SMK TAMAN INDAH

73000 TAMPIN
N.SEMBILAN DARUL KHUSUS
BUKU KAWALAN KELAS
TAHUN 2010

TINGKATAN:_________________________

Makmal Komputer.Guru Mata Pelajaran / Guru Ganti ( Relief ) diminta mencatat bilangan pelajar yang ada dalam kelas setiap kali P & P berjalan dan sila tandatangan ruang yang disediakan.Ketua Tingkatan hendaklah mengambil buku ini sebelum 7.Ketua Tingkatan hendaklah membawa Buku Kawalan Kelas ini ke Makmal Sains.Ketua Tingkatan dipertanggungjawabkan unuk menjaga keselamatan Buku Kawalan Kelas ini.25 pagi dan memulangkannya selepas tamat waktu pembelajaran setiap hari kepada Cikgu Mazlan b Lambak.ARAHAN : 1. 5.. 4. NAMA GURU TINGKATAN : ……………………………………………………………………… NAMA KETUA TINGKATAN : ……………………………………………………………………… NAMA PEN.Bengkel Kemahiran Hidup. . Guru Disiplin. 3. Bilik Pendidikan Seni dan sebagainya sewaktu P & P berjalan.Ketua Tingkatan diminta mencatat bilangan kehadiran pelajar setiap hari dan nama pelajar yang tidak hadir dalam ruangan yang disediakan.Sekiranya terdapat pelajar ponteng atau melanggar disiplin sekolah sepanjang P & P berjalan sila catatkan dalam Buku Kawalan Kelas dan laporkan kepada Guru Disiplin untuk tindakan selanjutnya. KETUA TINGKATAN: ……………………………………………………………………. Bilik MPV. 2. 6.

20-12.40-11.00-9.20-09.20 GURU 11.20-02.20 GURU 10.30-12.10-9.30-09.40-01.40-08. 73000 TAMPIN.20-10.10 GURU JUMAAT T Catatan : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .50-08.00-12.40 10.40-10.10 GURU 09.50-11.50 GURU 09.00 GURU 02.50-10.20 GURU 08.40 GURU 12.00 GURU 12. MURID MINGGU : …………….30 GURU 08.40 GURU 09.SEMBILAN BULAN BIL.00-02.20 GURU 01.40 GURU ISNIN R SELASA E RABU H KHAMIS A T/T T/T T/T T/T 07.30 GURU 10.30 GURU 11.30-10.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN INDAH.00 GURU 09.50 10. 1 / 2 / 3 / 4 / 5 ( Bulatkan bahagian berkenaan) MASA HARI T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T T/T 07. N.

.................... 2…………………………………...... Catatan guru: 3………………………………….................. ....... 4…………………………………... 7…………………………………...... …......…………………... ...........………………….. 4…………………………………...... Nama Guru:……………………................ 2………………………………….........................………………….........…………………........................................................ Catatan guru: …………………………....... …………………………………..... 3…………………………………....... Tarikh:…………………………...................... 2………………………………........................ ……………………………….... Tandatangan Guru 2………………………………….............................NAMA PELAJAR TIDAK HADIR KE SEKOLAH NAMA PELAJAR TIDAK HADIR KE SEKOLAH NAMA PELAJAR TIDAK HADIR KE SEKOLAH NAMA PELAJAR TIDAK HADIR KE SEKOLAH NAMA PELAJAR TIDAK HADIR KE SEKOLAH Hari:………........................ Mata Pelajaran:…………………......………………….……………………………….......................……………………............................................ Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: 1…………………………………....................... 6…………………………………....................... Tandata ngan Guru .............. Tandatangan Guru ………………………............. 1…………………………………......... Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: Senarai Nama Pelajar: 1………………………………….... Hari:………......................... Tarikh:…………………………................................ 7…………………………………....... 7…………………………………...... Hari:………............................................................................................... Tarikh:…………………………............. ………………………………. NAMA PELAJAR YANG PONTENG NAMA PELAJAR YANG PONTENG NAMA PELAJAR YANG PONTENG NAMA PELAJAR YANG PONTENG NAMA PELAJAR YANG PONTENG Nama Guru: ………….......... Catatan guru: 4…………………………………............................ 2…………………………………........................ Nama Guru:…………………….................... 2…………………………………........... …………………………………................................... 6…………………………………............................................... 3…………………………………................................................................................ Masa:………………………….............. 1…………………………………................ 3……………………………….............. 1………………………………….................................................... 8…………………………………................................................... ..... 4…………………………………...................... Mata Pelajaran:…………………........ Catatan guru: …………………………………...... 1…........ Tarikh:…………………………. Masa:…………………………....................... 6…………………………………...................................... 8…………………………………............................................. 8………………………………….... 3………………………………….... Tarikh:………………………….. Hari:……….............................................................. 3…………………………………............................................. 5………………………………….......... 1………………………………….............. 8………………………………….............. …………………………………........................................................................................... …………………………...................... ………………………………..............................…………………......................... Tarikh:…………………………..……………………................................. 2………………………………….………………….................. 1………………………………….................... ....................... ................................ 3………………………………….......………………………............................... 4…………………………………............... Tandatangan Guru . Nama Guru:…………………….................... 4……………………………….................... 4…………………………………............................................... Masa:…………………………..................... 5…………………………………... Tarikh:…………………………..... .................... 2…………………………………..................................................................... Masa:…………………………........ Mata Pelajaran:…………………. 3…………………………………........................... Mata Pelajaran:…………………............................................................ 7………………………………….............................................................. 5…………………………………....... Tarikh:…………………………........ 8…………………………………..........................……………………………………... 6………………………………….........…………………................................................... 1…………………………………....................................... Nama Guru:…………………….... Catatan guru: 4………………………………….. ....... 2…………………………………................................................................................................................... Mata Pelajaran:…………………........ 2………………………………….......... Tarikh:…………………………..... 3…………………………………............ 5…………………………………..... 4…………………………………......................................... 3…………………………………................................ ................................................................ 6…………………………………...................... Hari:……….... ………………………………….................. Tandatangan Guru …………………………………................... 7…………………………………...................................…………………...... Masa:…………………………...... Tarikh:………………………….................................... 5…………………………………...... 1…………………………………................... 4…………………………………..................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful