LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM

STRATEGI 1 - MEMANTAPKAN KEBERKESANAN TADBIR URUS TERBAIK Bil. 1 Program / Aktiviti Menjalankan pemeriksaan di bawah PTKPN 1.1. 1.2. 1.3. PTKPN A112 - Sistem Bit & Patrol PTKPN A113 - Sekatan Jalan Raya PTKPN A114 1.3.1. Pemeriksaan Buku Saku 1.3.2. Pemeriksaan Diari Rasmi 1.3.3. Pemeriksaan Buku Lawatan 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. PTKPN A115 - Buku Perharian Balai PTKPN A117 - Pemeriksaan Balai PTKPN A118 - Orang Tahanan & Lokap PTKPN A119 - Prosedur harta tidak dituntut PTKPN A131 - Computer Branch PTKPN A402 - Pelindungan Keselamatan, Kawalan, Pengutusan dan Pengedaran Dokumendokumen dan Bahan Berperingkat Jan-Mac Apr-Jun Jul-Sep Oct-Dec Jumlah Perancangan Hadapan

1.10. PTKPN A403 - Kawalan Akta Rahsia Rasmi PTKPN A404 - Peraturan Pengurusan Rahsia Rasmi PTKPN A405 - Pelindungan Keselamatan 1.12. Pelanggaran Keselamatan 1.11.

1

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM

1.13. Bil.

PTKPN A406 - Pelindungan Keselamatan Kawasan Terperingkat Jan-Mac Apr-Jun Jul-Sep Oct-Dec Jumlah Perancangan Hadapan

Program / Aktiviti PTKPN B101 - Jabatan Keselamatan Dalam 1.14. Negeri dan Ketenteraman Awam Polis Diraja Malaysia 1.15. PTKPN B102 - Pusat Kawalan 1.16. PTKPN B103 - Melaporkan Kejadian 1.17. PTKPN B104 - Ketenteraman Awam 1.18. PTKPN B105 - Perintah Berkurung PTKPN B106 - Pasukan Tindak Balas Krisis Polis Diraja Malaysia PTKPN B107 - Custody and Disposal and Arm 1.20. Ammunition 1.19. 1.21. PTKPN B108 - Pengkelasan Jalan-jalan PTKPN B109 - Konvoi di jalan dan pergerakan di air PTKPN B110 - Keselamatan Konvoi di atas jalan 1.23. yang dikelaskan PTKPN B111 - Tugas dan tanggungjawab Polis 1.24. semasa keadaan banjir 1.22. 1.25. PTKPN B112 - Pasukan Polis Marin PTKPN B113 - Membawa Penumpang dalam Vessel Polis PTKPN B114 - Kemalangan melibatkan Vessel 1.27. Polis 1.26. 1.28. PTKPN B115 - Unit Udara Polis 1.29. PTKPN B116 - Tindakan Polis semasa kecemasan dan bencana pesawat udara

2

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM

1.30. PTKPN B117 - Pasukan Gerakan Am 1.31. Bil. 1.32. PTKPN B118 - Pegawai Rendah Polis dan Konstabal Orang Asli Program / Aktiviti PTKPN B119 - Pendatang Tanpa Izin Tangkapan/Tahanan/Pengusiran Jan-Mac Apr-Jun Jul-Sep Oct-Dec Jumlah Perancangan Hadapan

1.33. PTKPN B120 - Pasukan Simpanan Persekutuan 1.34. PTKPN B121 - Unit Berkuda 1.35. PTKPN B122 - Cawangan Trafik PTKPN B123 - Penyiasatan/Pengedaran kertas 1.36. siasatan dan pembekalan dokumen kes siasatan trafik PTKPN B124 - Sistem pembayaran kompaun 1.37. Trafik berkomputer PTKPN B125 - Sistem pengaduan kemalangan 1.38. jalan raya berkomputer - sistem CARS 1.39. PTKPN B126 - Pasukan Gerakan Khas PTKPN B127 - Provisi-provisi Kawalan Dan Perlindungan Orang-orang Kenamaan (VIP) PTKPN B128 - Batalion 19 PGA (Kawalan 1.41. Keselamatan) PTKPN B129 - Pengurusan Operasi Kejadian 1.42. terputus atau gangguan bekalan elektrik (Blackout) 1.40. 1.43. PTKPN B601 - Bahagian Komunikasi 1.44. PTKPN C101 - Prosedur Stor 1.45. PTKPN C102 - Stok Verifikasi 1.46. PTKPN C103 - Pesanan Kerajaan Tender dan Kontrak

3

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM

1.47.

PTKPN C107 - Pelupusan pakaian dan barangan Stor

1.48. PTKPN C109 - Peraturan Kediaman 1.49. PTKPN C111 - Prosedur Setor Persenjataan Bil. Program / Aktiviti 1.50. PTKPN C116 - Keselamatan Senjata Api 1.51. PTKPN C202 - Pemeriksaan mengejut terhadap kenderaan pasukan 1.51.1. Jumlah Kenderaan diperiksa 1.52. PTKPN C203 - Kit Inspection dan penyenggaraan Kenderaan Pasukan 1.52.1. Jumlah Kenderaan diselenggara PTKPN C303 - Pelaksanaan projek pembangunan PDRM PTKPN C400 - Organisasi / Fungsi / 1.54. Tanggungjawab Bahagian Bekalan PDRM PTKPN C852 - Stok Verifikasi Stor Bahagian 1.55. Kiraan Sendiri 1.53. 1.56. PTKPN D150/150A - Kertas Siasatan JSJ 1.56.1. Daftar Kertas Siasatan (Pol. 24) 1.57. PTKPN D207 - Pelupusan Exhibit 1.58. PTKPN D220 - Detektif 1.59. PTKPN D221 - Pemeriksaan JSJ 1.59.1. Buku Repot (Pol. 41) Jan-Mac Apr-Jun Jul-Sep Oct-Dec Jumlah Perancangan Hadapan

4

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM

1.59.2. Daftar Barang Kes (Pol. 261) 1.60. PTKPN D222 - Penggunaan senjata api oleh Pegawai Polis

1.61. PTKPN D225 - Buku Maklumat Balai

Bil.

Program / Aktiviti PTKPN E101 - Tangkapan Dan Tahanan DiBawah Undang-undang Pencegahan Akta Keselamatan 1.62. Dalam Negeri (AKDN) 1960 (Semakan 1972) Akta 82 PTKPN F 102 - Akta dadah berbahaya Langkah1.63. langkah (JSJN) 1.64. PTKPN F 104 - Penyiasatan kes dadah (JSJN) 1.65. PTKPN F105 - Edaran Kertas Siasatan Narkotik 1.66. PTKPN F106 - Buku Maklumat Dadah di Balai PTKPN F 201 - Siasatan dibawah ADB (Pelucuthakan Harta) 1988 Akta 340 PTKPN F202 - Penjagaan dan Pelabelan Barang 1.68. Kes dalam Akta Dadah Berbahaya (Lucuthak) PTKPN F 203 - Pelupusan barang-barang kes 1.69. didalam Akta Dadah Berbahaya (Perlucuthakan Harta 1988) PTKPN G112 - Pengedaran Kertas Siasatan 1.70. Jenayah Komersil 1.67

Jan-Mac Apr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dec

Jumlah

Perancangan Hadapan

2

Memperkasakan Pasukan Pemantauan

Menubuhkan Jawatankuasa Khas di setiap Jabatan / Kontinjen / Briged / Formasi

5

3. Mengurangkan bekalan dadah . 3.sasaran 50% setahun (JSJ/JSJK) Mengawal peningkatan kadar jenayah tidak melebihi 5% (JSJ/JSJK) Meningkatkan kadar penyelesaian kes kepada 40% (JSJ/JSJK) Meningkatkan pembanterasan jenayah terancang (tindakan harassment) 10% (JSJ D7) Meningkatkan pembanterasan jenayah terancang (pencegahan) 5% (JSJ D7) Jan-Mac % KPI Apr-Jun % KPI Jul-Sep % KPI Oct-Dec % KPI 3.2. 3.8.7. 3. 3.10% (JSJN) Mengurangkan permintaan dadah .20% (JSJN) Meningkatkan pembanterasan jenayah terancang (tindakan harassment) .3.10.4. 3 Program / Aktiviti Menentukan pelaksanaan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) yang ditetapkan 3.9.40% (JSJN) Meningkatkan kadar penyelesaian kes . Meningkatkan peratus pendakwaan kepada 50% 3. 3. Meningkatkan pengurusan maklumat kepada 100% 6 . 3.6.1.5.11. 3.20% (JSJN) Tindakan pembanterasan melalui undang-undang pencegahan .LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM Bil.

Pengurusan) Community Policing .1.10% (Jabatan 3. Program / Aktiviti Operasi bersepadu bersama lain-lain agensi [Kelompok 1 .15.30% (Cawangan Khas) Meningkatkan pengurusan pengedaran maklumat 3.14.LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM Menjalankan Risikan Keselamatan .Agensi secara spesifik] Layanan Mesra Kaunter Pertanyaan 3.55% (Jabatan Pengurusan) Operasi bersepadu bersama lain-lain agensi 3.Generik seluruh PDRM] Pencegahan Jenayah .1. perjawatan yang diluluskan .95% (Jabatan Pengurusan) Jan-Mac % KPI Apr-Jun % KPI Jul-Sep % KPI Oct-Dec % KPI 7 . keberkesanan sumber manusia .3.14.5% (Cawangan Khas) 3. 3. Pengurusan) Meningkatkan kecekapan dan 3.15.14. Pengurusan) Kursus Personel Pembangunan Insan 3.14. dalaman dan luaran .4.5 % (Jabatan 3.15.15.2.16. . Bil. [Kelompok 2 .12.3.14.5% (Cawangan Khas) Menangani ancaman keselamatan dan harassment 3.2. 65% (Jabatan Pengurusan) Melatih Petugas Kaunter .20% (Jabatan 3.13. 3% (Jabatan Pengurusan) Pengambilan baru bagi mengisi 3.

1.2.1.3. Mesyuarat Ketua Jabatan & KPD 8 .4. 4 Program / Aktiviti Mengemaskini prosedur kerja sedia ada agar mencapai sasaran yang telah ditetapkan 4. Arahan-arahan Pengarah 4.5. Fail Meja 4. IG Discourse 5. Fail Serah Terima Tugas Jan-Mac Apr-Jun Jul-Sep Oct-Dec Jumlah Perancangan Hadapan Mengenalpasti arahan yang tidak sesuai dan di ubahsuai mengikut penugasan semasa 5 Memastikan pekeliling dan arahan semasa jabatan dikemaskan 5. Standard Operating Procedures (SOP) 4. Perintah Tetap Ketua Polis Negara 4.LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM Bil. Mesyuarat JK Tadbir Urus (JKTU) 5.3.2.

Kajian Keberkesanan SOP Jabatan 5. Mesyuarat Pelan Integriti Polis Diraja Malaysia 5. Mesyuarat Pagi Ketua Polis Negeri 5.7.1. dan Mencegah Rasuah (JPTMR) Kontinjen & Daerah 5. Mesyuarat Projek (Pembanterasan Jenayah) Bil. Upacara Perasmian / Pelancaran Memberi maklumbalas terhadap pengaduan / reaksi pelanggan 9 .9.13. Hari Bertemu Pelanggan 7.2. High Profile Policing 7.10.11. Arahan-arahan KP / KPD 6 7 Memantapkan Sistem Pengurusan Audit Nilai Hari Bertemu Pelanggan / PDRM Bersama Masyarakat 7. 5. Sidang Akhbar Mingguan setiap Jabatan 5.3.12. Mesyuarat Bersama Jabatan (MBJ) 5.15.8.6.14.LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM 5. Mesyuarat JK Memerangi Jenayah 5. Mesyuarat Pagi Ketua Polis Daerah Mesyuarat Jawatankuasa Penyelaras Tatatertib 5. Program / Aktiviti Mesyuarat Pasukan Petugas Khas Mingguan Integriti Jan-Mac Apr-Jun Jul-Sep Oct-Dec Jumlah Perancangan Hadapan 5.5.4. Mesyuarat Harian Ketua Jabatan / Cawangan 5.

4. Edaran Risalah Cegah Jenayah ke rumah 8. Pegawai Perhubungan Sekolah 10 .4.1.6. Program Info Bestari 8.6.7.5. Unit Kawalan Kampung 8.8. Pembukaan kaunter pemeriksaan dan pembayaran saman 7.2.3. Rondaan pencegahan jenayah bersama masyarakat (SRS) Jan-Mac Apr-Jun Jul-Sep Oct-Dec Jumlah Perancangan Hadapan 8.5. Majlis Pemuafakatan bersama PPD 8. Program Anak Angkat 8. Kaunter Pengaduan 7. 8 Program / Aktiviti Memantapkan pelaksanaan 'Community Policing' 8. Pameran Pencegahan Jenayah Bil.7. Perjumpaan dan Dialog bersama masyarakat 7.LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM 7. Forum Pencegahan Jenayah 7.

Perolehan 9.4. Hari Terbuka Balai Majlis Sosial / Aktiviti Keagamaan / Aktiviti Sukan Komuniti Perjumpaan / Mesyuarat/ Dialog bersama 8. 9 Program / Aktiviti Mengoptimumkan kemudahan logistik & harta modal 9. Pameran Pencegahan Jenayah 8. Komunikasi 9.5. Persenjataan Jan-Mac Apr-Jun Jul-Sep Oct-Dec Jumlah Perancangan Hadapan Mengenalpasti kemudahan logistik menepati keperluan pengguna mengikut penugasan semasa 11 .8. Kempen dan Ceramah 8.6. Bil.3. Teknologi Maklumat 9. masyarakat dan lain-lain Jabatan 8.9.2. Pengangkutan 9.10.12.11.1. Bangunan 9.LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM 8.

Kursus INTAN Perancangan Hadapan 12 . jumlah terlibat) Bil.MEMANTAPKAN PENGURUSAN SUMBER Tindakan yang diambil (arahan yang dikeluarkan. 1 2 3 Program / Aktiviti Memperhalusi saringan / tapisan pengambilan pelatih baru Menambah bilangan pelatih pegawai dan anggota Polis Meningkatkan kompetensi dan pengetahuan individu 3.LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM STRATEGI 2 .2. Kursus Teknologi Maklumat 3.1.

2.LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM 3.3.2.4. 4 Memperkemaskan modul pengkhususan tugas bagi setiap warga PDRM 4. 6 Perancangan kemajuan kerja dan penempatan pegawai Polis 13 . (masukkan tajuk modul yang diperkemaskan) 5 Mengoptimumkan penggunaan sistem teknologi maklumat 5.4. SPIN. (masukkan tajuk modul yang diperkemaskan) 4.1. HRMIS dsb 5. Sistem KOMPOL. Penggunaan PRS 5.1. RMPmail 5. Keahlian di Perpustakaan Negeri/Daerah 3.3.

Laman Web PDRM 1. 1 Program / Aktiviti Pemodenan dan mempromosikan aplikasi Laman Web PDRM 1. e-Government Jan-Mac Apr-Jun Jul-Sep Oct-Dec Jumlah Perancangan Hadapan 14 .PENJENAMAAN IMEJ KEPOLISAN MODEN Bil.1.2.LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM STRATEGI 3 .

Pembinaan bangunan pejabat 4.4. Facebook PDRM 1.3. Pembinaan premis perumahan 4.2. Aktiviti Promosi 2 3 Penjenamaan semula cawangan dan unit dalam PDRM (PSSO) Memperkenalkan pakaian seragam baru PGA dalam melaksanakan tugas am 3. Dapatkan bekalan dan buat agihan 3.1. Memastikan pengamalan 5. 5 Program / Aktiviti Pertukaran penggunaan lencana 'Saya Anti Rasuah' kepada 'Integriti Amalan Kita' 5. Peluasan rangkaian komunikasi Kajian semula oleh Unit Perancang dan Penyelidik Bil.LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM 1. Kerjasama dengan agensi lain 1. Mengekalkan ketrampilan 4 Meningkatkan infrastruktur & kemudahan 4.2.3. Memberi kefahaman Jan-Mac Apr-Jun Jul-Sep Oct-Dec Jumlah Perancangan Hadapan 15 .1.1.5.2.

Program / Aktiviti Jan-Mac Apr-Jun Jul-Sep Oct-Dec Jumlah Perancangan Hadapan 16 .LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM 5. Memastikan penghayatan STRATEGI 4 .MENINGKATKAN SISTEM KEBERKESANAN SISTEM PENYAMPAIAN Bil.3.

Penggunaan Lembaran 'Weekly Planner' 1.1.1. PENYELEWENGAN DAN SALAH GUNA KUASA SERTA MENINGKATKAN INTEGRITI 17 . Minit Mesyuarat Harian Ketua Polis 1.2.2.3.4.1. Kursus Penggunaan RMPmail 1.MELAKSANAKAN PROGRAM KESEDARAN MEMERANGI JENAYAH RASUAH. Pengurusan/Pentadbiran harian 2 3 Piagam Pelanggan bagi semua Jabatan Pelaksanaan Maklumbalas kepada Pelanggan berkaitan dengan aduan laporan Polis 3. Minit Mesyuarat JPTMR & PIPDRM 1.LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM 1 Memperluaskan penggunaan ICT dalam sistem penyampaian perkhidmatan 1.5. Latihan Dalam Perkhidmatan STRATEGI 5 . Bantuan kepada Biro Pengaduan Awam 3. Maklumbalas siasatan kes kepada pengadu 4 Meningkatkan kecekapan perkhidmatan Kaunter Polis 4.

2. Sesi kaunseling yang dijalankan 2. Pemeriksaan mengejut di tempat tugas Mesyuarat Jawatankuasa kerja bagi menilai keberkesanan program yang dijalankan Mengedarkan laporan pemantauan kepada Ketua 1.2.1. Ujian air kencing yang dijalankan 1. Aktiviti sosial yang dianjurkan 18 .1. Majlis Dialog 2.3.5. Perjumpaan dengan Penyelia 3. Jabatan/Pegawai Pemerintah 1. Kursus yang dijalankan 2.1.LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM Bil. Ceramah kesedaran/keagamaan yang dijalankan 2. 1 Program / Aktiviti Mengemaskini arahan-arahan pentadbiran berkaitan penyalahgunaan dadah dan rasuah 1.6. Jan-Mac Apr-Jun Jul-Sep Oct-Dec Jumlah Perancangan Hadapan 2 Kursus Bina Insan oleh BAKA 2.5. Pemeriksaan Fail SKDD 1.4.2. Kajian keberkesanan program 3 Pemantauan oleh Pegawai Kanan Polis & PRP terhadap anggota bawahan melalui SKDD 3.4. Program keagamaan yang dijalankan 2.3.

