NAMA PENSYARAH MUHAMMAD TAUFIQ CHENG BIN ABDULLAH AHLI KUMPULAN MOHD HELMI BIN MOHD AMIN MOHD

SAIFUL NIZAM BIN AHMAD

.Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran.Penglibatan murid secara aktif dan selamat . bahan dan alat .Interaksi yang kreatif dengan rakan.PENGENALAN y Matlamat Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. Kegiatan jasmani merangkumi 3 aspek penting: . y Budaya Pembelajaran Pendidikan Jasmani Pelajaran ini menekankan gaya hidup sihat dan aktif.

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani y Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan mengandungi perincian kurikulum untuk Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Tahap I dan II. y Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani disusun mengikut tiga tunjang utama iaitu : y Kecergasan y Kemahiran y Kesukanan .

KECERGASAN y Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan aktiviti fizikal secara berterusan tanpa merasa lesu. y Tumpuan diberi kepada komponen kecergasan fizikal berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. .

Komposisi badan .Daya tahan kardiovaskular .Kekuatan .y Kecergasan terbahagi kepada dua : y Kecergasan berasaskan kesihatan .Kelenturan .Daya tahan otot .

Kuasa .Ketangkasan .Imbangan .Masa tindak balas .Koordinasi .Kepantasan .y Kecergasan berasaskan perlakuan .

y Tumpuan diberi kepada kemahiran asas dalam permainan.KEMAHIRAN y Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan kemahiran daripada aspek pergerakan otot besar dan otot halus. gimnastik. . olahraga. pergerakan kreatif dan rekreasi.

y Kemahiran y Pergerakan asas y Permainan y Olahraga y Gimnastik y Pergerakan Kreatif y Reakrasi y Kesenggangan .

pengurusan. etika dan isu-isu dalam pendidikan jasmani dan sukan. kerjaya. . y Tumpuan diberi kepada aspek keselamatan.KESUKANAN y Konsep tunjang ini menitikberatkan kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkan amalan pendidikan jasmani dan sukan.

y KESUKANAN y Keselamatan y Pengurusan y Kerjaya y Isu Pendidikan Jasmani dan Sukan y Etika .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful