KKM(BPL)-LDP1 PosBasik/Ver.2.

0/Ogos 2010

BAHAGIAN PENGURUSAN LATIHAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
PERMOHONAN KURSUS POS BASIK / PENGKHUSUSAN INSTITUSI-INSTITUSI LATIHAN KKM
ARAHAN: 1. Lengkapkan borang dengan jelas, sila rujuk panduan kod dimana berkaitan. 2. Perlu diisi dalam satu (1) salinan sahaja. 3. Sertakan senarai tugas semasa.

(ukuran pasport)

Lekatkan gambar foto terbaru

KURSUS DIPOHON : ____________________________________________________ (Gunakan HURUF BESAR) SESI PENGAMBILAN : _____________________________
A. MAKLUMAT PERIBADI

1 . Nama Penuh 2 . No K/P (B) 3 . No K/P (L) 5 . Umur 6 . Negeri Lahir 8 . Jantina 10 . Agama
(Pada tarikh tutup permohonan)

-

4. Tarikh Lahir
(Hari) (Bulan) (Tahun)

K - Kahwin
(Rujuk panduan kod)

7. Taraf Perkahwinan 9. Keturunan 11. Kecacatan

B - Bujang C - Cerai
(Rujuk panduan kod) (Rujuk panduan kod)

L - Lelaki I - Islam

P - Perempuan L - Lain-lain

B.

MAKLUMAT PERKHIDMATAN
(Rujuk panduan kod)

12 . Klasifikasi Perkhidmatan 13 . Skim Perkhidmatan: 14 . Gred Jawatan

19. Jabatan Tempat Bertugas:

(Rujuk panduan kod)

15 . Jawatan : 16 . Tanggagaji: 17 . Tarikh Lantikan:
(Hari)

_____________________________________ P T 20. Alamat Tempat Bertugas:

(Bulan)

(Tahun)

18 . Tarikh Disahkan: 21. Telefon:
(Hari) (Bulan) (Tahun)

a) b) c)

Pejabat: Rumah: Bimbit:

No. Fax: E-mail: 22 . Lantikan pertama ke PERKHIDMATAN KERAJAAN jika lain daripada 13 a) b) Skim Perkhidmatan: Tarikh Lantikan:
(Hari) (Bulan) (Tahun)

______________________________________________

BPL/KKM/LDP1/PosBasik-ASKB

-1-

KURSUS POS BASIK YANG PERNAH DIIKUTI 30 .23 . Penaja - / ( bulan ) E. Pengalaman Bertugas Unit / Disiplin Tempat Bekerja Tarikh / Tempoh C. MAKLUMAT KURSUS YANG DIPOHON : : : a) : b) : : 25 . Biasiswa yang pernah diterima: Penaja Tarikh / Tempoh biasiswa Kursus yang diikuti Tempoh kontrak BPL/KKM/LDP1/PosBasik-ASKB -2- . Institusi Latihan dipohon (Sila isikan mengikut keutamaan ) 28 . Kursus Pos Basik yang pernah diikuti dalam tempoh 2 tahun yang lepas (Sila buat lampiran jika ruangan tidah mencukupi) Nama Kursus Anjuran Tempat Tempoh / Tarikh 31 . Tarikh / Tempoh Kursus 29 . Nama Kursus 26 . Kelayakan: a) Sijil b) c) Diploma Ijazah Pertama D. Peringkat Kursus 27 . MAKLUMAT AKADEMIK Bidang & Institusi / Universiti Kelas / CGPA Tahun 24 .

Orang yang boleh dihubungi semasa kecemasan : a) Nama: c) Alamat: b) No. b) Sekiranya Institusi Latihan yang dipohon tidak dapat ditawarkan. Pej. PERAKUAN KETUA JABATAN (**Potong mana yang tidak berkaitan) a) b) c) SOKONGAN : TINDAKAN TATATERTIB : Markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (Salinan LNPT tidak perlu dikemukakan) i) Tahun ii) Tahun iii) Tahun : : : 2007 2008 2009 iv) d) Markah Markah Markah Purata Markah : : : : ** ** Disokong / Tidak Disokong Ada / Tiada Pegawai **BOLEH / TIDAK BOLEH dilepaskan untuk menjalani pengajian pada sesi yang dipohon. .F. . PENGAKUAN PEMOHON 37 a) Saya mengaku bahawa semua keterangan di atas adalah benar dan permohonan ini adalah lengkap. Bersetuju Tidak Bersetuju Tarikh: ( Tandatangan Pemohon ) H. : 36 . Tel. MAKLUMAT KELUARGA Nama Suami / Isteri: Tarikh Lahir: Pekerjaan / Jawatan: Alamat Tempat Bertugas: No. . 32 33 34 35 . Telefon : G. KKM berhak membatalkan permohonan ini. 38 . Tarikh : ( Tandatangan Ketua Jabatan) Nama: Jawatan: Cop Rasmi Jabatan: BPL/KKM/LDP1/PosBasik-ASKB -3- . Saya mengesahkan bahawa semua kenyataan yang diberikan oleh ________________________________________ adalah benar dan permohonan beliau adalah lengkap. saya bersedia untuk ditempatkan di Institut Latihan yang telah ditetapkan oleh Bahagian Pengurusan Latihan. Sekiranya kenyataan yang diberikan tidak benar atau permohonan ini tidak lengkap.

MAKLUMAT PERKHIDMATAN SEKARANG 12. P. MAKLUMAT DIRI Negeri Lahir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9. 6. Johor Kedah Kelantan Melaka Negeri Sembilan Pahang Perak Perlis Pulau Pinang Selangor Terengganu Wilayah Persekutuan Sabah Sarawak Lain-lain W.PANDUAN KOD A. Gred Jawatan Contoh: U 29 U 2 9 Keturunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Melayu Cina India Orang Asli Semenanjung Kadazan Kawekan / Dusun Murut Bajau. Kecacatan A B C D E F G H I J Buta Buta warna Mendengar dengan alat bantuan Pekak Bisu Gagap Cacat kaki Cacat tangan Lumpuh Kecacatan lain BPL/KKM/LDP1/PosBasik-ASKB -4- . Ilanau Lain-lain Bumiputera Sabah Melanau Iban Bidayuh Lain-lain Bumiputera Sawarak Lain-lain 11. Labuan B. Klasifikasi Perkhidmatan U T A S » Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan » Tentera » Agensi » Swasta 14.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful