NAMA PENSYARAH MUHAMMAD TAUFIQ CHENG BIN ABDULLAH AHLI KUMPULAN MOHD HELMI BIN MOHD AMIN MOHD

SAIFUL NIZAM BIN AHMAD

Penglibatan murid secara aktif dan selamat . bahan dan alat . . Kegiatan jasmani merangkumi 3 aspek penting: .Interaksi yang kreatif dengan rakan.Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran.PENGENALAN y Matlamat Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. y Budaya Pembelajaran Pendidikan Jasmani Pelajaran ini menekankan gaya hidup sihat dan aktif.

y Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani disusun mengikut tiga tunjang utama iaitu : y Kecergasan y Kemahiran y Kesukanan .Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani y Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan mengandungi perincian kurikulum untuk Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Tahap I dan II.

KECERGASAN y Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan aktiviti fizikal secara berterusan tanpa merasa lesu. y Tumpuan diberi kepada komponen kecergasan fizikal berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. .

Kelenturan .Komposisi badan .Kekuatan .Daya tahan otot .y Kecergasan terbahagi kepada dua : y Kecergasan berasaskan kesihatan .Daya tahan kardiovaskular .

Kepantasan .Ketangkasan .Kuasa .Koordinasi .Masa tindak balas .y Kecergasan berasaskan perlakuan .Imbangan .

olahraga. y Tumpuan diberi kepada kemahiran asas dalam permainan. pergerakan kreatif dan rekreasi. gimnastik. .KEMAHIRAN y Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan kemahiran daripada aspek pergerakan otot besar dan otot halus.

y Kemahiran y Pergerakan asas y Permainan y Olahraga y Gimnastik y Pergerakan Kreatif y Reakrasi y Kesenggangan .

kerjaya. .KESUKANAN y Konsep tunjang ini menitikberatkan kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkan amalan pendidikan jasmani dan sukan. etika dan isu-isu dalam pendidikan jasmani dan sukan. pengurusan. y Tumpuan diberi kepada aspek keselamatan.

y KESUKANAN y Keselamatan y Pengurusan y Kerjaya y Isu Pendidikan Jasmani dan Sukan y Etika .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful