Tanda / Simbol 6. Tugasan 40% 60% Ab Alim Abdul Rahim. Panduan perkhemahan.2. Bhd.4 Perancangan dan Persiapan awal 4.3 Membuat masakan ala rimba 3.5 Laporan Pengembaraan Khidmat Komuniti (4 Jam) 7.5 Pemilihan tempat 4. Ujian Bertulis 2. Bhd.1 Membuat masakan solar 3. Ab Alim Abdul Rahim.3 Malam Kebudayaan 6 Pengembaraan 6.2 Pelaksanaan & Laporan 4 4 4 4 7 4 JUMLAH 30 Pentaksiran Bacaan Asas 1.8 Pemeriksaan Pagi 4.2 Peraturan & persediaan 6.3 Jenis perkhemahan 4.2 Tujuan perkhemahan 4.4 Membaca peta topo & kegunaan kompas 6.2 Permainan 5.

pengurusan pasukan. membentuk kemahiran bagi menilai pencapaian bakat dan potensi pelajar dalam olahraga.Rujukan Tambahan Omardin Ashaari. Pengurusan sekolah. track events. menganalisis konsep. ii. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. rules and regulation. 1997. Kursus ini meliputi pengetahuan umum. dan iv. team management. pengurusan ukuran balapan dan padang. organizing competition. Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kokurikulum – Olahraga (Cocuriculum – Atheletics) WAJ3112 1 (0+1) 30 Bahasa Melayu Tiada Lima i. history. matlamat dan strategi pelaksanaan olahraga di sekolah. membentuk sikap dan nilai positif yang berterusan dalam kepimpinan dan aktiviti olahraga. Sinopsis Tajuk 1 Pengenalan Olahraga • Kandungan Jam 2 Sejarah Olahraga .Malaysia 12 . pengelolaan kejohanan. management in measurement of track and field events. sejarah dan undang-undang. iii. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. The course focuses on the general knowledge. field event. mengaplikasasi pengetahuan dan kemahiran asas dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti olahraga.

Gaya Parry O’Brien • Lempar cakera ..Gaya berdiri .Larian .Lonjakan .Gaya Gelungsur .Gaya satu setengah langkah Lompatan • Lompat Jauh .Mendarat 4 Projek • Pengelolaan Kejohanan Olahraga Mini/Merentas Desa/Mini Marathon 10 13 .Gaya berdiri .Larian .Mendarat • Lompat Tinggi 8 .Lonjakan .Antarabangsa • • Acara Olahraga Undang-undang 10 2 Acara Trek • • • • • Lari pecut Lari jarak sederhana Lari jarak jauh Lari berganti-ganti Lari berpagar 3 Acara Padang Balingan • Lontar peluru .Gaya skip .

Buku Peraturan dan Undang-undang MSSM.. Shah Alam: Fajar Bakti. 1995. 1995.Pasca nilai JUMLAH 30 Pentaksiran Bacaan Asas Amali Tugasan (Kumpulan) 80% 20% KOAM. Organisasi & pentadbiran pendidikan jasmani dan Sukan. (terkini). (terkini).Kertas kerja . Shah Alam: Fajar Bakti Wee Eng Hoe. Gerak kerja kokurikulum (Sukan). Rujukan Tambahan 14 . Buku Peraturan-Peraturan Pertandingan Wee Eng Hoe.Pembentukan AJK Pengelola .Mesyuarat Pelaksanaan .

Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kokurikulum – Persatuan (Cocuriculum – Societies) WAJ3113 1 (0+1) 30 Bahasa Melayu Tiada Dua 1. The course focuses on the introduction and concept of society. Sinopsis Tajuk 1 • • • Kandungan Pengurusan Persatuan Mengadakan mesyuarat dan pelantikan AJK Menyediakan minit mesyuarat Merancang aktiviti persatuan Jam 2 15 . kemahiran dan nilai profesionalisme keguruan dalam GERKO Persatuan. Menjadi penasihat persatuan yangn berkesan di sekolah kelak. 3. history. persediaan. Memberi peluang kepada pelajar meningkatkan kreativiti dan keyakinan diri dalam perancangan dan pengurusan GERKO Persatuan. pengkelasan persatuan. kemahiran asas. management. implementation and evaluation of project. development and importance. sejarah. dan 4. Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. basic skills. classification of society. Menghayati nilai-nilai murni serta mengamalkan sikap positif secara berterusan melalui penglibatan aktif dalam aktiviti berpersatuan. Mendedahkan pelajar dengan pengetahuan. pelaksanaan dan penilaian projek. 2. pengurusan. perkembangan dan kepentingan persatuan. preparation.

Mengenal pasti ciri-ciri aktiviti berpesatuan 3 Identiti Persatuan • mereka cipta identiti persatuan . Menentukan anggaran perbelanjaan iv.Mengetahui definisi dan konsep/ teori . Menjalankan mesyuarat jawatankuasa iii. moto.logo. Menentukan tarikh.• 2 Menyediakan garis panduan persatuan 2 Pengenalan Konsep / Teori • • • Definisi Konsep / teori Ciri-ciri . i. masa dan tempat aktiviti v. Menubuhkan jawatankuasa kerja     Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa 10 ii. Persembahan JUMLAH Pentaksiran Teori Projek Sahsiah 10% 70% 20% 30 16 . Menyediakan edaran / jemputan Pelaksanaan i. Latihan iii. Persediaan projek / program 14 ii. Mengumpul maklumat vi. Menyebarkan maklumat melalui poster/ buletin/ papan kenyataan vii. dan lagu persatuan 2 4 Pelaksanaan Aktiviti Perancangan & Pengurusan • Penyediaan kertas kerja.

Kuala Lumpur: Fajar Bakti Kamisah Sharif.Bacaan Asas Ab. (1990). Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum & Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Goodmark Enterprise Kementerian Pendidikan Malaysia. Pengurusan Kokurikulum. Alim bin Abdul Rahim. Kokurikulum. (1994). Rujukan Tambahan 17 . (1995). Buku Panduan Gerak Kerja Kokurikulum Sekolah Rendah.

PRO FORMA KURSUS PROGRAM SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA 18 .

KURSUS WAJIB KOKURIKULUM Draft Proforma Unit Beruniform Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Berkuat kuasa mulai Januari 2007 19 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful