SMK TAMAN INDAH

73000 TAMPIN
N.SEMBILAN DARUL KHUSUS
BUKU KAWALAN KELAS
TAHUN 2010

TINGKATAN:_________________________

Bengkel Kemahiran Hidup.Ketua Tingkatan hendaklah membawa Buku Kawalan Kelas ini ke Makmal Sains.Ketua Tingkatan dipertanggungjawabkan unuk menjaga keselamatan Buku Kawalan Kelas ini. 4.25 pagi dan memulangkannya selepas tamat waktu pembelajaran setiap hari kepada Cikgu Mazlan b Lambak. Bilik MPV.ARAHAN : 1. Makmal Komputer. 2.Ketua Tingkatan hendaklah mengambil buku ini sebelum 7.Sekiranya terdapat pelajar ponteng atau melanggar disiplin sekolah sepanjang P & P berjalan sila catatkan dalam Buku Kawalan Kelas dan laporkan kepada Guru Disiplin untuk tindakan selanjutnya. Guru Disiplin.Ketua Tingkatan diminta mencatat bilangan kehadiran pelajar setiap hari dan nama pelajar yang tidak hadir dalam ruangan yang disediakan. KETUA TINGKATAN: …………………………………………………………………….. 3.Guru Mata Pelajaran / Guru Ganti ( Relief ) diminta mencatat bilangan pelajar yang ada dalam kelas setiap kali P & P berjalan dan sila tandatangan ruang yang disediakan. NAMA GURU TINGKATAN : ……………………………………………………………………… NAMA KETUA TINGKATAN : ……………………………………………………………………… NAMA PEN. . Bilik Pendidikan Seni dan sebagainya sewaktu P & P berjalan. 5. 6.

40 GURU ISNIN R SELASA E RABU H KHAMIS A T/T T/T T/T T/T 07. 1 / 2 / 3 / 4 / 5 ( Bulatkan bahagian berkenaan) MASA HARI T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T 07.50-08.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN INDAH.00-9. N.30 GURU 11.50 10.20-12.20 GURU 11.40-10.50-10.40-01.50-11.00 GURU 02.50 GURU 09.SEMBILAN BULAN BIL.00-02.30-10.40 GURU 12.20-10.20 GURU 10.00 GURU 09.30 GURU 10.10 GURU JUMAAT T Catatan : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .40-08.20-02.30-09.30-12.40 10.00 GURU 12.20 GURU 01.40-11.30 GURU 08.10 GURU 09.40 GURU 09. 73000 TAMPIN.00-12. MURID MINGGU : …………….10-9.20 GURU 08.20-09.

........……………………................. Catatan guru: 3…………………………………........................................ Tandatangan Guru .......................... 8…………………………………........... 2………………………………............................................................…………………... 2…………………………………............................ 4………………………………......... ………………………………............................................ Tarikh:…………………………... Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: 1…………………………………........................... 2…………………………………........................... 7………………………………….................. ......................... 4…………………………………...................................................... 7…………………………………............................ Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: 1………………………………….................................. 1…………………………………..... 3…………………………………..... ........................................…………………............................................................................ 6…………………………………........ 3………………………………............. Tandata ngan Guru ....…………………................................. 2…………………………………........ 1…………………………………...... …............... Hari:………............…………………...... 1…………………………………..... Nama Guru:……………………............................................... Masa:…………………………. …………………………………........ Masa:…………………………................................ 4………………………………….......... 5…………………………………. ………………………………….. 3………………………………….... Tarikh:…………………………......... 4…………………………………...... 6…………………………………............... Tarikh:………………………….....NAMA PELAJAR TIDAK HADIR KE SEKOLAH NAMA PELAJAR TIDAK HADIR KE SEKOLAH NAMA PELAJAR TIDAK HADIR KE SEKOLAH NAMA PELAJAR TIDAK HADIR KE SEKOLAH NAMA PELAJAR TIDAK HADIR KE SEKOLAH Hari:………..........……………………………………............... 8…………………………………....... ................................................................................................ Catatan guru: 4…………………………………................ 3…………………………………................ 5…………………………………................ …………………………………... Masa:…………………………................................................................ Masa:…………………………............. Mata Pelajaran:………………….......................... 4…………………………………....………………………………............. Tandatangan Guru ………………………............. 1…………………………………....................................... 1………………………………….................................... 4…………………………………......................... Tarikh:…………………………...................... Catatan guru: 4…………………………………..................... 6…………………………………. 1…………………………………. Mata Pelajaran:………………….......... Nama Guru:……………………................................................................. Hari:………............................... Mata Pelajaran:…………………...... 4………………………………….……………………............. Mata Pelajaran:…………………............................................ 6…………………………………..... 1…………………………………..................... 2………………………………….... ………………………….............. 8…………………………………............................... Hari:………............................... Tarikh:………………………….................................................. Tarikh:…………………………................................................... ............................ Tandatangan Guru ………………………………….................. Catatan guru: …………………………………....................................... 3………………………………….... Catatan guru: ………………………….. 3…………………………………... 5…………………………………... Nama Guru:…………………….......... Mata Pelajaran:………………….. 7…………………………………..................... Masa:…………………………................. ………………………………….......………………………........ Tarikh:…………………………............................ ........ ................................................................. NAMA PELAJAR YANG PONTENG NAMA PELAJAR YANG PONTENG NAMA PELAJAR YANG PONTENG NAMA PELAJAR YANG PONTENG NAMA PELAJAR YANG PONTENG Nama Guru: …………........................ 8…………………………………... ………………………………................................. 2…………………………………............................... 3…………………………………..…………………........................................................... 5…………………………………....... 5…………………………………......................................…………………..........………………….. ............ Tarikh:…………………………............................................................................................ .... 8…………………………………...... 7…………………………………......... 3…………………………………. Tandatangan Guru 2…………………………………........ ………………………………............................................................. 7………………………………….. 2…………………………………...... 1…... 2…………………………………............................... 6…………………………………............................... Nama Guru:…………………….................................................................................................................…………………............. 2…………………………………...................... Tarikh:…………………………....................…………………............................ Tarikh:…………………………...................................... 3…………………………………........... 4…………………………………............................. Hari:………...................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful