Anda di halaman 1dari 2

Tokoh Nama Penuh Tarikh Lahir Tempat Lahir Tarikh Meninggal Tempat Catatan

Meninggal
Abu Hanifah Nu’man Bin Thabit 80 H / 699 M Kufah, Iraq 150 H / 767 M Baghdad - Hanif bahasa Parsi bermaksud dakwat.
(70 Tahun ) - Anak bernama Hanifah

Imam Hanbali Ahmad bin Muhammad bin Hanbal 164 H / 780 M Baghdad Iraq 12 Rabiul Awal 241 H / Baghdad - Keturunan Nabi Muhammad pada
bin Hilal As-Syibani 855 M ( 77 Tahun ) datuk ke -18
Imam Syafie Muhammad bin Idris bin Osman 150 H / 767 M Ghazah Palestin Rejab 204 H / Mesir - Ibu bapanya berasal dari Makkah Al-
Al-Abas bin Osman Shafiq bin As- 821 M ( 54 Tahun ) Mukarramah
Saib

Imam Malik Malik bin Anas bin Amir Al- 93 H / 712 M Zul Marwah, Utara 179 H / 798 M Madinah Lahir 13 tahun selepas Imam Abu
Asbahi Madinah ( 86 Tahun ) Hanifah

Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad bin 450 H / 1058 M Tus, Wilayah 14 jamadil Akhir 505 H / Tus , Ayah bekerja pemintal benang
Ahmad Khurasan, Dataran 1111 M Khurasan ( Ghazli )
Tinggi Parsi
Ibnu Takiuddin Abu Al-Abbas Ahmad 10 Rabiul Awal Bandar Harran Iraq 20 Zulhijjah 728 H / 1329 Damsyiq
Taimaiyyah bin Abd Halim Al-Harrani 661 H / M
Januari 1262 M
Al-Maududi Al-Maududi 25 Sept 1903 M India 1983 M India Perawi hadis berhijrah ke India bersama
Muhammad bin Al-Qasim
Al-Marbawy Syeikh Muhammad Idris bin Abd 28 Zulkaedah 1313 Makkah Al- 13 Okt 1989 M - Hafaz 16 Juzuk 10 tahun
Rauf H/ Mukarramah - Ulama Melayu pertama di Mesir
1892 M
Ibnu Sina Al-Husain bin Abdullah bin Al- 370 H / 980 M Afshanah, Bukhara, 428 H / 1037 M Hamadan - Pakar perubatan
Hassan Turkistan - Penasihat Agung Amir Aladdaulah di
Asfahan.
Al- Muhammad bin Musa Al- 164 H / 780 M Khawarizmi, Parsi 230 H / 850 M
Khawarizmi Khawarizmi
Tokoh Nama Penuh Tarikh Lahir Tempat Lahir Tarikh Meninggal Tempat Catatan
Meninggal
Ibnu Khaldun Abd Rahman bin Muhammad bin 732 H / 1332 M Tunisia 808 H / 1406 M Kaherah Keturunan Arab Yaman
Muhammad ( 87 tahun )
Daud Fatani Syeikh Wan Daud bin Syeikh Wan 1187 H / 1769 M Krisik, Patani 1265 H / 1791 M
Abdullah bin Syeikh Wan Idris Al-
Fatani
Hassan Al- Hassan bin Syeikh Ahmad bin Abd 1906 M Iskandariah Mesir 1949 M Kaherah
Banna Rahman Al-Banna
Syeikh Tahir Muhammad Tahir bin Syeikh 7 Nov 1869 M Ampik Angkik Bukit 1956 M Kuala - Keturunan Melayu Minangkabau
Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Tinggi Sumatera Barat kangsar - Berkahwin dengan Aisyah hj Mustafa
dari Kuala Kangsar
Hamka Abd Malik bin Abd karim 1908 M Sg Batang 1981 M Malaysia
Minangkabau Sumatera
Barat