Anda di halaman 1dari 1

Mantram untuk Menayuh Keris

Bismilah…Galinggang jati wujudhing dhupa, winur jati kukusing dhupa, niat ingsun gugah daya

panguwasane wesi aji. jim setan ana gedong wesi, den jaga para wali, kinunci para

Nabi,kinacingan dening Alloh,wesi aji sira tangiyo, ingsun kongkon….iki pangandikaning Alloh.

Innama amruhu idha arodha…..kun fayakun. (tokokeris.com)