NilaiMurniBahasa Malaysia Tahun 3

Vincent mencucipakaiandankasuts endiri.

Shirley menutupsuissebelumkeluarda rikelas.

Hassan dankawankawannyabersukansetiapp etang.

Alfred menolongcikgumengangkat bukulatihan.

Lily CheeMengmelintasjalandenganmengg menggosokgigiset unakanjejantas. iappagi.

Ali mengucapkanselamatpagikepadajirannya.

Murid-muridberatur di luarbilikdarjah.

Ling Shin Mei Ling menghidangkantehkepadaayahnya. memulangkandompetkepadatuannya.

menghormatiibuba Mematuhiperatur jujur pa an berdikari Berjimatcermat Baikha

Menjagakeselamat an Menjagakebersih Menjagakesihatan

Bersopansantun

Ali mengucapkanselamatpagikepadajirannya. Lily CheeMengmelintasjalandenganmengg menggosokgigiset unakanjejantas. Shirley menutupsuissebelumkeluarda rikelas. Ling Shin Mei Ling menghidangkantehkepadaayahnya. Murid-muridberatur di luarbilikdarjah. iappagi. Alfred menolongcikgumengangkat bukulatihan. Hassan dankawankawannyabersukansetiapp etang.ti an Nilai MurniBahasa Malaysia Tahun 3 Vincent mencucipakaiandankasuts endiri. . memulangkandompetkepadatuannya.

menghormatiibuba Mematuhiperatur jujur pa an berdikari Berjimatcermat Baikha ti Menjagakeselamat an Menjagakebersih Menjagakesihatan an Bersopansantun .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful