Anda di halaman 1dari 9

www.briliantprivate.co.

cc Page 1
JUMLAH DAN SELISIH DUA SUDUT
(TRIGONOMETRI)

PENDAHULUAN

Sudut-sudut Istimewa :

x 0 30 45 60 90 120 135 150 180 210 225 240 270 300 315 330
o
sin x
o
cos x
o
tg x

1. RUMUS JUMLAH DAN SELISIH DUA SUDUT

1.1 Rumus cos ( α ±β)

Y
Jika jari-jari lingkaran = 1, maka :
α B OA = OB = 1
A Koordinat A( cosα ,sin α ) = A ( x1 , y1 )
β Koordinat B( cos β ,sin β ) = B ( x2 , y2 )
O X ∠AOB = .......

Pada segitiga ABO berlaku :

Dengan menggunakan rumus jarak :


AB 2 = ( x2 − x1 ) 2 + ( y2 − y1 ) 2
= (...........−..........) 2 + (...........−...............) 2
= ......
= .....
= .....
AB 2 = 2 − 2 (................................+.................................) ......(1)

Dengan menggunakan Aturan Cosinus :


AB 2 = OA2 + OB 2 − 2OA. OB cos ∠AOB
= ........
= .......... ........(2)

Dari (1) dan (2) disimpulkan :

cos(α − β ) =..........

cos(α + β ) = cos(α − (− β ))
Karena sin ( − β ) = − sin β dan cos( − β ) = cos β , maka :

cos(α + β ) = ..........

www.briliantprivate.co.cc Page 2
Contoh 1: Tentukan nilai cos 15o !

Jawab : cos 15o = ……………

1.2 Rumus sin(α ± β )

Karena cos( 90o − α ) = sin α dan sin( 90o − α ) = cosα , maka :


sin(α + β ) = cos( 90o − (α + β ))
o
= cos( 90 − α ) − β )
= .....

sin(α + β ) = ............

sin(α − β ) = sin(α + (− β ))
= .....
= .....

sin(α − β ) =............

Contoh 2: Tentukan sin 165o

Jawab : sin 165o = …………..

1.3 Rumus tg(α ± β )

sin α
Karena tgα = , maka:
cosα

sin(α + β )
tg(α + β ) =
cos(α + β )
= ......

Jika pembilang dan penyebut dibagi cosα cos β , maka :

= ......

tg(α + β ) =.........

tg (α − β ) = tg (α + (− β ))
= .....

www.briliantprivate.co.cc Page 3
Karena tg (− β ) = − tgβ , maka :

tg(α − β ) =.........

8 5
Contoh 3: Jika cosα = dan sin β = , maka tentukan cos(α − β )
10 13
8
Jawab : cosα = = .... maka y = ......
10
sin α = ........ = .....
5
sin β = =..... maka x = .....
13
cos β =..... = ......
Jadi cos(α − β ) =........

LATIHAN SOAL

1. Tentukan nilai dari :

a. sin75o b. sin105o c. cos 165o


o o o
d. cos 195 e. tg 225 f. tg 15

2. Sederhanakan !

a. sin 137 o cos17 o − cos137 o sin 17 o


o o o o
b. cos 222 cos 42 + sin 222 sin 42
tg 79 o − tg19 o
c.
1 + tg 79 o tg19 o

3 12
3. Jika cos α= dan sin β = , α dan β lancip, maka tentukan :
5 13

a. sin(α − β ) b. cos(α + β ) c. tg( β − α )

4. Jika sin x = sin ( x + 45o ) , buktikan tg x = 2 +1

p −1
5. Jika tg 4 o = p , maka buktikan tg 139 o =
p +1

6. Buktikan :

a. cos(270 + a ) o = sin a o
b. sin(180 + a ) o = − sin a o
o o
c. tg (360 − a ) = − tg a

π 3
7. Jika α+β = dan cosα cos β = maka tentukan cos (α − β ) !
6 4

www.briliantprivate.co.cc Page 4
8. Tunjukkan bahwa tan 75o = 2 + 3 !

cos x + sin x
9. Buktikan bahwa tan ( x + 45) o = !
cos x − sin x

10. Jika tan (x + y) = 1 dan tan y = 1, maka tentukan tan x !

2. RUMUS SUDUT RANGKAP

sin 2α = sin(α + α )
= ……..

sin 2α =............

cos 2α = cos(α + α )
= ......
= ....... .....(*)
2 2
Karena cos α = 1 − sin α maka (*) menjadi :
cos 2α =........
= ........
Karena sin 2 α = 1 − cos2 α , maka (*) menjadi :
cos 2α =........
= ........
sin α = ...........................
Jadi cos 2α =........
= ......... ⇒ cosα = ..........................
= ...........
tgα = ...........................

tg 2α = tg (α + α )
= .........

tg2α =.............

Contoh 1: Tentukan nilai dari sin 22 ,5o

Jawab : sin α = ................................

sin 22 ,5o = ...............

3
Contoh 2: Jika sin α = , maka tentukan tg2α
5

3
Jawab : sin α = = ..... maka x = ........
5

www.briliantprivate.co.cc Page 5
tgα = ........ =...........
tg2α =........
LATIHAN SOAL

1. Tentukan nilai dari :

o o
1 1
a. cos 22,5o b. sin 67,5o c. sin112 d. cos157
2 2

π
2. Jika sin x = 5/13 dan 0≤ x ≤ , maka tentukan :
2

a. sin 2x b. cos 2x c. tg 2x

3. Tunjukkan :

a. sin 3a = −4 sin 3 a + 3 sin a


3
b. cos 3a = 4 cos a − 3 cos a

4. Buktikan :

sin 2α − sin 2β
a. = tg (α − β )
cos 2α + cos 2β
sin 2a
b. = tg a
1 + cos 2a

5. Jika tg a = 1/2 dan tg b = 2/5, maka tentukan :

a. tg 2a b. tg (2a+2b)

6. Jika θ sudut lancip yang memenuhi 2 cos 2 θ = 1 + 2 sin 2θ , maka tentukan tan θ !

1 + sin 2 x − cos 2 x
7. Buktikan bahwa = tan x
1 + sin 2 x + cos 2 x
2n
8. Jika tan x = , maka buktikan sin 2 x =
1 + n2
2ab
9. Pada segitiga ABC yang siku-siku di C, buktikan bahwa sin 2 A =
c2

3. RUMUS PERKALIAN SINUS DAN KOSINUS

sin(α + β ) = ........
sin(α − β ) =.........
+/-
(+) → ............. = ..........

2 sin α cos β =.........

(-) → .............. = ............

2 cosα sin β =.........

cos(α + β ) = ......... ..
cos(α − β ) =...........

www.briliantprivate.co.cc Page 6
+/-
(+) → ............ = ..............

2 cosα cos β =.............

(-) → ............... = ................

−2 sin α sin β =............

Contoh 1: Hitung 4 sin 15o cos 45o

Jawab : 4 sin 15o cos 45o = 4...........................


= 2.2........................
= 2[..................................................................]
= 2[.......................................]
= .......

Contoh 2: Nyatakan sebagai bentuk penjumlahan atau pengurangan dari 2 cos( x + 45)o sin( x − 45)o

Jawab : 2 cos( x + 45)o sin( x − 45)o = .........

LATIHAN SOAL

1. Tentukan nilai dari :


o o o o 1o 1o
a. cos15 sin 75 b. cos 45 cos15 c. 4 sin 52 cos 7
2 2
1
d. 6 cos105o sin 15o e. −4 cos 217,5o cos 7,5o o
f. − sin 15 sin 45
o

2. Nyatakan sebagai bentuk penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus, lalu sederhanakan dari :

a. cos( x + π ) cos( x − π )
1 1 1 1
b. −4 sin( x + y ) sin( x − y )
2 2 2 2
1
c. sin( x + 2π ) cos( x − 2π )
2

3. Buktikan :
π π
a. 2 cos( x +
) cos( x − ) = cos 2 x
4 4
o o
sin 52,5 cos 7,5
b. = 2+ 3
cos 75o cos15o
c. 2 sin 4a sin 3a + 2 cos 5a cos 2a - cos 3a = cos a

4. Tunjukkan bahwa 8 sin 20o.sin 40o.sin 80o = 3

5. Hitunglah 8 sin 70o sin 50o sin 10o

www.briliantprivate.co.cc Page 7
6. Buktikan bahwa :
a. 2 sin x cos3 x + 2 sin 3 x cos x = sin 2 x
b. 1 − cos 5 x cos 3x − sin 5 x sin 3x = 2 sin 2 x

4. RUMUS JUMLAH DAN SELISIH SINUS DAN KOSINUS

2 sin a cos b =.......... ...


2 cos a sin b =........... ...
2 cos a cos b = ............ ... .....(*)
−2 sin a sin b =............. .

= α dan a − b = β , maka :
Jika a + b
a+b =α a+b =α
a−b = β a−b = β
+ -
............. ..............

Maka persamaan (*) menjadi :

sin α + sin β =.........


sin α − sin β = ........
cosα + cos β = ..........
cosα − cos β =..........

Contoh 1: Tentukan cos 75o − cos15o

Jawab : cos 75o − cos15o =......

Contoh 2: Nyatakan dalam bentuk perkalian dari sin 3x + sin x

Jawab : sin 3x + sin x = ....

LATIHAN SOAL

1. Tentukan nilai dari :


a. cos105o − cos15o b. sin 75o − sin 15o c. sin 315o + sin 15o
o o o o
d. cos 285 + cos 75 e. sin 54 − sin 18

2. Nyatakan sebagai bentuk perkalian !

3 3
a. sin( π + p) + sin( π − p) b. cos (x + 2h) - cos x
2 2

3. Buktikan !

1 sin 2α − sin 2β
a. sin 105o + sin 15o = 6 e. = tg (α − β )
2 cos 2α + cos 2β
cos 75o + cos15o 1 sin a + sin 2a + sin 3a
b. o o
= f. = tg 2a
sin 75 − sin 15 3 cos a + cos 2a + cos 3a
c. cos10 o + cos110 o + cos130 o = 0 g. 2 sin 67,5o + 2 sin 22,5o = 4 + 2 2

www.briliantprivate.co.cc Page 8
sin 5a − sin 3a
d. = tga
cos 5a + cos 3a

sin ( x − y )
4. Buktikan tan x − tan y =
cos x cos y
4
5. Diketahui tan x = . Tentukan nilai cos 3x + cos x !
3

www.briliantprivate.co.cc Page 9