NilaiMurniBahasa Malaysia Tahun 3

Vincent mencucipakaiandankasuts endiri.

Shirley menutupsuissebelumkeluarda rikelas.

Hassan dankawankawannyabersukansetiapp etang.

Alfred menolongcikgumengangkat bukulatihan.

Lily CheeMengmelintasjalandenganmengg menggosokgigiset unakanjejantas. iappagi.

Ali mengucapkanselamatpagikepadajirannya.

Murid-muridberatur di luarbilikdarjah.

Ling Shin Mei Ling menghidangkantehkepadaayahnya. memulangkandompetkepadatuannya.

menghormatiibuba Mematuhiperatur jujur pa an berdikari Berjimatcermat Baikha

Menjagakeselamat an Menjagakebersih Menjagakesihatan

Bersopansantun

Lily CheeMengmelintasjalandenganmengg menggosokgigiset unakanjejantas. iappagi. Ling Shin Mei Ling menghidangkantehkepadaayahnya.ti an Nilai MurniBahasa Malaysia Tahun 3 Vincent mencucipakaiandankasuts endiri. Ali mengucapkanselamatpagikepadajirannya. Hassan dankawankawannyabersukansetiapp etang. . Murid-muridberatur di luarbilikdarjah. Shirley menutupsuissebelumkeluarda rikelas. memulangkandompetkepadatuannya. Alfred menolongcikgumengangkat bukulatihan.

menghormatiibuba Mematuhiperatur jujur pa an berdikari Berjimatcermat Baikha ti Menjagakeselamat an Menjagakebersih Menjagakesihatan an Bersopansantun .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful