NAMA PENSYARAH MUHAMMAD TAUFIQ CHENG BIN ABDULLAH AHLI KUMPULAN MOHD HELMI BIN MOHD AMIN MOHD

SAIFUL NIZAM BIN AHMAD

Kegiatan jasmani merangkumi 3 aspek penting: . . bahan dan alat .Interaksi yang kreatif dengan rakan.Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran. y Budaya Pembelajaran Pendidikan Jasmani Pelajaran ini menekankan gaya hidup sihat dan aktif.Penglibatan murid secara aktif dan selamat .PENGENALAN y Matlamat Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan.

y Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani disusun mengikut tiga tunjang utama iaitu : y Kecergasan y Kemahiran y Kesukanan .Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani y Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan mengandungi perincian kurikulum untuk Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Tahap I dan II.

y Tumpuan diberi kepada komponen kecergasan fizikal berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. .KECERGASAN y Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan aktiviti fizikal secara berterusan tanpa merasa lesu.

Kekuatan .Daya tahan otot .y Kecergasan terbahagi kepada dua : y Kecergasan berasaskan kesihatan .Daya tahan kardiovaskular .Kelenturan .Komposisi badan .

Kepantasan .y Kecergasan berasaskan perlakuan .Koordinasi .Masa tindak balas .Imbangan .Kuasa .Ketangkasan .

gimnastik. pergerakan kreatif dan rekreasi. olahraga.KEMAHIRAN y Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan kemahiran daripada aspek pergerakan otot besar dan otot halus. y Tumpuan diberi kepada kemahiran asas dalam permainan. .

y Kemahiran y Pergerakan asas y Permainan y Olahraga y Gimnastik y Pergerakan Kreatif y Reakrasi y Kesenggangan .

kerjaya. y Tumpuan diberi kepada aspek keselamatan. . pengurusan.KESUKANAN y Konsep tunjang ini menitikberatkan kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkan amalan pendidikan jasmani dan sukan. etika dan isu-isu dalam pendidikan jasmani dan sukan.

y KESUKANAN y Keselamatan y Pengurusan y Kerjaya y Isu Pendidikan Jasmani dan Sukan y Etika .