SMK TAMAN INDAH

73000 TAMPIN
N.SEMBILAN DARUL KHUSUS
BUKU KAWALAN KELAS
TAHUN 2010

TINGKATAN:_________________________

2. Guru Disiplin. KETUA TINGKATAN: …………………………………………………………………….Sekiranya terdapat pelajar ponteng atau melanggar disiplin sekolah sepanjang P & P berjalan sila catatkan dalam Buku Kawalan Kelas dan laporkan kepada Guru Disiplin untuk tindakan selanjutnya. 4.Ketua Tingkatan hendaklah membawa Buku Kawalan Kelas ini ke Makmal Sains. 6. Bilik MPV..Ketua Tingkatan hendaklah mengambil buku ini sebelum 7. 3. 5. Makmal Komputer.Guru Mata Pelajaran / Guru Ganti ( Relief ) diminta mencatat bilangan pelajar yang ada dalam kelas setiap kali P & P berjalan dan sila tandatangan ruang yang disediakan. .Ketua Tingkatan diminta mencatat bilangan kehadiran pelajar setiap hari dan nama pelajar yang tidak hadir dalam ruangan yang disediakan.Bengkel Kemahiran Hidup.Ketua Tingkatan dipertanggungjawabkan unuk menjaga keselamatan Buku Kawalan Kelas ini.ARAHAN : 1. NAMA GURU TINGKATAN : ……………………………………………………………………… NAMA KETUA TINGKATAN : ……………………………………………………………………… NAMA PEN. Bilik Pendidikan Seni dan sebagainya sewaktu P & P berjalan.25 pagi dan memulangkannya selepas tamat waktu pembelajaran setiap hari kepada Cikgu Mazlan b Lambak.

1 / 2 / 3 / 4 / 5 ( Bulatkan bahagian berkenaan) MASA HARI T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T 07.50-08.50 GURU 09.00 GURU 12.40 GURU 09.40 GURU 12.40-01.20-02.00 GURU 09.00-9.20-10. MURID MINGGU : …………….40-11.30-09.30 GURU 10.20 GURU 01.10 GURU JUMAAT T Catatan : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .40 10.10 GURU 09.20-09.20-12.40-08.30 GURU 08. N.30-12.40 GURU ISNIN R SELASA E RABU H KHAMIS A T/T T/T T/T T/T 07.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN INDAH.30 GURU 11.50-10.00-02.00 GURU 02.SEMBILAN BULAN BIL.20 GURU 10.30-10. 73000 TAMPIN.20 GURU 11.10-9.20 GURU 08.50-11.40-10.00-12.50 10.

............ 8…………………………………...................…………………….... ........................................... 4…………………………………. Catatan guru: …………………………………........ 3………………………………….... 1…………………………………................. Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: 1………………………………….......... 1…………………………………........ 3…………………………………........ Tarikh:…………………………. .. 7…………………………………........................ 7………………………………….........................................................................……………………….... 6…………………………………. 4…………………………………............................. Masa:…………………………................ Tarikh:………………………….............. Catatan guru: 4…………………………………......................................... Catatan guru: …………………………........................................................ Tarikh:…………………………............................................... …………………………………............... 2………………………………….................................... Mata Pelajaran:…………………...……………………………….................. ......... ……………………………….......................................................................... .......................... 2………………………………….. Tarikh:…………………………........................................................ 6…………………………………. 3…………………………………......................................................………………….... ….. 3………………………………….. 1…………………………………......................................................... .......................... Tarikh:…………………………..... 7………………………………….. Tarikh:…………………………........................................................................ NAMA PELAJAR YANG PONTENG NAMA PELAJAR YANG PONTENG NAMA PELAJAR YANG PONTENG NAMA PELAJAR YANG PONTENG NAMA PELAJAR YANG PONTENG Nama Guru: …………................ ………………………………...........……………………....................................... 2………………………………….. Hari:……….......................... Mata Pelajaran:…………………....…………………........ 3………………………………….......... Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: 1…………………………………....................................................................... 7…………………………………................................... 6…………………………………........ …………………………............ ……………………………….............. Tarikh:…………………………................. 8…………………………………................................................. 4…………………………………................................................................... Mata Pelajaran:…………………................................................ 2………………………………….................... Tandatangan Guru …………………………………....................................... 2………………………………….... 4………………………………..... 3………………………………….............. 1…………………………………........................................... 1…. Tarikh:………………………….......... 6…………………………………..........................…………………............... Nama Guru:……………………......... Masa:………………………….................... …………………………………......... 2………………………………............. Nama Guru:……………………................ Masa:…………………………...…………………........................ 3…………………………………................……………………………………......................................... ..... 4…………………………………............. 8…………………………………................................... 2…………………………………........... Tandatangan Guru ........... Tarikh:…………………………......... Nama Guru:……………………......................... Nama Guru:…………………….............…………………............................................. 8…………………………………........................................................... 8…………………………………................................... Tarikh:………………………….... Hari:………............. Hari:………................ ...........…………………...................... 3………………………………….…………………............................. 7…………………………………............. 5…………………………………....................................... 5………………………………….................... Masa:…………………………............. 2…………………………………............................................... 5………………………………….................................. Mata Pelajaran:………………….......... 1…………………………………................................ 1…………………………………..... Masa:…………………………............................ .............. Hari:………..........………………….................................... 4…………………………………............................................... ………………………………….................... Tandatangan Guru ………………………......NAMA PELAJAR TIDAK HADIR KE SEKOLAH NAMA PELAJAR TIDAK HADIR KE SEKOLAH NAMA PELAJAR TIDAK HADIR KE SEKOLAH NAMA PELAJAR TIDAK HADIR KE SEKOLAH NAMA PELAJAR TIDAK HADIR KE SEKOLAH Hari:……….. 4…………………………………................................................................................................. Tandata ngan Guru .............. Mata Pelajaran:…………………......... 5…………………………………................... 3………………………………....................... 5…………………………………........................................ …………………………………................... Catatan guru: 3………………………………….... Tandatangan Guru 2………………………………….. 1………………………………….. Catatan guru: 4…………………………………......................... 2………………………………….......... 4…………………………………........................... 6………………………………….......………………….................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful