Anda di halaman 1dari 12

SURAH

AL-MA’UN
• terjemahan
•keterangannya

Disediakan oleh : Norliyana Ali


KPLI Sains (M) 2006
Pendahuluan
• Surah ini mempunyai 7 ayat.
• Ia surah ke 107 di dalam Al-Quran.
• Ia diturunkan di Makkah.
• Surah ini walaupun agak pendek
tetapi mempunyai isi kandungan
yang padat.
Tahukah engkau akan orang yang
mendustakan agama (meliputi hari
pembalasan)?
Orang itu ialah yang menindas
serta berlaku zalim kepada
anak yatim
Dan ia tidak menggalakkan untuk
memberi makanan yang berhak
diterima oleh orang miskin.
maka kecelakaan besar bagi
orang-orang Ahli Sembahyang
(laitu) mereka yang berkeadaan
lalai daripada menyempurnakan
sembahyangnya;
(Juga bagi) orang-orang yang
berkeadaan riak
Dan orang-orang yang tidak memberi
sedikit pertolongan (kepada orang yang
berhak mendapatnya).
Keterangan Surah Al-Ma’un
• Orang yang mengusir anak yatim dan tidak suka
memberi makan orang miskin adalah termasuk
golongan orang mendustakan hari pembalasan
atau agama Allah.
• Islam menyuruh penganutnya supaya
bersedekah kerana amalan tersebut banyak
memberi kelebihan kepada umat Islam.
• Allah menyediakan neraka Wailun untuk orang
sembahyang yang lengah (lalai) hatinya dari
sembahyang ( tiada berhadap hatinya kepada
Allah) serta riak lagi enggan berzakat.
• Riya ialah melakukan suatu amal
perbuatan tidak untuk mencari keredhaan
Allah akan tetapi untuk mencari pujian
atau kemasyhuran di masyarakat.
• Kusyuk di dalam solat amatlah penting
supaya solat itu tidak menjadi sia-sia.
• Zakat mestilah ditunaikan supaya tidak
dimurkai Allah s.w.t.