BORANG PENILAIAN A

1.0 PENILAIAN LAPORAN KAJIAN (PROSEDUR DAN ISI KERTAS KERJA) : 60 %. SEKOLAH: NAMA PESERTA:

1.1)
Bil 1 2 3 4

Isi Memenuhi Kehendak Tajuk : 30% Kriteria Cemerlang 25 - 30 Baik 19 - 24 Memuaskan 13 - 18 Lemah 07 - 12 Sangat Lemah 00 -06

5

Relevan dan mencakupi apa yang dikehendaki dalam tugasan Skop perbincangan bertepatan dengan keperluan tajuk Ketekalan hubungan antara tajuk dan isi Hujah yang disokong oleh bukti berdasarkan kesahan dan kebolehpercayaan sumber Rumusan yang memenuhi ruang lingkup subjek yang dibentang JUMLAH PURATA MARKAH

1.2)
Bil 1 2 3 4 5

Stail Penulisan Dan Persembahan Idea : 20% Kriteria Cemerlang 17 - 20 Baik 13 - 16 Memuaskan 09 - 12 Lemah 05 - 08 Sangat Lemah 00 -04

Penggunaan tatabahasa yang betul Penggunaan perbendaharaan kata yang tepat dan khusus Kepelbagaian pengolahan ayat dalam menyampaikan maksud atau ide Penyusunan idea dalam organisasi penulisan / kerangka terancang Impak keseluruhan yang menyakinkan JUMLAH PURATA MARKAH

1.3)
Bil 1 2 3

Teknik Dan Format Penulisan :10% Kriteria Cemerlang 09 - 10 Baik 07 - 08 Memuaskan 05 - 06 Lemah 03 - 04 Sangat Lemah 00 -02

Format penulisan esei mengikut standard yang ditetapkan Teknik ensotan, jidar dan langkauan yang betul Teknik penulisan bibliografi yang betul JUMLAH PURATA MARKAH

MARKAH KESELURUHAN WAJARAN 1.0 (60%)

%

BORANG PENILAIAN B
2.0 PENILAIAN BAHAN ‘POWERPOINT’ : BERWAJARAN 20 %

SEKOLAH:

NAMA PESERTA

2.1) Teknik Pengolahan Slaid : 20% Bil 1 2 Kriteria Pengisian slaid yang relevan : nota/carta/gambar Persembahan yang konsisten: Saiz/tulisan/warna yang sesuai Keberkesanan slaid sebagai alat bantuan visual : pengisian slaid yang berinformasi cetek atau matang / penggunaan slaid sebagai garis panduan atau sebagai pengisian pembentangan Susunan slaid terancang JUMLAH MARKAH PURATA MARKAH Cemerlang 17- 20 Baik 13 - 16 Memuaskan 09 - 12 Lemah 05 - 8 Sangat Lemah 0 -04

3

4

MARKAH KESELURUHAN WAJARAN 2.0 (20%)

BORANG PENILAIAN C
3.0 PENILAIAN PERSEMBAHAN KUMPULAN : 20 %

SEKOLAH:

NAMA PESERTA

3.1) Keberkesanan Pembentangan : 15% Bil 1 2 Kriteria Relevan antara tajuk dan isi Mempamerkan autoriti dalam pembentangan: Berkeyakinan (konfiden dan tidak bergantung kepada nota) Memenuhi tempoh masa yang ditetapkan Mencapai maksud dan mesej yang telah ditetapkan JUMLAH MARKAH PURATA MARKAH 3.2) Pembabitan Audiens : 5% Bil 1 2 Kriteria Mempamerkan éye-contact’ dengan audien Menggunakan dan menyediakan ruang untuk memberi peluang audien melibatkan diri. Merekacipta prasarana perkongsian idea dengan audien JUMLAH MARKAH PURATA MARKAH Cemerlang 5 Baik 4 Memuaskan 3 Lemah 2 Sangat Lemah 1 Cemerlang 13- 15 Baik 10 - 12 Memuaskan 07 - 09 Lemah 04 - 06 Sangat Lemah 0 - 03

3 4

3

MARKAH KESELURUHAN WAJARAN 3.0 (20%) MARKAH KESELURUHAN (Borang B + Borang C) : (40%) JUMLAH

%