Anda di halaman 1dari 2

SEBAIKNYA GURU KELAS PERLU MENYEDIAKAN FAIL SEBAGAI BUKTI

DOKUMENTASI BAGI TUJUAN PEMANTAUAN DARIPADA PEGAWAI LP/JPN.

1. FAIL INDUK
1.1. Carta organisasi PBS
1.2. Maklumat guru kelas
1.3. Maklumat guru mata pelajaran
1.4. Jadual waktu kelas
1.5. Senarai nama murid
1.6. Carta Aliran PBS

2. FAIL KSSR
2.1. Standard Prestasi Setiap Mata Pelajaran

3. FAIL MESYUARAT
3.1. Surat panggilan
3.2. Minit mesyuarat
3.3. Surat panggilan kursus

4. FAIL DOKUMENTASI
4.1. Laporan aktiviti yang dirancang
4.2. Dokumen bercetak mengenai PBS
4.3. Evidens

5. FAIL LAPORAN PENTAKSIRAN


5.1. Pentaksiran Berasaskan Sekolah
5.2. Pentaksiran Pendidikan Aktiviti Jasmani Sukan Dan Kokurikulum
5.3. Pentaksiran Psikometrik

6. FAIL PENYELIAAN
6.1. Instrumen penyeliaan/pemantauan
6.2. Laporan penyeliaan/pemantauan LP,JPN, UPP/PPD
6.3. Laporan penyeliaan/pemantauan GB/PK

7. FAIL INDIVIDU MURID (PORTFOLIO)


- FOLIO PERKEMBANGAN
- FOLIO PAMERAN (SHOWCASE)
7.1. Data Murid (Ambil Dari Guru Data)
7.2. Standard Prestasi
7.3. Carta Perkembangan Murid
7.4. Evidens