Anda di halaman 1dari 29

Alhamdullilhah syukur ke hadrat illahi kerana dengan izin dan kurnianya akhirnya dapat

juga saya menyiapkan folio ini dangan jayanya . Berkat usaha dan kesabaran saya selama
sebulan ternyata berhasil apabila folio ini dapat disiapkan tepat pada waktunya .

Diruangan ini , saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru-guru di maktab
rendah sains mara kerana telah memberikan banyak tunjuk ajar dan nasihat yang berguna
dalam menyiapkan folio ini .

Ribuan terima kasih juga diucapkan kepada kedua ibu bapa saya dan juga keluarga saya
kerana telah banyak berkorban masa dan wang ringgit disamping galakan yang tidak
terhingga sepanjang saya menyiapkan folio ini .

Tidak lupa juga ribuan terima kasih kepada rakan seperjuangan saya yang telah banyak
memberi dorongan dan juga sokongan serta bersama-sama membantu saya dalam
menyiapkan folio ini .

Akhir kata , ucapan terima kasih kepada semua yang telah membantu saya tidak kira
secara langsung mahupun tidak langsung dalam menyiapkan folio ini . Sekian terima
kasih .
Projek folio kerjaya ini sangat berguna kepada para pelajar . Objektif
utama folio kerjaya ini adalah untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang
kerjaya yang ingin diceburi oleh para pelajar apabila selepas tamatnya sesi
persekolahan ( SPM ).

Dengan adanya folio ini , para pelajar boleh mengetahui dimana tempat
pengajian didalam dan di luar Negara , syarat-syarat yang diperlukan untuk
kemasukan atau kelayakan ke bidang tersebut disamping mengetahui suasana
tempat bidang kerjaya pilihan mereka .

Selain itu , dengan adanya folio ini , para pelajar dapat menggunakan
folio ini sepenuhnya untuk rujukan masa depan bagi memudahkan para pelajar
mengenali kerjaya ini .

Konklusinya , folio kerjaya ini adalah sangat penting bagi para pelajar
untuk mengetahui hala tuju masa depan mereka kelak .
Kaedah kajian saya untuk mendapatkan maklumat dan bahan bagi
menyiapkan folio ini adalah dengan :-

 Melakukan ‘research’ di internet .

 Mencari sumber – sumber maklumat di surat khabar .

 Menemubual beberapa orang yang berpengalaman dalam bidang tersebut .


Veterinar menjadi kerjaya pilihan saya ini adalah kerana :-

 Ekonimi negara lebih menjerumus ke arah penternakan dan pertanian . Jadi ,


bersesuaian dengan itu , ia adlah salah satu cabang kerjaya yang menjerumus ke
arah penjagaan kesihatan binatang peliharaan yang juga menjadi salah satu daya
sumber ekonomi Negara .

 Bidang kerjaya sebagai veterinary ini kurang diceburi oleh mana-mana kaum
bumiputera dan sedikit sebanyak dapat memenuhi minat saya terhadap binatang .

 Selain itu , dapat juga saya menceburi dalam bidang keusahawanan justeru dapat
menambah sumber mata pendapatan .
Perubatan veterinar ialah berkaitan dengan perubatan, diagnostik, dan prinsip-prinsip
terapeutik, domestik, eksotik, tentang hidupan liar, dan binatang-binatang yang dikeluarkan.
Sains veterinar adalah penting untuk mengkaji dan memberi perlindungan pada
pengeluaran haiwan, menjaga kesihatan kesihatan haiwan dan mengawal penyebaran
penyakit. Ia memerlukan pengambilalihan dan pengetahuan saintifik dalam menggunakan
kemahiran-kemahiran teknikal untuk pencegahan penyakit yang berlaku kepada binatang-
binatang liar dan jinak.

Sumbangan sains veterinar membantu keselamatan kesihatan manusia melalui pemantauan


kesihatan yang teliti pada ternakan, haiwan kesayangan dan hidupan liar. Baru muncul
zoonotic penyakit-penyakit sekeliling dunia memerlukan keupayaan-keupayaan dalam
epidemiologi dan kawalan penyakit berjangkit yang adalah terutamanya sesuai untuk
pendekatan sains veterinar "herd health".

Perubatan veterinar adalah secara tidak rasmi sebagai perubatan lama tetapi dalam
tahun-tahun kebelakangan ini, ia telah berkembang pesat lantaran adanya kemajuan
diagnosis dan teknik-teknik terapeutik untuk kebanyakan spesies hidupan haiwan.
Sekarang ini, haiwan sering menerima kemajuan perubatan, dental, dan rawatan melalui
pembedahan termasuk suntikan insulin, penggantian pinggul, pencabutan katarak, dan lain-
lain lagi.
Selepas Perang Dunia Kedua, dua orang pelajar muda dari Tanah Melayu dipilih dan
dianugerahkan biasiswa untuk melanjutkan pengajian veterinar di United Kingdom. Pada
tahun 1950an dan 1960an lebih ramai lagi dipilih untuk pengajian tersebut bukan
sahaja di United Kingdom tetapi juga di Australia , Kanada dan New Zealand di
bawah biasiswa Persekutuan , Kerajaan Negeri dan Pelan Kolombo . Mereka yang
pulang untuk menyertai Jabatan Perkhidmatan Haiwan adalah kira-kira 2-3 orang
setahun.

Ianya semakin membimbangkan bilamana pada tahun 1960an, jumlah mereka


amat berkurangan untuk menampung keperluan perkhidmatan terutama apabila
pemindahan tanggungjawab sepenuhnya untuk penternakan haiwan berlaku pada tahun 1962.
Pada tahun itu, Jabatan Perkhidmatan Haiwan telah menyerahkan memorandum kepada Ahli
Perancangan Pengajian Tinggi mengenai keperluan pengajian veterinar di Malaya.
 
Perlunya sebuah sekolah veterinar di Malaya diperbincangkan di Mesyuarat FAO
mengenai Haemorrhagic septicaemia yang diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 1962 dan
cadangan tersebut kemudiannya dibincangkan di Mesyuarat Kedua Panel Pakar FAO/WHO
mengenai Pengajian Veterinar di Rom pada tahun 1963.
 
Perkara ini sekali lagi dibincangkan secara umum pada tahun 1968 di Persidangan Tahunan
Pertama Persatuan Doktor Veterinar Malaysia-Singapura. Perdana Menteri waktu itu, YTM
Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, dalam ucapan perasmian persidangan, berjanji akan
mengkaji persoalan penubuhan fakulti veterinar sekiranya cadangan itu dikemukakan. Justeru
itu, satu jawatan kuasa kecil pengajian veterinar telah ditubuhkan oleh Persatuan untuk
menangani perkara ini. Akhirnya satu kertas kerja diserahkan kepada Persatuan Perancangan
Pengajian Tinggi yang mana mencadangkan penubuhan Fakulti Veterinar di Universiti
Malaya. Walaubagaimanapun, tiada sebarang tindakan diambil.

Pada tahun 1967, Jabatan Perkhidmatan Haiwan telah menerbitkan laporan yang
bertajuk “Cadangan untuk Perkembangan Industri Ternakan dan Susunan Semula
Perkhidmatan Veterinar”. Pada tahun berikutnya, seorang pengajar veterinar yang ternama,
Sir William Weipers, dari Sekolah Veterinar Universiti Glasgow telah diundang ke Malaysia
oleh Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan Persatuan Doktor Veterinar Malaysia-Singapura
untuk membentangkan kertas kerja mengenai “Veterinary education : A study of the needs
of Malaysia and Singapore” dalam Persidangan Tahunan Pertama Persatuan di Singapura
pada bulan Ogos 1968. Pada bulan November, dalam tahun yang sama, Kajian Veterinaire
telah mengulas dengan panjang lebar mengenai “the Case for a Veterinary Faculty in
Malaysia”.
Pegawai Veterinar:

 Bertanggungjawab mengawal penyakit-penyakit haiwan dan rawatannya,


 Memastikan ternakan selamat untuk pengguna,
 Merancang dan menjalankan kerja-kerja pemeliharaan dan pembaikan mutu
ternakan,
 Mengawasi tempat-tempat kuarantina dan,
 Membuat laporan mengenai pembangunan dan kemajuan tahunan jabatan dan tugas
pentadbiran jabatan yang lain.

Penolong Pegawai Veterinar:

 Bertanggungjawab menolong Pegawai Veterinar dalam menjalankan program


pembiakan,
 Bertanggungjawab dalam mengendalikan rekod-rekod haiwan makmal,
 Memasukkan data-data dalam komputer,
 Menolong Pegawai Veterinar dalam pembedahan (bedah siasat) ini termasuk
pemprosesan spesimen serta menolong merekodkan keputusan yang didapati,
 Menolong Pegawai Veterinar dalam rawatan haiwan-haiwan yang memerlukannya
dan dalam penyelidikan yang dijalankan.

Pembantu Veterinar:

 Bertanggungjawab membantu menyelenggara ladang-ladang ternakan dan rumah


sembelih.
 Kaji selidik makmal dan khidmat nasihat kepada penternak-penternak.
 Suka kepada haiwan dan binatang ternakan

 Minat dalam bidang sains dan biologi

 Tidak alah pada binatang

 Suka mendalami aktiviti perubatan seperti merawat kecederaan, mendiagnosis


penyakit, menentukan jenis ubat untuk haiwan dan menjalankan pembedahan
haiwan

 Pandai mengawal dan menjaga binatang seperti binatang ternakan, kesayangan dan
liar.
Doktor Perubatan Veterinar (DPV)

Program Doktor Perubatan Veterinar (DPV) dibentuk


untuk menghasilkan graduan dalam bidang sains
veterinary (produksi dan penyakit haiwan). Program
ini memerlukan kemahiran klinikal dan teknikal untuk
mendiagnosa , merawat, mencegah dan menyiasat
penyakit haiwan. Ia terdiri daripada dua aspek utama;
aspek sains peternakan yang melengkapkan graduan
dengan pengetahuan dalam pelbagai industry
ternakan , dan aspek perubatan veterinary yang
meliputi penyakit haiwan dan pengawalan penyakit.

Graduan akan menjadi veterinarwan dan ahli profesion yang sah dan terkawal.
Mereka akan mengisi jawatan sebagai pegawai veterinary dalam pelbagai agensi
kerajaan serta syarikat persendirian yang terlibat dalam industry haiwan, atau
membuka klinik haiwan sendiri. Graduan juga layak menjalani aktiviti pengajaran
dan penyelidikan yang berkaitan dengan sains biologi.
 
Klasifikasi : PERTANIAN

Kumpulan Pekhidmatan : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

Skim perkhidmatan : PEGAWAI VETERINAR

  Gred Jadual Gaji

  Gred G3 : P1T1 RM107 - P1T25 RM2978


4

P2T1 RM114 - P2T25 RM3170


2

P3T1 RM121 - P3T25 RM3377


3

Gred G2 : P1T1 RM298 - P1T6 RM3715


5
P2T1 RM313 - P2T6 RM3897
7
P3T1 RM329 - P3T6 RM4085
5

Gred G1 : P1T1 RM356 - P1T6 RM4363


9

P2T1 RM372 - P2T6 RM4566


1

P3T1 RM389 - P3T6 RM4777


7
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Fakulti ini mengendali pengajian siswazah dalam sains veterinary dan peternakan.
Semenjak penubuhannya pada tahun 1973, Fakulti telah mengekalkan tradisi penyelidikan
dan menumpu perhatian dalam memarakkan ketrampilan sains veterinar dan peternakan bagi
mendapatkan teknologi baru dan meningkatkan pengeluaran.  Program siswazah di Fakulti,
yang bermula pada tahun 1979, dikendalikan oleh Jawatankuasa Pengajian Siswazah, iaitu
satu jawatankuasa Senat Universiti. Jawatankuasa ini bertanggungjawab ke atas kemasukan
pelajar, perlantikan penyelia dan pemeriksa. 
  

Fakulti ini menawarkan empat program siswazah:


 
i.   Program siswazah secara kerja kursus dan amalan
    dan   Master Perubatan Veterinar (MVM)
ii.  Program siswazah secara penyelidikan dan kerja kursus
       Master Sains (MS)
     n   Master Sains Veterinar (MVSc)
     n   Doktor Falsafah (PhD)

Hospital Veterinar Universiti (UVH), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Hospital Veterinar Universiti ditubuhkan pada tahun 1975 oleh Fakulti Kedoktoron
Haiwan dan Sains Peternakan, Universiti Pertanian Malaysia. Namanya telah diubah
beberapa kali sehinggalah November 1996 apabila nama Hospital Veterinar Universiti
(UVH) ditetapkan.  UVH memulakan operasinya dengan sebuah klinik haiwan kesayangan
dan sebuah klinik bergerak haiwan besar serta perkhidmatan makmal dan kini telah
berkembang untuk menjadi sebuah hospital yang lengkap dengan klinik pesakit luar dan
wad haiwan dengan kemudahan terkini yang dapat menawarkan rawatan kepada pelbagai
spesies haiwan.

Objektif Hospital Veterinar Universiti adalah


 memberikan diagnosis kesihatan haiwan dan penyakit yang berkualiti

 menjadi hospital veterinar rujukan

 melibatkan diri dalam latihan amalan profesional veterinar dan pengajaran

 meningkatkan perkhidmatan  melalui penyelidikan, penjagaan kesihaan haiwan dan


diagnosis penyakit
 menyumbang kepada sistem pengurusan hospital veterinar yang mesra dengan alam
persekitaran

UVH dilengkapi dengan pelbagai peralatan diagnostik dan makmal yang digunakan di
sesebuah hospital pengajaran.  Peralatan-peralatan ini direkabentuk untuk tujuan latihan
pelajar prasiswazah dan siswazah.. Selain dari perkhidmatan perundingan pesakit luar
rutin, UVH juga menawarkan perkhidmatan khas dalam perubatan veterinar dan surgeri,
pengimajen serta diagnosis makmal. UVH mempunyai kemudahan dan kepakaran untuk
merawat haiwan yang mengalami penyakit teruk atau berkomplikas atau haiwan
mememrlukan rawatan rapi.  UVH juga menyediakan pekhidmatan

Klinik bergerak untuk haiwan besar.

UVH
menyokong dan menyediakan kes klinikal dan bahan untuk pengajian dan penyelidikan di
Fakulti Perubatan Veterinar.  Bidan penyelidikan yang disokong adalah :

 surgeri
 rawatan kritikal
 epidemiologi
 internal medicine
 perubatan dan terapi klinikal
 radiologi & ultrasonografi
 teriogenologi & csitogenetik

UNIVERSITY OF GEORGIA
The University of Georgia College of Veterinary Medicine, founded in 1946, is dedicated to
training future veterinarians, providing services to animal owners and veterinarians, and
conducting investigations to improve the health of animals as well as people.

The college benefits pets and their owners, food-producing animals, and wildlife by offering the
highest quality hospital and diagnostic laboratory services. Equipped with the most
technologically advanced facilities located on a university campus, the college is dedicated to
safeguarding public health by studying emerging infectious diseases that affect both animal and
human health.

The College enrolls 102 students each fall out of the approximately 550 who apply. It has more
than 145 faculty members. Please view our Tours Policy web page if you are interested in
visiting the College as a prospective student.

College History
Our first class of 44 students was admitted in 1946.In late 1947, architects were drawing up plans
for a new building to house the fledgling University of Georgia veterinary school and
clinics.Meanwhile, to house its animal hospital temporarily, the school obtained two surplus
prefabricated buildings from army camps that were closed at the end of World War II.In 1948,
these not-so-temporary buildings were moved to nearby farm land.With the small animal
hospital housed in the large building and the large animal hospital in the smaller one, 2
professors and 56 students, using borrowed tables and microscopes, dispensed veterinary care in
these makeshift facilities for three years until the new building was ready for occupancy in 1951.

In 1970, the Board of Regents approved a name change from the School of Veterinary Medicine
to the College of Veterinary Medicine, reflecting the expansion of the College's graduate,
research and service programs.

In November 2005, Sheila W. Allen became the first female dean of the
College of Veterinary Medicine. She is the second female dean of a
College of Veterinary Medicine in the United States.After 50 years of
growth and expansion, our clients know the Veterinary Teaching Hospital is the place to go for
expert, specialized treatment. We do our job well.

Since its beginnings more than 50 years ago, the College of Veterinary Medicine has risen to
national and international prominence. Its graduates are in great demand and many have become
leaders in their profession.

