Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengurusan Kokurikulum (Cocuriculum Management) WAJ3108 1 (1+0) 15 Tiada Pertama 1. Memahami pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah rendah; 2. Mengetahui sistem fail dan dapat menulis surat rasmi mengikut format yang betul; 3. Memahami cara menguruskan mesyuarat; 4. Mengetahui prosedur mengendalikan sesuatu aktiviti kokurikulum; 5. Memahami pengurusan kewangan yang melibatkan kokurikulum; dan 6. Memahami konsep protokol dan etiket sosial dalam majlis rasmi. Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan GERKO sekolah rendah; penubuhan unit-unit GERKO; sistem fail dan surat menyurat; pengelolaan aktiviti; pengurusan mesyuarat dan kewangan;dan majlis rasmi. The course focusses co-curriculum in primary school; setup of cocurriculum unit; filing system; organizing activities and competition; management of meeting and budget; and official function.

Sinopsis

Tajuk
1

Kandungan
Pengenalan Kepada Gerak Kerja Kokurikulum • • Konsep, matlamat dan strategi pelaksanaan gerak kerja kokurikulum Komponen/Bidang gerak kerja kokurikulum - Persatuan/Kelab - Sukan - Unit Beruniform • Pengurusan gerak kerja kokurikulum sekolah

Jam
2

1

Atur cara .Keberkesanan aktiviti .Kertas kerja .Penubuhan AJK Pengelola .Sistem fail .Mesyuarat pasca nilai • Peraturan dan Langkah-langkah Keselamatan 2 2 .Buku program • Penilaian dan Pelaporan .Surat menyurat .rendah • Carta organisasi gerak kerja kokurikulum sekolah rendah Akta. Surat Pekeliling Ikhtisas dan Peraturanperaturan Am pelaksanaan gerak kerja kokurikulum Penilaian gerak kerja kokurikulum sekolah rendah • • 2 Penubuhan Unit-unit kokurikulum • • • • Faktor-faktor yang mempengaruhi penubuhan Penubuhan unit yang mempunyai badan induk Perlembagaan dan undang-undang Peranan Guru Penasihat 2 3 Sistem Fail dan surat menyurat • Sistem dan Jenis-jenis fail .Anggaran perbelanjaan .Jenis fail Prosedur penulisan surat rasmi Komunikasi rasmi melalui media elektronik 3 • • 4 Pengelolaan Aktiviti • Perancangan dan Pengendalian .Laporan aktiviti .

jawatankuasa • Peranan dan Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Mesyuarat .Mesyuarat .Mesyuarat agung .Susunan bendera • • Peranan Pengerusi Majlis / Juru Acara Penyediaan Teks Ucapan/Kata Alu-aluan 3 .Susunan keutamaan .Mesyuarat tergempar .Selepas 5 Pengurusan Mesyuarat • Jenis-Jenis Mesyuarat .Setiausaha .Penyediaan senarai jemputan .Semasa .Mesyuarat agung luar biasa .Protokol • • Konsep protokol dan etiket sosial 3 Pengendalian majlis rasmi .Ahli • • • • Agenda Mesyuarat Pengendalian mesyuarat Tatacara mesyuarat Minit mesyuarat 2 6 Pengurusan Kewangan • • • • Sumber Kewangan Peraturan Mengutip Wang Merekod stok Penyata Kira-Kira 1 7 Majlis Rasmi .Susunan tempat duduk .Sebelum .Tertib di meja makan .Pengerusi ..

1995. Pengurusan sekolah.Majlis perpisahan . Bhd. Bhd. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. 1993. 1997.Majlis keraian JUMLAH Pentaksiran 15 Kerja Kursus – 100% Rujukan Asas Ab Alim Abdul Rahim. Sufean Hussin.Majlis perasmian/penutupan . Pengurusan persatuan. Wee Eng Hoe. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Shah Alam: Fajar Bakti Rujukan Tambahan Omardin Ashaari. sistem dan falsafah. Pengurusan gerak kerja kokurikulum. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. 2004. Gerak kerja kokurikulum (Sukan). 1997. Bhd.. Pendidikan di Malaysia – Sejarah. Omardin Ashaari. 4 .

membentuk sikap dan nilai positif yang berterusan dalam kepimpinan dan aktiviti permainan. games enrichment. matlamat dan strategi pelaksanaan permainan di sekolah. Kursus ini meliputi pengetahuan umum: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. 3. pengurusan padang/ gelanggang dan pasukan. latihan dan taktik permainan. mengenali. court and rules and regulation of games. dan 4. membentuk kemahiran bagi menilai pencapaian bakat dan potensi pelajar dalam permainan. pengukuhan kemahiran dalam permainan. pengenalan alatan. The course focusses general knowledge: history of games in Malaysia and International level.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kokurikulum – Permainan (Cocuriculum – Games) WAJ3109 1 (0+1) 30 Bahasa Melayu Tiada Dua 1. management of court/ field and team. menguasai pengetahuan dan kemahiran asas permainan . gelanggang dan undang-undang permainan. training and tactical of games. pengelolaan pertandingan.Malaysia Kandungan Jam 2 5 . introduction on equipment. Sinopsis Tajuk 1 Pengenalan • Sejarah . organizing competition. 2. menganalisis konsep. knowing.

Nota: i.. Organisasi & pentadbiran pendidikan jasmani dan Sukan. (terkini). Shah Alam: Fajar Bakti. 1995. Bola Sepak. Kriket Kancil. Buku Peraturan-Peraturan Pertandingan Wee Eng Hoe. Pingpong. Memanah. Badminton. Hoki. Kaedah latihan Strategi permainan Teknik latihan Program latihan 4 Asas Kepegawaian • Undang-undang 6 5 Pengurusan dan Pengelolaan • • • Pengurusan gelanggang Pengurusan pasukan Pengelolaan pertandingan 6 JUMLAH Pentaksiran Bacaan Asas Rujukan Tambahan Amali Tugasan (Kumpulan) 80% 20% 30 MSSM. IPG boleh memilih permainan mengikut kepakaran dan kemudahan yang ada di IPG Permainan yang dicadangkan dalam sukatan pelajaran: Bola Keranjang. 1995. Pilih SATU permainan sahaja. Sepak Takraw dan Tenpin Boling 6 . Bola Jaring. Shah Alam: Fajar Bakti Wee Eng Hoe. Peralatan dan ukuran Gelanggang 10 6 Kemahiran Asas Asas Kejurulatihan • • • • • • Peralatan dan ukuran Gelanggang.Antarabangsa • 2 3. ii. Gerak kerja kokurikulum (Sukan). Bola Baling.

istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. dan 3. basic of marching. asas pertolongan cemas. Mengaplikasasi pengetahuan dan kemahiran pengurusan dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti GERKO Unit Beruniform. 2. Menganalisis konsep. ceremony and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools Tajuk 1 Kandungan Sejarah Unit Beruniform • Sejarah Pengasas • Sejarah Penubuhan • Sejarah Penubuhan di Malaysia • Tujuan penubuhan Struktur dan Organisasi Pertubuhan Jam 2 2 2 7 . basic of first aid. Sinopsis Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. pengurusan dan pentadbiran. struktur dan organisasi.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kokurikulum – Unit Beruniform I (Cocuriculum – Uniform Unit 1) WAJ3110 1 (0+1) 30 Bahasa Melayu Tiada Tiga 1. The course focussess the history of uniform unit. dicipline and spiritual. menunjukkan komitmen semasa mengurus aktiviti-aktiviti GERKO Unit Beruniform. asas kawad kaki. disiplin dan kerohanian. constitution of uniform unit. matlamat dan strategi pelaksanaan GERKO Unit Beruniform. management and administration. perlembagaan unit beruniform. structure and organization.

terseliuh Pemulihan pernafasan 6 7 Asas Kawat Kaki (4 Jam) • • • Kawat kaki Bahasa Hukuman Pergerakan & Formasi kawat 4 8 Istiadat (2 Jam) • • • Istiadat Perhimpunan Istiadat Melantik Istiadat Meningkat Naik 2 8 . gigitan Melecur. patah Keracunan.Undang Pertubuhan Lagu-lagu Patrioktik & Pertubuhan Doa-Doa & Kata-Kata Hikmah 6 Asas Pertolongan Cemas • • • • • • Tujuan & Prinsip PC Anduh & Balutan Merawat luka. pitam. lagu dan bendera Pertubuhan • 2 4 Pengurusan dan Pentadbiran 4 • • • • • • • • 5 Pendaftaran Ahli & Kumpulan Kuasa Penganjur Struktur Unit Pengurusan Folio/Buku Log/Laporan Aktiviti Tanggungjawab Pemimpin Pakaian Seragam Ahli & Pemimpin Takwim & Rancangan Aktiviti Anugerah & Penilaian 4 Disiplin dan Kerohanian • • • Persetiaan dan Undang. cogan kata.3 Struktur & Organisasi peringkat antarabangsa (jika ada) • Struktur & Organisasi peringkat kebangsaan/negeri/Daerah/IPG • Struktur & Organisasi Peringkat Sekolah & Kumpulan • Fungsi Majlis Tertinggi Perlembagaan Pertubuhan • • • Prinsip-Prinsip Asas Pertubuhan Perlembagaan Pertubuhan Lambang.

