Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengurusan Kokurikulum (Cocuriculum Management) WAJ3108 1 (1+0) 15 Tiada Pertama 1. Memahami pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah rendah; 2. Mengetahui sistem fail dan dapat menulis surat rasmi mengikut format yang betul; 3. Memahami cara menguruskan mesyuarat; 4. Mengetahui prosedur mengendalikan sesuatu aktiviti kokurikulum; 5. Memahami pengurusan kewangan yang melibatkan kokurikulum; dan 6. Memahami konsep protokol dan etiket sosial dalam majlis rasmi. Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan GERKO sekolah rendah; penubuhan unit-unit GERKO; sistem fail dan surat menyurat; pengelolaan aktiviti; pengurusan mesyuarat dan kewangan;dan majlis rasmi. The course focusses co-curriculum in primary school; setup of cocurriculum unit; filing system; organizing activities and competition; management of meeting and budget; and official function.

Sinopsis

Tajuk
1

Kandungan
Pengenalan Kepada Gerak Kerja Kokurikulum • • Konsep, matlamat dan strategi pelaksanaan gerak kerja kokurikulum Komponen/Bidang gerak kerja kokurikulum - Persatuan/Kelab - Sukan - Unit Beruniform • Pengurusan gerak kerja kokurikulum sekolah

Jam
2

1

Surat menyurat .Buku program • Penilaian dan Pelaporan .Kertas kerja .Mesyuarat pasca nilai • Peraturan dan Langkah-langkah Keselamatan 2 2 .Laporan aktiviti . Surat Pekeliling Ikhtisas dan Peraturanperaturan Am pelaksanaan gerak kerja kokurikulum Penilaian gerak kerja kokurikulum sekolah rendah • • 2 Penubuhan Unit-unit kokurikulum • • • • Faktor-faktor yang mempengaruhi penubuhan Penubuhan unit yang mempunyai badan induk Perlembagaan dan undang-undang Peranan Guru Penasihat 2 3 Sistem Fail dan surat menyurat • Sistem dan Jenis-jenis fail .Penubuhan AJK Pengelola .Anggaran perbelanjaan .rendah • Carta organisasi gerak kerja kokurikulum sekolah rendah Akta.Sistem fail .Atur cara .Jenis fail Prosedur penulisan surat rasmi Komunikasi rasmi melalui media elektronik 3 • • 4 Pengelolaan Aktiviti • Perancangan dan Pengendalian .Keberkesanan aktiviti .

.Setiausaha .Pengerusi .Mesyuarat .Tertib di meja makan .Susunan tempat duduk .Mesyuarat agung .Protokol • • Konsep protokol dan etiket sosial 3 Pengendalian majlis rasmi .Penyediaan senarai jemputan .Susunan keutamaan .Selepas 5 Pengurusan Mesyuarat • Jenis-Jenis Mesyuarat .Susunan bendera • • Peranan Pengerusi Majlis / Juru Acara Penyediaan Teks Ucapan/Kata Alu-aluan 3 .jawatankuasa • Peranan dan Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Mesyuarat .Mesyuarat tergempar .Sebelum .Ahli • • • • Agenda Mesyuarat Pengendalian mesyuarat Tatacara mesyuarat Minit mesyuarat 2 6 Pengurusan Kewangan • • • • Sumber Kewangan Peraturan Mengutip Wang Merekod stok Penyata Kira-Kira 1 7 Majlis Rasmi .Semasa .Mesyuarat agung luar biasa .

sistem dan falsafah. Pengurusan persatuan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. 1993.Majlis perpisahan . Bhd.. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Majlis keraian JUMLAH Pentaksiran 15 Kerja Kursus – 100% Rujukan Asas Ab Alim Abdul Rahim. 2004. 4 . Pengurusan gerak kerja kokurikulum. 1995. Gerak kerja kokurikulum (Sukan). Pendidikan di Malaysia – Sejarah.Majlis perasmian/penutupan . Wee Eng Hoe. Shah Alam: Fajar Bakti Rujukan Tambahan Omardin Ashaari. Sufean Hussin. Bhd. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. 1997. Omardin Ashaari. Pengurusan sekolah. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. 1997.