Roll-Call 4.7.2.com/PolisDirajaMalaysia) dan 'Twitter' (http://www.8. Jumlah Kertas Siasatan Tatatertib (KST) dibuka 3.4.facebook. Pemeriksaan di tempat tugas 4. 3C PPPA & Per.1. Program / Aktiviti 3. Ikrar tidak terlibat dengan salahguna dadah 3. Pemeriksaan mengejut terhadap personel PDRM 3.5. Jumlah tindakan dibawah Per. General Roll-Call 4.twitter.4.5. Jumlah yang dikenakan tindakan tatatertib Jan-Mac Apr-Jun Jul-Sep Oct-Dec Jumlah Perancangan Hadapan 4 Menguatkuasakan Per.6.6. (http://www.com) 19 .3. 7 PTKPN A110 4. Jumlah mereka diberikan 'Amaran' 3. Sistem Pelaporan/Tindakan Pro-Aktif Penyelia Pemantauan salahlaku tatatertib & salahguna kuasa melalui laman web 'Facebook' 4.LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM Bil. Sesi Dialog dan Perbincangan 4.3. 7 PTKPN A110 3.

2. Perumahan Polis & awam 5.1.1. Pemeriksaan mengejut 5.2. Tindakan tatatertib keatas mereka yang ingkar 20 . Tempat letak kereta IPK/ IPD/ Balai/ Pondok Jan-Mac Apr-Jun Jul-Sep Oct-Dec Jumlah Perancangan Hadapan 5. Pemeriksaan berkala melalui Sistem Harta 5.4.2. Siasatan melalui maklumat yang diterima 5.2.3. 5 Program / Aktiviti Memantapkan kawalan pemilikan harta warga kerja PDRM sejajar dengan peraturan yang telah ditetapkan 5.LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM Bil.

1. Pemeriksaan Implementasi Tatatertib 5 Pencegahan penyalahgunaan dadah di kalangan warga kerja PDRM 5. Serbuan pusat hiburan 5. Pemeriksaan pro-aktif 4. 1 2 3 Program / Aktiviti Pengstrukturan Semula Urus Setia KPN Tatatertib Melaksanakan Piagam Pelanggan Urus Setia KPN (Tatatertib) Memantapkan Sistem Pengurusan Aduan (Tatatertib) 3. Ujian saringan air kencing di jalankan 5.2. Jumlah didapati positif 5.3.1.MEMANTAPKAN SISTEM PENGURUSAN TATATERTIB Bil.1.2. Pengurusan i-SPAAA 3. Pengurusan aduan Jan-Mac Apr-Jun Jul-Sep Oct-Dec Jumlah Perancangan Hadapan 4 Menjalankan pemeriksaan pro-aktif secara mengejut keatas semua penugasan warga kerja PDRM 4. Jumlah tindakan tatatertib 21 .2.4.LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM STRATEGI 6 .

) Jan-Mac Apr-Jun Jul-Sep Oct-Dec Jumlah Perancangan Hadapan 22 .) 6.) 6.1.3.1. Tugas kawalan tambahan (Per.LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM 5.3. 7. Latihan tambahan (Per.5.1. 7.6. Tugas-tugas memenatkan (Per. Jumlah di buang kerja Bil.2. 6 Program / Aktiviti Penguatkuasaan peraturan kesalahan kecil dibawah Per. 7. Jumlah didakwa di mahkamah 5.2.1.1. 7 PTKPN A 110 6.

1. Kursus Bina Taqwa 1.4. Perkahwinan dan Perceraian Aktiviti Mesra Kejiranan 3 23 . Kursus Nilai Dalam Organisasi 1.7.3. Kursus/Kelas Pemantapan Rohani 1. 1 Program / Aktiviti Menerapkan nilai-nilai murni melalui Konsep Bina Insan 1. Kursus Kepimpinan dan Kepimpinan Dalam Islam 1.2. Kursus Syifa Al-Insan 1.LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM STRATEGI 7 .6. Kursus Pemahaman Konsep Asas Dalam Islam 1. Ceramah/Forum/Sambutan Hari Kebesaran Islam Jan-Mac Apr-Jun Jul-Sep Oct-Dec Jumlah Perancangan Hadapan 2 Mewujudkan arahan bagi memantapkan institusi kekeluargaan Bengkel Mengemaskini Prosedur Permohonan 2.5.MEMANTAPKAN INSTITUSI KEKELUARGAAN Bil.1.

