Anda di halaman 1dari 5
Peres PELOMBONG DAUN T 62632 PUTRAJAYA. ‘Tel: 03-8870 3000 Fax: 03-8870 3376 Laman Web: http://www.doa.gov.my 7 Pelombong Daun Pelombong daun adalah serangeaperosak yang, sering menyerang tanaman kekwa, sayur jenis ber- ddaun dan sayur jenis buah di Cameron Highlands. Mengenali Perosak Melalui Pusingan Hidup Pelombong daun ini mempunyai pusingan hidup yang lengkap, iaitu telur, larva, pupa dan de- wasa. (Rajah 1). Peringkat larva adalah lebih penting kerana ia boleh menyebabkan kerosakan yang teruk pada tanaman jika tidak dikawal, Weta ae ee Peringkat Telur Telur bersaiz kecil, berwama putih krim dan kebanyakannya boleh dijumpai di permukaan daun (Gambar 1), Seekor serangga dewasa boleh men- geluarkan lebih kurang 100 biji telur. 1 Peringkat Larva Telur akan menetas menjadi larva dalam ‘masa hari, Larva (Gambar2)akan melombongke dalam daun dan memakan inti daun. 2 Peringkat Pupa Larva akan bertukar menjadi pupa di dalam kepompong dalammasa 7 hari (Gambar3), Peringkat Dewasa Pupa akan bertukar menjadi dewasa dalam masa 8 hari, Dewasa kelihatan seperti lalat ec, (Gambar 4), Tanaman Yang Diserang ‘Tanaman bunga kekwa dan sayuran kacang. ‘manis adalah dua jenis tanaman utama yang teruk diserang olch perosakini. Tanaman lain seperti saderi cina, ‘tong ho’, bbayam (por choy), tomato, daun bawang, cli besar, Jobak put, lobakmerah, saw pahit, salad, kubis, ubi ‘kentang, kekacang, semanggi dan parsli cina juga diserang oleh ulatpelombong daunini. Bahagian Tanaman Yang Diserang Kebiasaannya, perosakinimenyerangbahagian ddaun tetapi ia juga boleh menyerang,bahagian lain seperti buah kacang manis. Peringkat Pertumbuhan Tanaman ‘Yang Diserang ‘Semua peringkatpertumbuhantanaman, ‘Tanda-Tanda serangan ‘Serangga bertelur di atas daun, Apabila telur ‘menetas, larvamencari makanan denganmelombong, daun. Ini menyebabkan lingkaran putih kelihatan di permukan daun yang diserang (Gambar 5). Serangan yang seriusakan menyebabkan pokok kering dan mudah diserangi oleh penyakit kulat Keadaan ini akan menyebabkan hasil dan kualiti berkurangan. eee eee ee Cara Kawalan Ulat Pelombong Daun Kawalan yang disyorkan adalah seperti berikut 1, Pasangkan perangkap kuning berpelekat di batas-batas untukmenangkap dewasa pelombong daun 2. Sembur racun serangga sistemik seperti dimethoate (10 mi/4.5 liter air) pada tanaman sekiranya dewasapelombong daun dikesan pada perangkap kuning berpelekat. 3. Sembur racun serangga seperti abermectin (Agrimec 15) atau cyromazine (Trigard) atau 5 deltamethrin (Decis 250) mengikut kadar dan PHI (tempoh menunggu sebelum mengutip hasil) yang disyorkan padalabelsekiranya anda serangan kelihatan. 4, Cabut pokok-pokok bunga kekwa, kacang manis dan sayur buah yang diserang serta sisa- sisatanaman selepas kutipan hasil dan tanamkan ‘atau bakar supaya perosak tidak membiak 5, Hapuskan semua tumbuhan lain (termasuk ‘rumpai) di kawasan tanaman di mana terdapat tanda serangan oleh pelombong daun. Ini disebabkan kebanyakan tumbuhan ini adalah perumahbagipelombong daun. eee eT PELOMBONG DAUN 62632 PUTRAJAYA. ‘Tel: 03-8870 3000 Fax: 03-8870 3376 Laman Web: http://www.doa.gov.my z

Anda mungkin juga menyukai