Much of the credit goes to the students' clinical training in the UGA Veterinary Teaching
Hospital. It has continued to offer them ever greater opportunities to use sophisticated equipment
and provide the most up-to-date specialized treatment.In 2006, the College was selected as a
beneficiary of the Atlanta Steeplechase.The College was re-accredited by the American
Veterinary Medical Association Council on Education in 2006.

Degrees
The College offers a doctorate in veterinary medicine and post-doctoral training of interns and
residents.It also offers a college-wide, interdisciplinary master's degree in veterinary and
biomedical science, dual-degree DVM-Masters of Public Health (DVM-MPH) and the
Veterinary Medical Scientist Training (DVM-PhD) programs, as well as post-DVM master's
degrees in avian medicine and food animal medicine.

Doctoral degree programs are offered in physiology, pharmacology, pathology, parasitology, and
infectious diseases.
DALAM NEGARA

Pusat Produksi Haiwan dan Kajian Penyakit Tropika


(CENTRAS)

Pusat Produksi haiwan dan Kajian Penyakit Tropika


(CENTRAS) ditubuhkan pada tahun 1983  di Fakulti
Kedoktoran Veterinar dan Sains Peternakan.  
Objektif CENTRAS adalah untuk menjadi pusat
kecemerlangan yang bertanggungjawab untuk
memberikan perkhidmatan kepada masyarakat
dengan  membangunkan kepakaran dalam produksi
haiwan dan penyakit tropika.   Perlaksanaan objektif
ini dibayangkan dengan fungsinya sebagai badan
penyelaras dalam fakulti yang menjalankan program
pendidikan lanjutan seperti seminar, bengkel, dan
kursus pendek demi untuk kemajuan pembelajatan
dan penyelidikan.  CENTRS juga memainkan peranan sebagai perantara untuk kemajuan
pembelajaran dan penyelidikan dengan  agensi tempatan dan antarabangsa   

LUAR NEGARA

DVM/PhD - Veterinary Medical Scholars Program (VMSP)


Nationally, there is a critical need for veterinary scientists who have earned a doctoral-level
veterinary degree and also have the research expertise required to make significant contributions
to advancing biomedical scientific knowledge.   The goal of the Veterinary Medical Scholars
Program (VMSP) is to train highly motivated students in veterinary clinical medicine and in
cutting-edge scientific research approaches and methods. With this combined training, program
graduates will be highly competitive in their pursuit of a career in biomedical research.

Students who are completing an undergraduate degree are eligible to apply for the VMSP.
Students who are already enrolled in a graduate program or in the veterinary professional (DVM)
curriculum are also eligible to apply. Acceptance to both the VMSP and to the veterinary
professional program is required. Information regarding application to the DVM program can be
found here. A link to the online VMSP application is below. Applicants do not have to prepare a
separate application to the Graduate College. The VMSP application requires two
recommendation letters beyond those provided for the DVM application. The recommendation
letters should address the student's research experience and potential, as well as commitment to
pursuing graduate education and a research-focused career.
The timeline of the VMSP is flexible to address the specific needs of the student and research
mentor. VMSP students typically require 6 - 8 years to complete both the DVM and PhD
degrees. Both degrees must be awarded simultaneously. Graduate courses and thesis research
must be completed before beginning veterinary clinical rotations in the final year of the program.
VMSP students can select a research mentor from any campus department. VSMP applicants are
encouraged to explore university web pages to identify faculty members who share their research
interests and to contact potential mentors before applying for the program. The student and
mentor, in consultation with the student's graduate advisory committee, determine the PhD
course of study and overall program timeline.

VMSP students in good academic standing in both the DVM and PhD programs are eligible for a
tuition waiver at the in-state rate for the DVM program and a base rate tuition and fee waiver for
their graduate studies. While enrolled in the veterinary curriculum, VMSP students receive a
25% assistantship or equivalent scholarship. The College's Research Office provides two years
of this funding, while the research mentor provides funding for the remaining two years. While
enrolled in full-time graduate studies, VMSP students receive a 50% research assistantship that is
provided by the research mentor. VMSP students are expected to serve as a teaching assistant for
at least one semester in a veterinary curriculum course that they have already completed. VMSP
students are encouraged to pursue fellowship support opportunities to fund their program of
study.
Bagi pelajar yang ingin menyambung ijazah pertama dalam bidang veterinar di UPM, syarat
kemasukan seperti berikut:

A.   Syarat Am
1. Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan baik
 
2. Lulus dengan Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia di peringkat
SPM/ setaraf
 
3. Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Tahun Asas UTM dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 2.00.

ATAU

Lulus peperiksaan STPM dengan sekurang-kurangnya NGMP 2.00 (Gred C)


dalam mata pelajaran Pengajian Am; dan NGMP 2.00 (Gred C) dalam dua (2)
mata pelajaran lain
 
4. Mengambil Malaysian University English Test (MUET)
 
B.   Keperluan Khas Program
1. Matrikulasi Sains Hayat

a)    Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.50; dan

b)    Lulus sekurang-kurangnya dengan Gred B+ mata pelajaran Biologi


       di peringkat Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Tahun Asas UTM
       dan Kepujian mata pelajaran Kimia di peringkat SPM, dan

c)    Lulus sekurang-kurangnya dengan Gred B+ mata pelajaran Kimia


       di peringkat Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Tahun Asas UTM
       dan Kepujian mata pelajaran Biologi di peringkat SPM.

 
2. Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)

a)   Lulus sekurang-kurangnya dengan Gred B+ dalam mata pelajaran


      Biologi pada peringkat STPM/A Level dan Kepujian mata pelajaran
      Kimia pada peringkat SPM/O level, dan

b)   Lulus sekurang-kurangnya dengan Gred B+ dalam mata pelajaran


      Kimia pada peringkat STPM/A Level dan Kepujian mata pelajaran
      Biologi pada peringkat SPM/O level, dan

c)   Lulus peperiksaan amali seperti disyaratkan pada peperiksaan


      mata pelajaran 2(a) atau 2(b).
 
C.   Kelayakan lain sebagai ganti STPM
 
      Diploma dalam bidang yang sesuai dari UPM atau institusi yang diiktiraf

 
D.   Lain-Lain Syarat Kemasukan
 
1. Fasih dalam Bahasa Malaysia
 
2. Mencapai umur 17 tahun pada tahun kemasukan
 
3. Taraf kesihatan yang memuaskan
 
4. Memenuhi lain-lain syarat yang ditetapkan oleh Universiti
 
E.   Calon Bukan Warganegara Malaysia

      Sertakan surat akuan sekurang-kurangnya dua orang pengadil.


  

DIPLOMA KESIHATAN AWAM DAN PENTERNAKAN


SYARAT KELAYAKAN

Program Pengajian :DIPLOMA KESIHATAN HAIWAN DAN PENTERNAKAN

Kod : P2053

Tempoh Pengajian : 6 Semester

Terbuka kepada pemohon aliran Sains SYARAT MINIMUM

(Kategori A, B, dan D)

(Baru) KELAYAKAN PEMOHON KATEGORI C SYARAT AM UNIVERSITI

1. Memiliki sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengan mendapat sekurang-
kurangnya LIMA (5) kepujian termasuk :

a. Bahasa Melayu, dan

b. Matematik

2. Lulus Bahasa Inggeris Memenuhi Syarat Am Universiti Serta SYARAT KHAS


PROGRAM 1. Sekurang-kurangnya mendapat kepujian dalam mata pelajaran Matematik,
Biologi atau Sains dan kepujian dalam satu daripada mata pelajaran berikut: o Fizik o
Kimia o Sains Pertanian o Sains Tambahan o Matematik Tambahan o Subjek Sains &
Teknikal berkaitan*

(*Pengajian Kejuruteraan Mekanikal/Pengajian


KejuruteraanAwam/TanamanMakanan/Teknologi
BengkelMesin/PengeluaranTanaman/Pengeluaran Ternakan/KejenteraanLadang/Pengurusan
Ladang/Teknologi

Maklumat/Asas Pemprosesan Maklumat/Perdagangan/Ekonomi Asas) DAN


Lulus Bahasa Inggeris

Mempunyai kelayakan lain yang setaraf atau lebih tinggi daripada perkara 1 dan 2 SYARAT AM
UNIVERSITI dan diiktiraf oleh Senat UPM. STRUKTUR KURIKULUM Kursus Universiti,

FOKUS DIPLOMA KESIHATAN HAIWAN DAN PENTERNAKAN ditawarkan untuk


melahirkan graduan separa profesionaldengan pengetahuan terkini mengenai sains pengeluaran
haiwan dan mampu memajukan pengeluaran ternakan serta bersaing dengan industri pertanian
lain.

