Nama :LISA KHOLIFIYAH NIM :100810201056 KELAS :F MATA KULIAH :ISBD

SOAL PILIHAN GANDA DIAMBIL DARI HALAMAN 38

1.Segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimilki oleh masyarakat itu sendiri«. Pendapat diatas dikemukakan oleh« A.Herskovits B.Edward Burnett C.Selo Soemardjan D.Melville j.Herskovits dan Bronislaw Malinowski E. Bronislaw Malinowski

JAWABAN : D.Melville j.Herskovits dan Bronislaw Malinowski