pengukuhan kemahiran dalam permainan. dan 4. pengenalan alatan. Sinopsis Tajuk 1 Pengenalan • Sejarah . management of court/ field and team.Malaysia Kandungan Jam 2 5 . gelanggang dan undang-undang permainan. pengelolaan pertandingan. pengurusan padang/ gelanggang dan pasukan. games enrichment. training and tactical of games. menganalisis konsep. 3. The course focusses general knowledge: history of games in Malaysia and International level. membentuk kemahiran bagi menilai pencapaian bakat dan potensi pelajar dalam permainan. matlamat dan strategi pelaksanaan permainan di sekolah. introduction on equipment. membentuk sikap dan nilai positif yang berterusan dalam kepimpinan dan aktiviti permainan. menguasai pengetahuan dan kemahiran asas permainan . court and rules and regulation of games. 2.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kokurikulum – Permainan (Cocuriculum – Games) WAJ3109 1 (0+1) 30 Bahasa Melayu Tiada Dua 1. organizing competition. latihan dan taktik permainan. knowing. mengenali. Kursus ini meliputi pengetahuan umum: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia.

Buku Peraturan-Peraturan Pertandingan Wee Eng Hoe. Kriket Kancil. Pingpong. (terkini). Organisasi & pentadbiran pendidikan jasmani dan Sukan. Bola Baling. Gerak kerja kokurikulum (Sukan). Shah Alam: Fajar Bakti. Sepak Takraw dan Tenpin Boling 6 . Pilih SATU permainan sahaja. Badminton. Nota: i. Kaedah latihan Strategi permainan Teknik latihan Program latihan 4 Asas Kepegawaian • Undang-undang 6 5 Pengurusan dan Pengelolaan • • • Pengurusan gelanggang Pengurusan pasukan Pengelolaan pertandingan 6 JUMLAH Pentaksiran Bacaan Asas Rujukan Tambahan Amali Tugasan (Kumpulan) 80% 20% 30 MSSM. Bola Sepak. Memanah. Peralatan dan ukuran Gelanggang 10 6 Kemahiran Asas Asas Kejurulatihan • • • • • • Peralatan dan ukuran Gelanggang.. Shah Alam: Fajar Bakti Wee Eng Hoe. IPG boleh memilih permainan mengikut kepakaran dan kemudahan yang ada di IPG Permainan yang dicadangkan dalam sukatan pelajaran: Bola Keranjang. Hoki. ii.Antarabangsa • 2 3. Bola Jaring. 1995. 1995.

pengurusan dan pentadbiran. Sinopsis Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. structure and organization. dan 3. perlembagaan unit beruniform. The course focussess the history of uniform unit. asas pertolongan cemas. 2. matlamat dan strategi pelaksanaan GERKO Unit Beruniform. disiplin dan kerohanian. struktur dan organisasi. basic of first aid.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kokurikulum – Unit Beruniform I (Cocuriculum – Uniform Unit 1) WAJ3110 1 (0+1) 30 Bahasa Melayu Tiada Tiga 1. management and administration. constitution of uniform unit. basic of marching. menunjukkan komitmen semasa mengurus aktiviti-aktiviti GERKO Unit Beruniform. ceremony and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools Tajuk 1 Kandungan Sejarah Unit Beruniform • Sejarah Pengasas • Sejarah Penubuhan • Sejarah Penubuhan di Malaysia • Tujuan penubuhan Struktur dan Organisasi Pertubuhan Jam 2 2 2 7 . dicipline and spiritual. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. Mengaplikasasi pengetahuan dan kemahiran pengurusan dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti GERKO Unit Beruniform. Menganalisis konsep. asas kawad kaki.

gigitan Melecur. lagu dan bendera Pertubuhan • 2 4 Pengurusan dan Pentadbiran 4 • • • • • • • • 5 Pendaftaran Ahli & Kumpulan Kuasa Penganjur Struktur Unit Pengurusan Folio/Buku Log/Laporan Aktiviti Tanggungjawab Pemimpin Pakaian Seragam Ahli & Pemimpin Takwim & Rancangan Aktiviti Anugerah & Penilaian 4 Disiplin dan Kerohanian • • • Persetiaan dan Undang.Undang Pertubuhan Lagu-lagu Patrioktik & Pertubuhan Doa-Doa & Kata-Kata Hikmah 6 Asas Pertolongan Cemas • • • • • • Tujuan & Prinsip PC Anduh & Balutan Merawat luka. cogan kata. terseliuh Pemulihan pernafasan 6 7 Asas Kawat Kaki (4 Jam) • • • Kawat kaki Bahasa Hukuman Pergerakan & Formasi kawat 4 8 Istiadat (2 Jam) • • • Istiadat Perhimpunan Istiadat Melantik Istiadat Meningkat Naik 2 8 . patah Keracunan. pitam.3 Struktur & Organisasi peringkat antarabangsa (jika ada) • Struktur & Organisasi peringkat kebangsaan/negeri/Daerah/IPG • Struktur & Organisasi Peringkat Sekolah & Kumpulan • Fungsi Majlis Tertinggi Perlembagaan Pertubuhan • • • Prinsip-Prinsip Asas Pertubuhan Perlembagaan Pertubuhan Lambang.

