SMK TAMAN INDAH

73000 TAMPIN
N.SEMBILAN DARUL KHUSUS
BUKU KAWALAN KELAS
TAHUN 2010

TINGKATAN:_________________________

Sekiranya terdapat pelajar ponteng atau melanggar disiplin sekolah sepanjang P & P berjalan sila catatkan dalam Buku Kawalan Kelas dan laporkan kepada Guru Disiplin untuk tindakan selanjutnya.ARAHAN : 1.Bengkel Kemahiran Hidup. 2. Guru Disiplin.. 6. KETUA TINGKATAN: ……………………………………………………………………. NAMA GURU TINGKATAN : ……………………………………………………………………… NAMA KETUA TINGKATAN : ……………………………………………………………………… NAMA PEN.Ketua Tingkatan diminta mencatat bilangan kehadiran pelajar setiap hari dan nama pelajar yang tidak hadir dalam ruangan yang disediakan. Bilik Pendidikan Seni dan sebagainya sewaktu P & P berjalan.Guru Mata Pelajaran / Guru Ganti ( Relief ) diminta mencatat bilangan pelajar yang ada dalam kelas setiap kali P & P berjalan dan sila tandatangan ruang yang disediakan. Bilik MPV.Ketua Tingkatan dipertanggungjawabkan unuk menjaga keselamatan Buku Kawalan Kelas ini.Ketua Tingkatan hendaklah mengambil buku ini sebelum 7. 3.25 pagi dan memulangkannya selepas tamat waktu pembelajaran setiap hari kepada Cikgu Mazlan b Lambak. 5. 4.Ketua Tingkatan hendaklah membawa Buku Kawalan Kelas ini ke Makmal Sains. . Makmal Komputer.

N.50 10.30-10.30 GURU 08.10 GURU 09.00 GURU 09.40-08.10 GURU JUMAAT T Catatan : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .40-01.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN INDAH.00-12.30-12.00 GURU 02.20 GURU 11.20-12.40 10.50 GURU 09.30 GURU 10. MURID MINGGU : …………….30-09.20-10. 1 / 2 / 3 / 4 / 5 ( Bulatkan bahagian berkenaan) MASA HARI T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T 07.40-11.30 GURU 11.20-02. 73000 TAMPIN.20 GURU 01.20 GURU 08.40 GURU 12.SEMBILAN BULAN BIL.10-9.20-09.50-11.00-02.50-08.40-10.00 GURU 12.00-9.40 GURU 09.50-10.20 GURU 10.40 GURU ISNIN R SELASA E RABU H KHAMIS A T/T T/T T/T T/T 07.

8…………………………………................... 4…………………………………....... 7…………………………………... 3…………………………………........................ 2…………………………………......................... Catatan guru: 4…………………………………..................... 8…………………………………...........…………………... 2…………………………………....................... Nama Guru:……………………................................................... 3…………………………………...... ......... 3………………………………….......………………….................................…………………........................ 3…………………………………. Catatan guru: …………………………………................ 4…………………………………........ ………………………………….................................................... 1…………………………………............ 5…………………………………..................... Tandatangan Guru …………………………………................................................................. Masa:…………………………................................................... 5………………………………….................................................... Tarikh:…………………………........................... …………………………………............ ....................... 1…………………………………..... 5…………………………………............... Mata Pelajaran:…………………......... 8…………………………………..... Mata Pelajaran:………………….... 5…………………………………... 4………………………………….... Tandatangan Guru 2…………………………………................................................................. 4………………………………….............................………………………................. 1…………………………………........... 2……………………………….........…………………………………….................................................... Mata Pelajaran:…………………......................................................... Hari:……….................................... 2…………………………………. ... 4………………………………….......... ………………………………........... Masa:…………………………......…………………….......... 3…………………………………..... 7………………………………….................... ………………………………............................... .......................……………………………….............................................................. Masa:…………………………............ 3………………………………….. Tarikh:…………………………........ Mata Pelajaran:…………………............... 4…………………………………............................…………………........................ 6…………………………………........... Tandata ngan Guru .. Nama Guru:……………………....... Hari:………........... Nama Guru:……………………............... NAMA PELAJAR YANG PONTENG NAMA PELAJAR YANG PONTENG NAMA PELAJAR YANG PONTENG NAMA PELAJAR YANG PONTENG NAMA PELAJAR YANG PONTENG Nama Guru: …………............... Tarikh:…………………………... 3…………………………………................................... 2…………………………………................ 3………………………………….. 7…………………………………..........…………………......................................... ........... Mata Pelajaran:………………….......... Tarikh:…………………………........................................................ Catatan guru: …………………………....................NAMA PELAJAR TIDAK HADIR KE SEKOLAH NAMA PELAJAR TIDAK HADIR KE SEKOLAH NAMA PELAJAR TIDAK HADIR KE SEKOLAH NAMA PELAJAR TIDAK HADIR KE SEKOLAH NAMA PELAJAR TIDAK HADIR KE SEKOLAH Hari:……….. 4………………………………................... 4…………………………………................... 7…………………………………..................... 6…………………………………........................................................................... ............................................................................ Hari:………............................... 6…………………………………................ 1………………………………….......... 3………………………………........................................... 2…………………………………... ….......................... Hari:………............ Tarikh:…………………………..... 6…………………………………............................... Tandatangan Guru ………………………....... Tarikh:…………………………...................... 2…………………………………............................................ 8…………………………………........ Tarikh:…………………………......................................... Tarikh:…………………………........................……………………...................... 1….... ………………………………….................... Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: 1………………………………….... Masa:…………………………........... Tandatangan Guru ..................………………….............. 1………………………………….................................................................................. 5…………………………………........ ......... Tarikh:…………………………............................ Catatan guru: 4…………………………………...... 8…………………………………....... 1…………………………………....................................................................... Catatan guru: 3…………………………………....................………………….................................... 7…………………………………....................................... 6…………………………………............................. …………………………………............................. …………………………...........................................................…………………... Nama Guru:……………………. ......................... 2…………………………………..........………………….................... Masa:…………………………........................ 2…………………………………. Tarikh:…………………………............... ………………………………......................................... 1…………………………………........................................................ Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: 1………………………………….........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful