Anda di halaman 1dari 20

A.

MACAM DAN KEDUDUKAN AGAMA :

SUMBER AGAMA WAHYU


SIFAT AGAMA MISIONARI

B. ARTI AGAMA ISLAM

1. MAKNA AL-DIN :

 TAAT
 AL JAZA (PEMBALASAN AMAL) DAN
ALHISA (PERHITUNGAN AMAL)
 TATA ATURAN (HUKUM) AKHERAT
DAN DUNIA
2. DALIL AL-QUR’AN
DIPERKIRAKAN 77 DISEBUTKAN DLM AL-QUR’AN DLM BENTUK TUNGGAL
ANTARA LAIN :
 SURAT AL A’RAF AYAT 29 (7 : 29)
ARTINYA : SEMBAHLAH ALLAH DGN MENGIKHLASKAN KETA’ATANMU
KEPADA-NYA
 SURAT YUNUS AYAT 22 (10 : 22)
 SURAT AZ-ZUMAR AYAT 11 (39 : 11)
ARTINYA : KATAKANLAH ; “SESUNGGUHNYA AKU DIPERINTAHKAN
SUPAYA MENYEMBAH ALLAH DGN MEMURNIKAN KETAATAN KEPADA-
NYA DLM (MENJALANKAN) AGAMA
 SURAT ALFATIHAH AYAT 4 (1 : 4)
ARTINYA : (ALLAH) YG MEMPUNYAI HARI PEMBALASAN
 SURAT ASH SAFFAT AYAT 20 (37 : 20)
 SURAT ASH SHAAD AYAT 78 (38 : 78)
 SURAT ADZ DZARIYAT AYAT 12 (51 : 21)
 SURAT AL BAQARAH AYAT 256 (2 : 256)
ARTINYA : TIDAK ADA PAKSAAN UTK (MEMASUKI) AGAMA (ISLAM)
 SURAT AN NISA’ AYAT 171 (4 : 171)
 SURAT AZY SYURAA AYAT 13 (42 : 13)
 SURAT AL MA’MUN AYAT 1 (107 :10)

DEFINISI AGAMA SCR UMUM ADLH SGL ATURAN TUHAN YG


MEMBIMBING MAKHUKNYA YG MEMILIKI AKAL SEHAT DAN CERDAS
SPY BERIKHTIAR MENCAPAI KEBAHAGIAAN KINI (DUNIAWIYAH) DAN
NANTI (UKHROWIYAH)
ADA LIMA PRINSIP YG PATUT KITA FAHAMI DAN MAKNAI YAITU :
1. ATURAN-ATURAN ITU DI SYARI’ATKAN OLEH ALLAH, BKN CIPTAAN
MANUSIA.
2. PENYAMAPAIAN ATURAN-ATURAN ITU MELALUI WAHYU KPD
HAMBANYA YG TERPILIH.
3. ATURAN-ATURAN MEMBIMBING MANUSIA SCR INDIVIDU MAUPUN
KELOMPOK .
4. ATURAN-ATURAN SESUAI DGN FITRAH/JIWA MANUSIA
5. ATURAN-ATURAN UTK KEPENTINGAN DUNIA DAN AKHIRAT
C. HAKEKAT AGAMA ISLAM

SALAM ARTINYA PERDAMAIAN : AN-


NISA’ : 90-91
ASLAM ARTINYA MENYERAH DIRI : AN
NAHL : 28
SILM ARTINYA MASUK AGAMA ISLAM :
AL-BAQARAH : 208
SALAM ARTINYA : SELAMAT AL-
A’RAF : 46
DEFINISI ISLAM SECARA UMUM ADALAH
AGAMA YG DTURUNKAN OLEH ALLAH
SWT YG MENGAJARKAN DAN
MENGATUR
HUB. ANTARA MANUSIA DGN TUHAN
(HABLUMMINALLAH), MANUSIA DGN
MANUSIA (HABLUMINANNAS) DAN
MANUSIA (DGN ALAM SEKITARNYA)
ARTINYA : SESUNGGUHNYA AGAMA (YG DIRIDHAI)
DI SISI ALLAH HANYALAH ISLAM. TIADA
BERSELISIH ORG-ORG YG TLH DIBERI ALKITAB
KECUALI SESUDAH DTG PENGETAHUAN KPD
MEREKA, KRN KEDENGKIAN (YG ADA) DIANTARA
MEREKA. BRG SIAPA YG KAFIR THD AYAT-AYAT
ALLAH MK SESUNGGUHNYA ALLAH SGT CPT
HISAP-NYA. KEMUDIAN JK MRK MENDEBAT KM
(TTG KEBENARAN ISLAM) MK KATAKANLAH ; “
AKU MENYERAHKAN DIRIKU KPD ALLAH DAN
(DEMIKIAN PULA) ORG-ORG YG MENGIKUTIKU”.
DAN KATAKANLAH KPD ORG-ORG YG TLH DIBERI
AL KITAB DA KPD ORG-ORG YG UMMI : “APAKAH
KM (MAU) MSK ISLAM?” JK MRK MSK ISLAM,
SESUNGGUHNYA MRK TLH MENDAPAT PETUNJUK,
DAN JK MRK BERPALING, MK KEWAJIBAN KM
HANYALAH MENYAMPAIKAN (AYAT-AYAT ALLAH)
DAN ALLAH MAHA MELIHAT AKAN HAMBA-HAMBA-
NYA (ALI IMRAN : 19-20)
D. KARAKTERISTIK AGAMA ISLAM

 AGAMA SAMAWI
 MEMPUNYAI NABI / RASUL
 MENJALIN MASYARAKAT BERSERIKAT :

• TOLONG MENOLONG DLM KEBAIKAN (QS. ALMAIDAH : 2)


• HARTA BENDA (WARIS) QS. AN NISA’ : 11
• BERBUAT ADIL (QS. AN NISA’ : 58)
 AGAMA FITRAH

ARTINYA :
MAKA HADAPKANLAH WAJAHMU DGN LURUS KPD AGAMA (ALLAH);
(TETAPLAH ATAS) FITRAH ALLAH YG TLH MENCIPTAKAN MANUSIA
MENURUT FITRAH ITU. TDK ADA PERUBAHAN PD FITRAH ALLAH.
(ITULAH AGAMA YG LURUS, TETAPI KEBANYAKAN MANUSIA TDK
MENGETAHUI (AR RUUM : 30)
 PENYEMPURNA AGAMA LAIN

ARTINYA : PD HARI INI ORANG-ORANG KAFIR TLH PUTUS ASA UTK


(MENGALAHKAN) AGAMAMU, SEBAB ITU JGN LAH KAMU TAKUT KPD
MEREKA DAN TAKUTLAH KPD-KU. PADA HR INI TLH KUSEMPURNAKAN
UTK KM AGAMAMU, DAN TLH KU CUKUPKAN KPD MU NI’MATKU, DAN
TLH KU RIDHAI ISLAM ITU JADI AGAMA BAGIMU. MK BRG SIAPA
TERPAKSA KRN KELAPARAN TANPA SENGAJA BERBUAT DOSA,
SESUNGGUHNYA ALLAH MAHA PENGAMPUN LG MAHA PENYAYANG (AL
MAIDAH : 3)
 PENDORONG KEMAJUAN (AL MUJADALAH : 11)
 PEDOMAN HIDUP
E. RUANG LINGKUP AGAMA ISLAM
 HUB. MANUSIA DNG ALLAH (HABLUMMINALLAH)
 AR RAAD : 28)

ARTINYA : DAN AKU TDK MENCIPTAKAN JIN DAN MANUSIA MELAINKAN


SPY MRK MENYEMBAHKU (ADZ DZARIYAT : 56)

 HUB. MANUSIA DGN MANUSIA (HABLUMINANNAS) (AL MAIDAH : 2)


 HUB. MANUSIA DGN ALAM
F. TUJUAN AGAMA ISLAM

 BERTAUHID (AL IKLAS : 1-4)


 PEDOMAN DAN PETUNJUK BAGI MANUSIA

ARTINYA : DIALAH YG MEGUTUS RASUL-NYA DGN MEMBAWA


PETUNJUK DAN AGAMA YG BENAR AGAR DIA MEMENANGKAN DI ATAS
SGL AGAMA-AGAMA MESKIPUN ORANG-ORANG MUSYRIK BENCI (ASH
SHAFF : 9)

 RAHMATAL - LIL’ALAMIN

ARTINYA : DAN TIADALAH KAMI MEMGUTUS KAMU, MELAINKAN UTK


(MENJADI) RAHMAT BG SEMESTA (AL ANBIYAA’).

 DAMAI
 SELAMAT
 SEJAHTERA DUNIA AKHIRAAT
KERANGKA DASAR AGAMA ISLAM

 AQIDAH, KEIMANAN MELIPUTI HAL-HASL YG BERKAITAN DGN


KEYAKINAN DAN MERUPAKAN SUATU HAL FUNDAMENTAL DAN
MERUPAKAN PINTU MSK KE DLM AJARAN ISLAM DAN
MEMPENGARUHI PERILAKU SEORANG MUSLIM.
 SYARIAH, ASPEK NORMA HUKUM ATAU ATURAN YG MENGANDUNG
AJARAN UTK MENGATUR PERILAKU SEORANG MUSLIM MELIPUTI
PERBUATAN (WAJIB , SUNNAH, MUBAH, MAKRUH DAN HARAM)
 AKHLAQ, ASPEK TINGKAH LAKU YG MENGGAMBARKAN
SEHARUSNYA BAGAIMANA SEORANG MUSLIM DLM RANGKA
BERHUBUNGAN DGN (ALLAH SWT, MANUSIA DAN ALAM).

AQIDAH

SYARIAH AKHLAQ
AQIDAH
 AQIDAH BERASAL DR KATA AQODA, YAQIDU, AQDAN SIMPUL,
IKATAN DAN PERJANJIAN YG KOKOH STLH TERBENTUK MENJADI
AQIDATAN (AQIDAH) BERARTI KEPERCAYAAN / KEYAKINAN.
 MENURUT HASAN AL-BAN-NA DLM KITAB MAJMUR- ROSAIL. AQOID
(BENTUK JAMA’ DR AQIDAH) ARTINYA : BEBERAPA PERKARA YG WAJIB
DIYAKINI KEBENARANNYA OLEH HATI DAN MENDATANGKAN
KETENTRAMAN JIWA. DAN KEYAKINAN TSB TDK TERCAMPUR
SEDIKITPUN OLEH SIFAT KERAGU-RAGUAN.
 MENURUT ABU BAKAR AL-JAZIRI DLM KITAB AQIDAH AL-MU’MIN
AQIDAH ; SEJUMLAH KEBENARAN YG DPT DITERIMA SCR MUDAH OLEH
MANUSIA BERDASARKAN AKAL (WAHYU YG DI DENGAR) DAN FITRAH,
KEBENARAN ITU TDK SGL SESUATU YG BERTENTANGAN DGN
KEBENARAN ITU.
AQIDAH: ADLH DASAR KEYAKINAN YG
MENDORONG PENRIMAAN SYARIAT ISLAM SCR
UTUH, JIKA SYARI’AT TLH DILAKSANAKAN
BERDASARKAN AQIDAH AKAN LAHIR BENTUK
TINGKAH LAKU YG BAIK YAITU AKHLAK.

AGAMA ISLAM DAN ILMU KEISLAMAN

TASAWUF MERUPAKAN PROSES PENDEKATAN


DIRI KPD ALLAH SWT DGN CARA MENSUCIKAN
HATI, SEBAB ALLAH YG MAHA SUCI TIDAK DAPAT
DIDEKATI KECUALI MANUSIA YG SUCI, DAN CARA
MENYUCIKAN HATI (SUFISME) MERUPAKAN
SUATU ILMU YG DIAJARKAN DLM TASAWUF.

DALIL HUKUM : AL-QUR’AN DAN HADIST

“DAN ENGKAU BERUBADAH KPD ALLAH SWT


SEPERTI HALNYA ENGKAU MELIHAT ALLAH”
(HR. MUSLIM).
TASAWUF DAN AKHLAK

TASAWUF, MERUPAKAN PROSES PENDEKATAN DIRI KPD ALLAH SWT


DGN CR MENSUCIKAN HATI, SEDBAB ALLAH YANG MAHA SUCI TDK DPT
DIDEKATI KECUALI MANUSIA YG SUCI, DAN CR MENYUCIKAN HATI
MERUPAKAN SUATU ILMU YG DIAJARKAN DLM TASAWUF.
AKHLAK YG BAIK (AKHLAK MAHMUDAH) DGN MENGAMALKAN
TASAWUF SCR SISTEMATIS, YAITU MELIPUTI :
 AL-WAJIBAAT, MELAKSANAKAN SEMUA KEWAJIBAN AGAMA
 AL-NAAFILAT, MELAKSANAKAN YG SUNAH
 AL-RIYAADLOOH, LATIHAN SPRITUAL (INTI RIYADOH ADALAH ZIKIR)
AKTUALISASI AKHLAK DLM KEHIDUPAN MASYARAKAT

 AKHLAK PD ALLAH SWT :

BERTAUBAT, BERSABAR, BERSYUKUR, BERTAWAKAL, IKHLAS,


BERSIKAT TAKUT, RAJA (BERHARAP HANYA PD ALLAH SWT)

 AKHLAK PD DIRI SENDIRI :

MEMELIHARA KEHORMATAN DIRI, SABAR, SYUKUR, ISTIQOMAH

 AKHLAK PD ORANG LAIN :

BELAS KASIHAN, RASA PERSAUDARAAN, MEMBERI NASEHAT,


MEMBERIKAN PERTOLONGAN, MENAHAN AMARAH, SOPAN SANTUN,
SUKA MEMAAFKAN.
 AKHLAK PD LINGKUNGAN :

MENGELOLA DAN MEMELIHARA ALAM, MENJAGA DAN MELESTARIKAN


ALAM.
ARTINYA : DAN APBL HAMBA-HAMBA KU BERTANYA KEPADAMU TTG
AKU, MK (JAWABLAH) BAHWASANYA AKU ADLH DEKAT,AKU
MENGABULKAN PERMOHONAN ORG YG BERDO’A APBL IA MEMOHON
KPD KU MK HENDAKLAH MEREKA ITU MEMENUHI (SGL PERINTAH) KU
DAN HENDAKLAH MEREKA BERIMAN KPD KU AGAR MEREKA SELALU
BERADA DLM KEBENARAN (QS. 2 : 186)

ARTINYA : DAN DIA BERSAMA KM BERADA. DAN ALLAH MAHA MELIHAT


APA YG KAMU KERJAKAN (QS. 57 : 4)

PROSES SEORANG MUSLIM MJD SUFI MELALUI TAHAPAN-TAQHAPAN


MENEMPUH JALAN (TARIQOH) ATAU MAQOM-MAQAOM SBB :

TOBAT ZUHUD WARA KEFAKIRAN

SABAR TAWAKAL KERELAAN MAHABBAH

MAKRIFAT AL-FANA WAL BAQA’ AL-ITTIHAD


TAREKAT, TERMASUK ILMU MUKASYAFAH ARTINYA TDK DPT
DIPELAJARI MELAINKAN DIPEROLEH DGN RIYADOH ZIKIR DAN
MUKHALAFAH) DAN MUJAHADAH YG MERUPAKAN BAGIAN HIDAYAH
ALLAH SWT.
FILSAFAT, TERMASUK ILMU FILSAFAT ISLAM YAITU SBG KEGIATAN
PEMIKIRAN BERCOCOK ISLAM UTK MENJADIKAN JIWA MJD LEBIH
BIJAK.
SUMBER AJARAN
ISLAM

WAHYU ALLAH

AL-QUR’AN
ROKYU / IJTIHAD

SUNNAH ROSUL

AL-HADIST A
J
A
R
ILMU TAUKHID A
ILMU KALAM
AQIDAH (USHULUDDIN, TEOLOGI)
N
AGAMA ISLAM

I
S
ILMU FIQIH
SYARI’AH L
A
IBADAH, MU’AMALAH M

ACHLAQ ILMU TASAWUF (SUFI, MISTIK)


ILMU ACHLAQ (MORALITAS, KESUSILAAN)
KERANGKA DASAR AGAMA ISLAM 1. KPD.ALLAH 4. KPD.ROSUL-
ROSULNYA
2. KPD.MALAIKAT 5. KPD.HARI
AQIDAH RUKUN IMAN AKHIR
3. KPD.KITAB-KITABNYA
6. KPD.QODLO & QODAR
1. SYAHADAT 3.
ZAKAT
2. SHOLAT 4.
IBADAH RUKUN
PUASA
ISLAM
AL- SYARIA
H 1. HUKUM 5. 5. HAJI
ISLAM MU’AMAL KELUARGA
AH
2. PENDIDIKAN 6. 1. DIRI
SOSIAL SENDIRI

3. POLITIK 7. BUDAYA 2. KELUARG


A
4. EKONOMI 8.
FILSAFAT,DSB 3. TETANGG
A
THD.AL TASAWUF TORIQOT
LAH 4. MASY.
MANUSIA
AKHLAK ICHSAN
HID 1. NABAT
THD. UP BUKAN I
MAKHLUK 2. HEWA
MATI MANUSI
A NI
HUB. ANTARA AQIDAH, SYARI’AH, AKHLAK DNG SYSTEM ISLAM

AL-ISLAM

TAUKHID

AQIDAH

SYARI’AH AKHLAK

IBADAH MU’AMALAH

1. HUKUM
2. PENDIDIKAN
3. POLITIK
4. EKONOMI
5. SOSIAL
6. FILSAFAT ATAU SISTEM-SISTEM,ASPEK,AJARAN ISLAM DSB