SMK TAMAN INDAH

73000 TAMPIN
N.SEMBILAN DARUL KHUSUS
BUKU KAWALAN KELAS
TAHUN 2010

TINGKATAN:_________________________

KETUA TINGKATAN: …………………………………………………………………….Bengkel Kemahiran Hidup.Sekiranya terdapat pelajar ponteng atau melanggar disiplin sekolah sepanjang P & P berjalan sila catatkan dalam Buku Kawalan Kelas dan laporkan kepada Guru Disiplin untuk tindakan selanjutnya. 5.Ketua Tingkatan hendaklah membawa Buku Kawalan Kelas ini ke Makmal Sains. 3.Ketua Tingkatan hendaklah mengambil buku ini sebelum 7. NAMA GURU TINGKATAN : ……………………………………………………………………… NAMA KETUA TINGKATAN : ……………………………………………………………………… NAMA PEN. . 4. 6.ARAHAN : 1. Bilik Pendidikan Seni dan sebagainya sewaktu P & P berjalan.Ketua Tingkatan dipertanggungjawabkan unuk menjaga keselamatan Buku Kawalan Kelas ini.Ketua Tingkatan diminta mencatat bilangan kehadiran pelajar setiap hari dan nama pelajar yang tidak hadir dalam ruangan yang disediakan. Makmal Komputer. Bilik MPV.Guru Mata Pelajaran / Guru Ganti ( Relief ) diminta mencatat bilangan pelajar yang ada dalam kelas setiap kali P & P berjalan dan sila tandatangan ruang yang disediakan. Guru Disiplin.. 2.25 pagi dan memulangkannya selepas tamat waktu pembelajaran setiap hari kepada Cikgu Mazlan b Lambak.

00-9.30-10.20-09.10-9.40 10.20 GURU 11.30-12.00-12.10 GURU JUMAAT T Catatan : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .00-02.20 GURU 01.00 GURU 09.50-08.00 GURU 02.40-08.SEMBILAN BULAN BIL.00 GURU 12.30 GURU 08.40-01.50-10.40 GURU 09.20-02.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN INDAH.30 GURU 10.50 10.20-12.40 GURU ISNIN R SELASA E RABU H KHAMIS A T/T T/T T/T T/T 07. MURID MINGGU : …………….40 GURU 12.30-09.20-10.50-11.30 GURU 11.50 GURU 09.40-10.40-11. 73000 TAMPIN.20 GURU 10.20 GURU 08. N. 1 / 2 / 3 / 4 / 5 ( Bulatkan bahagian berkenaan) MASA HARI T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T 07.10 GURU 09.

............. 8…………………………………........................ Nama Guru:……………………......................................... 5…………………………………....………………………................. 3………………………………......................................................................................................... 1…………………………………............................... 5………………………………….................. Hari:………............................... 1…………………………………............. Tandata ngan Guru . 7………………………………….............................. NAMA PELAJAR YANG PONTENG NAMA PELAJAR YANG PONTENG NAMA PELAJAR YANG PONTENG NAMA PELAJAR YANG PONTENG NAMA PELAJAR YANG PONTENG Nama Guru: …………............ Tarikh:…………………………........... 8…………………………………................................………………….......………………….. Catatan guru: 4…………………………………..... Tandatangan Guru …………………………………............ 3…………………………………. 4………………………………….................................. 5…………………………………............ ………………………………….......................................................................................................... Tarikh:…………………………........................ 8…………………………………....................................... Catatan guru: …………………………........... Mata Pelajaran:………………….................................. Tarikh:…………………………................... …....................... 4………………………………….................................................. Nama Guru:……………………....…………………....... Tarikh:…………………………...................... 3…………………………………............................................ ………………………………..... …………………………………........ 1…………………………………........................NAMA PELAJAR TIDAK HADIR KE SEKOLAH NAMA PELAJAR TIDAK HADIR KE SEKOLAH NAMA PELAJAR TIDAK HADIR KE SEKOLAH NAMA PELAJAR TIDAK HADIR KE SEKOLAH NAMA PELAJAR TIDAK HADIR KE SEKOLAH Hari:………....... 2…………………………………........ 3…………………………………............. 8…………………………………..................................………………….............................. Nama Guru:…………………….................................…………………................ 1…………………………………. 7………………………………….. 3…………………………………................................. Masa:………………………….......................................... ....... .............................. Tandatangan Guru ............................. 2………………………………….............…………………... ........................... 4…………………………………...... …………………………………............................. ……………………………….........................................……………………………………............... Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: 1…………………………………... Tandatangan Guru 2…………………………………................. Tandatangan Guru ………………………...................................... 4…………………………………..... 8…………………………………... Tarikh:…………………………......... Masa:………………………….................. 7………………………………….. .…………………….................. 2………………………………..................................... Catatan guru: …………………………………........ Tarikh:………………………….. Tarikh:…………………………...... 4…………………………………................. ………………………………............. Hari:……….................. 7………………………………….................................... 3…………………………………................. Mata Pelajaran:…………………............. ........................... 6………………………………….......... 5………………………………….... 4………………………………... .......... Masa:………………………….................... Nama Guru:……………………. Mata Pelajaran:………………….... Catatan guru: 4…………………………………................. Masa:…………………………...... 2…………………………………....... 4…………………………………..................... Masa:…………………………................................................................. Tarikh:…………………………................ 4………………………………….. 3…………………………………. 1…………………………………... 5………………………………….................................................... 7…………………………………......…………………..... 6…………………………………................................... 3…………………………………..........................………………….................... ............ Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: 1…………………………………............ 2………………………………….............................................................. 2…………………………………..........................………………………………............. Mata Pelajaran:…………………...................................................................................................…………………….......... 2………………………………….. …………………………………...................................... 2………………………………….. 3………………………………….......... Hari:………........... Hari:………................................................... …………………………........... 1…......................................................... 6…………………………………............…………………............................................ ............................. 1…………………………………........................ Tarikh:………………………….............................. Mata Pelajaran:…………………...................... 1…………………………………................................................................... 2…………………………………....... Catatan guru: 3…………………………………....................................................... 6…………………………………...................................................... Tarikh:………………………….................. 6…………………………………....

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.