Anda di halaman 1dari 6

Jalan untuk menjadi Sufi sejati May 18, 2011

Posted by admin in : Rencana , trackback

Oleh Shahidan Radiman

Pusat Pengajian Fizik Gunaan

Fakulti sains dan Teknologi , UKM

1.Latarbelakang

Cerita tentang pertemuan seorang professor universiti dengan seorang


tukang sampan sangat terkenal (kebanyakannya dalam versi B. Inggeris).
Secara ringkasnya , apabila ditanya samada tukang sampan itu pernah ke
sekolah dan dijawab tidak, professor (yang ingin memberi seminar di sebuah
pulau) itu mengatakan “ setengah kehidupan kamu sudah habis” . Namun
apabila di tengah laut sampan itu bocor dan tukang sampan bertanya
samada professor itu boleh berenang atau tidak dan dijawab tidak, maka dia
berkata “ seluruh kehidupan kamu akan habis”. Begitu jugalah analogi di
antara seseorang yang sudah biasa dengan ilmu duniawi dan alam syariati
(tanpa menceduk ilmu hakikat dan makrifat) akan binasa apabila berhadapan
dengan alam ghaib dan alam akhirat. Betapa banyak ustaz dan ustazah
yang mengajar ilmu agama , tetapi bila sampai ke bab gangguan jin dan
syaitan , mereka tidak dapat menolong orang , malah mereka tidak dapat
menolong diri sendiri apabila berlaku kerasukan dan sebagainya. Itu belum
lagi dengan pengetahuan dan pengalaman tentang alam malakut, jabarut
dan sebagainya, apatah lagi alam ketuhanan. Mengapa fenomena ini berlaku
dalam masyarakat adalah disebabkan kebongkakan golongan yang mengaku
ulamak tetapi sebenarnya hanyalah ulamak dunia. Mereka merasa hebat
dengan ilmu agama yang ada dan segolong ijazah dari universiti terkemuka
tertentu , sedangkan hebatnya ilmu terletak kepada taqwa. Mereka taksub
dengan ilmu yang mereka pelajari dari buku dan professor , tidak kepada
nasab sebenar ilmu Islam. Tidakkah kita pernah mendengar hadith
Rasulullah s.a.w “ Semua nasab akan terputus di Hari Akhirat , kecuali nasab
ku”. Mereka lupa kepada ehsan sedangkan selepas Islam ada iman dan
selepas iman , ehsan pula yang perlu dibangunkan. Nabi Muhammad s.a.w
bukan saja perlu diteladani secara lahiriah tetapi juga secara batiniah dan
ruhiyah ! Bibit-bibit ketaksuban dalam beragama semakin jelas apabila
timbul fahaman Wahabi yang begitu rigid , tidak menerima pemikiran dan
fatwa orang lain serta secara sistematik ingin menghilangkan sejarah Nabi
Muhammad s.a.w agar manusia lalai dengan kemodenan dan melupakan
tokoh ikutan ummat dari ingatan ummat !

2.Perjalanan Sufi Muhaqqiqin

Orang Sufi sangat menekankan pengetahuan alam ghaib dan amalan


batiniah dikeranakan Allah s.w.t itu melihat kepada amalan hati. Jika alam
semesta yang fizikal ini diwakili oleh sebutir pasir di padang Sahara , maka
alam ghaib itu diwakili oleh padang Sahara yang begitu luas. Keadaan orang
Sufi itu begini: ruh mereka menembus langit dan mengadap Allah s.w.t
ketika solat ; ketika berzikir , mereka menghantarkan ruh mereka ke falak-
falak yang telah ditetapkan atas perintah Allah s.w.t dan bagi yang diiktiraf ,
mereka menjalankan tugas di alam ghaib sebagai tentera dan utusan Allah
bagi membantu dan mengajar manusia . Dalam banyak tugasan ini “hanya
yang khawasul khawas akan mengajar yang khawas”. Dengan bimbingan
guru yang mursyid, seseorang Sufi itu akan dapat memperjalani setiap ayat
Al-Quran sehingga khatam –ini merupakan Sunnah yang telah dilaksanakn
oleh para sahabat termasuk Saidina Umar r.a yang mengambil 4 tahun untuk
mengkhatamkan al-Quran secara praktikal. Sebahagian dari ahli Sufi akan
dapat kembali ke alam “alasti birobbikum , qolu bala syahidna” , memahami
rahsia Alif yang ghaib dalam awal Basmalah dan juga rahsia titik Ba dalam
Basmalah seperti yang dihurai oleh Saidina Ali kar. dan sebagainya.
Perjalanan sufi ini adalah ke arah insanul kamil ( yang dicapai oleh Rasulullah
s.a.w dan para nabi a.s). Melaluinya Allah s.w.t mentajallikan sifat dan
asma’Nya sehingga dirinya sendiri mempunyai banyak “nama rahsia”.
Pentajalian itu adalah seperti yang disebut dalam al-Quran sebagai
“tusarriful ayat” .

Dalam menyampaikan ilmu kepada orang awam dan khawas, kaum Sufi tidak
hanya menghafal ilmu dan menyodorkan semula ilmu itu kepada masyarakat
, tetapi dapat menyerap roh ilmu dan apabila menyampaikannya mereka
dapat menghantar manusia yang belajar dengan mereka ke makam mereka
masing-masing. Berapa banyak tabi’in yang mengajar di masjid-masjid pada
zaman kekhalifahan Saidina Ali kar. diberhentikan dan ditegah mengajar ilmu
agama oleh beliau ( lihat riwayat ini dalam Qutul Qulub oleh Abu Talib Makki)
– hanya beberapa tabiin sahaja yang dibenarkan meneruskan pengajaran
mereka contohnya Imam Hasan Basri rah. Ini adalah diatas kehendak Allah
s.w.t seperti dalam ayat 24 surah Al Hajj:
Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan diberi
petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji.

Banyak yang mencari dan mengajarkan ilmu tetapi tidak mendapat faedah
dari ilmu itu kerena tidak dapat mengamalkannya- dalam erti lain tidak
bersiap-siap menerima rahmat Allah melalui jalan amal salih , seperti yang
disebut dalam al-Quran 53:39 :

“ Bahawasanya manusia itu tidak memperoleh selain apa yang telah


diusahakannya. “

Perjalanan ahli Sufi beracuan/templat dengan perjalanan para anbiya , sebab


perjalanan tersebut menuju insanul kamil sedangkan para anbiya merupakan
insanul kamil yang wajib dicontohi. Oleh itu , akan ada perjalanan-perjalanan
yang bernama Musawi, Isawi , Muhammadi dan sebagainya.

Kaum sufi sentiasa bersama Allah kerana mereka tidak pernah meninggalkan
zikir pada setiap detik (dipanggil zikir nafas) – inilah sebenar-benar “zikran
kathira”. Kehendak Allah sentiasa mendahului kehendak dan cita-cita
makhluk , oleh itu biasanya bukti bahawa seseorang itu akan dapat
beristiqomah dan diterima oleh Allah ialah si salik itu mendapat hadiah
tongkat atau khirqah samada dari gurunya atau dari para nabi atau wali
qutub , samada secara zahir atau batin (melalui mimpi). Kata “istiqomah” itu
dihuraikan dalam Al-Quran dalam suku kata seperti “ aqimis solah , aqimud
din ,aqimu wujuhakum” dan sebagainya. Selain daripada sentiasa
menyucikan diri dengan pelbagai laku mahmudah , mereka sangat berhati-
hati daripada terjerumus kepada perbuatan mazmumah sebab
keterjerumusan itu berlaku secara perlahan-lahan dalam bentuk “langkah-
langkah syaitan” ( khutuwatis syaitan , lihat Al An’am ayat 142). Mereka juga
memahami dan mengenali hakikat sebenar penampilan (suwar) : contohnya
penampilan Al-Quran sebagai pemuda yang tampan ,solat Jumaat sebagai
seorang pengantin dan sebagainya. Imam Al Ghazali ada menyebutkan
dalam Rasail ke-9 :

Seorang hamba tidak akan sampai ke surga , kecuali setelah melewati titian
as-shirath. Kita tidak dapat berjalan di atasnya , kecuali seperti kita berjalan
diatas jalan maknawi di dunia ini.
Renungkanlah !

Ibnu Arabi rah. dalam sebuah suratnya kepada Imam Fakhruddin al-Razi
(dipetik dari Jawahir al Maani):

Ketahuilah saudaraku, hanya dua bentuk ilmu yang akan mengikuti manusia
ke akhirat. Pertama , ilmu tentang Allah s.w.t. Kedua, ilmu tentang tempat-
tempat (mawatin) di Hari Akhirat agar seseorang itu tidak gagal untuk
mengenalpasti tajalliyat di sana sehingga dia tidak berkata “ Aku berlindung
dengan Allah daripada mu” apabila al-Haqq menunjukkan DiriNya kepada
manusia ketika itu.

3.Hakikat Mengenal Diri

Zikir adalah dengan lisan dan kalbu. Zikir lisan adalah untuk menghasilkan
zikir kalbu. Zikir kalbu adalah untuk memperolehi muraqabah. Seterusnya
muraqabah membawa kepada musyahadah. Ini adalah disebabkan pada
peringkat muraqabah teguhlah keEsaan Allah dalam kalbunya dan dengan itu
mudahlah melestarikan ibadah kepadaNya. Pada peringkat musyahadah
tersingkaplah melalui pandangan batinnya bahawa cahaya kewujudan
Keesaan Allah itu meliputi segala sesuatu dan oleh itu nampaklah sifat-sifat
dan nama-nama Allah dalam segala ciptaanNya. Maka dia akan sentiasa
menyaksikan cahaya Rububiyyah dan tersingkap kepadanya rahsia-rahsia
keMahatunggalan Allah s.w.t itu.

Sabda Rasulullah s.a.w “ Aku tinggalkan untuk kalian dua pemberi nasihat,
yaitu yang berbicara dan yang diam”. Yang berbicara itu adalah Al-Quran dan
yang diam itu adalah kematian. Orang Sufi dapat “menghidupkan” suruhan
ini dengan melaksanakan zikir berterusan dalam dua cara iaitu secara lisan
atau secara dalaman (dalam hati) dan sekaligus melaksanakan “kematian”
dengan berada dalam keadaan fana’ atau fana’ baqa’ billah ketika
melaksanakan solat dan lain-lain ibadat .

Imam al Ghazali ada menyebutkan dalam Rasail ke-6 tentang ruh:


Ruh itu ada tiga. Jiwa yang arif , jiwa yang ahli ibadah dan jiwa yang zuhud.
Jika ketiga jiwa itu berkumpul , kematian dan kehilangan tidak akan
membahayakannya. Sebab ia sempurna naik ke a lam kesempurnaan. Ia
akan memperoleh apa yang tidak ada di dalam surga berupa maqam-maqam
ketinggian dan cahaya-cahaya kesucian di dalam Kehadiran Keabadiaan.

Inilah yang dimaksudkan oleh orang-orang Sufi sebagai “indarobbihim” – di


sisi Rabb mereka. Imam Ghazali seterusnya menghuraikan bahawa:

“…dibelakang kenikmatan surga , terdapat kenikmatan lain yang tidak


terinderakan , kecuali dengan musyahadah . Sifat musyahadah tidak dapat
diungkapkan kerana kelazatan melampaui batasan pengungkapan dan
penafsiran. “

Mereka yang sudah mengenal diri akan dapat melakukan apa yang Saidina
Ali kar dapat melalui. Kata beliau:

“ Tanyakanlah kepada ku tentang jalan-jalan langit , niscaya aku akan


menghuraikannya kepada anda …………….”

4. Penutup

Ketika para professor dari universiti –universiti terkemuka dunia dan


persatuan-persatuan sains dunia membincangkan hasil tulisan para Sufi
muhaqqiqin seperti Ibn Arabi, Sh. Abdul Qadir Jilani, Sh. Abu Hasan Shadzli
dan Imam Ghazali dan kitab-kitab mereka ditelaah dan dikaji oleh pelbagai
zawiyah dan pondok pengajian (untuk mencapai ilmul yaqin), seorang Sufi
yang telah mencapai makamnya dapat menyatakan bahawa “ hari ini aku
dapat belajar dengan sheikh-sheikh yang disebutkan tadi secara ladunni
serta dihuraikan kepada ku kitab-kitab tersebut “. Malah tidak mustahil untuk
seseorang Sufi belajar sendiri daripada guru semua guru iaitu Allah s.w.t
sendiri. Seperti kata seorang arif, jika mimpi berjumpa seseorang nabi a.s itu
pasti benar, apatah lagi bermimpi (dan belajar) dengan Allah s.w.t sendiri
(untuk mencapai haqqul yaqin). Maka, makam ehsan yang dicita-citakannya
itu akhirnya tercapai.

Wallahu a’lam bissawab.