3.3. Kursus Pengurusan Jenazah 3.4. Kem Famili Ceria 4.5. Seminar Kejiranan 3. Kursus Pra Perkahwinan 4.2. anak ke sekolah (selain dari PGA) 5. Khidmat dan Sesi Kaunseling Keluarga 5 Menambahbaik kemudahan pengangkutan anak-anak ke sekolah Merangka Arahan dan Dasar yang berhubungkait 5.LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM 3. Majlis keramaian 3.1.1. dengan pengangkutan Memperluaskan kemudahan pengangkutan anak5. Menyediakan kenderaan khusus 6 Mewujudkan Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA) 24 .2. Lawatan ke Hospital 3. Gotong-royong & General fatique 3. Lain-lain aktiviti Bil. Kursus Kekeluargaan Sakinah 4.5. Kursus Ibu Bapa Cemerlang Anak Gemilang (ICAG) Jan-Mac Apr-Jun Jul-Sep Oct-Dec Jumlah Perancangan Hadapan 4. 4 Program / Aktiviti Menganjurkan Kursus Keharmonian Rumahtangga 4.1.4.6.3.2.

Tempat kerja 6.1.2.LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM 6. Kuarters kediaman 7 Mewujudkan Taman Didikan Kanak-Kanak (TADIKA) 7. Kuarters kediaman 25 . Tempat kerja 7.1.2.

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM ngan Hadapan 26 .

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM ngan Hadapan 27 .

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM ngan Hadapan 28 .

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM ngan Hadapan 29 .

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM ngan Hadapan nkuasa Khas di setiap Briged / Formasi 30 .

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM Jumlah 31 .

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM Jumlah 32 .

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM ngan Hadapan an yang tidak sesuai dan t penugasan semasa 33 .

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM ngan Hadapan as terhadap pengaduan / 34 .

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM ngan Hadapan 35 .

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM ngan Hadapan dahan logistik menepati mengikut penugasan 36 .

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM ngan Hadapan 37 .

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM 38 .

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM ngan Hadapan 39 .

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM Unit Perancang dan ngan Hadapan 40 .

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM ngan Hadapan 41 .

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM 42 .

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM ngan Hadapan 43 .

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM ngan Hadapan 44 .

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM ngan Hadapan 45 .

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM ngan Hadapan 46 .

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM ngan Hadapan 47 .

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM ngan Hadapan 48 .

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM ngan Hadapan 49 .

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM 50 .

melalui E-ideas & laporan semasa Tidak diperlukan kerana menggunakan peruntukan Persekutuan 9 Mengoptimumkan kemudahan logistik & harta modal 51 . pen. pencil-box.00. pelekat kereta. Promosi menjuruskan kepada pelajar sekolah dari peringkat rendah hingga universiti dan masyarakat di kawasan terpencil hingga bandar Mengenalpasti kemudahan logistik menepati keperluan pengguna mengikut penugasan semasa .URUS SETIA KPN (TATATERTIB) ANGGARAN BELANJAWAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM TAHUN 2011 KONTINJEN PAHANG STRATEGI 1 . file holder. 1 Program / Aktiviti Menjalankan pemeriksaan di bawah PTKPN Aktivtiti Yang Akan Dilaksanakan Diadakan setiap minggu oleh Urus Setia KPN (TT) Kontinjen melalui pemeriksaan pro-aktif & Jabatan berkenaan secara berkala Menggunakan kekuatan Urus Setia KPN (TT) Kontinjen yang sediada Anggaran Perbelanjaan Yang Diperlukan Tidak diperlukan kerana menggunakan peruntukan semasa Kontinjen Tidak diperlukan kerana menggunakan peruntukan semasa Kontinjen Tidak diperlukan kerana menggunakan peruntukan semasa Kontinjen Tidak diperlukan kerana menggunakan peruntukan semasa Kontinjen Tidak diperlukan kerana menggunakan peruntukan semasa Kontinjen 2 Memperkasakan Pasukan Pemantauan 3 Menentukan pelaksanaan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Laporan pemantauan diperolehi dari setiap yang ditetapkan Jabatan berkenaan secara suku penggal Mengemaskini prosedur kerja sedia ada agar mencapai sasaran yang telah ditetapkan Memastikan pekeliling dan arahan semasa jabatan dikemaskan Memantapkan Sistem Pengurusan Audit Nilai Diadakan setiap minggu oleh Urus Setia KPN (TT) Kontinjen & Jabatan berkenaan secara berkala Diadakan secara berkala oleh Urus Setia KPN (TT) Kontinjen dan Jabatan 4 5 6 7 Hari Bertemu Pelanggan / PDRM Bersama Masyarakat 8 Memantapkan pelaksanaan 'Community Policing' Urus Setia KPN (TT) Kontinjen memerlukan flyer. departmental plaque dsb untuk mempromosikan kewujudan Urus Setia KPN (TT) di mata RM200.00 untuk setiap Kontinjen sebagai masyarakat untuk menjuruskan persepsi positif permulaan untuk tahun 2011 perkhidmatan PDRM. banner. buku nota kecil. gift bag.MEMANTAPKAN KEBERKESANAN TADBIR URUS TERBAIK Bil. book-marker.

URUS SETIA KPN (TATATERTIB) ANGGARAN BELANJAWAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM TAHUN 2011 KONTINJEN PAHANG STRATEGI 2 . 1 Program / Aktiviti Memperhalusi saringan / tapisan pengambilan pelatih baru Menambah bilangan pelatih pegawai dan anggota Polis Aktivtiti Yang Akan Dilaksanakan Anggaran Perbelanjaan Yang Diperlukan 2 3 Meningkatkan kompetensi dan pengetahuan individu Memperkemaskan modul pengkhususan tugas bagi setiap warga PDRM Mengoptimumkan penggunaan sistem teknologi maklumat Perancangan kemajuan kerja dan penempatan pegawai Polis Berdasarkan kepada program dari Cawangan Latihan Kontinjen Berdasarkan kepada program dari Cawangan Latihan Kontinjen Berdasarkan kepada program dari Cawangan Latihan Kontinjen Tidak diperlukan kerana menggunakan peruntukan semasa Kontinjen Tidak diperlukan kerana menggunakan peruntukan semasa Kontinjen Tidak diperlukan kerana menggunakan peruntukan semasa Kontinjen 4 5 6 52 .MEMANTAPKAN PENGURUSAN SUMBER Bil.

URUS SETIA KPN (TATATERTIB) ANGGARAN BELANJAWAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM TAHUN 2011 KONTINJEN PAHANG STRATEGI 3 .PENJENAMAAN IMEJ KEPOLISAN MODEN Bil. 1 Program / Aktiviti Pemodenan dan mempromosikan aplikasi Laman Web PDRM Penjenamaan semula cawangan dan unit dalam PDRM (PSSO) Memperkenalkan pakaian seragam baru PGA dalam melaksanakan tugas am Meningkatkan infrastruktur & kemudahan Pertukaran penggunaan lencana 'Saya Anti Rasuah' kepada 'Integriti Amalan Kita' Aktivtiti Yang Akan Dilaksanakan Berdasarkan kepada program dari Cawangan Latihan & Teknologi Maklumat Kontinjen Anggaran Perbelanjaan Yang Diperlukan Tidak diperlukan kerana menggunakan peruntukan semasa Kontinjen 2 3 4 5 53 .

URUS SETIA KPN (TATATERTIB) ANGGARAN BELANJAWAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM TAHUN 2011 KONTINJEN PAHANG STRATEGI 4 . Teknologi Maklumat & Urus Setia KPN peruntukan semasa Kontinjen (TT) Kontinjen Cetak semula Piagam Pelanggan . ditempatkan ke 36 Balai & 21 Pondok RM50.00 dalam Kontinjen Laporan pemantauan diperolehi dari setiap Jabatan berkenaan secara suku penggal Berdasarkan kepada program dari Cawangan Latihan Kontinjen Tidak diperlukan kerana menggunakan peruntukan semasa Kontinjen Tidak diperlukan kerana menggunakan peruntukan semasa Kontinjen 3 4 54 . 1 Program / Aktiviti Memperluaskan penggunaan ICT dalam sistem penyampaian perkhidmatan Piagam Pelanggan bagi semua Jabatan Pelaksanaan Maklumbalas kepada Pelanggan berkaitan dengan aduan laporan Polis Meningkatkan kecekapan perkhidmatan Kaunter Polis Aktivtiti Yang Akan Dilaksanakan Anggaran Perbelanjaan Yang Diperlukan 2 Berdasarkan kepada program dari Cawangan Tidak diperlukan kerana menggunakan Latihan.850.Siasatan Tatatertib.MENINGKATKAN SISTEM KEBERKESANAN SISTEM PENYAMPAIAN Bil.00 x 57 unit = RM2.

3C PPPA & Per. 1 Program / Aktiviti Mengemaskini arahan-arahan pentadbiran berkaitan penyalahgunaan dadah dan rasuah Kursus Bina Insan oleh BAKA Aktivtiti Yang Akan Dilaksanakan Cadangan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Tadbir Urus Kontinjen dan Jawatan Bersama Mencegah Rasuah Peringkat Kontinjen Berdasarkan kepada program dari Cawangan BAKA Kontinjen Anggaran Perbelanjaan Yang Diperlukan Tidak diperlukan kerana menggunakan peruntukan semasa Kontinjen & SPRM Negeri Tidak diperlukan kerana menggunakan peruntukan semasa Kontinjen 2 3 Pemantauan oleh Pegawai Kanan Polis & PRP terhadap Pemantauan berterusan oleh semua Penyelia dengan Tidak diperlukan kerana menggunakan penumpuan kepada pelaksanaan Per.MELAKSANAKAN PROGRAM KESEDARAN MEMERANGI JENAYAH RASUAH. 7 PTKPN A110 Memantapkan kawalan pemilikan harta warga kerja PDRM sejajar dengan peraturan yang telah ditetapkan Pemantauan berterusan terhadap semua Penyelia Pemantauan berterusan oleh semua Penyelia & Urus Setia KPN (TT) Kontinjen 4 Tidak diperlukan kerana menggunakan peruntukan semasa Kontinjen Tidak diperlukan kerana menggunakan peruntukan semasa Kontinjen 5 55 . 3C PPPA anggota bawahan melalui SKDD peruntukan semasa Kontinjen Menguatkuasakan Per.URUS SETIA KPN (TATATERTIB) ANGGARAN BELANJAWAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM TAHUN 2011 KONTINJEN PAHANG STRATEGI 5 . PENYELEWENGAN DAN SALAH GUNA KUASA SERTA MENINGKATKAN INTEGRITI Bil.

