Anda di halaman 1dari 4

3.

3 Laporan Justifikasi Bilik Darjah

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dalam sebuah bilik darjah
bergantung kepada interaksi antara guru dengan murid-muridnya. Menurut
kajian, pengajaran dan pembelajaran ini bukan sahaja bergantung kepada corak
interaksi antara guru dengan murid, murid dengan murid dan murid dengan
bahan pembelajaran, malahan persekitaran pembelajaran yang kondusif.

Sebagai guru kelas yang mementingkan penyediaan pelan bilik darjah


yang kondusif, guru tersebut perlulah kreatif dan bijak dalam mengatur
persekitaran fizikal kelas. Kelas yang kondusif perlulah diwujudkan selaras
dengan umur, tahap persekolahan, minat dan keperluan murid-murid dalam
kelas tersebut.

Penyediaan kelas yang kondusif disediakan berdasarkan faktor fizikal,


psikososial dan faktor teknikal. Berdasarkan rajah pelan yang disediakan, kita
lihat penyediaan bilik darjah yang kondusif berdasarkan faktor seperti berikut :

i) Persekitaran fizikal
ii) Persekitaran psikososial

i) Persekitaran fizikal

1. Penyusunan kerusi dan meja murid


Kerusi dan meja di dalam kelas disusun mengikut kumpulan atau kelompok.
Meja dan kerusi disusun di bahagian kiri dan kanan kelas serta di bahagian
tengah di belakang kelas. Meja dan kerusi di bahagian kiri dan kanan kelas
disusun menyerong menghadap papan putih bagi memudahkan murid
melihat dengan jelas pengajaran guru. Susunan meja dan kerusi mengikut
kumpulan adalah bertujuan memudahkan interaksi antara guru dengan murid.
Dengan cara ini, guru dapat melihat keselurahan kelas dan interaksi yang
berlaku melibatkan dua hala.
2. Meja guru
Meja guru diletakkan di bahagian hadapan bilik darjah bagi membolehkan
guru melihat keseluruhan kelas. Hal ini bertujuan bagi mewujudkan kontek
visual antara guru dengan semua murid. Semasa sesi pengajaran dan
pembelajaran, guru dapat melibatkan semua murid dalan sesi
pengajarannya.

3. Papan kenyataan

Ruang papan kenyataan disediakan untuk murid melekat dan menampal


bahan rujukan, nota ringkas bagi setiap mata pelajaran, jadual bertugas,
jadual waktu carta organisasi dan lain-lain. Papan kenyataan ini diletakkan di
hadapan kelas iaitu bahagian kiri dan kanan. Ini bertujuan memudahkan guru
serta murid merujuk bahan di papan tersebut.

4. Rak buku
Rak buku disediakan untuk murid menyimpan meletakkan dan menyimpan
buku-buku rujukan termasuk hasil tugasan, kamus, majalah, surat khabar,
untuk bacaan umum dan rujukan murid. Rak buku diletakkan di bahagian
belakang kelas agar tidak mengganggu sesi pembelajaran serta
memudahkan murid mencari rujukan mereka. Di sebelah rak buku diletakkan
ruang santai iaitu ruang untuk murid-murid membaca dan mengadakan
aktiviti santai.

5. Tingkap dan pintu


Pintu terdapat dua bahagian iaitu di bahagian hadapan dan belakang bilik
darjah. Terdapat juga tingkap-tingkap nako yang mencukupi di kiri dan kanan
kelas. Setiap kali sesi pembelajaran, pintu dan tingkap dibuka bagi
membolehkan murid memperoleh pengudaraan dan pencahayaan yang
mencukupi. Ini secara tidak langsung memberikan keselesaan kepada murid-
murid dan membangkitkan semangat mereka untuk belajar.
ii) Persekitaran psikososial

Psikososial merujuk kepada hubungan antara keperluan emosi individu dengan


persekitaran sosialnya.

1. Suasana selesa dan mesra


Susunan kerusi,meja dan rak buku secara teratur dan terancang menjadikan
keadaan kelas tersusun dan tidak terlalu sempit. Murid-murid dan guru bebas
bergerak tanpa ada sekatan menjadikan keadaan pergerakan semasa di
dalam kelas selesa. Kedudukan meja yang hanya memuatkan tiga orang
murid pada satu barisan menjadikan murid-murid selesa dalam kedudukan
dan tidak merasa sesak. Susunan papan kenyataan, ruang santai dan
kedudukan meja yang selesa menjadikan suasana kelas ceria kerana
mendapat keselesaan.

2. Bebas dari ancaman bahaya dan fizikal


Keadaan susunan kelas yang selesa dan tersusun menghindar murid-murid
daripada merasa terancam. Tingkap dan pintu yang dibuka memberikan
keselesaan pengudaraan buat mereka. Tindakan guru yang sentiasa
mengambil berat dan menjaga kebajikan murid-murid akan menjadikan
mereka merasa lebih dihargai sekaligus mereka akan berasa selamat.

3. Komunikasi berkesan
Sikap mesra dan layanan yang sama rata buat semua murid menjadikan
komunikasi guru tersebut berkesan dan interaksi dua hala berlaku. Murid-
murid akan merasakan dirinya dihargai dan disayangi oleh guru. Oleh sebab
itu, murid-murid akan menjadi aktif dan melibatkan diri dalam sesi pengajaran
dan pembelajaran. Hal ini memudahkan guru untuk mencapai objektif
pngajarannya. Seperti dlam pelan yang dilukis, komunikasi berkesan boleh
berlaku dengan baik kerana susunan kerusi dan meja serta perkakasan kelas
yang lain secara tersusun memberi ruang kepada guru untuk bergerak
mendekati setiap murid-muridnya.
4. Suasana yang merangsang pembelajaran
Keadaan bilik darjah yang bersih, selesa, tersusun serta menerima
pencahayaan dan pengudaraan yang cukup menjadikan suasana
pembelajaran itu lebih selesa. Apabila murid-murid selesa, mereka dapat
menumpukan perhatian terhadap pengajaran guru sepenuhnya. Suasana
yang kondusif dan merangsang pembelajaran menjadikan mereka lebih
bersemangat untuk belajar.

Anda mungkin juga menyukai