4.

0 AYAT BERKUBU BACAAN

Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Aku berkubudengan kubu Tiada Tuhan yang di sembah melainkan Allah dan nabiMuhamad RasululLah. CARA 1. Berdiri menghadap kiblat (ke arah barat). Baca ayat ini kemudian tiupsehingga habis nafas ke hadapan sambil menoleh kanan ke kiri. 2. Pusing ke arah kiri (sekarang berdiri ke arah selatan), Baca ayat inikemudian tiup sehingga habis nafas ke hadapan sambil menoleh kanan kekiri. 3. Lakukan perkara yang sama untuk arah timur dan utara 4. Berpaling semula ke arah kiblat, baca lagi kemudian tiup kebawah sehinggahabis nafas. Baca lagi kemudian tiup kearah atas sehingga habis nafas 5. Akhir sekali (bacaan yang ke-7), baca ayat ini kemudian tarik nafas dantahan nafas seberapa lama yang boleh kemudian hembus. 1.0 AL-MUAWWIZAT (PELINDUNG-PELINDUNG) BACAAN Al-Muawwizat iaitu; 1. Surah Al-Ikhlas 2. Surah Al-Falaq 3. Surah An-Naas

Lakukan sekali sebelum tidur & selepas solat subuh setiap hari .CARA 1. 5. Lunjurkan kaki ke arah Qiblat Mengangkat dua tangan seperti berdoa Baca ayat-ayat Muawwizat sehingga selesai (tidak termasuk membacaSurah Al-Fatihah) Tarik nafas kemudian tiup pada tapak tangan sehingga habis nafas Tarik sikit nafas kemudian tahan nafas sambil menyapu tapak tangankeseluruh anggota badan yang bol eh dicapai kecuali anggota sulit. 3. 4. 6. 2.

Allah. (Surah Al-Baqarah ayat 255) CARA 1. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Kursi Allah meliputi langit danbumi. Baca Ayatul Kursi dengan 9 wakaf Untuk melindungi diri sendiri: selepas baca ayatul kursi tiup disekelilingmengikut pergerakan tawaf kaab ah. . tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia YangHidup kekal lagi terus menerus mengur us (makhluk-Nya). dan AllahMaha Tinggi lagi Maha Besar.2. Berjalan sama ada didalamatau diluar rumah. dengan niat melindung diri. KepunyaanNya apa yang di langit dan dibumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinNya.0 AYATUL KURSI BACAAN Terjemahan.Allah mengetahui apaapa yang di hadapan mereka dan di belakangmereka. tidakmengantuk dan tidak tidur. Untuk melindungi rumah: baca ayatul kursi sambil berjalan mengelilingi rumah(mengikut pergerakan sep erti tawaf kaabah). 3. 2. dan mereka tidak mengetahui apaapa dari ilmu Allahmelainkan apa yang dikehendaki-Nya.