2004. galakan dan motivasi Cintakan pertubuhan Sukarela 4 JUMLAH 30 Pentaksiran Bacaan Asas 1. 2004. Omardin Ashaari. Pengurusan gerak kerja kokurikulum. Bhd. Panduan perkhemahan. Ujian Bertulis 2.• • Istiadat Penyampaian Lencana Istiadat Bendera 9 Orientasi Kurikulum UB di Sekolah Rendah • • • • • • • Program UB di sekolah rendah Merancang program Program jangka pendek dan panjang Skim Latihan Refleksi Mikro Kokurikulum Pesanan. simpulan dan pioneering. Bhd. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. 1997. Rujukan Tambahan 9 . Pengurusan sekolah. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Tugasan 40% 60% Ab Alim Abdul Rahim. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Ab Alim Abdul Rahim. Bhd.

mengaplikasasi pengetahuan.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kokurikulum – Unit Beruniform II (Cocuriculum – Uniform Unit II) WAJ3111 1 (0+1) 30 Bahasa Melayu Tiada Tiga 1. kemahiran asas dan kemahiran pengurusan dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti perkhemahan dan kursus. The course focuses on the basic knowledge and skills of camping. planning and implementation of camping Sinopsis Tajuk 1 Kandungan Kemahiran Simpulan & Ikatan • • Jenis-jenis tali dan penjagaan tali Cara membuat ikatan dan simpulan serta kegunaannya Jam 6 2 Kemahiran Kraf Perkhemahan 4 10 . dan 2. menunjukkan komitmen semasa melaksanakan aktiviti-aktiviti perkhemahan dan kursus. Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan.

9 Refleksi 5 Kebudayaan 5.3 Prosedur pengembaraan 6. simpulan dan pioneering. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn.7 Kemudahan asas 4.3 Membuat perangkap 4 Pengurusan & Persiapan Perkhemahan (4 Jam) 4. Bhd.5 Mengesan Tanda / Simbol 6.2 Jenis-jenis gejet dan kegunaannnya 3 Ikhtiar Hidup (4 J) 3.2 Peraturan & persediaan 6.1 Nyanyian / Lagu Pertubuhan 5. Ujian Bertulis 2.3 Malam Kebudayaan 6 Pengembaraan 6.1 Tujuan dan faedah membuat gejet 2.2 Tujuan perkhemahan 4. Panduan perkhemahan.3 Jenis perkhemahan 4.4 Perancangan dan Persiapan awal 4.1 Konsep perkhemahan 4. Bhd. 2004. Tugasan 40% 60% Ab Alim Abdul Rahim. Pengurusan gerak kerja kokurikulum.5 Laporan Pengembaraan Khidmat Komuniti (4 Jam) 7. 2004.1 Tujuan 6.2 Pelaksanaan & Laporan 4 4 4 4 7 4 JUMLAH 30 Pentaksiran Bacaan Asas 1.6 Aspek Keselamatan 4. 11 .2. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn.4 Membaca peta topo & kegunaan kompas 6.1 Membuat masakan solar 3.3 Membuat masakan ala rimba 3. Ab Alim Abdul Rahim.2 Permainan 5.1 Tujuan khidmat komuniti 7.5 Pemilihan tempat 4.8 Pemeriksaan Pagi 4.

track events. history. mengaplikasasi pengetahuan dan kemahiran asas dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti olahraga. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. pengurusan ukuran balapan dan padang.Rujukan Tambahan Omardin Ashaari. pengelolaan kejohanan. dan iv. management in measurement of track and field events. iii. 1997.Malaysia 12 . matlamat dan strategi pelaksanaan olahraga di sekolah. membentuk sikap dan nilai positif yang berterusan dalam kepimpinan dan aktiviti olahraga. rules and regulation. pengurusan pasukan. Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kokurikulum – Olahraga (Cocuriculum – Atheletics) WAJ3112 1 (0+1) 30 Bahasa Melayu Tiada Lima i. menganalisis konsep. ii. Sinopsis Tajuk 1 Pengenalan Olahraga • Kandungan Jam 2 Sejarah Olahraga . The course focuses on the general knowledge. team management. Pengurusan sekolah. organizing competition. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. Kursus ini meliputi pengetahuan umum. sejarah dan undang-undang. membentuk kemahiran bagi menilai pencapaian bakat dan potensi pelajar dalam olahraga. field event. Bhd.

Antarabangsa • • Acara Olahraga Undang-undang 10 2 Acara Trek • • • • • Lari pecut Lari jarak sederhana Lari jarak jauh Lari berganti-ganti Lari berpagar 3 Acara Padang Balingan • Lontar peluru .Gaya berdiri .Mendarat 4 Projek • Pengelolaan Kejohanan Olahraga Mini/Merentas Desa/Mini Marathon 10 13 .Mendarat • Lompat Tinggi 8 .Gaya satu setengah langkah Lompatan • Lompat Jauh .Lonjakan .Lonjakan .Gaya Parry O’Brien • Lempar cakera .Gaya Gelungsur .Gaya berdiri .Larian .Gaya skip ..Larian .

Gerak kerja kokurikulum (Sukan). Organisasi & pentadbiran pendidikan jasmani dan Sukan. Shah Alam: Fajar Bakti. Rujukan Tambahan 14 . 1995..Pasca nilai JUMLAH 30 Pentaksiran Bacaan Asas Amali Tugasan (Kumpulan) 80% 20% KOAM.Pembentukan AJK Pengelola .Mesyuarat Pelaksanaan . (terkini). Buku Peraturan-Peraturan Pertandingan Wee Eng Hoe. 1995. Shah Alam: Fajar Bakti Wee Eng Hoe. (terkini). Buku Peraturan dan Undang-undang MSSM.Kertas kerja .

management. pengurusan. 3. history. pengkelasan persatuan. 2. basic skills. perkembangan dan kepentingan persatuan. dan 4. classification of society. Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. implementation and evaluation of project. sejarah. Mendedahkan pelajar dengan pengetahuan. Menghayati nilai-nilai murni serta mengamalkan sikap positif secara berterusan melalui penglibatan aktif dalam aktiviti berpersatuan.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kokurikulum – Persatuan (Cocuriculum – Societies) WAJ3113 1 (0+1) 30 Bahasa Melayu Tiada Dua 1. Menjadi penasihat persatuan yangn berkesan di sekolah kelak. Memberi peluang kepada pelajar meningkatkan kreativiti dan keyakinan diri dalam perancangan dan pengurusan GERKO Persatuan. The course focuses on the introduction and concept of society. Sinopsis Tajuk 1 • • • Kandungan Pengurusan Persatuan Mengadakan mesyuarat dan pelantikan AJK Menyediakan minit mesyuarat Merancang aktiviti persatuan Jam 2 15 . development and importance. kemahiran asas. persediaan. pelaksanaan dan penilaian projek. kemahiran dan nilai profesionalisme keguruan dalam GERKO Persatuan. preparation.

• 2 Menyediakan garis panduan persatuan 2 Pengenalan Konsep / Teori • • • Definisi Konsep / teori Ciri-ciri . moto.logo. Menyediakan edaran / jemputan Pelaksanaan i. dan lagu persatuan 2 4 Pelaksanaan Aktiviti Perancangan & Pengurusan • Penyediaan kertas kerja. masa dan tempat aktiviti v. Mengumpul maklumat vi. Menyebarkan maklumat melalui poster/ buletin/ papan kenyataan vii. i. Menentukan anggaran perbelanjaan iv. Latihan iii. Persembahan JUMLAH Pentaksiran Teori Projek Sahsiah 10% 70% 20% 30 16 .Mengetahui definisi dan konsep/ teori . Menentukan tarikh.Mengenal pasti ciri-ciri aktiviti berpesatuan 3 Identiti Persatuan • mereka cipta identiti persatuan . Menjalankan mesyuarat jawatankuasa iii. Menubuhkan jawatankuasa kerja     Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa 10 ii. Persediaan projek / program 14 ii.

(1995). Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum & Dewan Bahasa dan Pustaka. Kokurikulum. Buku Panduan Gerak Kerja Kokurikulum Sekolah Rendah. Pengurusan Kokurikulum. Kuala Lumpur: Goodmark Enterprise Kementerian Pendidikan Malaysia. Alim bin Abdul Rahim. (1994). (1990). Rujukan Tambahan 17 . Kuala Lumpur: Fajar Bakti Kamisah Sharif.Bacaan Asas Ab.

PRO FORMA KURSUS PROGRAM SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA 18 .

KURSUS WAJIB KOKURIKULUM Draft Proforma Unit Beruniform Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Berkuat kuasa mulai Januari 2007 19 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful