Anda di halaman 1dari 1

Kelebihan dan Kelemahan Penilaian Tidak Formal

Kelebihan Kelemahan
Pemerhatian 1.Lebih mudah memahami operasi 1.Kecekapan pekerja adalah
• 2.Fakta-fakta dan maklumat yang tidak benar
dicerap lebih reliable 2.Kekerapan sesuatu proses
• 3.Boleh jugak mengumpul maklumat sentiasa berubah-ubah
lain seperti kecekapan pengguna 3.Disebabkan ada orang yang
memerhati, proses yang biasa
dilaksanakan menjadi tidak
normal dan kelam kabut

Projek 1.Menggalakkan murid bekerjasama 1.Memerlukan jangka waktu


2.Memberi kebebasan kepada murid yang agak panjang
untuk menunjukkan kreativiti dan 2.Membebankan murid kerana
inovatif. terpaksa menjalankan
sesuatu tugasan
3.Memberi peluang kepada murid 3.Murid mesti memahami
untuk menggunakan bahan sumber kehendak tugasan.
di luar bilik darjah. 4.Memerlukan komitmen yang
4. Meningkatkan motivasi diri murid. tinggi.
5. Memberi peluang kepada murid
memainkan peranan sebagai
pemimpin.
6. Memberi satu situasi untuk murid
yang pemalu menunjukkan
kebolehan sepenuhnya.

Rekod Anekdot 1.Menggunakan bahasa untuk memperoleh 1.Murid mesti mengetahui apa
sesuatu , untuk menambat hati, menyakinkan dan yang hendak dinilai.
merangsang. 2.Lebih cenderung menilai minat
2. Berupaya memahami perasaan dan emosi dan emosi murid sahaja.

Temu bual 1.Temubual boleh disempurnakan dalam 1.Mudah menyebabkan


waktu yang singkat responden merasa bosan
2.Jawapan yang diperolehi tepat dan relevan 2.Menyekat kebebasan
kepada soalan responden daripada
3.Topik perbincangan senang dikawal dan menyuarakan atau perincian
sukar untuk menyimpang yang mustahak
3.Sukar mewujudkan suasana
kemesraan di antara
penemuduga dan responden

Portfolio 1.Dapat menilai kecekapan / 1.Penilaian boleh menjadi tidak


keberkesananan strategi p&p tepat
2.Galakkan sikap kerjasama / kerja 2.Memerlukan murid
berkumpulan menyediakan kertas kerja
3.Melatih murid berfikir dan membuat refleksi terlebih dahulu.
tentang kerja yang dilakukan
4.Boleh menilai pencapaian yang lebih
rendah