galakan dan motivasi Cintakan pertubuhan Sukarela 4 JUMLAH 30 Pentaksiran Bacaan Asas 1. Pengurusan gerak kerja kokurikulum.• • Istiadat Penyampaian Lencana Istiadat Bendera 9 Orientasi Kurikulum UB di Sekolah Rendah • • • • • • • Program UB di sekolah rendah Merancang program Program jangka pendek dan panjang Skim Latihan Refleksi Mikro Kokurikulum Pesanan. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Pengurusan sekolah. 2004. Panduan perkhemahan. simpulan dan pioneering. 1997. Omardin Ashaari. Bhd. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. 2004. Ab Alim Abdul Rahim. Bhd. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Tugasan 40% 60% Ab Alim Abdul Rahim. Rujukan Tambahan 9 . Bhd. Ujian Bertulis 2.

perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kokurikulum – Unit Beruniform II (Cocuriculum – Uniform Unit II) WAJ3111 1 (0+1) 30 Bahasa Melayu Tiada Tiga 1. planning and implementation of camping Sinopsis Tajuk 1 Kandungan Kemahiran Simpulan & Ikatan • • Jenis-jenis tali dan penjagaan tali Cara membuat ikatan dan simpulan serta kegunaannya Jam 6 2 Kemahiran Kraf Perkhemahan 4 10 . kemahiran asas dan kemahiran pengurusan dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti perkhemahan dan kursus. menunjukkan komitmen semasa melaksanakan aktiviti-aktiviti perkhemahan dan kursus. mengaplikasasi pengetahuan. The course focuses on the basic knowledge and skills of camping. Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. dan 2.

1 Konsep perkhemahan 4. Panduan perkhemahan.2 Pelaksanaan & Laporan 4 4 4 4 7 4 JUMLAH 30 Pentaksiran Bacaan Asas 1. Bhd.1 Tujuan dan faedah membuat gejet 2.1 Nyanyian / Lagu Pertubuhan 5.3 Membuat perangkap 4 Pengurusan & Persiapan Perkhemahan (4 Jam) 4.1 Tujuan 6.2 Tujuan perkhemahan 4.5 Pemilihan tempat 4. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. 11 . Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn.7 Kemudahan asas 4.5 Mengesan Tanda / Simbol 6. Ab Alim Abdul Rahim.4 Perancangan dan Persiapan awal 4. Tugasan 40% 60% Ab Alim Abdul Rahim.6 Aspek Keselamatan 4. Bhd.4 Membaca peta topo & kegunaan kompas 6.8 Pemeriksaan Pagi 4.2.3 Jenis perkhemahan 4. Ujian Bertulis 2. 2004.1 Membuat masakan solar 3.1 Tujuan khidmat komuniti 7.2 Jenis-jenis gejet dan kegunaannnya 3 Ikhtiar Hidup (4 J) 3.9 Refleksi 5 Kebudayaan 5.3 Malam Kebudayaan 6 Pengembaraan 6. 2004. simpulan dan pioneering. Pengurusan gerak kerja kokurikulum.2 Peraturan & persediaan 6.2 Permainan 5.3 Prosedur pengembaraan 6.3 Membuat masakan ala rimba 3.5 Laporan Pengembaraan Khidmat Komuniti (4 Jam) 7.

dan iv.Malaysia 12 . membentuk kemahiran bagi menilai pencapaian bakat dan potensi pelajar dalam olahraga. Kursus ini meliputi pengetahuan umum. membentuk sikap dan nilai positif yang berterusan dalam kepimpinan dan aktiviti olahraga. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. matlamat dan strategi pelaksanaan olahraga di sekolah. Sinopsis Tajuk 1 Pengenalan Olahraga • Kandungan Jam 2 Sejarah Olahraga . history. Bhd. iii. pengelolaan kejohanan. sejarah dan undang-undang. track events.Rujukan Tambahan Omardin Ashaari. The course focuses on the general knowledge. Pengurusan sekolah. rules and regulation. pengurusan pasukan. pengurusan ukuran balapan dan padang. ii. Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kokurikulum – Olahraga (Cocuriculum – Atheletics) WAJ3112 1 (0+1) 30 Bahasa Melayu Tiada Lima i. team management. organizing competition. management in measurement of track and field events. field event. mengaplikasasi pengetahuan dan kemahiran asas dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti olahraga. 1997. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. menganalisis konsep.

