Anda di halaman 1dari 4

c 


  
Model pembelajaran "5 E" dibangunkan oleh Biological Sciences Curriculum
Study (BSCS) [Bybee, RW (Ed.). Standard Nasional dan Kurikulum Ilmu: Cabaran,
Peluang, dan Rekomendasi. Dubuque, Iowa: Kendall-Hunt Publishers, 1966].
Pendekatan inkuiri terbimbing melibatkan pelajar dalam aktif mengembangkan
pemahaman tentang konsep atau kemahiran dengan guru bertindak sebagai pengarah
instruksional.
Model pembelajaran "5 E" melibatkan urutan tertentu fasa: ³Engage´, ³Explore´,
³Elaborate´, ³Explain´, dan ³Evaluate´. Setiap fasa mempunyai tujuan tertentu. Sifat dari
tugas pembelajaran pada setiap tahap boleh dan memang berbeza-beza dari kegiatan
aktiviti, tetapi tujuan dari setiap tahap tetap sama.

FASA PENERANGAN

ENGAGE Fasa ini memulakan kegiatan. Tujuan


( utamanya adalah untuk
memperkenalkan pada pelajar terhadap
proses, konsep atau kemahiran yang akan
dieksplorasi. Para terlibat fasa sering
melibatkan satu atau lebih daripada yang
berikut ini, juga: dibuat Sambungan
dengan Arahan dahulu, menjangka tugas
mendatang, mengenalpasti tujuan
pembelajaran, dan / atau klarifikasi idea
semasa pelajar dan kemahiran.
Menjelaskan idea semasa pelajar dan
kemahiran mungkin melibatkan
mengingatkan mereka atau meninjau
dengan mereka pra-syarat
diperlukan bagi tugas-tugas mendatang.
Dalam beberapa kes, hal itu mungkin
melibatkan membuat baik guru dan pelajar
menyedari konsepsi alternatif yang
berpotensi (alias, salah faham). konsepsi
tersebut tidak diperbaiki pada titik ini,
penerokaan dan fasa penjelasan direka
untuk mencabar konsepsi alternatif.
Sangat penting untuk membawa konsepsi
ke permukaan sehingga mereka dapat
dikaji semula dalam terang maklumat baru
yang dibangunkan selama tahap
eksplorasi.

EXPLORE Fasa ini menyediakan pelajar dengan


(Eksplorasi) dasar umum
pengalaman dengan fenomena alam.
Pengalaman ini mungkin melibatkan
pemerhatian peristiwa atau objek,
manipulasi bahan, bekerja dengan
simulasi, pemeriksaan perwakilan, melihat
video pendek, atau membaca tentang
karya seorang saintis. Pengalaman ini
memberikan dasar umum untuk semua
pelajar bahawa guru boleh digunakan
untuk membantu mereka dalam mengenal
pasti dan mengembangkan konsep dan
kemahiran. Pelajar membuat nota tentang
pengalaman mereka selama fasa
menjelajah dan kadang-kadang menjawab
soalan tentang mereka, meskipun ini tidak
melebihi analisis awal
EXPLAIN Pada awal fasa dalam model
(Penerangan) pembelajaran, pelajar diberi peluang untuk
verbalisasi pemahaman mereka tentang
pengalaman mereka dari fasa jelajahi.
Soalan dan perbincangan pelajar
menyebabkan pola, keteraturan atau
persamaan dan mendorong mereka untuk
menjelaskan tentang konsep atau
kemahiran dalam kata-kata sendiri.
Bahagian ini sebahagian besar pelajar-
diarahkan dari fasa menjelaskan boleh
berlaku dalam kumpulan kecil atau
sebagai seluruh kelas. Guru kemudian
memperkenalkan label atau jangka masa
dan memberikan definisi formal atau
keterangan untuk konsep atau kemahiran.

ELABORATE Tahap cabaran seterusnya pelajar untuk


(Menghubungkait) memperluaskan pemahaman mereka atau
kemahiran dan amalan mereka. Melalui
pengalaman baru saat ini, pelajar
mengembangkan pemahaman yang lebih
dalam, rangka kerja konseptual
diperpanjang, dan kemahiran
dipertingkatkan. Beberapa tugas, seperti
membaca artikel, boleh dilakukan sebagai
kerja rumah dan dibahas selama tempoh
kelas berikutnya.
EVALUATE Tahap akhir dari pembelajaran mendorong
(Menilai) pelajar untuk menilai pemahaman dan
kemampuan mereka dan memberikan
kesempatan kepada guru untuk menilai
kemajuan pelajar untuk mencapai tujuan
pembelajaran untuk kegiatan tersebut.
Tugas mungkin melibatkan ringkasan
menulis, menerapkan konsep atau
kemahiran untuk situasi baru, membina
peta konsep, atau memuat kuiz. Beberapa
tugas penilaian dilakukan sebagai kerja
rumah.