NilaiMurniBahasa Malaysia Tahun 3

Vincent mencucipakaiandankasuts endiri.

Shirley menutupsuissebelumkeluarda rikelas.

Hassan dankawankawannyabersukansetiapp etang.

Alfred menolongcikgumengangkat bukulatihan.

Lily CheeMengmelintasjalandenganmengg menggosokgigiset unakanjejantas. iappagi.

Ali mengucapkanselamatpagikepadajirannya.

Murid-muridberatur di luarbilikdarjah.

Ling Shin Mei Ling menghidangkantehkepadaayahnya. memulangkandompetkepadatuannya.

menghormatiibuba Mematuhiperatur jujur pa an berdikari Berjimatcermat Baikha

Menjagakeselamat an Menjagakebersih Menjagakesihatan

Bersopansantun

Shirley menutupsuissebelumkeluarda rikelas. Alfred menolongcikgumengangkat bukulatihan.ti an Nilai MurniBahasa Malaysia Tahun 3 Vincent mencucipakaiandankasuts endiri. iappagi. Hassan dankawankawannyabersukansetiapp etang. memulangkandompetkepadatuannya. Ali mengucapkanselamatpagikepadajirannya. Lily CheeMengmelintasjalandenganmengg menggosokgigiset unakanjejantas. Ling Shin Mei Ling menghidangkantehkepadaayahnya. Murid-muridberatur di luarbilikdarjah. .

menghormatiibuba Mematuhiperatur jujur pa an berdikari Berjimatcermat Baikha ti Menjagakeselamat an Menjagakebersih Menjagakesihatan an Bersopansantun .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.