Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengurusan Kokurikulum (Cocuriculum Management) WAJ3108 1 (1+0) 15 Tiada Pertama 1. Memahami pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah rendah; 2. Mengetahui sistem fail dan dapat menulis surat rasmi mengikut format yang betul; 3. Memahami cara menguruskan mesyuarat; 4. Mengetahui prosedur mengendalikan sesuatu aktiviti kokurikulum; 5. Memahami pengurusan kewangan yang melibatkan kokurikulum; dan 6. Memahami konsep protokol dan etiket sosial dalam majlis rasmi. Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan GERKO sekolah rendah; penubuhan unit-unit GERKO; sistem fail dan surat menyurat; pengelolaan aktiviti; pengurusan mesyuarat dan kewangan;dan majlis rasmi. The course focusses co-curriculum in primary school; setup of cocurriculum unit; filing system; organizing activities and competition; management of meeting and budget; and official function.

Sinopsis

Tajuk
1

Kandungan
Pengenalan Kepada Gerak Kerja Kokurikulum • • Konsep, matlamat dan strategi pelaksanaan gerak kerja kokurikulum Komponen/Bidang gerak kerja kokurikulum - Persatuan/Kelab - Sukan - Unit Beruniform • Pengurusan gerak kerja kokurikulum sekolah

Jam
2

1

Anggaran perbelanjaan .Buku program • Penilaian dan Pelaporan .Atur cara .Mesyuarat pasca nilai • Peraturan dan Langkah-langkah Keselamatan 2 2 .Jenis fail Prosedur penulisan surat rasmi Komunikasi rasmi melalui media elektronik 3 • • 4 Pengelolaan Aktiviti • Perancangan dan Pengendalian .Surat menyurat .Sistem fail . Surat Pekeliling Ikhtisas dan Peraturanperaturan Am pelaksanaan gerak kerja kokurikulum Penilaian gerak kerja kokurikulum sekolah rendah • • 2 Penubuhan Unit-unit kokurikulum • • • • Faktor-faktor yang mempengaruhi penubuhan Penubuhan unit yang mempunyai badan induk Perlembagaan dan undang-undang Peranan Guru Penasihat 2 3 Sistem Fail dan surat menyurat • Sistem dan Jenis-jenis fail .Keberkesanan aktiviti .Penubuhan AJK Pengelola .Kertas kerja .rendah • Carta organisasi gerak kerja kokurikulum sekolah rendah Akta.Laporan aktiviti .

Mesyuarat .Setiausaha .Susunan tempat duduk .Pengerusi .Mesyuarat agung luar biasa .Mesyuarat tergempar .Protokol • • Konsep protokol dan etiket sosial 3 Pengendalian majlis rasmi ..Tertib di meja makan .Selepas 5 Pengurusan Mesyuarat • Jenis-Jenis Mesyuarat .Penyediaan senarai jemputan .jawatankuasa • Peranan dan Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Mesyuarat .Susunan bendera • • Peranan Pengerusi Majlis / Juru Acara Penyediaan Teks Ucapan/Kata Alu-aluan 3 .Semasa .Mesyuarat agung .Ahli • • • • Agenda Mesyuarat Pengendalian mesyuarat Tatacara mesyuarat Minit mesyuarat 2 6 Pengurusan Kewangan • • • • Sumber Kewangan Peraturan Mengutip Wang Merekod stok Penyata Kira-Kira 1 7 Majlis Rasmi .Sebelum .Susunan keutamaan .

2004. Pengurusan sekolah. Pengurusan persatuan. 4 . Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. Pengurusan gerak kerja kokurikulum. Bhd.Majlis perpisahan . Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn.Majlis keraian JUMLAH Pentaksiran 15 Kerja Kursus – 100% Rujukan Asas Ab Alim Abdul Rahim. sistem dan falsafah. 1997. 1993. Bhd. Gerak kerja kokurikulum (Sukan). 1995. 1997. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Wee Eng Hoe.. Omardin Ashaari.Majlis perasmian/penutupan . Sufean Hussin. Pendidikan di Malaysia – Sejarah. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Shah Alam: Fajar Bakti Rujukan Tambahan Omardin Ashaari.

Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kokurikulum – Permainan (Cocuriculum – Games) WAJ3109 1 (0+1) 30 Bahasa Melayu Tiada Dua 1. pengelolaan pertandingan. menguasai pengetahuan dan kemahiran asas permainan . introduction on equipment. court and rules and regulation of games. Sinopsis Tajuk 1 Pengenalan • Sejarah . menganalisis konsep. pengukuhan kemahiran dalam permainan. pengurusan padang/ gelanggang dan pasukan. games enrichment. training and tactical of games. 2. 3. latihan dan taktik permainan. gelanggang dan undang-undang permainan. matlamat dan strategi pelaksanaan permainan di sekolah. Kursus ini meliputi pengetahuan umum: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. management of court/ field and team. mengenali. dan 4. membentuk kemahiran bagi menilai pencapaian bakat dan potensi pelajar dalam permainan. organizing competition. pengenalan alatan. knowing. membentuk sikap dan nilai positif yang berterusan dalam kepimpinan dan aktiviti permainan. The course focusses general knowledge: history of games in Malaysia and International level.Malaysia Kandungan Jam 2 5 .

Nota: i. Sepak Takraw dan Tenpin Boling 6 . Buku Peraturan-Peraturan Pertandingan Wee Eng Hoe. Kriket Kancil. Bola Sepak. Memanah. IPG boleh memilih permainan mengikut kepakaran dan kemudahan yang ada di IPG Permainan yang dicadangkan dalam sukatan pelajaran: Bola Keranjang. Shah Alam: Fajar Bakti Wee Eng Hoe. Shah Alam: Fajar Bakti.. Hoki.Antarabangsa • 2 3. 1995. Badminton. Gerak kerja kokurikulum (Sukan). Bola Jaring. 1995. ii. Peralatan dan ukuran Gelanggang 10 6 Kemahiran Asas Asas Kejurulatihan • • • • • • Peralatan dan ukuran Gelanggang. Kaedah latihan Strategi permainan Teknik latihan Program latihan 4 Asas Kepegawaian • Undang-undang 6 5 Pengurusan dan Pengelolaan • • • Pengurusan gelanggang Pengurusan pasukan Pengelolaan pertandingan 6 JUMLAH Pentaksiran Bacaan Asas Rujukan Tambahan Amali Tugasan (Kumpulan) 80% 20% 30 MSSM. Pilih SATU permainan sahaja. Pingpong. Bola Baling. (terkini). Organisasi & pentadbiran pendidikan jasmani dan Sukan.

Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kokurikulum – Unit Beruniform I (Cocuriculum – Uniform Unit 1) WAJ3110 1 (0+1) 30 Bahasa Melayu Tiada Tiga 1. asas kawad kaki. perlembagaan unit beruniform. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. matlamat dan strategi pelaksanaan GERKO Unit Beruniform. menunjukkan komitmen semasa mengurus aktiviti-aktiviti GERKO Unit Beruniform. disiplin dan kerohanian. basic of first aid. struktur dan organisasi. Sinopsis Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. 2. The course focussess the history of uniform unit. basic of marching. Mengaplikasasi pengetahuan dan kemahiran pengurusan dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti GERKO Unit Beruniform. Menganalisis konsep. asas pertolongan cemas. dan 3. pengurusan dan pentadbiran. structure and organization. constitution of uniform unit. management and administration. dicipline and spiritual. ceremony and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools Tajuk 1 Kandungan Sejarah Unit Beruniform • Sejarah Pengasas • Sejarah Penubuhan • Sejarah Penubuhan di Malaysia • Tujuan penubuhan Struktur dan Organisasi Pertubuhan Jam 2 2 2 7 .

cogan kata. patah Keracunan. terseliuh Pemulihan pernafasan 6 7 Asas Kawat Kaki (4 Jam) • • • Kawat kaki Bahasa Hukuman Pergerakan & Formasi kawat 4 8 Istiadat (2 Jam) • • • Istiadat Perhimpunan Istiadat Melantik Istiadat Meningkat Naik 2 8 . gigitan Melecur. lagu dan bendera Pertubuhan • 2 4 Pengurusan dan Pentadbiran 4 • • • • • • • • 5 Pendaftaran Ahli & Kumpulan Kuasa Penganjur Struktur Unit Pengurusan Folio/Buku Log/Laporan Aktiviti Tanggungjawab Pemimpin Pakaian Seragam Ahli & Pemimpin Takwim & Rancangan Aktiviti Anugerah & Penilaian 4 Disiplin dan Kerohanian • • • Persetiaan dan Undang. pitam.3 Struktur & Organisasi peringkat antarabangsa (jika ada) • Struktur & Organisasi peringkat kebangsaan/negeri/Daerah/IPG • Struktur & Organisasi Peringkat Sekolah & Kumpulan • Fungsi Majlis Tertinggi Perlembagaan Pertubuhan • • • Prinsip-Prinsip Asas Pertubuhan Perlembagaan Pertubuhan Lambang.Undang Pertubuhan Lagu-lagu Patrioktik & Pertubuhan Doa-Doa & Kata-Kata Hikmah 6 Asas Pertolongan Cemas • • • • • • Tujuan & Prinsip PC Anduh & Balutan Merawat luka.