Penekanan program ini adalah kepada sains haiwan, fisiologi haiwan, anatomi haiwan, sains
foraj, produksi poultri, kesihatan haiwan, perubatan dan reproduksi verterinar, teknologi
makanan Ternakan, penyakit haiwan, akukultur serta

aspek-aspek pengeluaran, pemakanan, pemasaran, dan ekonomi industri penternakan. Selain itu,
bidang sains dan teknologi asas, sastera dan kemanusiaan juga dipelajari untuk memupuk nilai
dan tanggungjawab etika dan moral.

Pelajar juga didedahkan kepada situasi sebenar dalam industri terbabit melalui latihan industri di
agensi luar.

DIPLOMA KESIHATAN HAIWAN DAN PENTERNAKAN adalah program pengajian tiga


tahun dan mempunyai 97 jam kredit melalui struktur program berikut: Kursus Universiti (25 jam
kredit) Kursus Teras (72 jam kredit).
Tempat kerja pegawai atau doctor veterinary adalah tidak tepat kerana kadangkala
pegawai veterinary dikehendaki pergi ke pusat atau perladangan penternakan haiwan bagi
melakukan pemeriksaan kesihatan.

Keadaan di dalam klinik

Keadaan di luar pejabat


Pada pendapat saya bidang kerjaya pilihan saya ini adalah pilihan yang
terbaik dari segi tempat pengajian , syarat kemasukan atau kelayakan dan segalanya
tentang kerjaya ini menepati cirri-ciri yang saya iginkan .

Selain itu , Lulusan bidang ini boleh mendapatkan pekerjaan di ladang


ternakan, di industry ternakan dan pengeluaran makanan, klinik-klinik haiwan,
Kementerian Pertanian, zoo, makmal-makmal haiwan, universiti (pensyarah), membuka
klinik haiwan sendiri dan banyak lagi.

Disamping itu , Bagi pencinta haiwan, ia satu kelebihan kepada mereka


yang berkecimpung dalam bidang itu memandangkan tugas Itu sememangnya hanya
membabitkan haiwan di samping ia dianggap berjasa kepada makhluk berkenaan.
 http://www.btu.upm.edu.my/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=22.
 http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/PP91/PP91Bil09/PP91Bil09
Ms266.html
 http://www.jpa.gov.my/english/pekeliling/bil39/pp39.pdf.
 http://www.putra.upm.edu.my/buletin/buletin.nsf/a4feee69d20051a148256c3f001
b82b2/e951a205787f160a48256f2a0017ea0e/$FILE/IklanPegawaiVeterinar.doc
 www.vet.upm.edu.my/uvh.html
 www.vet.upm.edu.my/about.html
 http://www.vet.upm.edu.my/about2.html.
 http://www.usm.my/education/kaunseling/tips/kerjaya-%20hala%20tuju.doc.
 http://en.wikipedia.org/wiki/Veterinary_medicine.
TAJUK MUKA SURAT
PENGHARGAAN
PENGENALAN
KAEDAH KAJIAN
MENGAPA VETERINAR?
PERUBATAN VETERINAR
SEJARAH BIDANG VETERINAR
BIDANG TUGAS PROFESIONAL
CIRI-CIRI / PERSONALITI
PROSPEK MASA DEPAN
ANGGARAN PENDAPATAN
TEMPAT PENGAJIAN
PROGRAM LANJUTAN
FLOW KE KERJAYA
SYARAT KEMASUKAN
SUASANA TEMPAT KERJA
PENUTUP
LAMPIRAN
RUJUKAN

MRSM KUBANG PASU

FOLIO KERJAYA
PERUBATAN VETERINAR

NORMAZWIN BINTI MAZLAN


10641
406 FORTUNATE
941208-10-6440