Gaya berdiri .Larian .Gaya skip .Larian ..Mendarat 4 Projek • Pengelolaan Kejohanan Olahraga Mini/Merentas Desa/Mini Marathon 10 13 .Antarabangsa • • Acara Olahraga Undang-undang 10 2 Acara Trek • • • • • Lari pecut Lari jarak sederhana Lari jarak jauh Lari berganti-ganti Lari berpagar 3 Acara Padang Balingan • Lontar peluru .Lonjakan .Gaya Parry O’Brien • Lempar cakera .Gaya berdiri .Gaya satu setengah langkah Lompatan • Lompat Jauh .Gaya Gelungsur .Lonjakan .Mendarat • Lompat Tinggi 8 .

(terkini). Shah Alam: Fajar Bakti. 1995. 1995. Organisasi & pentadbiran pendidikan jasmani dan Sukan. (terkini)..Mesyuarat Pelaksanaan . Buku Peraturan dan Undang-undang MSSM. Shah Alam: Fajar Bakti Wee Eng Hoe. Buku Peraturan-Peraturan Pertandingan Wee Eng Hoe.Pembentukan AJK Pengelola .Pasca nilai JUMLAH 30 Pentaksiran Bacaan Asas Amali Tugasan (Kumpulan) 80% 20% KOAM. Rujukan Tambahan 14 .Kertas kerja . Gerak kerja kokurikulum (Sukan).

Menghayati nilai-nilai murni serta mengamalkan sikap positif secara berterusan melalui penglibatan aktif dalam aktiviti berpersatuan. 3. preparation. sejarah. 2. persediaan. Mendedahkan pelajar dengan pengetahuan. pengkelasan persatuan. pengurusan. dan 4. The course focuses on the introduction and concept of society. classification of society. Menjadi penasihat persatuan yangn berkesan di sekolah kelak.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kokurikulum – Persatuan (Cocuriculum – Societies) WAJ3113 1 (0+1) 30 Bahasa Melayu Tiada Dua 1. kemahiran asas. pelaksanaan dan penilaian projek. basic skills. Sinopsis Tajuk 1 • • • Kandungan Pengurusan Persatuan Mengadakan mesyuarat dan pelantikan AJK Menyediakan minit mesyuarat Merancang aktiviti persatuan Jam 2 15 . management. perkembangan dan kepentingan persatuan. Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. Memberi peluang kepada pelajar meningkatkan kreativiti dan keyakinan diri dalam perancangan dan pengurusan GERKO Persatuan. development and importance. implementation and evaluation of project. kemahiran dan nilai profesionalisme keguruan dalam GERKO Persatuan. history.

Menyebarkan maklumat melalui poster/ buletin/ papan kenyataan vii.Mengenal pasti ciri-ciri aktiviti berpesatuan 3 Identiti Persatuan • mereka cipta identiti persatuan . dan lagu persatuan 2 4 Pelaksanaan Aktiviti Perancangan & Pengurusan • Penyediaan kertas kerja.Mengetahui definisi dan konsep/ teori . Menjalankan mesyuarat jawatankuasa iii. i. Persediaan projek / program 14 ii. masa dan tempat aktiviti v. Mengumpul maklumat vi. Persembahan JUMLAH Pentaksiran Teori Projek Sahsiah 10% 70% 20% 30 16 . Menubuhkan jawatankuasa kerja     Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa 10 ii. Menentukan anggaran perbelanjaan iv. Menentukan tarikh. Latihan iii. Menyediakan edaran / jemputan Pelaksanaan i.logo.• 2 Menyediakan garis panduan persatuan 2 Pengenalan Konsep / Teori • • • Definisi Konsep / teori Ciri-ciri . moto.

Kuala Lumpur: Goodmark Enterprise Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Kamisah Sharif. (1990). Pengurusan Kokurikulum. Buku Panduan Gerak Kerja Kokurikulum Sekolah Rendah. Alim bin Abdul Rahim. (1994). Kokurikulum. (1995). Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum & Dewan Bahasa dan Pustaka. Rujukan Tambahan 17 .Bacaan Asas Ab.

PRO FORMA KURSUS PROGRAM SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA 18 .

KURSUS WAJIB KOKURIKULUM Draft Proforma Unit Beruniform Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Berkuat kuasa mulai Januari 2007 19 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful