Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengurusan Kokurikulum (Cocuriculum Management) WAJ3108 1 (1+0) 15 Tiada Pertama 1. Memahami pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah rendah; 2. Mengetahui sistem fail dan dapat menulis surat rasmi mengikut format yang betul; 3. Memahami cara menguruskan mesyuarat; 4. Mengetahui prosedur mengendalikan sesuatu aktiviti kokurikulum; 5. Memahami pengurusan kewangan yang melibatkan kokurikulum; dan 6. Memahami konsep protokol dan etiket sosial dalam majlis rasmi. Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan GERKO sekolah rendah; penubuhan unit-unit GERKO; sistem fail dan surat menyurat; pengelolaan aktiviti; pengurusan mesyuarat dan kewangan;dan majlis rasmi. The course focusses co-curriculum in primary school; setup of cocurriculum unit; filing system; organizing activities and competition; management of meeting and budget; and official function.

Sinopsis

Tajuk
1

Kandungan
Pengenalan Kepada Gerak Kerja Kokurikulum • • Konsep, matlamat dan strategi pelaksanaan gerak kerja kokurikulum Komponen/Bidang gerak kerja kokurikulum - Persatuan/Kelab - Sukan - Unit Beruniform • Pengurusan gerak kerja kokurikulum sekolah

Jam
2

1

Surat menyurat .Penubuhan AJK Pengelola .Mesyuarat pasca nilai • Peraturan dan Langkah-langkah Keselamatan 2 2 .Keberkesanan aktiviti .rendah • Carta organisasi gerak kerja kokurikulum sekolah rendah Akta.Jenis fail Prosedur penulisan surat rasmi Komunikasi rasmi melalui media elektronik 3 • • 4 Pengelolaan Aktiviti • Perancangan dan Pengendalian .Kertas kerja .Buku program • Penilaian dan Pelaporan . Surat Pekeliling Ikhtisas dan Peraturanperaturan Am pelaksanaan gerak kerja kokurikulum Penilaian gerak kerja kokurikulum sekolah rendah • • 2 Penubuhan Unit-unit kokurikulum • • • • Faktor-faktor yang mempengaruhi penubuhan Penubuhan unit yang mempunyai badan induk Perlembagaan dan undang-undang Peranan Guru Penasihat 2 3 Sistem Fail dan surat menyurat • Sistem dan Jenis-jenis fail .Atur cara .Laporan aktiviti .Anggaran perbelanjaan .Sistem fail .

.Pengerusi .Mesyuarat agung luar biasa .Setiausaha .jawatankuasa • Peranan dan Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Mesyuarat .Semasa .Susunan bendera • • Peranan Pengerusi Majlis / Juru Acara Penyediaan Teks Ucapan/Kata Alu-aluan 3 .Sebelum .Mesyuarat .Mesyuarat agung .Protokol • • Konsep protokol dan etiket sosial 3 Pengendalian majlis rasmi .Tertib di meja makan .Penyediaan senarai jemputan .Selepas 5 Pengurusan Mesyuarat • Jenis-Jenis Mesyuarat .Mesyuarat tergempar .Susunan tempat duduk .Ahli • • • • Agenda Mesyuarat Pengendalian mesyuarat Tatacara mesyuarat Minit mesyuarat 2 6 Pengurusan Kewangan • • • • Sumber Kewangan Peraturan Mengutip Wang Merekod stok Penyata Kira-Kira 1 7 Majlis Rasmi .Susunan keutamaan .

Bhd. Bhd.Majlis perpisahan . Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. 4 . Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. 1993. Shah Alam: Fajar Bakti Rujukan Tambahan Omardin Ashaari. 1997. Sufean Hussin. Pendidikan di Malaysia – Sejarah. 2004. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pengurusan persatuan.Majlis perasmian/penutupan . Pengurusan sekolah. Bhd.Majlis keraian JUMLAH Pentaksiran 15 Kerja Kursus – 100% Rujukan Asas Ab Alim Abdul Rahim. Pengurusan gerak kerja kokurikulum.. 1995. 1997. sistem dan falsafah. Omardin Ashaari. Wee Eng Hoe. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Gerak kerja kokurikulum (Sukan).

introduction on equipment. 2. latihan dan taktik permainan. Sinopsis Tajuk 1 Pengenalan • Sejarah . pengukuhan kemahiran dalam permainan. membentuk sikap dan nilai positif yang berterusan dalam kepimpinan dan aktiviti permainan. pengurusan padang/ gelanggang dan pasukan. dan 4. mengenali. training and tactical of games. menguasai pengetahuan dan kemahiran asas permainan . gelanggang dan undang-undang permainan. menganalisis konsep. Kursus ini meliputi pengetahuan umum: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. 3. matlamat dan strategi pelaksanaan permainan di sekolah. pengelolaan pertandingan. The course focusses general knowledge: history of games in Malaysia and International level. pengenalan alatan. membentuk kemahiran bagi menilai pencapaian bakat dan potensi pelajar dalam permainan.Malaysia Kandungan Jam 2 5 . organizing competition. games enrichment.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kokurikulum – Permainan (Cocuriculum – Games) WAJ3109 1 (0+1) 30 Bahasa Melayu Tiada Dua 1. court and rules and regulation of games. management of court/ field and team. knowing.

. 1995. Bola Jaring. Kaedah latihan Strategi permainan Teknik latihan Program latihan 4 Asas Kepegawaian • Undang-undang 6 5 Pengurusan dan Pengelolaan • • • Pengurusan gelanggang Pengurusan pasukan Pengelolaan pertandingan 6 JUMLAH Pentaksiran Bacaan Asas Rujukan Tambahan Amali Tugasan (Kumpulan) 80% 20% 30 MSSM. Buku Peraturan-Peraturan Pertandingan Wee Eng Hoe. Shah Alam: Fajar Bakti. Peralatan dan ukuran Gelanggang 10 6 Kemahiran Asas Asas Kejurulatihan • • • • • • Peralatan dan ukuran Gelanggang. Gerak kerja kokurikulum (Sukan). Pingpong. Bola Baling. Hoki. Bola Sepak. Kriket Kancil. Organisasi & pentadbiran pendidikan jasmani dan Sukan. IPG boleh memilih permainan mengikut kepakaran dan kemudahan yang ada di IPG Permainan yang dicadangkan dalam sukatan pelajaran: Bola Keranjang. Sepak Takraw dan Tenpin Boling 6 . Badminton. Pilih SATU permainan sahaja. Nota: i. ii.Antarabangsa • 2 3. Memanah. 1995. Shah Alam: Fajar Bakti Wee Eng Hoe. (terkini).

asas kawad kaki. asas pertolongan cemas. The course focussess the history of uniform unit. dicipline and spiritual. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. basic of marching. Menganalisis konsep. struktur dan organisasi. perlembagaan unit beruniform. 2. constitution of uniform unit. menunjukkan komitmen semasa mengurus aktiviti-aktiviti GERKO Unit Beruniform. disiplin dan kerohanian. Sinopsis Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. Mengaplikasasi pengetahuan dan kemahiran pengurusan dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti GERKO Unit Beruniform. basic of first aid. management and administration. ceremony and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools Tajuk 1 Kandungan Sejarah Unit Beruniform • Sejarah Pengasas • Sejarah Penubuhan • Sejarah Penubuhan di Malaysia • Tujuan penubuhan Struktur dan Organisasi Pertubuhan Jam 2 2 2 7 . structure and organization. pengurusan dan pentadbiran.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kokurikulum – Unit Beruniform I (Cocuriculum – Uniform Unit 1) WAJ3110 1 (0+1) 30 Bahasa Melayu Tiada Tiga 1. dan 3. matlamat dan strategi pelaksanaan GERKO Unit Beruniform.

lagu dan bendera Pertubuhan • 2 4 Pengurusan dan Pentadbiran 4 • • • • • • • • 5 Pendaftaran Ahli & Kumpulan Kuasa Penganjur Struktur Unit Pengurusan Folio/Buku Log/Laporan Aktiviti Tanggungjawab Pemimpin Pakaian Seragam Ahli & Pemimpin Takwim & Rancangan Aktiviti Anugerah & Penilaian 4 Disiplin dan Kerohanian • • • Persetiaan dan Undang. cogan kata. terseliuh Pemulihan pernafasan 6 7 Asas Kawat Kaki (4 Jam) • • • Kawat kaki Bahasa Hukuman Pergerakan & Formasi kawat 4 8 Istiadat (2 Jam) • • • Istiadat Perhimpunan Istiadat Melantik Istiadat Meningkat Naik 2 8 . pitam.3 Struktur & Organisasi peringkat antarabangsa (jika ada) • Struktur & Organisasi peringkat kebangsaan/negeri/Daerah/IPG • Struktur & Organisasi Peringkat Sekolah & Kumpulan • Fungsi Majlis Tertinggi Perlembagaan Pertubuhan • • • Prinsip-Prinsip Asas Pertubuhan Perlembagaan Pertubuhan Lambang. gigitan Melecur. patah Keracunan.Undang Pertubuhan Lagu-lagu Patrioktik & Pertubuhan Doa-Doa & Kata-Kata Hikmah 6 Asas Pertolongan Cemas • • • • • • Tujuan & Prinsip PC Anduh & Balutan Merawat luka.

Bhd. Pengurusan gerak kerja kokurikulum. Ab Alim Abdul Rahim. 2004. Tugasan 40% 60% Ab Alim Abdul Rahim. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. 2004. Omardin Ashaari. Bhd. galakan dan motivasi Cintakan pertubuhan Sukarela 4 JUMLAH 30 Pentaksiran Bacaan Asas 1. Panduan perkhemahan. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. 1997. Pengurusan sekolah.• • Istiadat Penyampaian Lencana Istiadat Bendera 9 Orientasi Kurikulum UB di Sekolah Rendah • • • • • • • Program UB di sekolah rendah Merancang program Program jangka pendek dan panjang Skim Latihan Refleksi Mikro Kokurikulum Pesanan. simpulan dan pioneering. Ujian Bertulis 2. Rujukan Tambahan 9 . Bhd.

kemahiran asas dan kemahiran pengurusan dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti perkhemahan dan kursus. dan 2. menunjukkan komitmen semasa melaksanakan aktiviti-aktiviti perkhemahan dan kursus. The course focuses on the basic knowledge and skills of camping. planning and implementation of camping Sinopsis Tajuk 1 Kandungan Kemahiran Simpulan & Ikatan • • Jenis-jenis tali dan penjagaan tali Cara membuat ikatan dan simpulan serta kegunaannya Jam 6 2 Kemahiran Kraf Perkhemahan 4 10 . perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kokurikulum – Unit Beruniform II (Cocuriculum – Uniform Unit II) WAJ3111 1 (0+1) 30 Bahasa Melayu Tiada Tiga 1. mengaplikasasi pengetahuan.

2.7 Kemudahan asas 4. simpulan dan pioneering.2 Permainan 5.5 Mengesan Tanda / Simbol 6.5 Laporan Pengembaraan Khidmat Komuniti (4 Jam) 7. Tugasan 40% 60% Ab Alim Abdul Rahim.4 Membaca peta topo & kegunaan kompas 6.3 Membuat perangkap 4 Pengurusan & Persiapan Perkhemahan (4 Jam) 4.1 Tujuan 6.1 Membuat masakan solar 3.1 Konsep perkhemahan 4.2 Jenis-jenis gejet dan kegunaannnya 3 Ikhtiar Hidup (4 J) 3. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn.2 Peraturan & persediaan 6. Panduan perkhemahan. 2004. 2004.3 Membuat masakan ala rimba 3.3 Jenis perkhemahan 4. Ujian Bertulis 2.8 Pemeriksaan Pagi 4.1 Nyanyian / Lagu Pertubuhan 5.9 Refleksi 5 Kebudayaan 5. 11 . Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn.6 Aspek Keselamatan 4.5 Pemilihan tempat 4.3 Malam Kebudayaan 6 Pengembaraan 6.1 Tujuan khidmat komuniti 7. Ab Alim Abdul Rahim. Bhd. Pengurusan gerak kerja kokurikulum.3 Prosedur pengembaraan 6.2 Pelaksanaan & Laporan 4 4 4 4 7 4 JUMLAH 30 Pentaksiran Bacaan Asas 1.1 Tujuan dan faedah membuat gejet 2. Bhd.4 Perancangan dan Persiapan awal 4.2 Tujuan perkhemahan 4.

Kursus ini meliputi pengetahuan umum. Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kokurikulum – Olahraga (Cocuriculum – Atheletics) WAJ3112 1 (0+1) 30 Bahasa Melayu Tiada Lima i. 1997. ii. matlamat dan strategi pelaksanaan olahraga di sekolah. membentuk kemahiran bagi menilai pencapaian bakat dan potensi pelajar dalam olahraga. pengurusan ukuran balapan dan padang. history. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. mengaplikasasi pengetahuan dan kemahiran asas dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti olahraga. track events. pengelolaan kejohanan. dan iv. Bhd. pengurusan pasukan. membentuk sikap dan nilai positif yang berterusan dalam kepimpinan dan aktiviti olahraga. Sinopsis Tajuk 1 Pengenalan Olahraga • Kandungan Jam 2 Sejarah Olahraga . rules and regulation. sejarah dan undang-undang. organizing competition. field event. menganalisis konsep. team management. Pengurusan sekolah. The course focuses on the general knowledge.Malaysia 12 .Rujukan Tambahan Omardin Ashaari. management in measurement of track and field events. iii.

Larian .Gaya berdiri .Gaya Gelungsur ..Larian .Mendarat 4 Projek • Pengelolaan Kejohanan Olahraga Mini/Merentas Desa/Mini Marathon 10 13 .Mendarat • Lompat Tinggi 8 .Gaya Parry O’Brien • Lempar cakera .Lonjakan .Lonjakan .Gaya berdiri .Gaya skip .Antarabangsa • • Acara Olahraga Undang-undang 10 2 Acara Trek • • • • • Lari pecut Lari jarak sederhana Lari jarak jauh Lari berganti-ganti Lari berpagar 3 Acara Padang Balingan • Lontar peluru .Gaya satu setengah langkah Lompatan • Lompat Jauh .

1995.Pembentukan AJK Pengelola . Buku Peraturan dan Undang-undang MSSM.. (terkini).Kertas kerja . Organisasi & pentadbiran pendidikan jasmani dan Sukan.Mesyuarat Pelaksanaan . Buku Peraturan-Peraturan Pertandingan Wee Eng Hoe. Shah Alam: Fajar Bakti. Gerak kerja kokurikulum (Sukan). 1995.Pasca nilai JUMLAH 30 Pentaksiran Bacaan Asas Amali Tugasan (Kumpulan) 80% 20% KOAM. Shah Alam: Fajar Bakti Wee Eng Hoe. Rujukan Tambahan 14 . (terkini).

pelaksanaan dan penilaian projek. Sinopsis Tajuk 1 • • • Kandungan Pengurusan Persatuan Mengadakan mesyuarat dan pelantikan AJK Menyediakan minit mesyuarat Merancang aktiviti persatuan Jam 2 15 . classification of society. pengkelasan persatuan. dan 4. implementation and evaluation of project. sejarah. kemahiran asas. 3.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kokurikulum – Persatuan (Cocuriculum – Societies) WAJ3113 1 (0+1) 30 Bahasa Melayu Tiada Dua 1. management. Mendedahkan pelajar dengan pengetahuan. kemahiran dan nilai profesionalisme keguruan dalam GERKO Persatuan. preparation. Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. basic skills. Menjadi penasihat persatuan yangn berkesan di sekolah kelak. The course focuses on the introduction and concept of society. Menghayati nilai-nilai murni serta mengamalkan sikap positif secara berterusan melalui penglibatan aktif dalam aktiviti berpersatuan. persediaan. Memberi peluang kepada pelajar meningkatkan kreativiti dan keyakinan diri dalam perancangan dan pengurusan GERKO Persatuan. history. 2. pengurusan. perkembangan dan kepentingan persatuan. development and importance.

Menyebarkan maklumat melalui poster/ buletin/ papan kenyataan vii. Menentukan tarikh. Mengumpul maklumat vi.Mengetahui definisi dan konsep/ teori . Persembahan JUMLAH Pentaksiran Teori Projek Sahsiah 10% 70% 20% 30 16 . moto.Mengenal pasti ciri-ciri aktiviti berpesatuan 3 Identiti Persatuan • mereka cipta identiti persatuan . masa dan tempat aktiviti v. dan lagu persatuan 2 4 Pelaksanaan Aktiviti Perancangan & Pengurusan • Penyediaan kertas kerja. i.• 2 Menyediakan garis panduan persatuan 2 Pengenalan Konsep / Teori • • • Definisi Konsep / teori Ciri-ciri . Menentukan anggaran perbelanjaan iv. Persediaan projek / program 14 ii. Latihan iii.logo. Menubuhkan jawatankuasa kerja     Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa 10 ii. Menjalankan mesyuarat jawatankuasa iii. Menyediakan edaran / jemputan Pelaksanaan i.

Kokurikulum. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Kamisah Sharif. (1995).Bacaan Asas Ab. (1990). Rujukan Tambahan 17 . Alim bin Abdul Rahim. Buku Panduan Gerak Kerja Kokurikulum Sekolah Rendah. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum & Dewan Bahasa dan Pustaka. Pengurusan Kokurikulum. Kuala Lumpur: Goodmark Enterprise Kementerian Pendidikan Malaysia. (1994).

PRO FORMA KURSUS PROGRAM SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA 18 .

KURSUS WAJIB KOKURIKULUM Draft Proforma Unit Beruniform Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Berkuat kuasa mulai Januari 2007 19 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful