BAB 4

:

Proses penyampaian maklumat dan berita mengenai barang, keadaan pasaran, perkhidmatan dan sebagainya yang belaku antara dua pihak.

Peranan Komunikasi

Perdagangan/2011®

1

Perkhidmatan Komunikasi
i- Televisyen & radio  ū menyampaikan berita, pengumuman, penerangan & maklumat mengenai barang @ perkhidmatan.  Kerajaan – ū sampaikan berita, peristiwa, pengumuman & hiburan terkini.  Peniaga – mengiklankan brg @ perkkhidmatan

ii- Perkhidmatan pos

PERKHIDMATAN POS

Perdagangan/2011®

2

a- Perkhidmatan mel

Mel udara • • • • Cara terpantas mel ke luar negara. Kos – mahal (berat & jauh) Guna kapal terbang Poskad,surat&bgksn kecil • Mel terus M’bolehkan pelanggan m’iklankan perniagaan @ perkhidmatan

Surat • Kos – murah

• Dimelkan dlm sampul surat

bersaiz standard & lekatkan • Kelas 2 – bahan bercetak setem Nilai setem – cukupi bdasarkan berat. Denda – nilai setem x mencukupi.

• Perkhidmatan – peribadi,
bersegmen,sulit & maklumat • Pengguna dpt menetapkan pasaran scr langsung Pos ekspres

• •

Poskad

Posdaftar

Perdagangan/2011®

3

Poslaju

Aeogram

Bungkusan

Mel berinsurans

Khidmat jawapan pelanggan

Perdagangan/2011®

4

Persuratan ū orang buta

Bahan bercetak

Peket kecil

Datapos

Perdagangan/2011®

5

b- Perkhidmatan kaunter

PERKHIDMATAN KAUNTER

        

 

 

Perdagangan/2011®

6

Perkhidmatan jualan

       

Perkhidmatan bayaran
Wang pos Kiriman wang Perkhidmatan agensi

Perdagangan/2011®

7

Perkhidmatan lain

Peti surat, tiket serahan tingkap & khidmat beg berkunci

Frangki

Poste Restante

Pusat khidmat pelanggan

Perdagangan/2011®

8

iii- Perkhidmatan telekomunikasi

        

   

   

Perdagangan/2011®

9

a- Perkhidmatan Lisan
Telefon

Panggilan tanpa tol

Siding audio

Telefon bimbit

Videofon

Perdagangan/2011®

10

Radio maritim

Telestok

b- Perkhidmatan bercetak
Telegram Teleks

Telefaks

Panduan telefon

Perdagangan/2011®

11

c- Perkhidmatan audio visual
Internet Siding video (video confererencing)

E – mel (mel elektronik)

Perkhidmatan kurier

Perdagangan/2011®

12

Factor Pemilihan Jenis Komunikasi

Panitia Perdagangan ‘11 Perdagangan/2011® 13

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.