ASAL PULUNGAN Oleh : H.A.K.

PULUNGAN
BONTOK 6.000 Tahun yang silam terbentuklah satu suku bangsa di Asia yang berdiam di perbatasan Thailand-Birma, bernama Austro Asia atau Austronesia, berkembang menjadi bangsa, yaitu; Karen, Igorot, Bontok, Tayal, Meo, Wajo, Toraja dan Syan yang selalu disebut Siam. Bontok berkembang jadi Thagalok Philipina, Batak – Bone/Bugis, Komiring Ulu & Ilir, Rejang Lebong Sumbai (Sungkai) dan Raja Manggala di Lampung Utara.

TERDAMPAR DI ANDALAS/BERDOMISILI DI BUKIT OPAT PASAGI BORU DEAK PARUJAR RAJA IHIT MANISA RAJA DAENG DOMINA OMPU GURU TANTAN DIBATA RAJA DAENG BANUA

1. SIRAJA BATAK
Mengembara akhirnya mendarat di Barus dan dari sana terus menyusur ke pedalaman, akhirnya menemukan Sianjur Mulo Jadi Nabolon dan dari sinilah berkembangnya seluruh Batak (Botok) yang berasal dari Austronesia yang berdiam di perbatasan Thailand dengan Birma, perpisahan Batak dengan Tagalok Philipina 3.000 tahun silam di Simananjung Malaya (Malaysia) sekarang Mereka menemukan Luzon-Philipina. ANAK SI RAJA BATAK DUA ORANG

2. SI RAJA BUNI
Mengembara dengan menaiki perahu buatannya sendiri, hingga sampai di ujung Timur, terdamparlah disuatu Pulau dan setelah mendarat di tukanginya besi yang di bawanya menjadi Kris, sedangkan Kris itu namanya Sele, karena diselekan di pinggang, itulah asal kata Selebes, yaitu dari SELE dengan BESI menjadi Selebes. Akhirnya menjadi Dua, Bone dan Bugis.

3. SI RAJA LAPUNG
Si Raja Lapung menemukan Danau Ranau disitulah dia berdiam, hingga berkembang, yaitu diperbatasan Lampung dengan Bangkahulu dan Palembang. Turunannya : 1. Komiring Ulu, 2. Komiring Ilir, 3. Rejang Lebong, 4. Sungkai (Sumbai), 5. Raja Manggala di Lampung Utara. Dan dari Sungkai ada bernama Runting Sakti dan turunannya Raja Sakti, itu mendirikan Kerjaan di Bantan sekarang, negerinya dinamakan Serang asal kata (Sarang Makanan), inilah titik tolak asal orang Sunda.

1. Ratu Batangasal Bantan – Badui.

GURU TATEAN BULAN

SI RAJA ISUMBAON

2. Ratu Pitaloka Sukapura. 3. Ratu Aria Bangga Cirebon. 4. Ratu Singanora Cisadang – Bogor 5. Dayang Sumbi asal Prahiangan.

RAJA BIAKBIAK

SARIBU RAJA

BORU PAREME

LIMBONG MULANA

BORU PEROMA S

SEGALA RAJA

BORU BINDING LAUT

NALAU RAJA

BORU NATINJO

TUAN SORI MANGARAJA

Turunannya : Nai Ambaton, Nai Rasaon, Nai Suanon.

DUA ISTRI Boru pareme/adiknya kandung yang dikatakan boru ni Begu yang dihantarkan ke Tombak Situmalun, kemudian diambil dikatakanlah Boru ni Begu dikawininya. Lahirlah anak : 1. Si Raja Lontung 2. Boru Sihombing 3. Boru

Dari istri kedua bernama Boru Maringgir Laut, dan dari perkawinan inilah lahirnya Si Raja Borbor, dan dari sinilah asal-usulnya kesatua marga PASARIBU, didalam lingkungan Pasaribu tertua adalah marga PULUNGAN

SI RAJA BORBOR
Anak daripada Saribu Raja dari istri bernama Boru Maringgir Laut dan dari sinilah pengembangan dari kesatuan Pasaribu.

BALA SAHUNU

MOMBANG NAPITU

DATU TALA DIBANA
Pemegang Pustaha Partonggoan / Hadatuan dan penyempurna Tulisan Batak

MARULAM BOSI
Asal marga Simargolan di Pulo Raja.

DATU PULUNGAN TUA RAJA SHANG MAIMA
Mempunyai dua orang anak asal marga Pulungan dan Lubis.

KETERANGAN Diantara kedua bersaudara ini terjadi suatu peristiwa dimana Dalu Dalu menerbangkan Lesung & Alu, dibalas Datu Pulungan dengan menerbangkan nasi di Pahar hingga sampai dimuka Datu Dalu, bagaikan peluru kendali, latar belakang Dao Siria-ria.
Istri Pertama

DATU DALU
Mempunyai istri 4 orang masing-masing melahirkan anak jumlahnya sbb:

: Sariraja – II

: 1. Batubara 2. Habeahon

OMPU TUNGGAL HUAYAN DI LUMBAN HUAYAN
Melahirkan anak di ULAKAN diberi nama PULUNGAN, akhirnya disebut Piliang. Kembali dari sana melalui Batangsingkuang, akhirnya menemukan Lumban Huayan ditepi Batang Angkola, dan dari sinilah titik mula sejarah PULUNGAN di HUTABARGOT yang mengembang diseluruh Mandailing - Angkola dan Sipirok – Padang Lawas & Barumun dan Batang Natal – Singkuang – Siondop – Batu Mundom.

NAMORA PANDE BOSI DI HAUNATAS
Istri Ke-II Istri Ke-III Istri Ke-IV : 1. Harahap

3. Bondar 4. Gorhat 2. Tanjung : 1. Sipahutar : 1. Paruba haji 2. Matondang 3. Saruksuk 4. Tarihoran

KETERANGAN Pada mulanya Pulunganlah dengan Lusbis yang membagi tanah Mandailing, karena kakakberadik, tetapi tanah Pulungan jatuh kepada Nasution Jambu Namongkol-Mata turunan Siboroar (Sutan Diaru) yang dibesarkan di dalam Kerajaan Pulungan di Huta Bargot.

NAMORA PANDE BOSI Pertama melahirkan cucu bernama namora pande bosi ke-II/itulah yang di Lobu Hatonga asal Lubis di Mandailing – Sigalangan. Lobu Layan yang menjadi Hutasuhut di Sipirok.

Dari Parapat inilah asal marga Rangkuti-Mardia, Parinduri dan Sikumbang di Minangkabau.

DI LUMBAN HUAYAN MELAHIRKAN ANAK TIGA ORANG
1. SI BARGOT (NAMORA PULUNGAN) 2. SI PANABARI (DATU PANABAR II) 3. SI LAGI (RAJA PARNANTIAN)

Mendirikan kerajaan bernama Huta Bargot dan ia bergelar Namora Pulungan dan inilah yang berkembang banyak, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Mendirikan kerajaan bernama Huta Panabari dan ia bergelar menjadi BATU PANABARI dan dari Lobu Panabari inilah asal Pulungan Latong – Barumun dan Pulungan Batangtoru.

Mendirikan Huta/Kerajaan di Pardomuan Batanggadis &Batang Angkola dinamakan Parnantian, darisinilah asal Pulungan Huta Bargot Simalagi.

RAJA PATEMBAL GENERASI KEDUA DARI SI BARGOT ATAU NAMORA PULUNGAN

NAMORA PULUNGAN – II RAJA DI KERAJAAN HUTA BARGOT

NAMORA HUTA BARGOT RAJA PULUNGAN

RAJA PATEMBAL

ST. PULUNGAN
Disinilah terjadi peristiwa lahirnya Si Baroar yang di Tor Nagairan tatkala berburu di sogot ni ari – di atas batu yang susu Si Sauna yang mau ia meneteknya. Asal Nasution Jambu Raja-raja Mandailing Godang.

Sesungguhnya Si Saua itu adalah istri Sutan Pulungan sebagai Boru Pangayoman yang diberikan kepadanya tatkala ia berkunjung ke Dairi, itulah Boru Padosi turunan Si Raja Hutalima. Dibawakan ke Huta Bargot, tetapi dititipkan selama 8 bulan di Huristak kemudian dibawa ke Huta Bargot Mandailing, tetapi Nadumai tidak membolehkan ke atas rumah, dibuatlah tempatnya di ruar-bagas maka dikatakan Bagarruar asal Si Bauar/atau Si Baroar.

RAJA NI RAJAAN

1. SUTAN PARLINDUNGAN
Menjadi Raja di Huta Bargot Julu. Tidak berkembang mendirikan kerajaan lain.

2. SUTAN MANDEDA
Menjadi Raja di Huta Bargot Lombang. Berkembang kelain Daerah.

3. ST. BAGINDA RAJA
Menjadi Raja di Huta Bargot Dolok.

4. ST. PULUNGAN-IV
Kembali menjadi Raja ke Lumban Huayan. Ini banyak perkembangannya

PATUAN LANGGA DI HUTA BARGOT LOMBANG

MANGARAJA GORGA DILANGIT PINAYUNGAN

1. RAJA BARNANG LOBU SIPUPUS

2. DJA MANININDI KE SINGKUANG

3. …………………………… .. KE SIONDOP/B. MUNDON
Dari Singkuang Ranggar-Laut kurian Sayurmatinggi. asal

SUTAN PULUNGAN – V RAJA LUMBAN HUAYAN KAMPUNG ASAL PULUNGAN
Ini kembali berkembang meliputi kampung-kampung; HurabaTanggabosi-Malintang-Gunungtua dan Pagaran Bira Barumun.

1.

SUTAN PANDAPOTAN DI LOBU SIPUPUS

2. SUTAN MULIA Jadi Ulu Balang Natoras Baringin

3. GOMPULO NI TANO Jadi Ulu Balang Naposo di Bunga Bondar

Note: Dari Ulu Balang Na Toras itulah asal-usul Pulungan di Sumuran-Batang Miha – Baringin – Pagaran Dolok & Padang Bujur. Ulu Balang Natoras anaknya Dja Panyahatan anaknya Dja Binolus – Anaknya tiga : 1. Dja Leong, 2. Dja Lundu, 3. Dja Pulungan. Anak Dja Leong; Dja Hinan, anaknya dua orang; 1. Sutan Pulungan pendiri Sumuran dan Dja Sigatap ke Batangmiha dan Dja Sosak darisana (Bt. Miha) mendirikan Huta Simirik. Ulu Balang Naposo anaknya dua; 1. Dja Galinggang, 2. Dja Mangkalang.

Pulungan di Parupuk berasal dari Dja Bango dari Sipupus, dan Pulungan di Gading Dja Pastahan dari Sipupus.

Dari gading bernama Dja Galinggang mendirikan Huta di Lobu Marenu, pindah ke Lobu Sipondom Babi dan dari sana ke Lobu Jiret – Huta Bargot Barumun, Sigiringgiring Sibuhuan , dari sini seorang terkenal bernama Aminuddin Aziz Pulungan pernah menjadi Menteri/Duta di Arab Saudi.

SUTAN MANGKABO NA RO SIAN PARIAMAN JADI RAJA DI TAPUS GINJANG

MANGARAJA BENGKAS RAJA DI TAPUS GINJANG

SUTAN HUAYAN RAJA DI PARUPUK JAE

NAMORA JUNJUNGAN JADI RAJA DI HUTABARGOT MAROBAN MUTIHA NI HARUAYA

SUTAN MAIMAON JADI RAJA DI TAPUS GINJANG

SUTAN PULUNGAN TU SARO MATINGGI DI PUDI RO BANGGARLAUT

JA HUTA TOBU TU PARUPUK JAE

SUTAN BATANG

SUTAN MANDEDA

SUTAN PULUNGAN

JADILA TUDUNG API RAJA TU SISOMA

MANGARAJA BENGKAS RAJA DI TAPUS GINJANG

SUTAN PARLINDUNGAN

JA HINANDANG TU PADANG BOLAK DUNG RO BONJOL

SUTAN KANAEKAN RAJA TU PARNANTIAN

SUTAN PALAON

SUTAN MAIMON

SUTAN HUAYAN TU HUTA NABOLAK

JA MUARA SILAIA TU SILAIA

PARJAGO RAJA TAPUS GINJANG HAROROAN

MANGARAJA BENGKAS

SUTAN PALAON

SUTAN PULUNGAN

JA BONGGAL TU PANOBARI

SUTAN MAIMAON

SUTAN MULIA AIR TONANG