Anda di halaman 1dari 18

SULIT 2 1225/1

Bahagian A [ 80 markah ]
Jawab semua soalan

Gambar di bawah menunjukkan kes pembuangan bayi yang semakin berleluasa.

1 a) Senaraikan dua nilai yang sepatutnya diamalkan oleh individu yang membuang
bayi. ( 2 markah )

i)...............................................................................................................................
.

ii)...............................................................................................................................

b) Berikan satu akta yang berkaitan dengan penderaan kanak-kanak. ( 1 markah )

.................................................................................................................................
.

c) Bincangkan dua cara masyarakat dapat membantu menangani kes di atas.


(4 markah )

i)…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
[Lihat sebelah
SULIT
SULIT 3 1225/1
ii)…………………………………………………………………………......……………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

1 d) Nyatakan tiga kesan sekiranya gejala ini tidak dibendung. ( 3 markah )

i)…………………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................
ii)……………………………………………………………………………………………
.................................................................................................................................
iii)
…………………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................

[Lihat sebelah
SULIT
SULIT 4 1225/1

Gambar di bawah menunjukkan amalan memberi dan menerima rasuah yang semakin
berleluasa dalam kalangan masyarakat hari in

2a) Terangkan dua nilai yang patut diamalkan oleh masyarakat dalam menangani
rasuah. ( 4 markah )

i)…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
ii)…………………………………………………………………………......……………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

b) Berikan tiga tindakan kerajaan dalam membanteras gejala rasuah. ( 3 markah )

i)...............................................................................................................................
.

ii)...............................................................................................................................

iii)..............................................................................................................................

[Lihat sebelah
SULIT
SULIT 5 1225/1
c) Nyatakan satu akta yang berkaitan dengan rasuah. ( 1 markah )

i)...............................................................................................................................
.

d) Senaraikan dua kesan terhadap negara jika amalan rasuah tidak dibanteras.
( 2 markah )
i)...............................................................................................................................
.
ii)...............................................................................................................................

Pada pertengahan tahun 1980an, industri berat Malaysia


telah maju selangkah ke hadapan dengan berjaya mengeluarkan
kereta sendiri. Sebelum ini, kita hanya menaiki kenderaan buatan
luar negara tapi sekarang kita dapat memandu kenderaan bermotor
yang dihasilkan oleh anak Malaysia. Kita juga berbangga dengan
penghasilan motosikal nasional seperti Kriss dan Jaguh.
Sebahagian besar daripada penduduk telah membeli kereta buatan
Malaysia sebagai tanda menyokong kempen ‘Belilah Barangan
Buatan Malaysia’.

3 a) Jelaskan dua nilai yang diamalkan oleh penduduk Malaysia yang menyokong
kempen di atas. ( 4 markah )

i)…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
ii)…………………………………………………………………………......……………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

b) Terangkan dua cara anda dapat membantu memajukan negara. ( 4 markah )

i)…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
[Lihat sebelah
SULIT
SULIT 6 1225/1
ii)…………………………………………………………………………......……………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

c) Berikan contoh-contoh lain kejayaan Malaysia dalam bidang berikut:

i. Sukan ( 1 markah )

.................................................................................................................................
.

ii. Sains dan teknologi ( 1 markah )

.................................................................................................................................
.

Operasi di lapangan terbang hampir lumpuh apabila


kakitangannya mogok kerana kecewa dengan sikap majikan
yang enggan mendengar dan memenuhi tuntutan mereka untuk
menaikkan gaji. Menurut wakil daripada kakitangan tersebut,
kadar upah mereka tidak berubah sejak tahun 1989, sedangkan
harga barangan terus meningkat.

4 a) Terangkan dua nilai yang sepatutnya diamalkan oleh majikan. ( 4 markah )

i)…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
ii)…………………………………………………………………………......……………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

b) Jelaskan dua usaha majikan yang boleh meningkatkan produktiviti pekerjanya.


( 4 markah )
i)…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

[Lihat sebelah
SULIT
SULIT 7 1225/1

………………………………………………………………………………………………
ii)…………………………………………………………………………......……………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

c) Nyatakan dua hak pekerja yang ditetapkan oleh Pertubuhan Buruh


Antarabangsa (ILO). ( 2 markah )

i)...............................................................................................................................
.
.................................................................................................................................
.

ii)...............................................................................................................................
.................................................................................................................................
.

Puisi berikut berkaitan dengan kempen “ Kitar Semula ”.

Jika tin aluminium bersepah-sepah di bumi,


Jika kerangka-kerangka besi buruk kian membukit,
Jika botol-botol kaca, cermin dan plastik dibuang merata-rata,
Andai surat khabar, kertas, kadbod, kotak ...................
dan bahan-bahan berlonggokan di sana sini ..................
Apakah akan terjadi pada alam sekitar ini?
Insaflah wahai manusia ...................
Amalkanlah program “ Kitar Semula ”

5 a) Jelaskan dua nilai yang berkaitan dengan puisi di atas. ( 4 markah )

i)…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

[Lihat sebelah
SULIT
SULIT 8 1225/1
ii)…………………………………………………………………………......……………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

b) Terangkan maksud “ Kitar Semula ”. ( 1 markah )

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.

c) Berikan dua kebaikan amalan “ Kitar Semula ”. ( 2 markah )

i)...............................................................................................................................
.
ii)...............................................................................................................................

d) Nyatakan satu jenis bahan buangan yang dikhaskan mengikut warna-warna


tong seperti berikut:

Tong berwarna coklat :


............................................................................
Tong berwarna biru :
............................................................................
Tong berwarna jingga :
…........................................................................
( 3 markah )

Gambar di bawah menunjukkan sebuah keluarga sedang menikmati makan besar


sempena Tahun Baru Cina.

[Lihat sebelah
SULIT
SULIT 9 1225/1

6 a) Jelaskan dua nilai yang diamalkan oleh keluarga tersebut. ( 4 markah )

i)…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
ii)…………………………………………………………………………......……………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

b) Berikan dua aktiviti lain yang boleh mengeratkan hubungan kekeluargaan .


( 2 markah )
i)...............................................................................................................................
.
ii)...............................................................................................................................

c) Terangkan dua kepentingan amalan keluarga di atas. ( 4 markah )

i)…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
ii)…………………………………………………………………………......……………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Pelajar-pelajar SMK Seri Murni telah mengadakan program gotong-


royong membersih dan mengindahkan kawasan asrama anak-anak
yatim. Mereka juga telah mengadakan kutipan wang dan pakaian
terpakai untuk diberikan kepada anak-anak yatim itu.

[Lihat sebelah
SULIT
SULIT 10 1225/1

7 a) Nyatakan dua nilai yang diamalkan oleh pelajar-pelajar tersebut dalam usaha
membantu anak-anak yatim. ( 2 markah )

i)...............................................................................................................................
.
ii)...............................................................................................................................

b) Berikan maksud kedua-dua nilai dalam 7(a) di atas. ( 4 markah )

i)…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
ii)…………………………………………………………………………......……………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

c) Bincangkan dua kepentingan pelajar menyertai program di atas untuk membantu


anak-anak yatim. ( 4 markah )

i)…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
ii)…………………………………………………………………………......……………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Gambar rajah di bawah menunjukkan penyertaan Malaysia dalam pertubuhan


antarabangsa.

OIC KOMANWEL

[Lihat sebelah
SULIT
SULIT 11 1225/1

MALAYSIA

ASEAN NAM

8 a) Jelaskan dua nilai yang diamalkan oleh kerajaan Malaysia. ( 4 markah )

i)…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
ii)…………………………………………………………………………......……………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

b) Nyatakan dua kebaikan kepada negara-negara yang menyertai pertubuhan


tersebut. ( 2 markah )

i)...............................................................................................................................
.
ii)...............................................................................................................................

c) Berikan dua cara yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia untuk mengeratkan
hubungan antara negara. ( 2 markah )

i)…………………………………………………………………………………………….

ii)…………………………………………………………………………......……………..

d) Selain Malaysia, senaraikan dua negara lain yang menganggotai ASEAN.


(2
markah )

i)...............................................................................................................................
.
ii)...............................................................................................................................

[Lihat sebelah
SULIT
SULIT 12 1225/1

Bahagian B [ 20 markah ]
Jawab dua soalan

Gambar di bawah menunjukkan kes buli di sekolah.

9. Huraikan dua nilai yang sepatutnya diamalkan oleh pelajar sekolah bagi
mengelakkan gejala di atas. Jawapan anda hendaklah disokong dengan
penerangan dan contoh atau huraian yang sesuai. ( 10 markah )

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………….…..

[Lihat sebelah
SULIT
SULIT 13 1225/1

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……..…..

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………..…..

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
[Lihat sebelah
SULIT
SULIT 14 1225/1
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………

10. Dalam suatu program lawatan sambil belajar, Suresh sebagai ketua rombongan
telah meminta pemandu bas berhenti di sebuah masjid untuk membolehkan
pelajar-pelajar yang beragama Islam bersembahyang.

Huraikan dua nilai yang diamalkan oleh Suresh berdasarkan situasi di atas.
Jawapan anda hendaklah disokong dengan penerangan dan contoh atau huraian
yang sesuai. ( 10 markah )

…………………………………………………………………………………………………..

…..

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………

…………………………………………………………………………………………………..

…..

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

[Lihat sebelah
SULIT
SULIT 15 1225/1
……………………………………………………………………………………………………

………………

…………………………………………………………………………………………………..

…..

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……

…………………………………………………………………………………………………..

…..

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………

…………………………………………………………………………………………………..

…..
[Lihat sebelah
SULIT
SULIT 16 1225/1
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………

…………………………………………………………………………………………………..

…..

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………

Berikut ialah hasil rundingan antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan Indonesia
berkaitan isu pendatang asing tanpa izin (PATI).

Kerajaan Malaysia bersetuju untuk


melanjutkan tempoh penghantaran
pulang PATI ke negara asal
mereka tanpa dikenakan sebarang
tindakan undang-undang.

[Lihat sebelah
SULIT
SULIT 17 1225/1

11. Huraikan dua nilai yang diamalkan oleh kerajaan Malaysia berdasarkan isu di
atas. Jawapan anda hendaklah disokong dengan penerangan dan contoh atau
huraian yang sesuai. ( 10 markah )

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………

…………………………………………………………………………………………………..

…..

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……

[Lihat sebelah
SULIT
SULIT 18 1225/1
…………………………………………………………………………………………………..

…..

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………

…………………………………………………………………………………………………..

…..

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………

…………………………………………………………………………………………………..

…..

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
[Lihat sebelah
SULIT
SULIT 19 1225/1
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………

[Lihat sebelah
SULIT