Bhd. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. 2004. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. 1997. Ujian Bertulis 2. 2004. Rujukan Tambahan 9 . simpulan dan pioneering.• • Istiadat Penyampaian Lencana Istiadat Bendera 9 Orientasi Kurikulum UB di Sekolah Rendah • • • • • • • Program UB di sekolah rendah Merancang program Program jangka pendek dan panjang Skim Latihan Refleksi Mikro Kokurikulum Pesanan. galakan dan motivasi Cintakan pertubuhan Sukarela 4 JUMLAH 30 Pentaksiran Bacaan Asas 1. Bhd. Omardin Ashaari. Ab Alim Abdul Rahim. Tugasan 40% 60% Ab Alim Abdul Rahim. Bhd. Pengurusan gerak kerja kokurikulum. Pengurusan sekolah. Panduan perkhemahan. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn.

mengaplikasasi pengetahuan. Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. menunjukkan komitmen semasa melaksanakan aktiviti-aktiviti perkhemahan dan kursus. kemahiran asas dan kemahiran pengurusan dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti perkhemahan dan kursus. planning and implementation of camping Sinopsis Tajuk 1 Kandungan Kemahiran Simpulan & Ikatan • • Jenis-jenis tali dan penjagaan tali Cara membuat ikatan dan simpulan serta kegunaannya Jam 6 2 Kemahiran Kraf Perkhemahan 4 10 . The course focuses on the basic knowledge and skills of camping.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kokurikulum – Unit Beruniform II (Cocuriculum – Uniform Unit II) WAJ3111 1 (0+1) 30 Bahasa Melayu Tiada Tiga 1. dan 2. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan.

3 Membuat perangkap 4 Pengurusan & Persiapan Perkhemahan (4 Jam) 4.3 Malam Kebudayaan 6 Pengembaraan 6.2.6 Aspek Keselamatan 4.1 Tujuan dan faedah membuat gejet 2.2 Pelaksanaan & Laporan 4 4 4 4 7 4 JUMLAH 30 Pentaksiran Bacaan Asas 1. 11 .2 Tujuan perkhemahan 4.2 Permainan 5.3 Membuat masakan ala rimba 3. Tugasan 40% 60% Ab Alim Abdul Rahim. 2004.2 Peraturan & persediaan 6.4 Membaca peta topo & kegunaan kompas 6. 2004. Bhd.1 Konsep perkhemahan 4.2 Jenis-jenis gejet dan kegunaannnya 3 Ikhtiar Hidup (4 J) 3. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn.1 Tujuan 6.1 Tujuan khidmat komuniti 7. simpulan dan pioneering. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Panduan perkhemahan.8 Pemeriksaan Pagi 4.3 Jenis perkhemahan 4. Bhd.1 Membuat masakan solar 3.5 Mengesan Tanda / Simbol 6.5 Pemilihan tempat 4. Ab Alim Abdul Rahim.1 Nyanyian / Lagu Pertubuhan 5. Ujian Bertulis 2.7 Kemudahan asas 4.3 Prosedur pengembaraan 6. Pengurusan gerak kerja kokurikulum.4 Perancangan dan Persiapan awal 4.9 Refleksi 5 Kebudayaan 5.5 Laporan Pengembaraan Khidmat Komuniti (4 Jam) 7.

mengaplikasasi pengetahuan dan kemahiran asas dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti olahraga. Sinopsis Tajuk 1 Pengenalan Olahraga • Kandungan Jam 2 Sejarah Olahraga . history. sejarah dan undang-undang. dan iv. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. membentuk kemahiran bagi menilai pencapaian bakat dan potensi pelajar dalam olahraga. 1997. pengurusan ukuran balapan dan padang. Kursus ini meliputi pengetahuan umum. menganalisis konsep.Rujukan Tambahan Omardin Ashaari. iii.Malaysia 12 . pengurusan pasukan. pengelolaan kejohanan. membentuk sikap dan nilai positif yang berterusan dalam kepimpinan dan aktiviti olahraga. field event. Pengurusan sekolah. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. track events. The course focuses on the general knowledge. matlamat dan strategi pelaksanaan olahraga di sekolah. management in measurement of track and field events. Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kokurikulum – Olahraga (Cocuriculum – Atheletics) WAJ3112 1 (0+1) 30 Bahasa Melayu Tiada Lima i. ii. team management. rules and regulation. organizing competition. Bhd.

Gaya berdiri .Gaya berdiri .Gaya satu setengah langkah Lompatan • Lompat Jauh .Lonjakan ..Gaya Parry O’Brien • Lempar cakera .Antarabangsa • • Acara Olahraga Undang-undang 10 2 Acara Trek • • • • • Lari pecut Lari jarak sederhana Lari jarak jauh Lari berganti-ganti Lari berpagar 3 Acara Padang Balingan • Lontar peluru .Larian .Mendarat • Lompat Tinggi 8 .Gaya skip .Gaya Gelungsur .Lonjakan .Mendarat 4 Projek • Pengelolaan Kejohanan Olahraga Mini/Merentas Desa/Mini Marathon 10 13 .Larian .

1995. Organisasi & pentadbiran pendidikan jasmani dan Sukan. Gerak kerja kokurikulum (Sukan). Buku Peraturan dan Undang-undang MSSM.. Shah Alam: Fajar Bakti Wee Eng Hoe. Rujukan Tambahan 14 . Buku Peraturan-Peraturan Pertandingan Wee Eng Hoe. (terkini). 1995.Pembentukan AJK Pengelola . (terkini).Kertas kerja .Mesyuarat Pelaksanaan .Pasca nilai JUMLAH 30 Pentaksiran Bacaan Asas Amali Tugasan (Kumpulan) 80% 20% KOAM. Shah Alam: Fajar Bakti.

implementation and evaluation of project. Sinopsis Tajuk 1 • • • Kandungan Pengurusan Persatuan Mengadakan mesyuarat dan pelantikan AJK Menyediakan minit mesyuarat Merancang aktiviti persatuan Jam 2 15 . Menghayati nilai-nilai murni serta mengamalkan sikap positif secara berterusan melalui penglibatan aktif dalam aktiviti berpersatuan. preparation. dan 4.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kokurikulum – Persatuan (Cocuriculum – Societies) WAJ3113 1 (0+1) 30 Bahasa Melayu Tiada Dua 1. Menjadi penasihat persatuan yangn berkesan di sekolah kelak. Mendedahkan pelajar dengan pengetahuan. sejarah. management. classification of society. pengurusan. Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. development and importance. pelaksanaan dan penilaian projek. basic skills. 2. kemahiran dan nilai profesionalisme keguruan dalam GERKO Persatuan. Memberi peluang kepada pelajar meningkatkan kreativiti dan keyakinan diri dalam perancangan dan pengurusan GERKO Persatuan. The course focuses on the introduction and concept of society. history. persediaan. kemahiran asas. pengkelasan persatuan. perkembangan dan kepentingan persatuan. 3.

Menentukan anggaran perbelanjaan iv. Menubuhkan jawatankuasa kerja     Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa 10 ii. Persediaan projek / program 14 ii. Mengumpul maklumat vi. i. dan lagu persatuan 2 4 Pelaksanaan Aktiviti Perancangan & Pengurusan • Penyediaan kertas kerja. Menyediakan edaran / jemputan Pelaksanaan i. Menentukan tarikh. moto.logo.• 2 Menyediakan garis panduan persatuan 2 Pengenalan Konsep / Teori • • • Definisi Konsep / teori Ciri-ciri . Latihan iii.Mengenal pasti ciri-ciri aktiviti berpesatuan 3 Identiti Persatuan • mereka cipta identiti persatuan . masa dan tempat aktiviti v. Persembahan JUMLAH Pentaksiran Teori Projek Sahsiah 10% 70% 20% 30 16 . Menyebarkan maklumat melalui poster/ buletin/ papan kenyataan vii. Menjalankan mesyuarat jawatankuasa iii.Mengetahui definisi dan konsep/ teori .

Kokurikulum. Buku Panduan Gerak Kerja Kokurikulum Sekolah Rendah. (1994).Bacaan Asas Ab. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Kamisah Sharif. (1995). Kuala Lumpur: Goodmark Enterprise Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum & Dewan Bahasa dan Pustaka. Pengurusan Kokurikulum. (1990). Rujukan Tambahan 17 . Alim bin Abdul Rahim.

PRO FORMA KURSUS PROGRAM SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA 18 .

KURSUS WAJIB KOKURIKULUM Draft Proforma Unit Beruniform Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Berkuat kuasa mulai Januari 2007 19 .