Anda di halaman 1dari 41

Kemahiran Kaunseling

Unit Kaunseling
Bhgn. Sumber Manusia
Ibupejabat PERKESO
“ Kaunseling adalah
suatu perhubungan
profesional yang
bersifat dua hala di
Pengertian
antara seorang
Kaunseling
kaunselor terlatih
membantu seorang
yang terperangkap
secara psikologi.”
• Intervensi psikologi
Kaunseling • Perhubungan
Profesional

• Pemahaman
Psikologi tingkahlaku Manusia
• Think, feel, behave.
SEJARAH KAUNSELING
O BERMULA SEAWAL 1900’AN
O Kaunseling Vokasional – Boston, A.S
O Psikoterapi (1908) – Freudian , Adlerian
O Tingkahlaku (1940an)– Pavlovian, Bandura,
etc
O Humanistik (1960an)– Rogerian, Maslow
O Pelbagai Budaya – (1990 an) – pedersen etc.
JENIS KAUNSELING
O Kaunseling Sekolah – Fokus terhadap
perkembangan dan pencegahan.
O Kaunseling Kerjaya – Fokus Kesedaran,
Pendedahan, Pemilihan, Perancangan dan
Penempatan Kerjaya.
O Kaunseling Dadah – Pencegahan dan Pemulihan
Dadah. – TC Modaliti
O Kaunseling Keluarga / Perkahwinan – Fokus
kepada kefungsian sistem keluarga, pencegahan
dan pemulihan.
Jenis Kaunseling
O Kaunseling Organisasi
Syarat-syarat Utama
EMPATI
- memahami fikiran, perasaan, pengalaman dan perlakuan
orang lain dari perspektif atau kaca mata klien.

Memahami dengan jelas makna yang tersirat di sebalik yang


tersurat.

Memahami kerangka rujukan dalaman orang lain (internal


frame of reference)
B. Penerimaan Tanpa Syarat (Unconditional Positive
Regard)

- Menghormati klien

- Menunjukkan minat yang mendalam

- tidak menilai penampilan, pendidikan, pekerjaan, dsb.

MENERIMA SE-ADANYA KLIEN TANPA


MENGENAKAN SEBARANG SYARAT. (Don’t’ Judge
A Book By its Cover)
C. Ketulenan (Genuine)

- tidak
- tidak berpura-
- ikhlas menguasai
pura
klien

- menghormati
- bersikap
- tanpa helah pandangan
terbuka
klien
D. Konkrit / Spesifik
Tidak menyatakan sesuatu
dalam bentuk abstrak,
Menyatakan sesuatu
mengelirukan atau
dengan tepat, spesifik memberikan penyataan
umum

Tidak berfikiran
sempit atau Tidak hipokrit
“Stereotaip”
Apakah Objektif Kaunseling?

Membantu Kaunseling
juga
individu mencungkil (Positive
menyelami keistimewaan
Asset
dan dan kebaikan
yang ada Search)!!!
memahami dalam diri
dirinya. seseorang.
PROSES

Kaunseling ialah satu proses sistematik mencapai


perubahan, kemajuan, penyesuaian DIRI ,
dengan secara sukarela supaya tindakan yang
akan di ambil oleh klien akan kekal sepanjang
hayat.
Bina
hubungan
“Rapport”

Meneroka
Ambil masalah
Tindakan

Bincang Kenalpasti
alternatif / punca
idea masalah
Strategi Membuat Keputusan
What
Happen?
How Did It
Happen?
How You Want
It To Happen?
Senario Masa Depan
O Perancangan – Apa Yang anda Mahu ?
Jenis Kaunseling

Kaunseling Individu

Kaunseling Kelompok – Group


Counseling
Teknik
IaBerhubung
Iajuga
dengan
perlakuan
teratur,
digunakan
dan
TEKNIK DAN KEMAHIRAN
bermaksud
rapat
berbentuk
haruslah
strategi
asas
yang
teori
fleksibel
ataupun
tertentu yang
untuk
gerakbalas
praktikal
membantu
digunakan.klien
1. Kemahiran Memberi Perhatian
O Kemahiran memberi perhatian kepada
seseorang yang melibatkan rekasi kita dari segi
fizikal
O i. JARAK KEDUDUKAN
O - Jangan terlalu rapat / jauh
O Terlalu dekat menganggu keselesaan
O Terlalu jauh sukar mendengar dan
menggambarkan jurang
O Tiada halangan
O Ii. Gaya Duduk
O - menggambarkan kesediaan dan keterbukaan
kita dari aspek pemikiran dan perasaan.
O - duduk dengan cara yang selesa dan sopan
bagi kita.
O - condongkan sedikit badan kita ke arah klien.
O Iii. EYE Contact (Tentangan Mata)
O - pandang ke arah wajah klien dengan penuh
minat
O - jangan MERENUNG!
O - Sekali – kala melepaskan renungan
O - jangan alihkan pandangan yang terlalu lama
daripada klien.
O Iv. Nada Suara, Intonasi.
O - Nada suara semasa kita bercakap – jangan
terlalu tinggi dan jangan pula berbisik.
O Nada sederhana –
O Menggambarkan minat dan perhatian kepada
percakapan klien
O Tidak menjerit
Air Muka

Air muka haruslah menggambarkan kita berada dalam


keadaan yang TENANG, MESRA, LEMBUT.

BUKAN MARAH, KECEWA, (FRUST), DLL

Sentiasa menunjukkan minat untuk menolong seseorang


O Vi. Mengikut dan Memahami
O - Mendengar dengan teliti bukan sahaja
perkataan tetapi perasaan.
O - reaksi kita menunjukkan kefahaman
O - tidak mengubah topik
O - tidak menganggu kenyataan seseorang
semasa bercakap
2. KEMAHIRAN
MENENANGKAN DIRI
O - ADA ORANG yang datang berjumpa kita
dalam pelbagai reaksi perasaan / emosi.
O - malu, cemas, takut, bimbang, sedih, buntu,
resah, gelisah dll.
O Kita harus tenangkan diri
O Cuba pula untuk menenangkan diri klien.
O E.g. tarik nafas, relax, ubah konsentrasi,
mengucap, istighfar, berwuduk.
3. KEMAHIRAN MENDENGAR
O - kemahiran mendengar adalah satu kemahiran
atau panca indera yang penting.
O Mendengar dengan penuh empati
O “ seperti berada dalam kasut klien”
O Mendengar dengan penuh minat
O Sekali-sekala kita respon kepada kenyataan
klien
O Panduan :
O 1. mendengar segala petanda (cues) yang
menggambarkan perasaannya
O Mendengar segala persoalan seperti apa, siapa,
bila, di mana, mengapa dan bagaimana.
O 2. Jangan terlalu cepat melakukan penilaian
atau menghukum semasa mendengar
O Jangan membuat keputusan terlalu cepat.
4. GALAKAN / DORONGAN
O ADALAH kemahiran / teknik yang penting.
O Kita harus tahu cara untuk menggalakkan
seseorang bercakap.
O Klien yang datang dengan perasaan malu,
bingung, ragu-ragu, dll.
O Cara : Bertanya soalan2 yg. Terbuka.
O Contoh : Terbuka : Mengapa anda rasa
kecewa?
O Tertutup: Apa Masalah Awak ni?
5.Dorongan Minima
O Dorongan tanpa lisan :
O - semasa mendengar kita menunjukkan reaksi / respon
minat terhadap kenyataan.
O E.g – mengganggukkan kepala, menunjukkan air muka
yang bersesuaian dengan perasaan klien.
O Dorongan Lisan :
O - Menyambut dengan ayat-ayat pendek, …
O - mengulang satu atau dua perkataan penting yang
berkaitan. …”oh… anda rasa kecewa,….”
O Bukan “Parroting”.
6. Refleksi Perasaan
O Menyatakan semula dengan tepat akan luahan
perasaan orang yang dibantu.
O Tujuan – memberitahunya bahawa “saya dapat
memahami serta merasai apa yang anda rasa pada
ketika itu”
O Contoh: Ali: “ Apa yang saya harus
lakukan….memarahi dia?….atau mengalah sahaja
dan menerimanya seadanya?
O Kaunselor: “ Ali rasa benar-benar buntu untuk
menyelesaikan isu ini?..”
7. Parafrasa
O Menyatakan semula kenyataan secara ringkas dari segi
kandungan isi.
O Tujuan: Supaya klien merasakan anda memahami dan
sentiasa bersamanya.
O -untuk menjelaskan lagi apa yang dinyatakan olehnya
dengan bahasa yang lebih padat dan ringkas.
O Contoh: Ali: “Saya peninglah…kadang2 dia baik,
kadang2 dia macam harimau…selalu sangat menyakiti
hati saya…”
O Kaunselor: “ jadi Ali merasakan bawaha dia tidak
berpendirian tetap lah ye…”
8. Senyap (Silent)

O Kaunselor berdiam seketika , dan


memberikan ruang masa untuk klien
menyambung percakapannya
O Kemahiran ini digunakan supaya klien
dapat berfikir, menganalisis dirinya serta
seterusnya dapat memahami akan
permasalahan atau kesalahan yang
dihadapinya.
9.Luahan Kendiri (Self
Disclosure)
O Kaunselor berkongsi pengalaman yang berkaitan
dengan situasi klien pada ketika dan masa yang
sesuai.
O Tujuan: supaya klien merasakan bahawa
kaunselor memahami dan menerimanya. Bukan
klien seorang sahaja yang mempunyai masalah
dalam dunia ini.
O PENTING! Dalam pendedahan kendiri ini, jangan
sampai sesi kaunseling di ambil alih pula oleh
klien. !!!
10. Penjelasan
O Kaunselor atau klien memerlukan kemahiran
ini bertujuan untuk bertanyakan sesuatu untuk
memahami situasi tertentu dengan lebih baik.
O Tujuan: untuk memperjelaskan lagi makna
pertuturan klien
O Mendapatkan kefahaman kognitif mengenai
sesuatu maklumat
O Menjelaskan lagi sesuatu kekaburan dan
kekeliruan bagi pihak klien.
11. Mencungkil (Probing)
OMenyoal dengan soalan-soalan tertentu
Yang dipentingkan bukannya punca masalah tetapi
ialah pengalaman dan perasaan klien berhubung
dengan situasi atau masalahnya.

Tujuan:

i. Untuk menggalakkan klien melahirkan kesedaran


kendiri yang mendalam supaya ia mendapat celik akal
tentang dirinya

ii. Supaya klien lebih jelas dan memahami situasinya.


12. Interpretasi (Menterjemah)
O -memberi makna disebalik kata-kata atau perlakuan
klien
O -dilakukan bila kaunselor telah benar-benar
memahami diri dan situasi klien
O -bertujuan utk menyedarkan klien tentang perkara-
perkara yg tidak disedarinya dan klien akan lebih
menyedari tentang bidang yg luas mengenai diri
dan situasinya.
O -kaunselor menyemak kefahamannya samada
selaras dgn pengalaman kliennya
13. Konfrantasi
O Konfrantasi adalah penglahiran perasaan
kaunselor tentang ketidak-seimbangan yang
dilihatnya di dalam perlakuan, sikap,
kepercayaan ataupun perasaan klien.
O Misalnya:
O Ketidakseimbangan di antara apa yang
diceritakannya tentang dirinya dengan apa
yang diharapkan / dijangkakan.
14. Rumusan
O i. Rumusan perasaan
ii. Rumusan isi

Rumusan kedua-dua aspek perasaan dan isi ialah


meringkaskan beberapa perasaan dan isi yang telah
dikongsi oleh klien.

Tujuannya:

i. Supaya klien dapat meneliti / memahami/


mengamati semula segala perasaan, fikiran,nilai,sikap
dan pengalamannya yang telah dikongsinya dengan
lebih jelas lagi.
O ii. Membimbing klien supaya memberi perhatian
kepada isu-isu yang paling merisaukan atau
membimbingkannya.

Iii. Menjadi rangsangan untuk klien membuat


penerokaan yang lebih mendalam terhadap isu-isu
yang baru disedarinya itu.

Iv. Kaunselor dapat menyemak kembali sejauh mana


kefahamannya terhadap diri dan situasi klien.
15. Celik Akal / Alternatif
O Celik akal : (Insight)
-Satu keadaan yang menyebabkan seorang
mempunyai idea “ ah..ah”
Ini bermakna ia memahami punca masalahnya
dari segi intelek
-mengubah persepsi klien terhadap dirinya
dan menyebabkan ia ingin mencuba perlakuan
baru.
O Alternatif :
O Klien dan kaunselor sama-sama memikirkan
pilihan-pilihan dan akibat atau kesan kepada setiap
pilihan yang bersesuaian dengan kemampuan diri
klien.

O Akhirnya klien akan berjaya membuat keputusan


yang bersesuaian dengan nilai-nilai dan
kemampuan dirinya untuk menyelesaikan
masalahnya.
OSekian Terima Kasih

Anda mungkin juga menyukai