ayat pelindung diri

4.

0 AYAT BERKUBU BACAAN

Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Aku berkubudengan kubu Tiada Tuhan yang di sembah melainkan Allah dan nabiMuhamad RasululLah. CARA 1. Berdiri menghadap kiblat (ke arah barat). Baca ayat ini kemudian tiupsehingga habis nafas ke hadapan sambil menoleh kanan ke kiri. 2. Pusing ke arah kiri (sekarang berdiri ke arah selatan), Baca ayat inikemudian tiup sehingga habis nafas ke hadapan sambil menoleh kanan kekiri. 3. Lakukan perkara yang sama untuk arah timur dan utara 4. Berpaling semula ke arah kiblat, baca lagi kemudian tiup kebawah sehinggahabis nafas. Baca lagi kemudian tiup kearah atas sehingga habis nafas 5. Akhir sekali (bacaan yang ke-7), baca ayat ini kemudian tarik nafas dantahan nafas seberapa lama yang boleh kemudian hembus. 1.0 AL-MUAWWIZAT (PELINDUNG-PELINDUNG) BACAAN Al-Muawwizat iaitu; 1. Surah Al-Ikhlas 2. Surah Al-Falaq 3. Surah An-Naas

3. Lunjurkan kaki ke arah Qiblat Mengangkat dua tangan seperti berdoa Baca ayat-ayat Muawwizat sehingga selesai (tidak termasuk membacaSurah Al-Fatihah) Tarik nafas kemudian tiup pada tapak tangan sehingga habis nafas Tarik sikit nafas kemudian tahan nafas sambil menyapu tapak tangankeseluruh anggota badan yang bol eh dicapai kecuali anggota sulit. 2. 5. 4. Lakukan sekali sebelum tidur & selepas solat subuh setiap hari .CARA 1. 6.

3. tidakmengantuk dan tidak tidur. . Kursi Allah meliputi langit danbumi. KepunyaanNya apa yang di langit dan dibumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. (Surah Al-Baqarah ayat 255) CARA 1.2. Baca Ayatul Kursi dengan 9 wakaf Untuk melindungi diri sendiri: selepas baca ayatul kursi tiup disekelilingmengikut pergerakan tawaf kaab ah. Allah. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia YangHidup kekal lagi terus menerus mengur us (makhluk-Nya). dengan niat melindung diri. dan mereka tidak mengetahui apaapa dari ilmu Allahmelainkan apa yang dikehendaki-Nya. Berjalan sama ada didalamatau diluar rumah. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinNya.0 AYATUL KURSI BACAAN Terjemahan. 2. dan AllahMaha Tinggi lagi Maha Besar. Untuk melindungi rumah: baca ayatul kursi sambil berjalan mengelilingi rumah(mengikut pergerakan sep erti tawaf kaabah).Allah mengetahui apaapa yang di hadapan mereka dan di belakangmereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful