NAMA PENSYARAH MUHAMMAD TAUFIQ CHENG BIN ABDULLAH AHLI KUMPULAN MOHD HELMI BIN MOHD AMIN MOHD

SAIFUL NIZAM BIN AHMAD

PENGENALAN y Matlamat Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan.Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran. bahan dan alat . .Interaksi yang kreatif dengan rakan. y Budaya Pembelajaran Pendidikan Jasmani Pelajaran ini menekankan gaya hidup sihat dan aktif.Penglibatan murid secara aktif dan selamat . Kegiatan jasmani merangkumi 3 aspek penting: .

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani y Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan mengandungi perincian kurikulum untuk Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Tahap I dan II. y Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani disusun mengikut tiga tunjang utama iaitu : y Kecergasan y Kemahiran y Kesukanan .

. y Tumpuan diberi kepada komponen kecergasan fizikal berasaskan kesihatan dan perlakuan motor.KECERGASAN y Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan aktiviti fizikal secara berterusan tanpa merasa lesu.

Komposisi badan .Kekuatan .Kelenturan .Daya tahan otot .Daya tahan kardiovaskular .y Kecergasan terbahagi kepada dua : y Kecergasan berasaskan kesihatan .

Masa tindak balas .Imbangan .Ketangkasan .Koordinasi .Kepantasan .Kuasa .y Kecergasan berasaskan perlakuan .

olahraga. gimnastik. pergerakan kreatif dan rekreasi. y Tumpuan diberi kepada kemahiran asas dalam permainan.KEMAHIRAN y Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan kemahiran daripada aspek pergerakan otot besar dan otot halus. .

y Kemahiran y Pergerakan asas y Permainan y Olahraga y Gimnastik y Pergerakan Kreatif y Reakrasi y Kesenggangan .

y Tumpuan diberi kepada aspek keselamatan. kerjaya. etika dan isu-isu dalam pendidikan jasmani dan sukan.KESUKANAN y Konsep tunjang ini menitikberatkan kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkan amalan pendidikan jasmani dan sukan. . pengurusan.

y KESUKANAN y Keselamatan y Pengurusan y Kerjaya y Isu Pendidikan Jasmani dan Sukan y Etika .