MEMANTAPKAN SISTEM PENGURUSAN TATATERTIB Bil. 1 Program / Aktiviti Pengstrukturan Semula Urus Setia KPN Tatatertib Melaksanakan Piagam Pelanggan Urus Setia KPN (Tatatertib) Memantapkan Sistem Pengurusan Aduan (Tatatertib) Menjalankan pemeriksaan pro-aktif secara mengejut keatas semua penugasan warga kerja PDRM Pencegahan penyalahgunaan dadah di kalangan warga kerja PDRM Aktivtiti Yang Akan Dilaksanakan Anggaran Perbelanjaan Yang Diperlukan 2 3 4 Diadakan setiap minggu oleh Urus Setia KPN (TT) Kontinjen melalui pemeriksaan pro-aktif Diadakan setiap minggu oleh Urus Setia KPN (TT) Kontinjen melalui pemeriksaan pro-aktif dengan bantuan berkala oleh JSJN Kontinjen Tidak diperlukan kerana menggunakan peruntukan semasa Kontinjen Tidak diperlukan kerana menggunakan peruntukan semasa Kontinjen Tidak diperlukan kerana menggunakan peruntukan semasa Kontinjen 5 6 Penguatkuasaan peraturan kesalahan kecil dibawah Per. Diadakan setiap minggu oleh Urus Setia KPN 7 PTKPN A 110 (TT) Kontinjen melalui pemeriksaan pro-aktif 56 .URUS SETIA KPN (TATATERTIB) ANGGARAN BELANJAWAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM TAHUN 2011 KONTINJEN PAHANG STRATEGI 6 .

00 BAKA Kontinjen & KPD/KPB/KPP (1 IPK.00 RM2. 21 Pondok) dengan setiap IPD/Balai Balai (36) x RM500.MEMANTAPKAN INSTITUSI KEKELUARGAAN Bil. 1 Program / Aktiviti Menerapkan nilai-nilai murni melalui Konsep Bina Insan Mewujudkan arahan bagi memantapkan institusi kekeluargaan Aktivtiti Yang Akan Dilaksanakan Berdasarkan kepada program dari Cawangan BAKA Kontinjen Berdasarkan kepada program dari Cawangan BAKA Kontinjen Anggaran Perbelanjaan Yang Diperlukan Tidak diperlukan kerana menggunakan peruntukan semasa Kontinjen Tidak diperlukan kerana menggunakan peruntukan semasa Kontinjen 2 3 Aktiviti Mesra Kejiranan Berdasarkan kepada program dari Cawangan IPK (1) x RM2.000. 3 IPD.00 sebulan Berdasarkan kepada program dari Cawangan BAKA Kontinjen Tidak diperlukan kerana menggunakan peruntukan semasa Kontinjen 4 Menganjurkan Kursus Keharmonian Rumahtangga 5 Kemukakan isu dalam Mesyuarat Jawatankuasa Menambahbaik kemudahan pengangkutan anak-anak ke Tidak diperlukan kerana menggunakan Tadbir Urus (JKTU) untuk dibawa ke peringkat sekolah peruntukan Persekutuan pusat Mewujudkan Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA) Peruntukan untuk 4 Daerah dengan peruntukan permulaan RM100.000.00 setiap TASKA 11 (Daerah) x RM100.000.00 36 Balai.000.URUS SETIA KPN (TATATERTIB) ANGGARAN BELANJAWAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM TAHUN 2011 KONTINJEN PAHANG STRATEGI 7 .000.000. Pondok Polis RM200.1 juta 6 57 .00 x 12 = RM24.00 sebulan.000.000.00 diperuntukan RM500.00 x 12 = RM216.00 Jumlah besar : RM384. IPD (3) x RM500.000. IPK sebanyak Pondok (21) x RM200.00 sebulan.00 x 12 = RM126.00 x 12 = RM18.00 = RM1.

00 setiap TADIKA 11 (Daerah) x RM100.000.000.URUS SETIA KPN (TATATERTIB) ANGGARAN BELANJAWAN PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI PDRM TAHUN 2011 KONTINJEN PAHANG 7 Mewujudkan Taman Didikan Kanak-Kanak (TADIKA) Peruntukan untuk 4 Daerah dengan peruntukan permulaan RM100.00 = RM1.1 juta 58 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful